Trykk på læring Tilpasset opplæring i videregående skole Jan Mortensen fagleder IKT, Bergeland vgs Utdanningskonferansen...
Litt om skole og IKT <ul><li>IKT skal støtte læring, skolens kjernevirksomhet </li></ul><ul><li>IKT tilfører også noe nytt...
Bergeland vid. skole <ul><li>150 år </li></ul><ul><li>150 ansatte </li></ul><ul><li>750 elever </li></ul><ul><li>YF: DH, H...
 
 
Elevarbeidsplasser / studielandskap
Studielandskap for 90 elever
Arbeidslandskap I Gruppe- rom Gruppe- rom Gruppe- rom Auditorium Arbeidslandskap II Arbeidsrom lærere Møte- / personal Ber...
TPL Studielogg ”elektronisk elevlogg”
Elevene tilbys SELVSTENDIG STUDIEARBEID Med utgangspunkt i et strukturert opplegg av oppgaver / læringsoppdrag / leksjone...
Individuell Studielogg og Studieplan https://tpl.rogfk.no/bergeland
” Bergeland-modellen” noen kjennetrekk <ul><li>Vil ha aktive, deltakende, medvirkende elever </li></ul><ul><li>Fleksible r...
Individuell studieplan <ul><li>Elevmedvirkning </li></ul><ul><li>planlegging </li></ul><ul><li>gjennomføring </li></ul><u...
Utdanningskonferansens formål og Trykk på læring <ul><li>Utdanningskonferansen har som føremål å gi skoleeigarar og skolar...
Hvordan <ul><li>Organisering </li></ul><ul><ul><li>Glassvegger, tverrfaglige team, fleksible romløsninger, elevstyrt tid, ...
Systematisk oppfølging av den enkeltes læring Systematisk kartlegging Elevsamtaler Individuelle studieplaner Studiearbeids...
Tilpasset opplæring - kontaktlæreres oppgaver <ul><li>Kartlegging </li></ul>Grundig kartlegging danner grunnlag for tilpa...
Kontaktlærers oppgave - kartlegging av elevens læringspreferanser <ul><li>Relasjonslæring </li></ul>Foretrekker eleven å ...
Kontaktlærers oppgave - kartlegging av elevens læringspreferanser <ul><li>Relasjonslæring </li></ul><ul><li>Læringsvilje ...
Kontaktlærers oppgave - kartlegging av elevens læringspreferanser <ul><li>Relasjonslæring </li></ul><ul><li>Læringsvilje ...
Kontaktlærers oppgave - kartlegging av elevens læringspreferanser <ul><li>Relasjonslæring </li></ul><ul><li>Læringsvilje ...
Kontaktlærers oppgave - kartlegging av elevens læringspreferanser <ul><li>Relasjonslæring </li></ul><ul><li>Læringsvilje ...
Kontaktlærers oppgave - kartlegging av elevens læringspreferanser <ul><li>Relasjonslæring </li></ul><ul><li>Læringsvilje ...
Kontaktlærers oppgave - kartlegging av elevens læringspreferanser <ul><li>Relasjonslæring </li></ul><ul><li>Læringsvilje ...
Læringsstøtte og læringskompetanse Grunnskole VGS Studie / Yrke Læringsstøtte Ansvar for og evne til egen læring - Det er...
Samtale / justering Samtale / justering Samtale / justering Kartlegging Samtale ISP Personlig læringsløp LÆRINGSKOMPET...
Tilpasset opplæring - kontaktlæreres oppgaver <ul><li>Kartlegging </li></ul><ul><li>Oppfølging </li></ul>Samtaler og bruk ...
Kontaktlærers oppgaver - oppfølging av læringsutvikling og egenarbeid <ul><li>Læringsutvikling </li></ul>Lykkes eleven i å...
Kontaktlærers oppgaver - oppfølging av læringsutvikling og egenarbeid <ul><li>Læringsutvikling </li></ul><ul><li>Faglig ut...
Kontaktlærers oppgaver - oppfølging av læringsutvikling og egenarbeid <ul><li>Læringsutvikling </li></ul><ul><li>Faglig ut...
Kontaktlærers oppgaver - oppfølging av læringsutvikling og egenarbeid <ul><li>Læringsutvikling </li></ul><ul><li>Faglig ut...
Kontaktlærers oppgaver - oppfølging av læringsutvikling og egenarbeid <ul><li>Læringsutvikling </li></ul><ul><li>Faglig ut...
