Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Engjëjt dhe shamia

1,349 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Engjëjt dhe shamia

 1. 1. NJOFTIM! Pas një jave, më xx.xx.xx Në shërbesën që fillon në orën 10:30 Do të vijë një individ i shquar dhe i njohur.
 2. 2. ROLI I ENGJËJVE Zbu 1 deri 3 (10 herë) Zbu 1:1 Zbulesa e Jezu Krishtit, që Perëndia ia dha për t’u treguar shërbëtorëve të tij gjërat që duhet të ndodhin për së shpejti dhe e bëri të ditur, duke ia dërguar nëpërmjet engjëllit të tij, shërbëtorit të vet Gjon, Zbu 1:20 misterin e të shtatë yjeve që ti pe në të djathtën time, . . . Të shtatë yjet janë engjëjt e shtatë kishave,
 3. 3. ROLI I ENGJËJVE ME 7 KISHA Zbu 2:1 “Engjëllit të kishës në Efes shkruaji . . .
 4. 4. ROLI I ENGJËJVE Zbulesa 1 deri 22 (~70 herë) Zbu 5:11 shumë engjëj përqark fronit Merren me gjykimet dhe shpallje Zbu 12:7 Edhe u bë luftë në qiell: Mikaeli dhe engjëjt e tij luftuan kundër dragoit; edhe dragoi dhe engjëjt e tij luftuan,
 5. 5. ROLI I ENGJËJVE DhR (~180 herë) Lindja e Krishtit Tundimi i Krishtit Agonia e Tij në Gjetsemani Arrestimi - A kujton ti, vallë, se unë nuk mund t’i lutem Atit tim, që të më dërgojë më shumë se dymbëdhjetë legjione engjëjsh? (Mat 26:53)
 6. 6. ROLI I ENGJËJVE Ringjallja e Tij. Ardhja e Tij - Zoti Jezu Krisht të shfaqet nga qielli me engjëjt e pushtetit të vet, (2Thes 1:7)
 7. 7. NA SHËRBËJNË Heb 1:7 Kurse për engjëjt thotë: “Engjëjt e vet ai i bën erëra, dhe shërbenjësit e tij flakë zjarri’’ Heb 1:14 A nuk janë ata të gjithë frymëra shërbenjës, që dërgohen për të shërbyer për të mirën e atyre që kanë për të trashëguar shpëtimin?
 8. 8. ROLI I ENGJËJVE 1Pje 1:12 Dhe atyre iu zbulua se ata i administronin jo për vete, po për ne, ato gjëra që po ju rrëfehen tani nga ata që ju kanë predikuar ungjillin, me anë të Frymës së Shenjtë të dërguar nga qielli; gjëra të cilat engjëjt dëshirojnë t’i vëzhgojnë.
 9. 9. SI U SHËRBËJMË ENGJËJVE NE? Heb 13:2 Mos harroni mikpritjen, sepse disa duke e praktikuar e priten pa ditur engjëj! Ef 3:10 që nëpërmjet kishës, në kohën e tashme u manifestohej principatave dhe pushtetëve, në vendet qiellore, dituria e shumëllojshme e Perëndisë,
 10. 10. SI U SHËRBËJMË ENGJËJVE NE? 1Kor 11:10 Prandaj gruaja, për shkak të engjëjve, duhet të ketë një shenjë pushteti mbi kryet. në një kishë sipas Dhiatës së re motrat vishen me një shami për shkak të engjëjve.
 11. 11. 1 KOR 11:3 PIKAT KRYESORE Perëndia, kreu i Krishtit Krishti, kreu i burrit Burri, kreu i gruas NUK nënkuptohet inferioritet (shih v11-12) Përkundrazi, gruaja mund të jetë më e aftë Por, nënkuptohet rregullsi në familjen e Perëndisë.
