Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PERSAMAAN DAN PERBEZAAN ANTARATAMADUN   PERSAMAAN DAN   PERBEZAAN ANTARA TAMADUN   Persamaan - wujudnya budaya dan nilai-n...
Masyarakat adalah sistem sokongan yang penting bagi seseorang individuTamadun Islam – ikatan masyarakat bukan setakat sesa...
Keadilan – prinsip utama – cth : Nabi Muhammad s.a.wTamadun Melayu – setia pada raja – zaman tradisional – wujud ungkapan“...
Paling penting amalkan sikap hormat-menghormati & mengiktiraf tamadun oranglainCabaran TerhadapKehidupan BertamadunPeperan...
Kemakmuran (century properties) akan terjejas dengan ancaman kemelesetanekonomi dunia yang akan berlakuNegara-negara indus...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Persamaan dan perbezaan antara tamadun

13,065 views

Published on

  • Be the first to comment

Persamaan dan perbezaan antara tamadun

  1. 1. PERSAMAAN DAN PERBEZAAN ANTARATAMADUN PERSAMAAN DAN PERBEZAAN ANTARA TAMADUN Persamaan - wujudnya budaya dan nilai-nilai sejagat yang dikongsi bersama antara mereka Dalam setiap tamadun – semua ini diamalkan oleh masyarakat sebagai satu budaya & nilai hidup Nilai itu mesti positif seperti dalam ???? Perbezaan – wujud ekoran asas pembinaan tamadun yang berbeza – paling asas agama PERSAMAAN & PERBEZAAN DILIHATKekeluargaan & kemasyarakatanAlam sekitarIdea intelektualAgamaPendidikanKekeluargaan & Kemasyarakatan Persamaan Kekeluargaan semua tamadun menekankan pembinaan nilai & etika yang baik - penting dalam sebuah masyarakat yang bertamadun Ajaran Islam, Buddha, Konfusian berbeza namun pandangan hampir sama dalam membicarakan hal kekeluargaan dan kemasyarakatan Agama Confucius meletakkan lima hubungan asas antara manusia dengan manusia (konsep li):- Anak patuh pada ibu bapa Adik patuh pada abang Isteri patuh pada suami Murid patuh pada guru Rakyat patuh pada raja Islam juga menyeru kepada perkara yang sama – pentingkan kekeluargaan – berdasarkan al-Quran – hubungan anak dan ibu bapa berdasarkan hak & tanggungjawab Tamadun India juga mementingkan institusi kekeluargaan – pembinaan keluarga mempunyai matlamat untuk membentuk sistem sokongan yang berbentuk fizikal & kerohanian serta penerus keturunan Persamaan Kemasyarakatan Masyarakat juga dilihat sebagai unit penting dalam setiap tamadun kerana ???
  2. 2. Masyarakat adalah sistem sokongan yang penting bagi seseorang individuTamadun Islam – ikatan masyarakat bukan setakat sesama kerabat tetapisesama agama dan sesama manusia (orang Islam dan bukan Islam)Mementingkan ikatan kasih sayang, bertolak ansur ketika berhubungan dalammasyarakat- mementingkan golongan lelaki dan wanita – sama rata( egalitarian)Tidak wujud kelas hamba – semua manusia sama – takwa yang membezakanTamadun Cina – pembentukan masyarakat banyak dipengaruhi sistemkekeluargaan mereka - kuasa bapa atau lelaki adalah pentingSistem kekerabatan berasaskan hubungan darah penting dalam pembentukanmasyarakat Cina – sistem kelas dalam amsyarakat ditentukan oleh tahappendidikan & kemahiranTamadun India – masyarakat juga memainkan peranan penting – berbezadengan tamadun lain – masyarakat mempunyai peraturan-peraturan yang ketatSistem sosial dalam masyarakat – sistem kasta yang rigid – penentuan kastadiwarisi oleh nenek moyangZaman awal perkembangan Tamadun India – sistem kasta tentukan pekerjaandan layanan kepada individu – pengaruhi semua aktivitiKonsep dharma diberikan