Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

M23

66 views

Published on

RPH

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

M23

 1. 1. RINGKASAN MENGAJAR GALAKAN MEMBACA DAN LITERASI MAKLUMAT (GMLM) MINGGU : 23 HARI : ISNIN TARIKH : 27 JUN 2016 Tajuk : Galakan membaca dan literasi maklumat (GMLM) Merekodkan bacaan NILAM bagi bulan April. Masa : 150 minit (10.30 – 1.00 tengah hari) Objektif : 1. Menyediakan laporan untuk dihantar ke PKG. Aktiviti : 1. Menyemak dan mengesahkan Rekod Bacaan NILAM murid. 2. Memasukkan data NILAM secara manual. 3. Mengemaskini data anugerah bagi kategori gangsa dan perak. Catatan : __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________
 2. 2. RINGKASAN MENGAJAR GALAKAN MEMBACA DAN LITERASI MAKLUMAT (GMLM) MINGGU : 23 HARI : ISNIN TARIKH : 27 JUN 2016 Tajuk : Organisasi Bahan (OB) Proses Teknik Bahan Buku Masa : 90 minit (8.10 pagi – 9.40 pagi) Objektif : 1. Memastikan semua buku baharu siap diproses mengikut teknik yang betul. Aktiviti : 1. Cop perolehan dan cop hak milik pada bahan. 2. Sediakan slip kerja. 3. Lekatkan kad pinjaman dan slip tarikh pulang. 4. Lekatkan label nombor panggilan dan nombor pengelasan pada buku. Catatan : __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ ______________________________________________________________________________
 3. 3. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU : 23 HARI : SELASA TARIKH : 28 JUN 2016 Masa / Kelas / Mata Pelajaran 8.10 – 8.40 pagi / 2 Cerdas / Dunia Seni Visual Bidang Membentuk Dan Membuat Binaan Tema Objek Buatan Manusia Tajuk Kad Hari Raya Aktiviti Kolaj Standard Kandungan 1.1 Persepsi Estetik : 1.1.1, 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.2, 1.1.2.1, 1.1.2.2, 1.1.2.3 1.2 Aplikasi Seni: 1.2.1, 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.2, 1.2.2.1 Standard Pembelajaran 1.3 Ekspresi Kreatif : 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 1.4 Apresiasi Seni : 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 Objektif Pembelajaran : Di akhir P&P, murid dapat : 1. 1. Mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada 2. kolaj. 3. 2. Mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik 4. dalam penghasilan kad hari raya secara kolaj. 5. 3. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan 6. penekanan pada bahasa seni visual. Kriteria Kejayaan Murid dikatakan berjaya sekiranya : 1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual. 2. Mengetahui dan menyatakan cara-cara menghasilkan sekeping kad ucapan hari raya dengan menggunakan teknik kolaj. 3. Menghasilkan sekeping kad ucapan dengan menggunakan teknik kolaj. Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Gur 1. 1. Guru menunjukkan kad-kad hari raya yang dihasilkan secara kolaj. 2. 2. Guru memberi penerangan berkaitan aktiviti yang akan dijalankan. 3. 3. Murid memulakan aktiviti dengan bimbingan guru. 4. 4. Murid membuat aspresiasi tentang hasil karya yang telah dihasilkan oleh 5. mereka dan rakan-rakan. 6. 5. Murid mempamerkan hasil kerja masing-masing. KBAT / Kemahiran Pembelajaran / i-THINK Boleh menilai idea untuk memilih idea yang terbaik serta boleh mencipta/ mereka cipta sesuatu BBM Contoh kad hari raya, hasil kerja murid terdahulu EMK Elemen kreativiti dan inovasi Nilai Murni Mencintai alam semula jadi, berdikari Refleksi:
 4. 4. RINGKASAN MENGAJAR GALAKAN MEMBACA DAN LITERASI MAKLUMAT (GMLM) MINGGU : 23 HARI : SELASA TARIKH : 28 JUN 2016 Tajuk : Organisasi Bahan (OB) Proses Teknik Bahan Buku Masa : 150 minit (8.10 pagi – 8.40 pagi, 11.00 – 1.00 tengah hari) Objektif : 1. Memastikan semua buku baharu siap diproses mengikut teknik yang betul. Aktiviti : 1. Cop perolehan dan cop hak milik pada bahan. 2. Sediakan slip kerja. 3. Lekatkan kad pinjaman dan slip tarikh pulang. 4. Lekatkan label nombor panggilan dan nombor pengelasan pada buku. Catatan : __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________
