Kuliah 1 konsep tamadun

17,208 views

Published on

Konsep Tamadun

Published in: Education

Kuliah 1 konsep tamadun

 1. 1. KULIAH 1KONSEP, DEFINISI DAN CIRI- CIRI TAMADUN 1
 2. 2. KANDUNGAN KURSUS TITAS (WAJ3101) 2
 3. 3. 1. Perbincangan Ilmu 5. Kajian tentang tokoh- Ketamadunan dlm tokoh Tamadun Islam pembinaan Tamadun dan Asia Malaysia 6. Intraksi Tamadun asia2. Menganalisa konsep- dan revelensinya di konsep asas dlm Malaysia dan Dunia tamadun Islam 7. Isu-isu Kontemporeri3. Intraksi Antara Tamadun Islam dan Pelbagai Tamadun Tamadun Barat4. Menganalisa tentang 8. Islam Hadhari dan pengaruh Islam dlm proses pembangunan Tamadun Melayu Negara 3
 4. 4. PERSOALAN-PERSOALAN ASAS TENTANG TAMADUN DAN KETAMADUNAN* Apakah makna tamadun?* Apakah maksudnya dan apakah yang melandasi pengertian dankonsepnya?* Apakah neraca yang membezakan bertamadun dengan tidakbertamadun?* Apakah ukuran atau penanda aras (bench marks) bagi menentukantahap pencapaian bagi sesuatu tamadun?* Apakah pula faktor yang menentukan keutuhan dan kelangsungansesuatu tamadun? 4
 5. 5. PERSOALAN-PERSOALAN ASAS TENTANG TAMADUN DAN KETAMADUNAN Persoalan ini telah menjadi polemik dalam alam pemikiran peradaban begitu lama. Perdebatan mengenainya bermula seawal zaman Greek apabila Plato (sekitar abad ke 4 SM) - konsep polis (πολις) dalam karyanya The Republic yang merujuk kepada kota atau bandar atau Negara kota (city-state). Dalam konteks masyarakat ianya merujuk kepada suatu tahap kemajuan dengan kewujudan sistem politik dan institusi-institusi sosialnya. 5
 6. 6. PERSOALAN-PERSOALAN ASAS TENTANG TAMADUN DAN KETAMADUNAN Oleh yang demikian, ruang lingkup perbahasan mengenai tamadunan dan ketamadunan cukup luas seluas ruang lingkup kehidupan manusia itu. Ringkasnya seseorang itu perlu berupaya mengenalpasti dan menggarap apakah kriteria dan asas rujukan bagi menentukan tahap dan pencapaian sesuatu tamadun berdasarkan teori-teori ketamadunan samada klasik, moden maupun kontemporari. 6
 7. 7. Apakah Tamadun Sebagai suatu cara hidup yang berkembang apabila manusia mula menetap di satu kota atau bandar di mana terdapatnya suatu organisasi sosial dan politik yang dikenali sebagai negara (state). Dalam tamadun terdapat segala bentuk dari seni, adat kebiasaan, teknologi, ilmu, organisasi sosial dan politik dsb. Dalam hal ini tamadun seakan-akan tidak dapat dibezakan dengan kebudayaan kerana kebudayaan juga merangkumi perkara-perkara tersebut. 7
 8. 8. Apakah Tamadun Namun budaya selalunya merujuk kepada cara hidup yang merangkumi gaya hidup yang simple dan gaya hidup yang kompleks, sedangkan tamadun hanya merujuk kepada gaya hidup yang memiliki ciri-ciri ekonomi, politik dan kerajaan serta sistem sosial yang sofistikated. Dengan kata lain setiap masyarakat memiliki budaya dan kebudayaan, tetapi tidak semua masyarakat memiliki tamadun. 8
 9. 9. Peristilahan Tamadun Dalam tradisi penulisan berbahasa Arab antara peristilahan yang sering digunakan - tamaddun, hadarah, madaniyyah, umran, thaqafa dan nahdah. Istilah-istilah ini mempunyai penekanan yang agak berbeza antara satu dengan lainnya tetapi daripada segi penggunaan dan juga konotasinya terdapat banyak persamaannya. Kesemuanya - proses perbandaran dan transformasi manusia daripada pelbagai segi yang menyangkut kehidupan dan persekitarannya. 9
 10. 10. Peristilahan Tamadun Penulis yang mendahului dalam mengupas dan mengenengahkan tradisi pengajian ini adalah Ibn Khaldun- istilah ‘umran (al-Muqaddimah) bagi menjelaskan makna dan maksud tamadun yang merangkumi organisasi social dan budaya. Jurji Zaydan – guna istilah tamaddun dalam karyanya yang masyhur Tarikh al-Tamaddun al Islami. Muhammad Abduh - menggunakan istilah madaniyyah 10
