Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
LOPS
2016
TOIMINTAKULTTUURI
TEEMAOPINNOT
ARVIOINTI
24.2.2016
Aki Luostarinen ja
Iida-Maria Peltomaa
KARKUN EVANKELINEN OPI...
MATERIAALI:
bit.ly/aikuislops
Seuraa Twitterissä:
@opshautomot @akiluos @IidaPeltomaa
OPS-hautomot lukio -hankkeen rahoittaa Opetushallitus.
Hanketta koordinoi Otavan Opisto ja sen toteutuksesta
vastaavat Ota...
ILTAPÄIVÄN AIKATAULU
12.30-12.45 Esittäytymiset ja teemoihin orientoiva harjoitus
12.45-13.15 Keskusteleva alustus:
- toim...
AJATUKSET ILTAPÄIVÄN
TEEMOIHIN
1. Saat paperin, jonka alkuun kirjatusta
lauseesta jatkat kirjoittamista, kun saat
äänimerk...
5. Lue oma tekstisi uudelleen läpi: Mistä
kouluun ja oppimiseen liittyvistä asioista
kirjoitit? Poimi 2-4 toivetta tai aja...
Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen
yleissivistyksen vahvistaminen.
aLOPS 2015, s. 4
Kuva: Marianne Heikkinen, Ota...
MITÄ MIELESTÄSI TARKOITTAA
LAAJA-ALAINEN YLEISSIVISTYS
TÄNÄ PÄIVÄNÄ?
Kuva: Marianne Heikkinen, Otavan Opisto
Opiskelijalla on mahdollisuus
1. kasvaa sivistyneeksi yhteiskunnan jäseneksi,
2. hankkia muuttuvan toimintaympäristön
edel...
+OPS-ASIAKIRJAN
KIRJOITTAMISTA
JATKUVAA LUKION
KEHITTÄMISTÄ
Kuva: Juho Matilainen, Otavan Opisto
PAIKALLISESTI MÄÄRITELLÄÄN
3.3. Toimintakulttuuri: Toimintakulttuurin kehittämisen ja arvioinnin periaatteet sekä mahdolli...
PAIKALLISESTI MÄÄRITELLÄÄN
6.2. Kurssisuoritusten arviointi: Arvioinnin menetelmistä ja käytänteistä päätetään tarkemmin
o...
http://www.oph.
fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/toiminnallinen_tasa_arvosuunnittelu_oppila
itoks...
Lukion opetussuunnitelmatyö ja toimintakulttuurin kehittäminen
vaativat osallistavaa, avointa ja toisia kunnioittavaa kesk...
Toimintakulttuuri on käytännön tulkinta
oppilaitoksen tehtävästä. Toimintakulttuuri tulee
näkyväksi yhteisön kaikessa toim...
Toimintakulttuuri sisältää sekä tiedostettuja että
tiedostamattomia tekijöitä, jotka heijastuvat oppilaitoksen
toimintaan....
TOIMINTAKULTTUURIN KEHITTÄMISTÄ
OHJAAVAT TEEMAT
Oppiva yhteisö
Aikuisten lukiokoulutusta järjestävä oppilaitos toimii oppi...
Aikuisten lukiokoulutusta järjestävä oppilaitos toimii oppivana yhteisönä, joka
edistää kaikkien jäsentensä oppimista, kan...
POHDITTAVAKSI
Miten meidän toimintakulttuurissamme
näkyy konkreettisesti
avoin keskustelu ja pegagoginen johtaminen
yhteis...
Toimintakulttuuri on kuin autotalli, jossain vaiheessa se täyttyy.
Tällöin meidän tulee osata luopua osasta rakkaitakin as...
Toimintakulttuurin
kehittämisen ja
arvioinnin peri
aatteet sekä
mahdolliset
paikalliset
painotukset
kuvataan
opetussuun-
n...
Kuva: Aki Luostarinen, Otavan Opisto
KOKO KOULU OHJAA
Ohjaus on lukiokoulutuksen henkilöstön yhteistä työtä. [-] Aineenope...
Linda Saukko-Rauta, CC BY NC ND
https://saukkorauta.wordpress.com/2015/09/13/konsulentt-konsultti-karmesaho-maarittelee-di...
YHTÄÄLTÄ
Opetus ohjaa opiskelijaa syventämään
ymmärrystään tieto- ja viestintäteknolo-
giasta sekä käyttämään sitä tarkoit...
Opiskelijat vastaavat itse henkilökohtaiseen opiskelukäyttöön
tarkoitettujen työvälineiden, laitteiden ja materiaalien
han...
Aihekokonaisuudet ovat
yhteiskunnallisesti merkittäviä koulutus- ja sivistyshaasteita
ajankohtaisia arvokannanottoja
oppia...
TEEMAOPINNOT
Teemaopintojen tavoitteet ja sisällöt tarkennetaan ja konkretisoidaan
opetussuunnitelmassa.
Teemaopintojen si...
Teemaopinnot ovat eri tiedonaloja yhdistäviä opintoja. Ne eheyttävät
opetusta ja kehittävät opiskelijoiden taitoja hahmott...
Teemaopintojen tavoitteena (1/2) on, että opiskelija
- rohkaistuu etsimään eri tieteen- ja taiteenalojen keskeisten käsitt...
Teemaopintojen tavoitteena (2/2) on, että opiskelija
- hakee informaatiota eri lähteistä ja arvioi tietolähteiden luotetta...
Opiskeluympäristöjen ja -menetelmien valinnan ja kehittämisen
perustana ovat myös opiskelijoiden edellytykset, kiinnostuks...
