Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sote-palveluverkkoselvitys 2025

Sote verkkoa selvittivät Oulun yliopiston maantieteen laitos ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Sote-palveluverkkoselvitys 2025

 1. 1. Palveluverkko 2025 -selvitys
 2. 2. 2 Sisällys Dianumero 3 – 12 Selvityksen lähtökohdat 13 – 17 Etelä-Karjala 18 – 22 Etelä-Pohjanmaa 23 – 27 Etelä-Savo 28 – 32 Kainuu 33 – 37 Kanta-Häme 38 – 42 Keski-Pohjanmaa 43 – 47 Keski-Suomi 48 – 52 Kymenlaakso 53 – 57 Lappi 58 – 62 Pirkanmaa 63 – 67 Pohjanmaa 68 – 72 Pohjois-Karjala 73 – 77 Pohjois-Pohjanmaa 78 – 82 Pohjois-Savo 83 – 87 Päijät-Häme 88 – 92 Satakunta 93 – 98 Uusimaa 99 – 103 Varsinais-Suomi 104 – 117 Selvityksen tuloksia 118 – 120 Yhteenveto
 3. 3. Palveluverkko 2025 -selvityksessä arvioitiin sote-palveluiden perus- ja erikoispalveluiden maantieteellistä saavutettavuutta sekä palveluverkon alueellisia muutostarpeita vuoteen 2025 mennessä Muutokset suhteutettiin väestökehitykseen ja ikärakenteeseen Uusien digitaalisten palveluiden ja logistiikan mahdollisuudet otettiin huomioon 3
 4. 4. 4 Sosiaali- ja terveyspalveluita tuotetaan ja käytetään tulevina vuosikymmeninä hyvin erilaisessa toimintaympäristössä kuin nyt
 5. 5. 5 Siksi tulevaisuusnäkökulman tulee olla vahvasti mukana nyt tehtävissä sote-päätöksissä
 6. 6. 6 ”Lähes puolet terveysasemista voitaisiin lakkauttaa vuoteen 2025 mennessä palvelujen saavutettavuuden juurikaan heikentymättä.” -Palveluverkkoselvitys 2025 Edessä olevan muutoksen mittakaava:
 7. 7. 7 Mistä muutos johtuu?
 8. 8. 8 Sosiaali- ja terveyspalveluihin vaikuttavia trendejä • Väestöpohja muuttuu Suomessa lähitulevaisuudessa nopeasti ja merkittävästi muuttoliikkeen ja väestön ikääntymisen vuoksi • Digitalisaatio, logistiikan kehitys ja mm. terveystietojen aiempaa tehokkaampi hyödyntäminen mahdollistavat uudenalaisia toimintamalleja • Sote-järjestelmän asiakkaat muuttuvat: ihmiset entistä koulutetumpia ja aktiivisempia osallistujia
 9. 9. 9 Väestömäärän alueelliset muutokset 2015-2040: kehitys erityisen raju itäisessä Suomessa Manner-Suomen väestö Vuosi 2015: 5 422 837 Vuosi 2040: 5 948 022
 10. 10. 10 Väestön muutos kunnittain vuoteen 2025 mennessä
 11. 11. 11 Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä kasvaa vuosina 2014-2040: alueelliset erot korostuvat 2014 2025 2040
 12. 12. • Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikkö on tuottanut kartat. Kartat ovat alustavia ja suuntaa antavia • Karttoihin on saatu määritettyä noin 97-98 prosenttia palvelualapisteistä, koska tiedot tulevat eri rekistereistä ja aineistoista eivätkä kaikki rekisterit ole kaikilta osin ajantasaisia • Julkisen puolen sosiaalihuollon ja yksityisen puolen sosiaalihuollon päällekkäisten toimipaikkojen tunnistamisen on tehty kummankin aineiston osalta erikseen koordinaattien perusteella eli mikäli sama koordinaatti on kahdella pisteellä ne katsotaan olevan samassa toimipaikassa (sama toimipaikka voi tarjota esimerkiksi avopalvelua ja päivätoimintaa tai asumispalvelua) • Terveysasemien ja sosiaalihuollon pisteiden päällekkäisiä sijainteja ei ole pystytty koordinaattien tai osoitteiden perusteella tekemään sen työläyden takia. Aineistossa ei ole mukana yksityisiä elinkeinonharjoittajia, koska heidän rekisteritietojaan ei ole mahdollista saada 12 Miltä maakuntien palveluverkko näyttää nyt?
 13. 13. Sote-palveluverkko Etelä-Karjala
 14. 14. 14 Miltä maakuntien palveluverkko näyttää nyt?
 15. 15. 15 Miltä maakuntien palveluverkko näyttää nyt?
 16. 16. 16 Miltä maakuntien palveluverkko näyttää nyt?
 17. 17. 17 Lähde: Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikkö, Geoinformatiikka Sosiaali- ja terveyspalvelut Etelä-Karjala Lukumäärä Keskussairaala 1 Synnytyssairaala 1 24/7 päivystys 1 Aluesairaala 0 Yksityinen sairaala 0 Terveysasema 13 Tk:n vuodeosasto 7 Yksityinen lääkäri* 11 So avohoito (julkinen) 21 So avohoito (yksityinen) 79 So päivätoimintakeskus (julkinen) 0 So päivätoimintakeskus (yksityinen) 28 So asumispalvelut (julkinen) 20 So asumispalvelut (yksityinen) 75 So laitoshoito (julkinen) 25 So laitoshoito (yksityinen) 5 Apteekit 23 YHTEENSÄ 310 Toimipaikkojen lukumäärä** 248 *Yksityisistä lääkäripalveluista mukana ovat kokonaisvaltaisia terveyspalveluita, työterveyshuoltoa ja lastenlääkäripalveluita tarjoavat yksiköt. **Yliopistollinen sairaala, päivystysyksiköt, synnytyssairaalat ja aluesairaalat ovat osin samoja yksiköitä. Samoin terveyskeskukset ja niiden vuodeosastot, yksityiset sairaalat ja yksityiset lääkärit, sekä sosiaalihuollon eri palvelutyyppien pisteet sijaitsevat osin samoissa toimipaikoissa. Terveysasemien ja sosiaalihuollon palveluiden sijaintia samassa toimipaikassa ei voitu luotettavasti selvittää.
