SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
STRATEJİK
YÖNETİM
STRATEJİ
• İşletme amaç ve hedeflerinin tespiti, işletme ile
çevresi arasındaki ilişkilerin analiz edilmesi ve
amaçlara ulaşmak için gerekli faaliyetlerin
planlanması ve gerekli kaynakların dağıtımı işlemidir.

• İşletmenin iç kaynakları ve yetenekleriyle dış
çevrenin fırsat ve tehditleri arasında uyum
sağlamaktır.
STRATEJİK YÖNETİM
• Strateji geliştirme, uygulama ve sonuçları
değerlendirme ve kontrol etmeye yönelik kararlar
ve faaliyetlerdir.
• İşletme ile çevresi arasındaki ilişkileri düzenleme ve
rakiplere üstünlük sağlamak için işletme
kaynaklarının kullanılmasıdır.
• Hiyerarşik yapı içinde koordinasyon sağlar.
• İşletme içinde bütünlük ve koordinasyon sağlar.
• Farklı birim ve kademelerin birbirinden bağımsız
amaç belirlemesini önler.
• İşletmenin varlığını sürdürmesi için kendisini tehdit
eden dışçevreyi
(rakipler, müşteriler, aracılar, tedarikçiler) analiz
etmektedir.
STRATEJİK YÖNETİM
SÜRECİ
1. Stratejik Planlama:
• İşletme vizyon ve misyonunun belirlenmesi,
• İşletme amaçlarının belirlenmesi,
• Rekabetçi pozisyonun belirlenmesi,
• Strateji oluşturma, strateji seçimi ve strateji geliştirme,
• Strateji uygulama,
• Elde edilen sonuçların değerlendirilmesi.
2. Vizyon ve Misyon:

• Vizyon, organizasyonun ulaşmak istediği amaç ve
hedefleri ifade eder.
• Misyon, belirlenen amaç ve hedefler üzerinde
odaklanmış bir görev duygusudur.
STRATEJİK YÖNETİM
TEORİLERİ
1. Kaynak Temelli Teori:
• Kaynaklar işletmenin ulaşabildiği, sahip olduğu ve
kontrol edebildiği faktörlerdir.

• Kaynaklar işletmelerin güçlü ve zayıf taraflarını
içeren tüm unsurlardır.
• Kaynaklar fiziksel, entelektüel ve kültürel kaynaklar
olmak üzere üç ana gruba ayrılmaktadır
2. Endüstriyel Rekabet Teorisi:
• Michael Porter tarafından yapılmıştır.
• Porter bir sektörde rekabeti beş değişken ve
bunların özellikleri ile incelemiştir:
Sektörde satıcıların (tedarikçiler) gücü
Sektörde alıcıların (müşterilerin) gücü
İkame ürünlerin tehdidi
Piyasaya (sektöre) yeni giriş yapan işletmelerin neden olduğu tehdit ve
tehlikeler
 Sektörde faaliyet gösteren mevcut işletmeler arasındaki rekabet.




3. Stratejik Maliyet :
• İşletmeler faaliyet gösterdikleri pazarda etkin bir
rekabet yapabilmek için maliyetlerini bilmek
zorundadır.
• Maliyetlerini analiz etmeyen bir işletme uygun
fiyatlandırma yapamaz ve satış politikası
geliştiremez.
4. Temel Rekabet Stratejileri:
• İşletmeler için uzun dönemli bir başarının ölçütü
rekabet üstünlüğüdür.
•

İşletmeler rekabet avantajı kazanmak ve pazarda
önde olmak için fiyat, kalite, zaman ve çeşitlilik
olmak üzere dört farklı alanda strateji geliştirebilir.

• Michael Porter tarafından geliştirilmiştir.
• Temelini, bir işletmenin uygulayabileceği rekabet
stratejileri oluşturmaktadır.
• Rekabet stratejileri kapsamında işletme üç tür strateji
izleyebilir:
 Maliyet Stratejisi
 Farklılaşma Stratejisi
 Odaklanma Stratejisi
5. İşletme Portföy Analizi:
• Portföy matrisleri rakipleri ve rekabet koşullarını
değerlendirmek amacıyla kullanılan stratejik
yönetim araçlarıdır.
• Stratejilere yol göstermesi bakımından işletmenin
çeşitli ölçülere göre değerlendirilmesi ve bunların
gelecekte işletmeye sağlayacağı faydanın tahmin
edilmesi sürecidir.
6. SWOT Analizi:
• Bir organizasyonun iç ve dış çevresinin
değerlendirilmesine imkan sağlayan bir analiz
tekniğidir.
• “mevcut durum” analizidir.

