TOPLaaja 2012 avustusta saaneiden hankkeiden tuloksia Itä-Suomi verkosto Kuosa & Toijala

278 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
278
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

TOPLaaja 2012 avustusta saaneiden hankkeiden tuloksia Itä-Suomi verkosto Kuosa & Toijala

 1. 1. TOPLaaja 2012 avustusta saaneiden hankkeiden tuloksia Itä-Suomi verkosto Verkostotapaaminen 12.9.2013 klo 9:00-16.00 Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, Helsinki Maarit Kuosa ja Hanna Toijala
 2. 2. 2 Koulutuskeskus Salpaus 70 % TOP Laaja 4 Koordinointi 90 % EKAMI 70 % ESEDU 70 % EKAMO 70 % PKKY 70 % PORVOO 70 % SAMIEDU 70 % Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto EKAMI Etelä-Savon ammattiopisto ESEDU Etelä-Karjalan ammattiopisto EKAMO Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä PKKY Porvoo International College PORVOO Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto SAMIEDU Laajennetun työssäoppimisen verkostohanke 1.8.2012 – 31.12.2013
 3. 3. VERKOSTON YHTEISIÄ TAVOITTEITA • tietoisuuden lisääminen laajennetun työssäoppimisen eri toimintamalleista oman koulutuksen järjestäjän sisällä ja muiden kesken sekä mallien käyttöönoton laajentaminen • työssäoppimisen pedagogiikan kehittäminen: oppimisen ja osaamisen arviointi • henkilökohtaisen ohjaussuunnitelman mallintaminen • 2+1- viimeinen vuosi oppisopimuksella - mallin mahdollisuuksien selkeyttäminen eri osapuolten näkökulmasta: työyhteisö, työnantaja, koulutuksen järjestäjä, opettaja, opiskelija. • edistetään ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen integrointia työssäoppimiseen ja kehitetään uusia toteuttamismalleja osaamisen arviointiin ammattiosaamisen näytöissä • erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioon ottaminen • uuden teknologian ja sosiaalisen median mahdollisuuksien hyödyntäminen 3
 4. 4. https://wiki.lamk.fi/display/toplaajaverkosto/TopLaaja+hankeverkostot+2012-13+ja+2013-14
 5. 5. TOPLAAJA VERKOSTOTAPAAMISET • 7.11.2012 Lahti • 14.2.2013 Mikkeli • 10.4.2013 Kotka • 21.5.2013 Savonlinna • 22.8.2013 Joensuu • 16.10.2013 Lappeenranta /Imatra • 28.11.2013 Porvoo • https://wiki.lamk.fi/display/toplaajaverkosto/9+VERKOSTOTAPAAMISET 5
 6. 6. SAMIEDU- SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO • Samiedun johto on sitoutunut laajennetun työssäoppimisen menetelmien kehittämiseen ja laajennettu työssäoppiminen on yhtenä arvioitavana osa- alueena laatukortissa • mallin jalkauttaminen muille aloille ja tutkintoihin • SAMI- kohtainen toteutustapa oppisopimusmallin toteuttamisesta • opiskelijan ohjaus on kehittynyt uuden ohjausvälineen, opiskelijan blogin myötä, blogia lukee myös oppisopimustoimiston koulutustarkastaja • opiskelijoiden oppimistavoitteiden purkaminen blogin sisällön rakentamisessa on auttanut opettajia omaksumaan osaamisperusteista ajattelutapaa opetuksen toteuttamisessa • parempi työllistyminen sekä henkilökohtaisen ohjauksen ja yksilöllisten tarpeiden huomioiminen 6