 18. 18. Sote-palveluverkko Etelä-Pohjanmaa
 19. 19. 19 Miltä maakuntien palveluverkko näyttää nyt?
 20. 20. 20 Miltä maakuntien palveluverkko näyttää nyt?
 21. 21. 21 Miltä maakuntien palveluverkko näyttää nyt?
 22. 22. 22 Lähde: Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikkö, Geoinformatiikka Sosiaali- ja terveyspalvelut Etelä-Pohjanmaa Lukumäärä Keskussairaala 1 Synnytyssairaala 1 24/7 päivystys 1 Aluesairaala 0 Yksityinen sairaala 3 Terveysasema 27 Tk:n vuodeosasto 16 Yksityinen lääkäri* 15 So avohoito (julkinen) 30 So avohoito (yksityinen) 92 So päivätoimintakeskus (julkinen) 0 So päivätoimintakeskus (yksityinen) 48 So asumispalvelut (julkinen) 53 So asumispalvelut (yksityinen) 134 So laitoshoito (julkinen) 58 So laitoshoito (yksityinen) 14 Apteekit 35 YHTEENSÄ 528 Toimipaikkojen lukumäärä** 411 *Yksityisistä lääkäripalveluista mukana ovat kokonaisvaltaisia terveyspalveluita, työterveyshuoltoa ja lastenlääkäripalveluita tarjoavat yksiköt. **Yliopistollinen sairaala, päivystysyksiköt, synnytyssairaalat ja aluesairaalat ovat osin samoja yksiköitä. Samoin terveyskeskukset ja niiden vuodeosastot, yksityiset sairaalat ja yksityiset lääkärit, sekä sosiaalihuollon eri palvelutyyppien pisteet sijaitsevat osin samoissa toimipaikoissa. Terveysasemien ja sosiaalihuollon palveluiden sijaintia samassa toimipaikassa ei voitu luotettavasti selvittää.
 23. 23. Sote-palveluverkko Etelä-Savo
 24. 24. 24 Miltä maakuntien palveluverkko näyttää nyt?
 25. 25. 25 Miltä maakuntien palveluverkko näyttää nyt?
 26. 26. 26 Miltä maakuntien palveluverkko näyttää nyt?
 27. 27. 27 Lähde: Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikkö, Geoinformatiikka Sosiaali- ja terveyspalvelut Etelä-Savo Lukumäärä Keskussairaala 2 Synnytyssairaala 1 24/7 päivystys 2 Aluesairaala 0 Yksityinen sairaala 2 Terveysasema 24 Tk:n vuodeosasto 13 Yksityinen lääkäri* 12 So avohoito (julkinen) 23 So avohoito (yksityinen) 121 So päivätoimintakeskus (julkinen) 3 So päivätoimintakeskus (yksityinen) 29 So asumispalvelut (julkinen) 34 So asumispalvelut (yksityinen) 141 So laitoshoito (julkinen) 28 So laitoshoito (yksityinen) 10 Apteekit 36 YHTEENSÄ 481 Toimipaikkojen lukumäärä** 404 *Yksityisistä lääkäripalveluista mukana ovat kokonaisvaltaisia terveyspalveluita, työterveyshuoltoa ja lastenlääkäripalveluita tarjoavat yksiköt. **Yliopistollinen sairaala, päivystysyksiköt, synnytyssairaalat ja aluesairaalat ovat osin samoja yksiköitä. Samoin terveyskeskukset ja niiden vuodeosastot, yksityiset sairaalat ja yksityiset lääkärit, sekä sosiaalihuollon eri palvelutyyppien pisteet sijaitsevat osin samoissa toimipaikoissa. Terveysasemien ja sosiaalihuollon palveluiden sijaintia samassa toimipaikassa ei voitu luotettavasti selvittää.
 28. 28. Sote-palveluverkko Kainuu
 29. 29. 29 Miltä maakuntien palveluverkko näyttää nyt?
 30. 30. 30 Miltä maakuntien palveluverkko näyttää nyt?
 31. 31. 31 Miltä maakuntien palveluverkko näyttää nyt?
 32. 32. 32 Lähde: Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikkö, Geoinformatiikka Sosiaali- ja terveyspalvelut Kainuu Lukumäärä Keskussairaala 1 Synnytyssairaala 1 24/7 päivystys 1 Aluesairaala 0 Yksityinen sairaala 0 Terveysasema 10 Tk:n vuodeosasto 5 Yksityinen lääkäri* 3 So avohoito (julkinen) 16 So avohoito (yksityinen) 38 So päivätoimintakeskus (julkinen) 0 So päivätoimintakeskus (yksityinen) 11 So asumispalvelut (julkinen) 31 So asumispalvelut (yksityinen) 52 So laitoshoito (julkinen) 13 So laitoshoito (yksityinen) 3 Apteekit 14 YHTEENSÄ 199 Toimipaikkojen lukumäärä** 160 *Yksityisistä lääkäripalveluista mukana ovat kokonaisvaltaisia terveyspalveluita, työterveyshuoltoa ja lastenlääkäripalveluita tarjoavat yksiköt. **Yliopistollinen sairaala, päivystysyksiköt, synnytyssairaalat ja aluesairaalat ovat osin samoja yksiköitä. Samoin terveyskeskukset ja niiden vuodeosastot, yksityiset sairaalat ja yksityiset lääkärit, sekä sosiaalihuollon eri palvelutyyppien pisteet sijaitsevat osin samoissa toimipaikoissa. Terveysasemien ja sosiaalihuollon palveluiden sijantia samassa toimipaikassa ei voitu luotettavasti selvittää.
