Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

дэлхийн эдийн засгийн өсөлт World GDP

4,377 views

Published on

 • Be the first to comment

дэлхийн эдийн засгийн өсөлт World GDP

 1. 1. Дэлхийн э/з –н өсөлт /Семинар/
 2. 2. Эдийн засаг яагаад өсдөг вэ ? Muis bank – SteVe 2012
 3. 3.  Дэлхийн эдийн засаг, тухай нь улс орнуудын э/з -н үзүүлэлтийг ҮНБ,ДНБ зэргээр авч үздэг . ДНБ гэж : Тодорхой хугацаан дахь тухайн улс доторхи борлуулагдсан нийт бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний орлогын /зарлагын/ олон улсын валютаар илэрхийлэгдсэн /ихэвчлэн $/ өртгийн дүн байдаг. Дэлхийн нийт GDP = 69,993,693$ /2011/  = 63,048,823$ /2010/ worldbank.org 
 4. 4.  Э/з өсөлт нь тухайн оны ДНБ суурь оныхоос хичнээн хувиар өөрчлөгдсөнийг харуулдаг. Хэрвээ ДНБ нь үйлдвэрлэсэн Б/Б/ү зах зээл дээр борлуулагдсан зардал /орлого/ дүн юм бол э/з өсөлт гэж юу вэ ?Э/з –н онолоор өсөлтийг нэмүү б/б/ү/ буюухөдөлмөрийн бүтээмжтэй холбон авч үздэг . *Хөдөлмөрийн бүтээмж гэж - 1 нэгжийн 1 цагт гаргасан Б/Б/Ү тоо хэмжээг хэлнэ.
 5. 5. 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10 11 12 15 25№₮: % % % % %GD 70 36 24 18 15 12 11 9 8 7 6.5 6 5 3P*2GDP 232 117 78 59 47 39 34 30 27 25 22. 21 17 10.*10 5 5
 6. 6.  Хөдөлмөрийн бүтээмжийг /нэмүү өртөг/ дээшлүүлэх нь тухайн улсын амьдралын түвшинг /ДНБ/ дээшлүүлнэ . 1. Б/Б/Ү хэмжээг өсгөх 2. Цаг хугацааг хэмнэх *Тэгэхээр Хөдөлмөрийн бүтээмжийн өсөлт болон эдийн засгийн өсөлт 2 хоорондоо шууд хамааралтай. .
 7. 7.  Хөдөлмөрийн бүтээмжийг өсгөхөд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг 1.Микро 2.Макро түвшинд авч үзвэл:*Микро /Үйлдвэрлэл үйлчилгээнд тусах/орчинд: - Биет капитал /капиталын бүтээгдэхүүн/ - Хүмүүн капитал / сурах хурд,чадвар …/ - Байгалын нөөц /сэргээгдэх,no/ - Технологи / үйлвэрлэлийн, менежментийн арга/ 2Y= *T/2k,2L,2R/
 8. 8.  Макро /Э/з –н гадаад , дотоод бодлого/  - Хадгаламж, Хөрөнгө оруулалт  - Гадаадын хөрөнгө оруулалт  - Боловсрол /Knowledge, quality/  - хууль эрх зүй ба улс төрийн тогтвортой байдал  - Чөлөөт худалдаа  - Шинжлэх ухааны /технологи / судалгаа *хүн амын өсөлт,Нөөц багасалт ? /хямрал/
 9. 9. Хадгаламж, Хөрөнгө оруулалт  Хадгаламж, х/о–г урамшуулах нь амьдралын түвшинг өсгөх 1боломж ба хад,х/о өсөхөд илүү хэрэглээ буурдаг чкапиталын Q өсдөг ба энэ нь хөдөлмөрийн бүтээмжийг өсгөж хүн амын орлогыг + эргээд дунд хугацаанд хад, хөрөнгө оруулалтыг өсгөнө.
 10. 10.  Theory/Э/з-н эхлэл шатны Түргэн гарааны хууль /Эдийн засгийн суурь нөхцлүүдээ бүрдүүлж/дэд бүтэц,хууль журам../ хөгжиж байгааорнуудын хувьд капиталын нэмэгдэл буюухөдөлмөрийн бүтээмжийн багахан өсөлт ч ДНБ-г эрчимтэйгээр өсгөдөг.Харин аажмдаа энэ хурд саарахыг үр өгөөж буурах хууль гэнэ.