 7. 7. SAMIEDU- SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO Sähköalan perustutkinnossa luotu CASE Norelco, Laajennetun työssäoppimisen toteuttamissuunnitelma paikallisen yrityksen Norelcon kanssa. Toteutus perustuu yrityksen tarpeeseen rekrytoida uusia työntekijöitä • laajennetun työssäoppimisen toteuttaminen Norelcolla sisältää suunnitelmat oppisopimusmallin mukaisesta laajennetun työssäoppimisen toteuttamisesta yrityksessä opintojen viimeisenä vuonna sekä paikallisesti tarjottavan tutkinnon osan tuottamisen ja oppilaitoksen työsaleissa uusien yrityksen toimintoihin perustuvien työharjotteiden käyttöön oton • ensimmäiset opiskelijat aloittavat tämän mallin mukaisesti oppisopimuksessa Norelcolla tammikuussa 2014 • hankkeen tulosten jalkauttaminen muille aloille ja muihin tutkintoihin aloitettu kehityspedagogien kokouksessa keväällä 2013 • SAMIn hankefoorumi toteutetaan tammikuussa 2014 7
 8. 8. KOULUTUSKESKUS SALPAUS • esitteet 2+1-mallista opiskelijalle ja työnantajalle (wikissä) • prosessikuvaus-malli (wiki) • kuva oppisopimuksen eri vaihtoehdoista suorittaa ammatillinen peruskoulutus (wiki) • rakennusalan perustutkinnon suorittanut 7 opiskelijaa keväällä 2013 • sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut 3 opiskelijaa keväällä 2013 • sosiaali- ja terveysalalle on solmittu elokuuhun 2013 mennessä 6 uutta 2+1-mallin oppisopimusta • talonrakennusalalla jatkaa 1 opiskelija 2+1-mallissa, uusia oppisopimuksia ei ole syntynyt! • 2+1-mallin oppisopimuksia tehneet työpaikat ovat lisääntyneet sosiaali- ja terveysalalle • palautekysely, tehtiin ensimmäistä kertaa; lähetettiin 11:lle opiskelijalle ja 8:lle työnantajalle/työpaikkakouluttajalle ja 4:lle opettajalle 8
 9. 9. KOULUTUSKESKUS SALPAUS • tiedottamista on lisätty oppisopimuksen mahdollisuuksista peruskoulujen opinto-ohjaajille (yhteys nuorisotakuu) • tiedottaminen aloitettu perusopetuksen vanhempainilloissa • työelämän informointia lisätty suoraan työpaikoille/esimiehille Salpauksen järjestämissä työelämätapaamisissa ( erityisesti sote- ala) • sosiaali- ja terveysalalla on kehitetty ohjauksen laatua ja määrää sekä tehostettu ammatillisen peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen opettajien yhteistyötä • suunniteltu ja kutsuttu kokoon Salpaus-tasoinen oppisopimuksen seminaaripäivä 21.11.klo 12-16 9
 10. 10. 10
 11. 11. ESEDU – ETELÄ- SAVON AMMATTIOPISTO • liiketalouden pilotissa merkonomiopiskelijat opiskelivat kuuden viikon ajan atto- opintoja työssäoppien Sokoksella Mikkelissä, (wiki , Moodle ja www-artikkeli) • logistiikka-alalla terveystiedon ja kuljettajan ammattipätevyyden tavoitteiden ja ammattitaitovaatimusten yhteneväisyyksiä selvitettiin ja sitä kautta opettajat suunnittelivat rinnakkaisopetusta, joka toteutetaan elo- lokakuussa 2013 (suunnitelma wikissä) • elintarvikealan pilotissa työssäoppimista ammattiaineissa ja osin atto- opinnoissa laajennettu tuntuvasti 11
 12. 12. EKAMI- ETELÄ- KYMENLAAKSON AMMATTIOPISTO Laajennetun työssäoppimisen toimintaohjeet ja toteutustapa on mallinnettu Ekamissa ja toteutuksesta on laadittu prosessikuvaus, joka siirretään IMS-toimintajärjestelmään Kone- ja metalliala • laadittu malli työpainotteisen koulutuksen toteuttamisesta • pilotoitu työpainotteisen koulutuksen toteutusta yhdellä opiskelijaryhmällä, 13 opiskelijaa • ammatillisten aineiden teoriaa on opetettu työsalityöskentelyn yhteydessä • atto- aineiden (matematiikka, fysiikka, äidinkieli) opetusta ja arviointia on kytketty ammatillisten aineiden opetukseen, osa opetuksesta on toteutettu yhteisopetuksena matematiikan ja fysiikan opetusta ja arviointia on siirretty työssäoppimisen yhteyteen • ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmiin on lisätty matematiikan ja fysiikan osaamisen arviointi 12
