Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lectured by enkhbold.z

2,230 views

Published on

Darkhan, Mongolia - 2010.05.21

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

Lectured by enkhbold.z

 1. 1. “Монголын хөгжилд МХХТ-ийн оролцоо”<br />З.Энхболд.,УИХ-ын гишүүн<br />Updated 02/26/2010<br />
 2. 2. Агуулга<br />Яагаад МХХТ тэргүүлэх салбар болох ёстой вэ<br />Бүтээгдхүүнньконтейнерээртээвэрлэгддэггүй (2-хон хөрштэй, далайдгарцгүй)<br />Байгалын баялаг хязгаартай-Оюуны баялаг хязгааргүй <br />Төрөөс баримталж буй бодлого ба өнөөгийн байдал <br />УИХ-аас баталсан хууль эрх зүйн орчин<br />Бодлогын баримт бичгүүд<br />Өнөөгийн статус<br />Хэлэлцэгдэж буй төслүүд ба боломж<br />Аутсорсинг<br />Телемeдицин<br />Зайнысургалт<br />Ухаалаг иргэний үнэмлэх<br />Тулгарч буй бэрхшээл,зайлшгүй авах арга хэмжээ<br />
 3. 3. Байгалын баялаг хязгаартай-Оюуны баялаг хязгааргүй <br />
 4. 4. Төрөөс баримталж буй бодлого<br />
 5. 5. Нэмэлт өөрчлөлт оруулах, шинээр боловсруулж байгаа хуулиуд:<br />
 6. 6. Бодлогын баримт бичгүүд<br />Цахим Монголхөтөлбөр (2005-2012)<br />Цахилгаан холбооны дунд хугацааны хөгжлийн стратеги<br />МХХТ-ийн салбарыг хөгжүүлэхэд 2010 он хүртэл баримтлах чиглэл<br />Цахим Засгийн газрын мастер төлөвлөгөө (2005-2010)<br />МТ-ийнгадаадаутсорсингийг2015 он хүртэлх хугацаанд хөгжүүлэхэд баримтлах чиглэл (2007 он)<br />Бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох үндэсний хөтөлбөр (2008-2012 он)<br />
 7. 7. Хэлэлцэгдэж буй төслүүдийн өнөөгийн байдал ба боломж<br />
 8. 8. Хавтгай дэлхий дээрх Монгол чадамж бол АУТСОРСИНГ – Зах зээл<br />
 9. 9. Голлон тоглогчид<br />
 10. 10. “Хавтгай” дэлхийн бидэнд олгож байгаа БОЛОМЖ<br />
 11. 11. Бид яагаад заавал энэ БОЛОМЖ-ыг ашиглах ёстой вэ?<br />Далайгаас хол, Орос эсвэл Хятадын нутгаар дамжиж далайд гардаг учраас гарт баригддаг бүтээгдхүүнээр дэлхийтэй өрсөлдөж чадахгүй (ноолуурыг эс тооцвол)<br />Аутсорсингийн бүтээгдхүүн тээвэрлэлт шаарддаггүй (тээврийн зардал=0)<br />Мянга мянган Монголчууд гадаадад гарч хар ажил хийхээ болино<br />Анхны хөрөнгө оруулалт бага (боловсролын ХӨ тооцохгүйгээр)<br />Байгалийн баялаг шиг дуусахгүй, байгаль орчин бохирдуулахгүй<br />
 12. 12. Зайнысургалтынхэрэгжижбуйтөсөл<br />2007-2008 оны хичээлийн жилд тус бүр 20 компьютертэй 200 орчим англи хэлний зайны сургалтын ангиудыг УБ хот болон бүх аймгийн төв, зарим сумдад улсын төсвөөр шийдсэн.<br />АНУ DynED компанийн англи хэлний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн.<br />Багш, хүүхдүүдийн зүгээс сайн үнэлгээтэй байгаа, харамсалтай нь 2009 онд улсын төсвийн урсгал санхүүжилт зогссон.<br />
 13. 13. ТЕЛЕМЕДИЦИН<br />Монгол шиг хүн ам цөөтэй, асар том газар нутагт эмнэлгийн анхан шатны үйлчилгээний чадавхи муу оронд телемедицин хамгийн тохиромжтой гэдэг нь батлагдсан.<br />Өнөөгийн байдлаар Монгол Улсын хэмжээнднийт 432 эрүүл мэндийн байгууллагууд интернэт ашиглаж байгаа ба тэдгээр байгууллагуудад 6400 гаруй компьютер ашиглагдаж байна.<br />2008 онд Эрүүл мэндийн яам түүний харъяа 15 байгууллагыг хамарсан байгууллага хоорондын өндөр хурдны сүлжээ /VPN, 10Mbps/ байгуулагдсан.<br />
 14. 14. АЛСЫН ЗАЙНААС ҮЗҮҮЛЭХ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ<br />УКТЭ<br /><ul><li>Ерөнхий мэс засал
 15. 15. Урологи, проктологи
 16. 16. Бөөр
 17. 17. Цус
 18. 18. Дотоод шүүрэл</li></ul>ШКТЭ<br /><ul><li>Зүрх судас
 19. 19. Мэдрэл
