Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Optimalizace cílení, skóre kvality a novinky v Adwords API v201601

2,406 views

Published on

Prezentace ukazuje nové možnosti skriptů a reportů v rámci Adwords skriptů, které jsou dostupné v novém Adwords API.

Published in: Marketing
 • Login to see the comments

Optimalizace cílení, skóre kvality a novinky v Adwords API v201601

 1. 1. infrastruktura webová řešení marketing Nové možnosti skriptů Adwords API v201601 Jakub Kašparů (Lynt services s.r.o.)
 2. 2. Sledování skóre kvality na všech úrovních 2 1
 3. 3. 3 1 Měření skóre kvality na úrovni účtu
 4. 4. Jak vypadá report 4 Můžu sledovat, problémy nebo naopak zlepšení
 5. 5. K čemu použít • Upozornění mě na problémy v účtu. • Můžu sledovat vývoj účtu • Publikoval Frederick Vallaeys v roce 2013 5
 6. 6. „Počítání skóre kvality na úrovni účtu upozorní na problém, ale neukáže, kde v účtu vznikl“ 6
 7. 7. 7 Skóre kvality na úrovni kampaní / sestav 2
 8. 8. Jak vypadá report 8 Vidím vážený průměr skóre kvality pro sestavu Vidím kolik slov v sestavě má menší skóre než 6
 9. 9. 9 QS na úrovni klíčový slov do Big Query 3
 10. 10. Big Query ? 10 Každý den ukládám ke každému klíčovému slovu všechny statistiky co se mění a další
 11. 11. Skóre kvality v čase pro sestavy 11 Vidím vážený průměr skóre kvality v čase pro reklamní sestavu
 12. 12. Skóre kvality v čase pro kw 12 Vidím vážený průměr skóre kvality v čase i pro klíčové slovo
 13. 13. K čemu použít • Mohu sledovat změnu simulace FirstPageCpc a dalších metrik v čase • Mám kompletní data, můžu si v podstatě vyjet jakýkoliv report a simulaci. • Big Query je zdarma do několika TB. • Vzorový skript pro posílání dat do Big Query :-) 13
 14. 14. “Nyní umím sledovat změny v QS a dalších metrikách, ale neumím lépe určit, proč je skóre kvality špatné, případně dobré. ” 14
 15. 15. Diagnostika špatného cílení (QS a další) 15 2
 16. 16. Jak použít následující pro své kampaně • Duplikujte si šablonu sešitu. • Stáhněte si skript na ppc-scripts.eu. • Skript zkopírujte do Adwords účtu a na řádku 2 vložte url duplikovaného sešitu. • Všechny následující reporty máte automaticky k dispozici. 16
 17. 17. Diagnostika klíčového slova rozhraní 17 Všichni známe diagnostiku klíčového slova v Adwords
 18. 18. Diagnostika klíčového slova rozhraní 18 Nyní víme, že největší problém u slova bude vstupní stránka. Nemusí být špatná, ale můžeme jí vylepšit.
 19. 19. Nové sloupce • CreativeQualityScore - Relevance reklamy ke klíčovému slovu • SearchPredictedCtr - Jaké je Ctr vzhledem k pozici klíčového slova. • PostClickQualityScore - Jaká je relevance klíčového slova a vstupní stránky • Všechny tyto sloupce nabývají hodnot • Above average • Average • Below average 19
 20. 20. 20 Reklamní sestavy se špatnou relevancí reklamy 1 Řeším buď reklamu nebo špatnou strukturu sestavy
 21. 21. Špatná relevance reklamy v sestavě 21 Vidíme, kde máme špatné reklamy v sestavách, případně, že máme špatnou strukturu dané sestavy.
 22. 22. 22 Reklamní sestavy se špatnou vstupní stránkou 2 Řeším vstupní stránku
 23. 23. Špatná vstupní stránka v sestavě 23 Z přehledu víme, že z pohledu vstupních stránek nemáme problém
 24. 24. 24 Podprůměrné Ctr v rámci slov, které nejsou v přesné shodě 3 Řeším vyhledávací dotazy v dané sestavě
 25. 25. Špatné Ctr ve volné shodě 25 Jasně vidím, kde bych začít řešit vyhledávací dotazy
 26. 26. 26 Špatné Ctr v rámci klíčových slov, které jsou v přesné shodě4 Problém je v reklamě, rozšířeních
 27. 27. Špatné Ctr ve přesné shodě 27 Vidím sestavy, kde mi lidé nereagují dobře na mojí reklamu, konkurence má lepší
 28. 28. K čemu jsou vhodné reporty 1-4 • Najít největší problémy v rámci reklamních sestav. • Odhalit, kde začít řešit vyhledávací dotazy. • Zjistit, kde nemáme dobrou reklamu. • Zjistit, jaká sestava potřebuje novou vstupní stránku 28
 29. 29. 29 Diagnostika klíčových slov5 Hned vidím, kde je problém
 30. 30. Diagnostika výkonu slov 30 Hned vidím i graficky, kde je problém
 31. 31. Diagnostika výkonu slov 31 Můžu filtrovat pomocí ROAS a značek v názvu kampaně
 32. 32. Nové sloupce týkající se nabídek 32 3
 33. 33. Nové sloupce • FirstPositionCpc - Nabídka pro 1. pozici. • EstimatedAddClicksAtFirstPositionCpc - Kolik prokliků získám navíc oproti teď na 1. pozici. • EstimatedAddCostAtFirstPositionCpc - O kolik mi vzrostou náklady na klíčové slovo na 1. pozici. 33
 34. 34. 34 Report slov, kde nabízím zbytečně vysoké max Cpc 1
 35. 35. Zbytečně vysoké max CPC 35 Pouze slova, kde bych měl snížit CPC
 36. 36. 36 Výpočet maximální nabídky na proklik vzhledem k ROAS 2
 37. 37. 37 Konverzní poměr kw * (Prům. Objednávka / cílové ROAS) Zjistím jaký je max CPC vzhledem k výkonu
 38. 38. 38 Když je Max Bid > FirstPositionCpc Nastavím nabídku na FirstPositionCpc Vypočítaná maximální nabídka na základě předchozího slajdu
 39. 39. 39 Když je Max Bid < FirstPositionCpc a zároveň Max Bid > TopOfPageCpc Nastavím nabídku na TopOfPageCpc
 40. 40. 40 Když je Max Bid < FirstPositionCpc a zároveň Max Bid < TopOfPageCpc a zároveň Max Bid > FirstPageCpc Nastavím nabídku na FirstPageCpc
 41. 41. 41 Když je Max Bid < FirstPositionCpc a zároveň Max Bid < TopOfPageCpc a zároveň Max Bid > FirstPageCpc Nastavím na Max Bid
 42. 42. Chceš se naučit dělat si vlastní automatické reporty a posunout se v PPC ? 42 Přihlaš se na můj workshop http://ppc-scripts.eu
 43. 43. Děkuji za pozornost Máte dotaz ? 43 Twitter: @jkasparu

×