Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Një hap shumë i rëndësishëm 4
Mateu 28:18-20
MËSIMI 4
TË VARROSUR NË PAGËZIM 4
●
Taktika dhe praktika të ndryshme; njerëz të
perëndishëm, mendime të ndryshme.
●
Urdhër...
MËSIMI 4
TË VARROSUR NË PAGËZIM 4
●
Hapi i parë i bindjes!
●
Zbatime për të gjithë!
MËSIMI 4
I. A KA PAGËZIME TË TJERA? 4
1) Pastrimi ceremonial i judenjve (Lu. 11:38-39).
2) Pagëzimi për pendim i Gjonit (M...
MËSIMI 4
II. KUSH DUHET TË PAGËZOHET? 4
●
Ai që ka rrëfyer besim në Krishtin!
●
Pagëzim përpara shpëtimit”!?
●
Praktikë e ...
MËSIMI 4
III. PO RRETH PAGËZIMIT TË FOSHNJAVE? 4
●
Praktika e shumë kishave gjatë shekujve!!!
●
Bibla thotë JO!
●
Po, atëh...
MËSIMI 4
III. PO RRETH PAGËZIMIT TË FOSHNJAVE? 4
1) për të siguruar shpëtimin e foshnjave nga
ferri,
2) për të filluar pro...
MËSIMI 4
III. PO RRETH PAGËZIMIT TË FOSHNJAVE? 4
1. Tekste provë të cituara shpesh
●
Mr. 10:13-16; Mt. 19:13-15
●
Mt. 18:2...
MËSIMI 4
III. PO RRETH PAGËZIMIT TË FOSHNJAVE? 4
2. Argumenti nga rrethprerja
●
Meshkujt judenj në ditën e tetë (Lu. 1:59)...
MËSIMI 4
III. PO RRETH PAGËZIMIT TË FOSHNJAVE? 4
2. Argumenti nga pagëzimi i familjeve
●
Lidia, rojtari i burgut, Krispi, ...
MËSIMI 4
III. ÇFARË DOMETHËNIE KA PAGËZIMI I BESIMTARIT? 4
●
Vdekja, varrosja dhe ringjallja e Krishtit (Rom.
6:3-5).
●
Ne...
MËSIMI 4
V. A SHPËTON PAGËZIMI? 4
●
Shumë kisha mësojnë gabimisht atë që njihet si
“ripërtëritja e pagëzimit”.
●
“Pagëzimi...
MËSIMI 4
V. A SHPËTON PAGËZIMI? 4
●
Çfarë shkrimesh përdorin ata?
●
Gjoni 3:5
1) Fjala lidhëse kai (“madje”)
2) Uji = Fjal...
MËSIMI 4
V. A SHPËTON PAGËZIMI? 4
1) Pali nuk i pagëzoi gjithmonë ata që i drejtoi te
Krishti (1 Kor. 1:14-17).
2) Johebre...
MËSIMI 4
VI. SI PAGËZOHET DIKUSH? 4
1. Mënyra
Me zhytje
Me derdhje ose spërkatje?
Në shek. 2 (u përhap në shek. 13).
Prakt...
MËSIMI 4
VI. SI PAGËZOHET DIKUSH? 4
2. Formula
“Në emër të Atit dhe të Birit dhe të Frymës së
Shenjtë” (Mt. 28:19).
“Në em...
MËSIMI 4
VI. SI PAGËZOHET DIKUSH? 4
2. Pagëzori
Nga radhët e besimtarëve.
Përfaqëson Zotin dhe më pas kishën.
Nuk jepen ku...
MËSIMI 4
VII. PËRSE ËSHTË PAGËZIMI KAQ I RËNDËSISHËM? 4
“Nëse pagëzimi nuk i lan mëkatet tona ose nuk
na bashkon me kishën...
MËSIMI 4
VII. PËRSE ËSHTË PAGËZIMI KAQ I RËNDËSISHËM? 4
1) Pagëzimi është një pjesë e pandashme e
Mandatit të Madh.
2) Pag...
MËSIMI 4
KONKLUZIONI 4
●
Ne jemi urdhëruar nga Krishti që të
pagëzohemi.
●
Jetë morale me vepra të mira, Thyerja e Bukës,
...
MËSIMI 4
KONKLUZIONI 4
●
Për çfarë arsyesh mund ta vonojë dikush
përgjigjen e tij për pagëzim sot?
●
Gal. 2:20 – “një jetë...
MËSIMI 4
KONKLUZIONI 4
a) Unë jam pagëzuar, qëkurse e kam pranuar
Jezu Krishtin si Zotin dhe Shpëtimtarin tim.
b) Unë nuk ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

