Kenkkuillaan syksy 2013 sv (id 3185)

483 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
483
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kenkkuillaan syksy 2013 sv (id 3185)

 1. 1. KENKKU nyhetsbrev 2/2013 NEWS Mongoliska projektpartner på besök i Finland Hälsningar från Guatemala Ready, set, implement! Sök till ETVO! features En blick på utvecklingen i Moçambique Africa’s Next Top Model Nya KENKKU har gripit tyglarna Studentkårernas gemensamma temavecka för utvecklingssamarbete närmar sig!
 2. 2. Ett av besökets viktiga mål var att börja bereda det följande projektet. Det pågående projektet slutar i slutet av nästa år. Det innebär att vi måste lämna en ny projektansökan till utrikesministeriet i maj 2014. Det kommande projektets mål är att öka IEC:s ekonomiska självständighet för att minska organisationens behov av utländska finansiärer. Tanken är att grunda ett nytt socialt företag inom eller i anslutning till organisationen (efter att vi gått igenom de mongoliska lagfrågorna) som för sin del skulle stöda social tillväxt och ge ekonomiskt stöd till IEC:s andra funktioner. Under Finlandsvisiten hann våra gäster besöka Taito Group och olika hantverkare, ett litet ysteri, Finlands Företagarkvinnor samt Internationella solidaritetsfonden där vi fick höra erfarenheter om anslagsverksamhet i u-länder. Besöken erbjöd Odno och Munjo idéer för att utveckla IEC:s verksamhet och inblickar på entreprenörskap i allmänhet. Under besökets sista dagar utarbetade vi dessutom en noggrann tidtabell för projektets planering för att på så sätt undvika behovet av sista minutens förberedelser. Odno och Munjo har nu återvänt till Mongoliet och inlett sin informationssökning för det kommande projektet. Vi förväntar oss de första projektutkasten under oktober. Johanna Ursin-Escobar Representanterna Odno och Munjo från IEC (Information, Education and Communication Centre), FSF:s partner för projektet i Mongoliet, besökte Finland i maj. Oftast brukar uppföljningsresorna göras till de länder där projektet pågår, men den här gången ordnade vi en om- vänd resa! Mongoliska projektpartner på besök i Finland
 3. 3. Vi besökte ett litet ysteri tillsammans med våra mongoliska gäster. Vid sidan om officiellt program hann vi också shoppa choklad i Borgå!
 4. 4. Hälsningar från Guatemala Projektets mål är att stärka mayasamfundens kapacitet att hantera risken för naturkatastrofer. FSF:s och AMEU:s (Asociación Maya de Estudiantes Universitarios) gemensamma ut- vecklingssamarbetsprojekt pågår i departementet Chimaltenango i bergiga meller- sta Guatemala nu för sitt andra och sista år. Projektets mål är att stärka mayasamfundens kapacitet att hantera risken för naturkatastrofer. Projektet är en fortsättning på projektet från 2008–2010 och har hållit sig till den ursprungliga målsättningen att genom utbildning minska dödsfall orsakade av naturkatastrofer. Trots det har projektets praktiska genomförande stött på både fram- och motgångar. Vårt arbete för att förebygga risken för naturkatastrofer har grundat sig på fyra sätt: vi har utbildat mayasamfundens ledare, stött mayastuderande på relevanta studieområden med stipendier, grundat plantskolor och ordnat trädplanteringsdagar. Under det pågående året har det ordnats workshoppar för mayaledare i två projektkommuner, Tecpán Guatemala och San Andrés Itzapa. AMEU är tacksam för den breda deltagarbasen. Utbildningarna har haft en bred åldersfördelning och lockat deltagare från båda könen från runtom kommunernas olika områden. Ett ytterst lyckat drag är att kommunala beslutsfattare också tagit del av dem. Även utbildarna har upplevts som mycket sakkunniga. Utbild- ningsdagarnas punktliga genomförande har ställt till med praktiska problem som berott på försenade deltagare och bristen på ordentliga utbildningslokaler i Tecpán Guatemala.
