SlideShare a Scribd company logo
Tieto- ja viestintäteknologian
    hyödyntäminen
    LUMA-aineissa
   Johannes Pernaa & Peter Kullberg                www.helsinki.fi/yliopisto  1
Tervetuloa koulutukseen

●  Valtakunnallinen LUMA-keskus järjestäjätahona
  ●  OPH rahoitus
●  Kaikki opetusasteet huomioitu
●  Kaikki koulutus maksutonta
●  Lisätietoa LUMA Sanomista
  (www.luma.fi/tapahtumat)
                 www.helsinki.fi/yliopisto  2
Ohjelma

●  9.30-10 Johdatus päivän teemaan
●  10-11 TVT-työkalujen esittelyä
  ●  SOME
  ●  Screencasting
●  11-12 Työpajatyöskentelyn suunnittelua
  ●  Suunnitellaan omaa ideaa ja blogataan se
●  12-13 Ruokailu (omakustanne)
●  13-15.30 Työpaja
●  15.30-16 Päivän koonti

                  www.helsinki.fi/yliopisto  3
TVT LUMA-aineissa - koulutus

●  Päivän tavoite: Tuotamme digitaalisen videon
  oman opetuksen tueksi (alle 5 min) ja tutustumme
  sosiaaliseen mediaan
●  Video voi olla esimerkiksi:
  ●  Teoriavideo opetuksen tueksi
  ●  Perehdytysvideo
  ●  Arviointi- tai palautteenantovideo
  ●  Tehtävänantovideo valmiina Moodleen
    integroitavaksi                   www.helsinki.fi/yliopisto  4
Videoesimerkkejä

●  Teoriavideo: EDUMOL -palvelun kemian video
●  Perehdytysvideo: Peter bloggaa TVT-LUMA blogiin
●  Palautteenanto: Johannes opettamassa
                www.helsinki.fi/yliopisto  5
Videon työstäminen

●  Suunnitellaan työskentelyteema
●  Rakennetaan käsikirjoitus
  ●  powerpoint -kalvoille tai paperille
     ●  Kuvia
     ●  Tekstiä
     ●  Muotoja
●  Kouluttajat auttavat kuvien ja median haalimisessa
  ja työstämisessä
●  Screencast-äänitys Jing-ohjelmistolla
  ●  Kerronta puheena tai tekstinä

                   www.helsinki.fi/yliopisto  6
TVT-TYÖKALUT    www.helsinki.fi/yliopisto  7
Ensin otetaan ilo irti
sosiaalisesta mediasta
Mutta mitä on SOME...
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi  www.helsinki.fi/yliopisto  11/04/11  8
Ensin otetaan ilo irti
    sosiaalisesta mediasta
    Mutta mitä on SOME...


Osallistuminen                                           Yhteisöllisyys
                         Avoimuus

                                                     vuorovaikutus
 Blogit                  Wikit
                                      Keksustelu
   Web 2.0

                       Verkottuminen
Yhteisöpalvelut                                          Internet


    Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi  www.helsinki.fi/yliopisto  11/04/11  9
Yleistajuinen määritelmä

Wikipedia: ”Sosiaalinen media tarkoittaa
verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä
tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen
viestijä ja sisällöntuottaja tiedon vastaanottajana olon
lisäksi.”
www.wikipedia.org (2.4.2011)
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi  www.helsinki.fi/yliopisto  11/04/11  10
SOMEn mahdollisuudet
  Perinteinen media =                         SOME =
  harvoilta monille                          Monilta monille
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi  www.helsinki.fi/yliopisto  11/04/11  11
www.theconversationprism.com           Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi  www.helsinki.fi/yliopisto  11/04/11  12
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi  www.helsinki.fi/yliopisto  11/04/11  13
SOME opetuksessa - Miksi?

