SlideShare a Scribd company logo
SERIA
PARIMET E DOKTRINËS SË KRISHTERË
* kush është Jezusi?
* çfarë mësoi Ai?
* a mund ta njohë dikush vërtet Perëndinë dhe të gjejë jetë të
përjetshme prej Tij?
* të vërtetat e shpëtimit.
* si të eksplorosh vetë Biblën.
* zbatime të vlefshme për jetën tënde personale.
SERIA
PARIMET E DOKTRINËS SË KRISHTERË
1. FJALA JOTE ËSHTË E VËRTETA
2. PERSONI I PERËNDISË
3. PËRNGJASIMI I PERËNDISË
4. TË KUPTOSH NJERIUN
5. PROBLEMI I MËKATIT
6. SHQYRTOJMË PËRJETËSINË
7. JEZUS KRISHTI: PROVIDENCA E PERËNDISË
8. DOMETHËNIA E KRYQIT
9. LINDJA E RE
10. SHPËTIMI NËPËRMJET HIRIT
11. TË BESOSH TE JEZUS KRISHTI
12. SIGURIA E SHPËTIMIT
13. TË JETOSH JETËN E RE
PARIMET E DOKTRINËS SË KRISHTERË
SI TË PËRFITOSH MË SHUMË NGA KJO SERI?
1. Lutju Perëndisë
2. Mbaj shënime
3. Plotëso pyetjet në shtëpi
4. Ji i rregullt me pjesëmarrjen
5. Ruaj shënimet dhe
materialet.
MËSIMI 1
FJALA JOTE ËSHTË E VËRTETË
● Gjoni 18:37-38
1. KËRKIMI I SË VËRTETËS
2. BURIMI I SË VËRTETËS
3. VULA E SË VËRTETËS
1
FJALA JOTE ËSHTË E VËRTETË
1. KËRKIMI I SË VËRTETËS
PSALMI 25:5
Më udhëhiq në të vërtetën
tënde dhe më mëso....
PSALMI 117:2
...besnikëria/e vërteta e Zotit
vazhdon përjetë!
FJALËT E URTA 23:23
Bli të vërtetën dhe mos e shit....
ISAIA 65:16
...Perëndinë e së vërtetës....
GJONI 14:6
Jezusi i tha: Unë jam udha, e
vërteta dhe jeta.
1
FJALA JOTE ËSHTË E VËRTETË
1. KËRKIMI I SË VËRTETËS
GJONI 17:17
Fjala jote është e vërteta.
1 TIMOTEUT 2:4
[Perëndia] dëshiron që gjithë
njerëzit [...] t’ia arrijnë njohjes
të së vërtetës.
ROMAKËVE 1:25
[Njerëzit] e ndryshuan të
vërtetën e Perëndisë në
gënjeshtër....
2 THESALONIKASVE 2:10
sepse nuk pranuan ta duan të
vërtetën për të qenë të
shpëtuar.
1
FJALA JOTE ËSHTË E VËRTETË
2. BURIMI I SË VËRTETËS
● Ku ta kërkojmë të vërtetën?
● Zbulesa e Perëndisë
● Frymëzimi
● Shkrimi/Shkrimet (Marku 12:10;
Marku 12:24)
● Bibla, Fjala e Perëndisë (Marku
7:13; Romakëve 10:17; 2 Korintasve 2:17; 1
Thesalonikasve 2:13; Hebrenjve 4:12)
● “Perëndia tha”,“Zoti foli”,“Fjala
e Zotit erdhi”~ 3,000 herë
vetëm në Dhiatën e Vjetër!!!
1
●
Po a nuk e keni lexuar këtë shkrim:
"Guri, që ndërtuesit e hodhën poshtë,
u bë guri i qoshes. ~ Mr. 12:10
● Jezusi, [...] tha atyre:“A nuk është
pikërisht për këtë që jeni në gabim,
sepse nuk i njihni as shkrimet as
pushtetin e Perëndisë? ~ Mr. 12:24
●
duke e anuluar kështu fjalën e
Perëndisë me traditën tuaj.... ~ Mr.
7:13
● Besimi, pra, vjen nga dëgjimi, dhe
dëgjimi vjen nga fjala e Perëndisë. ~
Rom. 10:17
●
Ne në fakt nuk falsifikojmë fjalën e
Perëndisë, si shumë të tjerë, por
flasim me sinqeritet.... ~ 2 Kor. 2:17
FJALA JOTE ËSHTË E VËRTETË
2. BURIMI I SË VËRTETËS1
● Moisiu: “Perëndia tha”“I Përjetshmi tha”(Eksodi 3:14-15; LiP 1:42)
● Jozueu:“Zoti foli”(Joz. 1:1)
● Jeremia:“I Përjetshmi tha”;“thotë i Përjetshmi”(Jer. 1:7-9)
● Ezekieli:“Ai më tha”(Eze. 3:4)
● Malakia:“Thotë i Përjetshmi”(25 herë)
● Jezusi:“derisa të plotësohet gjithçka”(Mt. 5:18, duke folur për ligjin e
Dhiatës së Vjetër).
● “urdhri i Perëndisë”(Marku 7:8, në përputhje me ligjin e Dhiatë së Vjetër).
● “Është e shkruar”(Gjo. 6:45, duke folur për profetët e Dhiatës së Vjetër).
● “Kanë Moisiun dhe profetët”(Luka 16:29-31)
● “të shkruara ... në ligj ... tek profetët dhe tek psalmet» (Luka 24:44)
● Apostujt:“(profecia e Shkrimeve) e lajmëruar nga Fryma e Shenjtë”
(Veprat 1:16)
● “Dhe foli Fryma e Shenjtë”(Veprat 28:25).
FJALA JOTE ËSHTË E VËRTETË
2. BURIMI I SË VËRTETËS
2 TIMOTEUT 3:16
I gjithë Shkrimi është i
frymëzuar nga Perëndia dhe i
dobishëm....
1 KORINTASVE 2:13
Për këto edhe flasim, por jo me
fjalë të mësuara nga dituria
njerëzore, por [fjalë] të
mësuara nga Fryma e Shenjtë.
2 PJETRIT 1:21
...njerëzit e shenjtë të Perëndisë
kanë folur, të shtyrë nga Fryma
e Shenjtë.
1
FJALA JOTE ËSHTË E VËRTETË
3. VULA E SË VËRTETËS
1. Ndershmëria e Biblës
2. Ruajtja e Biblës
3. Mrekullitë e Biblës
4. Uniteti i Biblës
5. Saktësia historike dhe gjeografike e Biblës
6. Saktësia profetike e Biblës
7. Mbijetesa e Biblës
8. Fuqia e Biblës për të ndryshuar jetë
1
A E NJEH TI TË VËRTETËN?