 5. 5. Enligt AMEU har stipendiaterna visat sig vara begåvade studerande och engagerade i verksamheten. I sin bedömning från april anser AMEA att stipendiatsystemet har både svaga och starka sidor. Ett av de utmanande aspekten gäller t.ex. det att bara cirka hälften av stipendiaterna deltagit i AMEU:s olika evenemang, såsom utbildningsworkshoppar, på grund av de långa avstånden. En del stipendiater har däremot deltagit aktivt i AMEU:s aktiviteter; bland annat har miljöteknologistuderande hjälpt till med att grunda plantskolor. De sista planteringarna i avokado- och persikaodlingarna görs som bäst i takt med odlingscyklarna. Dessutom väntar 3000 persikafrön på att bli planterade under årets sista fyra månader. Det positiva med plantskolorna har varit att deltagarna småningom vaknat till att väderleksförhållandena spelar en roll i odling av avokado. Planterandet av avokadoträden har också för övrigt varit en succé. Dessutom har det skett förbättring i hur de lokala skolornas elever deltagit i verksamheten. På våren ordnades en skogsplanteringsdag, den 12 maj, i Tecpán Guatemala. Det har förkommit en del oklarheter i hur och vem som säkerställer trädplantornas överlevnad i skogen. På grund av att ansvaret för plantornas övervakning delats mellan projektets aktörer och kommunala skogsskötare spelar de enstaka skogsskötarna och lokala politiska onjunkturerna en stor roll i frågan. FSF:s och KENKKU:s representanter reser på en uppföljningsresa till Guatemala i oktober-november. Vi planerar också extern projektbedömning. Silja Palmujoki Kvinnoguppen tar hand om att växa plantor i Guatemala- projektet
 6. 6. Ready, set, implement! Projektets fokus ligger på att utveckla pedagogiska färdigheter och öka läsivern. FSF:s utvecklingssamarbetsprojekt i Moçambique har nu framskridit från planering till genomförande. I och med att utrikesministeriet i början på våren beslöt sig för att finansiera projektet har sakerna äntligen börjat rulla framåt både här i Finland och i Maputo. Projektet kommer att genomföras under tidsperioden 2013–2015 i sex skolor nära huvudstaden Maputo. Kvinnoguppen tar hand om att växa plantor i Guatemala-projektet
 7. 7. KNu när vår projektpartner AFORTALECER slutligen inlett sitt praktiska arbete har även KENKKU:s projektarbetsgrupp för Moçambique-projektet haft händerna fulla.“Vi har fått planera rapportmallar och de kriterier som används för att bedöma projektet”, berättar landsgruppens ordförande Henna Husso.“Vid sidan om det har vi planerat projektkommunikation och gjort projektpresentationer för olika ändamål. Nu väntar vi ivrigt på en rapport från Moçambique för att få höra mer om hur projektet framskrider i den ändan. Under vårens lopp har projektteamet hunnit diskutera sökandet efter volontären och definiera vilken typ av person som kan ta hand om både lokala och FSF:s behov”. Nu har FSF:s Moçambique-projekt nämligen inkluderats i KEPA:s volontärprogram Etvo. Tidsfristen för ansökan går ut den 2 september.“Det här är utmärkt möjlighet både för oss och volontären,”säger Husso. Projektets fokus ligger på att utveckla pedagogiska färdigheter och öka läsivern Barn i Moçambique har svag läs- och skrivförmåga. Orsakerna till situationen är många; det finns inte tillräckligt med läroböcker, skolornas infrastruktur och l ärarnas undervisningsförmåga är bristfälliga och föräldrarna satsar inte på sina barns skolgång. Fastän Moçambiques stat satsar stort på att utveckla utbildningssektorn, genom att t.ex. bygga nya skolor, är utvecklingen en långsam process. Det är därför som FSF:s och AFORTALECER:s projekt siktar på att öka läs- och skrivförmågan av elever i första och andra klassen genom att utveckla småskalig hård infrastruktur (tillbehör som t.ex. böcker) och mjuk infrastruktur (öka pedagogiska färdigheter och skapa en kultur av läsiver och lärande). Lärarnas pedagogiska utbildning utgör ett av de främsta målen eftersom den moçambikiska l ärarutbildningens fokus på pedagogiska kunskaper ofta överskuggas av att utbildningens