 ●   Tarjolla paljon ilmaisia ja helppoja työkaluja
    lisäämään mahdollisuuksien kirjoa
 ●   Yhteisöllinen oppiminen, ongelmalähtöisyys, tutkiva
    oppiminen, vastavuoroinen opettaminen, projektit
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi  www.helsinki.fi/yliopisto  11/04/11  14
Hae oma tapa toimia

 ●   Älä huku teknologiaan vaan valitse itsellesi sopivin
     ●   Olennaista on aina kuitenkin OPPIMISEN
        TUKEMINEN.
 ●   Edelleen tärkeää:
     ●   Suunnittelu                                Innovaatio
     ●   Arviointi
        Tuki                                            Innovaatio-
     ●
                                       Innovaattori
                                                        kohde
     ●   Pedagoginen malli
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi   www.helsinki.fi/yliopisto     11/04/11  15
Verkkopedagogiikan muuttuminen
Perinteinen verkko-oppimisympäristö:                      Tähtimalli: toimintoja yhdistellään
kaikki toiminnat samassa järjestelmässä                    useista verkkolähteistä
          Lähteet:
          Jere Majava: http://www.valt.helsinki.fi/piirtoheitin/blog5.htm
          Harto Pönkänen: http://www.slideshare.net/hponka/sosiaalisen-median-ottaminen-opetuskyttn

      Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi  www.helsinki.fi/yliopisto  11/04/11  16
Mitä verkossa on tarjolla?
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi  www.helsinki.fi/yliopisto  11/04/11  17
Blogit (1)

 ●   Yhden tai useamman henkilön ylläpitämä jatkuvasti
    päivittyvä yksinkertainen verkkosivu, jossa
    uusimmat lisäykset näkyvät sivun ylälaidassa.
 ●   Mahdollisuus kommentointiin ja linkitykseen
 ●   Voidaan hyödyntää tekstiä, kuvia, ääntä tai videoita
 ●   Syndikointi (RSS, ATOM)
 ●   Helpoin tapa julkaista mitä tahansa materiaalia
    verkossa
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi  www.helsinki.fi/yliopisto  11/04/11  18
Blogit (2)

 ●   Yleensä henkilökohtainen sävy, tekijät keskiössä
 ●   Kronologisuus
 ●   Päivitettävyys, dynaamisuus
 ●   Epämuodollisuus, keskeneräisyys
 ●   Vuorovaikutteisuus, blogien sisällä ja välillä
 ●   Julkisuus (yksityisyys)
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi  www.helsinki.fi/yliopisto  11/04/11  19
Blogit (3)

 1. Kurssin verkkosivut ja tiedotus: aikataulut, tehtävät,
   linkit ja muu materiaali.
 2. Keskustelu- ja palautekanava
 3. Julkinen yhteistyöalusta: työn edistyminen,
   kommentit, keskustelu
 4. Omien blogien kirjoittaminen: portfolio, oman
   oppimisen tarkastelu
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi  www.helsinki.fi/yliopisto  11/04/11  20
Miten?

 ●   Paljon ilmaisia ja avoimia palveluja, joilla blogin
    perustaminen on helppoa.
          ●   www.blogger.com
          ●   www.vuodatus.net
          ●   www.blogit.fi
 ●   Erillisiä ohjelmia ei tarvita
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi  www.helsinki.fi/yliopisto  11/04/11  21
Wikit (1)

 ●   Usein tietyn aihepiirin keskittyvä sivusto, joka
    mahdollistaa sisällön nopean ja helpon
    muokkaamisen.
 ●   Kuka tahansa voi muokata sivuja, mutta
    mahdollista myös rajata käyttäjien joukkoa.
 ●   Yhteisöllistä julkaisemista, jossa sisältö
    muokkautuu jatkuvasti
 ●   Yhteisöllinen tiedonrakentaminen: kehityshistoria,
    keskusteluMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi  www.helsinki.fi/yliopisto  11/04/11  22
Wikit (2)

 ●   Oppimateriaalin, luentomuistiinpanojen yms.
    julkaisu
 ●   Oppimistehtävien työalusta
 ●   Ryhmän projektityön kirjoitusalusta
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi  www.helsinki.fi/yliopisto  11/04/11  23
Miten?

