Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
6.11.2019 1
Paikkatietoanalytiikka sote-
päätöksenteon tukena
Harri Antikainen
Oulun yliopisto
Maantieteen tutkimusyksikkö...
Oulun yliopisto /
Geoinformatiikan tutkimusryhmä
• Tutkimuksen painopisteenä terveyden
ja hyvinvoinnin maantiede, sisältäe...
Terveyspalveluiden maantieteellinen
saavutettavuus
• Saavutettavuusvyöhykkeet – perinteinen tapa kuvata
palveluiden maanti...
Terveyspalveluiden maantieteellinen
saavutettavuus
• ”Luonnollisten” saavutettavuusalueiden ja
hallinnollisten alueiden ve...
Terveyspalvelujen kysynnän ja tarjonnan
alueellinen kohtaaminen
• Two-step floating catchment area (2SFCA)
-menetelmää on ...
Palveluiden optimaalinen sijoittelu
• Sijainti-allokointi (Location-Allocation)
• Missä palveluiden kannattaisi sijaita,
j...
Palveluiden optimaalinen sijoittelu,
kehittyneemmät analyysimahdollisuudet
• Kapasiteettirajoitteiden huomiointi:
sekä ala...
Sote-henkilökuljetukset
• Kelan sairausvakuutuslain mukaan
korvattavia taksimatkoja yhdistellään
nykyään koko Manner-Suome...
Eri sektorien korvaamien/järjestämien
henkilökuljetusten yhdistely?
• Meneillään oleva tutkimus Oulusta (Rahoitus: Kela)
•...
Kohortit ja ympäristöterveys
• Ympäristöaltisteiden vaikutus terveyteen
• Sekä pitkäaikaiset että äkilliset
terveysvaikutu...
Paikkatietoaineistot – haasteita
• Sote-palveluntuottajien sijaintitietojen laatu ja saatavuus toistuvana ongelmana
- Palv...
Kiitos!
• Yhteystiedot:
- Harri Antikainen (dosentti)
- Tiina Lankila (tutkijatohtori)
- Tiina Huotari (tohtorikoulutettav...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Paikkatietoanalytiikka sote-päätöksenteon tukena

IMPROn järjestämässä Paikkatieto sote-uudistuksen tukena -seminaarissa 8.10.2019 Oulun yliopiston dosentti Harri Antikainen esitteli paikkatiedon hyödyntämistä sote-alan päätöksenteossa. Esityksen keskiössä erityisesti palveluiden optimointi ja kustannustehokkuus.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Paikkatietoanalytiikka sote-päätöksenteon tukena

