Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kemahiran Bahasa

 • Be the first to comment

Kemahiran Bahasa

 1. 1. KEMAHIRAN BAHASA UNTUK PERHATIAN : CIK NOR ASIAH BT ISMAIL
 2. 2. DISEDIAKAN OLEH• MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN• WAN MUHAMMAD FAUZAN BIN WAN ZAIN• MOHD SYAFIQ WAFIUDDIN BIN AHMAD ZAINI
 3. 3. MUKADIMAH• Terdapat dua komponen asas dalam kemahiran lisan yang berhubung dengan kemahiran bahasa iaitu : Mendengar bertutur
 4. 4. TUJUAN MENGAJAR LISAN• Membolehkan pelajar itu menyebut perkataan atau ayat dengan betul. Sebutan jelas dan tepat serta dituturkan dalam bentuk pertuturan yang biasa.• Melatih seseorang itu mendengar dan memahami pertuturan orang lain dengan baik.
 5. 5. • Membolehkan seseorang itu berinteraksi dengan orang lain secara tepat bagi menyatakan kehendak, perasaan, pengalaman dan berupaya mengutarakan pendapat dan pandangan yang jitu serta berkesan.• Membolehkan kanak-kanak bertutur dengan menggunakan ayat-ayat tersusun, perkataan-perkataan yang sesuai dan perbendaharaan kata yang lebih luas.
 6. 6. • Membolehkan mereka menguasai lisan kerana lisan asas kepada pembelajaran aspek-aspek bahasa yang lain dalam pengajaran bahasa.• Menyuburkan keyakinan dan kepercayaan diri sendiri.• Membolehkan kanak-kanak memperoleh kemahiran-kemahiran lain.
 7. 7. KEMAHIRAN-KEMAHIRAN LISAN KANAK-KANAK• Bercakap dengan tenang dan menggunakan gaya yang betul.• Bertutur dengan nada, intonasi dan tekanan yang betul.• Mendengar dengan baik, memahami perkara yang didengar dan menghormati percakapan orang lain.
 8. 8. • Berbicara atau melapor dengan gaya bahasa yang menarik dan betul.• Mengiklan atau membuat pengumuman dengan jelas dan tepat.• Berkebolehan memberi arahan dengan berkesan.• Berupaya mengemukakan pendapat, fikiran atau pandangan yang bernas.• Menggunakan bahasa dengan baik dalam situasi-situasi yang tertentu mengikut keperluan menggunakannya.
 9. 9. KEMAHIRANMENDENGAR
 10. 10. • Kemahiran mendengar merupakan kemahiran paling asas.• Berlaku pada peringkat penerimaan ( receptive level)• Seorang pelajar yang telah menguasai kemahiran ini harus dapat mendengar dengan baik perkara yang dituturkan oleh orang lain dan dapat memahami maksud serta berupaya untuk membuat tafsiran terhadap perkara yang didengar.
 11. 11. KONSEP-KONSEP PENTING• Pendengaran ialah gabungan segala yang didengar, difaham dan diingat.• Perdengaran berlaku melalui latihan-latihan khas yang dilakukan secara berperingkat- peringkat.• Individu lebih banyak belajar mendengar melalui pengalan daripada kecerdasan otak mereka.
 12. 12. • Aspek fizikal, psikologi dan nuerologi mempengaruhi proses pendengaran.• Pendengaran yang cekap memerlukan penyatuan idea yang logik dan berkesan.• Pendengaran harus berlaku melalui fikiran dan bukan perasaan.• Pendengaran untuk mengkritik memerlukan pendengaran yang berpusatkan hujah dan bukti.
 13. 13. • Pendengaran untuk tujuan hiburan melibatkan tindak balas positif terhadap muzik, kesusasteraan, drama dan lain-lain bahan kreatif.• Pendengaran untuk tujuan apresiasi memerlukan analisis kritis terhadap bentuk dan isi.