penekanan penting dalam hubungan sesama anggotadalam masyarakatPerbezaan Kekeluargaan &KemasyarakatanAjaran agama-agama lain menyeru untuk mewujudkan suasna harmoni dalamhubungan kekeluargaan dan masyarakat seperti Confusius sedangkan agamaIslam matlamatnya lebih jauh lagi iaitu untuk mendapat keredhaan & keberkatanAllah s.w.tPersamaan Alam SekitarKebanyakan tamadun bersetuju alam sekitar penting dan perlu dijaga untukhidup bersama dengan manusiaConfusius – alam perlu dijaga agar tidak menjejaskan kehidupan secarakeseluruhanMasyarakat Jepun tradisional – unsur alam diberi penghormatan secaraberlebihan – sembah batu adan pokok anggap ada kuasa ketuhanan – “kami”Islam juga lebih jelas kepentingan menjaga alam sekitar kerana ia adalahkurniaan Allah yang digunakan untuk faedah dan kepentingan hidup manusiaPersamaan Idea IntelektualJuga dapat dtinjau melalui idea para intelektual dalam tamadun masing-masingWalaupun berbeza tamadun namun menyuaraan pendapat yang sama dalambeberapa perkara penting seperti soal kerajaan, sistem pemerintahan, dllFalsafah tradisional menekankan moraliti @ akhlak sebagai asas kerajaanPeranan & tanggungjawab kerajaan dijelaskan melalui peranan & tanggungjawabpemerintahRaja – gelaran tertinggi – mesti adil & ada akhlak yang baikKun Fu Tze (Confucius) – perkenalkan kod 17 perkaraTamadun India - KautilyaTamadun Islam- penulis-penulis seperti al-Farabi, al-Ghazali dll – tumupankepada pemimpin & kepimpinanBersandar agama tidak boleh dipisahkan dengan politik – berbeza dengansekularismeAl-Quran * al-Hadis – panduan
  3. 3. Keadilan – prinsip utama – cth : Nabi Muhammad s.a.wTamadun Melayu – setia pada raja – zaman tradisional – wujud ungkapan“takkan Melayu menderhaka” Cth ; Hang JebatSistem pemerintahan – Socrates dan Plato (Greek & Yunani) lahirkan ideasistem pemerintahan demokrasi – menghapuskan sistem pemusatan kuasaPersamaan Agama (Teologi)Semua agama menekankan konsep ketuhananCth : agama Islam, Kristian dan Hindusisme percaya konsep monoteismeSemua agama mempunyai doktrin & amalan2 tertentuYahudi, Kristian dan Islam – beberapa aspek-aspek tertentu sama seperti lonsepsyurga, neraka, hari pembalasan dllKonsep Buddihisme sama dengan Hinduisme – kelahiran semula & karmaPerbezaan Agama (Teologi)Manifestasi ketuhanan yang berbeza – konsep monoteisme Islam, Kristian,Hindu berbezaWujud perbezaan agama Hindu dan Buddhisme tentang konsep reinkarnasiSetiap agama juga ada institusi keagamaan sendiriMempunyai peranan yang sama dalam masyarakatSebagai tempat ibadah & upacara keagamaanPersamaan PendidikanSemua tamadun pentingkan pendidikan yang bertujuan untuk membentukperibadai seseorang individuOleh itu tugas menyampaikan ilmu -tanggungjawab muliaDimensi inner being diberi kepentingan dalam konsep pendidikan Islam, Ristian,Hindu dan agama-agama lainTransformasi dalaman mestilah dilakukan atau berlaku pada seseorang sebelumdia menguasai persekitaran luarannya – perlu tahu bagaimana transformasiberlaku dan apakah elemen-elemen yang dipentingkanIslam- konsep tauhidBudhha & beberapa ajaran Hindu – transformasi sifat dapat dicapai melaluiproses mencari diri sendiriRumusanLebih mudah cari perbezaan daripada persamaanBerbeza kerana setiap tamadun dibina atas unsur agama & budaya berbezaPerkara paling asas – AGAMACth : Islam, Barat, CinaPerbezaan jangan jadikan penghalang usaha jalin hubungan baik dan harmoniantara setiap tamadun – misalnya ??????Tamadun Barat Kontemporari dan Tamadun Islam berbeza dalam memahamimatlamat & dasar wujudnya sebuah tamadun – lihat penekananPerbezaan inilah harus ditangani secara berhati-hati dan bertolak ansur –elakkan konflik terutama negara bermasyarakat majmukOleh itupersamaan & perbezaan memang wujudLihatlah perbezaan bukan penghalang untuk hidup dalam aman dan harmoniJangan jadikan perbezaan ini juga alasan untuk hidup terasing & pentingkan dirisendiriJangan perbesarkan perbezaan sebuah tamadun – anggap itu satu keunikanLihat persamaan sebagai peluang untuk jalin hubungan yang baik
  4. 4. Paling penting amalkan sikap hormat-menghormati & mengiktiraf tamadun oranglainCabaran TerhadapKehidupan BertamadunPeperanganKuat atasi lemahKonflik antara agama dan kaumMasalah / Kegawatan SosialKemuliaan insanKeadilan sosialKeruntuhan institusi kekeluargaanPenyakit kronikKemelesetan Ekonomi Dunia / NegaraPeperanganBerlaku perang – kuat atasi lemah konflik agama dan kaumBerlaku sejak abad ke -20 – sudah hadapi tiga perang Perang Dunia Pertama (1914-1919) Perang Dunia Kedua (1939-1945) Perang Dingin (1947-1992)Kini matlamat perang lebih kejam – penghapusan etnikKenapa ini berlaku ?????Masalah kegawatan sosialKrisis sosial yang merosakkan kehidupan manusiaKehidupan pasca moden – budaya dan nilai negatif semakin merebak – agamadan nilai murni diketepikandilihat dqlam .....Kemuliaan insanUkuran tingkat peradaban sesebuah masyarakatNilai-nilai murni terhakis – nilai indivisualistik & nilai materialistik berkembang –terpengaruh dengan nilai Tamadun Barat – tiada penekanan kehidupanbermasyarakatAncaman kepada hubungan sesama manusiaii. Keadilan sosialTidak seimbang dari segi pengagihan kekayaan – wujud jurang ekonomiKuasa-kuasa besar menindas negara-negara miskin dan eksploitasi kekayaannegara yang ditindas – gunakan kuasaiii. Keruntuhan institusi kekeluargaanSemakin lemah diserapkan dengan unsur modenisasiJuga terpengaruh dengan Tamadun Barat Moden – institusi kekeluargaan &perkahwinan tidak lagi pentingDilihat :- Kefahaman tentang makna perkahwinan kehidupan bersedudukan hubungan sonsangiv. Penyakit kronik munculMengancam kelangsungan kehidupan manusiaKelangsungan tamadun terjejas & masyarakat dalam tamadun akan mundurKemelesetan Ekonomi Dunia / Negara
  5. 5. Kemakmuran (century properties) akan terjejas dengan ancaman kemelesetanekonomi dunia yang akan berlakuNegara-negara industri utama dunia (G-7) – alami kadar pertumbuhan perlahansejak dekad 80-an – beri kesan secara langusng atau tidak kepada negara lainCth : kadar pertumbuhan ekonomi Amerika Syarikat yang lembap (1995-2000) –aliran perdagangan perlahan antara negara berkenaan dengan rantau AsiaCth : ekonomi Asia Timur belum pulih sepenuhya daripada kegawatan ekonomiakibat serangan mata wang ( 1996-1998)Cth : Pencerobohan Amerika & Britain ke atas Iraq – beri kesan buruk ekonomidunia – risiko kenaikan harga minyak & kos pengangkutan – perlu ambil masapanjang bagi mengatasi masalah iniPembangunan ekonomi dan kebendaan tidak bersepadu dengan pembangunanrohaniahPenyakit sosial merebakAspek kemanusiaan tidak lagi menjadi pentingRumusanKehidupan pada abad ini tidak semudah yang dijangkaBanyak cabaran yang dihadapi manusia – semua cabaran menguji ketamadunanmerekaDalam masa sama manusia mencapai banyak kemajuan dalam pelbagai bidang– dalam sekelip mata semua ni boleh dihancurkan oleh manusia

×