Arbeidslivsfag: Læreplan og veileder

3,555 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,555
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
45
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Arbeidslivsfag: Læreplan og veileder

 1. 1. Innhold i presentasjonen • Presentasjon av læreplangruppen • Om arbeidslivsfag • Læreplanen • Tilrettelegging på skolen • Praktiske eksempler med fokus på vurdering
 2. 2. Læreplangruppen • Anja Stidahl, faglærer Vesong skole • Lena Arahamsen, rektor Kvaløysletta skole • Vivil Hunding, rådgiver Kongseik skole • Steinar Vibeto, rådgiver Fjell ungdomsskole • Eli Fjeldstad, u.inspektør Marikollen skole
 3. 3. Deltakere i forsøket 2009-2010 16 skoler 5 kommuner • Bergen kommune, Hordaland • Fjell kommune, Hordaland • Tromsø kommune, Troms • Tønsberg, Vestfold • Ullensaker kommune, Akershus
 4. 4. Bakgrunn • Ungdomstrinnet – Stimulerer ikke nok elevens interesser og forutsetninger for læring – Motiverer og stimulerer ikke elever som er yrkesfaglig motivert, godt nok. – Alternativene til fremmedspråk oppleves som problematisk – Mentalt frafall – manifestert i fysisk frafall på vgs
 5. 5. Målsetning • Få et mer variert og praktisk ungdomstrinn • Få et ungdomstrinn som tar mer hensyn til variasjonen mellom elevene og som kan gi bedre motivasjon for flere • Gi elevene større mulighet til å arbeide pratisk.
 6. 6. Et fag som: • Er et alternativ til fremmedspråk/språklig fordypning • Knyttes til de yrkesfaglige utdanningsprogrammene i vgs, men tilpasses ungdomstrinnets nivå • Vurderes med karakter når læreplanen er ferdig (2010/2011) • Elevene kan komme opp til muntlig eksamen • Ikke er det samme som utdanningsvalg eller andre praktisk/estetiskefag
 7. 7. Læreplan • 1. februar 2010: Utkast til læreplan • Mai/juni 2010: Utkast til veileder • Læreplanen: Klar til skoleåret 2010-2011
 8. 8. Forsøkslære- plan for faget 1) Formål 2) Struktur 3) Beskrivelse av hovedområdene 4) Timetall i faget (227) 5) Grunnleggende ferdigheter 6) Kompetansemål 7) Vurdering i faget
 9. 9. Formål Samfunnsmessigperspektiv Individrettet perspektiv (Elevperspektiv) Metodeføring
 10. 10. Struktur Elevene skal jobbe praktisk med arbeidsoppgaver henta Bygg- og anleggsteknikk frå videregående opplæring Design og håndverk tilpassa ungdomssteget. Elektrofag Helse og sosialfag Restaurant og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon Naturbruk
 11. 11. Beskrivelse av hovedområdene Produkter og tjenester Yrkesetikk og arbeidsmiljø
 12. 12. Kompetansemål Produkter og tjenester Mål for opplæringen er at eleven skal kunne • Planlegge, utføre og ferdigstille produkt og tjeneste etter kvalitetskrav • Velge hensiktsmessige råvarer, materiell og tjenester • Utnytte råvarer og materiell økonomisk • Ta vare på og vedlikeholde verktøy og utstyr • Beregne kostnader knyttet til produksjon av produkter og tjenester • Bruke arbeidsteknikk og verktøy tilpasset arbeidsoppgavene • Bruke relevante faguttrykk i det enkelte fagområdet • Vurdere og dokumentere kvaliteten av eget arbeid