Faglærers oppgaver - forberede for tilpasset opplæring <ul><li>Elevgrunnlaget </li></ul>Bli kjent med elevenes læringsprof...
Faglærers oppgaver - forberede for tilpasset opplæring <ul><li>Elevgrunnlaget </li></ul><ul><li>Læreplan og regelverk </li...
Faglærers oppgaver - forberede for tilpasset opplæring <ul><li>Elevgrunnlaget </li></ul><ul><li>Læreplan og regelverk </li...
Faglærers oppgaver - forberede for tilpasset opplæring <ul><li>Elevgrunnlaget </li></ul><ul><li>Læreplan og regelverk </li...
Faglærers oppgaver - forberede for tilpasset opplæring <ul><li>Elevgrunnlaget </li></ul><ul><li>Læreplan og regelverk </li...
Faglærers oppgaver - organisere tilpasset opplæring <ul><li>Virtuelt læringsrom </li></ul>Opprette og innrede et virtuelt ...
Faglærers oppgaver - organisere tilpasset opplæring <ul><li>Virtuelt læringsrom </li></ul><ul><li>Læremidler og strategier...
Faglærers oppgaver - organisere tilpasset opplæring <ul><li>Virtuelt læringsrom </li></ul><ul><li>Læremidler og strategier...
Faglærers oppgaver - organisere tilpasset opplæring <ul><li>Virtuelt læringsrom </li></ul><ul><li>Læremidler og strategier...
Faglærers oppgaver - organisere tilpasset opplæring <ul><li>Virtuelt læringsrom </li></ul><ul><li>Læremidler og strategier...
Faglærers oppgaver - levere tilpasset opplæring <ul><li>Veiledning og oppfølging </li></ul>Veilede og følge opp elever i v...
Faglærers oppgaver - levere tilpasset opplæring <ul><li>Veiledning og oppfølging </li></ul><ul><li>Lærerstyrte læringsakti...
Faglærers oppgaver - levere tilpasset opplæring <ul><li>Veiledning og oppfølging </li></ul><ul><li>Lærerstyrte læringsakti...
Faglærers oppgaver - levere tilpasset opplæring <ul><li>Veiledning og oppfølging </li></ul><ul><li>Lærerstyrte læringsakti...
 
 
 
 
Kontaktlærers oppgave - bruk av digitale verktøy i kartleggingen <ul><li>Læringsspindel </li></ul>Eleven gjennomfører en ...
Kontaktlærers oppgave - bruk av digitale verktøy i kartleggingen <ul><li>Læringsspindel </li></ul><ul><li>TPL Studielogg <...
Kontaktlærers oppgaver - bruk av digitale verktøy til oppfølging <ul><li>TPL Studielogg </li></ul>Elev forbereder seg til ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Trykk på læring - utdanningskonferansen 2007

1,680 views

Published on

På oppdrag fra fylkesmannen

Published in: Education, Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Trykk på læring - utdanningskonferansen 2007

 1. 1. Trykk på læring Tilpasset opplæring i videregående skole Jan Mortensen fagleder IKT, Bergeland vgs Utdanningskonferansen 2007
 2. 2. Litt om skole og IKT <ul><li>IKT skal støtte læring, skolens kjernevirksomhet </li></ul><ul><li>IKT tilfører også noe nytt </li></ul><ul><ul><li>Flere læringsarenaer </li></ul></ul><ul><ul><li>Nye måter å lære på </li></ul></ul><ul><ul><li>Nye typer læremidler </li></ul></ul><ul><ul><li>Nye måter å kommunisere og samhandle </li></ul></ul><ul><li>Hvordan kan IKT være verktøy for tilpasset opplæring? </li></ul>
 3. 3. Bergeland vid. skole <ul><li>150 år </li></ul><ul><li>150 ansatte </li></ul><ul><li>750 elever </li></ul><ul><li>YF: DH, HS, BA </li></ul><ul><li>SF: ST/STF </li></ul><ul><li>AOT </li></ul><ul><li>Team </li></ul><ul><li>Glassvegger </li></ul><ul><li>Demonstrasjonsskole </li></ul>
 4. 6. Elevarbeidsplasser / studielandskap
 5. 7. Studielandskap for 90 elever
 6. 8. Arbeidslandskap I Gruppe- rom Gruppe- rom Gruppe- rom Auditorium Arbeidslandskap II Arbeidsrom lærere Møte- / personal Bergeland v.skole: Eksempel på en ARBEIDSENHET Gruppe- rom
 7. 9. TPL Studielogg ”elektronisk elevlogg”
 8. 10. Elevene tilbys SELVSTENDIG STUDIEARBEID Med utgangspunkt i et strukturert opplegg av oppgaver / læringsoppdrag / leksjoner, m.m., bestemmer elevene selv når og hva de vil arbeide med i tiden avsatt til studiearbeid. Elevene kjenner til en fastlagt veiledningsplan og kan planlegge hjelp / veiledning ut fra dette.
