03 kemahiran mendengar dan bertutur

11,680 views
11,349 views

Published on

Kemahiran Mendengar dan Bertutur

4 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
11,680
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
94
Actions
Shares
0
Downloads
681
Comments
4
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

03 kemahiran mendengar dan bertutur

 1. 1. TAKLIMAT STANDARD KURIKULUM KEMAHIRAN  MENDENGAR & TUTURKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 2. 2. Kemahiran mendengar merujuk keupayaan murid mendengar dengan teliti, memahami dan menghayati secara lisan perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan serta dapat memberikan respons.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 3. 3. Perkembangan kanak-kanak menunjukkanbahawa kanak-kanak mula mendengar,selepas itu mengajuk dan seterusnyabercakap. Proses penguasaan bahasa ini perludiutamakan dalam pengajaran bahasa.Kanak-kanak menguasai bahasa daripada apayang didengar dan dialaminya, dan dia cubameniru dan menuturnya berulangkali apayang didengar daripada orang yang berada disekelilingnya. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 4. 4. Mereka ( ibu bapa , ahli keluarga dan guru-guru serta…)adalah model pembelajaran bagi kanak-kanak. Jika model ini menggunakan bahasa yang sama atau hampir-hampir sama dengan bahasa matlamat ( bahasa yang digunakan di sekolah) maka keadaan ini menguntungkan kanak-kanak itu. Jika sebaliknya akan menyulitkan mereka dalam pembelajaran seterusnya. Menguntungkan – guru-guru SK Menyulitkan – guru-guru SJK (menggunakan bahasa ibunda untuk mengajar bahasa Melayu) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 5. 5. Kita belajar bercakap melalui pendengaran. Dalam komunikasi lisan, kedua-dua kemahiran mendengar dan bertutur adalah terlibat. Walaupun kemahiran ini berhubung rapat namun, ia merupakan kemahiran yang berbeza. Kemahiran mendengar hendaklah dijalankan bersama-sama kemahiran lain. Murid-murid tidaklah diminta untuk mendengar sahaja sepanjang masa tanpa bertindak balas daripada apa yang didengar. ( Kamarudin Hj. Husin. 1999)KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 6. 6. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 7. 7. Peringkat Awal 1. mengecam, mengajuk dan memilih bunyi 2.mendengar dan mengecam makna perkataan, rangkai kata dan ayat-ayat 3.melakukan sesuatu yang disuruh 4.menjalankan perintah dan permintaan 5.bertindak terhadap soalan-soalan mudah 6.mengingat dan memadankan perkataan dan ayat-ayat mudah secara tepat.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 8. 8. Peringkat Pertengahan 1. mengecam dan mengingat fakta 2.mengenal maklumat khusus 3.mengesan urutan maklumat 4.mengenal sebab dan akibat 5.mengenal perhubungan orang yang               berinteraksi 6.mengenal sikap dan perasan orang yang  bercakapKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 9. 9. Peringkat Maju1.mengenal isi-isi penting2.mengenal peranan dan perhubungan orang yang bercakap3.mentafsir maksud orang yang bercakap4.memberitahu fungsi tekanan dan intonasi5.mencari jalan mengatasi masalah yang didengar6.mengikut aliran dalam dialog atau perbualan7.mentafsir tujuan penutur menggunakan berbagai-bagai struktur nahu KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 10. 10. Prinsip Kemahiran Mendengar dan Bertutur Kemahiran mendengar dan bertutur merupakan asas dalam kemahiran berbahasa. Bertutur dengan bahasa yang mudah, tepat dan jelas. Bahan rangsangan penting untuk meningkatkan minat dalam menguasai kemahiran mendengar dan bertutur. Memberi peluang murid terlibat secara aktif dapat mempercepat penguasaan kemahiran. Memberi tumpuan kepada aspek sebutan, intonasi, jeda dan tatabahasa; Laras bahasa yang digunakan mesti bersesuaian dengan konsep.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 11. 11. Kemahiran mendengar hendaklah dijalankanbersama-sama kemahiran lain.Latihan yang dijalankan hendaklah berteraskansesuatu sesuatu tugasan yang boleh membawakepada sesuatu aktiviti.Setiap aktiviti dan kemahiran , membolehkan muridmenunjukkan kefahaman mereka melalui bahasa,aksi atau cara-cara lain yang berkesan.Guru harus memberi peluang kepada murid berlatihmendengar sebanyak yang mungkin dan bersertadengan motivasi. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 12. 12. Bil Kurikulum Lama (KBSR) Kurikulum baharu (KSSR)1 Bilangan kemahiran Bilangan kemahiran SK‐ 8 SK – 6 SJK ‐ 5 SJK‐ 52 Terdapat Terdapat 8 Hasil pembelajaran iaitu 6Standard kandungan iaitu 1.1 , 1.2 , 1.3 , 1.4, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1 1.1, 1.2,1.3,1.4,1.5,1.6 dan diikuti dan diikuti 37Huraian hasil pembelajaran (SK) 21 Standard Pembelajaran (SK) 5 hasil pembelajaran iaitu 5 standard kandungan iaitu 1.1 , 1.2 , 2.1 , 3.1 , 4.1 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 dan diikuti dan diikuti 24 Huraian hasil pembelajaran (SJK) 18 standard pembelajaran (SJK) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 13. 