A.pa531

1,516 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

A.pa531

 1. 1. ТЕХНОЛОГИЙН ОЛОЛТЫГ ҮЙЛЧИЛГЭЭГЧИРЭГДЭЛ БАГАТАЙ, ШУУРХАЙ ХҮРГЭХЭД АШИГЛАЖ БАЙГАА НЬ (A.PA 531 Төрийн байгууллагын маркетинг) Илтгэгч: сонсогч Д. ОЧБАЯР код А.РА10М405 ажил СЭМҮТөв албан тушаал Нябо
 2. 2. Агуулга1. Техник, техникийн хурдацтай өөрчлөлт2. Технологийн тухай ойлголтуудаас3. Технологийн хувьсалыг сонгох нь...4. Цахим засаглал5. Цахим эрүүл мэнд6. Эрүүл мэндийн үйлчилгээг цахимжуулж байгаа нь
 3. 3. Техник гэж юу вэ?1860 онд Английн эрдэмтэн Р.У.Эмерсон: “Хүн бол гаргуун бүтээгч бөгөөд биеийнхээ бүтэцтэй жиших замаар аливаа механизм бүтээх санаа түүнд төрдөг юм. Тэрээр өөрийн бие махбодийн ажлын нууцыг төмөр, мод, арьс ширэнд шингээн энэ ертөнц дэх амьдралын хэрэгцээт зорилгодоо нийцүүлэн зохицуулдаг.” Техник гэдгийг аливаа зүйлийг бүтээх, бий болгох хэрэгсэл, багаж хэрэглэгдэхүүн юм.
 4. 4. Швейцарийн инженер Р.Эйхэльберг60км – зэрлэг ой шугуй58-59км – хүй нэгдлийн үе800-900м – тариалангийн талбай, анжис200м – чулуун хавтан зам100м – дундад зууны хот суурин50м – Леонардо да Винчи10м – Дэнлүү, өөхөн дэнгийн бүдэг гэрэл5м – зайгүй сүлжилдэх машин, нүд гялбам гэрэлтүүлэх сурвалжлагчдын гэрэл, агаарт нисэх онгоц г.м
 5. 5. Технологи гэж ... “techne” - урлал “logos “ – ухаан гэсэн грек үгнээс... technology (технология)– урлах ухаан гэсэн утгатай үг юм.
 6. 6. Технологи гэдэг нь:1. ОХУ-ын эрдэмтэн Ю.П.Долгушев “Технологи бол төрөл бүрийн зүйлсийг үйлдвэрлэх үйл явц, процессыг судлах шинжлэх ухаан мөн.”2. АНУ-ын судлаач Дж.Мартино: “Технологийн мөн чанар нь түүнийг хэрэгжүүлэх аргад, хэлбэр нь уг аргыг биежүүлэх хэрэгсэлд оршино.”3. МУ-ын эрдэмтэн Г.Гомбо: “Технологи нь бүтээхүйн ур ухаан, шинжлэхүйн ухаан мөн.”
 7. 7. Технологи гэдэг нь:• Шинжлэх ухааны үүднээс: “Оюуны бүтээлийг хэрэглээний бүтээгдэхүүн болгоход чиглэгдсэн техник, хүн, мэдээлэл, зохион байгуулалтын хүчин зүйлийн нэгдэл.”1• Технологийн менежментийн үүднээс: “Урьдаас төлөвлөсөн нөхцөл шаардлагын дагуу түүхий эд, материалыг боловсруулж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, бий болгох ажиллагаа, түүнийг хэрхэн явуулах мэдлэгийн нэгдэл.”21Отгонцэцэг Л.,Технологийн менежмент, Улаанбаатар, 2007, 19 дахь тал.2 Мөн тэнд 63 дахь тал.
 8. 8. Технологи гэдэг нь:“технологи” гэж оюуны бүтээлийг хэрэглээний бүтээгдэхүүн болгон хувиргахад чиглэгдсэн хүн, техник, мэдээлэл, зохион байгуулалтын харилцан уялдаат үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх аргуудын цогцыг; 33Монгол Улсын Хууль Шинжлэх Ухаан, Технологийн тухай, 3.1.1.,Улаанбаатар, 2006.
