Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ulaanbaatar
- future ecological city
Bob Bishop
President & Founder
ICES Foundation
Geneva, Switzerland
Улаанбаатар
ирээдүйд байгаль экологид
ээлтэй хот болно
Боб Бишоп
ICES Сангийн
Ерөнхийлөгч бөгөөд үүсгэн
байгуулагч
Швейцар...
ICES as part of the TEST team
• Global-Local
• How the Global climate affects Mongolia
• How the Mongolian climate affects...
ICES ЭХХС – ын багийн нэг
бүрэлдэхүүн
• Даяршил – Орон нутаг
• Дэлхийн уур амьсгал Монгол оронд яаж
нөлөөлдөг вэ
• Монгол ...
Helping guide the successful transformation of human society
in an era of rapid climate change and frequent natural disast...
Уур амьсгалын асар хүрдан өөрчлөлт, байгалийн гамшиг т ойр
ойрхон нэрвэгдэх болсон өдгөө үед хүний нийгмийн
өөрчлөлтийг зө...
ICES Organization Philosophy
• Global
• Neutral
• Independent
• Not-for-profit
• Multi-disciplinary
Swiss based, Geneva HQ...
ICES Философи
• Даяаршил
• Төв үзэлтэй
• Бие даасан
• Ашгийн төлөө бус
• Олон ургалч зарчимтай
Швейцари, Женевд төвтэй, дэ...
Tools & Techniques
• Building a science-based visual narrative of
Planet Earth
• Using interactive, immersive visualizatio...
Хэрэгсэл, арга техник
• Дэлхийн бөмбөрцгийн тухай шинжлэх
ухаанд суурилсан “харагдах хүүрнэл” бүтээх
• Нүдээр харж, гараар...
Driving towards an Holistic View
• Everything connected
• Everything interacting
• Everything in motion
Multi-science, mul...
Цогцоор харах
• Бүгд хоорондоо холбогддог
Бүгд харилцан үйлчлэлтэй
• Бүгд хөдөлгөөнтэй
Нэгдмэл, аварга том, олон
шинжлэх у...
Improving our understanding of …
• sand storms, dust storms, snow storms
• extreme weather: flood, drought, zud
• desertif...
Ойлголтоо сайжруулъя …
• Эрс тэс цаг агаар: үер, ган гачиг, зуд
• Уур амьсгалын өөрчлөлт, дэлхийн дулаарал
• Байгалийн нөө...
Building a Virtual Earth
- to better understand the real world
Building a Virtual Earth
- ертөнцийг илүү бодитоор ойлгох нь
Дэлхийн хиймэл дагуул Дэлхийн шинжлэх ухаанд
Өндөр гүйцэтгэлтэй тооцоолох машин дэлхийн шинжлэх
ухаанд
The coputing
“Жинхэнэ” ертөнц санаснаас ч ээдрээтэй
Байгаль өөрөө хил хяргааргүй, залгаасгүй
Салхины систем эрчим хүч дамжуулдаг
Тийрэлтэт урсгал туйлийн хуйлралыг тогтоож
байдаг
Хумхын тоос Ертөнцийг холбож байдаг!
Говь элсэн шуургын цөм
Азийн Монсун, Номхон далайн бүлээн урсгал
ертөнцийн хүчин зүйл
Далайн гадарга Монсун, Номхон Далайн бүлээн
урсгалд нөлөөлдөг
Нарны аймаг бүхэлдээ харилцан холбоотой
Нар гол
It has a variable 11-year sunspot cycle
Space Weather between Sun & Earth is a new science
Auroras follow magnetic lines of force
Nepal - April 2015 quakes were a wake up call
The Great East Japan Earthquake 11 March 2011
Asian list of Natural-Social cascading crises
• 2000 SE Asia smoke haze
• 2004 Sumatra tsunami
• 2008 Wechuan earthquake
•...
Ойрын үед болсон байгаль нийгмийн гамшиг
• 2000 Зүүн Өмнөд Азийн их манан
• 2004 оны Суматра цунами
• 2008 оны Wechuan газ...
Earth’s crust below the Tibetan Plateau
Our picture of the inner Earth is incomplete
Earth’s core and mantle are dynamic & plastic
Interconnected challenges
require
Interconnected human activities!
Global and Local
Хоорондоо уялдаа холбоотой
гамшиг бэрхшээл
Харилцан уялдаатай
нөөц хүч шаарддаг!
ICES and TEST are collaborating globally & locally!
• in Asia
• in Africa
• in Europe
• in South America
Peter Head and Bo...
ICES ЭХХС – тай дэлхий дахины цараатай
хамтран ажиллаж байна
• Aзи
• Aфрик
• Eвроп
• Өмнөд Америк
Питр Хэд, Боб Бишоп нар ...
Улаанбаатар ирээдүйд байгаль экологид ээлтэй хот болно - Ulaanbaatar- future ecological city - Bob Bishop - 10th June 2015
Улаанбаатар ирээдүйд байгаль экологид ээлтэй хот болно - Ulaanbaatar- future ecological city - Bob Bishop - 10th June 2015
Улаанбаатар ирээдүйд байгаль экологид ээлтэй хот болно - Ulaanbaatar- future ecological city - Bob Bishop - 10th June 2015
Улаанбаатар ирээдүйд байгаль экологид ээлтэй хот болно - Ulaanbaatar- future ecological city - Bob Bishop - 10th June 2015
Улаанбаатар ирээдүйд байгаль экологид ээлтэй хот болно - Ulaanbaatar- future ecological city - Bob Bishop - 10th June 2015
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Улаанбаатар ирээдүйд байгаль экологид ээлтэй хот болно - Ulaanbaatar - future ecological city - Bob Bishop - 10th June 2015