More Related Content

What's hot

Jeta e kishës
Jeta e kishësJeta e kishës
Jeta e kishës
Asambleja Biblike
 
NA MESO TE LUTEMI - Lluka11a
NA MESO TE LUTEMI - Lluka11aNA MESO TE LUTEMI - Lluka11a
NA MESO TE LUTEMI - Lluka11a
Asambleja Biblike
 
MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24
MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24
MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24
Asambleja Biblike
 
KISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblike
KISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblikeKISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblike
KISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblike
Asambleja Biblike
 
101 profeci
101 profeci101 profeci
101 profeci
JURIST
 
PSALMI 2 - Mesia-Biri
PSALMI 2 - Mesia-BiriPSALMI 2 - Mesia-Biri
PSALMI 2 - Mesia-Biri
Asambleja Biblike
 
Dishepullimi i vërtetë
Dishepullimi i vërtetëDishepullimi i vërtetë
Dishepullimi i vërtetë
Asambleja Biblike
 
2 Timoteut 2 - Shtatë tipare të një shërbyesi besnik
2 Timoteut 2 - Shtatë tipare të një shërbyesi besnik2 Timoteut 2 - Shtatë tipare të një shërbyesi besnik
2 Timoteut 2 - Shtatë tipare të një shërbyesi besnik
Asambleja Biblike
 
Muhamed muteveli esh shaëraviu - statika ndryshon
Muhamed muteveli esh shaëraviu - statika ndryshonMuhamed muteveli esh shaëraviu - statika ndryshon
Muhamed muteveli esh shaëraviu - statika ndryshon
Libra Islame
 
ZBULESA 1 - Pjesa I
ZBULESA 1 - Pjesa IZBULESA 1 - Pjesa I
ZBULESA 1 - Pjesa I
Asambleja Biblike
 
