Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Bedre læringsmiljø Saupstadmodellen Konferansen ”Bedre læringsmiljø”(UDIR) Rica Nidelven 02.02.11 Inger Sagen Hasselø rekt...
 
SAUPSTAD SKOLE <ul><li>245 elever </li></ul><ul><li>30 språk </li></ul><ul><li>Barneskole (1.-7.trinn) </li></ul><ul><li>Å...
STÅSTED I 2005 <ul><li>Svært høy skår i levekårsundersøkelse bl.a. i.f.t antall mødre med lav utdanning, barnevernssaker,...
KUNNSKAPSLØFTET -mer vekt på grunnleggende ferdigheter <ul><li>Kompetanseheving </li></ul><ul><li>Videreutdanning i norsk ...
 
ST.MELD.NR.16 (2006-2007) …og ingen sto igjen <ul><li>Tidlig innsats for livslang læring </li></ul>
UTVIDET SKOLEDAG 2007/08 <ul><li>Gratis skolemåltid </li></ul><ul><li>Utvidet skoledag, 5 timer mer i basisfag på hvert tr...
HELHETLIG SKOLEDAG 2009/2012 <ul><li>Saupstadmodellen – utgangspunkt for en av tre nasjonale modeller ( UDIR) </li></ul><...
 SAUPSTADMODELLEN  <ul><li>vil </li></ul><ul><li>Øke læringsutbytte og sosial utjevning </li></ul><ul><li>Utvide kunnska...
SAMARBEID MED LOKALMILJØ Det må en hel landsby til for å oppdra et barn… (afrikansk ordtak ) <ul><li>Samarbeidspartnere: ...
 
 
KONTAKTLÆRERROLLEN
 
SFO - ANSATTES ROLLE
SAUPSTADMODELLEN Organisering av skoledagen <ul><li>Gratis frokost,(matpakke midt på dagen) </li></ul><ul><li>Systematis...
ORGANISERING AV DAGEN, 3.-4.trinn
FROKOST, frivillig, gratis <ul><li>Frokost - frukt - matpakke midt på dagen </li></ul><ul><li>Hva er bra ? </li></ul><ul>...
FROKOST, frivillig, gratis
LEKSEARBEID HJEMME <ul><li>SKOLENS ANSVAR </li></ul><ul><li>Faglig ansvar. Gjennomgå nytt stoff på skolen. </li></ul><ul>...
LEKSEHJELP PÅ SKOLEN <ul><li>Forpliktende avtale i dialog med elev,foresatte,SFO over en periode. Avklare forventninger. K...
 
 
SKOLENS LESE- OG SKRIVE- OPPLÆRINGSPLAN / FAGOPPLÆRING <ul><li>Flerspråklighet en ressurs utover å lære norsk </li></ul><u...
VEILEDET LESING ORGANISERT SOM STASJONSUNDERVISNING
SPRÅK OG TEKNOLOGI
BEDRE SPRÅK 4-årig prosjekt; ”Språkløftet, Utviklingsprosjektet ” UDIR (NAFO) Enheter med 25 % minoritetsspråklige eller m...
 
FORELDRES BETYDNING FOR LESERESULTATER
 
MiR - Trondheim Siv Malla, Esme Tahtaci, Dmitri Roustamov, Mette Kvernmoen, Håvard Karlsen
 
 
SAMLINGSSTUND VI-uke (elevmedvirkning, samarb.foresatte,lokalmiljø)
RESSURSUKA   <ul><li>-TIDLIG INNSATS PÅ 2.TRINN </li></ul><ul><li>Barnas ressurser og behov kartlegges tverrfaglig med m...
INVOLVERTE <ul><li>Inspirert av Minde skoles arbeid i Bergen (mer enn 10 års erfaring) </li></ul><ul><li>Skolens spespedko...
KURSTILBUD <ul><li>I etterkant av ressursuka: Kurstilbud på trinnet.(over 4-6 uker) Alle barna får kurs i større eller min...
FARGERIK FRITID <ul><li>Valgfag 1time en dag i uka for 3.-7.trinn </li></ul><ul><li>SFO-leder ansvarlig for organisering i...
ORGANISERING AV DAGEN, 3.-4.trinn
 