 8. 8. inriktning på läroämnens innehåll. Dessutom kommer vi under projektets gång att samarbeta med barnens föräldrar för att klargöra skolgångens viktighet. ”För tillfället stannar många av barnen hemma för att ta hand om sina syskon eller för att de måste jobba,”förklarar Husso. FSF:s koordinator för utvecklingssamarbete Johann a Ursin-Escobar instämmer i Hussos syn: ”Elevernas egna läs- och skriviver måste likaså stödas. Därför omfattar projektet också en funktion som går ut på att börja ordna sagostunder och läxs- tugor för elever i projektskolorna.” Uppföljningsresan till projektorten kröner årets rapporteringsarbete Det ständiga uppföljnings- och evalueringsarbetet utgör en viktig del av vilket projekt som helst. Att sedan själv besöka projektorten kompletterar uppföljandet. Det är därför FSF nu skickar en KENKKU-representant till Maputo på en uppföljningsresa. Personen i fråga ackompanjeras av Ursin-Escobar. ”Under vår första uppföljningsresa till Moçambique kommer vi att ta en titt på hur projektet startat: har de planerade funktionerna förverkligats, vilka utmaningar har redan dykt upp och vilka ändringar som måste göras,” berättar Johanna. ”Vårt mål är att träffa så många av projektets aktörer som möjligt för att kunna betrakta projektet ur olika synvinklar.” Aktuellt om Kenkku & Etvo Höstens nyhetsbrev innehåller hälsningar från Maputo och mera information om vår ETVO volontär! http://kehitysyhteistyo. syl.fi/2013/02/08/ Moçambique/?lan=swedish http://www.etvo.fi/kohdemaat/ afrikka/mosambik Henni Saarela
 9. 9. Sök till ETVO – du kan få en plats i FSF:s projekt i Moçambique eller Mongoliet! Är du intresserad av 6–12 månaders frivilligarbete inom utvecklingssamarbete i Afrika, Asien eller Latinamerika? Har du ett överskott av talang och färdigheter? Vill du uppleva och lära dig något nytt? Sök till det KEPA-koordinerade ETVO volontärprogrammet. Tidsfristen för ansökan går ut den 2 september 2013. Läs mera på adressen www.etvo.fi/ svenska. FSF deltar i ETVO volontärprogrammet genom att skicka volontärer till Mongoliet och Moçambique. Läs mera på ETVO:s sidor eller fråga efter mera information från FSF:s koordinator för utvecklingssamarbete Johanna Ursin-Escobar (förnamn.efter-namn@syl.fi).
 10. 10. En blick på utvecklingen i Moçambique Moçambique är en av Finlands långvariga partner inom utvecklingssamarbete. Utrikesministeriet stöder Moçambiques utveckling i synnerhet inom lantbruks- och utbildningssektorerna samt genom att stärka det demokratiska styret. Finlands stöd till Moçambique består av budgetstöd, bilaterala projekt och stöd till civilsamhällsprojekt. FSF har inlett ett projekt i Moçambique med den lokala partnerförening AFORTALECER för att främja barnens läsförmåga. För tillfäl- let består cirka en femtedel av Moçambiques budget av utländskt stöd. Vad har man åstadkommit med utvecklingssamarbetet i Moçam- bique? Moçambique förklarade sig självständigt från den portugisiska kolonialmakten 1975, men drabbades av ett inbördeskrig som varade från de första självständiga åren ända till 1992. Efter inbördeskrigets slut stabiliserades förhållandena i Moçambique och de två därpå följande decennierna har fört med sig stora framsteg. En av de största framgångarna har varit insatserna som gjorts på utbildningen. I skolstarten 1990 började bara 44 procent av barnen sin skolgång, medan situationen år 2010 var att redan 90 procent av barnen i skolålder gick i skola. Det har skett förbättringar i flickornas utbildning, trots att antalet flickor som inte börjar skolan fortfarande överstiger det motsvarande antalet pojkar. Tyvärr lämnar även antalet slut- betyg en del att önska eftersom flera unga lämnar skolan på hälft för att gifta sig eller för att hjälpa till med att försörja familjen. Landets utbildning är ett viktigt utvecklingsmål också med tanke på att kunna nå långvarig ekonomisk tillväxt. Det stabila politiska klimatet, statsfinansernas förvaltning och strukturella reformer har stött landets ekonomiska tillväxt, som under den globala finanskrisen
