Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Экологи Хамгаалал
Хөгжлийн Сан
Эрсдэлд Уян
Ухаалаг Улаанбаатар
Prof. Peter Head CBE FREng FRSA
University of Bristol-Cabot...
__Товчоор resilience.io
Агуулга
Эхний хэсэг
Удаах хэсэг
__ УБ хотын Эдийн засгийн хөгжлийн
ойрын, дундын, хэтийн стратегий...
1. Товчоор resilience.io
Манай гараг (Дэлхий)
– ийн симулятор
Хот, хот орчмын
симулятор
www.icesfoundation.orgwww.ecosequestrust.org
Тогтвортой хот, хотын эргэн тойрон
• Хот, хот орчмыг хамарсан өгөгдөл, Платформ системт загварчлал
• Төлөвлөлт, хангамж, б...
Syn City Хотын нөөц IIER Эдийн засаг
Европын Ойн Институт
Хөрсний давхарга - ХАА
Resilience.io – н ач тус
• Хотын бүтэц, хил хязгаарын байнга
шинэчлэгдэж байх системт мэдээлэл
• Хот тэлж өргөжих, өргөжүү...
2. УБ хотын Эдийн засгийн
хөгжлийн ойрын, дундын,
хэтийн стратегийг дэмжиж
ажиллах нь
“Энэ стратегийг хэрэгжүүлэхэд маш олон тал
хамтарч ажиллана; Улаанбаатарыг
амьдархад таатай сайхан, эдийн засгийн
өндөр хө...
Дэд бүтэц
Ус
Аж үйлдвэр
Уул уурхай
Барилга
Орон сууц
Эрчим хүч
Байгаль
Экологи
Тээвэр
TEST
Платформ
Нэгтэгсэн оюун
ухаан, ...
3 үе
Үйл
ажиллагаа
өргөжих
Хөгжлийн үе шат
2017 2022 20302015
Улаанбаатарын Эдийн засгийн
хөгжлийн стратеги
Resilience.io ...
3. Ухаалаг УБ-ын өрсөлдөх
чадвартай эдийн засаг, Санхүү
Бизнесийн Төв, Дагуул хот
байгуулах төлөвлөгөө
Төр-хувийн хэвшлийн түншлэлээр эдийн засгийн хөгжлийг
хурдасгах нь
Data Metrics
Provided by:
Хот-хөдөө орон нутгийн системтэй нэгтгэсэн
төлөвлөлт, өөрчлөлт шилжилтийг resilience - тэй
Одоо
Хөгжил Төлөвлөлт Дезайн
То...
Чанартай иж
бүрэн эрсдэлд уян
өсөлт
Төслийн х.
оруулалт
Нотолгоонд
суурилсан
найдвартай
бие даасан
загварчлал
Төслийн санх...
Улаанбаатар хот Ногоон Цаг уурын
Сангаас санхүүжилт авахад ЭХХС тусалж
дэмжиж байна
2015
5 сар
Цахим-Засгийн газар хөтөлбөрийн үнэ
цэнийг дээшлүүлэх Мэдлэг Эдийн
засгийн үнэ цэнэ “Алтан гурвалжин”
Цахим-Засгийн газар
...
manaikhoroo.mn
Reported by MIT Technology Review Twice, featured once
Олон нийтээс эх үүсвэртэй
өгөгдөл – Бээжин дэхь хөдөлгөөн
Гадарга дээрх Дэлхийн ажиглалт, газар
ашиглалтын өгөгдөл дамжуулагч
Хятадын Wanzhuang Эко хот
Syn City-г ашиглан сайн дэд бүтэц,
сайн нийтийн тээврээр холбогдсон
бүлэг дагуул хотууд
15 жилийн дараах
Улаанбаатар хотын
төвлөрөл
4. Хөдөлмөр эрхлэлт,
Албан бусаас албан бизнес
харилцаанд шилжихүй,
Ногоон хөгжил
Экологи Эрүүл мэнд
Агаар Ус хөрсний
Чанар
Хүний эрүүл мэнд –
чанартай хүнс тэжээл,
насжил, эмчилгээ
үйчилгээний өртөг
Хөдө...
Resilience.io ашиглан Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын
(ОУХБ)-ын стандартаар төр, хувийн хэвшлийн хөдөлмөрийн зах
зээли...
Энэ загварчлалыг албан бус бизнэс эрхлэгчид мөн
хэрэглэж болно. Татвар, урамшуулал зэргийг багтаасан
эдийн засгийн загвар ...
