Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mart

5,297 views

Published on

FV

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Mart

  1. 1. ОШ " Краљ Петар I" Војводе Путника бр.1 18000 Ниш Тел.018/561-221; Факс:018/561-228 E-mail:Kralj Petar@bankerinter.net ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2015/2016. Наставни предмет : Физичко васпитање Разред и одељење: други Предметни наставник_____________________________ Р.бр. теме Р. Бр. часа Наставна јединица Тип часа Облик рада Наставна метода Наставна средства Огледни час 65. Састав на тлу провера Ф,И М,Д,ДМ Лопте,струњ аче 66. Елементарне игре са лоптом вежбање Ф,И М,Д,ДМ лопте 67. Ходање и трчање на шведској клупи обрада Ф,И М,Д,ДМ шведска клупа 68. Дечија народна игра обрада Ф,И М,Д,ДМ ЦД 69. Дечија народна игра вежбање Ф,И М,Д,ДМ ЦД 70. Дечија народна игра вежбање Ф,И М,Д,ДМ ЦД 71. 72. Ходање по ниској греди кораком са привлачењем обрада Ф, И М,Д,ДМ шведска клупа 73. Манипулација обручем на различите начине обрада Ф, И М,Д,ДМ обручи 74. Ходање по ниској греди са чучњем и дизањем обрада Ф, И М,Д,ДМ греда
  2. 2. 75. Манипулација обручем и палицама вежбање Ф, И М,Д,ДМ обруч, палице 76. Пузање потрбушке на леђима и боку обрада Ф, И М,Д,ДМ 77. Пузање на различите начине по хоризонталној и косој клупи обрада Ф, И М,Д,ДМ клупа Легенда:  Наставне методе: монолошка (М), дијалошка (Д), демонстративна (ДМ), хеуристички разговор (Х), графолошка (Г), тест- метода (Т).  Облик рад: фронтални (Ф), индивидуални (И), групни (Г), у паровима (П).

×