TE VARROSUR NE PAGEZIM

396 views

Published on

Po a nuk e dini se ne të gjithë që u pagëzuam në Jezu Krishtin, u pagëzuam në vdekjen e tij? Ne, pra, u varrosëm me të me anë të pagëzimit në vdekje, që, ashtu si Krishti u ringjall prej së vdekurish me anë të lavdisë së Atit, kështu edhe ne gjithashtu të ecim në risinë e jetës.

Published in: Spiritual
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

TE VARROSUR NE PAGEZIM

 1. 1. Një hap shumë i rëndësishëm 4 Mateu 28:18-20
 2. 2. MËSIMI 4 TË VARROSUR NË PAGËZIM 4 ● Taktika dhe praktika të ndryshme; njerëz të perëndishëm, mendime të ndryshme. ● Urdhërim bazë për të gjithë ndjekësit e Krishtit! ● Të pagëzohen kur shpëtohen (Mar. 16:16). ● Të krishterëve të parë u ishte mësuar besnikërisht kjo dhe ata iu bindën rregullisht (Veprat 2:38, 41; 8:12, 36-39; 9:18; 10:47; 16:15, 33; 18:8; 22:16).
 3. 3. MËSIMI 4 TË VARROSUR NË PAGËZIM 4 ● Hapi i parë i bindjes! ● Zbatime për të gjithë!
 4. 4. MËSIMI 4 I. A KA PAGËZIME TË TJERA? 4 1) Pastrimi ceremonial i judenjve (Lu. 11:38-39). 2) Pagëzimi për pendim i Gjonit (Mr. 1:2-4). 3) Pagëzimi i vuajtjeve i Krishtit (Lu. 12:50). 4) Pagëzimi i Frymës (Mt. 3:11).
 5. 5. MËSIMI 4 II. KUSH DUHET TË PAGËZOHET? 4 ● Ai që ka rrëfyer besim në Krishtin! ● Pagëzim përpara shpëtimit”!? ● Praktikë e shumë kishave (për shekuj të tërë!!!) ● Bibla thotë JO! ● Besimi > Pagëzimi
 6. 6. MËSIMI 4 III. PO RRETH PAGËZIMIT TË FOSHNJAVE? 4 ● Praktika e shumë kishave gjatë shekujve!!! ● Bibla thotë JO! ● Po, atëherë, përse i kanë pagëzuar këto kisha foshnjat?
 7. 7. MËSIMI 4 III. PO RRETH PAGËZIMIT TË FOSHNJAVE? 4 1) për të siguruar shpëtimin e foshnjave nga ferri, 2) për të filluar procesin e shpëtimit, i cili duhet të “vuloset” përmes “konfirmimit” në një datë më vonë 3) për të ngulitur te prindërit ose “nunët” e fëmijës, përmes shërbesës së përkushtimit/pagëzimit, rëndësinë e rritjes së fëmijës për Krishtin.
 8. 8. MËSIMI 4 III. PO RRETH PAGËZIMIT TË FOSHNJAVE? 4 1. Tekste provë të cituara shpesh ● Mr. 10:13-16; Mt. 19:13-15 ● Mt. 18:2-6 ● 1 Kor. 7:14
 9. 9. MËSIMI 4 III. PO RRETH PAGËZIMIT TË FOSHNJAVE? 4 2. Argumenti nga rrethprerja ● Meshkujt judenj në ditën e tetë (Lu. 1:59) ● Kol. 2:11-12
 10. 10. MËSIMI 4 III. PO RRETH PAGËZIMIT TË FOSHNJAVE? 4 2. Argumenti nga pagëzimi i familjeve ● Lidia, rojtari i burgut, Krispi, Stefanës. ● “Duhet të ketë patur foshnja” që janë përfshirë në pagëzim.
 11. 11. MËSIMI 4 III. ÇFARË DOMETHËNIE KA PAGËZIMI I BESIMTARIT? 4 ● Vdekja, varrosja dhe ringjallja e Krishtit (Rom. 6:3-5). ● Ne kemi vdekur me Të dhe jemi ringjallur me Të në sytë e Perëndisë (Kol. 3:1-3; Rom. 6:6-11). ● Predikim i ungjillit pa fjalë!
