Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
AnalisisKesalahanKosaKata<br />
KosaKata<br />Pemilihankosakata (merangkumiaspekdiksidenganmaksudujaran). Antara yang perludiberiperhatianadalahperkara-pe...
1. Penggunaankatamajmuk yang tidakbetul<br />contohkesalahan:<br />- banyakkanak-kanakitu<br />- sesetengahdaripada idea-...
2. Penggunaankatagantinamadiriperludikaitkandengankesantunanbahasa<br />Katagantidiritidakbolehdigunakanuntukbendaataubina...
Semuakatagantitidakbolehdigandakanataudiulangmenjadikamu-kamu, anda-anda, mereka-mereka, dansebagainya. Misalnya:<br />Mer...
Katakamibererti“ sayadengandia”.Orang yang diajakbercakaptidakdisertakan. Kita bererti“andadengansaya”atau“andadengankami”...
3. Penggunaaan kata hubung dan kata sendi nama. Penggunaankatahubungada yang tidaksesuaidenganfungsiketerangannyakeranaada...
Katasendinama<br />i - Dari<br />Salah:<br />Umartelahberpindahdaripadasekolahinibulanlalu.<br />Daripadahariini, sayaakan...
iii - Pada<br />Salah:<br />SayaselalupergikeibukotadiHariKebangsaan.<br />Di petangsemalam , sayapergikeperpustakaanawam....
4. Penggunaankatatidaktepat<br />contohkesalahan:<br />Padapendapatansaya, kitaperlumenggandakanusahajikamahumendapatlebih...
5. Kesalahanimbuhan<br />contohkesalahan:<br />Cadanganuntukmemperbesarkanpejabatakanmenelanbelanja RM1juta. (memperbesar)...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Kemahiran Bahasa
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Analisis kesalahan kosa kata

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Analisis kesalahan kosa kata

