Lobicilik

10,721 views
10,161 views

Published on

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
 • Lobicilik faliyetleri ilgile hazırladığınız prezentation'u okudum acaba bu bilgilere nerelerden ulaştığınıza dair bana yardımcı olabilirmisiniz?
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
10,721
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
166
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lobicilik

 1. 1. LOBİCİLİK
 2. 2. <ul><li>Lobiciliğin tarihçesi </li></ul><ul><li>Lobicilik nedir? </li></ul><ul><li>ABD ve AB’de lobicilik faaliyetleri </li></ul><ul><li>Çıkar grupları ve iktidar </li></ul><ul><li>Lobicilik ve halkla ilişkiler </li></ul>
 3. 4. <ul><li>Lobicilik ,inandırma,ikna ve tanıtma tekniklerini uygulayarak karar verme mekanizmaları üzerinde baskı grubu oluşturmak;aynı zamanda politik kararları bir ülkenin lehine ya da aleyhine değiştirme,çaba ve becerisidir. </li></ul>
 4. 5. Lobicilik türleri <ul><li>Temsilci niteliğindeki lobiciler: Bunların çoğunluğu yasal çerçevede danışmanlık görevi üstlenen hukuk bürolarıdır.Bu kuruluşlar belirli konularda uzmanlaşmışlardır. </li></ul><ul><li>Bireysel lobiciler: ABD kongresinde resmen kayıtlı olan ya da olmayan,ayrıca ABD Adalet Bakanlığında ajan görevi için kayıtlı bulunanlardır.Temel işlevleri,hükümet ve kongre çalışmalarını, müşterilerin amaçları doğrultusunda yönlendirmektir. </li></ul><ul><li>Bilgi toplayıcılar: Hükümetle ilgili işlerde açık ya da gizli şekillerde istihbarat yapanlardır.Gizlilik kaydı bulunan müşteriler için özel amaçlı bilgi toplamaktadırlar.Açık olanlar ise,kamuoyunu etkilemek ve biçimlendirmek için bilgi aktarmaktadırlar </li></ul>
 5. 7. <ul><li>ABD’de lobicilik grupları: </li></ul><ul><li>Amerikalılar için lobi yapan kuruluşlar: </li></ul><ul><ul><li>Amerikan İşçi Sendikaları Federasyonu ve Sanayi Kuruluşları Birliği </li></ul></ul><ul><ul><li>Ticaret Odaları </li></ul></ul><ul><ul><li>Amerikan Petrol Endüstrisi </li></ul></ul><ul><ul><li>Silah Üreticileri </li></ul></ul><ul><li>Yabancılar için lobi yapan gruplar: </li></ul><ul><ul><li>Rum (Yunan) Lobisi </li></ul></ul><ul><ul><li>Ermeni Lobisi </li></ul></ul><ul><ul><li>İran Lobisi </li></ul></ul><ul><ul><li>Arap Lobisi </li></ul></ul><ul><ul><li>Yahudi Lobisi </li></ul></ul><ul><li>AB’de lobicilik grupları: </li></ul><ul><li>Sivil Amaçlı: </li></ul><ul><ul><li>Çevre Örgütleri </li></ul></ul><ul><ul><li>Bölgesel Örgütler </li></ul></ul><ul><ul><li>Sosyal Amaçlı Örgütler </li></ul></ul><ul><ul><li>Tüketici Hakları Örgütleri </li></ul></ul><ul><li>Üretici Odaklı: </li></ul><ul><ul><li>Ticari </li></ul></ul><ul><ul><li>Profesyonel Meslek Örgütleri </li></ul></ul><ul><ul><li>İşçi örgütleri </li></ul></ul>
 6. 8. Çıkar grupları <ul><li>Ortak maddi ve/veya manevi çıkarlar etrafında bütünleşmiş ve bu çıkarlar çerçevesinde uzmanlığa dayalı olarak örgütlenmiş, ortak çıkarları doğrultusunda siyasi yönetimden talepte bulunan toplumsal gruplardır. </li></ul>
 7. 9. Çıkar gruplarının fonksiyonları <ul><li>Karar organlarına, sorunlarına ilişkin olarak ayrıntılı bilgiler vermek, </li></ul><ul><li>Karar organları tarafından alınan kararlara kendi üyelerinin rızasını sağlamak, </li></ul><ul><li>Kendi toplumsal tabanlarındaki genel eğilimler doğrultusunda akılcı çözüm önerileri oluşturmak, </li></ul>
