RPT BM TAHUN 3 2014

20,037 views

Published on

Published in: Education
6 Comments
15 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
20,037
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
171
Actions
Shares
0
Downloads
1,883
Comments
6
Likes
15
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

RPT BM TAHUN 3 2014

 1. 1. RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
 2. 2. MINGGU / TARIKH MINGGU 1- 2 02.01.14 03.01.14 TEMA / TAJUK TEMA SEKOLAH Unit 1 Mari Bekerjasama 06.01.14 10.01.14 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.2.6 mendengar, memahami dan menyebut frasa dan ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul 2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul. 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas. PENGISIAN KURIKULUM STANDARD PRESTASI Contoh: Cadangan Sistem Bahasa -kata nama - frasa dan ayat -imbuhan awalan dan akhiran -ayat tunggal B1 DL1 E1 (1.2.6) Mendengar dan menyebut frasa ayat. EMK -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK B3 DB1 E1 (2.2.2) Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan dengan sebutan yang betul. B3 DT1 E1 (3.2.6) Membina dan manulis ayat tunggal dan ayat majmuk.
 3. 3. 5.2 Memahami dan juga menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. MINGGU 3 - 4 13.01.14 17.01.14 20.01.14 25.01.14 14 Januari Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W (Maulidur Rasul) TEMA SEKOLAH Unit 2 Bantumembantu Amalan Murni 5.2.1 Memahami dan menggunakan kata terbitan awalan beR, meN, teR dan di… dengan betul dalam pelbagai situasi. 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis ayat permintaan dan ayat perintah jenis ayat suruhan dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong, vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 17 Januari Cuti Thaipusam 2.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan-bahan bacaan mengandungi pelbagai pola dengan lancar, sebutan intonasi yang betul dan jelas. jenis yang ayat dan 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai jenis bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah. 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul 3.2.7 Menulis frasa dan ayat tunggal secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan Sistem Bahasa - ayat perintah -Diftong, vokal berganding - Penjodoh bilangan - Frasa nama - Frasa kerja - Frasa adjektif - kata nama am hidup bukan manusia Kosa kata EMK -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK B2 DL1 E1 (1.3.1) Memberikan respons dan melakonkan. B3 DB1 E1 (2.2.2) Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan dengan sebutan yang betul. B2 DT1 (2.2.3) Membaca dan memahami ayat dalam perenggan.
 4. 4. dan kemas. betul dan kemas. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk membuat carta alir daripada pelbagai sumber. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 4.1.1 Menyebut dan memahami lirik lagu yang mengandungi mesej dalam nyanyian yang dipersembahkan secara didik hibur. B6 DT1 E1 (4.1.1) Membina baris lagu dan menyanyikan lagu. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup yang merujuk bukan manusia dan penjodoh bilangan dengan betul. B6 DT1 E1 (5.1.1) Menulis karangan berpandukan gambar yang yang diberi. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata, ayat tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya, ayat seru dan ayat perintah dengan betul dalam pelbagai situasi. 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap soalan yang mengandungi kata tanya. 03.02.2014 07.02.2014 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 30 Jan `14 Cuti Peristiwa 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. MINGGU 5-6 TEMA SEKOLAH 27.01.14 31.01.14 Unit 3 Muafakat Membawa Berkat Sistem Bahasa -kata tanya -ayat seruan -ayat perintah -kata nama khas hidup manusia Aspek seni bahasa EMK -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK B4 DL1 E1 (1.5.2) Bercerita berdasarkan gambar yang diberi. B2 DT1 E1 (2.2.3) Membaca dan memahami serta menulis jawapan berdasarkan soalan yang diberi.
 5. 5. 31 Jan - 01 Feb Tahun Baharu Cina 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 03 Feb 2014 Cuti Berganti Tahun Baharu Cina (25/01/14) 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. TEMA 2 Unit 4 Jaga keselamatan Diri 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan susunan idea yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. KESELAMATAN 10.02.14 15.02.14 B6 DT1 E1 (3.3.4) Menulis karangan berpandukan gambar yang diberi. 3.3.4 Membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan dengan betul. 04 Feb 2014 Cuti Berganti Tahun Baharu Cina (15/02/14) MINGGU 7 3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul. 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup yang merujuk bukan manusia dengan betul mengikut konteks. 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.3.3 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan dengan betul. Sistem Bahasa -kata kerja aktif tak transitif -digraf -konsonan bergabung 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. EMK -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK 2.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada B4 DT1 E1 (5.1.2) Mencatat maklumat yang betul berdasarkan urutan cerita. B2 DL1 E1 (1.3.3) Mendengar dan memberikan respons terhadap arahan, soalan dan pesanan.