 14. 14. PROSES MENDENGAR• Mendengar deretan bunyi – bunyi bahasa• Memahami bunyi – bunyi tersebut• Menilai bunyi – bunyi yang diperdengarkan• Bertindak terhadap bunyi – bunyi tadi
 15. 15. JENIS-JENIS MENDENGAR• Mendengar secara pasif• Mendengar secara aktif.
 16. 16. Mendengar secara pasif• Peringkat kemahiran mendengar yang paling rendah.• Pendengar tidak berupaya memahami makna keseluruhan ujaran yang diucapkan dalam sesuatu pertuturan atau percakapan yang didengar.• Pendengar juga jarang-jarang dapat memahami dan mengingati serta menyebutkan semula perkara yang didengar.
 17. 17. MENDENGAR SECARA AKTIF.• Mendengar bagi mendapatkan makna,iaitu perkara yang didengar itu benar-benar difahami seperti yang di maksudkan oleh penutur.• Mendengar bagi mendapatkan makna,iaitu perkara yang didengar itu benar-benar difahami seperti yang di maksudkan oleh penutur.
 18. 18. • Di samping mendengar secara aktif,kita juga perlu memerhati tingkah laku dan bahasa tubuh penutur kerana ia dapat membantu pendengar memhami apa yang ingin disampaikan oleh penutur.• Mempertingkatkan keupayaan kita untuk memahami dan menelah maklumat verbal.• Kemahiran mendengar aktif digunakan secara meluas dalam pelbagai situasi seperti mendengar kuliah,perbualan harian dan sesi kaunseling.
 19. 19. KEMAHIRAN MEMBACA
 20. 20. • Proses kebalikan daripada proses menulis.• Proses membaca memerlukan seseorang tiu menterjemah kembali lambang-lambang bertulis kepada lambang-lambang bunyi yang hendak disampaikan oleh penulisnya.• Melibatkan proses verbal dan literasi secara serentak.
 21. 21. KONSEP MEMBACA• Membaca adalah satu proses pemikiran yang membina.(Pumfrey-1977)• Membaca adalah satu kegiatan mengenal kata-kata dengan cara membunyikannya (dalam hati) dan kemudian menarik erti daripada kata-kata itu.(Psikoliguistik kognitif)
 22. 22. TUJUAN MEMBACA• Mendapat idea keseluruhan• Mendapatkan maklumat spesifik• Aplikasi praktikal• Membentuk pemahaman yang terperinci dan analitikal• Pembacaan secara santai/bebas
 23. 23. JENIS BACAAN• Bacaan mekanis(bersuara)
 24. 24. BACAAN MEKANIS(BERSUARA)• Memakai nama-nama yang berbeza seperti membaca mekanis, membaca oral, membaca ulat dan membaca nyaring.• Satu aktiviti membaca yang disuarakan dengan jelas untuk menangkap dan memahamkan informasi, fikiran dan perasaan seseorang pengarang.
 25. 25. • Bacaan bersuara yang menyuarakan tulisan dengan sebutan yang jelas dan terang, dengan intonasi dan irama mengikut gaya membaca yang betul dengan menggerakkan alat-alat pertuturan.• Satu ketrampilan yang serba rumit dan kompleks.• Lebih tertumpu kepada usaha menganalisis pengucapan daripada pemahaman.
 26. 26. • Mampu memenuhi pelbagai ragam tujuan serta mengembangkan sejumlah ketrampilan serta minat.
 27. 27. TUJUANa) Membolehkan murid-murid membacadengan cekap dan pantas dengan sebutan danintonasi yang betul dan jelas.(b) Membolehkan murid-murid membacadengan irama membaca yang betul. (c) Mengembangkan atau mempelajari unsurbahasa seperti tatabahasa, kosa kata dan jugaapabila menggunakan kamus.
 28. 28. (d) Membolehkan murid-murid tahumenggunakan tanda-tanda baca serta tahupula berhenti pada tempat-tempat berhentiyang betul.(e) Dapat menggunakan kemahiran bahasadalam mata-mata pelajaran yanglain.(f) Untuk membolehkan murid-muridmencapai kemahiran dan kecekapanmembaca bersuara
