Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TRADHTIMI  Lu 22:21 Por ja, dora e atij që  më tradhton është me mua  mbi tryezë.  Lu 22:22 Sigurisht Biri i  nj...
KUSH ËSHTË? Lu 22:23 Atëherë ata filluan ta pyesin njëri-tjetrin se kush nga ata do ta bënte këtë gjë. Mt 26:22 Ata u ...
MËNYRA 1 – KRISHTERIMI I SOTËM  2Ti 4:3 Sepse do të vijë koha  kur njerëzit nuk do ta durojnë  doktrinën e shëndoshë...
MËNYRA 2 – TI E RRËFEN KRISHTIN POR...  Tit 1:16 Ata pohojnë se  njohin Perëndinë, po me  vepra e mohojnë, sepse  ...
KËSHILLË E MIRË  2Ti 2:19 Megjithatë themeli  i fortë i Perëndisë qëndron i  patundur, dhe ka këtë vulë:  "Zoti i ...
UNË JAM MË BESNIK!  Lu 22:24 Dhe midis tyre lindi  edhe një grindje se cili nga ata  duhej të konsiderohej më i  m...
MËSIM REVOLUCIONAR  Lu 22:25 Por Jezusi u tha atyre:  “Mbretërit e kombeve i sundojnë  ato, dhe ata që ushtrojnë pus...
WOW! Lu 22:27 Në fakt kush është më i madh: ai që është në tryezë apo ai që shërben? Vallë, a s’është ai që rri në tr...
REALITETI I JETËS SË JEZUSIT Isa 42:1 "Ja shërbëtori im, që unë përkrah, i zgjedhuri im që më kënaq shpirtin. Kam vënë ...
VARG I ÇUDITUR  Isa 42:19 Kush është i  verbër, në mos shërbëtori im,  o i shurdhër si lajmëtari im  që po dërgoj?...
SHEMBULLI I JEZUSIT  2Kor 8:9 Sepse ju e njihni  hirin e Zotit tonë Jezu Krisht, i  cili, duke qenë i pasur, u bë i ...
U BË NJË SHËRBËTOR Fil 2:7 por e zbrazi veten e tij, duke marrë trajtë shërbëtori, e u bë i ngjashëm me njerëzit; Fil ...
KJO ME MËRZIT Gjo 13:5 Mbasi hodhi ujë në një legen, filloi të lante këmbët e dishepujve dhe t’ua fshijnte me peshqiri...
E PREKSHME!  Mat 20:28 Sepse edhe Biri i  njeriut nuk erdhi që t’i  shërbejnë, por për të shërbyer  dhe për të dhë...
UNË E NDJEK KRISHTIN! Gjo 12:26 Në qoftë se dikush më shërben, të më ndjekë; dhe ku jam unë, atje do të jetë dhe shërb...
NORMA 1 Thes 1:9 sepse vetë ata tregojnë për ne, si qe ardhja jonë ndër ju si u kthyet nga idhujt te Perëndia, për t’i...
REALITETI I JETËS SË PALIT Rom 1:1 Pali, shërbëtor i Jezu Krishtit, i thirrur për të qenë apostull, i veçuar për ungjil...
ÇFARË JEMI?  2 Kor 4:5 Sepse ne nuk  predikojmë, pra, veten tonë,  por Jezu Krishtin, Zotin, dhe  jemi shërbëtorët...
TE MOS E MOHOSH KRISHTIN KURRË! Tit 1:16 Ata pohojnë se njohin Perëndinë, po me vepra e mohojnë, sepse janë të neverit...
TIMOTEU  1Thes 3:2 dhe dërguam  Timoteun, vëllanë tonë dhe  shërbenjës të Perëndisë, dhe  bashkëpunëtorin tonë në ...
I VERBËR SI SHËRBËTORI I ZOTIT  Fil 2:20 sepse nuk kam asnjë  në një mendje me mua, që të  kujdeset sinqerisht për g...
TIKIKU Kol 4:7 Tikiku, vëllai i dashur, dhe shërbenjës besnik, dhe shoku im i shërbimit në Zotin, do t’jua tregojë gji...
JO VETËM NË PRANINË E PALIT Ef 6:6 duke mos shërbyer për sy e faqe, si ata që duan t’u pëlqejnë njerëzve, por si shërb...
EPAFRODITI  Fil 2:25 Por m’u duk e  nevojshme t’ju dërgoj  Epafroditin, vëllanë tim dhe  bashkëpunëtorin e  bash...
DIKUR AI KISHTE MËSUAR KËTË  Ro 12:1 O vëllezër, po ju  bëj thirrje, nëpërmjet  dhembshurisë së  Perëndisë, ta par...
EPAFRAI  Kol 1:7 sikurse edhe e  mësuat nga Epafrai, shoku  ynë i dashur në shërbesë, i  cili është një shërbëtor ...
VARG QË KA NDRYSHUAR JETËN TIME  Neh 7:2 komandën e  Jeruzalemit ia dhashë  Hananit, vëllait tim, dhe  Hananiahut,...
PËR TE MENDUAR   Ato gjërat për të cilat po jeton, a janë të denja         për vdekjen e Krishtit?
TË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22b
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

