Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Arbeidslivsfag: Veileder til læreplanen

1,442 views

Published on

Presentasjon fra samling om arbeidslivsfag 5. mai 2010.

 • Be the first to comment

Arbeidslivsfag: Veileder til læreplanen

 1. 1. Arbeidslivsfag Hvor har vi vært? Hvor skal vi?
 2. 2. Læreplan • 1. februar 2010: Utkast til læreplan – Høringsfrist 31.05.10 • Læreplanen: Klar til skoleåret 2010- 2011
 3. 3. Veilederen • Mai/juni 2010 • Utdyper læreplanen • Erfaringer • Eksempler
 4. 4. Gruppesammensetning • Størrelse • Antall grupper • Jamt tilsig av elever • Elevgrunnlaget
 5. 5. Tilrettelegging på skolen To modeller har i hovedsak vært prøvd ut dette året. 1. Skolen tilbyr elevene noen alternative yrkesfag. Elevene velger ett som de følger hele skoleåret. 2. Skolen tilbyr flere yrkesfag f.eks 3 evt i kombinasjon. Alle elevene er innom disse 3 fagområdene i løpet av skoleåret. (12 uker)
 6. 6. Kombinasjoner av yrkesretta utdanningsprogram
 7. 7. Å skille faget fra andre fag • Kunst og håndverk • Mat og helse • Utdanningsvalg
 8. 8. Eksamen • Muntlig eksamen med praktiske innslag • Planlegge – gjennomføre – vurdere - dokumentere
 9. 9. Å få til samarbeid med videregående skole og bedrifter. • Hvorfor? • Hva? • Hvordan?
 10. 10. Å holde begeistringen for faget ved like! • De regionale samlingene • Heve kompetansen hos lærerne – Samarbeid mellom lærere på tvers av skoler – Videregående på banen

×