Хиймэл дагуулын алсын зайн мэдрэг –
нэгэн боломж
Ойн зурваст
Хөдөө аж ахуй
Байгуулсан орчны
нэвтэршгүй байдал
Ус, чийгтэй
...
Газар ашиглалт, хүртээмж, нутгийн иргэдийн
эрүүл мэнд, эдийн засгийн ерөнхий үр өгөөжийг
Платформоор тооцож, шинэ санаа хэ...
5. Хямд төсөр орон сууц,
Дэд бүтэц,Нийтийн тээврийн
нэгдсэн сүлжээ
Экологи Эрүүл мэнд
Агаар Ус хөрсний
Чанар
Хүний эрүүл мэнд –
чанартай хүнс тэжээл,
насжил, эмчилгээ
үйчилгээний өртөг
Хөдө...
Жишээ нь төр, олон нийтийн оролцоотой “Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт”
төслийг энэ мэт харагдах байдлаар байгуулж, дэмжлэг ...
Нэгдсэн дэд бүтэц
Тээвэр
Материал техникийн хангамж
хаягдлын менежмент
Усны шугам сүлжээ, ундны
болон цэвэрлэгээний усны
э...
Эдийн засгийн бүс
дэхь байгаль орчин,
нийгэм, эдийн засгийн
зорилт
Өгөгдлийн процессорын
хил хязгаар
Цахилгаан
Ус цэвэрлэгээ
Аж үйлдвэр,
уул уурхай
Байшин
барилгын
бөөгнөрөл
Төмөр
зам
БММС
ДБММСПроцессорын
хил хязгаар
Хөдөө...
Шинэ Технологийг үнэлнэ, жишээ нь:
Газрын гүний дулааны эрчим хүч
Өндөр Хэмийн Уур
• Гүний (>150 хэм) өндөр
хэмийн шингэн
...
Халуун Рашааны бүс
Source: Tseesuren (2001)
6. Боловсрол,
Эрүүл мэнд,
Ухаалаг Засгийн Газар,
Оролцоо, Хамтын ажиллагаа,
Экологи Эрүүл мэнд
Агаар Ус хөрсний
Чанар
Хүний эрүүл мэнд –
чанартай хүнс тэжээл,
насжил, эмчилгээ
үйчилгээний өртөг
Хөдө...
Нийтийн
үйлчилгээ
Хөдөө аж
ахуй
Үл хөдлөх
хөрөнгө,
газар
Боловсрол
Эрүүл
мэнд
Орон
нутгийнхан
Хотын
дезайн
Ойн аж
ахуй
Аж ...
Улаанбаатар Хамтын Mэргэжлийн Зөвлөл
(Collaboratory) Анхны Жишиг Үзүүлэн Хот
• Resilience.io тохируулж байршуулах
институт...
Дэд бүтэц
Ус
Аж үйлдвэр
Уул уурхай
Барилга
Орон сууц
Эрчим хүч
Байгаль
Экологи
Тээвэр
TEST
Платформ
Чадвар, Оюун
ухааны нэ...
7. Дүгнэлт
Тус Сангийн төлөвлөгөөт жишиг хотууд
CHINA
NDRC
MOHURD
Eco Demo Regions
International Centre
Chongqing
University
UK
Demo ...
9-Jun-15 www.theriseinitiative.org 49
Дэлхийн хотуудын төсөл, хөтөлбөр, боломж
Boston
ECR
Florida
ECR
New Orleans / Gulf C...
“Хот гэдэг
орон зай дүүргэсэн газар төдий бус,
цаг хугацаа туулсан
амьдрал юм.”