 33. 33. Sote-palveluverkko Kanta-Häme
 34. 34. 34 Miltä maakuntien palveluverkko näyttää nyt?
 35. 35. 35 Miltä maakuntien palveluverkko näyttää nyt?
 36. 36. 36 Miltä maakuntien palveluverkko näyttää nyt?
 37. 37. 37 Lähde: Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikkö, Geoinformatiikka Sosiaali- ja terveyspalvelut Kanta-Häme Lukumäärä Keskussairaala 1 Synnytyssairaala 1 24/7 päivystys 3 Aluesairaala 0 Yksityinen sairaala 2 Terveysasema 20 Tk:n vuodeosasto 5 Yksityinen lääkäri* 9 So avohoito (julkinen) 25 So avohoito (yksityinen) 139 So päivätoimintakeskus (julkinen) 0 So päivätoimintakeskus (yksityinen) 39 So asumispalvelut (julkinen) 26 So asumispalvelut (yksityinen) 112 So laitoshoito (julkinen) 30 So laitoshoito (yksityinen) 3 Apteekit 27 YHTEENSÄ 443 Toimipaikkojen lukumäärä** 352 *Yksityisistä lääkäripalveluista mukana ovat kokonaisvaltaisia terveyspalveluita, työterveyshuoltoa ja lastenlääkäripalveluita tarjoavat yksiköt. **Yliopistollinen sairaala, päivystysyksiköt, synnytyssairaalat ja aluesairaalat ovat osin samoja yksiköitä. Samoin terveyskeskukset ja niiden vuodeosastot, yksityiset sairaalat ja yksityiset lääkärit, sekä sosiaalihuollon eri palvelutyyppien pisteet sijaitsevat osin samoissa toimipaikoissa. Terveysasemien ja sosiaalihuollon palveluiden sijaintia samassa toimipaikassa ei voitu luotettavasti selvittää.
 38. 38. Sote-palveluverkko Keski-Pohjanmaa
 39. 39. 39 Miltä maakuntien palveluverkko näyttää nyt?
 40. 40. 40 Miltä maakuntien palveluverkko näyttää nyt?
 41. 41. 41 Miltä maakuntien palveluverkko näyttää nyt?
 42. 42. 42 Lähde: Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikkö, Geoinformatiikka Sosiaali- ja terveyspalvelut Keski-Pohjanmaa Lukumäärä Keskussairaala 1 Synnytyssairaala 1 24/7 päivystys 1 Aluesairaala 0 Yksityinen sairaala 0 Terveysasema 10 Tk:n vuodeosasto 3 Yksityinen lääkäri* 4 So avohoito (julkinen) 12 So avohoito (yksityinen) 42 So päivätoimintakeskus (julkinen) 0 So päivätoimintakeskus (yksityinen) 12 So asumispalvelut (julkinen) 13 So asumispalvelut (yksityinen) 33 So laitoshoito (julkinen) 16 So laitoshoito (yksityinen) 2 Apteekit 13 YHTEENSÄ 163 Toimipaikkojen lukumäärä** 131 *Yksityisistä lääkäripalveluista mukana ovat kokonaisvaltaisia terveyspalveluita, työterveyshuoltoa ja lastenlääkäripalveluita tarjoavat yksiköt. **Yliopistollinen sairaala, päivystysyksiköt, synnytyssairaalat ja aluesairaalat ovat osin samoja yksiköitä. Samoin terveyskeskukset ja niiden vuodeosastot, yksityiset sairaalat ja yksityiset lääkärit, sekä sosiaalihuollon eri palvelutyyppien pisteet sijaitsevat osin samoissa toimipaikoissa. Terveysasemien ja sosiaalihuollon palveluiden sijaintia samassa toimipaikassa ei voitu luotettavasti selvittää.
 43. 43. Sote-palveluverkko Keski-Suomi
 44. 44. 44 Miltä maakuntien palveluverkko näyttää nyt?
 45. 45. 45 Miltä maakuntien palveluverkko näyttää nyt?
 46. 46. 46 Miltä maakuntien palveluverkko näyttää nyt?
 47. 47. 47 Sosiaali- ja terveyspalvelut Keski-Suomi Lukumäärä Yliopistollinen sairaala 1 Synnytyssairaala 1 24/7 päivystys 2 Aluesairaala 0 Yksityinen sairaala 6 Terveysasema 36 Tk:n vuodeosasto 18 Yksityinen lääkäri* 11 So avohoito (julkinen) 40 So avohoito (yksityinen) 199 So päivätoimintakeskus (julkinen) 5 So päivätoimintakeskus (yksityinen) 38 So asumispalvelut (julkinen) 57 So asumispalvelut (yksityinen) 192 So laitoshoito (julkinen) 59 So laitoshoito (yksityinen) 8 Apteekit 52 YHTEENSÄ 725 Toimipaikkojen lukumäärä** 602 *Yksityisistä lääkäripalveluista mukana ovat kokonaisvaltaisia terveyspalveluita, työterveyshuoltoa ja lastenlääkäripalveluita tarjoavat yksiköt. **Yliopistollinen sairaala, päivystysyksiköt, synnytyssairaalat ja aluesairaalat ovat osin samoja yksiköitä. Samoin terveyskeskukset ja niiden vuodeosastot, yksityiset sairaalat ja yksityiset lääkärit, sekä sosiaalihuollon eri palvelutyyppien pisteet sijaitsevat osin samoissa toimipaikoissa. Terveysasemien ja sosiaalihuollon palveluiden sijaintia samassa toimipaikassa ei voitu luotettavasti selvittää. Lähde: Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikkö, Geoinformatiikka
 48. 48. Sote-palveluverkko Kymenlaakso
 49. 49. 49 Miltä maakuntien palveluverkko näyttää nyt?