 6. 6. pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. MINGGU 8-9 17.02.14 – 21.02.14 TEMA 2 KESELAMATAN Unit 5 Panduan Keselamatan 24.02.14 28.02.14 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan daripada pelbagai sumber. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan tak transitif dengan betul mengikut konteks. 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. B1 DT1 E1 (3.2.6) Menulis ayat tunggal 3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas. 1.3.1 Mendengar, memahami, dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis ayat permintaan dan ayat perintah jenis ayat suruhan dengan betul. B1 DT1 E2 (3.2.6) Menulis ayat majmuk B4 DT1 E1 (3.5.1) Menulis maklumat mengikut susunan yang betul. Sistem Bahasa ayat tanya -kata tanya -imbuhan akhiran -ayat tunggal susunan biasa -ayat tunggal susunan songsang 2.2 Membaca dan memahami 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat perkataan berimbuhan awalan dan -kata ganti nama daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, 2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi Aspek Seni Bahasa EMK -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK B2 DL1 E1 (1.3.1) Memberikan respons terhadap arahan yang diberi. B1 DB1 E1 (2.3.1) Membaca ayat dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. B1 DB1 E2 (2.3.2) Membaca ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul.
 7. 7. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. ayat tunggal sususan biasa dan susunan songsang dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. 2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.4.1 Menulis imlak perkataan berimbuhan dengan tepat. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 4.1.2 Memahami dan menghasilkan lirik lagu yang mengandungi mesej secara terkawal dan menyampaikan melalui nyanyian secara didik hibur. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan susunan idea yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri sebagai kata sapaan dengan betul mengikut konteks. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal sususan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi. 5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata, ayat tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya, ayat B1 DT2 E1 (3.4.1) Menulis imlak ayat yang mempunyai perkataan berimbuhan akhiran. B3 DL1 E1 (5.1.3) Berbual dengan menggunakan kata ganti nama diri sebagai kata sapaan.
 8. 8. seru dan ayat perintah dengan betul dalam pelbagai situasi. MINGGU 10 - 11 03.03.14 07.03.14 TEMA 2 KESELAMATAN Unit 6 Berwaspada Selalu 10.03.14 14.03.14 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan yang sesuai bagi kalangan bukan ahli keluarga dalam pelbagai situasi secara bertatasusila. Sistem Bahasa -kata panggilan -kata kerja aktif transitif EMK -kreativiti dan inovasi1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu TMK –belajar melalui sesuatu perkara semula dengan perkara dengan tepat, sebutan yang TMK tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 13-14 Mac Ujian Prestasi 1 B3 DL1 E1 (1.4.2) Melengkapkan dialog dengan kata panggilan yang sesuai. jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi ayat tunggal sususan biasa dan susunan songsang dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul. 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat B1 DB1 E2 (2.3.2) Membaca ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul.
 9. 9. yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan tanda baca dan ejaan yang tepat. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan susunan idea yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. B1 DT2 E1 (3.4.2) Menulis imlak ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan. 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri sebagai kata sapaan dengan betul mengikut konteks. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan tak transitif dengan betul mengikut konteks. MINGGU 12 17.03.14 21.03.14 TEMA 3 KESIHATAN DAN KEBERSIHAN 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan pelbagai ayat dalam pelbagai situasi secara bertatasusila. Unit 7 17-19 Mac Ujian Prestasi 1 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. Sihatkan Tubuh Kita 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi ayat tunggal sususan biasa dan susunan songsang dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. B1 DT1 E1 ( 5.1.4) Menggunakan kata kerja untuk menulis ayat yang sesuai. Sistem Bahasa -ayat tunggal susunan biasa -ayat tunggal susunan songsang -kata adjektif Aspek Seni Bahasa EMK -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK B5 DL1 E1 (1.4.1) Menyampaikan makulmat yang diberi dengan tepat.
 10. 10. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti pertautan idea dalam bahan multimedia bagi membuat ramalan dengan tepat. 3.4 Menulis imlak dengan tepat 3.3.4 Membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan dengan betul. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan tak transitif dengan betul mengikut konteks. B6 DB1 E1 (2.4.1) Membuat ramalan berdasarkan maklumat yang diberi. B1 DT1 E1 (5.1.4) Membina ayat berdasarkan perkataan yang diberi. CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (22.03.2014 – 30.03 14) MINGGU 13 - 14 31.03.14 05.04.14 07.04.14 11.04.14 TEMA 3 KESIHATAN DAN KEBERSIHAN Unit 8 Jaga Kesihatan Diri 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri dengan betul dalam pelbagai situasi secara bertatasusila. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang mengandungi frasa yang sesuai secara bertatasusila. B3 DL1 E1(1.4.3) Berkomunikasi menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri dalam pelbagai situasi.