 13. 13. Kompetansemål (forts.) Yrkesetikk og arbeidsmiljø Mål for opplæringen er at eleven skal kunne • Utføre arbeid i tråd med arbeidslivets etiske normer og retningslinjer • Utføre arbeid i tråd med helse-, miljø- og sikkerhetsregler • Holde orden på arbeidsplassen • Yte service og gjøre rede for betydningen av service i arbeidslivet • Kommunisere og samarbeide med andre i en arbeidssituasjon
 14. 14. Grunnleggende ferdigheter • Å kunne uttrykke seg muntlig i arbeidslivsfag innebærer å kommunisere, begrunne og forklare arbeidet. • Å kunne uttrykke seg skriftlig i arbeidslivsfag innebærer å planlegge, presentere og beskrive eget arbeid. • Å kunne lese i arbeidslivsfag innebærer å lese og forstå tegninger, tabeller, bruksanvisninger og arbeidsbeskrivelser • Å kunne regne i arbeidslivsfag innebærer å bruke, bearbeide og tolke relevant tallmateriale og foreta enkle kostnads- og mengdeberegninger. • Å kunne bruke digitale verktøy i arbeidslivsfag innebærer å kommunisere og dokumentere, å finne, velge ut og bearbeide informasjon.
 15. 15. Vurdering • Underveisvurdering • Sluttvurdering • Muntlig eksamen med praktisk innslag.
 16. 16. ARBEIDSLIVSFAG Tilrettlegging av faget på den enkelte skole
 17. 17. Lærere/yrkesfag • Lærere som ”kan” yrkesfag: Interesse / kompetanse - På sikt ansette lærere med yrkesfaglig kompetanse • Eksempel på yrkesfag skolene har prøvd dette skoleåret: bygg/anlegg, restaurant/matfag, design/handverk, helse/ sosialfag, Grunnarbeid terasse
 18. 18. Gruppestørrelse Antall grupper vil avgjøres av bl.a elevtall, lærerkrefter og romtilgang Elevtallet i gruppene bør ligge på max 15 elever Faget er et tilbud til alle 8. klassinger. Hvis stor søkning – hvordan velge blant elevene? Planlegging -terasse
 19. 19. Organisering To modeller har i hovedsak vært prøvd ut dette året. 1. Skolen tilbyr elevene noen alternative yrkesfag. Elevene velger ett som de følger hele skoleåret. 2. Skolen tilbyr flere yrkesfag f.eks 3. Alle elevene er innom disse 3 fagområdene i løpet av skoleåret. Det betyr ca 12 uker på hvert av Oppmåling - terasse yrkesfagene
 20. 20. Rombehov Spesialrom/vanlige klasserom (lagerrom) Valgte fagområder bestemmer behov for spesialrom: - Restaurant/matfag: kjøkken - Byggfag: ute/spesialrom - Helse/sosial: klasserom m/utstyr - Nytt materiell/utstyr/materialer trenger rom Designe emblem
 21. 21. Timeplan Praktisk arbeide tar tid, lite med 45/60 min • Timene legges først/sist på dagen med mulighet for 0./7time. • ”Låne” timer fra andre fag Emblem i tinn
 22. 22. Utstyr/materiell/materialer • Faget må tilby elevene relevant utstyr • Elevene må arbeide med materilaler som er naturlig å bruke i yrkesfagene. Blomsterkasse Ulveset
 23. 23. Informasjon • Informasjon om faget internt på skolen • Informasjon til elever /foresatte om: – Innhold/opplegg – Gruppestørrelse/ utvelgelse – Vurdering – Konsekvenser ved søkning til v.g.skole Fingermat Fjell
 24. 24. Samarbeid internt/eksternt Internt • På skolen. Rektor sentral. • Fagansvarlig på skolen • Samarbeid mellom skolene i kommunen . Eksternt: • Videregående skole. Avtaler mellom skoleeierne • Lokalt arbeidsliv Modell:”fortellerstol” • Arbeidslivets organisasjoner
 25. 25. Læremidler • Kan være noe å hente fra læreverk –v.g.skole • Finnes en del nettsteder som kan gi tips/ideer • Når veilederen er på plass, kan den være til hjelp. Vil bli oppdatert. ”Bordet er dekket”

×