 
Matgruppe....... 6 p
FARGERIK FRITID MÅL: <ul><li>Demokratisering , valg, medvirkning, rekruttering til fritidsaktiviteter </li></ul><ul><li>S...
ELEVENES EVALUERING
FYSISK AKTIVITET 10/11
TRIVSELSLEDERPROGRAM (Trondheim kommune) <ul><li>Elever leder fysisk aktivitet organisert som stasjoner ute i friminutt 3 ...
FYSISK AKTIVITET <ul><li>Bredde og variasjon i aktiviteter </li></ul><ul><li>Bidra til at alle er fysisk aktive hver dag <...
 
NASJONALT TILSYN PÅ OPPLÆRINGSLOVEN §9A, høst 2010 <ul><li>Opplæringsloven §9a-1; Alle elever i grunnskolar og videregåen...
UTGANGSPUNKT FOR TILSYNET Avgrenset til bare å omhandle det psykososiale miljøet <ul><li>Skolens forebyggende arbeid , §...
SAUPSTADMODELLEN SETT I LYS AV OPPLÆRINGSLOVEN § 9A <ul><li>Saupstadmodellen er forebyggende arbeid med mål om psykososia...
EKS., ÅRSHJUL OPPLÆRINGSLOVEN § 9A
EVALUERING, KONTAKTLÆREROPPGAVER
ORDENSREGLEMENT,SKRIV TIL FORESATTE
VIKTIGE ERFARINGER <ul><li>Sette satsinger i en sammenheng på vår skole, forankring viktig (elever,ansatte,foreldre,lokalm...
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bedre læringsmiljø Trondheim - Inger Sagen Hasselø - Saupstadmodellen

2,208 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bedre læringsmiljø Trondheim - Inger Sagen Hasselø - Saupstadmodellen