TEEMAOPINTOJEN ARVIOINTI
Teemaopintojen arviointi perustuu opiskelijan taitoihin hakea
tietoa, arvioida ja soveltaa sitä s...
TEEMAOPINTOJEN ARVIOINTI
Teemaopintojen arviointi perustuu opiskelijan taitoihin hakea tietoa, arvioida ja
soveltaa sitä s...
TEEMAOPINTOJEN ARVIOINTI
Teemaopintojen arviointi perustuu opiskelijan taitoihin hakea tietoa, arvioida ja
soveltaa sitä s...
TEEMAOPINTOJEN ARVIOINTI
Teemaopintojen arviointi perustuu opiskelijan taitoihin hakea tietoa, arvioida ja
soveltaa sitä s...
TEEMAOPINTOJEN ARVIOINTI
Teemaopintojen arviointi perustuu opiskelijan taitoihin hakea tietoa, arvioida ja
soveltaa sitä s...
ORIENTOITUMINEN-
aivoriihi tms.-
KOHTI TAVOITETTA-
työskentely-
TYÖN TULOKSET-
tuotosesittelyt-
Kuva: Jacob Bøtter CC BY 2...
TEEMAOPINNOT
Teemaopinnot nuorten
lukiokoulutuksessa,
opetusneuvos Tiina Tähkä vastaa:
https://youtu.be/bj4zA6DSkxg
SUUNNITTELEMAAN!
TO1 Tutkiva työskentely
1. VAIHE:
Tutustukaa aLOPS-perusteiden kuvaukseen teemaopinnoista ja TO1-kurssin
...
SUUNNITTELEMAAN!
TO1 Tutkiva työskentely
2. VAIHE:
Vaihtakaa ryhmää ja tutustukaa edellisen ryhmän aloittamaan suunnitelma...
KAHVILLE 13.50-14.10
SUUNNITTELEMAAN!
TO1 Tutkiva työskentely
3. VAIHE:
Palatkaa omaan ryhmäänne ja tutustukaa ideoihin ja täydennyksiin, joita...
Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä
kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearvioi...
Opiskelijan oppimisen arvioinnin tehtävänä on edistää opiskelijan oppimista.
Lähtökohtana on, että opiskelijat ymmärtävät,...
Opiskelijan oppimisen arviointi antaa opiskelijalle palautetta opintojen
edistymisestä ja oppimistuloksista sekä lukio-opi...
Ohjaus ja rakentava palaute vahvistavat itseluottamusta ja auttavat
opiskelijaa kehittämään ajatteluaan ja työskentelemään...
POHDITTAVAKSI
Mitä arviointi on ja miksi lukiossa
ylipäänsä arvioidaan? Tukevatko
nykyiset arviointikäytänteet
arvioinnin ...
Kuva: Juho Matilainen |
OPS-hautomot-
“Omiaan ei pidä lisäillä, sillä jos poikkeaa
opettajan ajatusmaailmasta, niin opetta...
Arvioinnin merkitystä oppimisprosessissa ei kuitenkaan tule sivuuttaa.
Tutkimus on osoittanut, että arviointi ohjaa opiske...
MILLAISEEN TOIMINTAAN ARVIOINTI-
KÄYTÄNTEET MEITÄ OHJAAVAT?
NAPPAA
NUORI
HYVÄNTEOSSA!
VAHVUUKSIA KOROSTAVA MUTTA
KEHITTÄVÄ JA ETEENPÄIN KATSOVA KANNUSTAVA
ARVIOINTI EI TARKOITA EPÄRE...
TOTTA VAI TAVOITETTA?
Käy läpi OPS2016-lainaukset. Mitkä asiat
ovat työssäsi jo totta, mitkä vielä enemmän
tavoitteen taso...
TAVOITTEESTA TODEKSI
Jotta tavoitteet muuntuvat lukiotyön arjessa todeksi ja toiminnaksi, millainen ajattelu ja
asenteet, ...
AINEKOHTAINEN TYÖ
KAINUUN MALLIA MUKAILLEN
Kaisa Ottavainen-Nurkkala
OPS-hautomot lukion Kainuun
koordinaattori, AIKOPA
Ai...
AINEKOHTAINEN TYÖ
KAINUUN MALLIA MUKAILLEN
Kaisa Ottavainen-Nurkkala
OPS-hautomot lukion Kainuun
koordinaattori, AIKOPA
Ma...
AINEKOHTAINEN TYÖ
KAINUUN MALLIA MUKAILLEN
Kaisa Ottavainen-Nurkkala
OPS-hautomot lukion Kainuun
koordinaattori, AIKOPA
Ma...
AINEKOHTAINEN TYÖ
KAINUUN MALLIA MUKAILLEN
Kaisa Ottavainen-Nurkkala
OPS-hautomot lukion Kainuun
koordinaattori, AIKOPA
Yh...
NEGATIIVINEN AIVORIIHI
TAVOITE
Työskentelyn tavoitteena on purkaa ennakko-oletuksia, epäilyksiä ja pelkoja siitä,
millaisi...
ANNA PALAUTETTA, KYSY, KOMMENTOI
Aki Luostarinen Iida-Maria Peltomaa
aki.luostarinen@otavanopisto.fi
050 311 7255
akiluos
...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Aikuisten LOPS2015: mikä keskeistä? (Karkun opisto 24.2.2016)

455 views

Published on

OPS-hautomot lukio -hankkeen kooste aikuisten LOPS2015-keskeisistä muutoksista (syventäen toimintakulttuuri, teemaopinnot ja arviointi).

