SlideShare a Scribd company logo
Millainen sote-palvelujen asiakas on ja millaisia
palveluita hän tarvitsee?
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote) ja
Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus (JYTE) -kuntien paljon
sote-palveluita käyttävien hoitotoiminnan analysointi sekä kehittäminen
Toni Ruohonen, Jyväskylän yliopisto, Agora Center
Maire Ahopelto, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
17.6.2016
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon
kuntayhtymän (Kainuun sote) sekä Keski-
Suomen Jyväskylän yhteistoiminta-alueen
terveyskeskuksen (JYTE) kunnat
Tarkasteluvuodet: 2013-2014
Kunta Väestö
(ka. 2013-14)
Etäisyys
keskussairaalaan
Hankasalmi 5 449 56 km
Jyväskylä 133 401 (28 km, Korpilahti)
Muurame 9 526 14 km
Uurainen 3 557 38 km
Kuva: http://www.keskisuomi.fi/filebank/22271-Sosiaali-ja_terveydenhuollon_palvelurakenneselvitys_loppuraportti.pdf
(muokattu)
Väestöpohja Keski-Suomen alueelta
(JYTE-kunnat): 151933
38 km
42 km
103 km
106 km
70 km
43 km
Kuva: http://docplayer.fi/3835829-Julkinen-tiedote-palveluopas.html
(muokattu)
Etäisyys Kainuun
keskussairaalaan
Kunta Väestö
(ka. 2013-14)
Hyrynsalmi 2 613
Kajaani 37 962
Kuhmo 9 226
Paltamo 3 723
Ristijärvi 1 445
Sotkamo 10 679
Suomussalmi 8 806
Väestöpohja Kainuun alueelta
(Kainuun sote): 74454
Aineisto kattaa:
Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon
Kelan sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset ja osan tulonsiirroista
Sosiaalipalveluista ympärivuorokautiset palvelut, kotihoidon,
toimeentulotuen, lastensuojelun palvelut ja perheneuvonnan sekä muita
toimintakykyä ja itsenäisyyttä tukevia palveluita eri asiakasryhmille
Käytetty aineisto
Paljon palveluita tarvitsevat – tarkasteltava
asiakasjoukko
Tarkasteluun otettiin 10 prosenttia väestöstä, joiden
palvelukäytöstä kertyi eniten kustannuksia
(terveydenhuolto + sosiaalipalvelut + Kela). 2013 tilanne:
– Oulun tutkimus (Leskelä ym. 2016): 73 %
– JYTE: 68 %
– Kainuun sote: 62 %
JYTE (n = 15207)
– 60 % kuului kalleimpaan 10 prosenttiin myös vuonna 2014
Kainuun sote (n = 7451)
– 53 % kuului kalleimpaan 10 prosenttiin myös vuonna 2014
 Nämä henkilöt mukana seuraavassa tarkastelussa
Kahden vuoden aikana paljon palveluita tarvitsevat
Kustannukset kahdelta vuodelta tällä ryhmällä:
– JYTE: 520 miljoonaa euroa
• Vuosien 13-14 kokonaiskustannuksista tämä on 49
prosenttia
– Kainuun sote: 231 miljoonaa euroa
• Vuosien 13-14 kokonaiskustannuksista tämä on 39
prosenttia
25.21%
30.22%
23.18%
28.12%
9.50%
7.11%
41.87%
34.33%
0.24% 0.22%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
JYTE Kainuun sote
Kahden vuoden aikana paljon palveluita tarvitsevat:
Kustannusten jakautuminen
ESH KELA PTH SOS TYÖTERVEYSHUOLTO
0% 5% 10% 15% 20% 25%
TYÖTERVEYSHUOLTO
SOS YMPÄRIVUOROKAUTISET PALVELUT
SOS TOIMEENTULOTUKI
SOS MUUT SOSIAALIPALVELUT
SOS LASTENSUOJELUN PALVELUT JA PERHENEUVONTA
SOS KOTIHOITO
PTH SUUN TERVEYDENHUOLTO
PTH LAITOSHOITO
PTH AVOTERVEYDENHUOLTO
KELA YKSITYINEN TUTKIMUS JA HOITO
KELA YKSITYINEN LÄÄKÄRI
KELA VAMMAISTUKI/ELÄKKEENSAAJAN HOITOTUKI
KELA TYÖKYVYTTÖMYYS- JA VARHAISELÄKE
KELA SV MATKAKORVAUS
KELA SAIRAUSPÄIVÄRAHA
KELA LÄÄKEKORVAUS
KELA KUNTOUTUSRAHA
KELA KUNTOUTUS
KELA ERITYISHOITORAHA
KELA ELÄKKEENSAAJAN ASUMISTUKI
ESH LAITOSHOITO
ESH AVOSAIRAANHOITO
ESH & PTH PÄIVYSTYS
Kahden vuoden aikana paljon palveluita tarvitsevat: Kustannusten
jakautuminen palveluittain JYTE:n ja Kainuun sote:n alueella
Kainuun sote JYTE
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2013 JYTE
2013 KAINUUN SOTE
2014 JYTE
2014 KAINUUN SOTE
Kahden vuoden aikana paljon palveluita tarvitsevat:
Palveluketjujen järjestäjätahoyhdistelmät
Kahden vuoden aikana paljon palveluita tarvitsevat:
simulointi
• Mallissa kuvattu PTH- ja ESH-palvelurakenne luokittelun
mukaisesti
• Tarkastellut asiakokonaisuudet
- PTH ja ESH saumaton yhteistyö
- Eri erikoisalat ylittävä yhteistyö
- Tarpeettomat päivystyskäynnit
- Kuljetusjärjestelyt
Kahden vuoden aikana paljon palveluita tarvitsevat:
simulointimääritteet JYTE
Lähtötilanne
• Palvelutapahtumia tarkasteluajanjaksolla 577 000
• Lähtötilanteen kokonaiskustannukset noin 162 miljoonaa
euroa
Simulointimääritteet
• Perusterveydenhuollon avokäyntiä seuraavana tapahtumana
on melko nopeasti erikoissairaanhoidon käynti 13,9 %:ssa
tapauksista
- ESH-käynti korvattu PTH-käynnin yhteydessä tehtävällä ESH-
konsultaatiolla
• Erikoissairaanhoidon avokäyntiä seuraa melko nopeasti uusi
erikoissairaanhoidon avokäynti (eri erikoisala) 17,4 %:ssa
tapauksista
- Käynti toteutettavissa yhdellä kertaa eri erikoisalojen
yhteistyönä
• Tutkimusten mukaan 20-25 % päivystyskäynneistä ei vaadi
akuuttihoitoa tai edes lääketieteellistä hoitoa
• Kuljetuksia mahdollisuus eliminoida tai yhdistellä 25-35 %
58.41%
1.63%
3.92%
3.87%
29.86%
2.27%
0.04%
PTH Avoterveydenhuolto PTH Laitoshoito
PTH Päivystys PTH Suun terveydenhuolto
ESH Avosairaanhoito ESH Laitoshoito
ESH Päivystys
Kahden vuoden aikana paljon palveluita tarvitsevat:
simulointimääritteet Kainuun sote
Lähtötilanne
• Palvelutapahtumia tarkasteluajanjaksolla 162 500
• Lähtötilanteen kokonaiskustannukset noin 73 miljoonaa
euroa
Simulointimääritteet
• Perusterveydenhuollon avokäyntiä seuraavana tapahtumana
on melko nopeasti erikoissairaanhoidon käynti 16,7 %:ssa
tapauksista
- ESH-käynti korvattu PTH-käynnin yhteydessä tehtävällä ESH-
konsultaatiolla
• Erikoissairaanhoidon avokäyntiä seuraa melko nopeasti uusi
erikoissairaanhoidon avokäynti (eri erikoisala) 5,6 %:ssa
tapauksista
- Käynti toteutettavissa yhdellä kertaa eri erikoisalojen
yhteistyönä
• Tutkimusten mukaan 20-25 % päivystyskäynneistä ei vaadi
akuuttihoitoa tai edes lääketieteellistä hoitoa
• Kuljetuksia mahdollisuus eliminoida tai yhdistellä 25-35 %
35.30%
4.25%
4.12%
44.30%
0.80%
2.25%
3.25% 5.73%
ESH Avosairaanhoito ESH Laitoshoito
ESH Päivystys PTH Avoterveydenhuolto
PTH Avoterveydenhuolto PTH Laitoshoito
PTH Päivystys PTH Suun terveydenhuolto
Simulointi – tulokset
• JYTE-alueella säästöpotentiaali 10-13 miljoonaa euroa (6-8 %)
• Kainuun soten alueella säästöpotentiaali 5-6,5 miljoonaa euroa (7-9 %)
• Väestöpohja tarkastelualueilla yhteensä noin 220 000
• Skaalattaessa tulokset kansalliselle tasolle ja koko Suomen
väestöpohjaan säästöpotentiaali olisi noin 500 miljoonaa euroa