Баярлалаа
Эрсдэлд Уян Ухаалаг Улаанбаатар - Financing Resilience in UB City - Peter Head - 2015-6-10
Эрсдэлд Уян Ухаалаг Улаанбаатар - Financing Resilience in UB City - Peter Head - 2015-6-10
Эрсдэлд Уян Ухаалаг Улаанбаатар - Financing Resilience in UB City - Peter Head - 2015-6-10
Эрсдэлд Уян Ухаалаг Улаанбаатар - Financing Resilience in UB City - Peter Head - 2015-6-10
Эрсдэлд Уян Ухаалаг Улаанбаатар - Financing Resilience in UB City - Peter Head - 2015-6-10
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Эрсдэлд Уян Ухаалаг Улаанбаатар - Financing Resilience in UB City - Peter Head - 2015-6-10

Товчоор resilience.io

УБ хотын Эдийн засгийн хөгжлийн ойрын, дундын, хэтийн стратегийг дэмжиж ажиллах нь

Ухаалаг УБ Санхүү Бизнесийн Төв болох нь, Дагуул хот байгуулах нь

Хөдөлмөр эрхлэлт, Албан бусаас албан бизнес харилцаанд шилжих нь, Ногоон хөгжил,

Хямд төсөр орон сууц, Дэд бүтэц, Нийтийн тээврийн нэгдсэн сүлжээ

Боловсрол, Эрүүл мэнд, Ухаалаг ЗГ, хамтын ажиллагаа, оролцоо

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Эрсдэлд Уян Ухаалаг Улаанбаатар - Financing Resilience in UB City - Peter Head - 2015-6-10

 1. 1. Экологи Хамгаалал Хөгжлийн Сан Эрсдэлд Уян Ухаалаг Улаанбаатар Prof. Peter Head CBE FREng FRSA University of Bristol-Cabot Institute Fellow Chief Executive The Ecological Sequestration Trust 2015-6-10
 2. 2. __Товчоор resilience.io Агуулга Эхний хэсэг Удаах хэсэг __ УБ хотын Эдийн засгийн хөгжлийн ойрын, дундын, хэтийн стратегийг дэмжиж ажиллах нь 3-р хэсэг __Ухаалаг УБ Санхүү Бизнесийн Төв болох нь, Дагуул хот байгуулах нь __Хөдөлмөр эрхлэлт, Албан бусаас албан бизнес харилцаанд шилжих нь, Ногоон хөгжил, 4-р хэсэг 5-р хэсэг __ Хямд төсөр орон сууц, Дэд бүтэц, Нийтийн тээврийн нэгдсэн сүлжээ Сүүлийн хэсэг __ Боловсрол, Эрүүл мэнд, Ухаалаг ЗГ, хамтын ажиллагаа, оролцоо
 3. 3. 1. Товчоор resilience.io
 4. 4. Манай гараг (Дэлхий) – ийн симулятор Хот, хот орчмын симулятор www.icesfoundation.orgwww.ecosequestrust.org
 5. 5. Тогтвортой хот, хотын эргэн тойрон • Хот, хот орчмыг хамарсан өгөгдөл, Платформ системт загварчлал • Төлөвлөлт, хангамж, боловсролыг нэгтгэсэн дундын Платформ • Ирээдүйн хөрөнгө оруулалтын олон хувилбар, туршилт • Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хөрөнгө оруулалтыг хөдөлгөх хүч
 6. 6. Syn City Хотын нөөц IIER Эдийн засаг Европын Ойн Институт Хөрсний давхарга - ХАА
 7. 7. Resilience.io – н ач тус • Хотын бүтэц, хил хязгаарын байнга шинэчлэгдэж байх системт мэдээлэл • Хот тэлж өргөжих, өргөжүүлэх төлөвлөлт • Нийтийн эзэмшлийн газрын хамгаалал, зүй бүс ашиглалтын хяналт • Тодорхой бүсчиллээр газар ашиглалтын стандартыг улам нарийн хөгжүүлэх систем • Түүхэн дурсгалт байшин барилгаа хадгалан хамгаалах тогтолцоо • Газар ашиглалт, хяналт, газрын менежментийн тогтолцооны үндэс
 8. 8. 2. УБ хотын Эдийн засгийн хөгжлийн ойрын, дундын, хэтийн стратегийг дэмжиж ажиллах нь
 9. 9. “Энэ стратегийг хэрэгжүүлэхэд маш олон тал хамтарч ажиллана; Улаанбаатарыг амьдархад таатай сайхан, эдийн засгийн өндөр хөгжилтэй, чинээлэг хот болгоход хувь нэмрээ оруулъя гэж буй бүхий л талтай Хотын захиргаа хамтран ажиллана”.
