Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20130115 utufye

3,871 views

Published on

Kuvaus ensimmäisen vuoden toiminnasta Turun yliopistossa

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20130115 utufye

 1. 1. ”UTUFYE” 16.1.2013Erkki Härkönen
 2. 2. REHTORIN ASETTAMA HAASTE ”Tunnettakoon meidät siitä, ettäensimmäisen vuoden opiskelija onyliopistoyhteisömme tärkein jäsen.” Rehtori Väänänen 5.9.2012
 3. 3. MITEN HAASTEESEEN VASTATAAN?• Opintoasiainneuvosto on asettanut projektiryhmän ohjauksen ja opintojen alkuvaiheen laadunvarmistamiseksi • toimikausi vuosi 2013 • jäseniä 6, edustettuna opintohallinto, opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä opiskelijat
 4. 4. MITÄ KEHITETÄÄN? OPISKELIJATUUTOROINTIA!• Haku- ja valintamenettelyt • pestuuhaastattelu -> työ-/ohjaussopimus?• Tuutorikoulutuksen sisältöjen kehittäminen ryhmänohjaukselliseen suuntaan?• Yhteys opettajatuutorointiin luontevaksi, olennaiseksi osaksi prosessia• Pohdittavaksi: voisiko olla joiltakin osin pitempikestoinen ja enemmän opetuksen sisälle menevä? • vrt. University College London mentorointijärjestelmä • aineksia tästä voidaan soveltaa valmisteilla olevassa TAPIIRI- toimintamallissa (Tule aloittamaan opintopiiri)
 5. 5. MITÄ KEHITETÄÄN? OPETTAJATUUTOROINTIA!• Yhteys opiskelijatuutorointiin ennen/alussa ja muuhun ohjausjärjestelmään kaiken aikaa• Koulutusta ja tukea!• Tunnustusta, arvostusta!• Toimintamallin kehittelyä mm. POP-konseptin (puheeksiottamisen psykologia) myötä
 6. 6. MITÄ KEHITETÄÄN? OHJAUSTA / HOPS-PROSESSEJA!• HOPS-ohjauksen ja –käytäntöjen kehittäminen • HOPS tavoitteellisena oppimissuunnitelmana mekaanisen ”lukujärjestyksen” rinnalla/sijaan • HOPS-ohjausprosessi säännönmukaisena kehityskeskustelujen sarjana läpi opintojen, vähintään nivelvaiheissa • hyvänä käytäntönä esim. oikeustieteellisen tiedekunnan maisterivaiheen HOPS-prosessi
 7. 7. MITÄ KEHITETÄÄN? OPETUSTA!• Opetuksessa 1. vuosi paremmin huomioon • kytkeytyy olennaisesti myös opetussuunnitelmiin ja opetuksen järjestämiseen • vrt. valtio-opin havainto massaluennoista ja kirjatenteistä • tarvitaanko lukujärjestysohjelmaa tms. päällekkäisyyksien karsimiseksi? Ks. http://lukkari.oulu.fi • kytkeytyy samoin myös opetuksen johtamiseen• Pohdittavaksi: yliopistopedagogiseen koulutukseen tätä koskeva oma osuus?
 8. 8. MITÄ KEHITETÄÄN? KONSEPTEJA!• Paketoidaan toiminnot, tapahtumat, kampanjat jonkinlaisen UTUFYE-konseptin sisälle? • viestinnän kanssa jo sovittu FYE- teemasivuston rakentamisesta uuteen intraan• Turun kaupunki ja korkeakoulut muokkaavat yhdessä Ready Study Go Turku! –brändiä• Turusta opiskelukulttuuripääkaupunki 
 9. 9. MITÄ KEHITETÄÄN? KONSEPTEJA!• ”Tavoitteena konsepti, jossa rikastetaan opiskelijan kokonaisvaltaista kokemusta yliopistoyhteisöstä opiskelu- ja työympäristönä 1. vuodesta 1. työpaikkaan asti” • Brahean ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa hahmoteltu toimintasuunnitelma• Tulevaisuuskognition ja –orientaation vahvistaminen
 10. 10. SEURANTA, ARVIOINTI• Tilastot • Opintopistekertymät • Opintotuen valvonta• Opiskelijapalautteet • Opintojen alun laadunvarmistus / ns. sitoutuneisuuskyselyn laajennus, ks. https://intranet.utu.fi/fi/Yksikko/ohjaus-ja- koulutus/palautejarjestelmat/Sivut/home.aspx • YOPALA
 11. 11. 11 KIITOS!Erkki HärkönenOsastopäällikköOhjauksen ja koulutuksen tukipalvelutTurun yliopistoerkki.harkonen@utu.fihttp://www.utu.fi/oktupatel. (02) 333 6231

×