More Related Content

What's hot

Jenni Blomgren: Avoterveydenhuoltoa rinnakkain ja päällekkäin eri sosioekono...
Jenni Blomgren: Avoterveydenhuoltoa rinnakkain ja päällekkäin eri sosioekono...Jenni Blomgren: Avoterveydenhuoltoa rinnakkain ja päällekkäin eri sosioekono...
Jenni Blomgren: Avoterveydenhuoltoa rinnakkain ja päällekkäin eri sosioekono...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Palveluseteli suun terveydenhuollossa
Palveluseteli suun terveydenhuollossaPalveluseteli suun terveydenhuollossa
Palveluseteli suun terveydenhuollossa
Palveluseteli-hanke
 
Valinnanvapaus perusterveydenhuollossa: Oulun malli
Valinnanvapaus perusterveydenhuollossa: Oulun malliValinnanvapaus perusterveydenhuollossa: Oulun malli
Valinnanvapaus perusterveydenhuollossa: Oulun malli
Palveluseteli-hanke
 
Sote-palveluverkkoselvitys 2025
Sote-palveluverkkoselvitys 2025Sote-palveluverkkoselvitys 2025
Sote-palveluverkkoselvitys 2025
Sitra / Hyvinvointi
 
Palveluseteli suun terveydessä
Palveluseteli suun terveydessäPalveluseteli suun terveydessä
Palveluseteli suun terveydessä
Palveluseteli-hanke
 
Lääkäriasemien vertailu
Lääkäriasemien vertailuLääkäriasemien vertailu
Lääkäriasemien vertailu
Markku Pyykkölä
 
Suun terveydenhuollon palvelusetelikokeilut
Suun terveydenhuollon palvelusetelikokeilutSuun terveydenhuollon palvelusetelikokeilut
Suun terveydenhuollon palvelusetelikokeilut
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
VALO- valinnanvapaus Oulussa, Palveluseteli terveyspalveluissa-seminaari, 27....
VALO- valinnanvapaus Oulussa, Palveluseteli terveyspalveluissa-seminaari, 27....VALO- valinnanvapaus Oulussa, Palveluseteli terveyspalveluissa-seminaari, 27....
VALO- valinnanvapaus Oulussa, Palveluseteli terveyspalveluissa-seminaari, 27....
Palveluseteli-hanke
 
Palveluseteli ortopediassa ja käsikirurgiassa
Palveluseteli ortopediassa ja käsikirurgiassaPalveluseteli ortopediassa ja käsikirurgiassa
Palveluseteli ortopediassa ja käsikirurgiassa
Palveluseteli-hanke
 
Palveluseteli kaihikirurgiassa, Palveluseteli terveyspalveluissa-seminaari, 2...
Palveluseteli kaihikirurgiassa, Palveluseteli terveyspalveluissa-seminaari, 2...Palveluseteli kaihikirurgiassa, Palveluseteli terveyspalveluissa-seminaari, 2...
Palveluseteli kaihikirurgiassa, Palveluseteli terveyspalveluissa-seminaari, 2...
Palveluseteli-hanke
 