 9. 9. Техник, технологийн хөгжил1 үе. XVII зууны сүүлч үе - "Технологи" гэдэг ойлголт урлах ур дүй болон өргөн нэвтэрсэн.2 үе. XIX зууны эхэн үе - " Техника" гэдэг нэр томьёо өргөн нэвтэрсэн бөгөөд байгалийг техникийн хүчээр бүрэн эзэмших үзэл ноёрхож байсан. 3 үе. XIX зууны сүүлч үе - "Технологи" гэдэг нь "хүн + ажилбар" буюу аргуудын зохион байгуулалтын бүлэглэл болсон 4 үе. XХ зууны эхэн үе - "Технологи" нь яаж шинэчлэх арга ухаан болон хөгжиж, "шинжлэх ухааны бодлого" зонхилж, онолын хувьд анхаарч байсан үе5 үе. ХХ зууны 60-аад оны дунд үе - "ШУ, Техникийн бодлого" хөгжиж, ШУ-ны бүтээл, шинэ нээлт, онолыг пратикт ихээхэн нэвтрүүлж эхэлсэн үе.6 үе. ХХ зууны 70-аад он - "Технологи" гэдэг ойлголт улам баяжиж, түүнийг мөн хүний үйл ажиллагааны хүрээнд онолын технологи буюу материйн оршин тогтож байгаа хэлбэрийг өөрчлөх ШУ гэж үзсэн.7 үе. ХХ зууны 80 оны эхэн үе - "ШУ, Технологийн бодлого" хөгжиж ШУ-ны шинэ нээлт гэхээсээ илүү практикт ШУ-ны ололтыг нэвтрүүлсэн.8 үе. ХХ зууны 90-ээд оны сүүлч - ШУ-ны хөгжлийн бодлого нь "Шинэчлэлтийн бодлого" болж ирээдүйн хөгжлийн хэрэгцээг шинэ, шинэ зүйлээр баяжуулж, хууль эрх зүйгээр дамжуулж, тасралтгүй сайжруулах болсон.9 үе. ХХ зууны сүүлч - "Технологи"-д "техник" багтаж энэ нь суурь ба хавсарга олон ШУ- нуудын нийлмэлийн үр дүнд хувьсал өөрчлөлт болж, дэлхий нийтийг холбох болсон.10 үе. ХХI зууны эхэн үе - Технологи нь оюуны бүтээлийг хэрэглээний бүтээгдэхүүн болгоход чиглэгдсэн хүн, техник, мэдээлэл, зохион байгуулалтын хүчин зүйлийн цогц нэгдэл болон хөгжиж байна.
 10. 10. Технологийн “хувьсгал уу?” эсвэл “хувьсал уу?” Технологийн хувьсгал гэж өнгөрсөнтехнологи дээр үндэслэгдээгүй, харинөмнөх технологиос зарчмын хувьднилээд өөрчлөгдөн хөндийрсөн байхыгхэлнэ.Технологийн хувьсал гэж ямарваатехнологийн өөрчлөлт нь өмнөх дээрээсуурилсан, шинэчлэн сайжруулахбайдлаар өмнө хийсэн зүйлээсхамааралтай байгааг хэлнэ.
 11. 11. Технологийн хувьсалЭнэ талаар ОХУ-ын эрдэмтэн М.Кельдеш: “Одоо аливаа нээлтийг анх түрүүлж хийсэн орон хожихоосоо илүү уул нээлтийг практик амьдралд урьтаж хэрэглэсэн орон хожих нь илүүтэй байна.”“хувьсал” гэдэг нь өөрчлөлтийг зүгээр нэг сэтгэл ханамжтай хүлээн авах явдал биш, харин түүнийг хийх талаар эрчимтэй, санаачлагатай үйл ажиллагаа явуулах, өөрчлөлтийг хянах гэсэн үг бөгөөд үүнийг “технологи дамжуулалт”-аар хийдэг.
 12. 12. “технологи дамжуулах” гэж технологи эзэмшигч өөрийнтехнологийг ашиглах эрхийг бусад иргэн, хуулийн этгээдэдгэрээний үндсэн дээр шилжүүлэх үйл ажиллагааныцогцолборыг;4Технологи дамжуулах үйл ажиллагааны зарчим1) Дамжуулах үйл ажиллагаа нь төрөөс баримтлах бодлогод нийцсэн байх;2) Дамжуулах үйл ажиллагаанд төрийн зохицуулалт, чөлөөт өрсөлдөөнийг хослуулах;3) Дамжуулах ажиллагаа нь байгаль орчин, хүний эрүүл мэнд, мал амьтанд сөрөг сөрөг нөлөөгүй байх;4) Техник, технологийн сүүлийн үеийн ололтыг ашиглахад чиглэгдсэн байх;5) Дамжуулах ажиллагааг эдийн засгийн хөшүүргээр үр ашгийг дээшлүүлэх;6) Дамжуулах үйл ажиллагаанд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага чөлөөтөй оролцох. 4Монгол Улсын Хууль Технологи дамжуулах тухай, 3.1.2.,Улаанбаатар, 1998.