• Organizasyonun gelecekteki durumunun ne
olacağını tespit ve tahmin etmeye yarayan bir
analiz tekniğidir.
• En önemli yönü organizasyonun hem iç hem de dış
durum değerlendirmesine imkan tanımasıdır.
S : Strength (Organizasyonun güçlü/üstün olduğu
yönlerinin tespit edilmesi demektir.)
W : Weakness (Organizasyonun güçsüz/zayıf olduğu
yönlerin tespit edilmesi demektir.)
O : Opportunity (Organizasyonun sahip olduğu
fırsatları ifade etmektedir.)
T : Threat (Organizasyonun karşı karşıya bulunduğu
tehdit ve tehlikeleri ifade etmektedir.)

More Related Content

What's hot

Stratejik Yönetim - Bölüm-1
Stratejik Yönetim - Bölüm-1Stratejik Yönetim - Bölüm-1
Stratejik Yönetim - Bölüm-1
Ali KAHRAMAN
 
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum2
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum2Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum2
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum2
Mahir İstanbullu
 
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum8
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum8Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum8
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum8
Mahir İstanbullu
 
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum7
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum7Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum7
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum7
Mahir İstanbullu
 
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum1
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum1Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum1
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum1
Mahir İstanbullu
 
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum5
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum5Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum5
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum5
Mahir İstanbullu
 
Genel Çevre Analizi
Genel Çevre AnaliziGenel Çevre Analizi
Genel Çevre Analizi
atiker
 
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum6
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum6Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum6
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum6
Mahir İstanbullu
 
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum1
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum1Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum1
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum1
Mahir İstanbullu
 

What's hot (20)

Stratejik Yönetim - Bölüm-1
Stratejik Yönetim - Bölüm-1Stratejik Yönetim - Bölüm-1
Stratejik Yönetim - Bölüm-1
 
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum2
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum2Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum2
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum2
 
Stratejik Yönetim ve Unsurları - Bölüm 3
Stratejik Yönetim ve Unsurları - Bölüm 3Stratejik Yönetim ve Unsurları - Bölüm 3
Stratejik Yönetim ve Unsurları - Bölüm 3
 
Temel stratejiler
Temel stratejilerTemel stratejiler
Temel stratejiler
 
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum8
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum8Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum8
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum8
 
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum7
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum7Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum7
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum7
 
Durum Belirleme Matrisleri
Durum Belirleme MatrisleriDurum Belirleme Matrisleri
Durum Belirleme Matrisleri
 
Stratejik Yönetim - Bölüm 1
Stratejik Yönetim - Bölüm 1Stratejik Yönetim - Bölüm 1
Stratejik Yönetim - Bölüm 1
 
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum1
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum1Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum1
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum1
 
Örgütsel Öğreneme ve Öğrenen Organizasyon
Örgütsel Öğreneme ve Öğrenen OrganizasyonÖrgütsel Öğreneme ve Öğrenen Organizasyon
Örgütsel Öğreneme ve Öğrenen Organizasyon
 
Stratejik Yönetim
Stratejik YönetimStratejik Yönetim
Stratejik Yönetim
 
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum5
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum5Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum5
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum5
 
İşletmelerde Stratejik Analiz
İşletmelerde Stratejik Analiz İşletmelerde Stratejik Analiz
İşletmelerde Stratejik Analiz
 
Modern teori-sistem yaklaşımı (ferdi güvenir)
 Modern teori-sistem yaklaşımı (ferdi güvenir) Modern teori-sistem yaklaşımı (ferdi güvenir)
Modern teori-sistem yaklaşımı (ferdi güvenir)
 
Genel Çevre Analizi
Genel Çevre AnaliziGenel Çevre Analizi
Genel Çevre Analizi
 
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum6
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum6Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum6
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum6
 
Stratejik Yönetim Ve Stratejik Planlama
Stratejik Yönetim Ve Stratejik PlanlamaStratejik Yönetim Ve Stratejik Planlama
Stratejik Yönetim Ve Stratejik Planlama
 
Proje yönetimi notları
Proje yönetimi notlarıProje yönetimi notları
Proje yönetimi notları
 
Stratejik Yönetim - Bölüm 2
Stratejik Yönetim - Bölüm 2Stratejik Yönetim - Bölüm 2
Stratejik Yönetim - Bölüm 2
 
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum1
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum1Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum1
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum1
 

Viewers also liked

Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum3
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum3Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum3
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum3
Mahir İstanbullu
 
