Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eka vuosi oy-sarenius-160113

3,983 views

Published on

Kuvaus ensimmäisen vuoden toiminnasta Oulun yliopistossa.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Eka vuosi oy-sarenius-160113

  1. 1. Ensimmäisen vuoden opintojenkehittäminen OulunyliopistossaVesa-Matti SareniuspuheenjohtajaOpintojen aloitus -strategiahankeOulun yliopisto
  2. 2. Kärkihankkeet • Vuoden 2010 alusta alkanut voimakas panostaminen ensimmäiseen vuoteen – Strategiahanke aloitti• Vuonna 2010 aloitettu omaopettajatoiminta – Vakiintunut kaikissa n. 45 koulutusohjelmassa – Koulutusta kehitetty alusta saakka• Alkuvaiheen opintoprosessin sisäinen auditointi 2011, uusi tänä vuonna – Kiinnitetään huomiota, etsitään hyviä käytäntöjä, pyritään levittämään hyviä käytäntöjä
  3. 3. Onnistumiset ja haasteet • Omaopettajatoiminta on lähtenyt käyntiin kaikissa koulutusohjelmissa• Omaopettajatoiminnan resursointia ei ole ymmärretty vielä kaikissa koulutusohjelmissa – Tärkeys ymmärretään, mutta toisaalta ei haluta panostaa• Omaopettajien tukeminen ja kouluttaminen – Kuinka koulutus vastaa tarpeisiin?• Ohjaus nostettu opettajan tehtäväksi johtosääntötasolla.

×