 11. 11. B6 DB1 E2 (2.4.2) Memahami maklumat dan membuat penilaian. 2.4 Membaca dan memahami 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul 2.5.2 Membaca , memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 3.3.4 Membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan dengan betul. B6 DT1 E1 (3.3.4) Menulis cerita berdasarkan maklumat yang diberi. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.4.1 Menulis imlak perkataan berimbuhan dengan tepat. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk membuat carta alir daripada pelbagai sumber. B1 DT2 E1 (3.4.1) Menulis imlak ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 4.1.1 Menyebut dan memahami lirik lagu yang mengandungi mesej dalam nyanyian yang dipersembahkan secara didik hibur. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.1.5 Memahami dan menggunakan pelbagai jenis kata adjektif dengan betul mengikut konteks. B4 DT1 E1 (5.1.5) Melengkapkan ayat dengan kata adjektif yang sesuai.
 12. 12. MINGGU 15 21.04.14 25.04.14 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan menggunakan kata dan ayat yang sesuai tentang sesuatu perkara dalam pelbagai situasi secara bertatasusila. Unit 9 14.04.14 18.04.14 TEMA 3 KESIHATAN DAN KEBERSIHAN 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. Badan Sihat Fikiran Cerdas 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul. 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk bukan grafik dengan betul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan tanda baca dan ejaan yang tepat. Kosa kata EMK -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK B3 DL1 E2 (1.4.4) Menyatakan permintaan dalam pelbagai situasi B4 DL1 E1 ( 1.5.1) Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. B2 DB1 E1 (2.2.1) Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan akhiran dalam ayat. B4 DB1 E2 (2.6.2) Membaca dan memahami bahan bukan sastera serta menyatakan ilmu pengetahuan dengan betul.
 13. 13. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif 21.04.14 25.04.14 Unit 10 Hubungan Harmoni menyampaikan mesej melalui penceritaan secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. TEMA 4 PERPADUAN 4.2.2 Mengujarkan idea yang tepat dengan menggunakan bahasa yang indah serta gaya yang sesuai untuk semasa bercerita secara didik hibur MINGGU 16 3.7.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif secara berpandu dengan betul. 5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal sususan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. untuk memberi respons dengan betul. yang sesuai untuk penilaian dengan betul. 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 4.2.2 Mengujarkan idea yang tepat dengan menggunakan bahasa yang indah serta gaya yang sesuai untuk menyampaikan mesej melalui penceritaan secara didik hibur. B5 DT1 E1 (3.7.1) Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan tepat menggunakan idea utama dan idea sampingan. Sistem Bahasa -kata hubung EMK 2.4 Membaca dan memahami 2.4.3 Membaca dan memahami -kreativiti dan inovasimaklumat yang tersurat dan maklumat yang tersirat dengan TMK –belajar melalui tersirat daripada pelbagai bahan tepat daripada bahan multimedia TMK membuat B4 DL1 E1(1.5.1) Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. B4 DB1 E2V (2.4.3) Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul.
 14. 14. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. TEMA 4 PERPADUAN 28.04.14 02.05.14 Unit 11 Bertolak Ansur Amalan Kita 05.05.14 10.05.14 1 Mei 2014 Cuti Hari Pekerja 5 Mei 2014 Ujian Setara Jawi & Bahasa Arab 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 2.5.2 Membaca , memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. MINGGU 17 -18 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betul mengikut konteks. 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan daripada pelbagai sumber. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan idea utama dan idea sampingan dengan bahasa yang santun. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik B1 DT1 E2 ( 5.1.6) Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betul mengikut konteks. Sistem bahasa -kata sendi nama Kosa kata umum Kosa kata istilah B4 DL1 E2 (1.5.2) Menceritakan sesuatu perkara yang dibaca dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Aspek Seni Bahasa EMK -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK B6 DT1 E1 (3.5.1) Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan daripada pelbagai sumber.
 15. 15. hibur. 4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. TEMA 4 PERPADUAN 12.05.14 16.05.14 Unit 12 19.05.14 23.05.14 Amalan Murni Hidup Sejahtera 4.4.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas menggunakan bahas yang indah secara didik hibur 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks MINGGU 19 - 20 hibur. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata sendi nama dan kata seru dengan betul mengikut konteks 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. Sistem Bahasa: -imbuhan awalan teR,di -ayat majmuk -ayat tunggal 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara menggunakan perkataan frasa dan ayat yang sesuai daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. Aspek Seni Bahasa 13 Mei 2014 Cuti Hari Wesak 19–23 Mei `14 PKSR 1 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan, frasa dan ayat yang betul daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat B5 DB1 E1 (5.1.7) Memahami dan menggunakan kata sendi nama dan kata seru dengan betul mengikut konteks. B6 DL1 E1 (1.7.1) Berbincang dan menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara yang dapat mempengaruhi khalayak secara bertatasusila. EMK : -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK B2 DB1 E1(2.2.1) Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat.