 11. 11. Гадаадын хөрөнгө оруулалт  Ихэвчлэн шилжилтийн эдийн засагтай орнуудад гадаад х/о чухал. Why ? Тэгээд ч хөнжингүй орнуудын х/о-н сонирхол их байдаг. /-/ 1хэсэг хөрөнгө эргээд гардаг ч /+/ Үйлдвэрлэлийн өсөлт, ажлын байр , орлогыг өсгөдөг.Үүнээс илүү нь дэвшилтэт технолийг оруулж ирдэг.
 12. 12. Боловсрол /Knowledge, quality/ Энэбүхий л зүйлийг хэн хийхийг томилдог, хэрхэн яаж хийхийг сурдаг ойлгодог, хэзээ хаана боловсруулахыг төлөвлөдөг, удирддаг субъект нь хүн. Ямар хүн бэ ?  Гэхээр боловсорсон /мэдлэгээ баталгаажуулсан, чадвараа илтгэсэн/
 13. 13.  Хөдөлмөрийн бүтээмж дээр гэхэд л боловсорсон хүний техник, технологийн дэвшлийг сурах хурд, чанартай гүйцэтгэл, шинэ ололт, амжилт , хүчин чармайлт гэх зэрэг нь илүү өндөр байдаг.  /Гадаад сайн нөлөө/ Энэ бүхнээрээ бүх зүйлийн хэмжүүр нь хүн өөрөө. АНУ-д жил бүр хүмүүс шинэ мэдлэгтэй болсноор орлогоо 10%+.Үүндээ ч хүмүүсийн боловсрол эзэмших тэмүүллийг нь урамшуулдаг.
 14. 14. хууль эрх зүйн орчин ба улс төрийн тогтвортой байдал  Дотоод либералчлал тааруу, татварын % өндөр , хуулийн хэрэгжилт муу, хууль бус зүйлс газар авдаг./Хүндсуртал, авлига../ энэ нь өсөлтийг зогсооно удаашруулна.Ж:/МУ-н гадаад хөрөнгө оруулалтын хууль/ *Хууль нь Та Бидний хүсч тэмүүлж байдаг бүхий зүйлийн орших баталгааг олгодог.
 15. 15.  Импортын хэмжээ өсөхөд цэвэр export буурдаг ч дотоодын х/о,улсын худалдан авалт өсөх тул ДНБ дүнп нөлөөлдөггүй. Гадаадын хямд б/б/ү хааснаараа дотоодынхадгаламж,х/о-г бууруулдаг. Хамгийн сөрөг нөлөө нь өрсөлдөх чадварыг саармагжуулдаг. - Куба +Өмнөд солонгос
 16. 16. Дэлхийн хүн амд ноогдох орлого 100 жилиинөмнөхөөс хэд дахин өссөнийг юутай холбоотой гэж үзэх вэ ? Ганц хүний нээлт, амжилт ч бүх нийгмийг өөрчлөн сайжруулах/хувьсгах/ чадалтай. 1.Утас,ком,www,дотоод шаталтын хөдөлгүүр – T 2.Шинэ технологит капитал – Хөд/ Бүт *Ямар ч орны хувьд Ш/у технологио дэмжиндэвшүүлэх бодлого идэвхитэй явуулах нь маш чухал.
 17. 17. Хүн амын өсөлт, Нөөцийн багасалт /нефть , нүүрс,ус,хоол хүнс/? /хямрал/ Технологийн дэвшил /Edu,k,q/нь хүн амын өсөлтийг үргэлжид гэтэлгэдэг. Биотехнологи – ургацыг хэд дахин санхүү,ком,технолийн дэвшилтэй холбоотойгоор янз бүрийн ажлын байрууд бий болж байна,орлого өсч байна. - Цөмийн, нар,салхины эрчим хүч - Нөөцүүдийн хэмнэлтийн аргууд /Түлш бага зарцуулдаг машин, чийдэн/- *Ихэнхи нөөцүүдийн үнэ тогтмол эсвэл буурч байна.
 18. 18.  Инфляци, ажилгүйдэл нь урвуу хамааралтай тул эдийн засгийн өсөлт, түүний тогтмол байдлыг бодлогоор хангах нь э/з-н өсөлтийн микро орчны үр ашгыг хангах, макро орчныг улам бүр сайжруулах нь хүний амьдралын түвшин, суурь хэрэгцээнээс гарах боломжийг олгоно.
 19. 19.  Эцэст нь: Жок рокфеллер /1839 – 1937 /  /Маслоу хэрэглээний онол/ Н.Грегорименкью /Макроэкономикс/ http:w3.google.com

×