Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Klasseledelse og IKT i norskfaget

8,612 views

Published on

Om hvordan ganske enkle grep kan øke elevenes engasjement i egen læring, og om hvordan IKT kan støtte slike prosesser. Samarbeid, fokus på oppstart og prosess samt egenvurdering er viktig e stikkord.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Klasseledelse og IKT i norskfaget

 1. 1. IKT og klasseledelse i norskfaget Ingunn Kjøl Wiig, Sandvika vgs/DinA
 2. 2. Elevene vil: • Finne ut på egen hånd • At læreren skal vise vei • At læreren skal være engasjert • At de skal få bruke sin kreativitet, bl.a. gjennom teknologi • At teknologien skal bidra til bedre organisering av læring • Samarbeide! http://evabra.wordpress.com/2010/05/19 /sp%C3%B8r-en-elev/
 3. 3. Mål for klasseledelse med IKT • Utnytte teknologien  Digitale verktøy  Samarbeidslæring  Underveisvurdering • Redusere uro  Tidstyveri  Utenomfaglige aktiviteter
 4. 4. Elevene lærer best når de 1. Forstår hva de skal lære og hva som forventes av dem 2. Får tilbakemeldinger som forteller om kvaliteten på prestasjon/produkt 3. Får råd om hvordan de kan forbedre seg 4. Er involvert ved å vurdere eget/kameraters arbeid
 5. 5. feedback/prosess egenvurderingfeed forward forståelse
 6. 6. Den gode økta: Alle kommer presis! Læreren klargjør målene for timen og sikrer at elevene forstår hva de skal gjøre. Læreren presenterer stoffet Læreren etablerer ro og motiverer klassen - Intet nytt under solen!
 7. 7. For eksempel: Bruk planleggerverktøy i LMS Legg ut en video Lag en læringssti Knytt alle oppgaver til kompetansemål Samskriv med elevene om kjennetegn på måloppnåelse Bruk animasjoner, modeller, simuleringer
 8. 8. Begynn med målet: Undersøkelse Klassen ser selv hva den trenger!
 9. 9. Forankring i relevant kontekst
 10. 10. Idemyldring
 11. 11. Avstemming: Vurdering av andres arbeid 8.30-ca 9.30: Vurdering av korttekster 1. Gå saman to og to. Les dei tre eksempeltekstane i mappa Kortsvareksempler. Skriv ein kort vurdering med karakter av kvar tekst. Så stemmer vi! 2. Nokre av dykk vil bli bedne om å dele vurderinga de har skrive av tekstane. I siste del av økta går vi i gjennom tekstane igjen og ser på vurderinga dei har fått. Er de einige? Kvifor/kvifor ikkje? Vurdering av denne oppgåva: Avstemming!
 12. 12. Avstemninger Fint verktøy for å få frem klassens synspunkter
 13. 13. Hva synes elevene?
 14. 14. ”Flipped Classroom”
 15. 15. feedback/prosess egenvurderingfeed forward forståelse
 16. 16. I løpet av økta Tydelige arbeidskrav Tilpasset undervisning Det høres så enkelt ut, men…
 17. 17. For eksempel kan du Gi elevene korte frister Lag mange samarbeidsoppgaver og bruk samskrivingsverktøy Omvendt undervisning gir deg tid Lukk pc-lokk, men ikke alltid Gå rundt til alle – hver time
 18. 18. Del mapper med eleven(e)
 19. 19. Muntlig tilbakemelding
 20. 20. Prosess-dokument • Elevene kan også gi hverandre formativ vurdering • Samarbeid mellom elevene er vesentlig for et økt læringstrykk • Det er viktig å lage et publikum for elevenes produkter både i og utenfor klasserommet
 21. 21. Eksempel: Kortsvar i norskfaget
 22. 22. Elevene lager sine egne tester
 23. 23. ... og presentasjoner
 24. 24. Læreren binder sammen og setter i kontekst Elevene forteller Elevene utdyper Elevene skriver
 25. 25. Bloggoppgaver • Åpne • Flere alternativer • Unngå reproduksjon • Refleksjoner positivt • Still krav til innhold
 26. 26. Samarbeid • Elevene leser hverandre! • Gi kommentering som oppgave • La dem vurdere (hver)andres blogger