 ●   Vaativuudeltaan monen tasoisia järjestelmiä
     ●   www.wetpaint.com
     ●   www.wikispaces.com
     ●   pbwiki.com
     ●   Jottit.com
     ●   Google docs?
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi  www.helsinki.fi/yliopisto  11/04/11  24
Mediapalvelut

 ●   Mahdollistavat materiaalin (kuvien, videoiden,
    tiedostojen) helpon jakamisen
     ●   www.flickr.com -kuvat
     ●   www.youtube.com - videot
     ●   www.slideshare.com - esitysdiat
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi  www.helsinki.fi/yliopisto  11/04/11  25
Yhteisöpalvelut

 ●   Facebook
 ●   Google+
 ●   Edmodo
 ●   Ning
 ●   Elgg
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi  www.helsinki.fi/yliopisto  11/04/11  26
Screencast

 ●   Nauhoitetaan tietokoneen ruudulla tapahtuvaa
     ●   Screen-o-matic
     ●   Jing
          ●   www.screencast.com -palvelu mukana (2 Gb = 300
             videota)
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi  www.helsinki.fi/yliopisto  11/04/11  27
Tämän päivän tuotos

Sisältö  Esittäminen         Julkaisumuoto            Tallennuspaikka Tiedon jako


       Käsite-
 www
       kartta                                                 Verkkosivu
                                                           (blogi)
 Kuva    Power                                  Media-
                         Video
       point                                  palvelu
                                                           Yhteisö-
 Ääni    Live-                                                  palvelu
       esitys
      Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi  www.helsinki.fi/yliopisto    11/04/11  28

More Related Content

What's hot

Sosiaalinen media koulussa
Sosiaalinen media koulussaSosiaalinen media koulussa
Sosiaalinen media koulussa
Eija Kalliala
 
Monimuoto-opiskelun info, syksy 2015
Monimuoto-opiskelun info, syksy 2015Monimuoto-opiskelun info, syksy 2015
Monimuoto-opiskelun info, syksy 2015
Petri Linna
 
Tiedonhallintaa yhteisöllisen verkon välineillä
Tiedonhallintaa yhteisöllisen verkon välineilläTiedonhallintaa yhteisöllisen verkon välineillä
Tiedonhallintaa yhteisöllisen verkon välineillä
Petri Silmälä
 
Tampere 4.11.2011 - BTW koulussa
Tampere 4.11.2011 - BTW koulussaTampere 4.11.2011 - BTW koulussa
Tampere 4.11.2011 - BTW koulussa
Mikko Horila
 
Luento 1: Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä (ääni ja dia...
Luento 1: Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä (ääni ja dia...Luento 1: Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä (ääni ja dia...
Luento 1: Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä (ääni ja dia...
Jari Laru
 
Avoimen jakamisen idea ja käytännöt 10.2.22
Avoimen jakamisen idea ja käytännöt 10.2.22Avoimen jakamisen idea ja käytännöt 10.2.22
Avoimen jakamisen idea ja käytännöt 10.2.22
Matleena Laakso
 
Wiki oppimisalustana ja luokan yhteisenä tilana verkossa
Wiki oppimisalustana ja luokan yhteisenä tilana verkossaWiki oppimisalustana ja luokan yhteisenä tilana verkossa
Wiki oppimisalustana ja luokan yhteisenä tilana verkossa
Harto Pönkä
 
Tehoa tiedonhankintaan, -hallintaan ja jakamiseen
Tehoa tiedonhankintaan, -hallintaan ja jakamiseenTehoa tiedonhankintaan, -hallintaan ja jakamiseen
Tehoa tiedonhankintaan, -hallintaan ja jakamiseen
Matleena Laakso
 
Osaaminen ja tietoaines verkkokoulutuksessa 7.5.21
Osaaminen ja tietoaines verkkokoulutuksessa 7.5.21Osaaminen ja tietoaines verkkokoulutuksessa 7.5.21
Osaaminen ja tietoaines verkkokoulutuksessa 7.5.21
Matleena Laakso
 
Sosiaalinen media koulussa
Sosiaalinen media koulussaSosiaalinen media koulussa
Sosiaalinen media koulussa
Harto Pönkä
 
Tvt opetuksessa
Tvt opetuksessa Tvt opetuksessa
Tvt opetuksessa
Matleena Laakso
 
Kollegavalmentajaverkoston tapaaminen 6.5.2013
Kollegavalmentajaverkoston tapaaminen 6.5.2013Kollegavalmentajaverkoston tapaaminen 6.5.2013
Kollegavalmentajaverkoston tapaaminen 6.5.2013
Matleena Laakso
 