 16. 16. dengan sebutan yang betul. daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk member respons dengan betul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul. B5 DB1 E1 (2.5.1) Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat yang betul. 2.5.2 Membaca , memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul. Sistem Bahasa : -tanda baca -ayat tunggal susunan biasa 2.6 Membaca pelbagai bahan 2.6.2 Membaca dan memahami sastera dan bukan sastera yang pelbagai bahan bacaan bukan -ayat tunggal susunan sesuai bagi memupuk minat sastera untuk mendapat ilmu songsang -kata ganda penuh membaca. pengetahuan. 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 4.3.2 Mengujarkan dialog secara spontan berpandukan bahan rangsangan dengan bahasa badan yang sesuai untuk menyampaikan pengajaran melalui aktiviti lakonan secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. Kosa kata umum Kosa kata istilah Aspek Seni Bahasa 5.2.1 Memahami dan menggunakan Kata Terbitan Awalan beR , meN, PeN, teR dan di... dengan betul dalam pelbagai situasi. EMK : -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK B1 DT1 E1 (5.2.1) Memahami dan menggunakan kata terbitan awalanbeR-, meN-, peN-, teR- dan di… dengan betul dalam pelbagai situasi.
 17. 17. .2.3 Memahami dan menggunakan kata majmuk rangkai kata bebas dengan betul dalam pelbagai situasi. MINGGU 21 26.05.14 27.05.14 TEMA 5 EKONOMI KITA 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi ayat tunggal sususan biasa dan susunan songsang dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. Unit 13 Pembeli Bijak 26-27 Mei `14 PKSR 1 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk membuat carta alir daripada pelbagai sumber. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 3.7.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif secara berpandu dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 4.1.2 Memahami dan menghasilkan lirik lagu yang mengandungi mesej secara terkawal dan menyampaikan melalui nyanyian secara didik hibur. B5 DL1 E1 (1.6.2) Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. B1 DB1 E2 (2.3.2) Membaca ayat tunggal susunan biasa dan susunan songsang dengan sebutan dan intonasi yang betul. B5 DB1 E1 (2.5.1) Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi maklumat daripada bahan grafik kepada bahan bukan grafik dengan tepat. B4 DT1 E1 (3.5.2) Mencatat maklumat yang betul untuk membuat carta alir daripada pelbagai sumber.
 18. 18. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh sebagai penanda nama haiwan, makna kesamaan atau keserupaan dengan betul dalam pelbagai situasi. B1 DT1 E1 (5.2.2) Memahami dan menggunakan kata ganda penuh sebagai penanda nama haiwan, makna kesamaan dan keserupaan dengan betul dalam pelbagai situasi. CUTI PERTENGAHAN TAHUN (28.05.2014 – 15.06 14) MINGGU 22 16.06.14 20.06.14 TEMA 5 EKONOMI KITA 1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut frasa dan ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti pertautan idea dalam bahan multimedia bagi membuat ramalan Unit 14 Berjimat Amalan Mulia Sistem Bahasa : - frasa dan ayat -kata hubung gabungan Kosa kata EMK : -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK B1 DT1 E1 (2.3.1) Menulis ayat tunggal.
 19. 19. betul. dengan tepat. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul. 2.5.2 Membaca , memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan daripada pelbagai sumber. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman dengan betul menggunakan bahasa yang santun. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 3.7.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif secara berpandu dengan betul. B5 DB1 E1 (2.5.2) Membaca, memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul. 3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif secara berpandu dengan betul. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 4.3.2 Mengujarkan dialog secara spontan berpandukan bahan rangsangan dengan bahasa badan yang sesuai untuk menyampaikan pengajaran melalui aktiviti lakonan secara didik hibur. B5 DT1 E1 (3.6.2) Menulis menyampaikan maklumat dengan menggunakan utama dan sampingan. untuk tepat idea idea
 20. 20. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. MINGGU 23 - 24 23.06.14 27.06.14 TEMA 5 EKONOMI KITA Unit 15 Usaha Jaya 30.06.14 04.07.14 23 Jun 2014 Cuti Peristiwa Hari Sukan 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang dibaca dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. B1 DT1 E2 (5.1.6) Menulis ayat majmuk. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betul mengikut konteks. Sistem Bahasa : -ayat penyata Aspek Seni Bahasa EMK : 1.6 Berbicara untuk 1.6.2 Berbicara untuk -kreativiti dan inovasimenyampaikan maklumat menyampaikan maklumat tentang TMK –belajar melalui tentang sesuatu perkara sesuatu perkara daripada pelbagai TMK daripada pelbagai dengan tepat bertatasusila. sumber secara sumber secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk bukan grafik dengan betul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul. B5 DL1 E1 (1.6.2) Berbicara untuk menyampaikan maklumat yang tersurat dengan tepat. B6 DB1 E2 (2.2.3) Membaca dan memahami maklumat yang tersirat serta membuat penilaian secara bertatasusila. B4 DB1 E2 (2.6.2) Membaca dan memahami bahan bukan sastera serta menyatakan ilmu pengetahuan dengan betul.