TË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22b

681 views

Published on

21 Por ja, dora e atij që më tradhton është me mua mbi tryezë.
22 Sigurisht Biri i njeriut shkon, siç është caktuar, por mjerë ai njeri me anë të cilit është tradhëtuar!’’
23 Atëherë ata filluan ta pyesin njëri-tjetrin se kush nga ata do ta bënte këtë gjë.
24 Dhe midis tyre lindi edhe një grindje se cili nga ata duhej të konsiderohej më i madhi.
25 Por Jezusi u tha atyre: “Mbretërit e kombeve i sundojnë ato, dhe ata që ushtrojnë pushtet mbi to quhen bamirës.
26 Por me ju mos qoftë kështu; madje më i madhi ndër ju le të jetë si më i vogli dhe ai që drejton si ai që shërben.
27 Në fakt kush është më i madh: ai që është në tryezë apo ai që shërben? Vallë, a s’është ai që rri në tryezë? E pra, unë jam midis jush porsi ai që shërben.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

TË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22b

 1. 1. TRADHTIMI Lu 22:21 Por ja, dora e atij që më tradhton është me mua mbi tryezë. Lu 22:22 Sigurisht Biri i njeriut shkon, siç është caktuar, por mjerë ai njeri me anë të cilit është tradhtuar!’’
 2. 2. KUSH ËSHTË? Lu 22:23 Atëherë ata filluan ta pyesin njëri-tjetrin se kush nga ata do ta bënte këtë gjë. Mt 26:22 Ata u pikëlluan shumë dhe secili prej tyre filloi të thotë: “Mos jam unë; Zot?’’ Gjo 13:22 Atëherë dishepujt u panë njëri me tjetrin, por nuk arrinin të kuptonin për kë po fliste
 3. 3. MËNYRA 1 – KRISHTERIMI I SOTËM 2Ti 4:3 Sepse do të vijë koha kur njerëzit nuk do ta durojnë doktrinën e shëndoshë, por, sipas ëndjeve të veta, do të mbledhin grumbull mësues për të gudulisur veshët
 4. 4. MËNYRA 2 – TI E RRËFEN KRISHTIN POR... Tit 1:16 Ata pohojnë se njohin Perëndinë, po me vepra e mohojnë, sepse janë të neveritshëm, të pabindur dhe të pazotë për Hallka e munguar! çfarëdo vepre të mirë.
 5. 5. KËSHILLË E MIRË 2Ti 2:19 Megjithatë themeli i fortë i Perëndisë qëndron i patundur, dhe ka këtë vulë: "Zoti i njeh të vetët," dhe: "Le t’i largohet paudhësisë kushdo që përmend emrin e Krishtit".
 6. 6. UNË JAM MË BESNIK! Lu 22:24 Dhe midis tyre lindi edhe një grindje se cili nga ata duhej të konsiderohej më i madhi.
 7. 7. MËSIM REVOLUCIONAR Lu 22:25 Por Jezusi u tha atyre: “Mbretërit e kombeve i sundojnë ato, dhe ata që ushtrojnë pushtet mbi to quhen bamirës. Lu 22:26 Por me ju mos qoftë kështu; madje më i madhi ndër ju le të jetë si më i vogli dhe ai që drejton si ai që shërben.
 8. 8. WOW! Lu 22:27 Në fakt kush është më i madh: ai që është në tryezë apo ai që shërben? Vallë, a s’është ai që rri në tryezë? E pra, unë jam midis jush porsi ai që shërben. Politikanët e sotëm?
 9. 9. REALITETI I JETËS SË JEZUSIT Isa 42:1 "Ja shërbëtori im, që unë përkrah, i zgjedhuri im që më kënaq shpirtin. Kam vënë Frymën time mbi të; ai do t’ju sjellë drejtësinë kombeve.(shih Mat 12:18) Isa 42:2 Nuk do të bërtasë, nuk do ta ngrerë zërin, nuk do të bëjë të dëgjohet zëri i tij nëpër rrugë.
 10. 10. VARG I ÇUDITUR Isa 42:19 Kush është i verbër, në mos shërbëtori im, o i shurdhër si lajmëtari im që po dërgoj? Kush është i verbër si ai që është në paqe me mua, i verbër si shërbëtori i Zotit?
 11. 11. SHEMBULLI I JEZUSIT 2Kor 8:9 Sepse ju e njihni hirin e Zotit tonë Jezu Krisht, i cili, duke qenë i pasur, u bë i varfër për ju, që ju të bëheni të pasur me anë të varfërisë së tij.
 12. 12. U BË NJË SHËRBËTOR Fil 2:7 por e zbrazi veten e tij, duke marrë trajtë shërbëtori, e u bë i ngjashëm me njerëzit; Fil 2:8 dhe duke u gjetur nga pamja e jashtme posi njeri, e përuli vetveten duke u bërë i bindur deri në vdekje, deri në vdekje të kryqit.
