Bahasa Melayu 11

8,679 views

Published on

0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
8,679
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
72
Actions
Shares
0
Downloads
460
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bahasa Melayu 11

 1. 1. BAHASA MELAYU 11 KEMAHIRAN BERBAHASA KESUSASTERAAN MELAYU
 2. 2. MASA INTERAKSI <ul><li>15 MINGGU = 75 JAM </li></ul><ul><li>5 JAM SEMINGGU </li></ul><ul><ul><li>KEMAHIRAN BERBAHASA - 3 JAM </li></ul></ul><ul><ul><li>KESUSASTERAAN MELAYU – 2 JAM </li></ul></ul>
 3. 3. KEMAHIRAN BERBAHASA <ul><li>KEMAHIRAN LISAN </li></ul><ul><li>KEMAHIRAN MEMBACA </li></ul><ul><li>KEMAHIRAN MENULIS </li></ul>
 4. 4. BAHAN-BAHAN BACAAN DICADANGKAN <ul><li>Azman Wan Chik 1987. Isu – isu Semasa Dalam Pengukuran dan </li></ul><ul><li>Penilaian Bahasa Malaysia . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa </li></ul><ul><li>dan Pustaka. </li></ul><ul><li>Atan Long 1984. Pendidik dan Pendidikan . Petaling Jaya: Fajar </li></ul><ul><li>Bakti Sdn Bhd. </li></ul><ul><li>Koh Boh Boon (Ed.) 1989. Perspektif Pengajaran Bahasa Malaysia. </li></ul><ul><li>Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. </li></ul><ul><li>Kamarudin Hj. Husin1988. Pedagogi Bahasa . Petaling Jaya: </li></ul><ul><li>Longman Malaysia Sdn Bhad. </li></ul><ul><li>Kamarudin Hj. Husin, Siti Hajar Abdul Aziz 1997. Penguasaan </li></ul><ul><li>Kemahiran Menulis.Subang Jaya:Kumpulan Budiman Sdn. </li></ul><ul><li>Bhd. </li></ul><ul><li>Yahya Othman 2004. Mengajar Membaca Teori dan Aplikasi. </li></ul><ul><li>Bentong: PTS Publications & Distributors Sdn Bhd. </li></ul>
 5. 5. LISAN <ul><li>Aspek kemahiran bahasa yang penting </li></ul><ul><li>Kemahiran asas bagi bahasa pertama yang dikuasai oleh seseorang kanak – kanak. </li></ul><ul><li>Kanak – kanak menguasai bahasa daripada apa yang didengar dan dialaminya dan cuba meniru dan menuturkannya berulangkali daripada orang – orang yang berada disekelilingnya. </li></ul>
 6. 6. KEPENTINGAN AKTIVITI LISAN <ul><li>Mencipta lambang lambang pertuturan sebelum mencipta lambang- lambang tulisan. </li></ul><ul><li>Proses penguasaan bahasa perlu diutamakan dalam pengajaran bahasa </li></ul><ul><li>Kemahiran lisan mempercepatkan penguasaan perbendaharaan kata </li></ul><ul><li>Kebiasaan menggunakan bahasa mengukuhkan pembinaan bahasa yang baik </li></ul><ul><li>Kebiasaan menggunakan tatabahasa yang betul secara lisan akan membina asas bahasa yang kukuh. </li></ul>
 7. 7. KEMAHIRAN MENDENGAR <ul><li>Sesuatu komunikasi lisan melibatkan dua proses iaitu proses penghasilan dan penerimaan mesej. Proses pertama terlaksana melalui pertuturan sementara proses yang kedua berlaku melalui pendengaran. </li></ul><ul><li>Rivers (1983) </li></ul>
 8. 8. KEMAHIRAN MENDENGAR <ul><li>Menguasai kemahiran mendengar dengan baik biasanya harus dapat mendengar dengan baik apa sahaja yang dituturkan oleh orang lain dan dapat pula memahami maksud serta membuat tafsiran daripada apa yang didengar. </li></ul>