 11. 11. 2011 uppgick till hela 7,5 procent. Fastän fattigdomen sjunkit har välfärden inte spridit sig jämnt. Lantbruk sysselsätter cirka 80 procent av arbetskraften men är dessvärre inte en speciellt lönsam bransch. Vid sidan om utbildning och ekonomisk tillväxt har även hälsosektorn visat utveckling. Den förväntade livslängden håller på att stiga och är just nu 51 år för kvinnor och 49 för män. Undernäring bland barn har mins- kat och vaccinationerna har gjort att barnadödligheten sjunkit. En större och större andel av befolkning kan nu leva i en trygg levnadsmiljö i takt att adekvat sanitet blivit allt vanligare, även om bara 19 procent av befolkningen hittills har tillgång till bättre sanitet. En av utmaningarna för Moçam- biques hälsosektor är den ut- bredda HIV-epidemin. En andel på 11,3 procent av befolkning är HIV-positiva när utbredningen i låginkomstländer för övrigt är i genomsnitt 2,4 procent av befolkningen. Antalet smittofall har emellertid inte ökat sedan 2007 och därmed finns det alltså hopp om att epidemin börjar sakta ner. I bara två decennier har Moçambique stigit ur konfliktens ruiner till jämn ökande välfärd och lyckats skapa förutsättningarna för ständig utveckling. Arbetet är dock långt ifrån färdigt – Moçambiques ställning på Human Development Index (HDI) i rapporten från 2012 var nummer 185 av totalt 187 länder. Källor: Utrikesministeriet. Finlands utvecklingssamarbete i Moçam- bique. http://formin.finland.fi/ public/default.aspx?contentid=80 366&nodeid=15369&contentlan= 3&culture=sv-FI global.finland. Moçambique. http://global.finland.fi/public/ default.aspx?contentid=70683&n odeid=15790&contentlan=3&cult ure=sv-FI The World Bank. Mozambique Overview. http://www.worldbank. org/en/country/mozambique/ overview The World Bank. Data. Mozam- bique. http://data.worldbank.org/ country/mozambique UNDP. International Human Development Indicators. Human Development Index (HDI) value. http://hdrstats.undp.org/en/indi- cators/103106.html Kaisa Oikarinen
 12. 12. Africa’s Next Top Model Ta det goda med det onda, men det går inte att undvika de globala fenomenens utbredning. Den här gången är det den västerländska ungdomskulturens toppformat Top Model som nu sprider sitt budskap till Afrika. När programmets 20:e säsong slutar i USA släpps en av ett dussintal nya första säsonger i Afrika. Saken kunde utan tvivel analyseras för både de goda och onda sidornas del, men ett är säkert, och det är att det knappast kommer att bli brist på sökande. Africa’s Next Top Model kommer att både produceras och ledas av Oluchi Orlandi, en supermodell av stora mått hon med. Oluchi kommer själv från Nigeria där hon“hittades”efter att hon vunnit modelltävlingen Face of Africa i 17-årsåldern. Efter tävlingen flyttade Oluchi till New York för att jobba och har genom hårt arbete blivit en supermodell som prytt omslagen av tidningar som Elle Magazine, Vogue Italia och Sports Illustrated. Auditionsturnén inleds i början av augusti i Moçambique och fortsätter sedan genom sju länder: Angola, Ghana, Elfenbenskusten, Kenya, Namibia, Sydafrika och naturligtvis även Oluchi Orlandis hemland Nigeria. Själva programmet filmas emellertid i Sydafrika och sponsoreras av South African Tourism. Till programmets ytterligare produktionspartner hör Oluchi Orlandis eget företag LuLu Productions och en av de större mediehusen, vars namn hittills inte avslöjats. Africa’s Next Top Model förutspås vara det följande stora fenomenet inom skönhet, mode och enastående personhistorier både inom televisionsunderhållning och modebranschen. Det återstår att se om prognosen håller i sig.