 11. 11. Peristilahan Tamadun Manakala dalam tradisi penulisan berbahasa Inggeris perkataan civilisation digunakan secara meluas yang dipinjam dripada Bahasa Latin civitas – bandar. Dalam korpus berbahasa Melayu pula, sekurang-kurangnya dua istilah popular yang digunakan - “tamadun” dan “peradaban” yang meminjam daripada Bahasa Arab. 11
 12. 12. CIRI-CIRI TAMADUN Penempatan kekal Revolusi pertanian Stratifikasi sosial Kehidupan beragama Urbanisasi Pengkhususan kerja dan inovasi teknologi Sistem tulisan Organisasi politik dan pemerintahan Budaya dan kesenian 12
 13. 13. Penempatan kekal Perkara asas dlm mewujudkan masyarakat bertamadun Ciri-ciri lokasi: - Kemudahan perhubungan- lembah sungai/pantai -Tanah yg subur - Kawasan selamat utk ternakan Contoh: Tamadun Mesir- Lembah Sungai Nil, Tamadun Sumaria-Lembah Sungai Tigris dan Euphrates 13
 14. 14. Revolusi Pertanian Merubah pertanian dr satu sumber sara hidup kpd pertanian komersial Revolusi ini mampu meningkatkan cara hidup melalui: -Pengumpulan kekayaan drp hasil industri pertanian dan ternakan -Mewujudkan peluang pekerjaan bagi menambah produktiviti dan melahirkan revolusi perdagangan 14
 15. 15. Stratifikasi Sosial Berdasarkan pembahagian tugas dan tangungjawab secara tidak langsung Contohnya pengkelasan masyarakat, ada tuan tanah yang kaya raya dan golongan pekerja Akan melahirkan sistem kelas masyarakat – feudalisme Dlm sejarah Barat, tuan-tuan kilang golongan atasan mempergunakan sepenuhnya buruh/pekerja kilang 15
 16. 16. Kehidupan beragama Ibn Khaldun :Salah satu ciri asas dalam Tamadun Islam Sarjana Barat, Edward L. Farmer berpendapat sebagai salah satu ciri masyarakat bertamadun R.A. Buchanan: wujudnya upacara agama yg kompleks adalah ciri-ciri kerahiban Bukti sejarah silam: -Kepercayaan -Pemikiran tentang kuasa ghaib -Peninggalan bangunan keagamaan 16
 17. 17. Urbanisasi Bandar Sebagai pusat tamadun Pusat pertemuan dan kegiatan masyarakat Proses penting dlm meningkatkan taraf hidup masyarakat Kemunculan kota telah mewujudkan: -penempatan kekal, -pembentukan pusat pemerintahan -institusi agama/pendidikan/ekonomi 17
 18. 18. Pengkhususan kerja dan inovasi teknologi Peningkatan taraf hidup memberi kesan kpd peningkatan keperluan Lahirlah inovasi dan pengkhususan kerja spt: Peringkat awal Lahirkan tenaga mahir Daya kriativiti -Perekonomian -Perkapalan -Seni lukis -pertukangan -Pembinaan pelabuhan -Seni ukiran 18
 19. 19. Sistem tulisan Bukti penting kewujudan sesebuah tamadun Dapat dilihat pd tugu peringatan, bangunan keagamaan, makam, lembaran kertas dan wang siling Mula-mula dlm bentuk simbul, sistem nombor dan seterusnya tulisan 19
 20. 20. Organisasi politik dan pemerintahan Kewujudan sistem politik dan pemerintahan Kasatuan politik dan budaya mewujudkan keutuhan tamadun Bentuk pemerintahan yg wujud: -Homogeneous (serba sama) tidak dipersoal spt pemerintahan Firaun -Heterogeneous (pelbagai bangsa) mempunyai banyak pemerintah spt Greek -Monarchy (beraja) Tamadun Melayu, konsep daulat -Oligarchy (demokrasi) sekempulan memegang 20 kuasa spt sami dan cerdik pandai agama
 21. 21. Budaya dan kesenian Budaya secara umum, cara/gaya hidup sesebuah masyarakat/bangsa. Ia juga berperanan membezakan antara bangsa-bangsa tertentu Kesenian yang halus dan tulin juga merupakan salah satu ciri tamadun Keunikan kesenian yang terdapat setiap tamadun, melambang identiti sesuatu bangsa 21
 22. 22. Kesimpulan Secara umum setiap tamadun mempunyai ciri-cirinya tersendiri Ciri-ciri itulah yang membentuk jati diri dan identiti sesuatu tamadun Sesuatu tamadun itu melambangkan bangsa, agama dan budaya Walaubagaimanapun pertembungan antara tamadun telah memperkayakan lagi nilai-nilai yang ada pada sesuatu tamadun 22

×