 50. 50. 50 Miltä maakuntien palveluverkko näyttää nyt?
 51. 51. 51 Miltä maakuntien palveluverkko näyttää nyt?
 52. 52. 52 Lähde: Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikkö, Geoinformatiikka Sosiaali- ja terveyspalvelut Kymenlaakso Lukumäärä Keskussairaala 1 Synnytyssairaala 1 24/7 päivystys 2 Aluesairaala 0 Yksityinen sairaala 1 Terveysasema 15 Tk:n vuodeosasto 6 Yksityinen lääkäri* 13 So avohoito (julkinen) 20 So avohoito (yksityinen) 126 So päivätoimintakeskus (julkinen) 0 So päivätoimintakeskus (yksityinen) 36 So asumispalvelut (julkinen) 36 So asumispalvelut (yksityinen) 133 So laitoshoito (julkinen) 31 So laitoshoito (yksityinen) 12 Apteekit 32 YHTEENSÄ 465 Toimipaikkojen lukumäärä** 383 *Yksityisistä lääkäripalveluista mukana ovat kokonaisvaltaisia terveyspalveluita, työterveyshuoltoa ja lastenlääkäripalveluita tarjoavat yksiköt. **Yliopistollinen sairaala, päivystysyksiköt, synnytyssairaalat ja aluesairaalat ovat osin samoja yksiköitä. Samoin terveyskeskukset ja niiden vuodeosastot, yksityiset sairaalat ja yksityiset lääkärit, sekä sosiaalihuollon eri palvelutyyppien pisteet sijaitsevat osin samoissa toimipaikoissa. Terveysasemien ja sosiaalihuollon palveluiden sijaintia samassa toimipaikassa ei voitu luotettavasti selvittää.
 53. 53. Sote-palveluverkko Lappi
 54. 54. 54 Miltä maakuntien palveluverkko näyttää nyt?
 55. 55. 55 Miltä maakuntien palveluverkko näyttää nyt?
 56. 56. 56 Miltä maakuntien palveluverkko näyttää nyt?
 57. 57. 57 Lähde: Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikkö, Geoinformatiikka Sosiaali- ja terveyspalvelut Lappi Lukumäärä Keskussairaala 2 Synnytyssairaala 2 24/7 päivystys 6 Aluesairaala 0 Yksityinen sairaala 2 Terveysasema 24 Tk:n vuodeosasto 18 Yksityinen lääkäri* 12 So avohoito (julkinen) 27 So avohoito (yksityinen) 78 So päivätoimintakeskus (julkinen) 2 So päivätoimintakeskus (yksityinen) 19 So asumispalvelut (julkinen) 66 So asumispalvelut (yksityinen) 94 So laitoshoito (julkinen) 51 So laitoshoito (yksityinen) 10 Apteekit 32 YHTEENSÄ 445 Toimipaikkojen lukumäärä** 343 *Yksityisistä lääkäripalveluista mukana ovat kokonaisvaltaisia terveyspalveluita, työterveyshuoltoa ja lastenlääkäripalveluita tarjoavat yksiköt. **Yliopistollinen sairaala, päivystysyksiköt, synnytyssairaalat ja aluesairaalat ovat osin samoja yksiköitä. Samoin terveyskeskukset ja niiden vuodeosastot, yksityiset sairaalat ja yksityiset lääkärit, sekä sosiaalihuollon eri palvelutyyppien pisteet sijaitsevat osin samoissa toimipaikoissa. Terveysasemien ja sosiaalihuollon palveluiden sijantia samassa toimipaikassa ei voitu luotettavasti selvittää.
 58. 58. Sote-palveluverkko Pirkanmaa
 59. 59. 59 Miltä maakuntien palveluverkko näyttää nyt?
 60. 60. 60 Miltä maakuntien palveluverkko näyttää nyt?
 61. 61. 61 Miltä maakuntien palveluverkko näyttää nyt?
 62. 62. 62 Sosiaali- ja terveyspalvelut Pirkanmaa Lukumäärä Yliopistollinen sairaala 1 Synnytyssairaala 1 24/7 päivystys 3 Aluesairaala 2 Yksityinen sairaala 6 Terveysasema 48 Tk:n vuodeosasto 20 Yksityinen lääkäri* 34 So avohoito (julkinen) 37 So avohoito (yksityinen) 193 So päivätoimintakeskus (julkinen) 2 So päivätoimintakeskus (yksityinen) 78 So asumispalvelut (julkinen) 49 So asumispalvelut (yksityinen) 201 So laitoshoito (julkinen) 52 So laitoshoito (yksityinen) 29 Apteekit 70 YHTEENSÄ 826 Toimipaikkojen lukumäärä** 669 *Yksityisistä lääkäripalveluista mukana ovat kokonaisvaltaisia terveyspalveluita, työterveyshuoltoa ja lastenlääkäripalveluita tarjoavat yksiköt. **Yliopistollinen sairaala, päivystysyksiköt, synnytyssairaalat ja aluesairaalat ovat osin samoja yksiköitä. Samoin terveyskeskukset ja niiden vuodeosastot, yksityiset sairaalat ja yksityiset lääkärit, sekä sosiaalihuollon eri palvelutyyppien pisteet sijaitsevat osin samoissa toimipaikoissa. Terveysasemien ja sosiaalihuollon palveluiden sijaintia samassa toimipaikassa ei voitu luotettavasti selvittää. Lähde: Oulun yliopisto, Maantieteen tutkimusyksikkö, Geoinformatiikka 2016
 63. 63. Sote-palveluverkko Pohjanmaa
 64. 64. 64 Miltä maakuntien palveluverkko näyttää nyt?
 65. 65. 65 Miltä maakuntien palveluverkko näyttää nyt?
 66. 66. 66 Miltä maakuntien palveluverkko näyttää nyt?