 1. 1. Bedre læringsmiljø Saupstadmodellen Konferansen ”Bedre læringsmiljø”(UDIR) Rica Nidelven 02.02.11 Inger Sagen Hasselø rektor Saupstad skole
 2. 3. SAUPSTAD SKOLE <ul><li>245 elever </li></ul><ul><li>30 språk </li></ul><ul><li>Barneskole (1.-7.trinn) </li></ul><ul><li>Åpen skole </li></ul><ul><li>Mottaksskole </li></ul><ul><li>Stod ferdig i 1977 </li></ul><ul><li>Fornyet i 2005 (vedlikehold) </li></ul><ul><li>Ny datapark / digitale tavler /originalkunst </li></ul>
 3. 4. STÅSTED I 2005 <ul><li>Svært høy skår i levekårsundersøkelse bl.a. i.f.t antall mødre med lav utdanning, barnevernssaker, inntektsfattigdom.... </li></ul><ul><li>Kartleggingsresultat viser spesielt lav skår i lesing for deler av den minoritetsspråklige gruppen elever og gutter </li></ul><ul><li>Kartleggingsresultat viser høy skår i praktiske fag </li></ul><ul><li>Høy skår i trivselsundersøkelser </li></ul><ul><li>Barn og foresatte ønsker sterkere tilknytting til skolen ut over ordinær skoletid </li></ul><ul><li>Høy tilfredshet i skole/hjem - undersøkelser </li></ul><ul><li>Få barn deltar i organiserte fritidsaktiviteter på kveldstid </li></ul><ul><li>Bydel med mange tilbud og samarbeidsmuligheter </li></ul><ul><li>Mediebildet har over tid hovedsaklig vært negativt </li></ul>
 4. 5. KUNNSKAPSLØFTET -mer vekt på grunnleggende ferdigheter <ul><li>Kompetanseheving </li></ul><ul><li>Videreutdanning i norsk som andrespråk 05/06, på Saupstad skole i samarbeid med NTNU,( 30stp.,15 lærere ) </li></ul><ul><li>Reise til Tyrkia med hele personalet/samarbeidspartnere ( 2006) </li></ul><ul><li>Etterutdanning LUS, LeseUtviklingsSkjema 08/09 , Trondheim kommune (hele personalet 08) </li></ul><ul><li>Arbeid med lokale læreplaner: Forpliktende lese- og skriveopplæringsplan for hele skolen (mål og metoder:leseveiledning og stasjonslæring, læringsstrategier, systematisk begrepstrening (”bedre språk”), LUS, utviklingssamtalen </li></ul><ul><li>Forpliktende samarbeid med Nasjonalt Senter for skriving (2010 -2012) </li></ul><ul><li>Kurs om fysisk aktivitet for hele SFO-personalet, i samarbeid med KIL </li></ul>
 5. 7. ST.MELD.NR.16 (2006-2007) …og ingen sto igjen <ul><li>Tidlig innsats for livslang læring </li></ul>
 6. 8. UTVIDET SKOLEDAG 2007/08 <ul><li>Gratis skolemåltid </li></ul><ul><li>Utvidet skoledag, 5 timer mer i basisfag på hvert trinn hver uke fra 1.- 4. (lesing vektlagt i Trondheim) </li></ul><ul><li>Leksehjelp </li></ul><ul><li>Fysisk aktivitet </li></ul><ul><li>Forsøk initiert av Kunnskapsdepartementet </li></ul><ul><li>I Trondheim deltok 7 skoler, evaluering og nettverksmøter lokalt og sentralt underveis </li></ul>
 7. 9. HELHETLIG SKOLEDAG 2009/2012 <ul><li>Saupstadmodellen – utgangspunkt for en av tre nasjonale modeller ( UDIR) </li></ul><ul><li>9 skoler deltar i modellutprøvingen </li></ul><ul><li>Mål: </li></ul><ul><li>Elever på 1.-4.trinn har fått økt læringsutbytte og bedre læringsmiljø enn før deltakelse i Helhetlig skoledag. </li></ul><ul><li>Kvaliteten på SFO er blitt bedre enn før gjennomføringen. </li></ul>
 8. 10. SAUPSTADMODELLEN <ul><li>vil </li></ul><ul><li>Øke læringsutbytte og sosial utjevning </li></ul><ul><li>Utvide kunnskapsbegrepet i samarbeid med lokalsamfunnet, vektlegge betydningspedagogikk </li></ul><ul><li>Øke demokratiseringen </li></ul>
