Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kenkku newsletter 1_2012 (id 1137)

555 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kenkku newsletter 1_2012 (id 1137)

 1. 1. KENKKUILLAAN KKevät 2012
 2. 2. m o n g o l i aMongolian hankkeissa ollaan siirtymävaiheessa,kun vanhasta hankkeesta kirjoitettiin juuriloppuraportti ja uusi on juuri lähtenyt käyntiin.Nyt päättynyt, ensin vuosina 2007–2009 ja kaksi kuusi naista muodosti ryhmän ja kävi yhdessäjatkovuotta 2010–2011 pyörinyt hanke toi myös yrittäjyys- ja maitotuotekoulutuksissa. NytMongolian kolmen provinssin paimentolaisille japikkukaupunkien asukkaille ammatillisia-,yrittäjyys- ja kansalaistaitokoulutuksia sekäkiertävän jurttakirjaston YhteistyökumppanimmeIEC:n avulla (Information, Education andCommunication). Koulutus- ja kirjastohanke olierittäin onnistunut ja sen pohjalta syntyi myösajatus uuteen hankkeeseen: yhteisöryhmienkouluttaminen.Nyt päättyneessä hankkeessa järjestettyihinyrittäjyys- ja ammatillisiin koulutuksiinosallistuneet päätyivät toisinaan IEC:n neuvojenpohjalta muodostamaan yhdessä ryhmiä. IEChavaitsi hankkeen aikana että yhteisöryhmätsaivat usein sovellettua oppimaansa paremminkäytäntöön kuin yksin toimivat ja esimerkkejäonnistuneista ryhmistä oli hankkeen päättyessäjo useita. Esimerkiksi Bornuurin alueella vuoden2009 IEC:n yhteisöryhmäkoulutuksen jälkeen
 3. 3. m o n g o l i ahe kasvattavat yhdessä vihanneksia ja aloitekyvyn edistämiseksi -hanke kehitystyöhön. Tarkoitus on yhdessä maaseudun provinssissa,ja marjoja ja tekevät niistä ja alkoi tammikuussa 2012. Hankkeen kehittää yhteisöryhmien omia Arkhangaissa sekä uusilla alueillamaidosta erilaisia tuotteita kuten tavoitteena on paikallisten toimintamahdollisuuksia ja sen Ulaan Baatarin jurttaslummeissa.hilloja, juomia ja marmeladeja. IEC:n JOHTAJA LÄHETTÄÄ TERVEISIÄ JA KUULUMISIAYritys kasvoi ja kesällä 2010 naiset Ensimmäisten vuosien aikanapäättivät IEC:n kannustamina ”The IECs Central office collected all possible hankkeessa keskitytäänosallistua Ulaanbaatarissa information and visited project places in different yhteisöryhmien perustamiseen.järjestettäville messuille. Messuilla districts and met with governors, social workers. Also Tavoitteena on, että kahdenesittäytyminen kannatti, sillä collected information about small projects being ensimmäisen vuoden jälkeenjärjestäjä palkitsi heidät implemented and met with different organizations such as ryhmiä olisi toiminnassa noin 70.pakkauskoneella ja kastelujärjes- World Vision, Human Rights and Development Centre. Ryhmille tarjotaan koulutustatelmällä kasvihuoneelle! Tuotteista esimerkiksi vuorovaikutustaidoistasaatiin näillä parannuksilla niin IEC Central office organized 7 days training for all old ja ryhmän toimintaan liittyvistälaadukkaita että naisryhmä on and new staff on Leadership, Small business, Business käytänteistä. Sen lisäksi ryhmiensaanut niitä myyntiin Ulaanbaatarin ideas, Savings groups, Family budget, Methods of tarpeiden mukaan voidaan tarjotakauppoihin ja ryhmän jäsenet encouraging, motivating and support groups, Business koulutusta säästämisestä jahankkivat toiminnalla kukin jo noin plan. talousasioista sekä yrittäjyydestä.tuhat euroa vuodessa. Kun ryhmät on saatu perustettua ja During the training staff also worked on developing the koulutettua, pyritään myös action plan for Arkhangai and Songinokharkhan teams.Koska yhteistyö IEC:n kanssa on tukemaan niiden verkostoitumistaaina sujunut hyvin, SYL lähti - ODNO” keskenään. Ensimmäinenmielellään suunnittelemaan tältä projektivuosi on käynnissä japohjalta uutta, kolmivuotista hanketta vasta aloitellaan. Vuodenhanketta. Yhteisöryhmien päästä ollaan viisaampia, mitenmuodostaminen ja kouluttaminen yhteisöjen voimaantuminen ja myötä myös parantaa jäsenten toiminta on lähtenyt liikkeelle.yhteisöjen taloudellisen kehityksen laajempi osallistuminen paikalliseen tulotasoa. Uusi hanke jatkaa