 67. 67. 67 Lähde: Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikkö, Geoinformatiikka Sosiaali- ja terveyspalvelut Pohjanmaa Lukumäärä Keskussairaala 1 Synnytyssairaala 1 24/7 päivystys 2 Aluesairaala 0 Yksityinen sairaala 5 Terveysasema 28 Tk:n vuodeosasto 12 Yksityinen lääkäri* 10 So avohoito (julkinen) 30 So avohoito (yksityinen) 55 So päivätoimintakeskus (julkinen) 3 So päivätoimintakeskus (yksityinen) 12 So asumispalvelut (julkinen) 58 So asumispalvelut (yksityinen) 52 So laitoshoito (julkinen) 46 So laitoshoito (yksityinen) 11 Apteekit 30 YHTEENSÄ 356 Toimipaikkojen lukumäärä** 284 *Yksityisistä lääkäripalveluista mukana ovat kokonaisvaltaisia terveyspalveluita, työterveyshuoltoa ja lastenlääkäripalveluita tarjoavat yksiköt. **Yliopistollinen sairaala, päivystysyksiköt, synnytyssairaalat ja aluesairaalat ovat osin samoja yksiköitä. Samoin terveyskeskukset ja niiden vuodeosastot, yksityiset sairaalat ja yksityiset lääkärit, sekä sosiaalihuollon eri palvelutyyppien pisteet sijaitsevat osin samoissa toimipaikoissa. Terveysasemien ja sosiaalihuollon palveluiden sijantia samassa toimipaikassa ei voitu luotettavasti selvittää.
 68. 68. Sote-palveluverkko Pohjois-Karjala
 69. 69. 69 Miltä maakuntien palveluverkko näyttää nyt?
 70. 70. 70 Miltä maakuntien palveluverkko näyttää nyt?
 71. 71. 71 Miltä maakuntien palveluverkko näyttää nyt?
 72. 72. 72 Lähde: Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikkö, Geoinformatiikka Sosiaali- ja terveyspalvelut Pohjois-Karjala Lukumäärä Keskussairaala 1 Synnytyssairaala 1 24/7 päivystys 1 Aluesairaala 0 Yksityinen sairaala 1 Terveysasema 22 Tk:n vuodeosasto 15 Yksityinen lääkäri* 9 So avohoito (julkinen) 45 So avohoito (yksityinen) 129 So päivätoimintakeskus (julkinen) 6 So päivätoimintakeskus (yksityinen) 29 So asumispalvelut (julkinen) 36 So asumispalvelut (yksityinen) 137 So laitoshoito (julkinen) 31 So laitoshoito (yksityinen) 9 Apteekit 31 YHTEENSÄ 503 Toimipaikkojen lukumäärä** 385 *Yksityisistä lääkäripalveluista mukana ovat kokonaisvaltaisia terveyspalveluita, työterveyshuoltoa ja lastenlääkäripalveluita tarjoavat yksiköt. **Yliopistollinen sairaala, päivystysyksiköt, synnytyssairaalat ja aluesairaalat ovat osin samoja yksiköitä. Samoin terveyskeskukset ja niiden vuodeosastot, yksityiset sairaalat ja yksityiset lääkärit, sekä sosiaalihuollon eri palvelutyyppien pisteet sijaitsevat osin samoissa toimipaikoissa. Terveysasemien ja sosiaalihuollon palveluiden sijaintia samassa toimipaikassa ei voitu luotettavasti selvittää.
 73. 73. Sote-palveluverkko Pohjois-Pohjanmaa
 74. 74. 74 Sosiaali- ja terveyspalvelupisteet 2016
 75. 75. 75 Sosiaali- ja terveyspalvelupisteet 2016 -avohoito ja apteekit
 76. 76. 76 Sosiaali- ja terveyspalvelupisteet 2016 -asumispalvelut ja laitoshoito
 77. 77. 77 Lähde: Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikkö, Geoinformatiikka Sosiaali- ja terveyspalvelut Pohjois-Pohjanmaa Lukumäärä Yliopistollinen keskussairaala 1 Synnytyssairaala 2 24/7 päivystys 4 Aluesairaala 1 Yksityinen sairaala 3 Terveysasema 47 Tk:n vuodeosasto 22 Yksityinen lääkäri* 25 So avohoito (julkinen) 59 So avohoito (yksityinen) 218 So päivätoimintakeskus (julkinen) 2 So päivätoimintakeskus (yksityinen) 66 So asumispalvelut (julkinen) 68 So asumispalvelut (yksityinen) 242 So laitoshoito (julkinen) 74 So laitoshoito (yksityinen) 31 Apteekit 59 YHTEENSÄ 924 Toimipaikkojen lukumäärä** 698 *Yksityisistä lääkäripalveluista mukana ovat kokonaisvaltaisia terveyspalveluita, työterveyshuoltoa ja lastenlääkäripalveluita tarjoavat yksiköt. **Yliopistollinen sairaala, päivystysyksiköt, synnytyssairaalat ja aluesairaalat ovat osin samoja yksiköitä. Samoin terveyskeskukset ja niiden vuodeosastot, yksityiset sairaalat ja yksityiset lääkärit, sekä sosiaalihuollon eri palvelutyyppien pisteet sijaitsevat osin samoissa toimipaikoissa. Terveysasemien ja sosiaalihuollon palveluiden sijaintia samassa toimipaikassa ei voitu luotettavasti selvittää.
 78. 78. Sote-palveluverkko Pohjois-Savo
 79. 79. 79 Miltä maakuntien palveluverkko näyttää nyt?
 80. 80. 80 Miltä maakuntien palveluverkko näyttää nyt?
 81. 81. 81 Miltä maakuntien palveluverkko näyttää nyt?
