Sosiaali- ja terveysministeriöLAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAIKSISAIRAUSVAKUUTUSLAIN 13 LUVUN 11 §:N VÄLI...
Käsillä olevassa hallituksen esityksessä tuodaan hyvin esille se, että kokeilua kannattaa jatkaa,kunnes päätökset AMK-opis...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

130626 syl lausunto yths-kokeilun jatkosta vuoden 2015 loppuun (id 3064)

24,994 views

Published on

SYL:n lausunto STM:lle AMK-opiskelijoiden YTHS-kokeilun jatkosta.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
24,994
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
23,907
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

130626 syl lausunto yths-kokeilun jatkosta vuoden 2015 loppuun (id 3064)

  1. 1. Sosiaali- ja terveysministeriöLAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAIKSISAIRAUSVAKUUTUSLAIN 13 LUVUN 11 §:N VÄLIAIKAISESTA MUUTTAMISESTAANNETUN LAIN VOIMAANTULOSÄÄNNÖKSEN MUUTTAMISESTASuomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry kiittää mahdollisuudesta lausua käsillä olevastahallituksen esityksestä. Lausuntoaikataulu on erittäin haasteellinen ja toivomme, ettävastaisuudessa myös budjettilakiesitykset saadaan lausuttaviksi ennen juhannusta.SYL pitää AMK-opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon menettelytapakokeilua (ns. YTHS-kokeilu) erittäin merkittävänä hankkeena. Tällä hetkellä korkea-asteen opiskelijat ovat keskenääneriarvoisessa asemassa, kun yliopisto-opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestääYlioppilaiden terveydenhoitosäätiö ja AMK-opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon taasoppilaitoksen sijaintikunta. STM:n opiskeluterveydenhuollon selvityksen (Raportteja ja muistioita2012:18) mukaan kunnallisen opiskeluterveydenhuollon järjestämät palvelut vaihtelevatmerkittävästi paikkakunnittain, opiskeluterveydenhuolto ei useinkaan muodosta yhtenäistäkokonaisuutta ja erityisesti mielenterveyspalvelut olivat heikolla tolalla. YTHS tarjoaa palvelutsamanlaisina ympäri Suomen.Näemme, että tämän eriarvoisuuden korjaaminen on tärkeää niin opiskelijoidenyhdenvertaisuuden kuin tulevaisuuden työntekijöiden työkyvynkin kannalta. YTHS-kokeilu ontärkeä askel kohti yhdenvertaista opiskeluterveydenhuoltoa.Kokeilu on nyt jatkunut kaksi vuotta. SYL näkee, että tähänastinen kokeilu on jo tuottanuttarvittavan tiedon, jotta päätökset AMK-opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollonjärjestämistavasta voitaisiin tehdä. Kokeilu on osoittanut, että YTHS-malli on toimiva tapajärjestää myös AMK-opiskelijoiden opiskeluterveydenhuolto. Käyttäjät ovat olleet tyytyväisiäpalveluihin, ja myös YTHS on nähnyt, että palvelujen laajentaminen AMK-opiskelijoille onmahdollista.Kokeilussa on ollut myös ongelmia. Näistä keskeisin on se, ettei kokeilu ole rahoituspohjaltaanpuhtaan YTHS-mallin mukainen. YTHS-malliin kuuluu vakuutusluonteisuus eli se, että jokainenopiskelija maksaa automaattisesti terveydenhoitomaksun riippumatta siitä, käyttääkö hänpalveluja. YTHS-kokeilussa tämä terveydenhoitomaksu on vapaaehtoinen. Vakuutusluonteisuusei toteudu ja vapaaehtoisuus houkuttaa opiskelijoita maksamaan maksun vain silloin, kun heolettavat käyttävänsä palveluja. Tämä hankaloittaa varsinkin terveyden edistämistyötä ja hoidonpitkäjänteistä suunnittelua.26.6.2013
  2. 2. Käsillä olevassa hallituksen esityksessä tuodaan hyvin esille se, että kokeilua kannattaa jatkaa,kunnes päätökset AMK-opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta on tehty. Mikäli kokeilupäätetään vakinaistaa ja laajentaa, arvioidaan tähän tarvittavan aikaa noin puolitoista vuotta. Siksion hyvä, että kokeilua jatketaan. Tämä mahdollistaa sen, että kokeilun aikana voidaan toteuttaalaajennus. Haluamme kuitenkin huomauttaa, että kokeilun jatkaminen vuoden 2015 loppuun eisaa tarkoittaa sitä, että päätöksentekoa jatkosta lähdetään lykkäämään. Niin opiskelijoiden,kuntien kuin YTHS:nkin kannalta on parasta, mitä pikemmin päätökset AMK-opiskelijoidenopiskeluterveydenhuollon tulevaisuudesta tehdään.SYL esittääkin, että päätöksenteko sekä kokeilun vakinaistamisen ja laajentamisen valmistelutehdään mahdollisimman pian, vielä tällä hallituskaudella. Näin asiaan saadaan selkomahdollisimman pian. Laajentamisen ja vakinaistamisen ehtona on se, että AMK-opiskelijoillesäädetään automaattinen, vakuutusluonteinen terveydenhoitomaksu yliopisto-opiskelijoidentapaan. Toimivin tapa säätää tällaisesta maksusta on kirjata osallistuminenopiskeluterveydenhuollon järjestämiseen osaksi ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntientehtäviä ja tältä pohjalta, kun opiskelijakunnan tehtävät olisivat samat kuin ylioppilaskunnilla,säätää opiskelijakunnille automaatiojäsenyys, jonka osana terveydenhoitomaksu maksettaisiin.SYL esittääkin, että tällainen säädösvalmistelu aloitettaisiin ja kehottaa sosiaali- jaterveysministeriötä sekä opetus- ja kulttuuriministeriötä yhteistyöhön AMK-opiskelijoidenopiskeluterveydenhuollon mahdollisimman hyvän järjestämisen turvaamiseksi.Hallituksen esityksestä haluamme nostaa esiin yhden konkreettisen seikan. Luvussa 3. Esityksenvaikutukset todetaan, että valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2014 esitetään, että kokeilulleEräät erityishankkeet (33.03.63) -momentilta varatusta 750 000 euron määrärahasta käyttämättäjäävä 100 000 euroa käytettäisiin kokeiluun vuonna 2014. Missään ei kuitenkaan tuoda esille, millärahoilla kokeilun tilavuokrakustannukset katettaisiin vuonna 2015. Kuitenkaan kokeilun muutrahoittajat eivät kata näitä kuluja vaan lähtökohtana on ollut, että kokeilun aikana STM maksaatilakorvausta, jota YTHS:lle normaalisti maksaa OKM. Lisäksi samaisessa luvussa ei lainkaanhuomioida sitä, että mikäli kokeilun aikana aletaan valmistella YTHS-mallin valtakunnallistamistaAMK-opiskelijoille, syntyy tästä käynnistämiskuluja. Noiden kulujen suuruudeksi on arvioitunoin miljoona euroa. Toivomme, että tilakustannukset ja käynnistämiskustannukset huomioidaantässä hallituksen esityksessä.Yhteenvetona toteamme, että hallituksen esitys YTHS-kokeilun jatkosta on kannatettava ja tukeesitä, että päätökset AMK-opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä tehtäisiinmahdollisimman pian. Tämä on SYL:n lämmin toive.Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ryMarina Lampinen Matti Parpalapuheenjohtaja pääsihteeri

×