 12. 12. MËSIMI 4 V. A SHPËTON PAGËZIMI? 4 ● Shumë kisha mësojnë gabimisht atë që njihet si “ripërtëritja e pagëzimit”. ● “Pagëzimi në ujë ripërtërin vërtet”. ● “E shkakton lindjen e re”. ● “Sjell falje të mëkateve”.
 13. 13. MËSIMI 4 V. A SHPËTON PAGËZIMI? 4 ● Çfarë shkrimesh përdorin ata? ● Gjoni 3:5 1) Fjala lidhëse kai (“madje”) 2) Uji = Fjala e Perëndisë (Gjo. 15:3; Efe. 5:26; 1 Pje. 1:23). 3) Uji i jetës së përjetshme (Gjo. 4:14). ● Gjatë studimit të martave flasim për shkrime të tjera.
 14. 14. MËSIMI 4 V. A SHPËTON PAGËZIMI? 4 1) Pali nuk i pagëzoi gjithmonë ata që i drejtoi te Krishti (1 Kor. 1:14-17). 2) Johebrenjve e morën shpëtimin dhe Frymën e Shenjtë përpara se të pagëzoheshin në ujë (Vep. 10:44-48).
 15. 15. MËSIMI 4 VI. SI PAGËZOHET DIKUSH? 4 1. Mënyra Me zhytje Me derdhje ose spërkatje? Në shek. 2 (u përhap në shek. 13). Praktika e pagëzimit të drejton te zhytja! Simbolika e pagëzimi kërkon zhytje! Domethënia e fjalës pagëzim nënkupton zhytje!
 16. 16. MËSIMI 4 VI. SI PAGËZOHET DIKUSH? 4 2. Formula “Në emër të Atit dhe të Birit dhe të Frymës së Shenjtë” (Mt. 28:19). “Në emër të Jezusit” ose “në emër të Zotit” (Vep. 2:38; 8:16; 10:48). Ndoshta një referimi i shkurtuar, për ta dalluar nga pagëzimi i Gjonit (Vep. 19:3-5).
 17. 17. MËSIMI 4 VI. SI PAGËZOHET DIKUSH? 4 2. Pagëzori Nga radhët e besimtarëve. Përfaqëson Zotin dhe më pas kishën. Nuk jepen kualifikime. Klerikë vs. laikë => nuk ka bazë biblike!
 18. 18. MËSIMI 4 VII. PËRSE ËSHTË PAGËZIMI KAQ I RËNDËSISHËM? 4 “Nëse pagëzimi nuk i lan mëkatet tona ose nuk na bashkon me kishën, ose nuk e siguron shpëtimin tonë, atëherë përse është kaq i rëndësishëm?”
 19. 19. MËSIMI 4 VII. PËRSE ËSHTË PAGËZIMI KAQ I RËNDËSISHËM? 4 1) Pagëzimi është një pjesë e pandashme e Mandatit të Madh. 2) Pagëzimi është një dëshmi për botën. 3) Pagëzimi është një dëshmi për besimtarët e tjerë.
 20. 20. MËSIMI 4 KONKLUZIONI 4 ● Ne jemi urdhëruar nga Krishti që të pagëzohemi. ● Jetë morale me vepra të mira, Thyerja e Bukës, të dëshmojmë për besimin tonë, për t'u mbledhur… ● Edhe të pagëzohemi! ● I domosdoshëm për të treguar dashuri për Zotin tonë të dashur!
 21. 21. MËSIMI 4 KONKLUZIONI 4 ● Për çfarë arsyesh mund ta vonojë dikush përgjigjen e tij për pagëzim sot? ● Gal. 2:20 – “një jetë e pagëzuar” ● Rom. 6:4 – të ecim në risinë e jetës ● Gjo. 14:15 – Besnikëri ndaj Krishtit si Zot ● 2 Kor. 5:14-15 – Të jetojmë për Atë
 22. 22. MËSIMI 4 KONKLUZIONI 4 a) Unë jam pagëzuar, qëkurse e kam pranuar Jezu Krishtin si Zotin dhe Shpëtimtarin tim. b) Unë nuk jam pagëzuar, qëkurse jam bërë i krishterë dhe dëshiroj të flas me një nga drejtuesit e kishës për t'u pagëzuar. c) Unë kam akoma disa pyetje për pagëzimin e besimtarit dhe do të doja më shumë informacion.

×