 82. 82. 82 Sosiaali- ja terveyspalvelut Pohjois-Savo Lukumäärä Yliopistollinen sairaala 1 Synnytyssairaala 1 24/7 päivystys 3 Aluesairaala 0 Yksityinen sairaala 4 Terveysasema 27 Tk:n vuodeosasto 18 Yksityinen lääkäri* 19 So avohoito (julkinen) 32 So avohoito (yksityinen) 215 So päivätoimintakeskus (julkinen) 3 So päivätoimintakeskus (yksityinen) 49 So asumispalvelut (julkinen) 48 So asumispalvelut (yksityinen) 176 So laitoshoito (julkinen) 46 So laitoshoito (yksityinen) 14 Apteekit 47 YHTEENSÄ 703 Toimipaikkojen lukumäärä** 564 *Yksityisistä lääkäripalveluista mukana ovat kokonaisvaltaisia terveyspalveluita, työterveyshuoltoa ja lastenlääkäripalveluita tarjoavat yksiköt. **Yliopistollinen sairaala, päivystysyksiköt, synnytyssairaalat ja aluesairaalat ovat osin samoja yksiköitä. Samoin terveyskeskukset ja niiden vuodeosastot, yksityiset sairaalat ja yksityiset lääkärit, sekä sosiaalihuollon eri palvelutyyppien pisteet sijaitsevat osin samoissa toimipaikoissa. Terveysasemien ja sosiaalihuollon palveluiden sijaintia samassa toimipaikassa ei voitu luotettavasti selvittää. Lähde: Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikkö, Geoinformatiikka
 83. 83. Sote-palveluverkko Päijät-Häme
 84. 84. 84 Miltä maakuntien palveluverkko näyttää nyt?
 85. 85. 85 Miltä maakuntien palveluverkko näyttää nyt?
 86. 86. 86 Miltä maakuntien palveluverkko näyttää nyt?
 87. 87. 87 Lähde: Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikkö, Geoinformatiikka Sosiaali- ja terveyspalvelut Päijät-Häme Lukumäärä Keskussairaala 1 Synnytyssairaala 1 24/7 päivystys 1 Aluesairaala 0 Yksityinen sairaala 1 Terveysasema 16 Tk:n vuodeosasto 8 Yksityinen lääkäri* 11 So avohoito (julkinen) 13 So avohoito (yksityinen) 110 So päivätoimintakeskus (julkinen) 2 So päivätoimintakeskus (yksityinen) 18 So asumispalvelut (julkinen) 39 So asumispalvelut (yksityinen) 111 So laitoshoito (julkinen) 24 So laitoshoito (yksityinen) 12 Apteekit 29 YHTEENSÄ 397 Toimipaikkojen lukumäärä** 329 *Yksityisistä lääkäripalveluista mukana ovat kokonaisvaltaisia terveyspalveluita, työterveyshuoltoa ja lastenlääkäripalveluita tarjoavat yksiköt. **Yliopistollinen sairaala, päivystysyksiköt, synnytyssairaalat ja aluesairaalat ovat osin samoja yksiköitä. Samoin terveyskeskukset ja niiden vuodeosastot, yksityiset sairaalat ja yksityiset lääkärit, sekä sosiaalihuollon eri palvelutyyppien pisteet sijaitsevat osin samoissa toimipaikoissa. Terveysasemien ja sosiaalihuollon palveluiden sijaintia samassa toimipaikassa ei voitu luotettavasti selvittää.
 88. 88. Sote-palveluverkko Satakunta
 89. 89. 89 Miltä maakuntien palveluverkko näyttää nyt?
 90. 90. 90 Miltä maakuntien palveluverkko näyttää nyt?
 91. 91. 91 Miltä maakuntien palveluverkko näyttää nyt?
 92. 92. 92 Lähde: Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikkö, Geoinformatiikka Sosiaali- ja terveyspalvelut Satakunta Lukumäärä Keskussairaala 1 Synnytyssairaala 1 24/7 päivystys 2 Aluesairaala 0 Yksityinen sairaala 2 Terveysasema 33 Tk:n vuodeosasto 11 Yksityinen lääkäri* 14 So avohoito (julkinen) 32 So avohoito (yksityinen) 102 So päivätoimintakeskus (julkinen) 1 So päivätoimintakeskus (yksityinen) 19 So asumispalvelut (julkinen) 57 So asumispalvelut (yksityinen) 97 So laitoshoito (julkinen) 52 So laitoshoito (yksityinen) 10 Apteekit 46 YHTEENSÄ 480 Toimipaikkojen lukumäärä** 403 *Yksityisistä lääkäripalveluista mukana ovat kokonaisvaltaisia terveyspalveluita, työterveyshuoltoa ja lastenlääkäripalveluita tarjoavat yksiköt. **Yliopistollinen sairaala, päivystysyksiköt, synnytyssairaalat ja aluesairaalat ovat osin samoja yksiköitä. Samoin terveyskeskukset ja niiden vuodeosastot, yksityiset sairaalat ja yksityiset lääkärit, sekä sosiaalihuollon eri palvelutyyppien pisteet sijaitsevat osin samoissa toimipaikoissa. Terveysasemien ja sosiaalihuollon palveluiden sijaintia samassa toimipaikassa ei voitu luotettavasti selvittää.
 93. 93. Sote-palveluverkko Uusimaa
 94. 94. 94 Miltä maakuntien palveluverkko näyttää nyt?
 95. 95. 95 Miltä maakuntien palveluverkko näyttää nyt?
 96. 96. 96 Miltä maakuntien palveluverkko näyttää nyt?
 97. 97. 97 Miltä maakuntien palveluverkko näyttää nyt?