Yksityisten lääkäripalvelujen saatavuus alueellisilla markkinoilla vuosina 20...
Yksityisten lääkäripalvelujen saatavuus alueellisilla markkinoilla vuosina 20...Yksityisten lääkäripalvelujen saatavuus alueellisilla markkinoilla vuosina 20...
Yksityisten lääkäripalvelujen saatavuus alueellisilla markkinoilla vuosina 20...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Työterveyshuolto Suomessa nyt
Työterveyshuolto Suomessa nytTyöterveyshuolto Suomessa nyt
Työterveyshuolto Suomessa nyt
Työterveyslaitos
 
Nurminen 30.3.2022 Hammaslääkärikäynnin todennäköisyys on yhteydessä.pdf
Nurminen 30.3.2022 Hammaslääkärikäynnin todennäköisyys on yhteydessä.pdfNurminen 30.3.2022 Hammaslääkärikäynnin todennäköisyys on yhteydessä.pdf
Nurminen 30.3.2022 Hammaslääkärikäynnin todennäköisyys on yhteydessä.pdf
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Palvelupaketeilla johtamisen taloudellinen potentiaali
Palvelupaketeilla johtamisen taloudellinen potentiaaliPalvelupaketeilla johtamisen taloudellinen potentiaali
Palvelupaketeilla johtamisen taloudellinen potentiaali
Sitra / Hyvinvointi
 
Sairausvakuutuksen menestystarinat ja sudenkuopat
Sairausvakuutuksen menestystarinat ja sudenkuopatSairausvakuutuksen menestystarinat ja sudenkuopat
Sairausvakuutuksen menestystarinat ja sudenkuopat
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Palveluseteli ortopediassa, Palveluseteli terveyspalveluissa-seminaari, 27.1....
Palveluseteli ortopediassa, Palveluseteli terveyspalveluissa-seminaari, 27.1....Palveluseteli ortopediassa, Palveluseteli terveyspalveluissa-seminaari, 27.1....
Palveluseteli ortopediassa, Palveluseteli terveyspalveluissa-seminaari, 27.1....
Palveluseteli-hanke
 

What's hot (16)

Jenni Blomgren: Avoterveydenhuoltoa rinnakkain ja päällekkäin eri sosioekono...
Jenni Blomgren: Avoterveydenhuoltoa rinnakkain ja päällekkäin eri sosioekono...Jenni Blomgren: Avoterveydenhuoltoa rinnakkain ja päällekkäin eri sosioekono...
Jenni Blomgren: Avoterveydenhuoltoa rinnakkain ja päällekkäin eri sosioekono...
 
Palveluseteli suun terveydenhuollossa
Palveluseteli suun terveydenhuollossaPalveluseteli suun terveydenhuollossa
Palveluseteli suun terveydenhuollossa
 
Valinnanvapaus perusterveydenhuollossa: Oulun malli
Valinnanvapaus perusterveydenhuollossa: Oulun malliValinnanvapaus perusterveydenhuollossa: Oulun malli
Valinnanvapaus perusterveydenhuollossa: Oulun malli
 
Sote-palveluverkkoselvitys 2025
Sote-palveluverkkoselvitys 2025Sote-palveluverkkoselvitys 2025
Sote-palveluverkkoselvitys 2025
 
Palveluseteli suun terveydessä
Palveluseteli suun terveydessäPalveluseteli suun terveydessä
Palveluseteli suun terveydessä
 
Lääkäriasemien vertailu
Lääkäriasemien vertailuLääkäriasemien vertailu
Lääkäriasemien vertailu
 
Suun terveydenhuollon palvelusetelikokeilut
Suun terveydenhuollon palvelusetelikokeilutSuun terveydenhuollon palvelusetelikokeilut
Suun terveydenhuollon palvelusetelikokeilut
 
VALO- valinnanvapaus Oulussa, Palveluseteli terveyspalveluissa-seminaari, 27....
VALO- valinnanvapaus Oulussa, Palveluseteli terveyspalveluissa-seminaari, 27....VALO- valinnanvapaus Oulussa, Palveluseteli terveyspalveluissa-seminaari, 27....
VALO- valinnanvapaus Oulussa, Palveluseteli terveyspalveluissa-seminaari, 27....
 
Palveluseteli ortopediassa ja käsikirurgiassa
Palveluseteli ortopediassa ja käsikirurgiassaPalveluseteli ortopediassa ja käsikirurgiassa
Palveluseteli ortopediassa ja käsikirurgiassa
 
Palveluseteli kaihikirurgiassa, Palveluseteli terveyspalveluissa-seminaari, 2...
Palveluseteli kaihikirurgiassa, Palveluseteli terveyspalveluissa-seminaari, 2...Palveluseteli kaihikirurgiassa, Palveluseteli terveyspalveluissa-seminaari, 2...
Palveluseteli kaihikirurgiassa, Palveluseteli terveyspalveluissa-seminaari, 2...
 
Yksityisten lääkäripalvelujen saatavuus alueellisilla markkinoilla vuosina 20...
Yksityisten lääkäripalvelujen saatavuus alueellisilla markkinoilla vuosina 20...Yksityisten lääkäripalvelujen saatavuus alueellisilla markkinoilla vuosina 20...
Yksityisten lääkäripalvelujen saatavuus alueellisilla markkinoilla vuosina 20...
 