485 views

Published on

This presentation by The Ecological Sequestration Trust and partners Institute for Integrated Economics Research (IIER), Geodan and the International Centre for Earth Simulation (ICES), will show how the integrated systems platform resilience.io can help UB City achieve its goals; how it can help assess new infrastructure project risk and return and identify policies and projects offering the greatest long-term ecological-social-economic benefits for UB citizens.
It will outline how the platform can be used to provide a clear economic case for investment in low carbon sustainable projects and enable global and regional investment to be mobilised to help deliver the UB City Economic Development Strategy.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

Улаанбаатар ирээдүйд байгаль экологид ээлтэй хот болно - Ulaanbaatar - future ecological city - Bob Bishop - 10th June 2015

 1. 1. Ulaanbaatar - future ecological city Bob Bishop President & Founder ICES Foundation Geneva, Switzerland
 2. 2. Улаанбаатар ирээдүйд байгаль экологид ээлтэй хот болно Боб Бишоп ICES Сангийн Ерөнхийлөгч бөгөөд үүсгэн байгуулагч Швейцарь, Женев хот
 3. 3. ICES as part of the TEST team • Global-Local • How the Global climate affects Mongolia • How the Mongolian climate affects Ulanbator ICES fully supports the TEST approach to ecological city planning and remediation
 4. 4. ICES ЭХХС – ын багийн нэг бүрэлдэхүүн • Даяршил – Орон нутаг • Дэлхийн уур амьсгал Монгол оронд яаж нөлөөлдөг вэ • Монгол орны уур амьсгал Улаанбаатарт яаж нөлөөлдөг вэ ICES ЭХХС – ын экологид ээлтэй хот төлөвлөлт, нөхөн сэргээлтийн арга ажиллагааг тууштай дэмждэг.
 5. 5. Helping guide the successful transformation of human society in an era of rapid climate change and frequent natural disasters. www.icesfoundation.org
 6. 6. Уур амьсгалын асар хүрдан өөрчлөлт, байгалийн гамшиг т ойр ойрхон нэрвэгдэх болсон өдгөө үед хүний нийгмийн өөрчлөлтийг зөв залж чиглүүлэгч www.icesfoundation.org
 7. 7. ICES Organization Philosophy • Global • Neutral • Independent • Not-for-profit • Multi-disciplinary Swiss based, Geneva HQ, Worldwide partnerships
 8. 8. ICES Философи • Даяаршил • Төв үзэлтэй • Бие даасан • Ашгийн төлөө бус • Олон ургалч зарчимтай Швейцари, Женевд төвтэй, дэлхий даяар түнштэй
 9. 9. Tools & Techniques • Building a science-based visual narrative of Planet Earth • Using interactive, immersive visualization • Using modeling & simulation • Using big data analytics • Using flowing time Integrating everything we already know!
 10. 10. Хэрэгсэл, арга техник • Дэлхийн бөмбөрцгийн тухай шинжлэх ухаанд суурилсан “харагдах хүүрнэл” бүтээх • Нүдээр харж, гараар хүрч хүртэж болох • Загварчлал, симуляци ашиглах • Өгөдлийн дүн шинжилгээний том багц ашиглах • Цаг хугацааны хувьсалд ашиглах Бидний мэдэж байгаа зүйлийг нэгтгэсэн
 11. 11. Driving towards an Holistic View • Everything connected • Everything interacting • Everything in motion Multi-science, multi-scale, unitary & seamless!
 12. 12. Цогцоор харах • Бүгд хоорондоо холбогддог Бүгд харилцан үйлчлэлтэй • Бүгд хөдөлгөөнтэй Нэгдмэл, аварга том, олон шинжлэх ухааны цогц!