Veto-hanke OAKK loppuraportti
Veto-hanke OAKK loppuraporttiVeto-hanke OAKK loppuraportti
Veto-hanke OAKK loppuraportti
Atte Järvelä
 
Itk2011 wikiworkshop
Itk2011 wikiworkshopItk2011 wikiworkshop
Itk2011 wikiworkshop
Anna Vilhula
 
6 wikit opettajan_tyovalineena
6 wikit opettajan_tyovalineena6 wikit opettajan_tyovalineena
6 wikit opettajan_tyovalineena
Mikko Horila
 
Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä verke
Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä  verkeSosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä  verke
Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä verke
ArctiChildren
 
Sosiaalinen media opetuksessa
Sosiaalinen media opetuksessaSosiaalinen media opetuksessa
Sosiaalinen media opetuksessa
Eija Kalliala
 
Sosiaalinen media ja (etä)opettajan oivalluksia
Sosiaalinen media ja (etä)opettajan oivalluksiaSosiaalinen media ja (etä)opettajan oivalluksia
Sosiaalinen media ja (etä)opettajan oivalluksia
Anne Rongas
 

What's hot (20)

Sosiaalinen media koulussa
Sosiaalinen media koulussaSosiaalinen media koulussa
Sosiaalinen media koulussa
 
Monimuoto-opiskelun info, syksy 2015
Monimuoto-opiskelun info, syksy 2015Monimuoto-opiskelun info, syksy 2015
Monimuoto-opiskelun info, syksy 2015
 
Tiedonhallintaa yhteisöllisen verkon välineillä
Tiedonhallintaa yhteisöllisen verkon välineilläTiedonhallintaa yhteisöllisen verkon välineillä
Tiedonhallintaa yhteisöllisen verkon välineillä
 
Tampere 4.11.2011 - BTW koulussa
Tampere 4.11.2011 - BTW koulussaTampere 4.11.2011 - BTW koulussa
Tampere 4.11.2011 - BTW koulussa
 
Tvtluma 4 6.2012
Tvtluma 4 6.2012Tvtluma 4 6.2012
Tvtluma 4 6.2012
 
Luento 1: Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä (ääni ja dia...
Luento 1: Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä (ääni ja dia...Luento 1: Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä (ääni ja dia...
Luento 1: Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä (ääni ja dia...
 
Avoimen jakamisen idea ja käytännöt 10.2.22
Avoimen jakamisen idea ja käytännöt 10.2.22Avoimen jakamisen idea ja käytännöt 10.2.22
Avoimen jakamisen idea ja käytännöt 10.2.22
 
Wiki oppimisalustana ja luokan yhteisenä tilana verkossa
Wiki oppimisalustana ja luokan yhteisenä tilana verkossaWiki oppimisalustana ja luokan yhteisenä tilana verkossa
Wiki oppimisalustana ja luokan yhteisenä tilana verkossa
 
Lahitapaaminen 181110
Lahitapaaminen 181110Lahitapaaminen 181110
Lahitapaaminen 181110
 
Tehoa tiedonhankintaan, -hallintaan ja jakamiseen
Tehoa tiedonhankintaan, -hallintaan ja jakamiseenTehoa tiedonhankintaan, -hallintaan ja jakamiseen
Tehoa tiedonhankintaan, -hallintaan ja jakamiseen
 
Osaaminen ja tietoaines verkkokoulutuksessa 7.5.21
Osaaminen ja tietoaines verkkokoulutuksessa 7.5.21Osaaminen ja tietoaines verkkokoulutuksessa 7.5.21
Osaaminen ja tietoaines verkkokoulutuksessa 7.5.21
 
Sosiaalinen media koulussa
Sosiaalinen media koulussaSosiaalinen media koulussa
Sosiaalinen media koulussa
 
Tvt opetuksessa
Tvt opetuksessa Tvt opetuksessa
Tvt opetuksessa
 
Kollegavalmentajaverkoston tapaaminen 6.5.2013
Kollegavalmentajaverkoston tapaaminen 6.5.2013Kollegavalmentajaverkoston tapaaminen 6.5.2013
Kollegavalmentajaverkoston tapaaminen 6.5.2013
 
Veto-hanke OAKK loppuraportti
Veto-hanke OAKK loppuraporttiVeto-hanke OAKK loppuraportti
Veto-hanke OAKK loppuraportti
 