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
Asambleja Biblike
 
A ishte Jezusi i Krishter apo Mysliman ?
A ishte Jezusi i Krishter apo Mysliman ?A ishte Jezusi i Krishter apo Mysliman ?
A ishte Jezusi i Krishter apo Mysliman ?
Islamic Invitation
 
Stuart Olyott ``101 Profecitë``
Stuart Olyott ``101 Profecitë``Stuart Olyott ``101 Profecitë``
Stuart Olyott ``101 Profecitë``
Adriatik Rexha
 
Ungjillëzimi - Pjesa 1 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 1 (Kisha sipas Dhiatës së Re)Ungjillëzimi - Pjesa 1 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 1 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Asambleja Biblike
 
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHMEPOHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
Asambleja Biblike
 

What's hot (15)

Jeta e kishës
Jeta e kishësJeta e kishës
Jeta e kishës
 
NA MESO TE LUTEMI - Lluka11a
NA MESO TE LUTEMI - Lluka11aNA MESO TE LUTEMI - Lluka11a
NA MESO TE LUTEMI - Lluka11a
 
MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24
MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24
MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24
 
KISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblike
KISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblikeKISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblike
KISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblike
 
101 profeci
101 profeci101 profeci
101 profeci
 
PSALMI 2 - Mesia-Biri
PSALMI 2 - Mesia-BiriPSALMI 2 - Mesia-Biri
PSALMI 2 - Mesia-Biri
 
Dishepullimi i vërtetë
Dishepullimi i vërtetëDishepullimi i vërtetë
Dishepullimi i vërtetë
 
2 Timoteut 2 - Shtatë tipare të një shërbyesi besnik
2 Timoteut 2 - Shtatë tipare të një shërbyesi besnik2 Timoteut 2 - Shtatë tipare të një shërbyesi besnik
2 Timoteut 2 - Shtatë tipare të një shërbyesi besnik
 
Muhamed muteveli esh shaëraviu - statika ndryshon
Muhamed muteveli esh shaëraviu - statika ndryshonMuhamed muteveli esh shaëraviu - statika ndryshon
Muhamed muteveli esh shaëraviu - statika ndryshon
 
ZBULESA 1 - Pjesa I
ZBULESA 1 - Pjesa IZBULESA 1 - Pjesa I
ZBULESA 1 - Pjesa I
 
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
 
A ishte Jezusi i Krishter apo Mysliman ?
A ishte Jezusi i Krishter apo Mysliman ?A ishte Jezusi i Krishter apo Mysliman ?
A ishte Jezusi i Krishter apo Mysliman ?
 
Stuart Olyott ``101 Profecitë``
Stuart Olyott ``101 Profecitë``Stuart Olyott ``101 Profecitë``
Stuart Olyott ``101 Profecitë``
 
Ungjillëzimi - Pjesa 1 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 1 (Kisha sipas Dhiatës së Re)Ungjillëzimi - Pjesa 1 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 1 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
 
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHMEPOHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
 

More from Asambleja Biblike

E TERE KESHILLA E PERENDISE
E TERE KESHILLA E PERENDISEE TERE KESHILLA E PERENDISE
E TERE KESHILLA E PERENDISE
Asambleja Biblike
 
Larg perendise
Larg perendiseLarg perendise
Larg perendise
Asambleja Biblike
 
Si t'i mundim tundimet
Si t'i mundim tundimetSi t'i mundim tundimet
Si t'i mundim tundimet
Asambleja Biblike
 
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
Asambleja Biblike
 
Bibla rreth punes
Bibla rreth punesBibla rreth punes
Bibla rreth punes
Asambleja Biblike
 
TE VARROSUR NE PAGEZIM
TE VARROSUR NE PAGEZIMTE VARROSUR NE PAGEZIM
TE VARROSUR NE PAGEZIM
Asambleja Biblike
 
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Asambleja Biblike
 
Josia - Një zemër e mallëngjyer
Josia - Një zemër e mallëngjyerJosia - Një zemër e mallëngjyer
Josia - Një zemër e mallëngjyer
Asambleja Biblike
 
Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?
Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?
Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?
Asambleja Biblike
 
Mos u mashtroni!
Mos u mashtroni!Mos u mashtroni!
Mos u mashtroni!
Asambleja Biblike
 
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Asambleja Biblike
 
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organikeKujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Asambleja Biblike
 
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesencialeÇeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Asambleja Biblike
 