 5. 5. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU : 23 HARI : RABU TARIKH : 29 JUN 2016 Masa / Kelas / Mata Pelajaran 10.00 – 11.00 pagi / 4 Cerdas / Dunia Seni Visual Bidang Membentuk dan Membuat Binaan Tema Objek Buatan Manusia Tajuk Hiasan Aidil Fitri Aktiviti Montaj Standard Kandungan 1.1 Persepsi Estetik : 1.1.1, 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.2, 1.1.2.1, 1.1.2.2 1.2 Aplikasi Seni: 1.2.1, 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.2, 1.2.2.1 Standard Pembelajaran 1.3 Ekspresi Kreatif : 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 1.4 Apresiasi Seni : 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 Objektif Pembelajaran : Di akhir P&P, murid dapat : 1. Murid dapat memahami dan menggunakan bahasa seni visual yang ada pada montaj. 2. Mengetahui dan memahami bahasa seni visual ,media serta proses dan teknik dalam penghasilan montaj. 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual,media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. Kriteria Kejayaan Murid dikatakan berjaya sekiranya : 1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual. 2. Menyenarai dan mengaplikasi pelbagai media, proses dan teknik secara kreatif. 3. Menghasilkan hiasan Aidil Fitri menggunakan teknik montaj. Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1.Guru menunjukkan contoh hasil karya yang menggunakan teknik montaj dan bersoal jawab dengan murid. 2.Guru menunjukkan cara menghasilkan montaj dengan memberikan penekanan pada ruang dan imbangan. 3.Murid menggunakan pelbagai media yang mempunyai kesan jalinan untuk menghasilkan karya. 4. Murid mengaplikasikan teknik montaj mengikut kreativiti masing-masing. 5. Murid mentaksir hasil karya sendiri dan rakan. KBAT / Kemahiran Pembelajaran / i-THINK Menerokai pelbagai kemungkinan idea dan ciptaan. BBM Contoh hasil karya guru dan hasil kerja murid terdahulu EMK Keusahawanan, elemen kreativiti dan inovasi Nilai Murni Yakin dan menghargai Refleksi:
 6. 6. RINGKASAN MENGAJAR GALAKAN MEMBACA DAN LITERASI MAKLUMAT (GMLM) MINGGU : 23 HARI : RABU TARIKH : 29 JUN 2016 Tajuk : Organisasi Bahan (OB) Proses Teknik Bahan Buku Masa : 180 minit (8.10 pagi – 9.40 pagi, 11.30 – 1.00 tengah hari) Objektif : 1. Memastikan semua buku baharu siap diproses mengikut teknik yang betul. Aktiviti : 1. Cop perolehan dan cop hak milik pada bahan. 2. Sediakan slip kerja. 3. Lekatkan kad pinjaman dan slip tarikh pulang. 4. Lekatkan label nombor panggilan dan nombor pengelasan pada buku. Catatan : __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________
 7. 7. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU : 23 HARI : KHAMIS TARIKH : 30 JUN 2016 Masa / Kelas / Mata Pelajaran 7.40 – 8.40 pagi / 5 Cerdas / Dunia Seni Visual Bidang Membuat Dan Membentuk Binaan Tema Objek Buatan Manusia Tajuk Kad Ucapan Hari Raya Aktiviti Kolaj Standard Kandungan 1.2 Persepsi Estetik : 1.1.1, 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.2, 1.1.2.1, 1.1.2.2 1.2 Aplikasi Seni: 1.2.1, 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.2, 1.2.2.1 Standard Pembelajaran 1.3 Ekspresi Kreatif : 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 1.4 Apresiasi Seni : 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 Objektif Pembelajaran : Di akhir P&P, murid dapat : 1. Murid dapat memahami dan menggunakan bahasa seni visual yang ada pada montaj. 2. Menyenarai dan mengaplikasi pelbagai media, proses dan teknik secara kreatif. 