Halkla Iliskiler ve İletişim Stratejisi
Halkla Iliskiler ve İletişim StratejisiHalkla Iliskiler ve İletişim Stratejisi
Halkla Iliskiler ve İletişim Stratejisi
denovepr
 
Yönetim ve yönetim fonksiyonlari sunum
Yönetim ve yönetim fonksiyonlari sunumYönetim ve yönetim fonksiyonlari sunum
Yönetim ve yönetim fonksiyonlari sunum
Limasol Bankası MT
 
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum4
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum4Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum4
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum4
Mahir İstanbullu
 
Genel Çevre Analizi
Genel Çevre AnaliziGenel Çevre Analizi
Genel Çevre Analizi
atiker
 

Viewers also liked (14)

Mustafa Değerli - 2014 - Stratejik Yönetim - Makale İncelemeleri
Mustafa Değerli - 2014 - Stratejik Yönetim - Makale İncelemeleriMustafa Değerli - 2014 - Stratejik Yönetim - Makale İncelemeleri
Mustafa Değerli - 2014 - Stratejik Yönetim - Makale İncelemeleri
 
Strateji nedir ? Stratejik Düşünme & Stratejik Planlama
Strateji nedir ? Stratejik Düşünme & Stratejik PlanlamaStrateji nedir ? Stratejik Düşünme & Stratejik Planlama
Strateji nedir ? Stratejik Düşünme & Stratejik Planlama
 
10 stratejik analiz
10  stratejik analiz10  stratejik analiz
10 stratejik analiz
 
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum3
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum3Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum3
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum3
 
Halkla Iliskiler ve İletişim Stratejisi
Halkla Iliskiler ve İletişim StratejisiHalkla Iliskiler ve İletişim Stratejisi
Halkla Iliskiler ve İletişim Stratejisi
 
Yönetim ve yönetim fonksiyonlari sunum
Yönetim ve yönetim fonksiyonlari sunumYönetim ve yönetim fonksiyonlari sunum
Yönetim ve yönetim fonksiyonlari sunum
 
Michael porter değer zinciri
Michael porter değer zinciriMichael porter değer zinciri
Michael porter değer zinciri
 
Dış Çevre Analizi
Dış Çevre AnaliziDış Çevre Analizi
Dış Çevre Analizi
 
Basic Concepts Of Strategic Management
Basic Concepts Of Strategic ManagementBasic Concepts Of Strategic Management
Basic Concepts Of Strategic Management
 
Prezide etkili sunum hazırlama
Prezide etkili sunum hazırlamaPrezide etkili sunum hazırlama
Prezide etkili sunum hazırlama
 
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum4
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum4Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum4
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum4
 
Genel Çevre Analizi
Genel Çevre AnaliziGenel Çevre Analizi
Genel Çevre Analizi
 
Türkiye’de mikrokredi uygulamaları ışığında kobi̇’leşme i̇çin tasarım önerisi
Türkiye’de mikrokredi uygulamaları ışığında kobi̇’leşme i̇çin tasarım önerisiTürkiye’de mikrokredi uygulamaları ışığında kobi̇’leşme i̇çin tasarım önerisi
Türkiye’de mikrokredi uygulamaları ışığında kobi̇’leşme i̇çin tasarım önerisi
 
Mitos e verdades do mercado de trabalho
Mitos e verdades do mercado de trabalhoMitos e verdades do mercado de trabalho
Mitos e verdades do mercado de trabalho
 

Similar to Stratejik Yönetim

stratejikyonetimprezantasyonu20042005bolum10-120315131202-phpapp01.pdf
stratejikyonetimprezantasyonu20042005bolum10-120315131202-phpapp01.pdfstratejikyonetimprezantasyonu20042005bolum10-120315131202-phpapp01.pdf
stratejikyonetimprezantasyonu20042005bolum10-120315131202-phpapp01.pdf
serhatoyunda77
 
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum10
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum10Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum10
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum10
Mahir İstanbullu
 
Pazarlama Stratejileri
Pazarlama StratejileriPazarlama Stratejileri
Pazarlama Stratejileri
Novida Global
 
ŞIrket Satım Alım Süreci - IF&PARTNERS
ŞIrket Satım Alım Süreci - IF&PARTNERSŞIrket Satım Alım Süreci - IF&PARTNERS
ŞIrket Satım Alım Süreci - IF&PARTNERS
IF&PARTNERS
 

Similar to Stratejik Yönetim (20)