 27. 27. Vurderingskriterier • I stedet for andre oppgaver • Vippekarakter? • Med/uten karakter?
 28. 28. Leseprosjekt, Vg1 • Kombinasjon av mange digitale verktøy: Undersøkelser og oppgaver i læringsplattform, Google dokumenter, presentasjonsverktøy og blogg
 29. 29. Undersøkelse: Gruppeoppgave Uke 1: Har du forberedt deg til i dag? Ja: 72% Nei 28% Var noen på gruppa di uforberedt? Ja: 64% Nei: 36%
 30. 30. Uke 4 Var du forberedt til i dag? Ja: 91,7% Nei: 8,3% Var noen på gruppa di uforberedt? Ja: 25% Nei 75%
 31. 31. Bloggen som publiseringsverktøy • Elevene blogger i grupper • Leser hverandre • Dokumenterer muntlig aktivitet • Kan vurderes
 32. 32. Wiki wiki! Egne læremidler Aktivitet Kildebruk Rammeverk
 33. 33. Kildekritiske ferdigheter • Fra læreplanen, hovedområde språk og kultur Vg3: • Mål for opplæringen er at eleven skal kunne bruke bibliotekets sentrale databaser og andre faglige kilder, både tradisjonelle og elektroniske, i egne arbeider
 34. 34. Hvem eier innholdet? • Fra læreplanen, hovedområde sammensatte tekster 10. trinn: • Mål for opplæringen er at eleven skal kunne gjøre rede for grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett knyttet til publisering og bruk av andres tekster
 35. 35. Copy/paste-kultur • Kollektiv kultur • Elevtekster deles flittig • Wikipedia vanligste kilde • Bilder, musikk, film er felleseie • Multimodale tekster mest utbredt
 36. 36. Akademia • Monokultur • Individuelle tekster • Pålitelige kilder • Monomodale tekster mest vanlig?
 37. 37. Struktur viktig Wiki Læreplanmål elevtekst elevtekst Læreplanmål elevtekst
 38. 38. Skrive wiki om Ibsen sammen
 39. 39. Forberedelse i grupper Ibsen i vår egen tid Villanden Et dukkehjem Gengangere, debatten Tidslinje Biografi
 40. 40. http://sammensatt-sandvika.wikispaces.com/Henrik+Ibsen
 41. 41. Oppfølging • Hjemmeoppgave: Lese wikisiden • Lage spørsmål til test i It’s Learning • Test på skolen • Testen fin til repetisjon også
 42. 42. Feedback/prosess egenvurdering feed forward forståelse
 43. 43. Egenvurdering i itslearning • Brukerundersøkelse • Aktiv deltagelse • Tilgjengelig løsningsforslag/kriterier • Unngår at prøven havner i søpla
 44. 44. Undersøkelser Hva har du gjort i dag? Hva har du lært av det? Ville du heller ha lært dette på en annen måte?
 45. 45. Litterært program, Vg3 • sette sammen og framføre et avgrenset skjønnlitterært program (Vg3) • vurdere og gi tilbakemelding på andres muntlige presentasjoner (Vg2) • presentere norskfaglige emner og problematisere det framlagte stoffet (Vg2)
 46. 46. Forståelse: Kjennetegn på måloppnåelse
 47. 47. Feedback:Valg av tekster og grupper
 48. 48. Feedback: Elevvurdering
 49. 49. Egenvurdering
 50. 50. Feed forward
 51. 51. feedback/prosess egenvurdering feed forward forståelse
 52. 52. Hva nå?
 53. 53. Oppsummering Økt elevengasjement = økt læringstrykk Formativ vurdering = økt læringstrykk Økt læringstrykk = mer læring Bruk avstemninger, diskusjoner, undersøkelser, prossessorienterte dokumenter og tester til å ta pulsen på egen undervisning. La elevene samarbeide – med deg også.
 54. 54. Digital innfødt goes akademia
 55. 55. http://vageskar.files.wordpress.com/2009/10/fordypningsoppgave_endelig.pdf
 56. 56. Etter økta Læreren gir tydelige tilbakemeldinger Læreren legger til rette for videre læring Læreren legger til rette for refleksjon
 57. 57. For eksempel • Lag tester • Lag undersøkelser: To stjerner og et ønske • Samskriv med elevene i oppgaver • Facebook-gruppe • Kahoot.it-quiz • Vis at du bryr deg!
 58. 58. Kontaktinfo: Ingunn Kjøl Wiig Ingunn.kjol.wiig@gmail.com Twitter: Ingwii

×