 13. 13. Improving our understanding of … • sand storms, dust storms, snow storms • extreme weather: flood, drought, zud • desertification, water depletion • resilience to climate change • energy-food-water security • disaster risk management Leads to public safety, well-being & sustainability!
 14. 14. Ойлголтоо сайжруулъя … • Эрс тэс цаг агаар: үер, ган гачиг, зуд • Уур амьсгалын өөрчлөлт, дэлхийн дулаарал • Байгалийн нөөцийн хомсдол • Эрчим хүч-хүнсн-усны аюулгүй байдал • Гамшгийн эрсдэлийн менежмент • Эрсдэл, эрсдэлд уян байдал Олон нийтийн сайн сайхан, тогтвортой, аюулгүй байдлыг сайжруулах
 15. 15. Building a Virtual Earth - to better understand the real world
 16. 16. Building a Virtual Earth - ертөнцийг илүү бодитоор ойлгох нь
 17. 17. Дэлхийн хиймэл дагуул Дэлхийн шинжлэх ухаанд
 18. 18. Өндөр гүйцэтгэлтэй тооцоолох машин дэлхийн шинжлэх ухаанд The coputing
 19. 19. “Жинхэнэ” ертөнц санаснаас ч ээдрээтэй
 20. 20. Байгаль өөрөө хил хяргааргүй, залгаасгүй
 21. 21. Салхины систем эрчим хүч дамжуулдаг
 22. 22. Тийрэлтэт урсгал туйлийн хуйлралыг тогтоож байдаг
 23. 23. Хумхын тоос Ертөнцийг холбож байдаг!
 24. 24. Говь элсэн шуургын цөм
 25. 25. Азийн Монсун, Номхон далайн бүлээн урсгал ертөнцийн хүчин зүйл
 26. 26. Далайн гадарга Монсун, Номхон Далайн бүлээн урсгалд нөлөөлдөг
 27. 27. Нарны аймаг бүхэлдээ харилцан холбоотой
 28. 28. Нар гол
 29. 29. It has a variable 11-year sunspot cycle
 30. 30. Space Weather between Sun & Earth is a new science
 31. 31. Auroras follow magnetic lines of force
 32. 32. Nepal - April 2015 quakes were a wake up call
 33. 33. The Great East Japan Earthquake 11 March 2011
 34. 34. Asian list of Natural-Social cascading crises • 2000 SE Asia smoke haze • 2004 Sumatra tsunami • 2008 Wechuan earthquake • 2009 Mongolian severe zud • 2010 Russian heat-wave • 2011 East Japan earthquake, tsunami • 2011 Fukushima nuclear plant meltdown • 2011 Pakistan floods • 2011 Queensland floods • 2013 Super-typhoon Haiyan • 2015 Nepal earthquake
 35. 35. Ойрын үед болсон байгаль нийгмийн гамшиг • 2000 Зүүн Өмнөд Азийн их манан • 2004 оны Суматра цунами • 2008 оны Wechuan газар хөдлөлт • 2010 оны ОХУ-ын хэт халуун • 2011 оны Пакистаны үер • 2011 оны Queensland –ын үер • 2013 оны Хайнаны Их Угалз • 2015 оны Балбын газар хөдлөлт
 36. 36. Earth’s crust below the Tibetan Plateau
 37. 37. Our picture of the inner Earth is incomplete
 38. 38. Earth’s core and mantle are dynamic & plastic
 39. 39. Interconnected challenges require Interconnected human activities! Global and Local
 40. 40. Хоорондоо уялдаа холбоотой гамшиг бэрхшээл Харилцан уялдаатай нөөц хүч шаарддаг!
 41. 41. ICES and TEST are collaborating globally & locally! • in Asia • in Africa • in Europe • in South America Peter Head and Bob Bishop serve on each other’s Advisory Boards
 42. 42. ICES ЭХХС – тай дэлхий дахины цараатай хамтран ажиллаж байна • Aзи • Aфрик • Eвроп • Өмнөд Америк Питр Хэд, Боб Бишоп нар бие биенийхээ байгууллагад харилцан Зөвлөж (Advisory Boards) хамтран ажилладаг

×