Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Psalmi 40 - Misherimi i Mesias

702 views

Published on

1 ¶ Unë kam pritur me ngulm dhe me durim Zotin, dhe ai u përkul mbi mua dhe dëgjoi britmën time.
2 Më nxorri jashtë një grope shkatërrimi, nga balta e moçalit, i vendosi këmbët e mia mbi një shkëmb dhe i ka bërë të qëndrueshme hapat e mia.
3 Ai vuri në gojën time një kantik të ri për të lëvduar Perëndinë tonë; shumë njerëz kanë për ta parë këtë, do të dridhen dhe do t’i besojnë Zotit.
4 Lum ai njeri që i beson Zotit dhe nuk u drejtohet krenarëve dhe as atyre që marrin rrugë të keqe duke u dhënë pas gënjeshtrës.
5 O Zot, Perëndia im, të shumta janë mrekullitë që ke bërë, dhe askush nuk mund të numërojë gjërat që ke menduar për ne. Po të duhej t’i shpallja dhe t’i tregoja, do të ishin tepër për t’i radhitur.
6 ¶ Ti nuk kënaqesh as me flijime as me oferta; më ke shpuar veshët. Ti nuk ke kërkuar as olokauste as flijime për mëkatin.
7 Atëherë unë thashë: "Ja, po vij. Në rrotullin e librit shkruhet për mua.
8 Perëndia im, unë gëzohem kur zbatoj vullnetin tënd dhe ligji yt është në zemrën time".
9 E shpalla drejtësinë tënde në kuvendin e madh; ja, unë nuk i mbaj buzët të mbyllura, o Zot, ti e di këtë.
10 Nuk e kam fshehur drejtësinë tënde në zemrën time; kam shpallur besnikërinë tënde dhe shpëtimin tënd; nuk e kam fshehur mirësinë tënde as të vërtetën tënde para kuvendit të madh.

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Psalmi 40 - Misherimi i Mesias