Työterveyshuolto Suomessa nyt
Työterveyshuolto Suomessa nytTyöterveyshuolto Suomessa nyt
Työterveyshuolto Suomessa nyt
 
Nurminen 30.3.2022 Hammaslääkärikäynnin todennäköisyys on yhteydessä.pdf
Nurminen 30.3.2022 Hammaslääkärikäynnin todennäköisyys on yhteydessä.pdfNurminen 30.3.2022 Hammaslääkärikäynnin todennäköisyys on yhteydessä.pdf
Nurminen 30.3.2022 Hammaslääkärikäynnin todennäköisyys on yhteydessä.pdf
 
Palvelupaketeilla johtamisen taloudellinen potentiaali
Palvelupaketeilla johtamisen taloudellinen potentiaaliPalvelupaketeilla johtamisen taloudellinen potentiaali
Palvelupaketeilla johtamisen taloudellinen potentiaali
 
Sairausvakuutuksen menestystarinat ja sudenkuopat
Sairausvakuutuksen menestystarinat ja sudenkuopatSairausvakuutuksen menestystarinat ja sudenkuopat
Sairausvakuutuksen menestystarinat ja sudenkuopat
 
Palveluseteli ortopediassa, Palveluseteli terveyspalveluissa-seminaari, 27.1....
Palveluseteli ortopediassa, Palveluseteli terveyspalveluissa-seminaari, 27.1....Palveluseteli ortopediassa, Palveluseteli terveyspalveluissa-seminaari, 27.1....
Palveluseteli ortopediassa, Palveluseteli terveyspalveluissa-seminaari, 27.1....
 

Similar to Millainen sote-palvelujen asiakas on ja millaisia palveluita hän tarvitsee?

Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
THL
 
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
THL
 
Satakuntalaisen mielenterveystyön kehittäminen ja hyvinvointi, Zappa-hanke
Satakuntalaisen mielenterveystyön kehittäminen ja hyvinvointi, Zappa-hankeSatakuntalaisen mielenterveystyön kehittäminen ja hyvinvointi, Zappa-hanke
Satakuntalaisen mielenterveystyön kehittäminen ja hyvinvointi, Zappa-hanke
Satakunnan sairaanhoitopiiri
 
Monikanavarahoituksen kohdentuminen Kainuussa ja Keski-Suomessa
Monikanavarahoituksen kohdentuminen Kainuussa ja Keski-SuomessaMonikanavarahoituksen kohdentuminen Kainuussa ja Keski-Suomessa
Monikanavarahoituksen kohdentuminen Kainuussa ja Keski-Suomessa
Sitra / Hyvinvointi
 
Terveydenhuollon tietojärjestelmät apuna potilaan hoidossa ja hoidon suunnitt...
Terveydenhuollon tietojärjestelmät apuna potilaan hoidossa ja hoidon suunnitt...Terveydenhuollon tietojärjestelmät apuna potilaan hoidossa ja hoidon suunnitt...
Terveydenhuollon tietojärjestelmät apuna potilaan hoidossa ja hoidon suunnitt...
THL
 
Tuija Koivisto: Miten tästä eteenpäin
Tuija Koivisto: Miten tästä eteenpäinTuija Koivisto: Miten tästä eteenpäin
Tuija Koivisto: Miten tästä eteenpäin
THL
 
Ketkä käyttävät sairausvakuutusetuuksia?
Ketkä käyttävät sairausvakuutusetuuksia?Ketkä käyttävät sairausvakuutusetuuksia?
Ketkä käyttävät sairausvakuutusetuuksia?
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Timo Hujanen, Hennamari Mikkola: Työterveyshuolto Oulussa 2013
Timo Hujanen, Hennamari Mikkola: Työterveyshuolto Oulussa 2013Timo Hujanen, Hennamari Mikkola: Työterveyshuolto Oulussa 2013
Timo Hujanen, Hennamari Mikkola: Työterveyshuolto Oulussa 2013
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Liikkumattomuuden lasku kasvaa. Tommi Vasankari ja Päivi Kolu
Liikkumattomuuden lasku kasvaa. Tommi Vasankari ja Päivi KoluLiikkumattomuuden lasku kasvaa. Tommi Vasankari ja Päivi Kolu
Liikkumattomuuden lasku kasvaa. Tommi Vasankari ja Päivi Kolu
UKK-instituutti
 
Mikä ihmeen SOTE?
Mikä ihmeen SOTE?Mikä ihmeen SOTE?
Mikä ihmeen SOTE?
Marjo Orava
 
Suomen aikuisväestön liikkuminen. FinSote 2020 -tutkimuksen tuloksia.
Suomen aikuisväestön liikkuminen. FinSote 2020 -tutkimuksen tuloksia.Suomen aikuisväestön liikkuminen. FinSote 2020 -tutkimuksen tuloksia.
Suomen aikuisväestön liikkuminen. FinSote 2020 -tutkimuksen tuloksia.
THL
 
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua. Sari Kivimäki ja Erja Toropainen
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua. Sari Kivimäki ja Erja ToropainenLiikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua. Sari Kivimäki ja Erja Toropainen
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua. Sari Kivimäki ja Erja Toropainen
UKK-instituutti
 
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjuaLiikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua
Erja Toropainen
 
Hennamari Mikkola: Sairausvakuutuksen rahoitus - tutkimustietoa
Hennamari Mikkola: Sairausvakuutuksen rahoitus - tutkimustietoaHennamari Mikkola: Sairausvakuutuksen rahoitus - tutkimustietoa
Hennamari Mikkola: Sairausvakuutuksen rahoitus - tutkimustietoa
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Veli-Matti Qvintuksen esitys
Veli-Matti Qvintuksen esitysVeli-Matti Qvintuksen esitys
Veli-Matti Qvintuksen esitys
hyvayhteiskunta
 
Hanken sote valinnanvapaus_raportti
Hanken sote valinnanvapaus_raporttiHanken sote valinnanvapaus_raportti
Hanken sote valinnanvapaus_raportti
Sitra
 
Wahlbeck 20 05_16_seminaari
Wahlbeck 20 05_16_seminaariWahlbeck 20 05_16_seminaari
Wahlbeck 20 05_16_seminaari
THL
 
Ammattikorkeakoulut suuressa muutoksessa, hämeen kauppakamari 11092014
Ammattikorkeakoulut suuressa muutoksessa, hämeen kauppakamari 11092014Ammattikorkeakoulut suuressa muutoksessa, hämeen kauppakamari 11092014
Ammattikorkeakoulut suuressa muutoksessa, hämeen kauppakamari 11092014
Outi Kallioinen
 
2015 03 11 nhg sitra kela oulu monikavarahoitus tiivistelmä
2015 03 11 nhg sitra kela oulu monikavarahoitus tiivistelmä2015 03 11 nhg sitra kela oulu monikavarahoitus tiivistelmä
2015 03 11 nhg sitra kela oulu monikavarahoitus tiivistelmä
Sitra / Hyvinvointi
 