 1. 1. AnalisisKesalahanKosaKata<br />
 2. 2. KosaKata<br />Pemilihankosakata (merangkumiaspekdiksidenganmaksudujaran). Antara yang perludiberiperhatianadalahperkara-perkaraberikut: <br />- penggunaan  bentukjamak<br /> - kesesuaian penggunaan kata ganti nama diri <br />- penggunaaan kata hubung dan kata sendi nama<br />- penggunaaankata yang tidaktepat<br />- imbuhan<br />
 3. 3. 1. Penggunaankatamajmuk yang tidakbetul<br />contohkesalahan:<br />- banyakkanak-kanakitu<br />- sesetengahdaripada idea-idea <br /> - semuakereta-kereta<br /> - para-parapelajar<br /> - empatorangabang-abang<br />
 4. 4. 2. Penggunaankatagantinamadiriperludikaitkandengankesantunanbahasa<br />Katagantidiritidakbolehdigunakanuntukbendaataubinatang. Misalnya<br />Kucingitumati. ladilanggarlori. (salah)<br /> - Kucingitumatidilanggarlori. (betul) <br />Katabeliaubolehdigunakanhanyauntukorang yang dihormatisepertiibubapa, guru, menteriatauorangtua-tua, danbukankanak-kanak. Misalnya: <br />Beliauditangkapkeranamengedarkandadah. (salah)<br /> - Diaditangkapkeranamengedarkandadah. (betul)<br />
 5. 5. Semuakatagantitidakbolehdigandakanataudiulangmenjadikamu-kamu, anda-anda, mereka-mereka, dansebagainya. Misalnya:<br />Mereka-mereka yang bersalahakandihukum. (salah)<br /> - Mereka yang bersalahakandihukum. (betul)<br />Katagantiiadannyatidakbolehdigabungkanmenjadiianya. Misalnya:<br />Jikatidakdirawat, mungkinianyaakanlumpuh. (salah)<br /> - Jikatidakdirawat, mungkiniaakanlumpuh. (betul) <br />Katagantidiriseperti beta, baginda, danpatikdigunakanhanyadalamhubungandengankerabatdirajasaja.<br />
 6. 6. Katakamibererti“ sayadengandia”.Orang yang diajakbercakaptidakdisertakan. Kita bererti“andadengansaya”atau“andadengankami”.Orang yang diajakbercakapdisertakan.<br />“Kamimestimemenangiperlawananini,” kataAnaskepadaNazrul. ( salah )<br /> -“Kitamestimemenangiperlawananini,” kataAnaskepadaNazrul. ( betul )<br />“Kita akankerumahawak,” kataAyudan Tina kepada Suzie. ( salah )<br /> -“Kamiakankerumahawak,” kataAyudan Tina kepada Suzie. ( betul )<br />
 7. 7. 3. Penggunaaan kata hubung dan kata sendi nama. Penggunaankatahubungada yang tidaksesuaidenganfungsiketerangannyakeranaadakatahubung yang merujukkepadamasa, syarta, sebab, akibatdansebagainya<br />contoh kesalahan:<br />Katahubung<br />Salah:<br />Sally sedangmembacabilasayatibadirumahnya.<br />Badannyabesarkecualikakinyakecil.<br />Kakakmemandukeretasementaramendengar radio<br />Betul:<br />Sally sedangmembacaapabilasayatibadirumahnya.<br />Badannyabesartetapikakinyakecil.<br />Kakakmemandukeretasambilmendengar radio<br />
 8. 8. Katasendinama<br />i - Dari<br />Salah:<br />Umartelahberpindahdaripadasekolahinibulanlalu.<br />Daripadahariini, sayaakanbelajarbersungguh-sungguh.<br />Betul:<br />Umartelahberpindahdarisekolahinibulanlalu.<br />Darihariini, sayaakanbelajarbersungguh-sungguh.<br />ii - Daripada<br />Salah:<br />Tilamitudibuatdarigetahasli.<br />Sukarmilebihtinggidariabangnya.<br />Tinggaldirumahlebihbaikdaritinggaldiasrama.<br />Betul:<br />Tilamitudibuatdaripadagetahasli.<br />Sukarmilebihtinggidaripadaabangnya.<br />Tinggaldirumahlebihbaikdaripadatinggaldiasrama.<br />
 9. 9. iii - Pada<br />Salah:<br />SayaselalupergikeibukotadiHariKebangsaan.<br />Di petangsemalam , sayapergikeperpustakaanawam.<br />Kita mestilahmenumpukantaatsetiadengannegara.<br />Betul:<br />SayaselalupergikeibukotapadaHariKebangsaan.<br />Padapetangsemalam , sayapergikeperpustakaanawam.<br />Kita mestilahmenumpukantaatsetiapadanegara.<br />iv - Di<br />Salah:<br />SayadilahirkandiSarawak.<br />Ayah awakbekerjadimana ?<br />Betul:<br />Sayadilahirkandi Sarawak.<br />Ayah awakbekerjadimana ?<br />
 10. 10. 4. Penggunaankatatidaktepat<br />contohkesalahan:<br />Padapendapatansaya, kitaperlumenggandakanusahajikamahumendapatlebihkeuntungan. (pendapat)<br />
 11. 11. 5. Kesalahanimbuhan<br />contohkesalahan:<br />Cadanganuntukmemperbesarkanpejabatakanmenelanbelanja RM1juta. (memperbesar)<br /> - `memper' ialah imbuhan kata kerja transitif dan tidak perlu akhiran `kan' untiuk menjadikan kata adjektif besar sebagai kata kerja  transitif<br />Hakim telahmenjatuhkanpengedarkandadahitudenganhukumangantungmandatori. (menjatuhi)<br />- Akhir`-kan' menunjukkanbahawa `pengedardadah' itudijatuhkantetapimaksudayatialah `hukumangantungmandatori' dijatuhkankeatas `pengedardadah'.<br />

Views

Total views

3,617

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

67

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×