Reklamciliğin temelleri̇ 5.HAFTA
Reklamciliğin temelleri̇ 5.HAFTAReklamciliğin temelleri̇ 5.HAFTA
Reklamciliğin temelleri̇ 5.HAFTA
 
stratejikyonetimprezantasyonu20042005bolum10-120315131202-phpapp01.pdf
stratejikyonetimprezantasyonu20042005bolum10-120315131202-phpapp01.pdfstratejikyonetimprezantasyonu20042005bolum10-120315131202-phpapp01.pdf
stratejikyonetimprezantasyonu20042005bolum10-120315131202-phpapp01.pdf
 
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum10
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum10Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum10
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum10
 
Pazarlama planlaması bölüm 2
Pazarlama planlaması bölüm 2Pazarlama planlaması bölüm 2
Pazarlama planlaması bölüm 2
 
Musteri iliskileri Yonetimi - 9
Musteri iliskileri Yonetimi - 9Musteri iliskileri Yonetimi - 9
Musteri iliskileri Yonetimi - 9
 
Cagri Merkezi Bilesenleri
Cagri Merkezi BilesenleriCagri Merkezi Bilesenleri
Cagri Merkezi Bilesenleri
 
Malcolm Baldridge Ulusal Kalite Ödülü
Malcolm Baldridge Ulusal Kalite ÖdülüMalcolm Baldridge Ulusal Kalite Ödülü
Malcolm Baldridge Ulusal Kalite Ödülü
 
MARKA FİNANSMANI
MARKA FİNANSMANIMARKA FİNANSMANI
MARKA FİNANSMANI
 
Marka fi̇nansmanı
Marka fi̇nansmanıMarka fi̇nansmanı
Marka fi̇nansmanı
 
Sinera Consultancy Satış Eğitimleri Kataloğu
Sinera Consultancy Satış Eğitimleri KataloğuSinera Consultancy Satış Eğitimleri Kataloğu
Sinera Consultancy Satış Eğitimleri Kataloğu
 
Pazarlama Stratejileri
Pazarlama StratejileriPazarlama Stratejileri
Pazarlama Stratejileri
 
14 segmentasyon ve ürün geliştirme atölye çalışmaları prpsl
14 segmentasyon ve ürün geliştirme atölye çalışmaları prpsl14 segmentasyon ve ürün geliştirme atölye çalışmaları prpsl
14 segmentasyon ve ürün geliştirme atölye çalışmaları prpsl
 
Yonetim Düşünürleri
Yonetim DüşünürleriYonetim Düşünürleri
Yonetim Düşünürleri
 
Benchmarking
BenchmarkingBenchmarking
Benchmarking
 
CRM FİNANS YATIRIM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK KATALOĞU 2019
CRM FİNANS YATIRIM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK KATALOĞU 2019 CRM FİNANS YATIRIM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK KATALOĞU 2019
CRM FİNANS YATIRIM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK KATALOĞU 2019
 
İnternet Stratejileri ve E-Ticaret - 5
İnternet Stratejileri ve E-Ticaret - 5İnternet Stratejileri ve E-Ticaret - 5
İnternet Stratejileri ve E-Ticaret - 5
 
Iş Stratejisi
Iş StratejisiIş Stratejisi
Iş Stratejisi
 
SalesUP - Akılcı Yönetim Araçları - Araştırma
SalesUP - Akılcı Yönetim Araçları - AraştırmaSalesUP - Akılcı Yönetim Araçları - Araştırma
SalesUP - Akılcı Yönetim Araçları - Araştırma
 
Kotler ve pazarlama
Kotler ve pazarlamaKotler ve pazarlama
Kotler ve pazarlama
 
ŞIrket Satım Alım Süreci - IF&PARTNERS
ŞIrket Satım Alım Süreci - IF&PARTNERSŞIrket Satım Alım Süreci - IF&PARTNERS
ŞIrket Satım Alım Süreci - IF&PARTNERS
 