 9. 11. SAMARBEID MED LOKALMILJØ Det må en hel landsby til for å oppdra et barn… (afrikansk ordtak ) <ul><li>Samarbeidspartnere: FAU,Brukerråd,MIR Trondheim, Nasjonalt Senter for skriving, Saupstad bibliotek, Søbstad sykehjem, Kolstad idrettslag, Trondheim kulturskole, EVO(Enhet for voksenopplæring),Vitensenteret, Frivillighetssentralen, Heimdal historielag, Huseby ungdomsskole, Heimdal videregående skole, Kolstad skole, Ringen barnehage, Huseby barnehage, Kolstad barnehge, BFT,Næringsliv(Coop Prix, Cafe Mado, Saupstad bibliotek, Kolstad kirke, HIST,NTNU,Høgskolen i Hedmark, NAFO,UDIR </li></ul>
 10. 14. KONTAKTLÆRERROLLEN
 11. 16. SFO - ANSATTES ROLLE
 12. 17. SAUPSTADMODELLEN Organisering av skoledagen <ul><li>Gratis frokost,(matpakke midt på dagen) </li></ul><ul><li>Systematisk språkopplæring.Opplæring i fag </li></ul><ul><li>Leksehjelp etter skoletid </li></ul><ul><li>Fargerik fritid (Valgfag: fysisk aktivitet, kultur, samarbeid med lokalmiljø, språk, kultur) </li></ul><ul><li>Trivselslederprogram ( Fysisk aktivitet ledet av elever i friminutt ) </li></ul><ul><li>Frileik </li></ul>
 13. 18. ORGANISERING AV DAGEN, 3.-4.trinn
 14. 19. FROKOST, frivillig, gratis <ul><li>Frokost - frukt - matpakke midt på dagen </li></ul><ul><li>Hva er bra ? </li></ul><ul><li>Alle har spist frokost </li></ul><ul><li>Risikobarn fanges opp </li></ul><ul><li>Måltidene er sunne ernæringsmessig og tilbys ofte nok / overraskelser av og til </li></ul><ul><li>God ramme rundt måltidet /dialog/ voksne som kjenner barna (barne- og ungdomsarbeidere, kontaktlærere) </li></ul><ul><li>Avtale med foresatte via kontaktlærer </li></ul><ul><li>Utholdenhet og konsentrasjon økes </li></ul><ul><li>Helsegevinst </li></ul>
 15. 20. FROKOST, frivillig, gratis
 16. 21. LEKSEARBEID HJEMME <ul><li>SKOLENS ANSVAR </li></ul><ul><li>Faglig ansvar. Gjennomgå nytt stoff på skolen. </li></ul><ul><li>Klargjøre læringsmål /forventninger til leksearbeid </li></ul><ul><li>Sørge for at leksene er tilpasset hver enkelt (mestring og motivasjon) </li></ul><ul><li>Gi tilbakemelding på leksene </li></ul><ul><li>(læringsutvikling)til barn og foresatte. </li></ul><ul><li>FORESATTES ANSVAR </li></ul><ul><li>Forberede barnet til skole, sørge for at lekser gjøres. </li></ul><ul><li>Vise interesse for skolearbeidet. Låne bøker på biblioteket! Fortelle! Snakke med barnet. </li></ul><ul><li>Passe på at barnet mestrer leksene og at barnet er motivert. </li></ul><ul><li>Lese med barnet minst 10 minutter hver dag! / Underskrift på lesekort </li></ul><ul><li>Sjekke at barnet forstår det han /hun leser. </li></ul><ul><li>Ta kontakt med kontaktlærer hvis leksearbeidet ikke fungerer. </li></ul>
 17. 22. LEKSEHJELP PÅ SKOLEN <ul><li>Forpliktende avtale i dialog med elev,foresatte,SFO over en periode. Avklare forventninger. Kontaktlærers ansvar. </li></ul><ul><li>Tilpasset læringsstøtte, mestringsfokus </li></ul><ul><li>Leselekse viktigst </li></ul><ul><li>Åpent tilbud, med fokus på de barna som trenger det mest </li></ul><ul><li>Leksehjelp på skolen med voksne som barna kjenner(lærere, barne- og ungdomsarbeidere) </li></ul><ul><li>Leksehjelp på SFO:1.-4.trinn,1d/u </li></ul><ul><li>Leksehjelp på skolen:1.-7.trinn,2 d/u </li></ul>