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Aikuisten LOPS2015: mikä keskeistä? (Karkun opisto 24.2.2016)

 1. 1. LOPS 2016 TOIMINTAKULTTUURI TEEMAOPINNOT ARVIOINTI 24.2.2016 Aki Luostarinen ja Iida-Maria Peltomaa KARKUN EVANKELINEN OPISTO
 2. 2. MATERIAALI: bit.ly/aikuislops Seuraa Twitterissä: @opshautomot @akiluos @IidaPeltomaa
 3. 3. OPS-hautomot lukio -hankkeen rahoittaa Opetushallitus. Hanketta koordinoi Otavan Opisto ja sen toteutuksesta vastaavat Otavan Opisto ja AIKOPA. Hanke tarjoaa opetussuunnitelmaprosessien tukea OPSin yleisten osien teemojen käsittelyyn sekä yksittäisille lukioille ja kunta- ja seutu- alueille että valtakunnallisesti avoimissa teemahautomoissa. Tutustu: www.oppiminen.fi @opshautomot #opshautomot #lops2016 Oppimisen tulevaisuus -ryhmä
 4. 4. ILTAPÄIVÄN AIKATAULU 12.30-12.45 Esittäytymiset ja teemoihin orientoiva harjoitus 12.45-13.15 Keskusteleva alustus: - toimintakulttuuri ja oppiva yhteisö - aihekokonaisuudet - teemaopinnot 13.15-13.50 Teemaopintokurssin suunnittelua 13.50-14.10 kahvit 14.10-14.30 suunnittelu jatkuu... 14.30-15.00 Keskusteleva alustus: monipuolistuva arviointi 15.00-15.30 Totta vai tavoitetta > tavoitteista konkretiaan 15.30-16.00 Kuinka ainekohtaiseen työhon? Kainuun malli
 5. 5. AJATUKSET ILTAPÄIVÄN TEEMOIHIN 1. Saat paperin, jonka alkuun kirjatusta lauseesta jatkat kirjoittamista, kun saat äänimerkin. 2. Harjoituksen aikana kynän tulee olla koko ajan olla liikkeessä, eli kaikki ajatukset kirjoitetaan itseä sensuroimatta. 3. Älä korjaa virheitä tai suunnittele tekstiä, vaan anna ajatuksen liikkua vapaasti. 4. Kirjoita keskeytyksettä niin kauan kuin saat luvan lopettaa.
 6. 6. 5. Lue oma tekstisi uudelleen läpi: Mistä kouluun ja oppimiseen liittyvistä asioista kirjoitit? Poimi 2-4 toivetta tai ajatusta, joita sinulla on tulevan koulun suhteen. Lisää kännykällä, tabletilla tai koneella yhteen virkkeeseen tiivistetty muoto toiveistasi Google-lomakkeella. AJATUKSET ILTAPÄIVÄN TEEMOIHIN
 7. 7. Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen. aLOPS 2015, s. 4 Kuva: Marianne Heikkinen, Otavan Opisto
 8. 8. MITÄ MIELESTÄSI TARKOITTAA LAAJA-ALAINEN YLEISSIVISTYS TÄNÄ PÄIVÄNÄ? Kuva: Marianne Heikkinen, Otavan Opisto
 9. 9. Opiskelijalla on mahdollisuus 1. kasvaa sivistyneeksi yhteiskunnan jäseneksi, 2. hankkia muuttuvan toimintaympäristön edellyttämiä tietoja ja taitoja sekä 3. kartuttaa elinikäisen oppimisen taitoja. Tavoitteet korostavat laaja-alaisen yleissivistyksen ja kokonaisuuksien ymmärtämisen merkitystä sekä kannustavat eettisesti vastuulliseen ja aktiiviseen toimijuuteen paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. aLOPS 2015, s. 17 Kuva: Marianne Heikkinen, Otavan Opisto
 10. 10. +OPS-ASIAKIRJAN KIRJOITTAMISTA JATKUVAA LUKION KEHITTÄMISTÄ Kuva: Juho Matilainen, Otavan Opisto
 11. 11. PAIKALLISESTI MÄÄRITELLÄÄN 3.3. Toimintakulttuuri: Toimintakulttuurin kehittämisen ja arvioinnin periaatteet sekä mahdolliset paikalliset painotukset kuvataan opetussuunnitelmassa. (s. 8) 3.4. Opintojen rakenne: Syventävät kurssit ovat valtakunnallisia syventäviä kursseja, ja niiden lisäksi voi olla koulutuksen järjestäjän päättämiä opetussuunnitelmassa määriteltyjä paikallisia syventäviä kursseja. [-] Kurssien suoritusjärjestyksestä päätetään opetussuunnitelmassa. (s. 10) 4.1. Ohjaus: Osaksi opetussuunnitelmaa laaditaan ohjaussuunnitelma, joka osaltaan toimii koko oppilaitoksen ohjaustyön kehittämisen välineenä (s. 12) 4.2. Oppimisen ja opiskelun tuki: Opetussuunnitelmassa määritellään, miten opiskelijoiden tukitoimien tarve arvioidaan sekä miten tuki suunnitellaan ja järjestetään. (s. 13) 4.3. Kieleen ja kulttuuriin liittyviä kysymyksiä: Lisäksi osa opetuksesta voidaan lukiolain 6 §:n 1 momentin mukaisesti antaa muulla kuin edellä mainitulla opiskelijan omalla kielellä. Opetussuunnitelmaan tulee tällöin kirjata, missä oppiaineissa, missä määrin ja millä tavoin edellä mainittuja kieliä käytetään opetuksessa tai opiskelussa. (s. 14) 5.2. Aihekokonaisuudet: [valtakunnallisten aihekokonaisuuksien lisäksi] koulutuksen järjestäjä voi hyväksyä opetussuunnitelmaan muita aihekokonaisuuksia. Aihekokonaisuuksia täydennetään ja konkretisoidaan opetussuunnitelmassa. (s. 18)