 13. 13. Монгол Улсын хувьдЯагаад МХХТ тэргүүлэх салбар болох ёстой вэ? • Бүтээгдэхүүн нь контейнерээр тээвэрлэгддэггүй (2-хон хөрштэй, далайд гарцгүй) • Байгалын баялаг хязгаартай, Оюуны баялаг хязгааргүй
 14. 14. Монгол улсын хувьдаль салбар ЭЗ-ын өсөлтийг өгч чадах вэ?Одоо байгаа салбаруудаас  Монголын  нийгмийн болон  уул уурхай өгч магадгүй,  иргэдийн хөгжлийн  гэхдээ ажлын байр  хоцрогдол богино хугацаанд  хангалттай үүсгэдэггүй,  арилна. эрсдэлтэй салбар.Харин дэлхийн зах зээлтэй  мэдээллийн технологийн  салбараар холбогдож  чадвал  эдийн засаг ч  өснө, ажлын байр ч  гарна.
 15. 15. Төрөөс хэрэгжүүлж буй бодлогоШинжлэх ухаан, технологийн тухай хууль 2006 онШинжлэх ухаан, технологийн үйл ажиллагаанд баримтлах зарчим, удирпдлага, зохион байгуулалт ,санхүүжилтийн эрх зүйн харилцааг зохицуулах зорилгоорТехнологи дамжуулах тухай хууль 1998 онТехнологи дамжуулах үйл ажиллагааны зарчим, тавигдах шаардлагыг тодорхойлж, холбогдсонхарилцааг зохицуулах зорилгоорРадио долгионы хуульWiFi, WiMax зэрэг бусад утасгүй технологийг өргөнөөр нэвтрүүлэх зорилгоорШуудангийн тухай хуульШуудангийн сүлжээ, түүний ашиглалт, үйлчилгээтэй холбоотой харилцааг зохицуулах зорилгоорХарилцаа холбооны тухай хууль 2008 онхарилцаа холбооны сүлжээ байгуулах, түүнийг ашиглах, хамгаалахтай холбогдсон харилцааг зохицуулах
 16. 16. Бодлогын баримт бичгүүд Цахим Монгол үндэсний хөтөлбөр (2005-2012) Цахилгаан холбооны дунд хугацааны хөгжлийн стратеги МТ-ийн гадаад аутсорсингийг 2015 он хүртэлх хугацаанд хөгжүүлэхэд баримтлах чиглэл (2007 он) Бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох үндэсний хөтөлбөр (2008-2012 он)
 17. 17. Үндэсний хөтөлбөрийн зорилго “Цахим монгол” хөтөлбөр Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийг 21-р зууны хөгжлийн үндсэн хурдасгуур гэж үзэж, мэдлэг оюунд тулгуурласан мэдээлэлжсэн нийгмийг байгуулах, тогтвортой хөгжлийг хангах замаар хүн амын амьдралын чанарыг сайжруулж, 2012 онд МХХТ-ийн хөгжлийн гол үзүүлэлтүүдээр Ази тивд эхний 10 улсын тоонд орох.
 18. 18. Үндэсний хөтөлбөрийн зорилго• Бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох үндэсний хөтөлбөр Бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох замаар төрийн бодлогын нэгдмэл чанарыг хангах, улс орны эдийн засгийн өсөлтөд дэмжлэг үзүүлэх, төрийн ой санамжийг бүрдүүлэх, төрөөс иргэд, байгууллагад үзүүлэх нийгмийн бүх салбарыг хамарсан үйлчилгээг хүртээмжтэй, шуурхай, үр ашигтай болгож хүнд суртал, авлигатай тэмцэхэд бодитой хувь нэмэр оруулах.