Itk2011 wikiworkshop
Itk2011 wikiworkshopItk2011 wikiworkshop
Itk2011 wikiworkshop
 
6 wikit opettajan_tyovalineena
6 wikit opettajan_tyovalineena6 wikit opettajan_tyovalineena
6 wikit opettajan_tyovalineena
 
Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä verke
Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä  verkeSosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä  verke
Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä verke
 
Sosiaalinen media opetuksessa
Sosiaalinen media opetuksessaSosiaalinen media opetuksessa
Sosiaalinen media opetuksessa
 
Sosiaalinen media ja (etä)opettajan oivalluksia
Sosiaalinen media ja (etä)opettajan oivalluksiaSosiaalinen media ja (etä)opettajan oivalluksia
Sosiaalinen media ja (etä)opettajan oivalluksia
 

Viewers also liked

A world of animals
A world of animalsA world of animals
A world of animals
cecy lozano
 
Demanda de redes sociales en Ecuador - Notuslink.com
Demanda de redes sociales en Ecuador - Notuslink.comDemanda de redes sociales en Ecuador - Notuslink.com
Demanda de redes sociales en Ecuador - Notuslink.com
Santi Tamayo
 
Ontologia
OntologiaOntologia
Cna next corriere di bologna
Cna next corriere di bolognaCna next corriere di bologna
Cna next corriere di bologna
cnanext
 
Notuslink - Presentación Servicios Digitales 2012
Notuslink - Presentación Servicios Digitales 2012Notuslink - Presentación Servicios Digitales 2012
Notuslink - Presentación Servicios Digitales 2012
Santi Tamayo
 
Cv gráfico pedro vaquer 2009b
Cv gráfico pedro vaquer 2009bCv gráfico pedro vaquer 2009b
Cv gráfico pedro vaquer 2009b
Vaquer Pedro Pablo
 
Verner Panton
Verner PantonVerner Panton
Verner Panton
Gabriela Espínola
 
Schoo web campus これから起業をするあなたへ、伝えたいこと
Schoo web campus これから起業をするあなたへ、伝えたいことSchoo web campus これから起業をするあなたへ、伝えたいこと
Schoo web campus これから起業をするあなたへ、伝えたいこと
schoowebcampus
 

Viewers also liked (9)

A world of animals
A world of animalsA world of animals
A world of animals
 
Demanda de redes sociales en Ecuador - Notuslink.com
Demanda de redes sociales en Ecuador - Notuslink.comDemanda de redes sociales en Ecuador - Notuslink.com
Demanda de redes sociales en Ecuador - Notuslink.com
 
Ontologia
OntologiaOntologia
Ontologia
 
Cna next corriere di bologna
Cna next corriere di bolognaCna next corriere di bologna
Cna next corriere di bologna
 
Notuslink - Presentación Servicios Digitales 2012
Notuslink - Presentación Servicios Digitales 2012Notuslink - Presentación Servicios Digitales 2012
Notuslink - Presentación Servicios Digitales 2012
 
Cv gráfico pedro vaquer 2009b
Cv gráfico pedro vaquer 2009bCv gráfico pedro vaquer 2009b
Cv gráfico pedro vaquer 2009b
 
Verner Panton
Verner PantonVerner Panton
Verner Panton
 
Post ms tag
Post ms tagPost ms tag
Post ms tag
 
Schoo web campus これから起業をするあなたへ、伝えたいこと
Schoo web campus これから起業をするあなたへ、伝えたいことSchoo web campus これから起業をするあなたへ、伝えたいこと
Schoo web campus これから起業をするあなたへ、伝えたいこと
 

Similar to Tvtluma 41111

Avoin oppimateriaali
Avoin oppimateriaaliAvoin oppimateriaali
Avoin oppimateriaali
Vesa Linja-aho
 
Luento5 suunnittelu ja pedagogiset mallit
Luento5 suunnittelu ja pedagogiset mallitLuento5 suunnittelu ja pedagogiset mallit
Luento5 suunnittelu ja pedagogiset mallit
Jari Laru
 