 1. 1. 6.11.2019 1 Paikkatietoanalytiikka sote- päätöksenteon tukena Harri Antikainen Oulun yliopisto Maantieteen tutkimusyksikkö Geoinformatiikan tutkimusryhmä
 2. 2. Oulun yliopisto / Geoinformatiikan tutkimusryhmä • Tutkimuksen painopisteenä terveyden ja hyvinvoinnin maantiede, sisältäen mm. seuraavat teemat: - Sote-palveluiden maantieteellinen saavutettavuus ja optimaalinen sijoittelu - Sote-henkilökuljetukset (Kela- ja vammaismatkat) - Väestökohortit ja potilasdata - Ympäristöaltisteiden vaikutus terveyteen • Sote-uudistus / Keskittämis- ja päivystysasetus
 3. 3. Terveyspalveluiden maantieteellinen saavutettavuus • Saavutettavuusvyöhykkeet – perinteinen tapa kuvata palveluiden maantieteellistä saavutettavuutta • Saavutettavuus voidaan mitata fyysisenä etäisyytenä tai matka-aikana liikenneverkkoa pitkin, tarvittaessa eri liikennevälineillä • Tilastokeskuksen väestöruudut (250m×250m tai 1km×1km) mahdollistavat alueellisesti täsmällisen tarkastelun saavutettavuuden merkityksestä palvelujen käyttäjille • Huotari T, Antikainen H, Rusanen J, Kotavaara O, Haukipuro K, Jaako N (2018). Paikkatieto – avain sairaaloiden saavutettavuuden analysointiin. Suomen Lääkärilehti 73, 1609-1610. Matka-aika lähimpään sairaalaan OYS:n erityisvastuualueella
 4. 4. Terveyspalveluiden maantieteellinen saavutettavuus • ”Luonnollisten” saavutettavuusalueiden ja hallinnollisten alueiden vertailu • Yliopistolliset sairaalat: kuinka hyvin erityisvastuualueiden hallinnolliset rajat vastaavat matka-ajan mukaan muodostuvia saavutettavuusalueita • Huotari T, Antikainen H, Keistinen T, Rusanen J (2017). Accessibility of tertiary hospitals in Finland: A comparison of administrative and normative catchment areas. Social Science & Medicine 182: 60-67. A B Yliopistosairaaloiden saavutettavuusvyöhykkeet tunnin välein A: Vyöhykkeet erityisvastuualueiden rajojen sisällä B: Hallinnollisista rajoista riippumattomat vyöhykkeet
 5. 5. Terveyspalvelujen kysynnän ja tarjonnan alueellinen kohtaaminen • Two-step floating catchment area (2SFCA) -menetelmää on viime vuosina käytetty laajasti maailmalla terveyspalvelujen kysynnän ja tarjonnan tarkastelussa • Soveltuu erityisesti palveluihin, joiden tarjoajan käyttäjä saa valita vapaasti • Huomioi päällekkäiset saavutettavuusalueet • Auttaa tunnistamaan hyvin tai heikommin palvellut alueet • Lankila T ym. (2015). Sosiaali- ja terveyspalveluverkon kehityskuva 2025: Paikkatieto- ja saavutettavuusperustainen tarkastelu. Sitra, elektroninen aineisto. Terveysasemien, apteekkien ja yksityisten palvelutuottajien palvelukapasiteetti suhteessa ennustettuun väestöön 2025
 6. 6. Palveluiden optimaalinen sijoittelu • Sijainti-allokointi (Location-Allocation) • Missä palveluiden kannattaisi sijaita, jotta sijainnit palvelisivat väestöä mahdollisimman hyvin? • Soveltuu sekä palveluiden keskittämisen arviointiin että uusien palveluyksiköiden perustamiseen • Lankila T ym. (2015). Sosiaali- ja terveyspalveluverkon kehityskuva 2025: Paikkatieto- ja saavutettavuusperustainen tarkastelu. Sitra, elektroninen aineisto. Maantieteellisen saavutettavuuden kannalta optimaaliset keskussairaalat ja väestöallokaatio 5 ja 15 sote-alueen skenaarioissa 5 sote-aluetta 15 sote-aluetta
 7. 7. Palveluiden optimaalinen sijoittelu, kehittyneemmät analyysimahdollisuudet • Kapasiteettirajoitteiden huomiointi: sekä alaraja että yläraja - Esimerkiksi leikkausten minimimäärä tai vuodepaikkojen enimmäismäärä • Palvelujen sijainti suhteessa väestön mobiliteettiin - Sote-palveluiden sijoittelu vallitsevien asiointisuuntien mukaisesti • Kehitystyö meneillään Vallitseva asiointisuunta voisi laajentaa asioinnin kohteena olevan sijainnin palvelualuetta Sijainti A Sijainti B
 8. 8. Sote-henkilökuljetukset • Kelan sairausvakuutuslain mukaan korvattavia taksimatkoja yhdistellään nykyään koko Manner-Suomessa • Kuljetusten yhdistely tuottaa varsin merkittäviä säästöjä • Taksikuljetusten yhdistely toimii varsin tehokkaasti jo nyt, mutta yhdistelypotentiaalia on edelleen olemassa paljon • Antikainen H, Rusanen J, Tillman P (2018). Sairausvakuutuksen korvaamien taksimatkojen yhdistelyllä saavutettavien säästöjen arviointi. Työpapereita 142. Kela. • Antikainen H, Rusanen J, Tillman P (2018). Taksimatkojen yhdistelypotentiaalin arviointi paikkatietoanalyysillä. Terra 130, 163-173. Kelan korvaamien taksimatkojen toteutunut yhdistelyaste TAYS- erva-alueen kunnissa 2015
 9. 9. Eri sektorien korvaamien/järjestämien henkilökuljetusten yhdistely? • Meneillään oleva tutkimus Oulusta (Rahoitus: Kela) • Oulun kaupungin vammaismatkat sekä Pohjois- Pohjanmaan Kela-taksimatkat 2016 • Vammaismatkoihin oikeutetut henkilöt ovat merkittävä Kela-matkojen käyttäjäryhmä • Vammaismatkojen ja Kela-matkojen välillä kohtalaisen runsaasti yhdistelymahdollisuuksia, myös ajoneuvojen esteettömyysvaatimus huomioiden • Kuljetusten järjestämisen uudistamistarve? Vammais- ja Kela-matkojen tyypilliset kohteet Oulussa Vammaismatkat Kela-matkat
 10. 10. Kohortit ja ympäristöterveys • Ympäristöaltisteiden vaikutus terveyteen • Sekä pitkäaikaiset että äkilliset terveysvaikutukset • Mm. kylmäjaksojen vaikutus → voi aiheuttaa äkillisiä piikkejä terveyspalvelujen tarpeeseen • Ryti N ym. (2018). Coronary stenosis as a modifier of the effect of cold spells on the risk of sudden cardiac death: a case- crossover study in Finland. BMJ Open 2018:e020865. • Ryti N ym. (2017). Risk of sudden cardiac death in relation to season-specific cold spells: a case-crossover study in Finland. BMJ Open 2017;0:e017398. • Ryti N ym. (2017). Cold spells and ischaemic sudden cardiac death: effect modification by prior diagnosis of ischaemic heart disease and cardioprotective medication. Scientific Reports 7:41060.
 11. 11. Paikkatietoaineistot – haasteita • Sote-palveluntuottajien sijaintitietojen laatu ja saatavuus toistuvana ongelmana - Palvelutietojen koostaminen lukuisista eri lähteistä (Tilastokeskus, Valvira, TOPI- toimipaikkarekisteri, Palvelutietovaranto, kuntien verkkosivut, ...), - Sijaintitiedot laadultaan ja ajantasaisuudeltaan vaihtelevia - Tietojen kattavuus: ovatko kaikki palveluyksiköt mukana - Tiedot palvelukohteissa tarjottavista palveluista? → Tarvetta yhdelle tietojärjestelmälle ja sijaintitietojen master-rekisterille • Myös osoitteiden paikantaminen haasteena: sote-paikkatiedot ovat usein osoite- muodossa, jotka tarpeen saada ”kartalle” - Esimerkiksi sote-palvelujen toimipaikat, kuljetusten lähtö- ja kohdepaikat, henkilöiden kotiosoitteet tai hälytystehtävien kohteet - MML:n osoitepaikannus-rajapinta merkittävä kansallinen askel oikeaan suuntaan, mutta ei kuitenkaan kattava
 12. 12. Kiitos! • Yhteystiedot: - Harri Antikainen (dosentti) - Tiina Lankila (tutkijatohtori) - Tiina Huotari (tohtorikoulutettava) - Aleksi Nivala (tutkimusavustaja) - Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@oulu.fi • Oulun yliopiston Maantieteen tutkimusyksikkö / Geoinformatiikka: https://www.oulu.fi/geography/node/57491

×