3. Mengetahui dan menyatakan cara-cara menghasilkan kad raya dengan menggunakan teknik kolaj. Kriteria Kejayaan Murid dikatakan berjaya sekiranya : 1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual. 2. Mengetahui dan memahami bahasa seni visual ,media serta proses dan teknik dalam penghasilan montaj. 3. Menghasilkan sekeping kad ucapan dengan menggunakan teknik kolaj. Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Guru menerangkan aktiviti yang akan dilakukan iaitu membuat kad dengan menggunakan teknik kolaj serta menunjukkan contoh yang telah siap. 2. Guru menerangkan tentang bahan dan alat yang diperlukan untuk membuat kad menggunakan teknik kolaj. 3. Menerangkan cara-cara menghasilkan sekeping kad ucapan hari raya menggunakan teknik kolaj. 4. Memberi bimbingan kepada murid dalam menyiapkan kad ucapan. KBAT / Kemahiran Pembelajaran / i-THINK Menganalisis objek BBM Contoh hasil karya guru dan hasil kerja murid terdahulu EMK Keusahawanan, elemen kreativiti dan inovasi Nilai Murni Ketelitian, ketekunan dan kerjasama Refleksi:
 8. 8. RINGKASAN MENGAJAR GALAKAN MEMBACA DAN LITERASI MAKLUMAT (GMLM) MINGGU : 23 HARI : KHAMIS TARIKH : 30 JUN 2016 Tajuk : Organisasi Bahan (OB) Proses Teknik Bahan Buku Masa : 180 minit (8.10 pagi – 9.40 pagi, 11.30 – 1.00 tengah hari) Objektif : 1. Memastikan semua buku baharu siap diproses mengikut teknik yang betul. Aktiviti : 1. Cop perolehan dan cop hak milik pada bahan. 2. Sediakan slip kerja. 3. Lekatkan kad pinjaman dan slip tarikh pulang. 4. Lekatkan label nombor panggilan dan nombor pengelasan pada buku. Catatan : __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ ______________________________________________________________________________
 9. 9. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL MINGGU : 23 HARI : JUMAAT TARIKH : 01 JULAI 2016 Masa / Kelas / Mata Pelajaran 8.40 – 9.40 pagi / 3 Cerdas / Dunia Seni Visual Bidang Membentuk Dan Membuat Binaan Tema Alam Semula Jadi Tajuk Haiwan Bersayap Aktiviti Mobail Standard Kandungan 1.1 Persepsi Estetik : 1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.2, 1.1.2.1, 1.1.2.2 1.2 Aplikasi Seni: 1.2.1, 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.2, 1.2.2.1 Standard Pembelajaran 1.3 Ekspresi Kreatif : 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 1.4 Apresiasi Seni : 1.4.1, 1.4.2 Objektif Pembelajaran : Di akhir P&P, murid dapat : 1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual. 2. Menyenarai dan mengaplikasi pelbagai media, proses dan teknik secara kreatif. 3. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat mobail burung. Kriteria Kejayaan Murid dikatakan berjasa sekiranya : 1.Memahami dan menyatakan bahasa seni visual. 2.Menyenarai dan mengaplikasi pelbagai media, proses dan teknik secara kreatif. 3.Mengetahui dan menyatakan cara-cara menghasilkan seekor burung secara mobail. 4.Menghasilkan seekor burung dengan menggunakan teknik mobail. Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. 1. Guru menerangkan aktiviti yang akan dilakukan iaitu melukis dan mewarna 2. gambar seekor burung dan menunjukkan contoh yang telah siap. 3. 2. Guru menerangkan tentang bahan dan alat yang diperlukan untuk membuat 4. mobail burung. 5. 3. Murid mewarnakan gambar burung dan mengguntingkannya. 6. 4. Menampalkan gambar tersebut di atas kad manila. 7. 5. Tebuk lubang kecil pada bahagian sayap burung. 8. 6. Ikatkan sehelai benang pada lubang. 9. 7. Gantung pada penyangkut baju. KBAT / Kemahiran Pembelajaran / i-THINK Boleh menilai idea untuk memilih idea yang terbaik BBM Contoh mobail ular dan rama-rama, hasil kerja murid terdahulu EMK Keusahawanan, Daya kreativiti dan inovasi Nilai Murni Rajin, gigih dan tidak mudah berputus asa. Refleksi:

×