Mobiililaitteiden mahdollisuudet oppimisen tukena
Mobiililaitteiden mahdollisuudet oppimisen tukenaMobiililaitteiden mahdollisuudet oppimisen tukena
Mobiililaitteiden mahdollisuudet oppimisen tukena
Jari Laru
 
Teknologia, oppiminen ja osaaminen yhteiskunnassa - uudet teknologiat isännän...
Teknologia, oppiminen ja osaaminen yhteiskunnassa - uudet teknologiat isännän...Teknologia, oppiminen ja osaaminen yhteiskunnassa - uudet teknologiat isännän...
Teknologia, oppiminen ja osaaminen yhteiskunnassa - uudet teknologiat isännän...
Jari Laru
 
"mobiilioppiminen" -mitä se teknologia tahtoo
"mobiilioppiminen" -mitä se teknologia tahtoo"mobiilioppiminen" -mitä se teknologia tahtoo
"mobiilioppiminen" -mitä se teknologia tahtoo
Jari Laru
 
Neulamaki Sarkiniemi 140909
Neulamaki Sarkiniemi 140909Neulamaki Sarkiniemi 140909
Neulamaki Sarkiniemi 140909
Anu Wulff
 
tkiva oppiminen, I kerta 25.10.2011, blogit ja googlen palvelut
tkiva oppiminen, I kerta 25.10.2011, blogit ja googlen palveluttkiva oppiminen, I kerta 25.10.2011, blogit ja googlen palvelut
tkiva oppiminen, I kerta 25.10.2011, blogit ja googlen palvelut
Mikko Horila
 
Kemian opetuksen sovellukset 1 - 3 op
Kemian opetuksen sovellukset 1 - 3 opKemian opetuksen sovellukset 1 - 3 op
Kemian opetuksen sovellukset 1 - 3 op
Johannes Pernaa
 
Open Päivitys OAKK aloituspäivä
Open Päivitys OAKK aloituspäiväOpen Päivitys OAKK aloituspäivä
Open Päivitys OAKK aloituspäivä
Harto Pönkä
 
Avoimen jakamisen idea ja käytännöt 7.9.22
Avoimen jakamisen idea ja käytännöt 7.9.22Avoimen jakamisen idea ja käytännöt 7.9.22
Avoimen jakamisen idea ja käytännöt 7.9.22
Matleena Laakso
 
Avoimen jakamisen idea ja sähköiset kyselyt 14.10.22
Avoimen jakamisen idea ja sähköiset kyselyt 14.10.22Avoimen jakamisen idea ja sähköiset kyselyt 14.10.22
Avoimen jakamisen idea ja sähköiset kyselyt 14.10.22
Matleena Laakso
 
Nappiparisto esittely murikka 2011
Nappiparisto esittely murikka 2011Nappiparisto esittely murikka 2011
Nappiparisto esittely murikka 2011
Sanna Brauer
 
OpixProject
OpixProjectOpixProject
OpixProject
Liisa Auer
 
Miten sosiaalinen media muuttaa opettajan työtä
Miten sosiaalinen media muuttaa opettajan työtäMiten sosiaalinen media muuttaa opettajan työtä
Miten sosiaalinen media muuttaa opettajan työtä
Eija Kalliala
 
Pedagogiset scriptit arapo_10-2011.ppt
Pedagogiset scriptit arapo_10-2011.pptPedagogiset scriptit arapo_10-2011.ppt
Pedagogiset scriptit arapo_10-2011.ppt
Ari Rapo
 
Sähköiset oppimisympäristöt LUMA-aineissa avausluento
Sähköiset oppimisympäristöt LUMA-aineissa avausluentoSähköiset oppimisympäristöt LUMA-aineissa avausluento
Sähköiset oppimisympäristöt LUMA-aineissa avausluento
Johannes Pernaa
 
Blended Learning Juha Knuuttila 11032010
Blended Learning Juha Knuuttila 11032010Blended Learning Juha Knuuttila 11032010
Blended Learning Juha Knuuttila 11032010
juhnubody
 
Mobiilia kehittämistä - opiskelijoiden omat laitteet oppimisessa
Mobiilia kehittämistä - opiskelijoiden omat laitteet oppimisessaMobiilia kehittämistä - opiskelijoiden omat laitteet oppimisessa
Mobiilia kehittämistä - opiskelijoiden omat laitteet oppimisessa
Taivassalo Minna
 