 13. 13. EKAMI- ETELÄ- KYMENLAAKSON AMMATTIOPISTO Autoala • laajennetun työssäoppimisen toteuttamismalli valinnaisen tutkinnon osan (=raskaan kaluston korjaaminen) suorittamiseksi on laadittu ;mallilla vastataan paikallisten yritysten tarpeisiin • työssäoppiminen on laajentunut sekä määrällisesti, että sisällöllisesti • laajennetut työssäoppimiset on toteutettu opiskelijoiden henkilökohtaisten hopsien ja aikataulujen mukaisesti, muu ryhmä on ollut teoriaopinnoissa oppilaitoksella • malli on pilotoitu yhden opiskelijaryhmän 18:lla opiskelijalla keväällä -13 13
 14. 14. EKAMI- ETELÄ- KYMENLAAKSON AMMATTIOPISTO 14 Atto- aineiden (englanti) opetusta ja arviointia on kytketty ammatillisten aineiden opetuksen yhteyteen työsaliin • opetusta on toteutettu yhteisopetuksena atto- ja ammatillisen opettajan kesken • englannin opetusta on siirretty työssäoppimisen toteutuksen yhteyteen, syksy -13 • ammatillisten tutkinnon osien ja englannin opetussuunnitelma on auki luettu ammatillisen opettajan ja atto- opettajan yhteistyönä, kevät -13 • on tarkasteltu englannin arvioinnin kytkemistä ammattiosaamisen näyttöön ja tehty suunnitelma näytön toteuttamisesta ja arvioinnista • muutokset on kirjattu opetussuunnitelmaan opetuksen toteutuksen ja arvioinnin osalta (marraskuu 2013)
 15. 15. KOULUTUSKESKUS SALPAUS Työvaltainen merkonomiryhmä Laadittu suunnitelma koko ryhmän kokeilulle ammatillisia ja ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osien opintoja työssäoppien 1. ja 2. opiskeluvuotena 2013 – 2014 ( TOP- määrä 60-70 ov ) (wiki) • työssä opittavien osaamisten kuvaaminen osaamiskarttoina (wiki) • moduulisuunnitelma • yhteistyö vakiintuneiden yrityskumppaneiden kanssa (kaupan alan yrityksiä) • opiskelijoiden valinta ja erilaisten oppimistyylien huomioon ottaminen • verkkoavusteiden ohjauksen suunnittelu ja toteutuksen käynnistys • työpaikkaohjaajien valmennukset 15
 16. 16. Tilaisuuden/Hankkeen nimi16
 17. 17. PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE Sähköinen kauppa laajennettuna työssäoppimisena (wiki) • työpaikkakohtainen suunnitelma, mitä työpaikalla voidaan opiskella ja mitä opiskellaan joko oppilaitoksella tai verkon kautta • ohjausta annetaan topin aikana esimerkiksi verkkokaupan rakentamisessa ja lainsäädäntöön liittyvissä asioissa • verkkokaupan toteuttamisen tekniset ohjeet voidaan antaa Youtube videoilla. Yksilöllisiä ohjeita annetaan joko sähköpostitse, Facebookin kautta, puhelimitse, Skypen kautta tai työpaikkakäynnillä. Työssä tapahtuvan oppimisen tueksi annetaan tehtäviä , joita opiskelija voi tehdä wikissä tai blogissa • ideaalitilanteessa yrityksellä ei ole verkkokauppaa, mutta haluaa perustaa semmoisen, jolloin yrityskin hyötyy opiskelijan työstä. Jos yrityksellä on jo verkkokauppa käytössään, opiskelijalta voidaan saada hyödyllisiä vinkkejä verkkokaupan kehittämiselle 17

×