Similar to Millainen sote-palvelujen asiakas on ja millaisia palveluita hän tarvitsee? (20)

Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
 
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
 
Satakuntalaisen mielenterveystyön kehittäminen ja hyvinvointi, Zappa-hanke
Satakuntalaisen mielenterveystyön kehittäminen ja hyvinvointi, Zappa-hankeSatakuntalaisen mielenterveystyön kehittäminen ja hyvinvointi, Zappa-hanke
Satakuntalaisen mielenterveystyön kehittäminen ja hyvinvointi, Zappa-hanke
 
Monikanavarahoituksen kohdentuminen Kainuussa ja Keski-Suomessa
Monikanavarahoituksen kohdentuminen Kainuussa ja Keski-SuomessaMonikanavarahoituksen kohdentuminen Kainuussa ja Keski-Suomessa
Monikanavarahoituksen kohdentuminen Kainuussa ja Keski-Suomessa
 
Terveydenhuollon tietojärjestelmät apuna potilaan hoidossa ja hoidon suunnitt...
Terveydenhuollon tietojärjestelmät apuna potilaan hoidossa ja hoidon suunnitt...Terveydenhuollon tietojärjestelmät apuna potilaan hoidossa ja hoidon suunnitt...
Terveydenhuollon tietojärjestelmät apuna potilaan hoidossa ja hoidon suunnitt...
 
Tuija Koivisto: Miten tästä eteenpäin
Tuija Koivisto: Miten tästä eteenpäinTuija Koivisto: Miten tästä eteenpäin
Tuija Koivisto: Miten tästä eteenpäin
 
Ketkä käyttävät sairausvakuutusetuuksia?
Ketkä käyttävät sairausvakuutusetuuksia?Ketkä käyttävät sairausvakuutusetuuksia?
Ketkä käyttävät sairausvakuutusetuuksia?
 
Timo Hujanen, Hennamari Mikkola: Työterveyshuolto Oulussa 2013
Timo Hujanen, Hennamari Mikkola: Työterveyshuolto Oulussa 2013Timo Hujanen, Hennamari Mikkola: Työterveyshuolto Oulussa 2013
Timo Hujanen, Hennamari Mikkola: Työterveyshuolto Oulussa 2013
 
Liikkumattomuuden lasku kasvaa. Tommi Vasankari ja Päivi Kolu
Liikkumattomuuden lasku kasvaa. Tommi Vasankari ja Päivi KoluLiikkumattomuuden lasku kasvaa. Tommi Vasankari ja Päivi Kolu
Liikkumattomuuden lasku kasvaa. Tommi Vasankari ja Päivi Kolu
 
Mikä ihmeen SOTE?
Mikä ihmeen SOTE?Mikä ihmeen SOTE?
Mikä ihmeen SOTE?
 
SLL502014-3467
SLL502014-3467SLL502014-3467
SLL502014-3467
 
Suomen aikuisväestön liikkuminen. FinSote 2020 -tutkimuksen tuloksia.
Suomen aikuisväestön liikkuminen. FinSote 2020 -tutkimuksen tuloksia.Suomen aikuisväestön liikkuminen. FinSote 2020 -tutkimuksen tuloksia.
Suomen aikuisväestön liikkuminen. FinSote 2020 -tutkimuksen tuloksia.
 
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua. Sari Kivimäki ja Erja Toropainen
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua. Sari Kivimäki ja Erja ToropainenLiikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua. Sari Kivimäki ja Erja Toropainen
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua. Sari Kivimäki ja Erja Toropainen
 
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjuaLiikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua
 
Hennamari Mikkola: Sairausvakuutuksen rahoitus - tutkimustietoa
Hennamari Mikkola: Sairausvakuutuksen rahoitus - tutkimustietoaHennamari Mikkola: Sairausvakuutuksen rahoitus - tutkimustietoa
Hennamari Mikkola: Sairausvakuutuksen rahoitus - tutkimustietoa
 
Veli-Matti Qvintuksen esitys
Veli-Matti Qvintuksen esitysVeli-Matti Qvintuksen esitys
Veli-Matti Qvintuksen esitys
 
Hanken sote valinnanvapaus_raportti
Hanken sote valinnanvapaus_raporttiHanken sote valinnanvapaus_raportti
Hanken sote valinnanvapaus_raportti
 
Wahlbeck 20 05_16_seminaari
Wahlbeck 20 05_16_seminaariWahlbeck 20 05_16_seminaari
Wahlbeck 20 05_16_seminaari
 
Ammattikorkeakoulut suuressa muutoksessa, hämeen kauppakamari 11092014
Ammattikorkeakoulut suuressa muutoksessa, hämeen kauppakamari 11092014Ammattikorkeakoulut suuressa muutoksessa, hämeen kauppakamari 11092014
Ammattikorkeakoulut suuressa muutoksessa, hämeen kauppakamari 11092014
 
2015 03 11 nhg sitra kela oulu monikavarahoitus tiivistelmä
2015 03 11 nhg sitra kela oulu monikavarahoitus tiivistelmä2015 03 11 nhg sitra kela oulu monikavarahoitus tiivistelmä
2015 03 11 nhg sitra kela oulu monikavarahoitus tiivistelmä
 

More from Sitra / Hyvinvointi

Gaia-X and how to accelerate growth – pathway to EU funding webinar 10 March ...
Gaia-X and how to accelerate growth – pathway to EU funding webinar 10 March ...Gaia-X and how to accelerate growth – pathway to EU funding webinar 10 March ...
Gaia-X and how to accelerate growth – pathway to EU funding webinar 10 March ...
Sitra / Hyvinvointi
 
Gaia-X Finland – Learning and Sharing Experiences 8.12.2021
Gaia-X Finland – Learning and Sharing Experiences 8.12.2021Gaia-X Finland – Learning and Sharing Experiences 8.12.2021
Gaia-X Finland – Learning and Sharing Experiences 8.12.2021
Sitra / Hyvinvointi
 