 12. 12. PAIKALLISESTI MÄÄRITELLÄÄN 6.2. Kurssisuoritusten arviointi: Arvioinnin menetelmistä ja käytänteistä päätetään tarkemmin opetussuunnitelmassa. (s. 197) 6.2.1. Numeroarvosanat ja suoritusmerkinnät: Kesken olevan kurssisuorituksen merkintätavasta ja suorituksen täydentämiskäytännöistä voidaan päättää opetussuunnitelmassa. (s. 198) 6.2.2. Itsenäisesti suoritettu kurssi: Opetussuunnitelmassa tulee päättää tarkemmin opinnoista, jotka edellytetään itsenäisesti opiskeltaviksi, ja niiden suoritusperiaatteista. (s. 198) 6.2.4. Opinnoissa edistyminen: Opiskelijan opintojen etenemistä tulee seurata. Menettelystä, kuten esimerkiksi mahdollisen etenemisesteen käytöstä, päätetään opetussuunnitelmassa. Opintojen etenemisen määrittelyllä ei voida kuitenkaan tiukentaa näissä aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa määrättyä oppiaineen oppimäärän suoritusvaatimusta. Opetussuunnitelmassa määrätään tarkemmin [hylätyn kurssi] uusimisen tavoista. Opetussuunnitelmassa määrätään, millä tavoin opiskelijalle annetaan mahdollisuus korottaa myös hyväksyttyä kurssiarvosanaa. (s. 199-200) 6.3. Oppiaineen oppimäärän arviointi: Paikallisten syventävien kurssien sekä muiden lukion tehtävään kuuluvien kurssien mahdollisesta kuulumisesta jonkin oppiaineen oppimäärään määrätään opetussuunnitelmassa. (s. 202)
 13. 13. http://www.oph. fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/toiminnallinen_tasa_arvosuunnittelu_oppila itoksissa LISÄKSI LAADITAAN TOIMINNALLINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA Tasa-arvolain mukaan oppilaitosten tulee laatia toiminnan kehittämiseen tähtäävä tasa-arvosuunnitelma eli toiminnallinen tasa- arvosuunnitelma. Lisäksi jokaisella oppilaitoksella – jos se on vähintään 30 hengen työpaikka – tulee olla myös henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma. Toiminnallinen tasa-arvosuunnittelu tukee osaltaan opetuksen ja työyhteisön kehittämistä.
 14. 14. Lukion opetussuunnitelmatyö ja toimintakulttuurin kehittäminen vaativat osallistavaa, avointa ja toisia kunnioittavaa keskustelua, yhteistä aikaa ja tämän ajan käyttämistä mielekkäällä tavalla. Kuva: Juho Matilainen, Otavan Opisto
 15. 15. Toimintakulttuuri on käytännön tulkinta oppilaitoksen tehtävästä. Toimintakulttuuri tulee näkyväksi yhteisön kaikessa toiminnassa ja sen jäsenten tavassa kohdata toinen toisensa. aLOPS 2015, s. 8 Kuva: Aki Luostarinen, Otavan Opisto
 16. 16. Toimintakulttuuri sisältää sekä tiedostettuja että tiedostamattomia tekijöitä, jotka heijastuvat oppilaitoksen toimintaan. Toimintakulttuuria kehitetään yhdessä oppilaitoksen koko henkilöstön, opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Toimintakulttuurin kehittämisen perusedellytys on avoin ja vuorovaikutteinen sekä keskinäistä arvostusta ja luottamusta rakentava keskustelukulttuuri. aLOPS 2015, s. 8 Kuva: Aki Luostarinen, Otavan Opisto
 17. 17. TOIMINTAKULTTUURIN KEHITTÄMISTÄ OHJAAVAT TEEMAT Oppiva yhteisö Aikuisten lukiokoulutusta järjestävä oppilaitos toimii oppivana yhteisönä, joka edistää kaikkien jäsentensä oppimista, kannustaa keskinäiseen vuorovaikutukseen ja haastaa tavoitteelliseen työskentelyyn. Osallisuus ja yhteisöllisyys Osallisuus ja demokraattinen toiminta luovat perustaa opiskelijoiden kasvulle aktiiviseen kansalaisuuteen. [-] kaikkien opiskelijoiden osallisuutta [edistetään] luomalla heille monipuolisia mahdollisuuksia osallistua oppilaitoksen päätöksentekoon ja toimintatapojen kehittämiseen. Hyvinvointi ja kestävä tulevaisuus Oppivassa yhteisössä edistetään kestävää elämäntapaa ja hyvän tulevaisuuden edellytyksiä. [-] Toimintatavat ja käytännöt tukevat opiskelijan ja yhteisön hyvinvointia sekä ilmapiirin kiireettömyyttä ja turvallisuutta. Yhteisön vuorovaikutuksessa korostuvat avoimuus, välittäminen ja keskinäinen arvostus. Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus Aikuisten lukiokoulutusta järjestävässä oppilaitoksessa arvostetaan kulttuurista ja kielellistä moninaisuutta. Eri kielet, uskonnot ja katsomukset elävät rinnakkain ja vuorovaikutuksessa keskenään. [-] Kielitietoisessa oppilaitoksessa kehitetään opiskelijan monikielistä osaamista, joka koostuu tieteenalojen kielistä, äidinkielten, niiden murteiden ja rekistereiden sekä muiden kielten eritasoisesta hallinnasta. aLOPS 2015, s. 8-9