 4. 4. s a m b i a SYL on tehnyt hanke-yhteistyötä sambialaisen yhteistyötä Erityinen painotus on ollut ammattikurssien tarjoamisessa tytöille. Kanyama Youth Programme (KYP) – ammattikoulun Yhdeksän vuoden aikana hankerahoituksen avulla on tuettu Sambian kanssa vuodesta 2003 aina vuoden 2011 loppuun pääkaupungissa Lusakassa sijaitsevan koulun toimintaa sekä opiskeluympäristön kehittämistä. Viimeisimmän kolmivuotiskauden saakka. KYP tarjoaa koulutusta nuorille pienillä aikana KYP on painottanut yrittäjyystaitojen opetusta kaikille kurssi-maksuilla, jotta ammatin hankkiminen maksuilla, opiskelijoille, jotta mahdollisimman monella olisi valmistuessaan olisi mahdollista mahdollisimman monelle perheen ammatin lisäksi eväät perustaa oma pienyritys. varallisuudesta riippumatta. Pitkän yhteistyön jälkeen, SYL:n ja KYP:n yhteinen taival päättyi , loppuraportin palauttamiseen ulkoasiainministeriöön. Sambiassa n KYP sen sijaan jatkaa työtään kouluttamalla nuoria muun muassa mekaanikoiksi, ompelijoiksi tai hotellialan asiakaspalvelijoiksi. koiksi, hotelli Etvoillaan www.etvo.fi - harjoitteluja 3:lla mantereella!”Työskentelin Kepan Etelän vapaaehtoisohjelman kautta yhteensä 10 kuukautta Sambiassa, SYL:n kumppanuushankkeessaKanyama Youth Programmessa (KYP). Miltei vuoden mittainen oleskelu ja työskentely Sambian pääkaupungissa Lusakassa oli oleskeluavartavaa, ammatillisesti ja kulttuurisesti antoisaa, mutta myös henkisiä voimavaroja vaativaa. Työtehtäväni KYP:ssäolivat monipuoliset ja ammatillisesti. Eniten hyötyä paikallisille oli kuitenkin atk- ja viestintätunneista, joitapidin kaikille koulun opiskelijoille. Sain itse ehkä eniten irti hankehallintoon osallistumisesta jaammattikoulutukseen kohdistuvan tarvekartoituksen sekä hankkeen viimeisen vaiheen loppuarvioinnin tekemisestä Haluan tekemisestä.tulevaisuudessa työskennellä kehitysyhteistyötehtävissä. Toisaalta koko jakso oli todellista hands-on järjestötyötä levaisuudessakehitysmaan kumppanin arjessa, mikä on arvokasta kokemusta, jota olisi toisin miltei mahdoton hankkia. Siitä olen ehkä kokemusta,eniten iloinen ja ylpeä, että olen elänyt osana Kanyaman yhteisön arkea. Toisaalta vuoteen mahtui myös turhautumista ja ,kulttuurisen ymmärtämisen lisäksi myös ymmärtämättömyyttä Haasteiden kanssa painiessa koin välillä riittämättömyyttä – ymmärtämättömyyttä.halua tehdä oli enemmän kuin mahdollisuutta tai taitoja.” utta - KIRSIHaluatko lähteä ETVO-vapaaehtoiseksi? Lue lisää osoitteessa www.etvo.fi
 5. 5. m o s a m b i kMosambikin hankesuunnitteluvaiheessa.Johanna ja Minttu kävivätUM:n rahoittamalla hanke-sunnittelumatkalla Maputossatalvella. Matka olityöntäyteinen mutta antoisa.Tavattiin KEPA:n kauttahankitun paikallisenyhteistyökumppanimmeAfortalecerin, joka tuleepyörittämään hankettapaikallisesti. UusiyhteistyökumppaniAfortalecer vaikuttaa oikeinhyvältä - on sekä osaamista,tietoa että intohimoakoulutuksen kehittämistävarten.