 9. 11. Individuell Studielogg og Studieplan https://tpl.rogfk.no/bergeland
 10. 12. ” Bergeland-modellen” noen kjennetrekk <ul><li>Vil ha aktive, deltakende, medvirkende elever </li></ul><ul><li>Fleksible romløsninger – innbyr til variasjon i aktiviteter og metodikk </li></ul><ul><li>Elevene styrer deler av arbeidstiden (studiearbeid) </li></ul><ul><li>Viktigere å lære eleven å stille krav til seg selv enn at læreren stiller krav til eleven (konsekvenspedagogikk) </li></ul><ul><li>Elevene trenger å lære hvordan de lærer (læringskompetanse) </li></ul>
 11. 13. Individuell studieplan <ul><li>Elevmedvirkning </li></ul><ul><li>planlegging </li></ul><ul><li>gjennomføring </li></ul><ul><li>vurdering </li></ul><ul><li>Individuelt </li></ul><ul><li>Studiearbeid </li></ul><ul><li>Læringsoppdrag </li></ul><ul><li>” fag-shopping” </li></ul><ul><li>Seminarer </li></ul><ul><li>Konsekvens- </li></ul><ul><li>Pedagogikk </li></ul><ul><li>Ansvar for egen læring </li></ul><ul><li>Veiledning </li></ul><ul><li>Lærings- </li></ul><ul><li>strategier / -stiler </li></ul><ul><li>kartlegging </li></ul><ul><li>metodikk </li></ul>” Læringslogg” Våre satsingsområder 2005-2007 IKT IKT I K T I K T
 12. 14. Utdanningskonferansens formål og Trykk på læring <ul><li>Utdanningskonferansen har som føremål å gi skoleeigarar og skolar bakgrunn for og verkty til å utvikle forsvarlege og tenlege system slik at alle elevar blir sikra ei god og likeverdig opplæring. </li></ul><ul><li>All opplæring skal være tilpasset opplæring. Vi vil organisere opplæringen og lage systemer som sikrer at alle får en tilpasset opplæring. </li></ul><ul><li>Trykk på læring handler om å prøve å få til en systematisk oppfølging av hver enkelt elevs læring. Vi ønsker å lage verktøy som kan gjøre det lettere å få til tilpasset opplæring. </li></ul>
 13. 15. Hvordan <ul><li>Organisering </li></ul><ul><ul><li>Glassvegger, tverrfaglige team, fleksible romløsninger, elevstyrt tid, elevsamtaler, individuelle studieplaner </li></ul></ul><ul><li>Systemer </li></ul><ul><ul><li>Systematisk kartlegging </li></ul></ul><ul><ul><li>Systematisk oppfølging </li></ul></ul><ul><ul><li>Økt bruk av digitale verktøy </li></ul></ul><ul><ul><li>Vil lage systemer som støtter kontaktlærers og faglærers arbeid med tilpasset opplæring </li></ul></ul>
 14. 16. Systematisk oppfølging av den enkeltes læring Systematisk kartlegging Elevsamtaler Individuelle studieplaner Studiearbeidslogg Faglogger
 15. 17. Tilpasset opplæring - kontaktlæreres oppgaver <ul><li>Kartlegging </li></ul>Grundig kartlegging danner grunnlag for tilpasset opplæring. Hvordan passer det best for eleven å lære? Elevens ”læringsprofil” dokumenteres og deles.