 18. 18. Aikuisten lukiokoulutusta järjestävä oppilaitos toimii oppivana yhteisönä, joka edistää kaikkien jäsentensä oppimista, kannustaa keskinäiseen vuorovaikutukseen ja haastaa tavoitteelliseen työskentelyyn. Oppivan yhteisön rakentuminen edellyttää dialogisuutta ja pedagogista johtajuutta. Yhteisöllistä ja yksilöllistä oppimista vahvistavia käytäntöjä kehitetään suunnitelmallisesti. Jaksojen temaattinen toteutus voi luoda edellytyksiä opetuksen eheyttämiselle. Oppilaitoksen toiminta on opiskelijalähtöistä, ja se vahvistaa opiskelijoiden omaa toimijuutta ja vastuun ottamista omasta oppimisesta. Myönteinen asenne oppimiseen luo perustaa oppimaan oppimiselle ja muille tulevaisuuden taidoille. Oppiva yhteisö luo toimintatapoja vuorovaikutukselle niin oppilaitoksen sisällä kuin ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Tämä edellyttää yhteistyötä muiden oppilaitosten ja koulutusasteiden sekä työ- ja yrityselämän kanssa. Digitalisaatio tuo lisämahdollisuuksia yhteisölliseen oppimiseen ja tiedon luomiseen sekä erilaisten opiskelu- ja tietoympäristöjen hyödyntämiseen. Opiskelijoita ohjataan toimimaan myös verkostoituneessa ja globalisoituneessa maailmassa. aLOPS 2015, s. 8
 19. 19. POHDITTAVAKSI Miten meidän toimintakulttuurissamme näkyy konkreettisesti avoin keskustelu ja pegagoginen johtaminen yhteisöllisyys ja yksilöllisyys opiskelijalähtöisyys myönteinen asenne yhteistyö muun yhteiskunnan kanssa digitalisaatio verkostoituminen globalisaatio
 20. 20. Toimintakulttuuri on kuin autotalli, jossain vaiheessa se täyttyy. Tällöin meidän tulee osata luopua osasta rakkaitakin asioita.
 21. 21. Toimintakulttuurin kehittämisen ja arvioinnin peri aatteet sekä mahdolliset paikalliset painotukset kuvataan opetussuun- nitelmassa. Kuva: Aki Luostarinen, Otavan Opisto
 22. 22. Kuva: Aki Luostarinen, Otavan Opisto KOKO KOULU OHJAA Ohjaus on lukiokoulutuksen henkilöstön yhteistä työtä. [-] Aineenopettaja ohjaa opiskelijaa opettamansa aineen opiskelutaidoissa, auttaa häntä kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan ja tukee opiskelijoiden jatko- opintovalmiutta ja työelämätuntemusta oman oppiaineensa osalta. [-] Opiskelija on ohjauksessa aktiivinen ja osallistuva toimija.
 23. 23. Linda Saukko-Rauta, CC BY NC ND https://saukkorauta.wordpress.com/2015/09/13/konsulentt-konsultti-karmesaho-maarittelee-digiloikan/
 24. 24. YHTÄÄLTÄ Opetus ohjaa opiskelijaa syventämään ymmärrystään tieto- ja viestintäteknolo- giasta sekä käyttämään sitä tarkoituksen- mukaisesti, vastuullisesti ja turvallisesti. TOISAALTA Tavoitteena on, että opiskeluympäristöt ovat monipuolisia ja että ne rikastuttavat opiskeluun liittyviä kokemuksia ja edistävät opiskelumotivaatiota. EI PELKKÄÄ DIGILOIKKAA aLOPS 2015, s. 17 aLOPS 2015, s. 7
 25. 25. Opiskelijat vastaavat itse henkilökohtaiseen opiskelukäyttöön tarkoitettujen työvälineiden, laitteiden ja materiaalien hankinnasta, ellei koulutuksen järjestäjä niitä tarjoa. aLOPS 2015, s. 7
 26. 26. Aihekokonaisuudet ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä koulutus- ja sivistyshaasteita ajankohtaisia arvokannanottoja oppiainerajat ylittäviä teemoja laaja-alaisia osaamisalueita Aihekokonaisuudet on otettu huomioon perusteiden oppiainekohtaisissa osuuksissa sekä toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavissa teemoissa. aLOPS 2015, s. 18
 27. 27. TEEMAOPINNOT Teemaopintojen tavoitteet ja sisällöt tarkennetaan ja konkretisoidaan opetussuunnitelmassa. Teemaopintojen sisältöjä voidaan valita aihekokonaisuuksista: ● aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä ● hyvinvointi ja turvallisuus ● kestävä elämäntapa ja globaali vastuu ● kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys ● monilukutaito ja mediat ● teknologia ja yhteiskunta.