 6. 6. m o s a m b i kUusi hanke perustuu Afortalecerin aiemmin Hankesuunnitelma ja hakemus on tehtytehdylle työlle. Hanke SYL:n kanssa on ikään hankesuunnittelumatkan hedelmienkuin pilottihanke, joka tähtää muutaman, perusteella. Olemme optimistisia rahoituksenvalikoidun maputolaisen peruskoulun saamisesta, sillä:opetuksen parantamiseen panostamallaopetusmateriaalin saatavuuteen, 1) Mosambiik on yksi Suomen varsinaisistaopettajien pedagogisten taitojen kehitysyhteistyökumppanimaista ja se kuuluukehittämiseen, sekä lukemaan ja kirjoittamaan LDC-ryhmään (least developed country),innostavan oppimisympäristön luomiseen. 2) hanke keskittyy koulutukseen joka on yksiErityinen puute köyhälistöalueiden kouluilla on Suomen erikoisosaamisalueista ja jotaopetuskirjoista. korostetaan myös uudessa kehityspolittiisessa ohjelmassa,Viime vuosina Mosambikin valtio on 3) meillä on hyvä yhteistyökumppani japanostanut huomattavasti koulutussektoriin ja 4) SYL on tunnetaan osaavana ja kokeneena,koulun käyneiden lasten määrä on kasvanut sekä tuloksia aikaansaavanahuomattavasti. Silti haasteita riittää: kehitysyhteistyötoimijana.luokkakoot ovat isoja, opettajien opetustaidotpuutteellisia ja puute materiaaleista on Suomen ulkoasiainministeriöhuutava. Usein lapset joutuvat myös käymään 4.5.2012 kertoo kuinkatöissä ansaitakseen elantoa perheelleen ja näinkoulunkäyntiin ei ole aikaa. ”Mosambik käy koulua, mutta oppimistulokset huolettavat.” Kuulemma käytettyjä koulukirjoja ei välttämättä löydy luokista. Sen sijaan niitä kaupataan kaduilla…
 7. 7. g u a t e m a l aGuatemalassa alkoi tänä vuonna uusi Hanke on lähtenyt hyvin käyntiin ja AMEU:nkaksivuotinen jatkohanke vuosien 2008–2010 kanssa pidetään yhteyttä sähköpostitse jahankkeelle, joka pyrki ehkäisemään Skypen välityksellä.luonnonkatastrofeja. KumppanijärjestönAMEU:n kanssa on tehty yhteistyötä jo yli 15 Saimme kumppanijärjestöltä AMEUltavuoden ajan mayojen aseman tukemiseksi ja äskettäin kriteerit, joiden mukaan järjestöparantamiseksi Guatemalassa. valitsee hankkeen stipendiaatit. Stipendiaatit saavat opintoihinsa taloudellista tukeaNykyisessä hankkeessa järjestetään hankkeen varoista, mutta valuuttakurssienmayayhteisöjen jäsenille koulutuksia, joissa heilahtelujen vuoksi AMEU on laittanutmietitään, miten mayayhteisöt voisivat stipendeihin myös omia varojaan.varautua paremmin luonnonkatastrofeihin.Lisäksi verkostoidutaan paikallisten toimijoiden Tämän vuoden lopussa järjestettävälläkanssa ja tehdään yhteisiä hankeseurantamatkalla päästään sittentoimintasuunnitelmia luonnonkatastrofien seuraamaan hankkeen edistymistä paikanvaralta. Paikalliset toivoivat lisäksi ”käsin päällä Guatemalassa.kosketeltavaa” toimintaa teorian rinnalle,joten perustetaan taimitarhoja, joillakasvatettavat puuntaimet istutetaan eroosio-ja maanvyörymäherkille paikoille. Hankkeessatuetaan myös stipendien avullamayaopiskelijoita, jotka myös osallistuvathankkeen toimintoihin.
