Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sterrenpabo

845 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sterrenpabo

 1. 1. Sterrenpabo Drs. F. Schouwenburg Presentatie staat op: www.slideshare.net/allfrans
 2. 2. Inhoud
 3. 3. Kennisinvesteringsagenda: In 2015 staan we in de top 5 van landen met de grootste concurrentiekracht
 4. 4. pabo-conferentie 2009
 5. 5. pabo-conferentie 2009
 6. 6. Welke ambitie/trots hebben nederlandse scholen?
 7. 7. Want straks wacht het echte werk <ul><li>Later, via hun netwerken </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>verkrijgen ze opdrachten </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>vinden en plaatsen ze vacatures </li></ul><ul><li>delen ze kennis </li></ul><ul><li>doen ze samen aan scholing </li></ul><ul><li>maken afspraken </li></ul><ul><li>tekenen ze in op aanbestedingen </li></ul><ul><li>vormen ze maatschapjes </li></ul><ul><li>en vinden ze hun vrienden </li></ul>
 8. 8. pabo-conferentie 2009
 9. 9. Wens scholen <ul><li>Flexibiliteit </li></ul><ul><li>Maatwerk </li></ul><ul><li>Actueel </li></ul><ul><li>Aanpasbaar </li></ul><ul><li>Tijd- en plaats ongebonden </li></ul><ul><li>Gevarieerd </li></ul>
 10. 10. Dit alles vergt een nieuwe leerkracht pabo-conferentie 2009
 11. 11. Reactie van de staatssecretaris op NVAO <ul><li>Een buitenkans! </li></ul>pabo-conferentie 2009
 12. 12. En dan is er nog niets te lezen over <ul><ul><ul><ul><ul><li>internationale oriëntatie </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>innovatie </li></ul></ul></ul><ul><li>ict </li></ul>pabo-conferentie 2009
 13. 13. Het landelijke fundament wordt gelegd pabo-conferentie 2009
 14. 15. rizob - oktober 2009
 15. 19. door onderzoek weten we steeds meer pabo-conferentie 2009
 16. 20. Opkomst digitale schoolborden (stippellijn = verwachting van scholen voor komende twee jaar) ict infra-structuur pabo-conferentie 2009
 17. 21. maar onderzoek onder pabo-studenten… <ul><li>  </li></ul><ul><li>&quot;Er komen steeds meer smartboards in het onderwijs, maar er wordt totaal niets mee gedaan op de lerarenopleiding. Ik wil hier bekender en creatiever mee worden. Waar blijven deze trainingen! Een groot gemis. &quot; </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>&quot;Ik moet op mijn opleiding nog een schrijftoets doen op een krijtbord. Mijn stageschool heeft een digibord waarvoor een een andere (schrijf)techniek nodig is,  maar die leert mijn opleiding niet&quot;. </li></ul>pabo-conferentie 2009
 18. 22. “ Combinatie van onderwijs in de klas met online ondersteuning levert de beste resultaten” <ul><li>Want: </li></ul><ul><li>grotere variatie in onderwijsarrangementen </li></ul><ul><li>lerenden langer gemotiveerd </li></ul><ul><li>bereid om meer tijd aan leren te besteden </li></ul><ul><li>Het resultaat is verminderde uitval en betere leerprestaties. </li></ul>pabo-conferentie 2009 Evaluation of Evidence-Based Practices in Online Learning Bron: U.S. Department of Education - mei 2009
 19. 23. Bij goed gebruik van ict is onderwijs: <ul><li>Efficiënter : minder lerarentijd meer leerlingen lesgev en </li></ul><ul><li>Aantrekkelijker : </li></ul><ul><ul><ul><li>leerlingen meer gemotiveerd </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>leraarsberoep aantrekkelijker </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>werkplezier </li></ul></ul></ul><ul><li>Effectiever : in dezelfde tijd betere prestaties realiseren </li></ul><ul><li>ICT versterkt onderwijsproductiviteit </li></ul>pabo-conferentie 2009
 20. 24. MITS….. <ul><li>Materiaal goed is ontworpen </li></ul><ul><li>Docenten voldoende zijn toegerust voor gebruik </li></ul><ul><li>Technische voorzieningen op orde zijn </li></ul><ul><li>Gebruikte ict-toepassingen aansluiten bij visie op onderwijs </li></ul>pabo-conferentie 2009
 21. 25. Vier in Balans + pabo-conferentie 2009
 22. 26. pabo-conferentie 2009
 23. 27. pabo-conferentie 2009
 24. 29. De Netwerkschool <ul><li>Netwerkschool 1.0 </li></ul><ul><li>Netwerkschool 2.0 </li></ul><ul><li>14 miljoen, 5 projecten </li></ul><ul><li>Stichting opgericht </li></ul><ul><li>Po-raad geïnteresseerd </li></ul><ul><li>Geld </li></ul>pabo-conferentie 2009
 25. 30. Werkwijze <ul><li>Open innovatie: </li></ul><ul><ul><li>Negen betrokken partijen in en om het onderwijs leveren kennis en geld. </li></ul></ul><ul><ul><li>De Argumentenfabriek begeleidt het denkproces en maakt het model. </li></ul></ul>