 1. 1. PSALMI 40 Mishërimi i Mesias
 2. 2. PSALMET MESIANIKE “gjërat që janë shkruar lidhur me mua [...] në psalmet” (Lu. 24:44-45) <ul><li>Personi dhe vepra e Zotit Jezus Krishti. </li><ul><li>Profeci për ardhjen, vuajtjet, kryqëzimin, ringjalljen, të kuptojmë pak ndjenjat e të Kryqëzuarit! </li></ul><li>Një 'biografi' e Krishtit para se të vinte në këtë botë!
 3. 3. (1) Refuzimi dhe vuajtjet
 4. 4. (2) Lavdia dhe mbretërimi </li></ul>
 5. 5. PSALMET MESIANIKE Si e dimë se cilat psalme janë mesianike? <ul><li>Citime në DhR që zbatohen për Krishtin (Lu. 24:44). </li><ul><li>Një psalm i tërë (2)
 6. 6. Një pjesë e psalmit (16:8-11)
 7. 7. Një varg i psalmit (41:9). </li></ul><li>Përvoja frymërore e psalmistit vs. referimi profetik për vetë Krishtin! </li></ul>
 8. 8. TË PRESËSH NË ZOTIN Vonesat e Tij nuk janë patjetër mohimet e Tij! <ul><li>Unë kam pritur me ngulm dhe me durim ZOTIN, dhe ai u përkul mbi mua dhe dëgjoi britmën time. Më nxori jashtë një grope shkatërrimi, nga balta e moçalit, i vendosi këmbët e mia mbi një shkëmb dhe i ka bërë të qëndrueshëm hapat e mi. (v.1-2).
 9. 9. Krishti? Ne? </li></ul>
 10. 10. SHKRIMI FLET PËR KËTË! Edhe Zoti ynë nuk mori gjithnjë përgjigje të menjëhershme ndaj lutjes! <ul><li>Psa. 33:20 Shpirti ynë pret Zotin; ai është ndihma jonë dhe mburoja jonë.
 11. 11. Psa 37:7 Rri në heshtje para Zotit dhe prite atë; mos u hidhëro për atë që i shkojnë mbarë punët e veta, për njeriun që ndjek planet e këqija të tij. </li></ul><ul><li>Të rinjtë mundohen dhe lodhen, të rinjtë e zgjedhur me siguri pengohen dhe rrëzohen, por ata që shpresojnë [presin] te Zoti fitojnë forca të reja, ngrihen me krahë si shqiponja, vrapojnë pa u lodhur dhe ecin pa u lodhur. (Isa. 40:12-13). </li></ul>
 12. 12. ËSHTË E VËSHTIRË TË PRESËSH ZOTIN! Jeta është e mbushur me gropa të thella! <ul><li>Njeriu i pakthyer nga mëkatet e tij!
 13. 13. Moçali i sëmundjes, i vuajtjes dhe i brengës!
 14. 14. Këneta e zisë, e vetmisë apo e shkurajimit!
 15. 15. Lutemi, por duket sikur nuk ndodh asgjë! </li></ul><ul><li>Besimi ynë vihet në provë!
 16. 16. Jetojmë në një shoqëri të çastit!
 17. 17. “ Martohu me ngut, pendohu me nge”.
 18. 18. “ Do t'i shërbej Zotit me kohë të plotë!”.
 19. 19. Mos prit rezultate të çastit! </li></ul>“ Kush i beson Atij, nuk do të ngutet” --Isaia 28:16 PERËNDIA RALLË E KA ME NGUT!
 20. 20. NË KOHËN E TIJ “Rruga e Perëndisë është e përsosur” --Psalmi 18:30 <ul><li>Ai vuri në gojën time një kantik të ri për të lëvduar Perëndinë tonë; shumë njerëz kanë për ta parë këtë, do të dridhen dhe do t’i besojnë ZOTIT (v.3).
 21. 21. E vërtetë për ringjalljen e Krishtit: varri bosh!
 22. 22. Perëndia na përdor për të bekuar të tjerët me Ungjillin! </li></ul>
 23. 23. LUM AI NJERI QË I BESON ZOTIT! “Kush i beson ZOTIT është i lumtur” --Fjalët e Urta 16:20b <ul><li>Lum ai njeri që i beson Zotit dhe nuk u drejtohet krenarëve dhe as atyre që marrin rrugë të keqe duke u dhënë pas gënjeshtrës (v.4).
 24. 24. Lumturia dhe kënaqësia e vërtetë! </li></ul><ul><li>“ Zemra e njeriut nga brenda është e formuar në mënyrë të atillë që të mund të nxërë Perëndinë!” - Paskali
 25. 25. Larg krenarisë!
 26. 26. Atë që miraton Perëndia vs. Atë që shqetëson njerëzit </li></ul>
 27. 27. TË PANUMËRTA Si i balancon ZOTI të metat tona nga Psalmi 40:5,12 <ul><li>O Zot, Perëndia im, të shumta janë mrekullitë që ke bërë, dhe askush nuk mund të numërojë gjërat që ke menduar për ne. Po të duhej t’i shpallja dhe t’i tregoja, do të ishin tepër për t’i radhitur .
 28. 28. Krahaso me vargun 12! </li></ul><ul><li>215 GJËRA QË JANË TË VËRTETA PËR MUA TANI QË JAM I SHPËTUAR - 66. Unë jam bekuar me dhuratën dhe kaparin e Frymës së Shenjtë (2 Korintasve 1:22; Galatasve 4:6; Efesianëve 1:13-14; 1 Thesalonikasve 4:8; Titit 3:6; 1 Gjonit 3:24; 4:13). </li></ul>
 29. 29. PJESA QENDRORE E PSALMIT 40 MISHËRIMI I MESIAS <ul><li>1. Pamjaftueshmëria e flijimeve levitike!
 30. 30. Ti nuk kënaqesh as me flijime as me oferta; më ke shpuar veshët. Ti nuk ke kërkuar as olokauste as flijime për mëkatin (v.6).
 31. 31. Të gjitha këto oferta flisnin për Krishtin dhe për Kryqin! </li></ul><ul><li>Nuk ishin thjesht rituale, por të caktuara nga ZOTI si figura dhe hije të diçkaje më të mirë!
 32. 32. Për t'u mësuar izraelitëve për Mesian që do të vinte!
 33. 33. Pra, nuk ishin qëllimi përfundimtar i Perëndisë!
 34. 34. Ishin edukative dhe frymërore ... por ... </li></ul>