 8. 11. Klasik Çıkar Grupları Teorisi <ul><li>Klasik çıkar grupları teorisi:Truman, çıkar gruplarının siyasal ve ekonomik süreçte kendiliğinden ortaya çıktığı görüşünü savunur.Truman ve diğer yazarlara göre çıkar grupları, demokrasinin gelişme sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır ve asıl amacı “toplumsal yarar”a katkıda bulunmaktır. </li></ul>
 9. 12. Mancur Olson ve “Özel Çıkar” Amaçlı Çıkar Grupları <ul><li>Olson’a göre çıkar gruplarının yoğunluğu (sayısı) ne kadar fazla ise ekonomik büyüme hızı o kadar yavaştır. Olson’a göre çıkar grupları kendi menfaatlerine hizmet edecek davranış ve eylemlerde bulunurlar ve bu sonuçta toplumsal refahın maksimize edilmesini yavaşlatır. </li></ul>
 10. 13. Chicago İktisat Okulu Perspektifinden Çıkar Grupları <ul><li>Özel çıkar teorisini savunan iktisatçılara göre, iyi organize olan gruplar dağınık halde bulunan ya da yeterli düzeyde organize olamamış gruplara göre regülasyonlardan çok daha yüksek oranlarda istifade edecekler ve toplum yararına hizmet gayesiyle uygulamaya konan regülasyonlardan kendi çıkarları doğrultusunda belirleyebilmektedirler. </li></ul>
 11. 14. Halkla İlişkiler Türleri <ul><li>Medya ile ilişkiler </li></ul><ul><li>Kurumsal Halkla İlişkiler </li></ul><ul><li>Kriz yönetimi </li></ul><ul><li>İş görenlerle ilişkiler </li></ul><ul><li>Finansal ilişkiler </li></ul><ul><li>Devletle ilişkiler </li></ul><ul><li>Toplumsal ilişkiler </li></ul><ul><li>Pazarlama amaçlı halkla ilişkiler </li></ul>
 12. 15. Lobicilik yaklaşımı <ul><li>Lobicilik sadece siyasal alanda değil,kuruluşların,yerel ve uluslararası pazarlarda kendilerine yer bulabilmelerinde de yoğun kullanılan bir yöntemdir.Lobiciliği, pazarlama,halkla ilişkiler ve diğer karar alanlarını etkileyen bir unsur olarak ele alan Harrison şöyle bir model geliştirmiştir: </li></ul>
 13. 16. L O B İ C L İ K 7-Sorun yönetimi 8-Kanunları iptal etmek 9-Yasamayı etkilemek 4-İtibarı güçlendirmek 5-Tekrar konumlandırmak 6-Bilinirliği artırmak 1-Satışları artırmak 2-Şirketi farklılaştırmak 3-Müşteri sadakatini güçlendirmek Kararları Etkileyen Olarak Lobicilik Halkla İlişkiler Aracı Olarak Lobicilik Pazarlama Aracı Olarak Lobicilik
 14. 17. Lobiciliğin amaçları <ul><li>Hedef kitleyi etkilemek ve yönlendirmek. </li></ul><ul><li>Yasalar hakkında kamuoyunu bilgilendirmektir. </li></ul><ul><li>Sunum yapmak.Yasama ile ilgili görevlileri bilgilendirmek amacı taşırlar. </li></ul><ul><li>Değişiklik yapmak ve engellemek görevi </li></ul><ul><li>Kamuoyu oluşturma </li></ul>
 15. 18. İşletmeler Açısından Lobicilikte Etkileme Yöntemleri <ul><li>Gerçekleri aydınlatıcı,açığa çıkarıcı,haber niteliği bulunan ve kurallara uygun hazırlanmış basın bültenleri yayınlamak, </li></ul><ul><li>Tanıtım kampanyaları düzenlemek ve bunları çeşitli yayınlarla desteklemek, </li></ul><ul><li>Geniş boyutlu ve kapsamlı reklam kampanyaları yürütmek, </li></ul><ul><li>Karar merkezi üyeleri ile sık sık birlikte olmak,onları etkilemek için bilgilendirici konuşmalar yapmak, </li></ul><ul><li>Temsilcilerin Radyo ve TV kanallarında talk-showlarına çıkmak,görüşlerini açıklamaları için ülke çapında basın turları düzenlemek. </li></ul><ul><li>Hükümet yetkililerine,diğer siyasal yönetcilere ayda ya da iki ayda bir kez faaliyet raporu niteliğinde ayrıntılı haber ve bilgi içeren veriler göndermektir. </li></ul>

×