Gaia-X for Finland – Hub launch 17 June 2021
Gaia-X for Finland – Hub launch 17 June 2021Gaia-X for Finland – Hub launch 17 June 2021
Gaia-X for Finland – Hub launch 17 June 2021
Sitra / Hyvinvointi
 
Pirkka frosti dli ihan testbed rise of the pilots 25.3.2021 print
Pirkka frosti dli ihan testbed rise of the pilots 25.3.2021 printPirkka frosti dli ihan testbed rise of the pilots 25.3.2021 print
Pirkka frosti dli ihan testbed rise of the pilots 25.3.2021 print
Sitra / Hyvinvointi
 
Sitra seb 20210325_harri rantanen
Sitra seb 20210325_harri rantanenSitra seb 20210325_harri rantanen
Sitra seb 20210325_harri rantanen
Sitra / Hyvinvointi
 
Sitra rise of the pilots janne enberg
Sitra rise of the pilots janne enbergSitra rise of the pilots janne enberg
Sitra rise of the pilots janne enberg
Sitra / Hyvinvointi
 
Rise of the pilots 25032021 jaana sinipuro
Rise of the pilots 25032021 jaana sinipuroRise of the pilots 25032021 jaana sinipuro
Rise of the pilots 25032021 jaana sinipuro
Sitra / Hyvinvointi
 
Reilu datatalouden kypsyysmalli yrityksille -kehittämistyöpaja 23.3.2021
Reilu datatalouden kypsyysmalli yrityksille -kehittämistyöpaja 23.3.2021Reilu datatalouden kypsyysmalli yrityksille -kehittämistyöpaja 23.3.2021
Reilu datatalouden kypsyysmalli yrityksille -kehittämistyöpaja 23.3.2021
Sitra / Hyvinvointi
 
Building blocks for fair digital society
Building blocks for fair digital societyBuilding blocks for fair digital society
Building blocks for fair digital society
Sitra / Hyvinvointi
 
Europe rules – making the fair data economy flourish
Europe rules – making the fair data economy flourishEurope rules – making the fair data economy flourish
Europe rules – making the fair data economy flourish
Sitra / Hyvinvointi
 
Data balance sheet
Data balance sheet Data balance sheet
Data balance sheet
Sitra / Hyvinvointi
 
04022021 Miapetra Kumpula-Natri: A Human-centric Data strategy and sustainabl...
04022021 Miapetra Kumpula-Natri: A Human-centric Data strategy and sustainabl...04022021 Miapetra Kumpula-Natri: A Human-centric Data strategy and sustainabl...
04022021 Miapetra Kumpula-Natri: A Human-centric Data strategy and sustainabl...
Sitra / Hyvinvointi
 
Yksilön oikeudet, yrityksen toiminta ja reilu datatalous -kehittämistyöpaja 1...
Yksilön oikeudet, yrityksen toiminta ja reilu datatalous -kehittämistyöpaja 1...Yksilön oikeudet, yrityksen toiminta ja reilu datatalous -kehittämistyöpaja 1...
Yksilön oikeudet, yrityksen toiminta ja reilu datatalous -kehittämistyöpaja 1...
Sitra / Hyvinvointi
 
Trusted! Quest for data-driven and fair health solutions
Trusted! Quest for data-driven and fair health solutions Trusted! Quest for data-driven and fair health solutions
Trusted! Quest for data-driven and fair health solutions
Sitra / Hyvinvointi
 
GAIA-X – Lupauksista kohti konkretiaa
GAIA-X – Lupauksista kohti konkretiaaGAIA-X – Lupauksista kohti konkretiaa
GAIA-X – Lupauksista kohti konkretiaa
Sitra / Hyvinvointi
 
Notes sensotrend sustainable use-of-data
Notes sensotrend sustainable use-of-dataNotes sensotrend sustainable use-of-data
Notes sensotrend sustainable use-of-data
Sitra / Hyvinvointi
 
Fair data economy score intro
Fair data economy score introFair data economy score intro
Fair data economy score intro
Sitra / Hyvinvointi
 
Pres parikka 040221
Pres parikka 040221Pres parikka 040221
Pres parikka 040221
Sitra / Hyvinvointi
 
Sitra data strategy
Sitra data strategySitra data strategy
Sitra data strategy
Sitra / Hyvinvointi
 
2020 11-03 kriisista yhteiseksi paaomaksi gote nyman
2020 11-03 kriisista yhteiseksi paaomaksi gote nyman2020 11-03 kriisista yhteiseksi paaomaksi gote nyman
2020 11-03 kriisista yhteiseksi paaomaksi gote nyman
Sitra / Hyvinvointi
 

More from Sitra / Hyvinvointi (20)

Gaia-X and how to accelerate growth – pathway to EU funding webinar 10 March ...
Gaia-X and how to accelerate growth – pathway to EU funding webinar 10 March ...Gaia-X and how to accelerate growth – pathway to EU funding webinar 10 March ...
Gaia-X and how to accelerate growth – pathway to EU funding webinar 10 March ...
 
Gaia-X Finland – Learning and Sharing Experiences 8.12.2021
Gaia-X Finland – Learning and Sharing Experiences 8.12.2021Gaia-X Finland – Learning and Sharing Experiences 8.12.2021
Gaia-X Finland – Learning and Sharing Experiences 8.12.2021
 
Gaia-X for Finland – Hub launch 17 June 2021
Gaia-X for Finland – Hub launch 17 June 2021Gaia-X for Finland – Hub launch 17 June 2021
Gaia-X for Finland – Hub launch 17 June 2021
 
Pirkka frosti dli ihan testbed rise of the pilots 25.3.2021 print
Pirkka frosti dli ihan testbed rise of the pilots 25.3.2021 printPirkka frosti dli ihan testbed rise of the pilots 25.3.2021 print
Pirkka frosti dli ihan testbed rise of the pilots 25.3.2021 print
 
Sitra seb 20210325_harri rantanen
Sitra seb 20210325_harri rantanenSitra seb 20210325_harri rantanen
Sitra seb 20210325_harri rantanen
 