 28. 28. Teemaopinnot ovat eri tiedonaloja yhdistäviä opintoja. Ne eheyttävät opetusta ja kehittävät opiskelijoiden taitoja hahmottaa ja ymmärtää yksittäistä oppiainetta laajempia kokonaisuuksia. Teemaopintojen keskeisenä tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia usean eri oppiaineen tietojen ja taitojen yhdistämiseen ja soveltamiseen. aLOPS 2015, s. 196 TEEMAOPINNOT
 29. 29. Teemaopintojen tavoitteena (1/2) on, että opiskelija - rohkaistuu etsimään eri tieteen- ja taiteenalojen keskeisten käsitteiden ja näkökulmien välisiä yhteyksiä ja muodostaa niiden pohjalta kokonaisuuksia - hahmottaa ongelmia, ilmiöitä tai kysymyksiä sekä innostuu etsimään niihin ratkaisuja yksin ja yhteistyössä muiden kanssa - hyödyntää eri aloilta hankkimiaan tietoja ja taitoja TEEMAOPINNOT
 30. 30. Teemaopintojen tavoitteena (2/2) on, että opiskelija - hakee informaatiota eri lähteistä ja arvioi tietolähteiden luotettavuutta - soveltaa osaamistaan ja kehittää tieto- ja viestintäteknologisia taitojaan käytännön toiminnassa - työskentelee tavoitteellisesti ja osaa tehdä yhteistyötä. TEEMAOPINNOT
 31. 31. Opiskeluympäristöjen ja -menetelmien valinnan ja kehittämisen perustana ovat myös opiskelijoiden edellytykset, kiinnostuksen kohteet, näkemykset ja yksilölliset tarpeet. Rakennettuja tiloja ja luontoa hyödynnetään opiskelussa siten, että luova ajattelu ja tutkimiseen perustuva opiskelu on mahdollista. Opiskeluympäristöjä laajennetaan oppilaitoksen ulkopuolelle myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen. aLOPS 2015, s. 6-7
 32. 32. TEEMAOPINTOJEN ARVIOINTI Teemaopintojen arviointi perustuu opiskelijan taitoihin hakea tietoa, arvioida ja soveltaa sitä sekä tuottaa luotettavien lähteiden pohjalta jäsentyneitä kokonaisuuksia.
 33. 33. TEEMAOPINTOJEN ARVIOINTI Teemaopintojen arviointi perustuu opiskelijan taitoihin hakea tietoa, arvioida ja soveltaa sitä sekä tuottaa luotettavien lähteiden pohjalta jäsentyneitä kokonaisuuksia. Olennaisia arvioinnin kohteita ovat opiskelijan taidot arvioida kriittisesti tietolähteitä sekä ymmärtää eri tietojen ja taitojen välisiä yhteyksiä.
 34. 34. TEEMAOPINTOJEN ARVIOINTI Teemaopintojen arviointi perustuu opiskelijan taitoihin hakea tietoa, arvioida ja soveltaa sitä sekä tuottaa luotettavien lähteiden pohjalta jäsentyneitä kokonaisuuksia. Olennaisia arvioinnin kohteita ovat opiskelijan taidot arvioida kriittisesti tietolähteitä sekä ymmärtää eri tietojen ja taitojen välisiä yhteyksiä. Työskentelyn arviointi kohdistuu sen tavoitteellisuuteen ja suunnitelmallisuuteen.
 35. 35. TEEMAOPINTOJEN ARVIOINTI Teemaopintojen arviointi perustuu opiskelijan taitoihin hakea tietoa, arvioida ja soveltaa sitä sekä tuottaa luotettavien lähteiden pohjalta jäsentyneitä kokonaisuuksia. Olennaisia arvioinnin kohteita ovat opiskelijan taidot arvioida kriittisesti tietolähteitä sekä ymmärtää eri tietojen ja taitojen välisiä yhteyksiä. Työskentelyn arviointi kohdistuu sen tavoitteellisuuteen ja suunnitelmallisuuteen. Opiskelijoille annetaan ohjaavaa palautetta myös vuorovaikutus- ja yhteistyötaidoista sekä työvälineiden käytöstä.
 36. 36. TEEMAOPINTOJEN ARVIOINTI Teemaopintojen arviointi perustuu opiskelijan taitoihin hakea tietoa, arvioida ja soveltaa sitä sekä tuottaa luotettavien lähteiden pohjalta jäsentyneitä kokonaisuuksia. Olennaisia arvioinnin kohteita ovat opiskelijan taidot arvioida kriittisesti tietolähteitä sekä ymmärtää eri tietojen ja taitojen välisiä yhteyksiä. Työskentelyn arviointi kohdistuu sen tavoitteellisuuteen ja suunnitelmallisuuteen. Opiskelijoille annetaan ohjaavaa palautetta myös vuorovaikutus- ja yhteistyötaidoista sekä työvälineiden käytöstä. Teemaopintojen arvioinnissa käytetään monipuolisia arviointimenetelmiä.
 37. 37. ORIENTOITUMINEN- aivoriihi tms.- KOHTI TAVOITETTA- työskentely- TYÖN TULOKSET- tuotosesittelyt- Kuva: Jacob Bøtter CC BY 2.0 https: //flic.kr/p/5pQ2v Picture: Capture Queen CC BY 2.0 https://flic.kr/p/mpZCv Kuva: Eduardo Merille CC BY 2.0 https://flic.kr/p/8ftxEm
 38. 38. TEEMAOPINNOT Teemaopinnot nuorten lukiokoulutuksessa, opetusneuvos Tiina Tähkä vastaa: https://youtu.be/bj4zA6DSkxg
 39. 39. SUUNNITTELEMAAN! TO1 Tutkiva työskentely 1. VAIHE: Tutustukaa aLOPS-perusteiden kuvaukseen teemaopinnoista ja TO1-kurssin kuvaukseen. Alkakaa ideoida vapaasti ja mahdollisimman monipuolisesti: ● Millainen ajankohtainen tai paikallinen kattoteema toteutettavalla kurssilla voisi olla? Mitkä aihekokonaisuudet ja oppiaineet tähän liittyvät ja miten? ● Miten opiskelija orientoidaan työskentelyyn? Miten autetaan oman tutkimuskohteen valinnassa ja rajaamisessa? ● Missä kaikkialla opitaan? Kenen kanssa opitaan? ● Millaisia menetelmiä ja välineitä opiskelijat voisivat kurssin aikana käyttää? ● Millaisia tuotoksia opiskelijat voisivat kurssin aikana tehdä?