 21. 21. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. B2 DT1 E1 (3.3.3) Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu. 3.7.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif secara berpandu dengan betul. 5.1.5 Memahami dan menggunakan pelbagai jenis kata adjektif dengan betul mengikut konteks. B3 DT1 E1 (5.1.5) Membina dan menulis pelbagai jenis ayat. 5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata, ayat tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya, ayat seru dan ayat perintah dengan betul dalam pelbagai situasi. Minggu 25 - 26 07.07.14 11.07.14 14.07.14 18.07.14 15 Julai 2014 Cuti Nuzul Quran TEMA 6 PERTANIAN DAN PENTERNAKAN Unit 16 Tanaman Hiasan 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan, frasa dan ayat yang betul daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. Sistem Bahasa : -frasa -imbuhan akhiran -ayat majmuk -ayat tunggal 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. Kosa kata 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul. EMK : -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK B6 DL1 E2 (1.7.2) Berbincang dan menyatakan pendapat tentang sesuatu perkara yang dapat mempengaruhi khalayak secara bertatasusila. B1 DB1 E1(2.3.1) Membaca pelbagai pola ayat dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
 22. 22. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul. 28-29 Julai`14 Cuti Hari Raya Aidil Fitri 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul. 30 Julai 2014 Cuti Peristiwa 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 4.4.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. PERTANIAN DAN PENTERNAKAN 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman dengan betul menggunakan bahasa yang santun. 4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. TEMA 6 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk membuat carta alir daripada pelbagai sumber. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 01 Ogos 2014 Cuti Berganti (10.05 2014) 2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai dengan menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 31 Julai 2014 Cuti Berganti (05.04.14) MINGGU 27 - 28 B5 DB1 E1 (2.5.3) Membaca dan memindahkan maklumat daripada bahan grafik kepada bahan bukan grafik dengan tepat. 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk bukan gafik dengan betul. 5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal susunan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi. 1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara B4 DB1 E1 (2.6.1) Membaca dan memahami bahan kreatif serta menyatakan kosa kata umum dan kosa kata istilah dengan betul. E1 (4.4.2) Membaca dan memahami bahan kreatif serta menyatakan kosa kata umum dan kosa kata istilah dengan betul. B3 DT1 E1 (5.3.1) Membina dan menulis pelbagai jenis ayat. Sistem Bahasa : -kata majmuk -ayat tunggal B4 DL1 E1 (1.6.3) Bercerita tentang sesuatu perkara dengan
 23. 23. 21.07.14 25.07.14 04.08.14 08.08.14 Unit 17 Nelayan 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. dengan menggunakan ayat yang mengandugi frasayang sesuai secara bertatasusila. 2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan. Kosa kata umum Kosa kata istilah EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. B4 DB1 E1 (2.6.1) Membaca dan memahami bahan kreatif serta menyatakan kosa kata umum dan kosa kata istilah dengan betul. 3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas. 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. B3 DT1 E1 (3.2.6) Membina dan menulis pelbagai jenis ayat. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul. B2 DT1 E1 (3.3.3) Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu. 3.7.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif secara berpandu dengan betul. 5.2.3 Memahami dan menggunakan kata majmuk rangkai kata bebas dengan betul dalam pelbagai situasi.
 24. 24. MINGGU 29 11.08.14 15.08.14 Unit 18 Hasil Tani 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. Sistem Bahasa : -kata seru -tanda baca -frasa kata -kata kerja aktif transitif untuk dan tak transitif 1.6.2 Berbicara menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul. 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk bukan grafik dengan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk membuat carta alir daripada pelbagai sumber. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 3.7.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif secara berpandu dengan betul. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan susunan idea yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur. B5DL1 E1 (1.6.2) Berbicara untuk menyampaikan maklumat yang tersurat dengan tepat. Menaakul EMK : -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK B5 DB1 E1(2.5.3) Membaca dan memindahkan maklumat daripada bahan grafik kepada bahan bukan grafik dengan tepat. B4 DT1 E1 (3.5.2) Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan daripada pelbagai sumber. B6 DT1 E1 (3.7.1) Menghasilkan penulisan kreatif secara berpandu yang dapat mempengaruhi khalayak dengan bertatasusila.