 12. 12. BURRI 1Kor 11:4 Çdo burrë, kur lutet ose profetizon kokëmbuluar, turpëron kryet e tij. (Krishtin) Qëllimi është që një takim, lavdia e Krishtit shfaqet, jo lavdia e njerëzve (v7).
 13. 13. GRUAJA 1Kor 11:5 Edhe çdo grua, që lutet ose profetizon kokëzbuluar, turpëron kryet e saj [burri], sepse është njëlloj sikur të ishte e rruar. Arsyja 1. Që të mbulohet lavdia e burrit (v7) 1Kor 11:6 Sepse në qoftë se gruaja nuk mbulohet, le t’ia presin flokët; por në qoftë se për gruan është turp të qethet a të rruhet, le të mbulojë kryet.
 14. 14. ARSYJA 2 1Kor 11:8-9 sepse burri nuk është nga gruaja, por gruaja nga burri, edhe sepse burri nuk u krijua për gruan, por gruaja për burrin. 1Kor 11:10 Prandaj gruaja, për shkak të engjëjve, duhet të ketë një shenjë pushteti [shenjë autoritet] mbi kryet. (krijim, mëkati i Evës, Lucifer, engjëjt e tij, 1 Tim 2:9-15, etj) Gjëja më e rëndësishme është të jesh e sigurt që zemra është me të vërtetë e nënshtruar; atëherë një mbulesë në kokën e gruas bëhet me të vërtetë kuptimplotë.
 15. 15. ARSYJA 2 1Kor 11:8-9 sepse burri nuk është nga gruaja, por gruaja nga burri, edhe sepse burri nuk u krijua për gruan, por gruaja për burrin. 1Kor 11:10 Prandaj gruaja, për shkak të engjëjve, duhet të ketë një shenjë pushteti [shenjë autoritet] mbi kryet. (krijim, mëkati i Evës, Lucifer, engjëjt e tij, 1 Tim 2:9-15, etj) Zemra e nënshtruar?
 16. 16. ARSYJA 3 KA HIJE 1Kor 11:13 Gjykoni ndër veten tuaj. A i ka hije gruas t’i lutet Perëndisë pa u mbuluar? 1Kor 11:14 Po vetë natyra, a nuk ju mëson se, në qoftë se një burrë i mban flokët të gjata, kjo është çnderim për të?
 17. 17. KUNDËRVENIE - FLOKËT TË GJATA = MBULESA Por në qoftë se gruaja i ka flokët të gjata, kjo është lavdi për të, sepse flokët i janë dhënë asaj për mbulesë (1 Kor 11:15) Por fjala për “mbulesë” janë v6 katakalupto (diçka që vendoset / hiqet) v15 peribolaion (mbulesë natyrale)
 18. 18. NËSE FLOKET TE GJATA = MBULESA . . . Sepse n.q.s. gruaja nuk mbulohet, le t’ia presin flokët; por n.q.s. për gruan është turp të qethet a të rruhet, le të mbulojë kryet (1 Kor 11:6) Sepse n.q.s. gruaja nuk ka flokë, le t’ia presin flokët; por n.q.s. për gruan është turp të qethet a të rruhet, le të mbulojë kryet (1 Kor 11:6) Pra, flokët të gjata ≠ mbulesa
 19. 19. PRA, ARSYJA 4 Që të mbulohet lavdia e vet (v15)
 20. 20. TË MBULOJË KOKËN (1) Që të mbulohet lavdia e burrit (v4-8) (2) Për shkak të engjëjve (nënshtrim) v10 (3) Ka hije v13 (4) Që të mbulohet lavdia e vet (v15)
 21. 21. PËRFUNDIM 1Kor 11:16 Por në qoftë se ndokush mendon të kundërshtojë, ne s’kemi zakon të tillë, as kishat e Perëndisë. Kishë sipas DhR Megjithëse arsyet nuk varen nga kultura ose epoka, fatkeqësisht shumë kisha nuk e praktikojnë. Përse? U shërbëjmë engjëjve Lavdia e Krishtit shfaqet

×