 13. 13. http://www.hautefashionafrica.com/blog/ http://www.antmafrica.com/ Henna Husso
 14. 14. Nya KENKKU har gripit tyglarna En ny termin innebär nya KENKKU-medlemmar i början av september. En del av förra årets delegation fortsätter som ”gamla” medlemmar men största delen av delegationen byts ut. De nya medlemmarna i KENKKU för perioden 2013–14 är Marleen Wierengan (AUS), Elina Eronen (JYY), Sini Ylimarto (JYY), Noora Stenholm (HUS), Meeri Väänänen (HUS), Sanni Isometsä (TYY) och Lyydia Mäkinen (TYY). Delegationsmedlemmarna som fortsätter från förra året är Henna Husso (AUS), Salla Mäkelä (TYY), Anna Kärkkäinen (JYY), Nora Stenius (HUS) och Silja Palmujoki (HUS). Som delegationens ordförande fungerar åter FSF:s styrelsemedlem med ansvar för utvecklingssamarbete och som sekreterare ser vi FSF:s koordinator för utvecklingssamarbete.
 15. 15. Studentkårernas ge- mensamma temavecka för utvecklingssamarbete när- I år kommer temaveckan för utvecklingssamarbete att handla om sysselsättning och utveckling. I hurudana arbetsförhållanden arbetar man i u-länderna? Kunde jag tänka mig resa till ett u-land för att jobba? Temaveckan ordnas den 7–12 oktober 2013. Vi ger ut mera information om temaveckans program under septembermånad – följ noga med din studentkårs meddelanden. Johanna Ursin-Escobar Vårens planeringsmöte med koordinatorerna. Vi diskuterade de frivilligas roller och uppgifter inför höstens utvecklingssamarbetsvecka.
 16. 16. FSF:S UTVECKLINGSSAMAR- BETE I ETT NÖTSKAL • FSF:S UTVECKLINGSSAMARBETE I ETT NÖTSKAL • FSF:s utvecklingssamarbete går ut på att främja utbildningsmässig jämlikhet och samhällelig rättvisa samt att bidra till att stärka civilsamhällets verksamhetsprinciper i partnerländerna. Vi strävar också efter att öka studerandes kunskap om utvecklingsfrågor och deras vilja att dela på det globala ansvaret. • Rötterna för FSF:s utvecklingssamarbete sträcker sig ända bak till 1950-talet: På 50-talet var utvecklingssamarbete bara småskaligt och verksamheten skedde enbart inom Europa. På 1970-talet utvecklades verksamheten från små projekt till långvarigare och mera organiserat samarbete i samband med att utrikesministeriet började stöda medborgarorganisationernas utvecklingssamarbete. • Enligt FSF:s strategi från 2010 ligger förbundets fokus på utbildningsprojekt medan de centrala bedömningskriterierna är att verksamheten är hållbar och ansvarsfull, transparent och öppen, leder till bilateralt lärande och växelverkan samt att projekten ägs och leds av l okalbefolkningen. • År 2013 driver FSF utvecklingssamarbetsprojekt i Mongoliet, Moçambique och Guatemala och ordnar en gemensam utvecklingssamarbetsvecka för studentkårerna i Finland.
 17. 17. • Alla FSF:s projekt finansieras från utrikesministeriets understöd för utvecklingssamarbete. FSF:s självriskandel för projekten i utlandet är 15 procent, varav hälften är volontärarbete. Resten av självriskandelen består av frivilliga utvecklingssamarbetsavgifter från studenter. • FSF:s utvecklingssamarbetsprojekt förvaltas av delegationen för utvecklingssamarbete KENKKU tillsammans med FSF:s styrelses ansvariga för utvecklingssamarbetsfrågor och förbundets koordinator för utvecklingssamarbete. KENKKU består av frivilliga representanter från de olika studentkårerna. • Läs mera om FSF:s utvecklingssamarbete på adressen http:// kehitysyhteistyo.syl.fi/svenska • Du kan stöda FSF:s verksamhet inom utvecklingssamarbete genom att donera en valfri summa på förbundets insamlingskonto (IBAN FI04 8000 1501 45 DABAFIHH) Information om tillståndet för penninginsamling: Insamlingstid och insamlingsområde: 4.4.2013–31.12.2014 i hela Fin- land, med undantaget av Åland. Tillståndets nummer: 2020/2012/4867 Anna Kärkkäinen

×