 25. 25. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan tak transitif dengan betul mengikut konteks. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata sendi nama dan kata seru dengan betul mengikut konteks MINGGU 30 18.08.14 22.08.14 TEMA 7 TRADISI KITA Unit 19 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. Budaya Bangsa 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara menggunakan perkataan frasa dan ayat yang sesuai daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 3.7.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif secara berpandu dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 4.1.2 Memahami dan menghasilkan lirik lagu yang mengandungi mesej secara terkawal dan menyampaikan melalui nyanyian secara didik hibur 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan Sistem Bahasa : Kosa kata umum Kosa kata istilah Aspek Seni Bahasa EMK : -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK B6 DL1 E1 (1.7.1) Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara yang dapat mempengaruhi khalayak secara bertatasusila. B5 DB1 E1 (2.2.3) Membaca dan memindahkan maklumat daripada bahan grafik kepada bahan bukan grafik dengan tepat. B4 DB1 E2 (2.6.1) Membaca dan memahami bahan bukan sastera serta menyatakan ilmu pengetahuan dengan betul. B6 DT1 E1 (4.1.6)
 26. 26. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. MINGGU 31 Unit 20 Produk Seni 25.08.14 29.08.14 sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan susunan idea yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur. Menghasilkan penulisan kreatif secara berpandu yang dapat mempengaruhi khalayak dengan bertatasusila. 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap soalan yang mengandungi kata tanya. B2 DL1 E1 ( 1.3.2) Mendengar dan memberikan respons terhadap arahan, soalan dan pesanan. Sistem Bahasa : -kata imbuhan -kata majmuk -ayat tunggal susunan biasa 1.7 Berbincang dan 1.7.2 Berbincang dan -ayat tunggal susunan mengemukakan pendapat mengemukakan pendapat tentang songsang tentang sesuatu perkara sesuatu perkara dengan -kata majmuk daripada pelbagai secara bertatasusila. sumber 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. menggunakan perkataan, frasa dan ayat yang betul daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi ayat tunggal susunan biasa dan susunan songsang dengan lancer, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. Menaakul Aspek Seni Bahasa EMK : -kreativiti dan inovasi2.5.1 Membaca dan memahami TMK –belajar melalui bahan grafik yang mengandungi TMK ayat dengan betul. 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. Kosa kata umum Kosa kata istilah 2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah. B6 DL1 E2 (1.7.2) Berbincang dan menyatakan pendapat tentang sesuatu perkara yang dapat mempengaruhi khalayak secara bertatasusila.
 27. 27. 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman dengan betul menggunakan bahasa yang santun. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif secara berpandu dengan betul. 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul. 3.8.1 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek penggunaan kata, imbuhan, kata majmuk dan tanda baca dengan betul. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul , intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 5.2.3 Memahami dan menggunakan kata majmuk rangkai kata bebas dengan betul dalam pelbagai situasi. B6 DT1 E1 (3.8.1) Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek imbuhan, kata majmuk dan tanda baca yang dapat mempengaruhi khalayak secara bertatasusila. B3 DT1 E1 (5.2.3) Membina dan menulis pelbagai jenis ayat.
 28. 28. MINGGU 32 01.09.14 05.09.14 Unit 21 Dengarlah Cerita 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 1.6 Berbicara menyampaikan tentang sesuatu daripada pelbagai dengan tepat bertatasusila. 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan pelbagai ayat dalam pelbagai situasi secara bertatasusila Sistem Bahasa : -kata nama khas hidup bukan manusia -kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif untuk 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan -frasa dan ayat maklumat maklumat yang tersurat dengan -ayat tunggal perkara tepat tentang sesuatu perkara -ayat majmuk sumber secara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. Aspek Seni Bahasa EMK : -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK B5 DL1 E1(1.6.1) Berbicara untuk menyampaikan maklumat yang tersurat dengan tepat. B6 DT1 E1 (2.2.3) Menghasilkan penulisan kreatif secara berpandu yang dapat mempengaruhi khalayak dengan bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul. 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk bukan grafik dengan betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 3.3.4 Membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan dengan betul. B3 DT1 E1(3.3.4) Membina dan menulis pelbagai jenis ayat . 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 4.3.2 Mengujarkan dialog secara spontan berpandukan bahan rangsangan dengan bahasa badan yang sesuai untuk menyampaikan pengajaran melalui aktiviti lakonan B5 DB1 E1 ( 4.3.2) Membaca dan memindahkan maklumat daripada bahan grafik kepada bahan bukan
 29. 29. secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. grafik dengan tepat. 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup yang merujuk bukan manusia dengan betul mengikut konteks. B6 DB1 E1 (5.1.4) Membaca, memahami dan membuat ramalan daripada nahan yang dibaca secara bertatasusila. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan tak transitif dengan betul mengikut konteks. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. MINGGU 33 08.09.14 12.09.14 08-10 September UPSR TEMA 8 NEGARAKU TERCINTA Unit 22 Kebanggan Kita 5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal sususan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk membuat Sistem Bahasa : -ayat tunggal -ayat majmuk Kosa kata Imlak frasa dan ayat, perkataan berimbuhan, tanda baca dan ejaan -pola ayat EMK : -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK B5 DL1 E1 ( 1.6.2) Berbicara untuk menyampaikan maklumat yang tersurat dengan tepat. B1 DB1 E1 (2.3.1) Membaca pelbagai pola ayat dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
 30. 30. untuk memberi respons dengan betul. penilaian dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan tanda baca dan ejaan yang tepat. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur 4.2.2 mengujarkan idea yang tepat dengan menggunakan bahasa yang indah serta gaya yang sesuai untuk menyampaikan mesej melalui penceritaan secara didik hibur. B5 DB1 E1 ( 4.2.2) Membaca dan memindahkan maklumat daripada bahan grafik kepada bahan bukan grafik dengan tepat. CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 (07.08.2013 – 18.08 13) MINGGU 34 22.09.14 27.09.14 (UPSR) Unit 23 Sejarah Negara Kita 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan pelbagai ayat dalam pelbagai situasi secara bertatasusila 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, 2.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi Sistem Bahasa : -pola ayat FN + FA -ayat tunggal -ayat majmuk -imbuhan awalan peN, -ejaan dan tanda baca -ayat tanya tanpa kata tanya -ayat penyata -perkataan dan frasa Kosa kata umum Kosa kata istilah EMK : -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK
 31. 31. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. pelbagai pola ayat dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah. 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul. 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul. 3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan berbentuk naratif daripada aspek penggunaan kata, imbuhan, ejaan dan tanda baca dengan betul. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 5.2.1 Memahami dan menggunakan Kata TerbitanAwalan beR , meN, PeN, teR dan di..... dengan betul dalam pelbagai situasi. B2 DT1 E1 (3.3.3) Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu. B6 DT2 E1 (3.8.2) Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek imbuhan, kata majmuk dan tanda baca yang dapat mempengaruhi khalayak secara bertatasusila.