 19. 19. Электрон засаглал гэж Засгийн газрын үйлчилгээг нийтэд хүргэх, засаглалын үйл ажиллагааг явуулах, интернэтэд суурилсан төрийн үйлчилгээг тулгуур болгон мэдээллийн технологи, холбоог ашиглах замаар улсын секторын дотоод гадаад харилцаа, төрийн засаглалын үйл ажиллагааг оновчтойгоор шийдвэрлэх, өөрчлөн, шинэчлэн зохион байгуулах үйл явцыг5 “Цахим монгол” үндэсний хөтөлбөр хэлнэ.5
 20. 20. Электрон засгийн газрын бүтэц харилцагчийн оролцоо засаглалүйлчилгээг хүргэх
 21. 21. Цахим засаглал
 22. 22. МХХТ-ийн Хэрэгжүүлэх стратеги • 1. Цахим засаглалыг хөгжүүлэх • 2. Цахим боловсролыг хөгжүүлэх • 3. Цахим эрүүл мэндийг хөгжүүлэх • 4. Цахим арилжааг хөгжүүлэх • 5. Харилцан уялдаа, стандарт
 23. 23. Цахим эрүүл мэндийг хөгжүүлэх Нэгдмэл үйл ажиллагаанд тулгуурласан өвчтөн төвтэй үйлчилгээнд шилжиж иргэдийг цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамаарсан хямд, найдвартай, өвчтөний таашаалд нийцсэн үйлчилгээгээр хангана.66“Цахим монгол” үндэсний хөтөлбөр
 24. 24. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ЦОГЦ САЙТЗасгийн Газрын Хэрэгжүүлэгч Агентлаг Эрүүл Мэндийн Газараас эрүүл мэндийн сайдын тушаалын дагуу дараах зорилгоор:• Ард иргэдэд эрүүл мэндийн хэрэгцээт мэдээллийг хүргэх• Мэдээлэл нь төрийн зүгээс иргэддээ эрүүл мэндийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлж байгааг сурталчилах гол хэрэгсэл болгох• Санал асуулга, хэлэлцүүлгийн хэсгээр иргэдийн санаа бодлыг мэдэрч ажиллах• Хэрэглэгч вэбсайтын шууд утсаар ЗГХА-ЭМГ, төрөлжсөн мэргэжлийн төвийн эмч / админ/ нартай шууд холбогдох боломж бүрдэх юм. Сайтын хаяг - “eruulmendinfo.mn”
 25. 25. • • Эмийн бүртгэл Цэс • Олон улсын байгууллагууд• Эхлэл • Шинжлэх ухааны байгууллагууд• Төрийн захиргааны байгууллагууд • Их дээд сургуулиуд• Улсын эмнэлгүүд • Ардын болон Гавъяат эмч нар• Хувийн эмнэлгүүд • Ховор мэргэжлийн эмч нар• Нийслэл, аймгийн эмнэлгүүд • Биеийн тамирын ТББ• НЭМГ-ын харьяа төрөлжсөн • Эрүүл мэндийн ТББ нарийн мэргэжлийн төвүүд • Спорт цогцолборууд• Ханган нийлүүлэх байгууллагууд • Фитнесс төвүүд• Эмийн сангууд • Амаржих газрууд• Төрөлжсөн лавлах утаснууд • Сувиллын газрууд • Cэтгүүлүүд••••••••
 26. 26. Зөвөлгөө, асуувал хариулая
 27. 27. АРЬСНЫ ӨВЧИН СУДЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ арьс- харшил, эмчилгээний гоо заслын мэргэшсэн удирдлага бүхий үйлчлүүлэгч төвтэй байгууллага болж, оношлогоо эмчилгээг олон улсын түвшинд хүргэж ажиллах
 28. 28. Эмчлүүлэгч үйлчлүүлэгчийн үйлчилгээний хүртээмжтэй байдал, цар хүрээг тодорхойлох• 2006 оноос цахим бүртгэлийн системийг  ажиллуулж байгаа  бөгөөд энэ нь: Анх 2006 онд Поликлиникийн үзлэгийн кабенитаар 8.20-16.00 цагийн хооронд үйлчлүүлэхээр ирсэн иргэдийг бүртгэн авч дугаар олгосноор үйлчлүүлж байгаа эмчлүүлэгчийн тоог бодиттойгоор бүртгэх зорилгоор нэвтрүүлж байсан.
 29. 29. ЭМЧЛҮҮЛЭГЧ ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХҮНД СУРТАЛ, ЧИРЭГДЭЛИЙГ БАГАСГАХ 2009 онд цахим бүртгэлд бүртгэгдсэн эмчлүүлэгч, үйлчлүүлэгчид тухайн үзлэгийн кабенитийн эмчийн үзлэггүй цагт шууд бүртгэгдэж, хувиарлагдсан цагт үзүүлэх болсон.