 13. 13. KJO ME MËRZIT Gjo 13:5 Mbasi hodhi ujë në një legen, filloi të lante këmbët e dishepujve dhe t’ua fshijnte me peshqirin, me të cilin ishte ngjeshur. Gjo 13:15 Unë, në fakt, ju kam dhënë shembullin që ashtu siç kam bërë unë, bëni edhe ju.
 14. 14. E PREKSHME! Mat 20:28 Sepse edhe Biri i njeriut nuk erdhi që t’i shërbejnë, por për të shërbyer dhe për të dhënë jetën e tij si çmim për shpengimin e shumë vetëve.
 15. 15. UNË E NDJEK KRISHTIN! Gjo 12:26 Në qoftë se dikush më shërben, të më ndjekë; dhe ku jam unë, atje do të jetë dhe shërbëtori im; në qoftë se dikush më shërben, Ati im do ta nderojë. T’i shërbesh = ta ndjekësh
 16. 16. NORMA 1 Thes 1:9 sepse vetë ata tregojnë për ne, si qe ardhja jonë ndër ju si u kthyet nga idhujt te Perëndia, për t’i shërbyer Perëndisë së gjallë e të vërtetë, “duke i shërbyer Zotit” = “norma” pas pendimit
 17. 17. REALITETI I JETËS SË PALIT Rom 1:1 Pali, shërbëtor i Jezu Krishtit, i thirrur për të qenë apostull, i veçuar për ungjillin e Perëndisë, Jo për vetveten, por për Krishtin dhe ungjillin e Tij.
 18. 18. ÇFARË JEMI? 2 Kor 4:5 Sepse ne nuk predikojmë, pra, veten tonë, por Jezu Krishtin, Zotin, dhe jemi shërbëtorët tuaj për hir të Jezu Krishtit,
 19. 19. TE MOS E MOHOSH KRISHTIN KURRË! Tit 1:16 Ata pohojnë se njohin Perëndinë, po me vepra e mohojnë, sepse janë të neveritshëm, të pabindur dhe të pazotë për Si kujtohet Juda? çfarëdo vepre të mirë. Ilaçi = Ji një shërbëtor
 20. 20. TIMOTEU 1Thes 3:2 dhe dërguam Timoteun, vëllanë tonë dhe shërbenjës të Perëndisë, dhe bashkëpunëtorin tonë në predikimin e ungjillit të Krishtit, që t’ju fuqizojë dhe t’ju japë zemër në besimin tuaj, Rudolph van Ceulen: 3.1415926535897932 384626433832795028 8…
 21. 21. I VERBËR SI SHËRBËTORI I ZOTIT Fil 2:20 sepse nuk kam asnjë në një mendje me mua, që të kujdeset sinqerisht për gjërat tuaja. Fil 2:21 Sepse në fakt të "Të lumtë, shërbëtor i mirë gjithë kërkojnë interesin e vet dhe besnik” dhe jo gjërat e Jezu Krishtit.
 22. 22. TIKIKU Kol 4:7 Tikiku, vëllai i dashur, dhe shërbenjës besnik, dhe shoku im i shërbimit në Zotin, do t’jua tregojë gjithçka lidhur me mua; Kol 4:8 unë e dërgova te ju pikërisht për këtë arsye, që të njoh situatën tuaj dhe të ngushëllojë zemrat tuaja, Elvis Presley
 23. 23. JO VETËM NË PRANINË E PALIT Ef 6:6 duke mos shërbyer për sy e faqe, si ata që duan t’u pëlqejnë njerëzve, por si shërbëtorë të Krishtit, duke bërë vullnetin e Perëndisë me zemër, Çfarë lloj zdrukthëtari ishte Jezusi?
 24. 24. EPAFRODITI Fil 2:25 Por m’u duk e nevojshme t’ju dërgoj Epafroditin, vëllanë tim dhe bashkëpunëtorin e bashkëluftëtarin tim, që ma patët dërguar si shërbenjës në nevojat e mia, Burri i 1000 zereve
 25. 25. DIKUR AI KISHTE MËSUAR KËTË Ro 12:1 O vëllezër, po ju bëj thirrje, nëpërmjet dhembshurisë së Perëndisë, ta paraqisni trupin tuaj si fli të gjallë, të shenjtëruar, të pëlqyer te Perëndia, që është shërbesa juaj e mençur.
 26. 26. EPAFRAI Kol 1:7 sikurse edhe e mësuat nga Epafrai, shoku ynë i dashur në shërbesë, i cili është një shërbëtor besnik i Krishtit për ju, Bruce Lee
 27. 27. VARG QË KA NDRYSHUAR JETËN TIME Neh 7:2 komandën e Jeruzalemit ia dhashë Hananit, vëllait tim, dhe Hananiahut, qeveritarit të fortesës, sepse ishte njeri besnik dhe kishte frikë nga Perëndia më tepër se shumë të tjerë.
 28. 28. PËR TE MENDUAR Ato gjërat për të cilat po jeton, a janë të denja për vdekjen e Krishtit?

×