 9. 9. Konsep – konsep penting tentang pendengaran <ul><li>Gabungan daripada segala didengar difahami dan diingat. </li></ul><ul><li>Berlaku melalui latihan – latihan khas yang dilakukan secara berperingkat – peringkat </li></ul><ul><li>Individu banyak belajar mendengar melalui pengalaman daripada kecerdasan otaknya </li></ul><ul><li>Aspek fizikal ,psikologi dan neurologi mempengaruhi proses pendengaran </li></ul><ul><li>Pendengaran yang cekap memerlukan penyatuan idea yang logik dan berkesan </li></ul><ul><li>Pendengaran harus berlaku melalui fikiran bukan perasaan </li></ul><ul><li>Pendengaran mengkritik memerlukan pendengaran yang berpusatkan idea utama, hujah dan bukti- bukti. </li></ul><ul><li>Pendengaran untuk tujuan hiburan melibatkan tindak balas positif muzik, kesusasteraan dan lain – lain aspek seni dan estetika. </li></ul><ul><li>Pendengaran untuk apresiasi memerlukan analisis krtis terhadap bentuk dan isi. </li></ul>
 10. 10. PROSES MENDENGAR <ul><li>Mendengar deretan bunyi – bunyi bahasa </li></ul><ul><li>Memahami bunyi – bunyi tersebut </li></ul><ul><li>Menilai bunyi – bunyi yang diperdengarkan </li></ul><ul><li>Bertindak terhadap bunyi – bunyi tadi </li></ul>
 11. 11. FAKTOR – YANG MEMPENGARUHI KEMAHIRAN MENDENGAR <ul><li>FIZIKAL </li></ul><ul><ul><li>Kanak – kanak normal mempunyai deria pendengaran semula jadi sejak lahir </li></ul></ul><ul><ul><li>Kemahiran mendengar setiap individu berbeza (tajam dan cacat) </li></ul></ul><ul><li>Jantina </li></ul><ul><ul><li>Kanak – kanak lelaki dan berusia 7 – 9 tahun berbeza dengan pelajar perempuan. </li></ul></ul>
 12. 12. <ul><li>Status sosial </li></ul><ul><ul><li>Latarbelakang keluarga dan masyarakat mempengaruhi kebolehan mendengar kanak – kanak </li></ul></ul><ul><ul><li>Emosi kanak – kanak yang terganggu tidak dapat memberi tumpuan kepada apa yang didengar </li></ul></ul>
 13. 13. 4. Gangguan bunyi <ul><ul><li>Bunyi bising atau bunyi yang kuat akan mempengaruhi kebolehan mendengar. </li></ul></ul><ul><li>Mental </li></ul><ul><ul><li>Berkait rapat dengan daya pemikiran </li></ul></ul><ul><ul><li>Sesuatu yang didengar melalui deria telinga akan memalui proses mental </li></ul></ul><ul><ul><li>Tahap pemikiran akan mempengaruhi kecekapan mendengar </li></ul></ul>
 14. 14. MASALAH DALAM MENGUASAI KEMAHIRAN MENDENGAR <ul><li>Kekeliruan dalam membezakan bunyi </li></ul><ul><ul><li>Kemahiran dalam menentukan persamaan dan perbezaan bunyi yang didengar </li></ul></ul><ul><ul><li>Tidak dapat membezakan bunyi yang didengar </li></ul></ul><ul><ul><li>Tidak memahami makna sebenar apa yang terkandung dalam perkataan atau ayat. </li></ul></ul>
 15. 15. <ul><li>Kelemahan dalam memahami Apa yang didengar </li></ul><ul><li>Setiap pertuturan seharusnya menggunakan dan ayat yang sesuai </li></ul><ul><li>Pendengar yang cekap berjaya mengaitkan apa yang didengar semasa dan selepas pertuturan </li></ul><ul><li>Pendengar yang cepat memahami akan cepat bertindak balas terhadap pertuturan tersebut </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Kelajuan dalam pertuturan </li></ul><ul><li>Pertuturan yang laju boleh menimbulkan masalah kepada pendengar </li></ul><ul><li>Tidak dapat membezakan perkataan dan bunyi bahasa </li></ul><ul><li>Sukar memahami apa yang diperkatakan </li></ul>
 17. 17. Peringkat – peringkat kemahiran mendengar <ul><li>Peringkat awal </li></ul><ul><ul><li>Mengecam , mengajuk dan memilih bunyi </li></ul></ul><ul><ul><li>Mendengar dan mengecam makna makna perkataan, rangkai kata dan ayat- ayat </li></ul></ul><ul><ul><li>Melakukan sesuatu yang disuruh </li></ul></ul><ul><ul><li>Menjalankan perintah dan permintaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Bertindak terhadap soalan – soalan mudah </li></ul></ul><ul><ul><li>Mengingat dan memadankan perkataan dan ayat – ayat mudah secara tepat. </li></ul></ul>