 10. 10. Дэд бүтэц Ус Аж үйлдвэр Уул уурхай Барилга Орон сууц Эрчим хүч Байгаль Экологи Тээвэр TEST Платформ Нэгтэгсэн оюун ухаан, мэдээ мэдээлэл Цаг уурын өөрчлөлтийн дасан зохицол Эдийн засаг, бодлого журам UNEP PAGE Түншлэл
 11. 11. 3 үе Үйл ажиллагаа өргөжих Хөгжлийн үе шат 2017 2022 20302015 Улаанбаатарын Эдийн засгийн хөгжлийн стратеги Resilience.io – Платформын хөгжил Систем загварчлал бүтээх, турших, Монголд хэрэглэгчийн интерфэйс бий болгох, ICES –тай холбох, даатгал, тоглоомын хувилбар УБ resilience.io, Хамтын зөвлөл, Хот Байгуулалтын Хөгжлийн Сан (ХБХС) байгуулах Ойрын хугацааны Хэрэглэгчийн цонх, Холбоос, Тоглоом Төслийн байгуулалт, санхүүжил, үнэлгээ дүгнэлт Дунд хугацааны 2030 он хүртэлх 1a, 1б үе – загвар бүтээх 1в үе – УБ загвар 2 үе release Хамтын зөвлөл ХБХС
 12. 12. 3. Ухаалаг УБ-ын өрсөлдөх чадвартай эдийн засаг, Санхүү Бизнесийн Төв, Дагуул хот байгуулах төлөвлөгөө
 13. 13. Төр-хувийн хэвшлийн түншлэлээр эдийн засгийн хөгжлийг хурдасгах нь Data Metrics Provided by:
 14. 14. Хот-хөдөө орон нутгийн системтэй нэгтгэсэн төлөвлөлт, өөрчлөлт шилжилтийг resilience - тэй Одоо Хөгжил Төлөвлөлт Дезайн Тогтолцоо, Хот-орон нутаг хандлага Дезайн Төлөвлөлт Хөгжил • Цахилгаан, ус, хог хаягдал, тээвэр нэг нэгнээсээ саланги дезайн, экологигүй • Гүйцэтгэлээс хямд үнийг чухалчилдаг • Хүний эрүүл саруул амьдралаас ДНБ чухалчилдаг • Нэгдсэн дезайн • Нэгтгэсэн төлөвлөлт • Хөгжилийн хурд • Хүний сайн сайхан, эрүүл мэнд, бүтээмжийг чухалчилсан эдийн засаг Эдийнзасгийн Байгальорчны Нийгмийн Байгаль орчны Нийгмийн Эдийн засгийн
 15. 15. Чанартай иж бүрэн эрсдэлд уян өсөлт Төслийн х. оруулалт Нотолгоонд суурилсан найдвартай бие даасан загварчлал Төслийн санхүүжилт – “Ногоон өсөлт” “Цаг уурын өөрчлөлтийн дасан зохицол” “Нийгмийн нөлөөллийн бонд” Хөрөнгийн эх үүсвэрүүд – MNB-ийн тэтгэвэрийн сан Хүний хөгжлийн сан Ашиг Хөрөнгө оруулалт Баталгаа Хотын бүсийн санхүүжилт “Ашигт малтмалын баялгыг нөхөн сэргээгдэх тогтвортой хөгжилд”
 16. 16. Улаанбаатар хот Ногоон Цаг уурын Сангаас санхүүжилт авахад ЭХХС тусалж дэмжиж байна 2015 5 сар
 17. 17. Цахим-Засгийн газар хөтөлбөрийн үнэ цэнийг дээшлүүлэх Мэдлэг Эдийн засгийн үнэ цэнэ “Алтан гурвалжин” Цахим-Засгийн газар Байгаль Нийгмийн шинжлэх ухаан Хувийн хэвшлийн Гео Бизнес Холбоос Платформ
 18. 18. manaikhoroo.mn
 19. 19. Reported by MIT Technology Review Twice, featured once Олон нийтээс эх үүсвэртэй өгөгдөл – Бээжин дэхь хөдөлгөөн
 20. 20. Гадарга дээрх Дэлхийн ажиглалт, газар ашиглалтын өгөгдөл дамжуулагч
 21. 21. Хятадын Wanzhuang Эко хот Syn City-г ашиглан сайн дэд бүтэц, сайн нийтийн тээврээр холбогдсон бүлэг дагуул хотууд
 22. 22. 15 жилийн дараах Улаанбаатар хотын төвлөрөл
 23. 23. 4. Хөдөлмөр эрхлэлт, Албан бусаас албан бизнес харилцаанд шилжихүй, Ногоон хөгжил
 24. 24. Экологи Эрүүл мэнд Агаар Ус хөрсний Чанар Хүний эрүүл мэнд – чанартай хүнс тэжээл, насжил, эмчилгээ үйчилгээний өртөг Хөдөлмөр – чадвар, орон тоо, цалин, бүтээмж Сургалт, боловсрол – сургалт, боловсролоор авсан мэдлэг, чадвар Хүн Эдийн засаг Үнэ цэнэ Бүтээгдэхүүн Өндөр чанартай иж бүрэн эрсдэлд уян өсөлт Ногоон, эргэх холбоотой, мэдлэгт суурилсан эдийн засаг
 25. 25. Resilience.io ашиглан Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын (ОУХБ)-ын стандартаар төр, хувийн хэвшлийн хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт хэрэгцээг жил жилээр тооцож болно. Ингэснээр Норвегийн шилдэг туршлагын нэгэн адил боловсролын зорилтоо тоорхойлж, гадаад оюутныг олноор татна.