 40. 40. SUUNNITTELEMAAN! TO1 Tutkiva työskentely 2. VAIHE: Vaihtakaa ryhmää ja tutustukaa edellisen ryhmän aloittamaan suunnitelmaan. Täydentäkää ja tarjotkaa lisäideoita ja jatkakaa kurssin suunnittelua: ● Millainen ajankohtainen tai paikallinen kattoteema toteutettavalla kurssilla voisi olla? Mitkä aihekokonaisuudet ja oppiaineet tähän liittyvät ja miten? ● Miten opiskelija orientoidaan työskentelyyn? Miten autetaan oman tutkimuskohteen valinnassa ja rajaamisessa? ● Missä kaikkialla opitaan? Kenen kanssa opitaan? ● Millaisia menetelmiä ja välineitä opiskelijat voisivat kurssin aikana käyttää? ● Millaisia tuotoksia opiskelijat voisivat kurssin aikana tehdä?
 41. 41. KAHVILLE 13.50-14.10
 42. 42. SUUNNITTELEMAAN! TO1 Tutkiva työskentely 3. VAIHE: Palatkaa omaan ryhmäänne ja tutustukaa ideoihin ja täydennyksiin, joita toiselta ryhmältä on tullut. Määritelkää lisäksi: ● Mitä kurssin aikana arvioidaan ja miten? Mikä on itse- ja vertaisarvioinnin rooli kurssin aikana? ● Miten jatkuvaa palautetta, arviointia ja ohjausta toteutetaan? ● Miten tuotokset esitellään?
 43. 43. Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan oppimista ja työskentelyä tulee arvioida monipuolisesti. Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta häneen. (Lukiolaki 629/1998, 17 § 1 ja § 2 mom., muutettu lailla 1116/2008) ARVIOINTI
 44. 44. Opiskelijan oppimisen arvioinnin tehtävänä on edistää opiskelijan oppimista. Lähtökohtana on, että opiskelijat ymmärtävät, mitä heidän on tarkoitus oppia ja miten oppimista arvioidaan. Arvioinnilla opiskelijaa kannustetaan omien tavoitteiden asettamiseen ja tarkoituksenmukaisten työskentelytapojen valintaan. Opintojen aikainen arviointi ja palautteen antaminen ovat osa opiskelijan ja opettajan välistä vuorovaikutusta. Palaute sekä itse- ja vertaisarviointi ohjaavat opiskelijaa tarkentamaan asetettuja tavoitteita ja kehittämään työskentelyään tavoitteiden suuntaisesti. (aLOPS 2015, 197) ARVIOINTI
 45. 45. Opiskelijan oppimisen arviointi antaa opiskelijalle palautetta opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista sekä lukio-opintojen aikana että opiskelun päättyessä. Lisäksi arviointi antaa tietoja jatko-opintojen järjestäjien, työelämän ja muiden vastaavien tahojen tarpeita varten sekä alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltajalle. Opiskelijan oppimisen arviointi auttaa myös opettajaa ja kouluyhteisöä opetuksen vaikuttavuuden arvioinnissa. Arvosanan antaminen on yksi arvioinnin muoto. (aLOPS 2015, 197) ARVIOINTI
 46. 46. Ohjaus ja rakentava palaute vahvistavat itseluottamusta ja auttavat opiskelijaa kehittämään ajatteluaan ja työskentelemään tarkoituksenmukaisella tavalla. Opintoihin liittyvät onnistumiset ja muut myönteiset kokemukset edistävät oppimista ja innostavat osaamisen kehittämiseen. (aLOPS 2015, s. 6) ARVIOINTI
 47. 47. POHDITTAVAKSI Mitä arviointi on ja miksi lukiossa ylipäänsä arvioidaan? Tukevatko nykyiset arviointikäytänteet arvioinnin tavoitteita?
 48. 48. Kuva: Juho Matilainen | OPS-hautomot- “Omiaan ei pidä lisäillä, sillä jos poikkeaa opettajan ajatusmaailmasta, niin opettaja voi sakottaa siitä.” Viktor Paulinen, pelkkien kymppien oppilas (peruskoulussa)
 49. 49. Arvioinnin merkitystä oppimisprosessissa ei kuitenkaan tule sivuuttaa. Tutkimus on osoittanut, että arviointi ohjaa opiskelua ja oppimista enemmän kuin mikään muu tekijä oppimistilanteessa. (Entwistle & Entwistle, 1992; Hodgson & Pang, 2012; Segers & Dochy, 2006; Struyven, Dochy & Janssens, 2005). Opiskelijat suuntaavat herkästi omaa oppimisprosessiaan arvioinnin mukaisesti, toisin sanoen he opiskelevat sen mukaan, miten heidän suorituksiaan kurssilla arvioidaan. (Biggs & Tang, 2007; Brown ym., 1997) http://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2015/03/27/millainen-arviointi-tukee-elinikaista- oppimista/ Millainen arviointi tukee elinikäistä oppimista?
 50. 50. MILLAISEEN TOIMINTAAN ARVIOINTI- KÄYTÄNTEET MEITÄ OHJAAVAT?
 51. 51. NAPPAA NUORI HYVÄNTEOSSA! VAHVUUKSIA KOROSTAVA MUTTA KEHITTÄVÄ JA ETEENPÄIN KATSOVA KANNUSTAVA ARVIOINTI EI TARKOITA EPÄREALISTISEN OPPIJAKUVAN RAKENTAMISTA TAI KEHITTÄMISKOHTEIDEN
 52. 52. TOTTA VAI TAVOITETTA? Käy läpi OPS2016-lainaukset. Mitkä asiat ovat työssäsi jo totta, mitkä vielä enemmän tavoitteen tasolla? Keskustelkaa pareittain ja kirjatkaa perusteluja muistiin.
