คาอธิบายรายวิชา
รายวิชาคอมพิวเตอร์ ( เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร )
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูผู้สอ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

คำอธิบายรายวิชา

198
-1

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
198
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คำอธิบายรายวิชา

  1. 1. คาอธิบายรายวิชา รายวิชาคอมพิวเตอร์ ( เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูผู้สอน นายไกรลาศ จิบจันทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 รหัสวิชา ง 31101 เวลา 20 ชั่วโมง จานวน 0.5 หน่วยกิต ศึกษาและทาความเข้าใจระบบการทางานและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ เพื่อจะได้เลือกใช้ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ได้เหมาะสมกับงานและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเขียนโปรแกรมภาษาเพื่อนามาใช้ในการพัฒนางานได้ สามารถติดต่อสื่อสาร ถ่ายโอน ค้นหาข้อมูลผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้อย่าง มีจิตสานึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้กระบวนการทางาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของเทคโนโลยี สามารถ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เหมาะสมและ เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตประจาวัน ตัวชี้วัด ง 3.1 ม.4-6 /2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/8 ม.4-6/11 รวม 5 ตัวชี้วัด เว็บไซต์สื่อการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ www.kruukrailas.blogspot.com

×