Tunnetko tieto- ja viestintätekniikan käyttömahdollisuuksia oppilaitosympäris...
Tunnetko tieto- ja viestintätekniikan käyttömahdollisuuksia oppilaitosympäris...Tunnetko tieto- ja viestintätekniikan käyttömahdollisuuksia oppilaitosympäris...
Tunnetko tieto- ja viestintätekniikan käyttömahdollisuuksia oppilaitosympäris...
Taivassalo Minna
 
Avoin jakaminen 15.3.23
Avoin jakaminen 15.3.23Avoin jakaminen 15.3.23
Avoin jakaminen 15.3.23
Matleena Laakso
 

Similar to Tvtluma 41111 (20)

Avoin oppimateriaali
Avoin oppimateriaaliAvoin oppimateriaali
Avoin oppimateriaali
 
Luento5 suunnittelu ja pedagogiset mallit
Luento5 suunnittelu ja pedagogiset mallitLuento5 suunnittelu ja pedagogiset mallit
Luento5 suunnittelu ja pedagogiset mallit
 
Mobiililaitteiden mahdollisuudet oppimisen tukena
Mobiililaitteiden mahdollisuudet oppimisen tukenaMobiililaitteiden mahdollisuudet oppimisen tukena
Mobiililaitteiden mahdollisuudet oppimisen tukena
 
Teknologia, oppiminen ja osaaminen yhteiskunnassa - uudet teknologiat isännän...
Teknologia, oppiminen ja osaaminen yhteiskunnassa - uudet teknologiat isännän...Teknologia, oppiminen ja osaaminen yhteiskunnassa - uudet teknologiat isännän...
Teknologia, oppiminen ja osaaminen yhteiskunnassa - uudet teknologiat isännän...
 
"mobiilioppiminen" -mitä se teknologia tahtoo
"mobiilioppiminen" -mitä se teknologia tahtoo"mobiilioppiminen" -mitä se teknologia tahtoo
"mobiilioppiminen" -mitä se teknologia tahtoo
 
Neulamaki Sarkiniemi 140909
Neulamaki Sarkiniemi 140909Neulamaki Sarkiniemi 140909
Neulamaki Sarkiniemi 140909
 
tkiva oppiminen, I kerta 25.10.2011, blogit ja googlen palvelut
tkiva oppiminen, I kerta 25.10.2011, blogit ja googlen palveluttkiva oppiminen, I kerta 25.10.2011, blogit ja googlen palvelut
tkiva oppiminen, I kerta 25.10.2011, blogit ja googlen palvelut
 
Kemian opetuksen sovellukset 1 - 3 op
Kemian opetuksen sovellukset 1 - 3 opKemian opetuksen sovellukset 1 - 3 op
Kemian opetuksen sovellukset 1 - 3 op
 
Open Päivitys OAKK aloituspäivä
Open Päivitys OAKK aloituspäiväOpen Päivitys OAKK aloituspäivä
Open Päivitys OAKK aloituspäivä
 
Avoimen jakamisen idea ja käytännöt 7.9.22
Avoimen jakamisen idea ja käytännöt 7.9.22Avoimen jakamisen idea ja käytännöt 7.9.22
Avoimen jakamisen idea ja käytännöt 7.9.22
 
Avoimen jakamisen idea ja sähköiset kyselyt 14.10.22
Avoimen jakamisen idea ja sähköiset kyselyt 14.10.22Avoimen jakamisen idea ja sähköiset kyselyt 14.10.22
Avoimen jakamisen idea ja sähköiset kyselyt 14.10.22
 
Nappiparisto esittely murikka 2011
Nappiparisto esittely murikka 2011Nappiparisto esittely murikka 2011
Nappiparisto esittely murikka 2011
 
OpixProject
OpixProjectOpixProject
OpixProject
 
Miten sosiaalinen media muuttaa opettajan työtä
Miten sosiaalinen media muuttaa opettajan työtäMiten sosiaalinen media muuttaa opettajan työtä
Miten sosiaalinen media muuttaa opettajan työtä
 
Pedagogiset scriptit arapo_10-2011.ppt
Pedagogiset scriptit arapo_10-2011.pptPedagogiset scriptit arapo_10-2011.ppt
Pedagogiset scriptit arapo_10-2011.ppt
 