13. Bil Kurikulum Lama (SEMAKAN) Kurikulum baharu (KSSR)3 Tidak terdapat asas kemahiran Terdapat kemahiran asas mendengar mendengar dengan jelas dengan jelas.4. Kem Dengar &Tutur tidak Terdapat penekanan antara kedua‐ menampakkan pemisahan antara dua kemahiran tersebut terutama kedua‐dua kemahiran tersebut.  pada peringkat awal . Contoh : 1.1 berbual tentang sesuatu Contohnya: Dalam Kemahiran asas perkara berkaitan kehidupan seharian… mendengar 1.1, 1.2. 1.3 (Rujuk Standard Kurikulum) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 14. 14. Objektif Standard Pembelajaran yang patut dipelajari oleh seluruh murid Tahun 1 di Malaysia ialah : i. mendengar, mengecam, mengajuk dan menentukan arah bunyi dalam persekitaran dengan teliti dan betul; ii. mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa dengan betul;KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 15. 15. iii. mendengar, memahami , menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong,vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tepat;iv. mendengar, memahami dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat; v. mendengar , memahami dan memberikan respon secara lisan atau gerak laku berdasarkan arahan pesanan, dan pertanyaan dengan betul;KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 16. 16. vi. bertutur dan berbual serta menyatakan permintaan menggunakan ayat yang mengandungi diksi, kata panggilan, kata ganti nama diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila;vii. bercerita tentang sesuatu perkara dan menceritakan semula perkara yang didengar menggunakan ayat tunggal dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul; danviii. berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan tepat menggunakan perkataan yang sesua secara bertatasusila.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 17. 17. STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN1.1 Asas mendengar & memberi 1.1.1 Mengecam pelbagai bunyi respons dengqn betul terhadap dalam persekitaran dengan pelbagai bunyi persekitaran teliti & betul 1.1.2 Mengecam & mengajuk pelbagai bunyi dalam persekitaran yang didengar dengan betul 1.1.3 Mendengar & menentukan arah bunyi dalam persekitaran yang didengar dengan betul KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 18. 18. Aktiviti yang boleh dijalankan ialah:-Guru meminta murid mendengar bunyi-bunyiyang dirakam dalam pita rakaman atau bunyiyang dapat didengari pada waktu pembelajarn.Murid mendengar , mengecam dan mengajukbunyi.Murid juga boleh diberi lembaran untuk ditandasewaktu mendengar bunyi. **** KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 19. 19. Contoh : A. pensel telefon kerusi B. wisel kucing burung KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 20. 20. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN1.2 Mendengar,mengecam , dan 1.2.1 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu menyebut nama abjad dengan abjad, suku kata, perkataan , betul dan tepat. frasa dan ayat dengan betul. 1.2.2 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata terbuka dengan betul dan tepat. 1.2.3 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata tertutup dengan betul dan tepat. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 21. 21. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN1.2 Mendengar,mengecam , dan 1.2.4 mendengar,memahami, menyebut menyebut bunyi bahasa, dan mengeja perkataan yang iaitu abjed, suku kata, mengandungi suku kata terbuka perkataan , frasa dan ayat dan tertutup dengan betul dan tepat. dengan betul. 1.2.5 mendengar, memahami, menyebut, dan mengeja perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata , diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tepat 1.2.6 mendengar, memahami dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 22. 22. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 23. 23. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 24. 24. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 25. 25. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN1.3 mendengar, memahami dan 1.3.1 mendengar,memahami dan memberi respons terhadap memberikan respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan sesuatu arahan secara lisan atau pesanan yang didengar gerak laku dengan betul. dengan betul. 1.3.2 Mendengar,memahami dan memberikan respons dengan betul terhadap pelbagai soalan bertumpu. 