 26. 26. Энэ загварчлалыг албан бус бизнэс эрхлэгчид мөн хэрэглэж болно. Татвар, урамшуулал зэргийг багтаасан эдийн засгийн загвар нь албан бусаас албан бизнесд хөтлөх гарц олоход тусална. Платформ шилжилтийн эдйин засгийн үр өгөөжийг тод харуулна.
 27. 27. Хиймэл дагуулын алсын зайн мэдрэг – нэгэн боломж Ойн зурваст Хөдөө аж ахуй Байгуулсан орчны нэвтэршгүй байдал Ус, чийгтэй орчинд Мөн гадарга дээрх мэдрэгч төхөөрөмж
 28. 28. Газар ашиглалт, хүртээмж, нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд, эдийн засгийн ерөнхий үр өгөөжийг Платформоор тооцож, шинэ санаа хэр бодитой байхыг шалгаж болно.
 29. 29. 5. Хямд төсөр орон сууц, Дэд бүтэц,Нийтийн тээврийн нэгдсэн сүлжээ
 30. 30. Экологи Эрүүл мэнд Агаар Ус хөрсний Чанар Хүний эрүүл мэнд – чанартай хүнс тэжээл, насжил, эмчилгээ үйчилгээний өртөг Хөдөлмөр – чадвар, орон тоо, цалин, бүтээмж Сургалт, боловсрол – сургалт, боловсролоор авсан мэдлэг, чадвар Хүн Эдийн засаг Үнэ цэнэ Бүтээгдэхүүн Өндөр чанартай иж бүрэн эрсдэлд уян өсөлт Ногоон, эргэх холбоотой, мэдлэгт суурилсан эдийн засаг
 31. 31. Жишээ нь төр, олон нийтийн оролцоотой “Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт” төслийг энэ мэт харагдах байдлаар байгуулж, дэмжлэг авч болно.
 32. 32. Нэгдсэн дэд бүтэц Тээвэр Материал техникийн хангамж хаягдлын менежмент Усны шугам сүлжээ, ундны болон цэвэрлэгээний усны эрчим хүч Хөдөө аж ахуй, газар нутаг ба хотын дезайн
 33. 33. Эдийн засгийн бүс дэхь байгаль орчин, нийгэм, эдийн засгийн зорилт Өгөгдлийн процессорын хил хязгаар
 34. 34. Цахилгаан Ус цэвэрлэгээ Аж үйлдвэр, уул уурхай Байшин барилгын бөөгнөрөл Төмөр зам БММС ДБММСПроцессорын хил хязгаар Хөдөө аж ахуй, бэлчээр, ой Эрчим хүч Ус Өргөн хэрэглээний бараа, ашигт малтмал Оролцогч Өгөгдлийн процессорын хил хязгаар Эдийн засгийн бүс дэхь байгаль орчин, нийгэм, эдийн засгийн зорилт
 35. 35. Шинэ Технологийг үнэлнэ, жишээ нь: Газрын гүний дулааны эрчим хүч Өндөр Хэмийн Уур • Гүний (>150 хэм) өндөр хэмийн шингэн • Гүнээс 30 – 50 MWe үүснэ • 2015 онд дэлхийн чадамж: 18 500 MWe Azores (Portugal) (C) International Geothermal Association
 36. 36. Халуун Рашааны бүс Source: Tseesuren (2001)
 37. 37. 6. Боловсрол, Эрүүл мэнд, Ухаалаг Засгийн Газар, Оролцоо, Хамтын ажиллагаа,
 38. 38. Экологи Эрүүл мэнд Агаар Ус хөрсний Чанар Хүний эрүүл мэнд – чанартай хүнс тэжээл, насжил, эмчилгээ үйчилгээний өртөг Хөдөлмөр – чадвар, орон тоо, цалин, бүтээмж Сургалт, боловсрол – сургалт, боловсролоор авсан мэдлэг, чадвар Хүн Эдийн засаг Үнэ цэнэ Бүтээгдэхүүн Өндөр чанартай иж бүрэн эрсдэлд уян өсөлт Ногоон, эргэх холбоотой, мэдлэгт суурилсан эдийн засаг