 30. 30. Эмчлүүлэгч үйлчлүүлэгчийн үйлчилгээнийхүртээмжтэй, хурдан шуурхай, авилгад өртөх байдлыг багасгах 2011 оны 6 дугаар сараас цахим бүртгэлийн хэсэгт үйлчлүүлэгч дугаар авах, эмч үйлчлүүлэгчдийг дуудаж үзэх үйлчилгээг шинээр нэвтрүүлсэн.
 31. 31. Эмчлүүлэгч үйлчлүүлэгчийн үйлчилгээний хүртээмжтэй, хурдан шуурхай, авилгад өртөх байдлыг багасгахПоликлиник цахим бүртгэл дээр 70135036 тоот утсаар захиалга авах, цаг товлох үйлчилгээг хүлээн авна
 32. 32. Цахим бүртгэлийг • Хэрэгжүүлэхээс өмнө • Хэрэгжүүлсэний дараа•Өдөрт үйлчлүүлэх үйлчлүүлэгчийн Өдөрт үйлчлүүлэх үйлчлүүлэгчийнтоо нэг эмч дээр 25 орчим тоо нэг эмч дээр 45 орчим•Дугаарлаж, цаг хугацаа их Урьдчилан товлосоны дагуушаардагдаг. тухайн цагт үзүүлэх.•Давхар бусад эрсдэлд өртөх Зөвхөн өөрийн өвчиний явцын дагуумагадлал их. мэргэжлийн эмчид хандах
 33. 33. Цахим бүртгэлийг цаашид ... Амбулаториар дахин үзүүлэх шаардлагатай иргэдийг тусдана файл үүсгэж хадгалж байх. Дахин үзлэгт ирэхэд өмнөх эмчид шууд хувиарлаж байх НДГ-ын сайттай холбогдох улмаар ЭМД- д хамрагдсан эсэхийг хянаж, чирэгдэлгүй үйлчлэх Зарим эмнэлэгт нэвтрээд байгаа эмчлүүлэгчийн ялтсан картыг ашиглах
 34. 34. АЛСЫН ЗАЙНААС ҮЗҮҮЛЭХ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ УКТЭ • Ерөнхий мэс засал ШКТЭ • Урологи, проктологи ЭНЭШТ • Зүрх судас • Бөөр • Эх барих • Мэдрэл • Цус • Эмэгтэйчүүд • Уушиг • Дотоод шүүрэл • Хүүхэд ГССЗКЭ ХӨСҮТ • Гэмтэл • Халдварт өвчинЯТТ‐ийн баг • Согог ЭМШУИС • Сургалт ХСТ • Хавдар ИНТЕРНЭТ 256kbps‐2Mbps ИНТЕРНЭТ 153kbps‐3.1Mbps АЙМГИЙН НЭГДСЭН  ЭМНЭЛГҮҮД ХӨДӨЛГӨӨНТ ЗАЙН ОНОШЛОГООНЫ БАГ
 35. 35. НОМ ЗҮЙ1. Монгол Улсын Хууль Технологи дамжуулах тухай,Улаанбаатар, 1998.2. Монгол Улсын Хууль Шинжлэх Ухаан, Технологийн тухай, Улаанбаатар, 2006.3. “Цахим монгол” үндэсний хөтөлбөр4. Баасантогтох О., Эдийн засаг сэтгүүл, Улаанбаатар, 2009, №4.5. Батхүрэл Г., Ганчимэг Ж., Шинжлэх Ухаан технологи сэтгүүл, Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Улаанбаатар, 2008.6. Отгонцэцэг Л., Технологийн менежмент, Улаанбаатар, 2007.7. Эрдэм шинжилгээний бичиг (эмхт.), Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Улаанбаатар, 2011, №6.8. Эрдэнэбуян Ш., Үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны менежмент, Улаанбаатар, 2006.9. Буянжаргал Ч., Гансүх Б., Үйлдвэрлэл үйлчилгээний менежмент, Улаанбаатар, 2005.10. Шуурав.Я, Ганбаатар.Д, Стратегийн удирдлага, Улаанбаатар, 2005.
 36. 36. АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД БАЯРЛАЛАА!4/11/2012 36

×