Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

FESTAT SOLEMNE plus zbatime - Lluka 22

614 views

Published on

15 Atëherë ai u tha atyre: “Kam pasur dëshirë të madhe ta ha këtë Pashkë bashkë me ju, para se të vuaj,
16 sepse po ju them se nuk do të ha më të tillë derisa ajo të plotësohet në mbretërinë e Perëndisë’’
17 Pastaj mori kupën, falenderoi, dhe tha: “Merrnie këtë dhe ndanie midis jush,
18 sepse unë po ju them se nuk do të pi më nga fryti i hardhisë derisa të vijë mbretëria e Perëndisë’’
19 Pastaj mori bukën, falënderoi, e theu dhe ua dha atyre duke thënë: “Ky është trupi im, që është dhënë për ju; bëni këtë në përkujtimin tim’’
20 Po kështu, pas darkës, mori kupën duke thënë: “Kjo kupë është besëlidhja e re në gjakun tim, që është derdhur për ju.

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

FESTAT SOLEMNE plus zbatime - Lluka 22

 1. 1. “KAM DËSHIRË TË MADHE” “Dëshira është thelbi i një njeriu” “Dëshirë, si atom, është Citime për të shpërthyese me forcë krijuese” kujtuar
 2. 2. “KAM DËSHIRË TË MADHE” Për të keqen - pushtet, fuqi, para “"Lenfer est plein de bonnes volontés et désirs"– Bernard of Clairvaux ferr është e mbushur me dëshira të mira (hell is full of good wishes and desires)
 3. 3. “KAM DËSHIRË TË MADHE” Për të mirën – Olimpiadë, Mjekësi (L. Pasteur), Shkencë (T. Edison)
 4. 4. “KAM DËSHIRË TË MADHE” Lluka 22:15 Atëherë ai u tha atyre: “Kam pasur dëshirë të madhe ta ha këtë Pashkë bashkë me ju, para se të vuaj,
 5. 5. FESTAT E JEHOVAHUT (LLUKA 22) Lu 22:1 Ndërkaq po afrohej festa e të Ndormëve, që quhet Pashkë.
 6. 6. Janar5 Festa e Borive6 Dita e Shlyerjes(Yom Kippur)7 Festa eKasolleve Pranverë 1 Pashka 2 Festa e ndormeve 3 Fruti i parë 4 Dita e Korrik Rrëshajëve
 7. 7. FESTAT SOLEMNE Festa e Prodhimi i ndormeve pare i korrjesPashka RrëshajëveVdekja e Zbritja e Pendim RingjalljaKrishtit Frymës 1 Kor 15:20
 8. 8. FESTAT SOLEMNE Festa e Dita e Festa e borive shlyerjes Kasolleve Rrëmbimi i Pendimi i Mbretëria Kishës Izraeit
 9. 9. PERGATITJE V7-13 Lu 22:7 Tani erdhi dita e të Ndormëve, kur duhet therur flijimi i Pashkës.
 10. 10. NJË BURRË? Lu 22:10 Atëherë ai tha atyre: “Ja, kur të hyni në qytet, do t’ju dalë përpara një njeri që mban një brokë uji; ndiqeni në shtëpinë ku ai do të hyjë.
 11. 11. PASHKA E FUNDIT 15 Atëherë ai u tha atyre: “Kam pasur dëshirë të madhe ta ha këtë Pashkë bashkë me ju, para se të vuaj, 16 sepse po ju them se nuk do të ha më të tillë derisa ajo të plotësohet në mbretërinë e Perëndisë’’ 17 Pastaj mori kupën, falenderoi, dhe tha: “Merrnie këtë dhe ndanie midis jush, 18 sepse unë po ju them se nuk do të pi më nga fryti i hardhisë derisa të vijë mbretëria e Perëndisë’’
 12. 12. NE PERKUJTIMIN TIM Lu 22:19 Pastaj mori bukën, falënderoi, e theu dhe ua dha atyre duke thënë: “Ky është trupi im, që është dhënë për ju; bëni këtë në përkujtimin tim’’ Lu 22:20 Po kështu, pas darkës, mori kupën duke thënë: “Kjo kupë është besëlidhja e re në gjakun tim, që është derdhur për ju.
 13. 13. BESËLIDHJA E RE? Besëlidhja e Re është bërë me shtëpinë e Izraelit dhe shtëpinë e Judas (Jer. 31:31) dhe ia kalon Besëlidhjes së Vjetër (Moisiu). Jer 31:31 Ja do të vijnë ditët," thotë Zoti, "në të cilat do të vendos një besëlidhje të re me shtëpinë e Izraelit dhe me shtëpinë e Judës;