 39. 39. Нийтийн үйлчилгээ Хөдөө аж ахуй Үл хөдлөх хөрөнгө, газар Боловсрол Эрүүл мэнд Орон нутгийнхан Хотын дезайн Ойн аж ахуй Аж үйлдвэр Уул уурхай Ажил эрхлэлт ур чадвар Бодлого, журам Хэрэглэгчийн интерфэйс Өгөгдлийн эрх, Хэрэглэгчийн загвар
 40. 40. Улаанбаатар Хамтын Mэргэжлийн Зөвлөл (Collaboratory) Анхны Жишиг Үзүүлэн Хот • Resilience.io тохируулж байршуулах институт, Их дээд сургуулийн эрдэмтэн шинжээчдээс бүрдсэн чадварлаг баг бүрдүүлэх • Улаанбаатар хот, улс орны хэрэгцээ шаардлагад дэмжлэг үзүүлэхүйц энэ зөвлөл өөрийн засаглалтай, бие даасан байгууллага байх • Урт хугацааны тогтвортой хөгжлийн сан байгуулах • Энэ семинарын өмнө 2015 оны 1 сард энэ ажилаа урагшлуулах тухай хэлэлцэж, семинар зохион байгуулсан.
 41. 41. Дэд бүтэц Ус Аж үйлдвэр Уул уурхай Барилга Орон сууц Эрчим хүч Байгаль Экологи Тээвэр TEST Платформ Чадвар, Оюун ухааны нэгдэл Цаг уурын өөрчлөлтийн дасан зохицол Эдийн засаг, бодлого журам
 42. 42. 7. Дүгнэлт
 43. 43. Тус Сангийн төлөвлөгөөт жишиг хотууд CHINA NDRC MOHURD Eco Demo Regions International Centre Chongqing University UK Demo region Dorset IFS DFID Cities Alliance Country programme 5 Centres African Centre for Cities African Urban Research Initiative Mainland Europe Denmark, ICLEI GIZ Climate KIC-IFS Global UNEP UN Habitat UNDP UNSDSN UCCRN Americas Demo regions Rio de Janeiro USA city Mongolia Demo region UN ADB FCO
 44. 44. 9-Jun-15 www.theriseinitiative.org 49 Дэлхийн хотуудын төсөл, хөтөлбөр, боломж Boston ECR Florida ECR New Orleans / Gulf Coast CRC + Small business fragility assessment + Green infrastructure Mexico City ECR Medellin ECR Rio de Janeiro Insurance database Cape Town RCbD + ECR Kumasi+Accra RCbD, TEST Amadora Scorecard Manchester Scorecard Paris ECR Luanda Scorecard Bogotá ECR Cali ECR + RCbD Tirana RCbD Jeddah ECR Addis Ababa RCbD, TEST Nairobi RCbD Coimbatore ECR Gujarat RCbD Bandung, Jakarta ECR, RCbD Ho Chi Minh City RCbD Manila, Tacloban, Makati ECR, Green Infrastructure Mandalay CRC Tokyo, Yokohama, Iwaki RCbD, ECR UlaanBaatar, South Gobi TEST Gold Coast Scorecard Istanbul RCbD, ECR Beijing RCbD Seoul RCbD Bangkok RCbD Lima Mining supply chain resilience assessment Live R!SE Contributors and Endorsing Organizations Programs, Projects and Opportunities Enhancing City Resilience (Scorecard, Simulation, Benchmark) Resilient Cities by Design Community Resilience Coalitions The Ecological Sequestration Trust ECR RCbD CRC TEST Victoria ECR Silicon Valley, CA Green Infrastructure Mato Grosso Agroforestry
 45. 45. “Хот гэдэг орон зай дүүргэсэн газар төдий бус, цаг хугацаа туулсан амьдрал юм.” Баярлалаа

×