 8. 8. g u a t e m a l aPablo Guatemalan hankkeesta lähettää SYL:n ”… INFORMACION BREVE DE AMEU EN LOja yo -kuntien toimijoille terveiset valtameren QUE VA DE LOS PRIMEROS TRES MESES…takaa ja kertoo 2012 ensimmäisen ”Alkuvuodesta 2012 AMEU onvuosineljänneksen kuulumisia. myöntänyt 15 stipendiä yli- opisto-opiskelijoille jaP.S. Tiesitkö, että jotkut meistä KENKKU:ssa aloittanut maya-väestönlukevat, kommunikoivat ja kirjoittavat koulutukset luonnonkatas-hankehakemuksia ja tehdään loppuraportteja trofeihin varautumisestamyös espanjaksi? Kansainvälistä uraa hakeva Chimaltenangon maakunnassa.KENKKUlainen saa näin harjoiteltua sitä Alueen asukkaat ovat olleet”kapulaa”, jargonia ja kehitettyä omia taitoja hyvin kiinnostuneita koulu-myös muilla maailmankielillä kuin tuksista ja niissä on käytyenglannillakin :D. vilkasta keskustelua koulutusten teemoista. AMEU on myös solminut sopimuksia eri instituutioiden, kuten maatalousministeriön ja paikallisten metsänhoito- toimistojen, kanssa hankkeen eteenpäinviemisestä. Myös taimitarhojen kehittäminen on lähtenyt hyvin käyntiin ja useat perheet ovat osallistuneet niiden perustamiseen ja ylläpitoon. – PABLO ”
 9. 9. k e h I t y s y h t e i s t ö v i i k k o I H M I S O I K E U D E T Yhdeksän ylioppilaskuntaa (AYY, HYY, ISYY, JYY, LYY, SKY, Tamy, TYY, ÅAS) järjestävät yhteistyössä SYL:n kanssa lokakuussa 2012 kehitysyhteistyöviikon teemalla ”Ihmisoikeudet”. Aikaisemmin viikot on järjestetty neljässä yo-kunnassa, yo mutta tänä vuonna määrä on tuplaantunut! Tällä hetkellä viikon suunnittelu on jo täydessä vauhdissa: ylioppilaskunnissa suunnitellaan paikkakuntaisia ohjelmia ja budjetteja, ensimmäiset yhteydenotot mahdollisiin yhteistyötahoihin on otettu ja graafikko työstää yhtenäistä graafista graaf ilmettä viikoille. Viikon yleisestä koordinoinnista vastaa ohjausryhmä, johon kuuluu SYL:n ja kaikkien osallistuvien ylioppilaskuntien edustajat. Tällä noin kymmenen hengen porukalla ideoidaan ja kehitetään kehitysyhteistyöviikkoa. Tavoitteena on tietenkin saada entistä enemmän näkyvyyttä ja osallistujia! Pidä emmän sinäkin silmäsi auki syyskuussa, jolloin viikon mainostaminen alkaa todenteolla! ”Noh, kaikilla on ainakin oikeus huumorintajuun. www.mrs-claassen.co.za/1852/191781.html claassen.co.za/1852/191781.html
 10. 10. k e h I t y s y h t e i s t ö v i i k k oJa kaikilla tieteenaloilla on lähtökohtaisesti samat oikeudet ja lähtökohtaisestimahdollisuudet (ja vastuut?) olla mukana. mukana.” Tiesitkö, että 10 Suomen yliopistoa muodosti UNIFI:n aloitteesta muodostaneet 2002 yhteisen kehitysyhteistyöverkoston. UniPID osallistuu omalta osaltaan Suomen kehityspoliittiseen keskusteluun ja muodostamiseen, ja osallistuu kapasiteettiä rakentavan ja molempia puolia kehittävän kansainvälisen koulutus- ja tutkimusyhteistyön edistämiseen niin Suomessa kuin yhteistyömaissakin. UniPID- UniPID-verkoston jäsenyliopistojen opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus opiskella kehitysyhteistyöhön ja jäsen senyliopistojen hankehallintaan liittyviä Virtual Studies kursseja ja myös 25 nopan sivuainekokonaisuuden Suomen UniPID-verkostoon kuuluvien huippuasiantuntijoiden opettamana opettamana ettamana. UniPID-verkostoon kuuluu kansainvälisesti tunnettuja suomalaisia yliopistoja: Aalto yliopisto, Åbo UniPID- yliopistoja Akademi, Tampereen teknillinen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Suomen Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto. en www.unipid.fiwww.smbc-comics.com/index.php?db=comics&id=2381 comics.com/index.php?db=comics&id=2381
 11. 11. t o i m i n n a n k e h i t t ä m i n e nSYL:n kehitysyhteistyöStrategia on päivitetty ja terävöitetty.KoordinointiJohanna tekee Lapinrinteeltä käsin suurimman osankoordinointityöstä yhteistyössä Marinan ja SYL:nhallituksen kanssa. Hankkeita on sekä suunnittelu –ettäloppuvaiheissa. Hankkeet vaativat myöskonsultointityötä ja jatkuvaa yhteydenpitoahankekohteisiin ympäri maailmaa.ViestintäViestinnän kohdalla ollaan kehitetty sekä sisäistä ettäulkoista viestintää kuten myös ilmettä. Yo -kuntakiertue meneillään, uusi newsletter tehty ja uusilogo on valittu (etukannessa)!Lue lisää SYL:nkehitysyhteistyöstä osoitteessakehitysyhteistyo.syl.fi

×