 16. 18. Kontaktlærers oppgave - kartlegging av elevens læringspreferanser <ul><li>Relasjonslæring </li></ul>Foretrekker eleven å samarbeide med andre? Er det vanskelig for eleven å be om hjelp / kommunisere behov? Liker eleven å snakke med andre om hvordan hun lærer? Læringsspindel – fra kartleggingsundersøkelsen
 17. 19. Kontaktlærers oppgave - kartlegging av elevens læringspreferanser <ul><li>Relasjonslæring </li></ul><ul><li>Læringsvilje </li></ul>Er eleven motivert for å lære? Blir eleven motivert av at det stilles forventninger? Blir eleven motivert av å skulle prestere? TPL Studielogg – ”Individuell studieplan”
 18. 20. Kontaktlærers oppgave - kartlegging av elevens læringspreferanser <ul><li>Relasjonslæring </li></ul><ul><li>Læringsvilje </li></ul><ul><li>Grunnleggende ferdigheter </li></ul>Hvilke ferdigheter foretrekker eleven å bruke når han skal lære noe nytt? Hva er eleven sterk på og hvordan kan det utnyttes til bedre læring? Hva trenger å styrkes? Fra læringsspindel – spindel med forklaring
 19. 21. Kontaktlærers oppgave - kartlegging av elevens læringspreferanser <ul><li>Relasjonslæring </li></ul><ul><li>Læringsvilje </li></ul><ul><li>Grunnleggende ferdigheter </li></ul><ul><li>Læringsmetoder </li></ul>Har eleven et bevisst forhold til læringsteknikker? Hvilke fungerer? Hva kan utvikles videre? Læringsspindel – ”gode eksempler”
 20. 22. Kontaktlærers oppgave - kartlegging av elevens læringspreferanser <ul><li>Relasjonslæring </li></ul><ul><li>Læringsvilje </li></ul><ul><li>Grunnleggende ferdigheter </li></ul><ul><li>Læringsmetoder </li></ul><ul><li>Erfaringer og forventninger </li></ul>Har eleven nyttige erfaring fra tidligere skolegang? Hvilke forventninger har eleven til skolen / studiet? Er det andre ting vi bør vite om eleven? TPL Studielogg – ”innledningssamtale”
 21. 23. Kontaktlærers oppgave - kartlegging av elevens læringspreferanser <ul><li>Relasjonslæring </li></ul><ul><li>Læringsvilje </li></ul><ul><li>Grunnleggende ferdigheter </li></ul><ul><li>Læringsmetoder </li></ul><ul><li>Erfaringer og forventninger </li></ul><ul><li>Ambisjoner </li></ul>Hvilke faglige ambisjoner har eleven? Er ambisjonene realistiske? Hva må til for at ambisjonene kan innfris? TPL Studielogg – ”individuell studieplan”
 22. 24. Kontaktlærers oppgave - kartlegging av elevens læringspreferanser <ul><li>Relasjonslæring </li></ul><ul><li>Læringsvilje </li></ul><ul><li>Grunnleggende ferdigheter </li></ul><ul><li>Læringsmetoder </li></ul><ul><li>Erfaringer og forventninger </li></ul><ul><li>Ambisjoner </li></ul>Kartleggingen forbereder grunnen for tilpasset opplæring!
 23. 25. Læringsstøtte og læringskompetanse Grunnskole VGS Studie / Yrke Læringsstøtte Ansvar for og evne til egen læring - Det er mye igjen å lære etter endt skolegang - Hvordan går det når læringsstøtten forsvinner - Klarer ”den lærende” å stå på egne ben etter skolen Vi stiller spørsmålene: - hvordan lærer du og hvordan kan du lære bedre / mer effektivt? - hva kan du selv og skolen gjøre for at du skal lære mest mulig?
 24. 26. Samtale / justering Samtale / justering Samtale / justering Kartlegging Samtale ISP Personlig læringsløp LÆRINGSKOMPETANSE (evnen til å lære) ambisjoner og evner, ansvar og konsekvens, læringsstiler og –strategier, arbeidsvaner FAGLIG KOMPETANSE kompetansemål, læringsoppdrag, PPD, mappevurdering, eksamen Grunnskole vg1 vg2 vg3 Studie/yrke Evne til egen læring Trykk På Læring (TPL) - systematisk oppfølging av hver enkelt elevs læring
 25. 27. Tilpasset opplæring - kontaktlæreres oppgaver <ul><li>Kartlegging </li></ul><ul><li>Oppfølging </li></ul>Samtaler og bruk av loggverktøy. Elevens læringsutvikling, utvikling av lærings- kompetanse. Elevens egenarbeid.
