Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Asuinalueen vehreyden yhteys hoidon toteutumiseen tyypin 2 diabeetikoilla

26 views

Published on

Maija Toivakan esitys IMPRO-hankkeen Health research in progress -tutkimusseminaari 14.5.2018.

Published in: Healthcare
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Asuinalueen vehreyden yhteys hoidon toteutumiseen tyypin 2 diabeetikoilla

  1. 1. 15.5.2018 1 Asuinalueen vehreyden yhteys hoidon toteutumiseen tyypin 2 diabeetikoilla Pohjois-Karjalassa Health care research in progress –seminaari 14.5.2018 klo 9.15-16, AU102 Joensuu 15.5.2018 Asuinalueen vehreyden yhteys hoidon toteutumiseen tyypin 2 diabeetikoilla Pohjois-Karjalassa / Maija Toivakka 1
  2. 2. Sisältö • Tutkimuksen tausta – T2D hoito • Aiempi tutkimus vehreyden ja diabeteksen yhteydestä • Tavoite, aineisto ja menetelmät • Jatko • Lähteet 15.5.2018 Asuinalueen vehreyden yhteys hoidon toteutumiseen tyypin 2 diabeetikoilla Pohjois-Karjalassa / Maija Toivakka 2
  3. 3. Tutkimuksen tausta – T2D hoito • Tyypin 2 diabeteksen hoito perustuu Käypä Hoito suosituksiin - Yleiset tavoitteet: mahdollisimman hyvä ja normaalin pituinen elämä, komplikaatioiden välttäminen sekä sujuva arki ilman kohtuuttomia rajoituksia - Konkreettiset tavoitteet: oireettomuus ja mahdollisimman normaalin verenglukoositason ylläpitäminen • HbA1c –pitoisuuden tulisi olla alle 53mmol/mol (7,0%) -> hyvä hoitotasapaino • Seurantakäynnit sovitaan yksilöllisesti. Kerran vuodessa tulee tehdä kattavampi tarkastus • Tiedetään huonosti, kuinka suositukset toteutuvat käytännössä eri alueilla ja mitkä ovat todelliset hoidon tulokset ja seuraukset eli miten hoito toteutuu • Suomessa ei ole järjestelmää, jolla seurattaisiin hoidon tavoitteiden toteutumista 15.5.2018 3Asuinalueen vehreyden yhteys hoidon toteutumiseen tyypin 2 diabeetikoilla Pohjois-Karjalassa / Maija Toivakka
  4. 4. Aiempi tutkimus vehreyden ja diabeteksen yhteydestä • Vehreämmillä asuinalueilla asuvilla on - pienempi riski sairastua diabetekseen (Astell-Burt ym. 2014; Brown ym. 2016; Dalton ym. 2016) ja - tyypin 2 diabeteksen prevalenssi on pienempi (Bodicoat et al. 2014; Müller et al. 2018) • Vehreä asuinalue vähentää masennuksen riskiä tyypin 2 diabeetikoilla (Gariepy ym. 2014) • Vehreydellä ja diabeteksella ei yhteyttä (Ihlebaek ym. 2017) tai heikko yhteys (Maas ym. 2009) • Tutkittu laskemalla vehreyden määrää potilaan asuinympäristössä - Maankäyttö, esim. puistot, puutarhat, metsät, vesistöt, suot, hautausmaat - NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) • Tutkittu laskemalla puistojen ym. saavutettavuutta • Asuinympäristö määritelty eri tavoin: 500m, 800m, 1km, 3km, 5km • Yhteyttä tutkittu pääosin kaupunkiympäristöissä 15.5.2018 4Asuinalueen vehreyden yhteys hoidon toteutumiseen tyypin 2 diabeetikoilla Pohjois-Karjalassa / Maija Toivakka
  5. 5. Tavoite, aineisto ja menetelmät Tavoite • Onko asuinympäristön vehreydellä yhteyttä tyypin 2 diabeetikoiden hoidon toteutumiseen Pohjois- Karjalassa? • Onko yhteyttä mahdollista löytää melko vehreällä ja syrjäisellä alueella? Aineisto ja menetelmät • Alueellisesta potilastietojärjestelmästä poimitut tyypin 2 diabetes potilaat (n=10 204), joista 94,1% (n=9606) on geokoodattu • Asuinympäristömuuttujat - CORINE Land Cover 2012 - Lipas-tietokanta - MODIS ndvi:n käyttö? • Logistinen regressio 15.5.2018 5Asuinalueen vehreyden yhteys hoidon toteutumiseen tyypin 2 diabeetikoilla Pohjois-Karjalassa / Maija Toivakka
  6. 6. Jatko.. • Todennäköisesti Pohjois-Karjalassa olisi järkevämpää tarkastella pelkän vehreyden sijaan laajemmin asuinympäristön tekijöitä • Tarkasteluun otettava useita vaikutusalueita • Saavutettavuus liikuntapaikkoihin tai reitteihin mukaan tarkasteluun? • NDVI:n käyttö? 15.5.2018 6Asuinalueen vehreyden yhteys hoidon toteutumiseen tyypin 2 diabeetikoilla Pohjois-Karjalassa / Maija Toivakka
  7. 7. Lähteet • Astell-Burt T, Feng X, Kolt GS. Is neighborhood green space associated with a lower risk of type 2 diabetes? Evidence from 267,072 Australians. Diabetes Care 2014;37:197-201. • Bodicoat DH, O'Donovan G, Dalton AM, ym. The association between neighbourhood greenspace and type 2 diabetes in a large cross- sectional study. BMJ Open 2014;4:e006076-2014-006076. • Brown SC, Lombard J, Wang K, et al. Neighborhood Greenness and Chronic Health Conditions in Medicare Beneficiaries. Am J Prev Med 2016;51:78-89. • Dalton AM, Jones AP, Sharp SJ, et al. Residential neighbourhood greenspace is associated with reduced risk of incident diabetes in older people: a prospective cohort study. BMC Public Health 2016;16:1171-016-3833-z. • Gariepy G, Kaufman J.S, Blair A, ym. Place and health in diabetes: the neighbourhood environment and risk of depression in adults with Type 2 diabetes. Diabetic Medicine 2014;32:944-950. • Ihlebæk C, Aamodt G, Aradi R, ym. Association between urban green space and self-reported lifestyle-related disorders in Oslo, Norway. Scand J Public Health 2017;:1403494817730998. • Maas J, Verheij RA, de Vries S, ym. Morbidity is related to a green living environment. J Epidemiol Community Health 2009;63:967-973. • Müller G, Harhoff R, Rahe C, ym. Inner-city green space and its association with body mass index and prevalent type 2 diabetes: a cross- sectional study in an urban German city. BMJ Open 2018;8:e019062-2017-019062. • Tyypin 2 diabetes. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Sisätautilääkärien yhdistyksen ja Diabetesliiton Lääkärineuvoston asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2018 (viitattu 9.5.2018). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi 15.5.2018 7Asuinalueen vehreyden yhteys hoidon toteutumiseen tyypin 2 diabeetikoilla Pohjois-Karjalassa / Maija Toivakka

×