 53. 53. TAVOITTEESTA TODEKSI Jotta tavoitteet muuntuvat lukiotyön arjessa todeksi ja toiminnaksi, millainen ajattelu ja asenteet, rutiinit ja toimintatavat, rakenteet yms. meidän tulee LOPETTAA JATKAA JA EDELLEEN KEHITTÄÄ ALOITTAA KOKONAAN UUTENA
 54. 54. AINEKOHTAINEN TYÖ KAINUUN MALLIA MUKAILLEN Kaisa Ottavainen-Nurkkala OPS-hautomot lukion Kainuun koordinaattori, AIKOPA Ainekohtaisesti vastataan mm. seuraaviin yleisen osan kysymyksiin aineen tai aineryhmän näkökulmasta: Tutustukaa LOPS-perusteiden lukuihin 3.1 Oppimiskäsitys, 3.2 Opiskeluympäristöt ja -menetelmät ja 5.2 Opetuksen yleiset tavoitteet: Miten tuette oppiaineissanne opiskelijoiden aktiivisuutta ja osallisuutta? Millä tavoilla edistätte itseohjautuvuutta ja tavoitteellista työskentelyä? Millaisia menetelmiä, työskentelytapoja ja oppimisympäristöjä käytätte ja mitä voisitte jatkossa käyttää? Kuinka digitalisaatio vaikuttaa ja miten voitte hyödyntää tieto- ja viestintätekniikka? Toimintakulttuuria kehitetään yhdessä opiskelijoiden, huoltajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa: Mitä toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat teemat teidän mielestä tarkoittavat? Millä tavoilla ne näkyvät käytännössä lukion arjessa opiskelijalle? opettajalle? rehtorille? huoltajille? yhteistyökumppaneille? Kuinka edistätte niiden toteutumista? Tutustukaa opetussuunnitelman perusteiden lukuun 6. Opiskelijan arvioinnin tulee olla kannustavaa ja monipuolista ja sen tulee edistää opiskelijan oppimista: Mikä muuttuu arvioinnissa? Joko kaikki opetussuunnitelmaan kirjattu toteutuu oppimisessa ja opetuksessa? Jos ei toteudu, mitä tulee tehdä? Millaisia hyviä kokemuksia teillä on erilaisista arviointitavoista? Mitä uusia tapoja voisi ottaa käyttöön?
 55. 55. AINEKOHTAINEN TYÖ KAINUUN MALLIA MUKAILLEN Kaisa Ottavainen-Nurkkala OPS-hautomot lukion Kainuun koordinaattori, AIKOPA Mallia soveltaen mm. Hämeenlinnan lukioiden oppiaineiden kuvauksiin kirjataan: 1. Oppiaineen nimi 2. Oppiaineen kuvaus 3. Oppiaineen tavoitteet 4. Arviointi oppiaineessa 5. Aihekokonaisuuksien ilmeneminen oppiaineessa 6. Yhteistyö muiden oppaineiden ja keskeisten yhteistyötahojen kanssa 7. Paikallisuuden näkyminen oppiaineen opetuksessa 8. Opiskelijalähtöisyyden näkyminen oppiaineessa 9. Kurssien suoritusjärjestys
 56. 56. AINEKOHTAINEN TYÖ KAINUUN MALLIA MUKAILLEN Kaisa Ottavainen-Nurkkala OPS-hautomot lukion Kainuun koordinaattori, AIKOPA Mallia soveltaen mm. Hämeenlinnan lukioiden kurssikohtaisiin kuvauksiin kirjataan: 1. Kurssin lyhenne ja nimi – pakollinen, valtakunnallinen syventävä, soveltava 2. Tavoitteet 3. Kurssin lyhyt kuvaus 4. Kurssin keskeiset sisällöt 5. Kurssin arviointi (jos mainittavaa) 6. Kurssin suoritustapa 7. Edeltävät vaadittavat opinnot 8. Muuta erityistä huomioitavaa (materiaalit tms.)
 57. 57. AINEKOHTAINEN TYÖ KAINUUN MALLIA MUKAILLEN Kaisa Ottavainen-Nurkkala OPS-hautomot lukion Kainuun koordinaattori, AIKOPA Yhteisten kokonaisuuksien etsimiseen voi käyttää myös eri oppiaineiden kurssien taulukointia aihekokonaisuuksiin:
 58. 58. NEGATIIVINEN AIVORIIHI TAVOITE Työskentelyn tavoitteena on purkaa ennakko-oletuksia, epäilyksiä ja pelkoja siitä, millaisia sudenkuoppia kouluyhteisö saattaa kohdata, kun toimintakulttuuria kehitetään, ainerajat ylittävää oppimista tuodaan enemmän mukaan kouluihin ja arviointia monipuolistetaan. 1. Listatkaa yhdessä, mikä kaikki voi mennä pieleen? Millä kaikilla tavoin voidaan epäonnistua? Miten oppiminen voi epäonnistua? 2. Käyttäkää listattuja uhkakuvia ja epäilyksiä virikkeenä ratkaisuideoinnille. Pitäkää nyt siis uusi aivoriihi, jossa keksitte konkreettisia ratkaisuja edellä mainittuihin haasteisiin.
 59. 59. ANNA PALAUTETTA, KYSY, KOMMENTOI Aki Luostarinen Iida-Maria Peltomaa aki.luostarinen@otavanopisto.fi 050 311 7255 akiluos iida-maria.peltomaa@otavanopisto.fi 050 360 3773 IidaPeltomaa Iida-Maria PeltomaaAki Luostarinen bit.ly/hautomopalaute

×