 32. 32. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. MINGGU 35 29.09.14 03.10.14 Unit 24 Cintailah Negara Kita 5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata, ayat Tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya, ayat seru dan ayat perintah dengan betuldalam pelbagai situasi. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang mengandungi frasa yang sesuai secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu Sistem Bahasa: -ayat tunggal susunan biasa -ayat majmuk -frasa -ayat penyata -ayat tanya dengan kata tanya -ayat tanya tanpa kata tanya EMK : -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK B5 DL1 E1 (1.6.3) Berbicara untuk menyampaikan maklumat yang tersurat dengan tepat. B5 DB1 E1 (2.5.1) Membaca dan memindahkan maklumat daripada bahan grafik kepada bahan bukan grafik dengan tepat.
 33. 33. membaca. pengetahuan. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman dengan betul menggunakan bahasa yang santun. 4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 4.4.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal sususan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi. B5 DB1 E1 (4.4.2) Membaca dan memindahkan maklumat daripada bahan grafik kepada bahan bukan grafik dengan tepat. 5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata, ayat tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya, ayat seru dan ayat perintah dengan betul dalam pelbagai situasi. MINGGU 36 06.10.14 10.10.14 TEMA 9 ALAM CERIA HIDUP SEJAHTERA Unit 25 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.3.1 Mendengar, memahami,dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenisayat permintaan dan ayat perintah jenis ayat suruhan dengan betul. Mesra Alam 1.3.3 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan dengan betul. B3 DT1 E1 (5.3.2) Membina dan menulis pelbagai jenis ayat. Sistem Bahasa : -ayat tunggal susunan biasa -ayat tunggal susunan songsang -ayat tunggal -ayat majmuk -ayat perintah jenis ayat permintaan -ayat perintah jenis ayat suruhan Menaakul B3 DL1 E2 (1.3.1) Menyatakan permintaan dalam pelbagai situasi.
 34. 34. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggat dan ayat majmuk dengan betul. EMK : -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi ayat tunggal susunan biasa dan susunan songsang dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. B1 DB1 E2 (2.3.2) Membaca ayat tunggal susunan biasa dan susunan songsang dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti pertautan idea dalam bahan multimedia bagi membuat ramalan dengan tepat B6 DB1 E1(2.4.1) Membaca, memahami dan membuat ramalan daripada bahan yang dibaca secara bertatasusila. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan daripada pelbagai sumber. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 3.7.1 Menghasilkan penulisan kreatif pelbagai genre kreatif secara berpandu dengan betul. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 4.3.2 Mengujarkan dialog secara spontan berpandukan bahan rangsangan dengan bahan badan yang sesuai untuk menyampaikan pengajaran melalui aktiviti lakonan secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai 5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata, ayat tanya dengan kata B4 DT1 E1 ( 3.5.1) Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan daripada pelbagai sumber.
 35. 35. situasi. MINGGU 37 13.10.14 17.10.13 Unit 26 Pendidikan Alam Sekitar tanya dan tanpa kata tanya, ayat seru dan ayat perintah dengan betul dalam pelbagai situas. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang mengandungi frasa yang sesuai secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul maklumat dalam bahan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul. grafik dan bahan dengan betul. 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 3.2.7 Menulis frasa dan ayat tunggal secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas. bukan Sistem Bahasa: -kata nama am hidup bukan manusia -ayat tanya -ayat penyata Kosa kata EMK : -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK B6 DL1 E2 (1.6.3) Berbincang dan menyatakan pendapat tentang sesuatu perkara yang dapat mempengaruhi khalayak secara bertatasusila. B6 DB1 E2 (2.4.3) Membaca dan memahami maklumat yang tersirat serta membuat penilaian secara bertatasusila. grafik B4 DT1 E1 (3.2.7) Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan daripada pelbagai sumber.
