Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pedagogiikka edellä MOOC-toteutuksiin

15.4.2016 ITK esitys

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Pedagogiikka edellä MOOC-toteutuksiin

  1. 1. Pedagogiikka edellä MOOC-toteutuksiin Sanna Ruhalahti, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu @somesanna
  2. 2. Keskiössä pedagogiikka  Opettamisen erilaisia suuntauksia, tapaa jäsentää oppimista ja oppimisprosessia  Taitoa opettaa erilaisissa oppimisympäristöissä ympäristöissä  Millainen tieto-, oppimis- ja opetuskäsitys ohjaa MOOCien suunnittelua?
  3. 3. MOOC-perhe
  4. 4. MOOC nousuhumala ja krapula
  5. 5. MOOC mahdollisuuksia?  Opetuksen näyte  Kiinnostuksen lisääminen  Valmistavat kurssit  Valmentavat opiskelijoita (pullonkaulat)  Yleiset kurssit  Perustaitojen kehittämiseen  Ammatilliset kurssit  Ammatin perustaitoja, täydennyskoulutus  Tutkimuskurssit  Suuntaa jatko-opintohin @somesanna
  6. 6. Mikä tekee MOOCin?  Alusta?  Prosessi?  Avoimuus?  Massa?  Verkko?  Laadukas pedago- ginen ote?
  7. 7. Epilogi • Tämän päivän oppimisen tutkimukset viittaavat oppimistulosten ja opintojen mielekkyyden liittyvän yhteisölliseen toimintaan ja tiedonrakentamiseen • Millainen pedagoginen malli tukee • Millaisia MOOCeja tarvitsemme? • Miten parantaa sitoutumista ja sisua? • Ilmoittautuminen ja ilmaisuus • Miten edetä pedagogiikka edellä?

×