 26. 28. Kontaktlærers oppgaver - oppfølging av læringsutvikling og egenarbeid <ul><li>Læringsutvikling </li></ul>Lykkes eleven i å ta mer ansvar for læringen selv? Får eleven hjelp til å utvikle seg som lærende? Er det konkrete læringsmetoder vi må øve på? TPL Studielogg – ”Personlig handlingsplan”
 27. 29. Kontaktlærers oppgaver - oppfølging av læringsutvikling og egenarbeid <ul><li>Læringsutvikling </li></ul><ul><li>Faglig utvikling </li></ul>Lykkes eleven i å nå sine faglige mål? Er det samsvar mellom ambisjoner, innsats og resultater? Hva kan skolen og eleven selv gjøre for å oppnå bedre resultater faglig? TPL Studielogg – ”Personlig handlingsplan”
 28. 30. Kontaktlærers oppgaver - oppfølging av læringsutvikling og egenarbeid <ul><li>Læringsutvikling </li></ul><ul><li>Faglig utvikling </li></ul><ul><li>Tilpasset opplæring </li></ul>Hvordan er elevens opplevelse av tilpasset opplæring? Får eleven utfordringer på rett nivå? Fungerer organiseringen og veiledningen for eleven? TPL Studielogg – ”Personlig handlingsplan”
 29. 31. Kontaktlærers oppgaver - oppfølging av læringsutvikling og egenarbeid <ul><li>Læringsutvikling </li></ul><ul><li>Faglig utvikling </li></ul><ul><li>Tilpasset opplæring </li></ul><ul><li>Egenarbeid </li></ul>Hvordan fungerer egenarbeidet? Klarer eleven å planlegge og logge arbeidet sitt? Brukes tiden fornuftig? Er veiledning god nok? TPL Studielogg – ”Studiearbeidslogg”
 30. 32. Kontaktlærers oppgaver - oppfølging av læringsutvikling og egenarbeid <ul><li>Læringsutvikling </li></ul><ul><li>Faglig utvikling </li></ul><ul><li>Tilpasset opplæring </li></ul><ul><li>Egenarbeid </li></ul>Systematisk oppfølging av hver enkelt lærende i form av hyppige samtaler og bruk av logg.
 31. 33. Faglærers oppgaver - forberede for tilpasset opplæring <ul><li>Elevgrunnlaget </li></ul>Bli kjent med elevenes læringsprofiler. Kartlegge faglig nivå og behov for tilrettelegging. TPL Studielogg og Læringsspindel – velge elev
 32. 34. Faglærers oppgaver - forberede for tilpasset opplæring <ul><li>Elevgrunnlaget </li></ul><ul><li>Læreplan og regelverk </li></ul>Gjøre seg kjent med aktuelle læreplaner og regelverk. Planer og regelverk er lett tilgjengelig på udir.no.
 33. 35. Faglærers oppgaver - forberede for tilpasset opplæring <ul><li>Elevgrunnlaget </li></ul><ul><li>Læreplan og regelverk </li></ul><ul><li>Læremidler </li></ul>Hva finnes av aktuelle læremidler? Velge læremidler som passer med elevenes måter å lære på?
 34. 36. Faglærers oppgaver - forberede for tilpasset opplæring <ul><li>Elevgrunnlaget </li></ul><ul><li>Læreplan og regelverk </li></ul><ul><li>Læremidler </li></ul><ul><li>Læringsmetoder </li></ul>Hvilke læringsmetoder er aktuelle? Bli kjent med nye måter å lære på? Har digitale verktøy endret hvordan en jobber i faget? Nye verktøy for digital samhandling gir mange spennende muligheter. Wiki, blogg, Google …
 35. 37. Faglærers oppgaver - forberede for tilpasset opplæring <ul><li>Elevgrunnlaget </li></ul><ul><li>Læreplan og regelverk </li></ul><ul><li>Læremidler </li></ul><ul><li>Læringsmetoder </li></ul>Læreren bør vite en del om elevene så tidlig som mulig og tenke tilpassing helt fra starten av.
 36. 38. Faglærers oppgaver - organisere tilpasset opplæring <ul><li>Virtuelt læringsrom </li></ul>Opprette og innrede et virtuelt læringsrom i skolens LMS. Tenke tilpassing når en organiserer rommet og fyller det med innhold. Ta hensyn til elevenes ulike læringsprofiler når en setter sammen grupper? Skal alle ha samme tema- og periodeplan? Hva må jeg (elev) kunne for å nå mine (realistiske) mål?