 36. 36. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 20.10.14 24.10.14 21 Oktober ‘14 Cuti Berganti (16.06.14) Unit 27 Jagalah Alam Kita 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup yang merujuk bukan manusia dan penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. MINGGU 38 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk membuat carta alir daripada pelbagai sumber. 5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata, ayat tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya, ayat seru dan ayat perintah dengan betul dalam pelbagai situasi 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 22 Oktober ‘14 Cuti Peristiwa 2.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 23 Oktober ‘14 Cuti Deepavali 2.4 Membaca da n memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti pertautan idea dalam bahan multimedia bagi membuat ramalan dengan tepat. B3 DT1 E1 (5.1.1) Membina dan menulis pelbagai jenis ayat. Sistem Bahasa: -ayat tunggal -ayat majmuk -imbuhan EMK : -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK
 37. 37. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul. 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman dengan betul menggunakan bahasa yang santun. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif secara berpandu dengan betul. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan susunan idea yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 4.3.2 Mengujarkan dialog secara spontan berpandukan bahan rangsangan dengan bahasa badan yang sesuai untuk menyampaikan pengajaran melalui aktiviti lakonan secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal sususan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam B6 DB1 E1 (2.4.2) Membaca, memahami dan membuat ramalan daripada bahan yang dibaca secara bertatasusila. B6 DT1 E1 (3.7.2) Menghasilkan penulisan kreatif secara berpandu yang dapat mempengaruhi khalayak dengan bertatasusila.
 38. 38. pelbagai situasi. MINGGU 39 - 40 27.10.14 31.10.14 TEMA 10 SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara menggunakan perkataan frasa dan ayat yang sesuai daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul. Unit 28 Aktiviti Sains 03.11.14 07.11.14 Sistem Bahasa : -kata hubung gabungan EMK : -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK B5 DB1 E1 (2.5.3) Membaca dan memindahkan maklumat daripada bahan grafik kepada bahan bukan grafik dengan tepat. 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk bukan grafik dengan betul. 27-31 Oktober PKSR 2 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.1.5 Memahami dan menggunakan pelbagai jenis kata adjektif dengan betul mengikut konteks. B5 DB1 E1 (5.1.5) Membaca dan memindahkan maklumat daripada bahan grafik kepada bahan bukan grafik dengan tepat. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betul mengikut konteks. MINGGU 41 10.11.13 14.11.13 Unit 29 Sains dan Teknologi 1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.2.6 mendengar, memahami dan menyebut frasa dan ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat 1.6 Berbicara menyampaikan 1.6.1 Berbicara u t ersurat dengan tepat tentang sesuatu perkara untuk maklumat Sistem Bahasa: -ayat tunggal susunan biasa dan ayat majmuk -ayat penyata -ayat tanya dengan kata tanya -ayat tanya tanpa kata
 39. 39. tentang sesuatu daripada pelbagai dengan tepat bertatasusila. perkara sumber secara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. tanya -ayat seruan -ayat perintah -pola ayat 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. Kosa kata umum Kosa kata istilah 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti pertautan idea dalam bahan multimedia bagi membuat ramalan dengan tepat. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan idea utama dan idea sampingan dengan bahasa yang santun. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal sususan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi. Aspek Seni Bahasalakonan EMK : -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK B5 DT1 E1 (3.6.1) Menulis menyampaikan maklumat dengan menggunakan utama dan sampingan. untuk tepat idea idea B4 DB1 E1 (4.3.1) Membaca dan memahami bahan kreatif serta menyatakan kosa kata umum dan kosa kata istilah dengan betul.
 40. 40. 5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata, ayat Tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya, ayat seru dan ayat perintah dengan betuldalam pelbagai situasi. MINGGU 42 17.11.14 21.11.14 Unit 30 Inovasi dan Reka Cipta 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara menggunakan perkataan frasa dan ayat yang sesuai daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan, frasa dan ayat yang betul daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi Sistem Bahasa : -pola ayat -kata sendi nama EMK : -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK B6 DL1 E2 (1.7.2) Berbincang dan menyatakan pendapat tentang sesuatu perkara yang dapat mempengaruhi khalayak secara bertatasusila.
 41. 41. maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. ayat dengan betul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginative dan deskriptif secara berpandu dengan betul. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata sendi nama dan kata seru dengan betul mengikut konteks. CUTI AKHIR TAHUN 2012 (22.11.2013 – 01.01.2014) B6 DT1 E1 (3.7.2) Menghasilkan penulisan kreatif secara berpandu yang dapat mempengaruhi khalayak secara bertatasusila.

×