 14. 14. BESËLIDHJA E RE? Kjo ka një priftëri më të mirë, një kryeprift më të mirë, flijim më të mirë, altar më të mirë dhe qëndron në premtime më të mira (Heb. 7-9). Në të Perëndia premton pa kushte: një zemër që do të bëjë vullnetin e Perëndisë (Jer. 31:33); njohuri të përgjithshme të ligjit në Izrael (Jer. 31:34); falje dhe moskujtim të mëkateve (Jer 31) dhe vazhdimësi të kombit përgjithmonë (Jer. 31:35-37).
 15. 15. BESËLIDHJA E RE? Jer 31:35 Kështu thotë Zoti, që ka dhënë diellin për dritën e ditës dhe i ka dhënë ligje hënës dhe yjeve për dritën e natës, që e larton detin dhe i bën dallgët të uturijnë, emri i të cilit është Zoti, i ushtrive. Jer 31:36 "Në qoftë se këto ligje do të binin përpara meje," thotë Zoti, "atëherë edhe pasardhësit e Izraelit do të pushonin së qeni një komb përpara meje përjetë". Eze 36:28 Do të banoni në vendin që u dhashë etërve tuaj; ju do të jeni populli im dhe unë do të jem Perëndia juaj.
 16. 16. BESËLIDHJA E RE? Izraeli, si komb nuk i ka shijuar akoma privilegjet e besëlidhjes së re, por kjo do të ndodhë me Ardhjen e Dytë. Ndërkohë, besimtarët e vërtetë gëzojnë disa nga bekimet e besëlidhjes. P.sh. shijojnë faljen edhe moskujtimin e mëkateve (Heb. 10:16-17). “Bëni këtë në përkujtimin tim”
 17. 17. SA SHPESH? Vep 20:7 Ditën e parë të javës, kur ishin mbledhur dishepujt për të thyer bukën,. “Kam dëshirë të madhe” Thuhet që është takimi më i rëndësishëm i kishës Ku je të dielen?
 18. 18. 1 KOR 11 – NJE SHTESE 27 Prandaj ai që ha nga kjo bukë ose pi nga kjo kupë e Zotit padenjësisht, do të jetë fajtor i trupit dhe i gjakut të Zotit. 28 Por secili të shqyrtojë vetveten dhe kështu të hajë nga buka e të pijë nga kupa, 29 sepse ai që ha dhe pi padenjësisht, ha dhe pi një dënim për veten e tij, sepse nuk e dallon trupin e Zotit.
 19. 19. SHENJTERI 1Co 5:7 Hiqni, pra, majanë e vjetër, që të jeni një brumë i ri, siç jeni pa maja; sepse pashka jonë, që është Krishti, u flijua për ne.
 20. 20. NE KISHEN E HERSHME? 1Kor 14:26 Ç’duhet bërë, pra, o vëllezër? Kur të mblidheni, secili nga ju ka një psalm, një mësim, fjalim në gjuhë tjetër, zbulesë, interpretim, çdo gjë le të bëhet për ndërtim. Ex 23:15 . . . askush nuk do të paraqitet para meje duarbosh. “Kam dëshirë të madhe”
 21. 21. DISA RREGULLA 1Kor 14:34 Gratë tuaja të heshtin në kishë, sepse nuk u lejohet të flasin, por duhet të nënshtrohen, sikurse thotë edhe ligji. 1Kor 14:35 Dhe në qoftë se duan të mësojnë ndonjë gjë, le të pyesin burrat e tyre në shtëpi, sepse është e turpshme për gratë të flasin në kishë.
 22. 22. DISA RREGULLA 1Kor 11:3 Por dua që të dini se kreu i çdo njeriu është Krishti, edhe kreu i gruas është burri; edhe kreu i Krishtit është Perëndia. 1Kor11:4 Çdo burrë, kur lutet ose profetizon kokëmbuluar, turpëron kryet e tij. 1Kor 11:5 Edhe çdo grua, që lutet ose profetizon kokëzbuluar, turpëron kryet e saj, sepse është njëlloj sikur të ishte e rruar. 1Co 11:10 Prandaj gruaja, për shkak të engjëjve, duhet të ketë një shenjë pushteti mbi kryet.
 23. 23. PERFUNDIM – PASHKA E VERTETE Gjo 1:29 Të nesërmen, Gjoni e pa Jezusin që po vinte drejt tij dhe tha: “Ja, Qengji i Perëndisë, që heq mëkatin e botës!” “Ja, Qengji i Perëndisë! A i ka hequr mëkatet e mia?”

×