 18. 25. SKOLENS LESE- OG SKRIVE- OPPLÆRINGSPLAN / FAGOPPLÆRING <ul><li>Flerspråklighet en ressurs utover å lære norsk </li></ul><ul><li>LUS(LeseUtviklingsSkjema) /Leseforståelsesstrategier </li></ul><ul><li>Veiledet lesing organisert som stasjonsundervisning </li></ul><ul><li>(Early Years Literacy Program) foreldresamarbeid,lærerkompetanse,intensive lesekurs </li></ul><ul><li>Veiledet lesing og skriving i alle fag. Tilpasset opplæring, mestringsfokus. </li></ul><ul><li>Bedre språk” systematisk begrepstrening, overgang barnehage - skole, norskkurs for mødre. </li></ul><ul><li>Særskilt norsk / morsmålsopplæring </li></ul><ul><li>Kurs på 2.trinn (ressursuka) </li></ul><ul><li>Veiledet lesing på 3.og 4.trinn med lese- skriveveileder </li></ul><ul><li>Språkprosjekter fra 5.-7.trinn </li></ul><ul><li>Vurdering for læring, utviklingssamtalen (underveissamtalen) </li></ul><ul><li>Foreldrekurs på 1.trinn </li></ul><ul><li>Skolebibliotek som læringsarena </li></ul>
 19. 26. VEILEDET LESING ORGANISERT SOM STASJONSUNDERVISNING
 20. 27. SPRÅK OG TEKNOLOGI
 21. 28. BEDRE SPRÅK 4-årig prosjekt; ”Språkløftet, Utviklingsprosjektet ” UDIR (NAFO) Enheter med 25 % minoritetsspråklige eller mer Skoler: Kolstad og Saupstad Barnehager: Huseby, Kolstad og Saupstadringen
 22. 30. FORELDRES BETYDNING FOR LESERESULTATER
 23. 32. MiR - Trondheim Siv Malla, Esme Tahtaci, Dmitri Roustamov, Mette Kvernmoen, Håvard Karlsen
 24. 35. SAMLINGSSTUND VI-uke (elevmedvirkning, samarb.foresatte,lokalmiljø)
 25. 36. RESSURSUKA <ul><li>-TIDLIG INNSATS PÅ 2.TRINN </li></ul><ul><li>Barnas ressurser og behov kartlegges tverrfaglig med mål om individuell tilpasset opplæring ift. fag og psykososialt læringsmiljø. </li></ul><ul><li>Ved aktiv og deltagende observasjon økes kunnskap om enkeltelevenes styrker og begrensninger, for i etterkant å sette inn konkrete tiltak. </li></ul>
 26. 37. INVOLVERTE <ul><li>Inspirert av Minde skoles arbeid i Bergen (mer enn 10 års erfaring) </li></ul><ul><li>Skolens spespedkoordinatorer leder arbeidet </li></ul><ul><li>Spisskompetanse fra skolen,kontaktlærere og Barne- og familietjenesten( psykolog, logoped, fysioterapi, barnevern ) deltar. </li></ul>
 27. 38. KURSTILBUD <ul><li>I etterkant av ressursuka: Kurstilbud på trinnet.(over 4-6 uker) Alle barna får kurs i større eller mindre grupper. </li></ul><ul><li>Eksempler på kurs: lese- og skrivekurs, mattekurs, sosialt samspill, språk-og begrepstrening,prosjektrettet, </li></ul><ul><li>fysisk aktivitet og drama. </li></ul>
 28. 39. FARGERIK FRITID <ul><li>Valgfag 1time en dag i uka for 3.-7.trinn </li></ul><ul><li>SFO-leder ansvarlig for organisering i samarbeid med elevråd, eksterne og ansatte. </li></ul><ul><li>Ulike aktiviteter som afrikansk dans, sirkus,kor(TKK), arbeidspraksis; Coop Prix, leksehjelp, Søbstad sykehjem, Saupstad bibliotek, bydelskafe og KIL,forming,allidrett(KIL),skoleavis og bibliotek, svømming, teater ,gitarkurs....... </li></ul><ul><li>Evalueres av alle elever og instruktører 2 ganger per år. </li></ul>
 29. 40. ORGANISERING AV DAGEN, 3.-4.trinn
 30. 43. Matgruppe....... 6 p
 31. 44. FARGERIK FRITID MÅL: <ul><li>Demokratisering , valg, medvirkning, rekruttering til fritidsaktiviteter </li></ul><ul><li>Service learning / betydningspedagogikk, mestring </li></ul><ul><li>Kontakt på tvers av generasjoner </li></ul><ul><li>Aldersblanding(bli kjent på tvers) </li></ul><ul><li>Variasjon i skoledagen, motivasjon </li></ul><ul><li>Positive rollemodeller </li></ul><ul><li>Økt og variert fysisk aktivitet </li></ul>