 18. 18. Peringkat pertengahan <ul><li>Mengecam dan mengingat fakta dan butiran secara tepat dan terperinci </li></ul><ul><li>Mengenal informasi – informasi spesifik </li></ul><ul><li>Mengesan urutan </li></ul><ul><li>Mengenal sebab dan akibat </li></ul><ul><li>Mengenal perhubungan orang – orang berinteraksi </li></ul><ul><li>Mengenal sikap dan perasaan orang yang bercakap </li></ul>
 19. 19. Peringkat maju <ul><li>Mengenal isi – isi penting </li></ul><ul><li>Mengenal peranan dan perhubungan orang bercakap </li></ul><ul><li>Mentafsirkan maksud orang yang bercakap </li></ul><ul><li>Memberitahu fungsi tekanan intonasi </li></ul><ul><li>Mencari jalan mengatasi masalah yang didengar </li></ul><ul><li>Mengikut aliran dalam dialog atau perbualan </li></ul><ul><li>Mentafsirkan tujuam penutur menggunakan berbagai – bagai bentuk struktur nahu </li></ul>
 20. 20. Latihan Kemahiran Mendengar <ul><li>Mengenal pasti bunyi , nada, intonasi dan gaya pengucapan. </li></ul><ul><ul><li>Mengecam jenis bunyi atau punca bunyi atau alam sekitar yang menghasilkan bunyi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mengecam sebutan baku dan tidak baku </li></ul></ul><ul><ul><li>Mengecam pelbagai jenis nada, intonasi, gaya pengucapan penutur dalam perbualan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Membuat rencana atau imlak. </li></ul></ul>
 21. 21. <ul><li>Mengenal erti kata – kata </li></ul><ul><ul><li>Memadankan kata – kata yang sesuai berdasarkan sebutan, tafsiran dan penerangan yang diberi atau diperdengarkan </li></ul></ul><ul><ul><li>Meneka erti kata- katayang bunyinya kurang jelas atau saalah sebut atau tertinggal berdasarkan hubungan idea yang terkandung dalam ayat – ayat. </li></ul></ul>
 22. 22. <ul><li>Mengenal pasti idea </li></ul><ul><ul><li>Jawab soalan berdasarkan cerita </li></ul></ul><ul><ul><li>Lakar atau lukis gambar selepas dengar arahan </li></ul></ul><ul><ul><li>Susun atau atur gambar ikut panduan </li></ul></ul><ul><ul><li>Catat butiran penting daripada rakaman </li></ul></ul><ul><ul><li>Dengar perbincagandan kemudia asingkan fakta </li></ul></ul><ul><ul><li>Nilai keindahan bahasa dalam bentuk puisi </li></ul></ul>
 23. 23. P&P KEMAHIRAN MENDENGAR <ul><li>Peringkat pramendengar </li></ul><ul><ul><li>Beri tugasan sebelum mula mendengar </li></ul></ul><ul><ul><li>Beri gambaran menyeluruh tentang apa yang hendak didengar </li></ul></ul><ul><ul><li>Beri arahan yang jelas </li></ul></ul><ul><ul><li>Pastikan pelajar dalam keadaan bersedia </li></ul></ul>
 24. 24. Semasa mendengar <ul><li>Pastikan pelajar beri tumpuan sepenuh perhatian terhadap bahan rangsangan </li></ul><ul><li>Atasi gangguan yang mungkin timbul semasa aktiviti mendengar dijalankan </li></ul>
 25. 25. Sesudah mendengar <ul><li>Huraikan apa yang ditimbulkan oleh pelajar dalam bahan rakaman yang mungkin menyulitkan mereka </li></ul><ul><li>Beri penekanan kepada aspek – aspek penting dalam bahan itu </li></ul><ul><li>Pastikan pelajar sempurnakan tugasan dan buat pengukuhan </li></ul><ul><li>Jalankan aktiviti tindak susulan </li></ul>
 26. 26. ABM DALAM LATIHAN MENDENGAR <ul><li>Pita rakaman </li></ul><ul><li>Rakaman video </li></ul><ul><li>Gambar </li></ul><ul><li>Kad imbasan </li></ul><ul><li>Bahan authentic </li></ul>

×