 35. 35. 1. PAMJAFTUESHMËRIA E FLIJIMEVE LEVITIKE Libri i Hebrenjve na jep përgjigjen! <ul><li>...ato u degjeneruan nga ky qëllim i Perëndisë thjesht në dukje të jashtme!
 36. 36. PLUS, ato nuk siguronin një zgjidhje përfundimtare për problemin e mëkatit! </li></ul><ul><li>Shih 1 Sam. 2:12-17; Amo. 5:21-24; Mal. 1:7-8.).
 37. 37. Ndoshta i pëlqejnë Zotit olokaustet dhe flijimet si bindje ndaj zërit të Zotit? Ja, bindja është më e mirë se flijimi; dhe të dëgjosh me kujdes është më mirë se dhjami i deshve, 1 Sam. 15:22 </li></ul>
 38. 38. 2. VESHI I SHPUAR I SHËRBËTORIT Kur veshi është shpuar si shenjë dashurie, ZOTI ka gjithë trupin tënd! <ul><li>“ ...më ke shpuar veshët ” (v.6).
 39. 39. Një krahasim me skllavin hebre të Eksodit 21:5,6
 40. 40. Por në qoftë se skllavi thotë haptazi: &quot;Unë e dua zotërinë time, gruan time dhe fëmijët e mi, dhe nuk dua të shkoj i lirë, atëherë pronari e tij do t’ia afrojë Perëndisë dhe do ta avitë te dera ose te shtalka; pastaj pronari e tij do t’i shpojë veshin me një fëndyell; dhe ai do t’i shërbejë për gjithnjë.
 41. 41. Krishti si një Kundërfigurë, cf. Fil. 2:7; Lu. 12:37 </li></ul><ul><li>Psalmi 40 dhe Hebrenjve 10:5-7
 42. 42. Prandaj, duke hyrë në botë , ai thotë: “Ti nuk deshe as flijim as blatë, po bëre gati për mua një trup ; ti nuk pëlqeve as holokauste as flijime për mëkatin. Atëherë unë thashë: &quot;Ja, unë po vij; në rrotullin e librit është shkruar për mua; për të bërë, o Perëndi, vullnetin tënd&quot;.
 43. 43. E drejtë e Frymës, autorit të Shkrimit! </li></ul>
 44. 44. JA, PO VIJ! Hyrja në hapësirë dhe kohë e Birit të përjetshëm të Perëndisë <ul><li>Atëherë unë thashë: &quot;Ja, po vij (v.7a).
 45. 45. Vetëm ai mund t'i thoshte këto fjalë!
 46. 46. a) Dhembshuria e Krishtit b) Dashuria e Atit c) Fuqia e Frymës +) Heb. 2:14-16; 1 Gjo. 4:9; Lu. 135
 47. 47. Me gëzim të thellë nga zemra! </li></ul><ul><li>“ Fjala u bë mish” (Gjo. 1:14).
 48. 48. Një mister
 49. 49. “ Asnjëri nuk e njeh Birin, përveç Atit; dhe asnjëri nuk e njeh Atin, përveç Birit dhe atij të cilit Biri don t’ia zbulojë” (Mt. 11:27).
 50. 50. 1 Tim. 3:16
 51. 51. Nuk pushoi kurrë së qeni Perëndi! </li></ul>
 52. 52. 3. Në rrotullin e librit shkruhet për mua “gjërat që janë shkruar lidhur me mua” (Lu. 24:44-45). <ul><li>Nga Zan. 3:15 (fara e gruas) e deri te Mal. 3:1 (Lajmëtari i Besëlidhjes)!
 53. 53. Premtimi: Zan. 3:15 – Fara e gruas
 54. 54. Pozicioni: Mikea 5:2 – Betlehemi, jo Nazareti
 55. 55. Personi: Isaia 7-9 – Lindja virgjërore. Fëmija i lindur, Djali i dhënë.
 56. 56. Pasioni: Psalmi 22; Isaia 53
 57. 57. Periudha: Danieli 9:26 – Në fund të të gjashtëdhjetë e nëntë javëve Mesia vritet.
 58. 58. Priftëria: Psalmi 110 – Sipas rendit të Melkisedekut </li></ul><ul><li>Unë gëzohem kur zbatoj vullnetin tënd (v.8).
 59. 59. Ushqimi im është të bëj vullnetin e atij që më dërgoi dhe të kryej veprën e tij (Gjo. 4:34).
 60. 60. ...isha çdo ditë kënaqësia e tij (Fja. 8:30).
 61. 61. Gjoni 17:24 vs. Luka 22:42
 62. 62. Përkushtim i plotë! </li></ul>
 63. 63. 4. LIGJI I FSHEHUR NË ZEMËR “gjërat që janë shkruar lidhur me mua” (Lu. 24:44-45). <ul><li>Unë do t’i shtie ligjet e mia në zemrat e tyre dhe do t’i shkruaj në mendjet e tyre, Heb. 10:16
 64. 64. Më se e vërtetë për Zotin tonë!
 65. 65. Fjala e Krishtit banoftë në ju me begatinë e vet.... Kol. 3:16
 66. 66. Njeriu i bekuar i Psalmit 1 </li></ul>
 67. 67. SHPALLJE E PESËFISHTË NË KUVENDIN E MADH <ul><li>E shpalla drejtësinë tënde në kuvendin e madh; ja, unë nuk i mbaj buzët të mbyllura, o Zot, ti e di këtë . Nuk e kam fshehur drejtësinë tënde në zemrën time; kam shpallur besnikërinë tënde dhe shpëtimin tënd; nuk e kam fshehur mirësinë tënde as të vërtetën tënde para kuvendit të madh (v.9-10). </li></ul><ul><li>1. Drejtësia: Rom. 3:26 I drejtë dhe shfajësues i atij që ka besimin e Jezusit.
 68. 68. 2. Besnikëria: Heb. 11:11 “absolutisht të besueshëm” (Phillips)
 69. 69. 3. Shpëtimi: Efe. 2 Nga dënimi, fuqia dhe prania e mëkatit!
 70. 70. 4. Mirësia: Gjo. 13-17 Shërbesa e Krishtit në dhomën e sipërme
 71. 71. 5. E vërteta: 1,2,3 Gjonit Dashuria balancohet me të vërtetën </li></ul>
 72. 72. PËRFUNDIME Fjala e Krishtit banoftë në ju me begatinë e vet.... Kol. 3:16 <ul><li>Të presësh ZOTIN!
 73. 73. Lumturia e vërtetë (Gjo. 10:10).
 74. 74. Një këngë e re!
 75. 75. Kur ZOTI ka veshin tënd, AI ka gjithë trupin tënd!
 76. 76. ...isha çdo ditë kënaqësia e tij (Fja. 8:30).
 77. 77. Kush është Jezusi? Thjesht një njeri?! </li></ul>Ja, po vij! për të bërë, o Perëndi, vullnetin tënd.

×