 26. 31. De denktank <ul><li>Body Bosgra, onderwijsuitgever </li></ul><ul><li>Antoinette Erdmann, Dotcomschool </li></ul><ul><li>Ton Duif, Algemene Vereniging Schoolleiders </li></ul><ul><li>Henk Hendriks, Van Beekveld & Terpstra Organisatieadviesbureau </li></ul><ul><li>Marieke Huber, Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt </li></ul><ul><li>Henkjan Kok, IJsselgroep </li></ul><ul><li>Meindert Eijgenstein en Jo Koot, Stichting Prisma Almere </li></ul><ul><li>Frans Schouwenburg, Stichting Kennisnet </li></ul><ul><li>Kees Swart, Stichting Spoor </li></ul>
 27. 32. De centrale vraag <ul><li>Als we morgen opnieuw mochten beginnen, hoe zouden we het onderwijs aan 12-minners dan inrichten? </li></ul><ul><li>Gegeven de huidige kennis over techniek, organisatie en de relatieve prijzen van productiemiddelen. </li></ul><ul><li>Vrij nadenken, zonder rekening te houden met bestaande regels. </li></ul>
 28. 33. Het hele jaar open, van zeven tot zeven <ul><li>Ouders kunnen in principe kiezen of ze hun kind vier of vijf dagen per week naar school laten gaan </li></ul><ul><li>Maar relatief zwakke kinderen gaan verplicht vijf dagen per week naar school </li></ul><ul><li>Vakanties en vrije dagen kunnen, binnen grenzen, door ouders worden gekozen </li></ul><ul><li>Werktijden van ouders en het privéleven zijn dus makkelijker te combineren </li></ul>
 29. 34. Eén adres voor kinderdiensten vanaf nul jaar <ul><li>De Sterrenschool levert een scala aan diensten voor kinderen vanaf nul jaar, onder meer: </li></ul><ul><ul><li>Crêche voor de kleinsten </li></ul></ul><ul><ul><li>Voorschoolse educatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Primair onderwijs (inclusief lunch) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kinderopvang </li></ul></ul><ul><li>Alle diensten worden aangeboden binnen hetzelfde klimaat en dezelfde cultuur </li></ul><ul><li>Kinderen krijgen op school gezond eten en drinken </li></ul>
 30. 35. Karakteristieke kenmerken <ul><li>Maatwerk voor ieder kind </li></ul><ul><li>De Sterrenschool is een sociale school waarin veel in groepen wordt gewerkt </li></ul><ul><li>Maar de basis bestaat uit individuele leerlijnen, vanaf twee of drie jaar </li></ul><ul><li>Bij kennisverwerving en – oefening wordt veel gebruik gemaakt van e-learning, in het eigen tempo van de leerling </li></ul><ul><li>Omdat kinderen jong op school komen worden (leer)achterstanden vroeg ontdekt en opgelost </li></ul>
 31. 36. Uitblinken in rekenen, taal en lezen <ul><li>Op school wordt veel gespeeld en gesport </li></ul><ul><li>Ook voor creatieve vakken is er ruimte </li></ul><ul><li>Maar de nadruk ligt op rekenen, taal en lezen. Daar zijn ook academisch geschoolde vakleerkrachten voor. In die vaardigheden ligt de sleutel tot succes in het vervolgonderwijs </li></ul>
 32. 37. Binding met de buurt <ul><li>De Sterrenschool heeft een sterke binding met de buurt </li></ul><ul><li>De faciliteiten van de school – de mediatheek, de ruimtes, de maaltijdservice – staan open voor gebruik door buurtbewoners </li></ul><ul><li>Delen van het curriculum worden vastgesteld na overleg met de belanghouders in de omgeving </li></ul>
 33. 38. De onderwijsformule <ul><li>Individuele leerlijn </li></ul><ul><li>Breed curriculum </li></ul><ul><li>Gevarieerde bronnen </li></ul><ul><li>Transparantie </li></ul><ul><li>Goede begeleiding </li></ul>
 34. 39. Functies in de Sterrenschool <ul><li>Onderwijsinhoudelijk </li></ul><ul><ul><li>Directeur </li></ul></ul><ul><ul><li>Leerkrachten hbo </li></ul></ul><ul><ul><li>Vakleerkrachten academisch niveau </li></ul></ul><ul><ul><li>Onderwijsassistenten mbo </li></ul></ul><ul><ul><li>Specialisten binnen en om het onderwijs </li></ul></ul><ul><li>Facilitair </li></ul><ul><ul><li>School business manager </li></ul></ul><ul><ul><li>Administratief, systeembeheer, huishoudelijk </li></ul></ul><ul><ul><li>Marketing/communicatie, planning, projectmanagement </li></ul></ul>
 35. 40. Wie denkt mee?
 36. 41. pabo-conferentie 2009 Sterrenschool Sterrenpabo * het hele jaar open het hele jaar open ** kinderdiensten vanaf nul jaar één adres voor professionalisering en begeleiding bij elke schoolontwikkelingsvraag *** maatwerk voor ieder kind elke student zijn eigen studieloopbaantraject op maat **** uitblinken in rekenen lezen en taal bij iedere afgestudeerde: excellentie in rekenen, taal en lezen *****Binding met de buurt stevige structurele regionale binding
 37. 42. pabo-conferentie 2009 Eigen investering Max. 6 maanden denken Product aanbieden aan PO-raad 26 november, 16.30 – 19.30 uur
 38. 43. pabo-conferentie 2009 Presentatie staat op: www.slideshare.net/allfrans

×