Sitra rise of the pilots janne enberg
Sitra rise of the pilots janne enbergSitra rise of the pilots janne enberg
Sitra rise of the pilots janne enberg
 
Rise of the pilots 25032021 jaana sinipuro
Rise of the pilots 25032021 jaana sinipuroRise of the pilots 25032021 jaana sinipuro
Rise of the pilots 25032021 jaana sinipuro
 
Reilu datatalouden kypsyysmalli yrityksille -kehittämistyöpaja 23.3.2021
Reilu datatalouden kypsyysmalli yrityksille -kehittämistyöpaja 23.3.2021Reilu datatalouden kypsyysmalli yrityksille -kehittämistyöpaja 23.3.2021
Reilu datatalouden kypsyysmalli yrityksille -kehittämistyöpaja 23.3.2021
 
Building blocks for fair digital society
Building blocks for fair digital societyBuilding blocks for fair digital society
Building blocks for fair digital society
 
Europe rules – making the fair data economy flourish
Europe rules – making the fair data economy flourishEurope rules – making the fair data economy flourish
Europe rules – making the fair data economy flourish
 
Data balance sheet
Data balance sheet Data balance sheet
Data balance sheet
 
04022021 Miapetra Kumpula-Natri: A Human-centric Data strategy and sustainabl...
04022021 Miapetra Kumpula-Natri: A Human-centric Data strategy and sustainabl...04022021 Miapetra Kumpula-Natri: A Human-centric Data strategy and sustainabl...
04022021 Miapetra Kumpula-Natri: A Human-centric Data strategy and sustainabl...
 
Yksilön oikeudet, yrityksen toiminta ja reilu datatalous -kehittämistyöpaja 1...
Yksilön oikeudet, yrityksen toiminta ja reilu datatalous -kehittämistyöpaja 1...Yksilön oikeudet, yrityksen toiminta ja reilu datatalous -kehittämistyöpaja 1...
Yksilön oikeudet, yrityksen toiminta ja reilu datatalous -kehittämistyöpaja 1...
 
Trusted! Quest for data-driven and fair health solutions
Trusted! Quest for data-driven and fair health solutions Trusted! Quest for data-driven and fair health solutions
Trusted! Quest for data-driven and fair health solutions
 
GAIA-X – Lupauksista kohti konkretiaa
GAIA-X – Lupauksista kohti konkretiaaGAIA-X – Lupauksista kohti konkretiaa
GAIA-X – Lupauksista kohti konkretiaa
 
Notes sensotrend sustainable use-of-data
Notes sensotrend sustainable use-of-dataNotes sensotrend sustainable use-of-data
Notes sensotrend sustainable use-of-data
 
Fair data economy score intro
Fair data economy score introFair data economy score intro
Fair data economy score intro
 
Pres parikka 040221
Pres parikka 040221Pres parikka 040221
Pres parikka 040221
 
Sitra data strategy
Sitra data strategySitra data strategy
Sitra data strategy
 
2020 11-03 kriisista yhteiseksi paaomaksi gote nyman
2020 11-03 kriisista yhteiseksi paaomaksi gote nyman2020 11-03 kriisista yhteiseksi paaomaksi gote nyman
2020 11-03 kriisista yhteiseksi paaomaksi gote nyman
 

Millainen sote-palvelujen asiakas on ja millaisia palveluita hän tarvitsee?