1.3.3 Mendengar,memahami pesanan dan memberikan respons secara gerak laku yang betul. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 26. 26. Soalan bertumpu1. Soalan yang jawapannya boleh diambil terus daripada petikan.2. Biasanya soalan yang mudah – apa , bila , di mana3. Soalan yang tidak memerlukan murid berfikir kreatif dan memberi pendangan atau pendapat. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 27. 27. Kemahiran Lisan aspek kemahiran bahasa yang penting dan utama serta merupakan kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak sebelum mempelajari kemahiran-kemahiran lain seperti kemahiran membaca dan menulis. Lisan adalah percakapan atau pertuturan iaitu kegiatan melahirakan bahasa melalui suara atau sebutan. Kita akan bercakap apabila hendak belajar sesuatu bahasa.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 28. 28. Kita akan mengucapkan sesuatu jika hendak membuat perhubungan atau interaksi dengan orang lain. Oleh itu, jelaslah bahasa tujuan kita mempelajari lisan bukan hanya setakat mempelajari bahasa itu tetapi untuk mencapai tahap kompetensi dalam komunikasi.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 29. 29. Kemahiran Bertutur merujuk keupayaan muridberkomunikasi untuk menjalin hubungan ,menyampaikan maklumat, pendapat, perasaanserta idea yang kreatif dan kritis dengan sebutanyang betul secara sopan dan bertatasusila.Penekanan juga diberi kepada penggunaantatabahasa yang betul. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 30. 30. Sebutan Laras bahasa Nada Tekanan Kefasihan ASPEK-ASPEK DALAMKelancaran Jeda KEMAHIRAN BERTUTUR Intonasi Tatabahasa Mora (Panjang /Pendek) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 31. 31. Peringkat Awal 1. melafazkan , mengajuk, perkataan dan ayat yang yang didengar. 2. menyoal untuk mendapatkan maklumat. bertindak terhadap soalan mudah 3. membuat ayat mengenai diri sendiri dan membuat ayat daripada gambarKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 32. 32. Peringkat Pertengahan1. membuat diskripsi tentang objek atau gambar.2. bercerita berdasarkan gambar , pengalam3. menyoal dan menjawab soalan4. memberi ucapan pendek5. perbualan mudah6. memberi komen mudah7. memberi ulasan, pendapat atau pandangan mudah KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 33. 33. Peringkat Maju1. Mendeskripsi sesuatu peristiwa, kejadian, pengalaman,objek dan lain-lain.2. Bercerita dengan menggunakan alat pandang atau tanpa menggunakannya.3. Mengambil bahagian dalam perbincangan, perbualan atau dialog.4. mengambil bahagian alam drama atau lakonan.5. Mendeklamasi puisi.6. Menyampaikan komen, laporan atau ulasan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 34. 34. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN1.4 Bertutur , berbual dan menyatakan 1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang betul permintaan tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata penggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal scara bertatasusila. 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan untuk melakukan sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 35. 35. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 36. 36. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 37. 37. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu 15.1 Bercerita tentang sesuatu perkara perkara semula dengan tepat dengan tepat, sebutan yang jelas dan menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat intonasi yang betul. tunggal. 1.5.2 menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal.1.6 Berbicara untuk menyampaikan 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat maklumat tentang sesuatu perkara dengan tepat daripada pebagai sumber.. daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 1.6.2 berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan menggunkan perkataan KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA yang sesuai secara bertatasusila. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 38. 38. Contoh aktiviti : Murid bercerita tentang sesuatu dengan bebas tentang sesuatu perkara . Murid berceritakan semula cerita yang didengar secara lisan, mendengar daripada radio atau televisyen. Berbicara merujuk kepada berbual untuk mengemukakan pendapatKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 39. 39. SEKIAN, TERIMA KASIHKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 40. 40. MAIN TITLE Subtitle KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA40 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 41. 41. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 41

×