 37. 39. Faglærers oppgaver - organisere tilpasset opplæring <ul><li>Virtuelt læringsrom </li></ul><ul><li>Læremidler og strategier </li></ul>Synliggjøre, anbefale og kommentere læremidler og læringsmetoder. La elevene være med og få velge læremidler og læringsaktiviteter.
 38. 40. Faglærers oppgaver - organisere tilpasset opplæring <ul><li>Virtuelt læringsrom </li></ul><ul><li>Læremidler og strategier </li></ul><ul><li>Mål og planer </li></ul>Lage læringsmål og periodeplaner som gir rom for valgfrihet og tilpassing. Kan det digitale hjelpe oss å lage enda mer individuelt tilpassede planer?
 39. 41. Faglærers oppgaver - organisere tilpasset opplæring <ul><li>Virtuelt læringsrom </li></ul><ul><li>Læremidler og strategier </li></ul><ul><li>Mål og planer </li></ul><ul><li>Kjennetegn på måloppnåelse </li></ul>Vurderingskriterier som kan bidra til å hjelpe elevene videre til neste nivå? Gi eleven en positiv læringsopplevelse på sitt nivå.
 40. 42. Faglærers oppgaver - organisere tilpasset opplæring <ul><li>Virtuelt læringsrom </li></ul><ul><li>Læremidler og strategier </li></ul><ul><li>Mål og planer </li></ul><ul><li>Kjennetegn på måloppnåelse </li></ul>En utfordring å organisere for tilpassing og valgfrihet. Kan digitale verktøy gjøre det enklere?
 41. 43. Faglærers oppgaver - levere tilpasset opplæring <ul><li>Veiledning og oppfølging </li></ul>Veilede og følge opp elever i valg av og arbeid med læringsaktiviteter. Bruke digitale logger som supplement i veiledningen. It’s learning - faglogg
 42. 44. Faglærers oppgaver - levere tilpasset opplæring <ul><li>Veiledning og oppfølging </li></ul><ul><li>Lærerstyrte læringsaktiviteter </li></ul>Forelesninger, demonstrasjoner, innføringer, felles oppgaveløsning. Digitale verktøy muliggjør mer aktive tilhørere. Elevene kan for eksempel notere med spørsmål og kommentarer på en felles digital tavle under en forelesning.
 43. 45. Faglærers oppgaver - levere tilpasset opplæring <ul><li>Veiledning og oppfølging </li></ul><ul><li>Lærerstyrte læringsaktiviteter </li></ul><ul><li>Vurderingssituasjoner </li></ul>Innleveringer, prøver etc. Tilbakemelding og veiledning. Innlevering og tilbakemelding via nett.
 44. 46. Faglærers oppgaver - levere tilpasset opplæring <ul><li>Veiledning og oppfølging </li></ul><ul><li>Lærerstyrte læringsaktiviteter </li></ul><ul><li>Vurderingssituasjoner </li></ul>Individuell veiledning og oppfølging i fagene kan godt støttes av digitale verktøy. Elevene kan være synlige og aktive selv om læreren driver ”tradisjonell” Undervisning.
 45. 51. Kontaktlærers oppgave - bruk av digitale verktøy i kartleggingen <ul><li>Læringsspindel </li></ul>Eleven gjennomfører en kartleggingsundersøkelse. Lærer henter ut resultatene fra undersøkelsen. Lærer kan sammenligne elevers resultater og bruke de til bl.a. å sette sammen prosjektgrupper. http://www.dlo.no/spindel http://www.laeringslaben.no/laeringsspindel.html
 46. 52. Kontaktlærers oppgave - bruk av digitale verktøy i kartleggingen <ul><li>Læringsspindel </li></ul><ul><li>TPL Studielogg </li></ul>Eleven forbereder seg til innledningssamtalen. Kontaktlærer oppretter elevens individuelle studieplan (ISP). Elevens læringsprofil er tilgjengelig for alle elevens lærere. http://tpl.rogfk.no/bergeland http://www.bergeland.vgs.no
 47. 53. Kontaktlærers oppgaver - bruk av digitale verktøy til oppfølging <ul><li>TPL Studielogg </li></ul>Elev forbereder seg til elevsamtaler. Planlegging og logging av egenarbeid. Arkivering av samtale- notater og logger (dokumentasjon). http://tpl.rogfk.no/bergeland http://www.bergeland.vgs.no

×