 • 1. Millainen sote-palvelujen asiakas on ja millaisia palveluita hän tarvitsee? Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote) ja Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus (JYTE) -kuntien paljon sote-palveluita käyttävien hoitotoiminnan analysointi sekä kehittäminen Toni Ruohonen, Jyväskylän yliopisto, Agora Center Maire Ahopelto, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 17.6.2016
 • 2. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote) sekä Keski- Suomen Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen (JYTE) kunnat Tarkasteluvuodet: 2013-2014
 • 3. Kunta Väestö (ka. 2013-14) Etäisyys keskussairaalaan Hankasalmi 5 449 56 km Jyväskylä 133 401 (28 km, Korpilahti) Muurame 9 526 14 km Uurainen 3 557 38 km Kuva: http://www.keskisuomi.fi/filebank/22271-Sosiaali-ja_terveydenhuollon_palvelurakenneselvitys_loppuraportti.pdf (muokattu) Väestöpohja Keski-Suomen alueelta (JYTE-kunnat): 151933
 • 4. 38 km 42 km 103 km 106 km 70 km 43 km Kuva: http://docplayer.fi/3835829-Julkinen-tiedote-palveluopas.html (muokattu) Etäisyys Kainuun keskussairaalaan Kunta Väestö (ka. 2013-14) Hyrynsalmi 2 613 Kajaani 37 962 Kuhmo 9 226 Paltamo 3 723 Ristijärvi 1 445 Sotkamo 10 679 Suomussalmi 8 806 Väestöpohja Kainuun alueelta (Kainuun sote): 74454
 • 5. Aineisto kattaa: Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon Kelan sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset ja osan tulonsiirroista Sosiaalipalveluista ympärivuorokautiset palvelut, kotihoidon, toimeentulotuen, lastensuojelun palvelut ja perheneuvonnan sekä muita toimintakykyä ja itsenäisyyttä tukevia palveluita eri asiakasryhmille Käytetty aineisto
 • 6. Paljon palveluita tarvitsevat – tarkasteltava asiakasjoukko Tarkasteluun otettiin 10 prosenttia väestöstä, joiden palvelukäytöstä kertyi eniten kustannuksia (terveydenhuolto + sosiaalipalvelut + Kela). 2013 tilanne: – Oulun tutkimus (Leskelä ym. 2016): 73 % – JYTE: 68 % – Kainuun sote: 62 % JYTE (n = 15207) – 60 % kuului kalleimpaan 10 prosenttiin myös vuonna 2014 Kainuun sote (n = 7451) – 53 % kuului kalleimpaan 10 prosenttiin myös vuonna 2014  Nämä henkilöt mukana seuraavassa tarkastelussa
 • 7. Kahden vuoden aikana paljon palveluita tarvitsevat Kustannukset kahdelta vuodelta tällä ryhmällä: – JYTE: 520 miljoonaa euroa • Vuosien 13-14 kokonaiskustannuksista tämä on 49 prosenttia – Kainuun sote: 231 miljoonaa euroa • Vuosien 13-14 kokonaiskustannuksista tämä on 39 prosenttia
 • 8. 25.21% 30.22% 23.18% 28.12% 9.50% 7.11% 41.87% 34.33% 0.24% 0.22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% JYTE Kainuun sote Kahden vuoden aikana paljon palveluita tarvitsevat: Kustannusten jakautuminen ESH KELA PTH SOS TYÖTERVEYSHUOLTO
 • 9. 0% 5% 10% 15% 20% 25% TYÖTERVEYSHUOLTO SOS YMPÄRIVUOROKAUTISET PALVELUT SOS TOIMEENTULOTUKI SOS MUUT SOSIAALIPALVELUT SOS LASTENSUOJELUN PALVELUT JA PERHENEUVONTA SOS KOTIHOITO PTH SUUN TERVEYDENHUOLTO PTH LAITOSHOITO PTH AVOTERVEYDENHUOLTO KELA YKSITYINEN TUTKIMUS JA HOITO KELA YKSITYINEN LÄÄKÄRI KELA VAMMAISTUKI/ELÄKKEENSAAJAN HOITOTUKI KELA TYÖKYVYTTÖMYYS- JA VARHAISELÄKE KELA SV MATKAKORVAUS KELA SAIRAUSPÄIVÄRAHA KELA LÄÄKEKORVAUS KELA KUNTOUTUSRAHA KELA KUNTOUTUS KELA ERITYISHOITORAHA KELA ELÄKKEENSAAJAN ASUMISTUKI ESH LAITOSHOITO ESH AVOSAIRAANHOITO ESH & PTH PÄIVYSTYS Kahden vuoden aikana paljon palveluita tarvitsevat: Kustannusten jakautuminen palveluittain JYTE:n ja Kainuun sote:n alueella Kainuun sote JYTE
 • 10. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2013 JYTE 2013 KAINUUN SOTE 2014 JYTE 2014 KAINUUN SOTE Kahden vuoden aikana paljon palveluita tarvitsevat: Palveluketjujen järjestäjätahoyhdistelmät
 • 11. Kahden vuoden aikana paljon palveluita tarvitsevat: simulointi • Mallissa kuvattu PTH- ja ESH-palvelurakenne luokittelun mukaisesti • Tarkastellut asiakokonaisuudet - PTH ja ESH saumaton yhteistyö - Eri erikoisalat ylittävä yhteistyö - Tarpeettomat päivystyskäynnit - Kuljetusjärjestelyt
 • 12. Kahden vuoden aikana paljon palveluita tarvitsevat: simulointimääritteet JYTE Lähtötilanne • Palvelutapahtumia tarkasteluajanjaksolla 577 000 • Lähtötilanteen kokonaiskustannukset noin 162 miljoonaa euroa Simulointimääritteet • Perusterveydenhuollon avokäyntiä seuraavana tapahtumana on melko nopeasti erikoissairaanhoidon käynti 13,9 %:ssa tapauksista - ESH-käynti korvattu PTH-käynnin yhteydessä tehtävällä ESH- konsultaatiolla • Erikoissairaanhoidon avokäyntiä seuraa melko nopeasti uusi erikoissairaanhoidon avokäynti (eri erikoisala) 17,4 %:ssa tapauksista - Käynti toteutettavissa yhdellä kertaa eri erikoisalojen yhteistyönä • Tutkimusten mukaan 20-25 % päivystyskäynneistä ei vaadi akuuttihoitoa tai edes lääketieteellistä hoitoa • Kuljetuksia mahdollisuus eliminoida tai yhdistellä 25-35 % 58.41% 1.63% 3.92% 3.87% 29.86% 2.27% 0.04% PTH Avoterveydenhuolto PTH Laitoshoito PTH Päivystys PTH Suun terveydenhuolto ESH Avosairaanhoito ESH Laitoshoito ESH Päivystys
 • 13. Kahden vuoden aikana paljon palveluita tarvitsevat: simulointimääritteet Kainuun sote Lähtötilanne • Palvelutapahtumia tarkasteluajanjaksolla 162 500 • Lähtötilanteen kokonaiskustannukset noin 73 miljoonaa euroa Simulointimääritteet • Perusterveydenhuollon avokäyntiä seuraavana tapahtumana on melko nopeasti erikoissairaanhoidon käynti 16,7 %:ssa tapauksista - ESH-käynti korvattu PTH-käynnin yhteydessä tehtävällä ESH- konsultaatiolla • Erikoissairaanhoidon avokäyntiä seuraa melko nopeasti uusi erikoissairaanhoidon avokäynti (eri erikoisala) 5,6 %:ssa tapauksista - Käynti toteutettavissa yhdellä kertaa eri erikoisalojen yhteistyönä • Tutkimusten mukaan 20-25 % päivystyskäynneistä ei vaadi akuuttihoitoa tai edes lääketieteellistä hoitoa • Kuljetuksia mahdollisuus eliminoida tai yhdistellä 25-35 % 35.30% 4.25% 4.12% 44.30% 0.80% 2.25% 3.25% 5.73% ESH Avosairaanhoito ESH Laitoshoito ESH Päivystys PTH Avoterveydenhuolto PTH Avoterveydenhuolto PTH Laitoshoito PTH Päivystys PTH Suun terveydenhuolto
 • 14. Simulointi – tulokset • JYTE-alueella säästöpotentiaali 10-13 miljoonaa euroa (6-8 %) • Kainuun soten alueella säästöpotentiaali 5-6,5 miljoonaa euroa (7-9 %) • Väestöpohja tarkastelualueilla yhteensä noin 220 000 • Skaalattaessa tulokset kansalliselle tasolle ja koko Suomen väestöpohjaan säästöpotentiaali olisi noin 500 miljoonaa euroa