LIBËR KËNGËSH
LIBËR KËNGËSHLIBËR KËNGËSH
LIBËR KËNGËSH
Asambleja Biblike
 
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
Asambleja Biblike
 
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
Asambleja Biblike
 
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
Asambleja Biblike
 
Zbulesa 11
Zbulesa 11Zbulesa 11
Zbulesa 11
Asambleja Biblike
 
E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10
E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10
E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10
Asambleja Biblike
 

More from Asambleja Biblike (20)

E TERE KESHILLA E PERENDISE
E TERE KESHILLA E PERENDISEE TERE KESHILLA E PERENDISE
E TERE KESHILLA E PERENDISE
 
Larg perendise
Larg perendiseLarg perendise
Larg perendise
 
Si t'i mundim tundimet
Si t'i mundim tundimetSi t'i mundim tundimet
Si t'i mundim tundimet
 
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
 
Bibla rreth punes
Bibla rreth punesBibla rreth punes
Bibla rreth punes
 
TE VARROSUR NE PAGEZIM
TE VARROSUR NE PAGEZIMTE VARROSUR NE PAGEZIM
TE VARROSUR NE PAGEZIM
 
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
 
Josia - Një zemër e mallëngjyer
Josia - Një zemër e mallëngjyerJosia - Një zemër e mallëngjyer
Josia - Një zemër e mallëngjyer
 
Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?
Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?
Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?
 
Mos u mashtroni!
Mos u mashtroni!Mos u mashtroni!
Mos u mashtroni!
 
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
 
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organikeKujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
 
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesencialeÇeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
 
LIBËR KËNGËSH
LIBËR KËNGËSHLIBËR KËNGËSH
LIBËR KËNGËSH
 
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
 
DY NATYRAT E BESIMTARIT
DY NATYRAT E BESIMTARITDY NATYRAT E BESIMTARIT
DY NATYRAT E BESIMTARIT
 
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
 
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
 
Zbulesa 11
Zbulesa 11Zbulesa 11
Zbulesa 11
 
E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10
E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10
E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10
 

Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1

 • 1. SERIA PARIMET E DOKTRINËS SË KRISHTERË * kush është Jezusi? * çfarë mësoi Ai? * a mund ta njohë dikush vërtet Perëndinë dhe të gjejë jetë të përjetshme prej Tij? * të vërtetat e shpëtimit. * si të eksplorosh vetë Biblën. * zbatime të vlefshme për jetën tënde personale.
 • 2. SERIA PARIMET E DOKTRINËS SË KRISHTERË 1. FJALA JOTE ËSHTË E VËRTETA 2. PERSONI I PERËNDISË 3. PËRNGJASIMI I PERËNDISË 4. TË KUPTOSH NJERIUN 5. PROBLEMI I MËKATIT 6. SHQYRTOJMË PËRJETËSINË 7. JEZUS KRISHTI: PROVIDENCA E PERËNDISË 8. DOMETHËNIA E KRYQIT 9. LINDJA E RE 10. SHPËTIMI NËPËRMJET HIRIT 11. TË BESOSH TE JEZUS KRISHTI 12. SIGURIA E SHPËTIMIT 13. TË JETOSH JETËN E RE
 • 3. PARIMET E DOKTRINËS SË KRISHTERË SI TË PËRFITOSH MË SHUMË NGA KJO SERI? 1. Lutju Perëndisë 2. Mbaj shënime 3. Plotëso pyetjet në shtëpi 4. Ji i rregullt me pjesëmarrjen 5. Ruaj shënimet dhe materialet.
 • 4. MËSIMI 1 FJALA JOTE ËSHTË E VËRTETË ● Gjoni 18:37-38 1. KËRKIMI I SË VËRTETËS 2. BURIMI I SË VËRTETËS 3. VULA E SË VËRTETËS 1
 • 5. FJALA JOTE ËSHTË E VËRTETË 1. KËRKIMI I SË VËRTETËS PSALMI 25:5 Më udhëhiq në të vërtetën tënde dhe më mëso.... PSALMI 117:2 ...besnikëria/e vërteta e Zotit vazhdon përjetë! FJALËT E URTA 23:23 Bli të vërtetën dhe mos e shit.... ISAIA 65:16 ...Perëndinë e së vërtetës.... GJONI 14:6 Jezusi i tha: Unë jam udha, e vërteta dhe jeta. 1
 • 6. FJALA JOTE ËSHTË E VËRTETË 1. KËRKIMI I SË VËRTETËS GJONI 17:17 Fjala jote është e vërteta. 1 TIMOTEUT 2:4 [Perëndia] dëshiron që gjithë njerëzit [...] t’ia arrijnë njohjes të së vërtetës. ROMAKËVE 1:25 [Njerëzit] e ndryshuan të vërtetën e Perëndisë në gënjeshtër.... 2 THESALONIKASVE 2:10 sepse nuk pranuan ta duan të vërtetën për të qenë të shpëtuar. 1
 • 7. FJALA JOTE ËSHTË E VËRTETË 2. BURIMI I SË VËRTETËS ● Ku ta kërkojmë të vërtetën? ● Zbulesa e Perëndisë ● Frymëzimi ● Shkrimi/Shkrimet (Marku 12:10; Marku 12:24) ● Bibla, Fjala e Perëndisë (Marku 7:13; Romakëve 10:17; 2 Korintasve 2:17; 1 Thesalonikasve 2:13; Hebrenjve 4:12) ● “Perëndia tha”,“Zoti foli”,“Fjala e Zotit erdhi”~ 3,000 herë vetëm në Dhiatën e Vjetër!!! 1 ● Po a nuk e keni lexuar këtë shkrim: "Guri, që ndërtuesit e hodhën poshtë, u bë guri i qoshes. ~ Mr. 12:10 ● Jezusi, [...] tha atyre:“A nuk është pikërisht për këtë që jeni në gabim, sepse nuk i njihni as shkrimet as pushtetin e Perëndisë? ~ Mr. 12:24 ● duke e anuluar kështu fjalën e Perëndisë me traditën tuaj.... ~ Mr. 7:13 ● Besimi, pra, vjen nga dëgjimi, dhe dëgjimi vjen nga fjala e Perëndisë. ~ Rom. 10:17 ● Ne në fakt nuk falsifikojmë fjalën e Perëndisë, si shumë të tjerë, por flasim me sinqeritet.... ~ 2 Kor. 2:17
 • 8. FJALA JOTE ËSHTË E VËRTETË 2. BURIMI I SË VËRTETËS1 ● Moisiu: “Perëndia tha”“I Përjetshmi tha”(Eksodi 3:14-15; LiP 1:42) ● Jozueu:“Zoti foli”(Joz. 1:1) ● Jeremia:“I Përjetshmi tha”;“thotë i Përjetshmi”(Jer. 1:7-9) ● Ezekieli:“Ai më tha”(Eze. 3:4) ● Malakia:“Thotë i Përjetshmi”(25 herë) ● Jezusi:“derisa të plotësohet gjithçka”(Mt. 5:18, duke folur për ligjin e Dhiatës së Vjetër). ● “urdhri i Perëndisë”(Marku 7:8, në përputhje me ligjin e Dhiatë së Vjetër). ● “Është e shkruar”(Gjo. 6:45, duke folur për profetët e Dhiatës së Vjetër). ● “Kanë Moisiun dhe profetët”(Luka 16:29-31) ● “të shkruara ... në ligj ... tek profetët dhe tek psalmet» (Luka 24:44) ● Apostujt:“(profecia e Shkrimeve) e lajmëruar nga Fryma e Shenjtë” (Veprat 1:16) ● “Dhe foli Fryma e Shenjtë”(Veprat 28:25).
 • 9. FJALA JOTE ËSHTË E VËRTETË 2. BURIMI I SË VËRTETËS 2 TIMOTEUT 3:16 I gjithë Shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia dhe i dobishëm.... 1 KORINTASVE 2:13 Për këto edhe flasim, por jo me fjalë të mësuara nga dituria njerëzore, por [fjalë] të mësuara nga Fryma e Shenjtë. 2 PJETRIT 1:21 ...njerëzit e shenjtë të Perëndisë kanë folur, të shtyrë nga Fryma e Shenjtë. 1
 • 10. FJALA JOTE ËSHTË E VËRTETË 3. VULA E SË VËRTETËS 1. Ndershmëria e Biblës 2. Ruajtja e Biblës 3. Mrekullitë e Biblës 4. Uniteti i Biblës 5. Saktësia historike dhe gjeografike e Biblës 6. Saktësia profetike e Biblës 7. Mbijetesa e Biblës 8. Fuqia e Biblës për të ndryshuar jetë 1
 • 11. A E NJEH TI TË VËRTETËN?