Stratejik Yönetim

 • 2. STRATEJİ • İşletme amaç ve hedeflerinin tespiti, işletme ile çevresi arasındaki ilişkilerin analiz edilmesi ve amaçlara ulaşmak için gerekli faaliyetlerin planlanması ve gerekli kaynakların dağıtımı işlemidir. • İşletmenin iç kaynakları ve yetenekleriyle dış çevrenin fırsat ve tehditleri arasında uyum sağlamaktır.
 • 3. STRATEJİK YÖNETİM • Strateji geliştirme, uygulama ve sonuçları değerlendirme ve kontrol etmeye yönelik kararlar ve faaliyetlerdir. • İşletme ile çevresi arasındaki ilişkileri düzenleme ve rakiplere üstünlük sağlamak için işletme kaynaklarının kullanılmasıdır.
 • 4. • Hiyerarşik yapı içinde koordinasyon sağlar. • İşletme içinde bütünlük ve koordinasyon sağlar. • Farklı birim ve kademelerin birbirinden bağımsız amaç belirlemesini önler. • İşletmenin varlığını sürdürmesi için kendisini tehdit eden dışçevreyi (rakipler, müşteriler, aracılar, tedarikçiler) analiz etmektedir.
 • 5. STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ 1. Stratejik Planlama: • İşletme vizyon ve misyonunun belirlenmesi, • İşletme amaçlarının belirlenmesi, • Rekabetçi pozisyonun belirlenmesi, • Strateji oluşturma, strateji seçimi ve strateji geliştirme, • Strateji uygulama, • Elde edilen sonuçların değerlendirilmesi.
 • 6. 2. Vizyon ve Misyon: • Vizyon, organizasyonun ulaşmak istediği amaç ve hedefleri ifade eder. • Misyon, belirlenen amaç ve hedefler üzerinde odaklanmış bir görev duygusudur.
 • 7. STRATEJİK YÖNETİM TEORİLERİ 1. Kaynak Temelli Teori: • Kaynaklar işletmenin ulaşabildiği, sahip olduğu ve kontrol edebildiği faktörlerdir. • Kaynaklar işletmelerin güçlü ve zayıf taraflarını içeren tüm unsurlardır. • Kaynaklar fiziksel, entelektüel ve kültürel kaynaklar olmak üzere üç ana gruba ayrılmaktadır
 • 8. 2. Endüstriyel Rekabet Teorisi: • Michael Porter tarafından yapılmıştır. • Porter bir sektörde rekabeti beş değişken ve bunların özellikleri ile incelemiştir: Sektörde satıcıların (tedarikçiler) gücü Sektörde alıcıların (müşterilerin) gücü İkame ürünlerin tehdidi Piyasaya (sektöre) yeni giriş yapan işletmelerin neden olduğu tehdit ve tehlikeler  Sektörde faaliyet gösteren mevcut işletmeler arasındaki rekabet.    
 • 9. 3. Stratejik Maliyet : • İşletmeler faaliyet gösterdikleri pazarda etkin bir rekabet yapabilmek için maliyetlerini bilmek zorundadır. • Maliyetlerini analiz etmeyen bir işletme uygun fiyatlandırma yapamaz ve satış politikası geliştiremez.
 • 10. 4. Temel Rekabet Stratejileri: • İşletmeler için uzun dönemli bir başarının ölçütü rekabet üstünlüğüdür. • İşletmeler rekabet avantajı kazanmak ve pazarda önde olmak için fiyat, kalite, zaman ve çeşitlilik olmak üzere dört farklı alanda strateji geliştirebilir. • Michael Porter tarafından geliştirilmiştir.
 • 11. • Temelini, bir işletmenin uygulayabileceği rekabet stratejileri oluşturmaktadır. • Rekabet stratejileri kapsamında işletme üç tür strateji izleyebilir:  Maliyet Stratejisi  Farklılaşma Stratejisi  Odaklanma Stratejisi
 • 12. 5. İşletme Portföy Analizi: • Portföy matrisleri rakipleri ve rekabet koşullarını değerlendirmek amacıyla kullanılan stratejik yönetim araçlarıdır. • Stratejilere yol göstermesi bakımından işletmenin çeşitli ölçülere göre değerlendirilmesi ve bunların gelecekte işletmeye sağlayacağı faydanın tahmin edilmesi sürecidir.
 • 13. 6. SWOT Analizi: • Bir organizasyonun iç ve dış çevresinin değerlendirilmesine imkan sağlayan bir analiz tekniğidir. • “mevcut durum” analizidir. • Organizasyonun gelecekteki durumunun ne olacağını tespit ve tahmin etmeye yarayan bir analiz tekniğidir. • En önemli yönü organizasyonun hem iç hem de dış durum değerlendirmesine imkan tanımasıdır.
 • 14. S : Strength (Organizasyonun güçlü/üstün olduğu yönlerinin tespit edilmesi demektir.) W : Weakness (Organizasyonun güçsüz/zayıf olduğu yönlerin tespit edilmesi demektir.) O : Opportunity (Organizasyonun sahip olduğu fırsatları ifade etmektedir.) T : Threat (Organizasyonun karşı karşıya bulunduğu tehdit ve tehlikeleri ifade etmektedir.)