Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reklamlar ve Tüketim Kültürü

911 views

Published on

LÜTFEN SLAYTI İNDİRİNİZ. SLIDE SHARE animasyon seçeneklerini gösteremediği için bazı yazılar ve fontlar bozuk çıkabiliyor.

Medya ve Psikoloji Dersi-Reklamlar, Tüketim ve Aile

Published in: Education
 • Yes you are right. There are many research paper writing services available now. But almost services are fake and illegal. Only a genuine service will treat their customer with quality research papers. ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Reklamlar ve Tüketim Kültürü

 1. 1. Tüketim1
 2. 2. Yetinen Toplumun Tüketen Topluma Dönüşümü •Özünde, yaşamak için kaçınılmaz olan tüketim, günümüzün karmaşık yapılı toplumlarında bir yaşam biçimi ve yaşama kalitesi olarak çoğumuzun beyninde kurgulanmaktadır. Toplum içinde bir sınıflandırma yarattığı için tüketim ayrıca en çok konuşulan ve eleştirilen konuların başında gelir.
 3. 3. • Tüketim kültüründen söz edilebilmesi için endüstrileşme, büyük ve güçlü bir ekonomi, refah seviyesinde yükseklik (zengin devlet-zengin vatandaş), toplumsal ve kültürel gelişmişlik gerektiği düşünülebilir. Ancak, Bacock (1997), insanların modern tüketim ideolojisi ile ilgili sosyal ve kültürel uygulamalardan etkilendikten sonra, filmlerde, yazılı basında ve televizyonda sergilenen malları satın almaya ekonomik güçleri yeterli olmasa bile, o mallara sahip olmayı arzu ettiklerine dikkat çeker. Yetinen Toplumun Tüketen Topluma Dönüşümü
 4. 4. •Tüketim kültürünün özelliklerinden ilki, tüketmenin ve pazar toplumunun kültürü olmasıdır.Tüketim kültürü, tüketim biçimlerine bağlı olarak toplumda kimlik ve statü belirlemeye ortam/olanak sağlamaktadır. Fearstone (1991)’nun tüketim kültürünün gelişimini özetlediği üç perspektiftin ortak noktası,
 5. 5. • Tüketim kültürü değerlerinin hakim olduğu toplumsal bir yapıda bireylerin materyalist değerler ve ona bağlı “sahip olma” duygusu ile genişleyen bir benlik ifadesinin peşine düştükleri söylenebilir. Ürünler, bireysel farklılıkların sergilenmesinde bir araç olma özelliği taşır. Bununla birlikte, materyalist değerler, maddi tüketim ürünlerini, işlevsel bağlamdan ve kullanım değerinden uzaklaştırmaktadır. Ürünler ve özellikle markalar, böyles bir toplumsal yapı içinde kültürel anlam taşıyıcıları, toplumsal ifade araçlarına dönüşebilmektedir. Bireye ifade olanağı sağlayan şey, “markalara” reklam ve diğer pazarlama iletişimi araçlarıyla yüklenen toplumsal anlamdır
 6. 6. 2
 7. 7. •Reklam (reclame) Latin dilinde "çağırmak" anlamına gelen "clamare" sözcüğünden türetilmiştir. Genel olarak reklam; kişilerin, kurumların, mal ve hizmetlerin kamuya tanıtılarak benimsetilmesi şeklinde tanımlanabilmektedir.
 8. 8. Günümüz tüketim kültürünü satın almaya kamçılayan bazı parametreler vardır. Bunun en başında konumuz olan REKLAMLAR yer alır. Reklamların temel işlevleri ise şunlardır: •Bilgilendirme ve Haber Verme •İkna Etme •Talep Yaratma •İmaj Oluşturma •Hatırlatma •Eğlendirme
 9. 9. • Pazarlama ve iletişim aracı olarak reklamın temel işlevi, tüketiciyi bilgilendirmek ve ikna etmektir. Reklam bu duyuruculuk ve ikna etme özellikleri ile mal veya hizmetlerin nitelikleri, üretim biçimi, kullanıldığı yerler ve fiyatı gibi konularda bilgi vererek hedef kitleleri yönlendirebilir. Hedef kitlelerin yönlendirilmesi ve tüketici bağlılığının sağlanabilmesi verilecek bu bilgilerin aldatıcı ve yanıltıcı olmayan, gerçek bilgiler olması ile mümkündür.
 10. 10. Bilmediğimiz Şeyler
 11. 11. Bernays’ın Sigara Deneyi3
 12. 12. “Reklam ; yasal yoldan yalan söylemektir.” Michael Jackman
 13. 13. teşekkürler.

×