Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Paikkatietoanalytiikka sote-päätöksenteon tukena

23 views

Published on

IMPROn järjestämässä Paikkatieto sote-uudistuksen tukena -seminaarissa 8.10.2019 Oulun yliopiston dosentti Harri Antikainen esitteli paikkatiedon hyödyntämistä sote-alan päätöksenteossa. Esityksen keskiössä erityisesti palveluiden optimointi ja kustannustehokkuus.

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Paikkatietoanalytiikka sote-päätöksenteon tukena

 1. 1. 6.11.2019 1 Paikkatietoanalytiikka sote- päätöksenteon tukena Harri Antikainen Oulun yliopisto Maantieteen tutkimusyksikkö Geoinformatiikan tutkimusryhmä
 2. 2. Oulun yliopisto / Geoinformatiikan tutkimusryhmä • Tutkimuksen painopisteenä terveyden ja hyvinvoinnin maantiede, sisältäen mm. seuraavat teemat: - Sote-palveluiden maantieteellinen saavutettavuus ja optimaalinen sijoittelu - Sote-henkilökuljetukset (Kela- ja vammaismatkat) - Väestökohortit ja potilasdata - Ympäristöaltisteiden vaikutus terveyteen • Sote-uudistus / Keskittämis- ja päivystysasetus
 3. 3. Terveyspalveluiden maantieteellinen saavutettavuus • Saavutettavuusvyöhykkeet – perinteinen tapa kuvata palveluiden maantieteellistä saavutettavuutta • Saavutettavuus voidaan mitata fyysisenä etäisyytenä tai matka-aikana liikenneverkkoa pitkin, tarvittaessa eri liikennevälineillä • Tilastokeskuksen väestöruudut (250m×250m tai 1km×1km) mahdollistavat alueellisesti täsmällisen tarkastelun saavutettavuuden merkityksestä palvelujen käyttäjille • Huotari T, Antikainen H, Rusanen J, Kotavaara O, Haukipuro K, Jaako N (2018). Paikkatieto – avain sairaaloiden saavutettavuuden analysointiin. Suomen Lääkärilehti 73, 1609-1610. Matka-aika lähimpään sairaalaan OYS:n erityisvastuualueella
 4. 4. Terveyspalveluiden maantieteellinen saavutettavuus • ”Luonnollisten” saavutettavuusalueiden ja hallinnollisten alueiden vertailu • Yliopistolliset sairaalat: kuinka hyvin erityisvastuualueiden hallinnolliset rajat vastaavat matka-ajan mukaan muodostuvia saavutettavuusalueita • Huotari T, Antikainen H, Keistinen T, Rusanen J (2017). Accessibility of tertiary hospitals in Finland: A comparison of administrative and normative catchment areas. Social Science & Medicine 182: 60-67. A B Yliopistosairaaloiden saavutettavuusvyöhykkeet tunnin välein A: Vyöhykkeet erityisvastuualueiden rajojen sisällä B: Hallinnollisista rajoista riippumattomat vyöhykkeet
 5. 5. Terveyspalvelujen kysynnän ja tarjonnan alueellinen kohtaaminen • Two-step floating catchment area (2SFCA) -menetelmää on viime vuosina käytetty laajasti maailmalla terveyspalvelujen kysynnän ja tarjonnan tarkastelussa • Soveltuu erityisesti palveluihin, joiden tarjoajan käyttäjä saa valita vapaasti • Huomioi päällekkäiset saavutettavuusalueet • Auttaa tunnistamaan hyvin tai heikommin palvellut alueet • Lankila T ym. (2015). Sosiaali- ja terveyspalveluverkon kehityskuva 2025: Paikkatieto- ja saavutettavuusperustainen tarkastelu. Sitra, elektroninen aineisto. Terveysasemien, apteekkien ja yksityisten palvelutuottajien palvelukapasiteetti suhteessa ennustettuun väestöön 2025
 6. 6. Palveluiden optimaalinen sijoittelu • Sijainti-allokointi (Location-Allocation) • Missä palveluiden kannattaisi sijaita, jotta sijainnit palvelisivat väestöä mahdollisimman hyvin? • Soveltuu sekä palveluiden keskittämisen arviointiin että uusien palveluyksiköiden perustamiseen • Lankila T ym. (2015). Sosiaali- ja terveyspalveluverkon kehityskuva 2025: Paikkatieto- ja saavutettavuusperustainen tarkastelu. Sitra, elektroninen aineisto. Maantieteellisen saavutettavuuden kannalta optimaaliset keskussairaalat ja väestöallokaatio 5 ja 15 sote-alueen skenaarioissa 5 sote-aluetta 15 sote-aluetta