 20. 20. Уушиг</li></ul>ЭНЭШТ<br /><ul><li>Эх барих
 21. 21. Эмэгтэйчүүд
 22. 22. Хүүхэд</li></ul>ХӨСҮТ<br /><ul><li>Халдварт өвчин</li></ul>ГССЗКЭ<br /><ul><li>Гэмтэл
 23. 23. Согог</li></ul>ЭМШУИС<br /><ul><li>Сургалт</li></ul>ЯТТ-ийн баг<br />ХСТ<br /><ul><li>Хавдар</li></ul>ИНТЕРНЭТ<br />256kbps-2Mbps<br />ИНТЕРНЭТ<br />153kbps-3.1Mbps<br />АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГҮҮД<br />ХӨДӨЛГӨӨНТ ЗАЙН<br />ОНОШЛОГООНЫ БАГ<br />
 24. 24. УХААЛАГ ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ<br />Улсын бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгож бэхжүүлэх, төрийн үйлчилгээний үр ашгийг дээшлүүлэх зорилгоор УИХ-аас Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийг батлан гаргасан<br />“Өөрийн хөрөнгөөр гүйцэтгэн дараа төлөгдөх нөхцөлтэйгээр хэрэгжүүлэх хаягжилтын нэгдсэн тогтолцоо, иргэний ухаалаг үнэмлэх төслийн тухай” УИХ-ын тогтоол гарсан. <br />Хаягжилтын нэгдсэн тогтолцоо, иргэний ухаалаг үнэмлэх төсөл хэрэгжсэнээр<br /> -Цахим засаглалын суурь үндэс болох иргэний бүртгэл, мэдээллийн цогц тогтолцоо буй болно.<br /> -Иргэний бүртгэлтэй холбоотой үүсдэг хүндрэл бэрхшээл, хууль бус үйл ажиллагаа багасна.<br /> -Нэгдсэн хаягжилтын тогтолцоо нь эд хөрөнгө, хуулийн этгээд, шилжилт хөдөлгөөний мэдээллийн сантай болно.<br />
 25. 25. Тулгарч буй бэрхшээл<br />Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ хэрэглээг нийгэм, эдийн засгийн салбаруудад нэвтрүүлэхэд салбар хоорондын уялдаа, холбоо хангалтгүй, нэгдсэн бодлого байхгүй, хэрэгжүүлэх тогтолцоо хангалтгүй.<br />Мэдээллийн технологи, цахим мэдээлэл солилцоо, цахим гарын үсэг, аюулгүй ажиллагааг хангах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, цахим үйлчилгээ болон хэрэглээг дэмжих, иргэн, эд хөрөнгийн цахим бүртгэл зэрэг асуудлыг багтаасан багц хууль эрх зүйн орчин бүрдээгүй учраас цахим үйлчилгээ, хэрэглээ нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих орчин хөгжихгүй байгаа<br />
 26. 26. Цаашид юу хийх вэ?<br />Мэдээллийн технологийн хууль эрх зүйн орчин бүрдүүлэх. Мэдээллийн технологийн багц хуулийн төслийг яаралтай эцэслэн ЗГ-аар хэлэлцүүлэх, УИХ-д өргөн барих<br />Хөдөө орон нутагт интернэтийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, үнийг УБ-ынхтай адил болгох, цахим боловсрол, он-лайн сургалт, телемедициний нэгдсэн сүлжээг бүрдүүлэх, хэрэглээ үйлчилгээг цогцоор нь шийдэх.<br />Улаанбаатар, хот, аймгийн төвүүдэд өндөр хурдны утасгүй интернэт, хөдөлгөөнт телевиз зэрэг шинэ төрлийн үйлчилгээг өрсөлдөөн, зохицуулалтын орчноор дэмжих,<br />Мэдээллийн технологийн салбарын хүний нөөцийг хөгжүүлэх түүнд шаардлагатай сурах бичиг, салбарын мэргэжлийн боловсролын тогтолцоог иж бүрнээр бүрдүүлэх, бүхий л талаар дэмжих. <br />
 27. 27. Үргэлжлэл<br />Програм хангамжийн цогц шийдлүүдийг боловсруулах. Цахим засаглалын үндсийг бүрдүүлэх хүрээнд эхний шатанд төрийн үйлчилгээ, төрийн байгууллагуудын дотоод ажлын урсгал, албан хэрэг хөтлөлтийг бид цахим хэлбэрт шилжүүлэх шаардлагатай байна.<br />Програм хангамжийн боловсруулалтыг төрийн байгууллага тус бүрдээ хийх бус нэгдсэн цогц шийдлээр нэвтрүүлж, онлайн хэлбэрт шилжүүлэх нь чухал байна.<br />Мэдээллийн технологиор төрөлжсөн дунд сургуулиудыг Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт хотуудад шинээр байгуулах<br />Бид цаашдаа Монголынхоо Цахиуран Хөндийг байгуулах гэж зоривол ямар вэ? <br />
 28. 28. Анхаарал тавьсанд тань баярлалаа<br />

×