KSSR & Std Prest - SESI 1

579 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
579
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

KSSR & Std Prest - SESI 1

 1. 1. STANDARD PRESTASI SEKOLAH RENDAH KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)1
 2. 2. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia (KSSR)• Standard Kurikulum Bahasa Malaysia ini mengandungi; i. Standard Kandungan ii. Standard Pembelajaran iii. Pendekatan Modular iv. Pengajaran & Pembelajaran Secara Didik Hibur 2
 3. 3. KURIKULUM BERASASKAN STANDARDSTANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARANPernyataan spesifik tentang perkara yang Satu penetapan kriteria ataumurid patut ketahui dan boleh lakukan dlm indikator kualiti pembelajaran dansuatu tempoh persekolahan; merangkumi pencapaian yang boleh diukur bagiaspek pengetahuan, kemahiran dan nilai setiap standard kandungan 3
 4. 4. Mengapa standard?• Memastikan semua murid melepasi standard yang ditetapkan.• Penetapan ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu diukur dengan jelas.• Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment for learning).• Mengatasi masalah murid keciciran dalam pembelajaran.• Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah. 4
 5. 5. PentaksiranPentaksiran P-P• Dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran.• Menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai.• Bersifat autentik dan holistik. 5
 6. 6. Objektif Kemahiran Kemahiran Mendengar & Bertutur• Mendengar, mengecam, mengajuk dan menentukan arah bunyi persekitaran.• Mendengar, memahami dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, perkataan, frasa & ayat.• Bertutur, berbual & menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dalam situasi formal & tidak formal secara bertatasusila.• Bercerita sesuatu perkara & menceritakan semula perkara yg didengar menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.• Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.• Berbincang untuk mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 6
 7. 7. CONTOH KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR STANDARD STANDARD KANDUNGAN PEMBELAJARAN1.1 Asas mendengar & memberi 1.1.1 Mendengar dan mengecamrespons dengan betul terhadap pelbagai bunyi dalam persekitaranpelbagai bunyi persekitaran. dengan teliti & betul. 1.1.2 Mendengar, Mengecam & mengajuk pelbagai bunyi dalam persekitaran yang didengar dengan betul. 1.1.3 Mendengar & menentukan arah bunyi dalam persekitaran dgn betul. 7
 8. 8. Objektif Kemahiran Kemahiran Membaca• Membaca pelbagai perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul.• Membaca, memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.• Membaca & memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.• Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan• Membaca pelbagai bahan bacaan bagi memperkaya kosa kata dan maklumat untuk memupuk minat membaca 8
 9. 9. KEMAHIRAN MEMBACASTANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN2.1 Asas membaca dengan 2.1.1 Membaca bentuk-bentuk abjad sebutan yang betul. dan membunyikan huruf vokal dengan sebutan yg betul. 2.1.2 Mengeja dan membatang suku kata terbuka dengan sebutan yang betul. 2.1.3 Mengeja dan membatang suku kata tertutup dengan sebutan yang betul. 9
 10. 10. Objektif Kemahiran Kemahiran Menulis Melakukan aktiviti pramenulis. Menulis secara mekanis dengan betul dan tulisan kemas. Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. Menulis imlak dengan tepat. Mencatat dan menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Menulis ulasan berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada pelbagai sumber. 10
 11. 11. KEMAHIRAN MENULIS STANDARD STANDARD KANDUNGAN PEMBELAJARAN3.1 Asas menulis dengan cara yang 3.1.1 Melakar pelbagai bentuk ataubetul. corak dengan kemas dan jelas. 3.1.2 Membentuk garisan yang menyerupai bentuk huruf dengan kemas dan jelas. 11
 12. 12. Objektif Kemahiran Aspek Seni Bahasa dan Tatabahasa• Menggunakan sistem bahasa yang betul dalam pertuturan, pembacaan & penulisan• Menghayati & mengamalkan nilai murni, bersikap positif, semangat patriotik & kewarganegaraan melalui aktiviti berbahasa 12
 13. 13. ASPEK SENI BAHASA STANDARD STANDARD KANDUNGAN PEMBELAJARAN4.1 Menyebut dan memahami 4.1.1 Menyebut seni kata laguunsur seni dalam lagu melalui melalui nyanyian secara didik hibur.nyanyian secara didik hibur. 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 13
 14. 14. KEMAHIRAN TATABAHASA STANDARD STANDARD KANDUNGAN PEMBELAJARAN5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.1 Memahami dan menggunakangolongan kata dengan betul kata nama am yang mudah denganmengikut konteks betul mengikut konteks 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas yang mudah dengan betul mengikut konteks 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dalam pelbagai konteks dengan betul 14
 15. 15. STANDARD PRESTASI Kod KSSR** Band Pernyataan Standard1.1 ,2.1,3.1, Mengetahui asas mendengar- bertutur, membaca dan3.2 1 menulis .1.2,2.2,3.3, Mengetahui dan memahami perkara yang didengar-ditutur,3.4,4.4 2 dibaca dan ditulis.1.3,2.3,3.5, Mengetahui , memahami dan memberikan respons terhadap5.1, 3 perkara yang didengar–ditutur, dibaca dan ditulis.1.4,2.4,3.6, Mengetahui, memahami dan memberikan respons terhadap4.1,5.2 4 maklumat yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan betul.1.5,2.5,3.7, Memahami, menaakul dan memberikan3.8,4.2,4.3, 5 respons/menyampaikan sesuatu perkara yang didengar–5.3 ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan betul dan tepat.1.6,1.7,2.6, Memahami, menaakul dan menilai tentang sesuatu perkara3.9,4.5 6 daripada pelbagai sumber yang didengar – ditutur, dibaca dan ditulis dengan bertatasusila.** Kod KSSR merupakan Standard Kandungan yang terdapat dalam Dokumen Standard KSSR 15
 16. 16. Penekanan Konsep 5Pi. Penggabungjalinanii. Penyerapaniii. Pengayaaniv. Pemulihanv. Penilaian (pentaksiran) 16
 17. 17. SEKIAN, TERIMA KASIH LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 17

×