 98. 98. 98 Sosiaali- ja terveyspalvelut Uusimaa Pääkaupunki seutu*** Lukumäärä Lukumäärä Yliopistollinen sairaala 1 1 Synnytyssairaala 6 3 24/7 päivystys 8 4 Aluesairaala 4 0 Yksityinen sairaala 21 18 Terveysasema 85 44 Tk:n vuodeosasto 26 9 Yksityinen lääkäri* 105 74 So avohoito (julkinen) 81 41 So avohoito (yksityinen) 446 251 So päivätoimintakeskus (julkinen) 2 0 So päivätoimintakeskus (yksityinen) 161 118 So asumispalvelut (julkinen) 270 135 So asumispalvelut (yksityinen) 596 346 So laitoshoito (julkinen) 116 59 So laitoshoito (yksityinen) 54 30 Apteekit 156 98 YHTEENSÄ 2138 1231 Toimipaikkojen lukumäärä** 1789 1034 *Yksityisistä lääkäripalveluista mukana ovat kokonaisvaltaisia terveyspalveluita, työterveyshuoltoa ja lastenlääkäripalveluita tarjoavat yksiköt. **Yliopistollinen sairaala, päivystysyksiköt, synnytyssairaalat ja aluesairaalat ovat osin samoja yksiköitä. Samoin terveyskeskukset ja niiden vuodeosastot, yksityiset sairaalat ja yksityiset lääkärit, sekä sosiaalihuollon eri palvelutyyppien pisteet sijaitsevat osin samoissa toimipaikoissa. Terveysasemien ja sosiaalihuollon palveluiden sijantia samassa toimipaikassa ei voitu luotettavasti selvittää. ***Helsinki, Vantaa, Espoo, Kauniainen Lähde: Oulun yliopisto, Maantieteen tutkimusyksikkö, Geoinformatiikka 2016
 99. 99. Sote-palveluverkko Varsinais-Suomi
 100. 100. 100 Miltä maakuntien palveluverkko näyttää nyt?
 101. 101. 101 Miltä maakuntien palveluverkko näyttää nyt?
 102. 102. 102 Miltä maakuntien palveluverkko näyttää nyt?
 103. 103. 103 Lähde: Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikkö, Geoinformatiikka Sosiaali- ja terveyspalvelut Varsinais-Suomi Lukumäärä Keskussairaala sairaala 1 Synnytyssairaala 1 24/7 päivystys 4 Aluesairaala 3 Yksityinen sairaala 6 Terveysasema 63 Tk:n vuodeosasto 20 Yksityinen lääkäri* 19 So avohoito (julkinen) 44 So avohoito (yksityinen) 187 So päivätoimintakeskus (julkinen) 3 So päivätoimintakeskus (yksityinen) 43 So asumispalvelut (julkinen) 81 So asumispalvelut (yksityinen) 184 So laitoshoito (julkinen) 87 So laitoshoito (yksityinen) 27 Apteekit 78 YHTEENSÄ 852 Toimipaikkojen lukumäärä** 689 *Yksityisistä lääkäripalveluista mukana ovat kokonaisvaltaisia terveyspalveluita, työterveyshuoltoa ja lastenlääkäripalveluita tarjoavat yksiköt. **Yliopistollinen sairaala, päivystysyksiköt, synnytyssairaalat ja aluesairaalat ovat osin samoja yksiköitä. Samoin terveyskeskukset ja niiden vuodeosastot, yksityiset sairaalat ja yksityiset lääkärit, sekä sosiaalihuollon eri palvelutyyppien pisteet sijaitsevat osin samoissa toimipaikoissa. Terveysasemien ja sosiaalihuollon palveluiden sijaintia samassa toimipaikassa ei voitu luotettavasti selvittää.
 104. 104. • Terveydenhuolto sairaaloilta ja klinikoilta koteihin ja yhteisöille • Älypuhelimet, sosiaalinen media, terveydentilan seuranta verkossa, etä- ja omahoito sekä sensoriteknologia • Matalan kynnyksen palvelut esimerkiksi kauppakeskuksissa sekä perusterveydenhuollon liikkuvat palvelut • Tekoäly avuksi kliiniseen päätöksentekoon & diagnosointiin 104 Digitalisaatio mullistaa soten toiminta- ja ajattelutapoja
 105. 105. • Yliopistosairaaloiden osalta sairaanhoitopiirien sisällä tulee tapahtumaan yhdentymistä. Leikkaustoimintaa siirretään joiltakin osin liikuteltaviin yksiköihin • Sairaalayksiköt suurenevat ja erikoistuvat. Valmiudet etäyhteyksiin perustuvaan terveydenhuoltoon paranevat • Entiset aluesairaalat muuttuvat yhdessä terveyskeskusten akuuttiosastojen kanssa akuutti- ja kuntoutuslähisairaaloiksi • Apteekit tarjoavat matalan kynnyksen palveluita, kliinisen farmasian palveluita, laboratoriopalveluita ja terveysneuvontaa sekä tarjoavat terveysseurantalaitteita kotiin 105 Digitalisaatio mullistaa soten toiminta- ja ajattelutapoja
 106. 106. 106 Näin digitalisaatio, logistiikan kehitys ja uudet käytänteet voivat näkyä palveluverkossa vuoteen 2025 mennessä
 107. 107. 107 Näin tutkimus tehtiin • Keskussairaaloiden sijainti 2025 on laskettu painottaen vuoden 2025 väestöennusteen ikäluokkia esh:n keskimääräisillä käynneillä (THL:n tilasto 2013) • Synnytyssairaalat on laskettu painottaen 0-14 vuotiaiden sijaintia 2025 väestöennusteessa. • Päivystysyksiköt on laskettu painottaen vuoden 2025 väestöennusteen ikäluokkia esh:n keskimääräisillä päivystyskäynneillä (THL tilasto 2013) • Tilastokeskuksen kuntapohjainen ennuste on siirretty postinumeroalueille, joiden tiheimmin asuttua 1 km x 1 km ruutuja on käytetty kysyntäpisteinä • Valituksi ovat tulleet tieverkkoa pitkin laskien matka-ajallisesti väestöä lähimmäksi sijoittuvat yksiköt.