 32. 45. ELEVENES EVALUERING
 33. 46. FYSISK AKTIVITET 10/11
 34. 47. TRIVSELSLEDERPROGRAM (Trondheim kommune) <ul><li>Elever leder fysisk aktivitet organisert som stasjoner ute i friminutt 3 d/u </li></ul><ul><li>SFO-ansatte veileder barna inn i aktivitet / SFO-ansatte er ute i overgang fra spising </li></ul><ul><li>Frileik </li></ul>
 35. 48. FYSISK AKTIVITET <ul><li>Bredde og variasjon i aktiviteter </li></ul><ul><li>Bidra til at alle er fysisk aktive hver dag </li></ul><ul><li>Forankring i læringsarbeid(uteskole) </li></ul><ul><li>Medvirkning og valg </li></ul><ul><li>Fargerik fritid og trivselslederprogrammet </li></ul><ul><li>Høy kompetanse i personalet. </li></ul><ul><li>Allidrett.Samarbeid med Kolstad Idrettslag </li></ul><ul><li>Frileik </li></ul>
 36. 50. NASJONALT TILSYN PÅ OPPLÆRINGSLOVEN §9A, høst 2010 <ul><li>Opplæringsloven §9a-1; Alle elever i grunnskolar og videregående skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, miljø og læring . </li></ul><ul><li>Hovedbestemmelsene for tilsynet er §9a-1, og de øvrige bestemmelsene som er kontrollert må ses i lys av denne. </li></ul>
 37. 51. UTGANGSPUNKT FOR TILSYNET Avgrenset til bare å omhandle det psykososiale miljøet <ul><li>Skolens forebyggende arbeid , §9a-4, §9a-3 første ledd </li></ul><ul><li>Skolens individuelt rettede arbeid , §9a-3 andre og tredje ledd </li></ul><ul><li>Skolens plikt til samhandling og involvering med ulike råd og utvalg(brukermedvirkning); §9a-5,9a-6 og kapittel 11 </li></ul><ul><li>Skolens internkontrollsystem(ikke kommunens) </li></ul>
 38. 52. SAUPSTADMODELLEN SETT I LYS AV OPPLÆRINGSLOVEN § 9A <ul><li>Saupstadmodellen er forebyggende arbeid med mål om psykososialt miljø som fremmer helse, miljø og læring (Oppll.9a-1) </li></ul><ul><li>Virkeområde gjelder alle deler av skoledagen;frokost, leksehjelp, fargerik fritid(valgfag),SFO, til og fra skoleveien, arrangementer i skolens regi og aktivitet på skolens læringsplattform(it`s learning). </li></ul><ul><li>Handlingsplikten(undersøke,varsle,gripe inn) gjelder alle som har tilknytting til skolen; ansatte, vaktmester,sekretær,renhold,drosjenæring… </li></ul><ul><li>Gjelder innleid personell (frivillige,KIL,TKK..) </li></ul>
 39. 53. EKS., ÅRSHJUL OPPLÆRINGSLOVEN § 9A
 40. 54. EVALUERING, KONTAKTLÆREROPPGAVER
 41. 55. ORDENSREGLEMENT,SKRIV TIL FORESATTE
 42. 56. VIKTIGE ERFARINGER <ul><li>Sette satsinger i en sammenheng på vår skole, forankring viktig (elever,ansatte,foreldre,lokalmiljø) </li></ul><ul><li>Langsiktig og helhetlig arbeid (stabilitet). </li></ul><ul><li>Samarbeidsstrukturer og kommunikasjon (råd og organer, samarbeidstid og møtepunkter) </li></ul><ul><li>Prioritere systematisk tilpasset lese- og skriveopplæring/fagopplæring, mestring </li></ul><ul><li>Lengre dag krever en mer variert dag (helhet) </li></ul><ul><li>Riktig kompetanse til riktig tid </li></ul><ul><li>Rolleendring SFO-ansatte </li></ul><ul><li>Rolleendring kontaktlærer(stor betydning) </li></ul><ul><li>Færre påmeldinger på SFO, økonomi? </li></ul><ul><li>Jevnlig evalueringer om måloppnåelse viktig </li></ul>

×