 29. 29. (g) Dapat mengenal pasti laras bahasa yangpelbagai.(h) Menikmati unsur estetik dalam bahanbacaan.(i) Dapat mengulas isi yang terdapat dalambahan bacaan.
 30. 30. Cadangan Aktiviti bacaan mekanis(a) Guru memberikan satu petikan dalam satumasa khas untuk bacaan, sesuaidengan kebolehan dan umur murid-murid.(b) Bersoal jawab dan membantu murid-muriddengan perkataan-perkataan dan rangkai katayang susah sama ada dari segi sebutan ataumakna perkataan-perkataan itu.
 31. 31. c) Guru membaca sebagai contoh dan murid-muridmenyemak bacaan guru.(d) Guru membaca dan murid-murid mengikut.Boleh dilakukan secara kelasatau kumpulan.(e) Guru memandu murid-murid membaca secaraindividu bergilir-gilir.(f) Guru berbincang dan bersoal jawab denganmurid-murid mengenai isu bacaan untuk mengujikefahaman mereka. Ini boleh dilakukan secaralisandan bertulis.
 32. 32. KEMAHIRAN MENULIS
 33. 33. KONSEP• Menulis ialah kegiatan menghasilkan simbol grafik yang disusun atur berdasarkan pertuturan yang membentuk perkataan dan seterusnya disusun menjadi ayat.
 34. 34. TULISAN• Alat melahirkan fikiran dan perasaan.• Alat bagi menurunkan segala isi pelajaran dan mempamerkan idea seseorang itu.• Berkait rapat dengan membaca.
 35. 35. FUNGSI• Menurut Ann Rimes (1983)• Tujuan serta-merta• Tujuan lanjut
 36. 36. • Merangsang dan memahirkan tatabahasa, idea perbendaharaan kata dan perasaan.• Memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai bidang bahasa.• Meluaskan pengetahuan, melahirkan idea dan menggunakan seluruh anggota mekanis untuk merangsang pembelajaran.
 37. 37. • Membina asas menulis yang kukuh untuk membolehkan kanak-kanak menulis dengan baik, cekap dan pantas.• Membolehkan kanak-kanak mengeja perkataan-perkataan dengan pantas dan menyusun ayat-ayat dengan betul dan boleh difahami oleh pembaca.• Membolehkan kanak-kanak mengulangi pelajarannya dengan cara membaca tulisan- tulisan yang tercata atau mebaca buku-buku luar untuk menambahkan isi bacaannya.
 38. 38. • Membolehkan kanak-kanak melahirkan fikiran dan perasaan dengan sempurna dalam bentuk penulisan.• Menyuburkan minat suka menulis atau mengarang dalam kalangan kanak-kanak.• Menambah dan meluaskan pengetahuan kanak-kanak dalam perbendaharaan kata, perkembangan bahasa dan tulisan.• Menyediakan kanak-kanak untuk peperiksaan.
 39. 39. • Meluaskan pengetahuan pengalaman, perhubungan dan matlamat menerusi penulisan.• Memberikan kepuasan jiwa dalam pemikiran, pengalaman dan perasaan.• Menyediakan mereka dengan pengetahuan supaya dapat memenuhi kehendak dan hasrat masyarakat moden, khasnya bagi kepentingan diri sendiri dan orang ramai umumnya.
 40. 40. SEKIAN,TERIMA KASIH.

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • nabilromzi

  Jul. 17, 2017
 • dalilarosdi

  Jul. 17, 2017
 • nurelyani

  Jul. 17, 2017
 • najwafiq70

  Jul. 31, 2017
 • NurinAthirah6

  Sep. 16, 2018
 • Jacklyn0310

  Jan. 2, 2019
 • UmmiJakariah

  Dec. 16, 2019

Views

Total views

14,916

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

269

Shares

0

Comments

0

Likes

7

×