Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kalite Etkileri

451 views

Published on

Published in: Business, Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kalite Etkileri

  1. 1. Kalite Etkileri Reklam çabalarının etkinliği, reklam mesajının kapsamı, sunuluşu ve seçilen reklam aracı tarafından da etkilenmektedir. Bu konuda karşı karşıya kalınan bir başka güçlük ise “ reklam etkinliğinin çıkmazı “ olarak adlandırılmaktadır. Bilindiği gibi tüketici zihni nasıl işlediğini tam olarak bilemediğimiz kapalı bir kutu gibidir ve reklama muhatap olma ile satın alma gibi bazı nihai tepkiler arasında gerçekte neler olduğu hakkında güvenilir, kesin bilgiler elde edilememesinden kaynaklanmaktadır. Bu da reklam etkinliğinin ölçülmesi işleminin aslında ne kadar zor bir iş olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Buna karşılık işletme yöneticileri bu kadar önemli miktarlarda harcamalar yaptıkları reklamlarının işletmelerine ne sağlayacağını ya da ne sağladığını tam anlamıyla olmasa da olanaklar ölçüsünde en geçerli ve güvenilir bir biçimde öğrenmek sorumluluğunu üzerlerinde taşımaktadırlar.

×