 108. 108. 108
 109. 109. Nykyiset terveysasemat kunnittain ja asukasta kohden 109
 110. 110. Terveysasemaverkko 2015-2025 110 • Vuoden 2025 ennusteväestön laskennallisella kysynnällä painotetun matka-ajan suhteen optimoidut perusterveydenhuollon yksiköt, mikäli yksiköiden lukumäärä vähenisi 40 % • Jääneet yksiköt on merkitty sinisellä ja poistuneet punaisella värillä • Matka-ajat on laskettu postinumeroalueiden tiheimmin asuttujen 1x1 km ruutujen keskipisteistä
 111. 111. Terveysasemaverkossa on optimointivaraa erityisesti Etelä- ja Keski-Suomessa Terveysasemien sijainti 2025 on laskettu painottaen vuoden 2025 väestöennusteen ikäluokkia perusterveydenhuollon keskimääräisillä käynneillä (THL:n tilasto 2013). Tilastokeskuksen kuntapohjainen ennuste on siirretty postinumeroalueille, joiden tiheimmin asuttua 1 km x 1 km ruutuja on käytetty kysyntäpisteinä. 548 yksiköstä on valittu 329 yksikköä. Valituksi ovat tulleet tieverkkoa pitkin laskien matka-ajallisesti väestöä lähimmäksi sijoittuvat yksiköt. 7 2015 2025
 112. 112. Erikoissairaanhoito 2015 ja 2025 112
 113. 113. Väestön maantieteellisen saavutettavuuden kannalta optimaaliset keskussairaalayksiköt alueineen 113 Viiden sote-alueen malli Kymmenen sote-alueen malli 15 sote-alueen malli
 114. 114. 3 km päässä - yksityisistä palveluista n. 44 % väestöstä - terveysasemista n. 64 % väestöstä - apteekeista n. 68 % väestöstä - yksityisistä + terveysasemista + apteekeista n. 75 % väestöstä 10 km päässä n. 90 % väestöstä (yks + ta + apt) 50 km päässä lähes kaikki (yks + ta + apt) Lähde: Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikkö, Geoinformatiikka Terveysasemien, apteekkien ja yksityisten palveluiden saavutettavuus nykyisellä palveluverkolla 2015 8
 115. 115. Terveysasemien ja apteekkien palveluiden saavutettavuus optimoituna terveyskeskusverkkoon 2015 (548 kpl) ja 2025 (329 kpl) Lähde: Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikkö, Geoinformatiikka 3 km päässä - terveysasemista n, 64 % väestöstä 2015 - terveysasemista + apteekeista n. 75 % väestöstä 2015 - terveysasemista n. 55 % väestöstä v. 2025 10 km päässä - terveysasemista n. 90 % väestöstä 2015 - terveysasemista + apteekeista n. 92 % väestöstä 2015 - terveysasemista n. 85 % väestöstä 2025 50 km päässä - lähes kaikki (ta + apt) 2015 - lähes kaikki terveysasemista 2025 115
 116. 116. 116 Ennuste 2025: palvelujen kapasiteetti ja saatavilla oleva palveluntarjonta
 117. 117. 117 Apteekkien yli- ja alitarjonta-alueet 2015 (809 kpl) - Ylitarjonta: Asukkaita apteekkia kohti < 5000 ja apteekkien lukumäärä on 4 tai enemmän - Alitarjonta: Asukkaita apteekkia kohti on yli 7000 ja apteekkien lukumäärä on 3 tai vähemmän. - Keskiarvo 5500 as/apteekki Lähde: Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikkö, Geoinformatiikka
 118. 118. • Ennustetun kehityksen mukaan väestön odotetaan vähenevän seuraavan 10–25 vuoden kuluessa erityisesti Itä-Suomessa, maakuntatasolla Kainuun ja Etelä-Savon ollessa suurimpia väestön menettäjiä • Toisaalta ikääntyvän väestön osuuden kasvu erityisesti Itä-, Pohjois- ja Keski-Suomessa lisää mitä luultavimmin terveyspalveluiden tarvetta noilla alueilla tulevaisuudessa • Digitaalisuuden ja uusien palvelumuotojen (esim. liikkuvat palveluyksiköt, terveyskioskit) odotetaan tulevan avuksi, kun paikkaan sidottua palveluverkkoa joudutaan mahdollisesti supistamaan sekä palvelutarjontaa selkiyttämään ja keskittämään 118 Palveluverkko 2025: yhteenveto
 119. 119. • Nykyisten terveysasemien suhteen kuntatasolla on selkeitä eroja terveysasemien lukumäärään suhteutetuissa asukasluvuissa, mitkä vaihtelevat 630–35 316 välillä • Digitaalisuuden ja uusien palvelukäytänteiden mahdollistamaa sijaintiin perustuvien erikoissairaanhoidon palveluiden vähenemistä vuoteen 2025 mennessä on arvioitu seuraavasti: yliopistosairaalatoiminta supistuu viidellä prosentilla (kaikki yksiköt säilyvät), keskussairaalatoiminta supistuu neljällä yksiköllä, synnytykset keskitetään yli tuhannen vuosittaisen synnytyksen sairaaloihin (-5 yksikköä) ja ympärivuorokautinen päivystys supistuu 14 yksikön verran • Terveysasemien määrää on mahdollista lähes puolittaa saavutettavuuden juurikaan kärsimättä 119 Palveluverkko 2025: yhteenveto
 120. 120. ”Sote-uudistus olisi tilaisuus ennakoida ja vauhdittaa sote-järjestelmän digitalisaatiota, asiakaslähtöisyyttä ja uusia toimintamalleja. Tämä ei kuitenkaan onnistu, jos tyydytään vain tekohengittämään nykyistä, paikoin runsaasti päällekkäisyyksiä sisältävää palveluverkkoa.” -Lea Konttinen, johtava asiantuntija, Sitra 120
 121. 121. sitra.fi Facebook.com/SitraFund @SitraFund Rakennamme huomisen menestyvää Suomea

×