 7. 7. Palveluiden optimaalinen sijoittelu, kehittyneemmät analyysimahdollisuudet • Kapasiteettirajoitteiden huomiointi: sekä alaraja että yläraja - Esimerkiksi leikkausten minimimäärä tai vuodepaikkojen enimmäismäärä • Palvelujen sijainti suhteessa väestön mobiliteettiin - Sote-palveluiden sijoittelu vallitsevien asiointisuuntien mukaisesti • Kehitystyö meneillään Vallitseva asiointisuunta voisi laajentaa asioinnin kohteena olevan sijainnin palvelualuetta Sijainti A Sijainti B
 8. 8. Sote-henkilökuljetukset • Kelan sairausvakuutuslain mukaan korvattavia taksimatkoja yhdistellään nykyään koko Manner-Suomessa • Kuljetusten yhdistely tuottaa varsin merkittäviä säästöjä • Taksikuljetusten yhdistely toimii varsin tehokkaasti jo nyt, mutta yhdistelypotentiaalia on edelleen olemassa paljon • Antikainen H, Rusanen J, Tillman P (2018). Sairausvakuutuksen korvaamien taksimatkojen yhdistelyllä saavutettavien säästöjen arviointi. Työpapereita 142. Kela. • Antikainen H, Rusanen J, Tillman P (2018). Taksimatkojen yhdistelypotentiaalin arviointi paikkatietoanalyysillä. Terra 130, 163-173. Kelan korvaamien taksimatkojen toteutunut yhdistelyaste TAYS- erva-alueen kunnissa 2015
 9. 9. Eri sektorien korvaamien/järjestämien henkilökuljetusten yhdistely? • Meneillään oleva tutkimus Oulusta (Rahoitus: Kela) • Oulun kaupungin vammaismatkat sekä Pohjois- Pohjanmaan Kela-taksimatkat 2016 • Vammaismatkoihin oikeutetut henkilöt ovat merkittävä Kela-matkojen käyttäjäryhmä • Vammaismatkojen ja Kela-matkojen välillä kohtalaisen runsaasti yhdistelymahdollisuuksia, myös ajoneuvojen esteettömyysvaatimus huomioiden • Kuljetusten järjestämisen uudistamistarve? Vammais- ja Kela-matkojen tyypilliset kohteet Oulussa Vammaismatkat Kela-matkat
 10. 10. Kohortit ja ympäristöterveys • Ympäristöaltisteiden vaikutus terveyteen • Sekä pitkäaikaiset että äkilliset terveysvaikutukset • Mm. kylmäjaksojen vaikutus → voi aiheuttaa äkillisiä piikkejä terveyspalvelujen tarpeeseen • Ryti N ym. (2018). Coronary stenosis as a modifier of the effect of cold spells on the risk of sudden cardiac death: a case- crossover study in Finland. BMJ Open 2018:e020865. • Ryti N ym. (2017). Risk of sudden cardiac death in relation to season-specific cold spells: a case-crossover study in Finland. BMJ Open 2017;0:e017398. • Ryti N ym. (2017). Cold spells and ischaemic sudden cardiac death: effect modification by prior diagnosis of ischaemic heart disease and cardioprotective medication. Scientific Reports 7:41060.
 11. 11. Paikkatietoaineistot – haasteita • Sote-palveluntuottajien sijaintitietojen laatu ja saatavuus toistuvana ongelmana - Palvelutietojen koostaminen lukuisista eri lähteistä (Tilastokeskus, Valvira, TOPI- toimipaikkarekisteri, Palvelutietovaranto, kuntien verkkosivut, ...), - Sijaintitiedot laadultaan ja ajantasaisuudeltaan vaihtelevia - Tietojen kattavuus: ovatko kaikki palveluyksiköt mukana - Tiedot palvelukohteissa tarjottavista palveluista? → Tarvetta yhdelle tietojärjestelmälle ja sijaintitietojen master-rekisterille • Myös osoitteiden paikantaminen haasteena: sote-paikkatiedot ovat usein osoite- muodossa, jotka tarpeen saada ”kartalle” - Esimerkiksi sote-palvelujen toimipaikat, kuljetusten lähtö- ja kohdepaikat, henkilöiden kotiosoitteet tai hälytystehtävien kohteet - MML:n osoitepaikannus-rajapinta merkittävä kansallinen askel oikeaan suuntaan, mutta ei kuitenkaan kattava
 12. 12. Kiitos! • Yhteystiedot: - Harri Antikainen (dosentti) - Tiina Lankila (tutkijatohtori) - Tiina Huotari (tohtorikoulutettava) - Aleksi Nivala (tutkimusavustaja) - Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@oulu.fi • Oulun yliopiston Maantieteen tutkimusyksikkö / Geoinformatiikka: https://www.oulu.fi/geography/node/57491

×