Sähköiset oppimisympäristöt LUMA-aineissa avausluento
Sähköiset oppimisympäristöt LUMA-aineissa avausluentoSähköiset oppimisympäristöt LUMA-aineissa avausluento
Sähköiset oppimisympäristöt LUMA-aineissa avausluento
 
Blended Learning Juha Knuuttila 11032010
Blended Learning Juha Knuuttila 11032010Blended Learning Juha Knuuttila 11032010
Blended Learning Juha Knuuttila 11032010
 
Mobiilia kehittämistä - opiskelijoiden omat laitteet oppimisessa
Mobiilia kehittämistä - opiskelijoiden omat laitteet oppimisessaMobiilia kehittämistä - opiskelijoiden omat laitteet oppimisessa
Mobiilia kehittämistä - opiskelijoiden omat laitteet oppimisessa
 
Tunnetko tieto- ja viestintätekniikan käyttömahdollisuuksia oppilaitosympäris...
Tunnetko tieto- ja viestintätekniikan käyttömahdollisuuksia oppilaitosympäris...Tunnetko tieto- ja viestintätekniikan käyttömahdollisuuksia oppilaitosympäris...
Tunnetko tieto- ja viestintätekniikan käyttömahdollisuuksia oppilaitosympäris...
 
Avoin jakaminen 15.3.23
Avoin jakaminen 15.3.23Avoin jakaminen 15.3.23
Avoin jakaminen 15.3.23
 

More from Johannes Pernaa

Modernia teknologiaa kemian opetukseen – 2020
Modernia teknologiaa kemian opetukseen – 2020Modernia teknologiaa kemian opetukseen – 2020
Modernia teknologiaa kemian opetukseen – 2020
Johannes Pernaa
 
Innostava kemian opettaja muuttaa maailmaa
Innostava kemian opettaja muuttaa maailmaaInnostava kemian opettaja muuttaa maailmaa
Innostava kemian opettaja muuttaa maailmaa
Johannes Pernaa
 
Kehittamistutkimus 2017
Kehittamistutkimus 2017Kehittamistutkimus 2017
Kehittamistutkimus 2017
Johannes Pernaa
 
Miksi opiskella kemiaa 2017
Miksi opiskella kemiaa 2017Miksi opiskella kemiaa 2017
Miksi opiskella kemiaa 2017
Johannes Pernaa
 
ChemistryLab Gadolin - Esera 2017
ChemistryLab Gadolin - Esera 2017ChemistryLab Gadolin - Esera 2017
ChemistryLab Gadolin - Esera 2017
Johannes Pernaa
 
Sähköisistä oppimateriaaleista kasvua
Sähköisistä oppimateriaaleista kasvuaSähköisistä oppimateriaaleista kasvua
Sähköisistä oppimateriaaleista kasvua
Johannes Pernaa
 
Verkkokurssin suunnittelu -koontiluento
Verkkokurssin suunnittelu -koontiluentoVerkkokurssin suunnittelu -koontiluento
Verkkokurssin suunnittelu -koontiluento
Johannes Pernaa
 
Tämä on e-kirja 17.4.2016
Tämä on e-kirja 17.4.2016Tämä on e-kirja 17.4.2016
Tämä on e-kirja 17.4.2016
Johannes Pernaa
 
Monialaiset oppimiskokonaisuudet Peda.netissä
Monialaiset oppimiskokonaisuudet Peda.netissäMonialaiset oppimiskokonaisuudet Peda.netissä
Monialaiset oppimiskokonaisuudet Peda.netissä
Johannes Pernaa
 
Työpaja: Verkkokurssin laatiminen
Työpaja: Verkkokurssin laatiminenTyöpaja: Verkkokurssin laatiminen
Työpaja: Verkkokurssin laatiminen
Johannes Pernaa
 
Tämä on e-kirja ja näin se tehdään (2015)
Tämä on e-kirja ja näin se tehdään (2015)Tämä on e-kirja ja näin se tehdään (2015)
Tämä on e-kirja ja näin se tehdään (2015)
Johannes Pernaa
 
Hypekäyrä TVT-suunnittelussa
Hypekäyrä TVT-suunnittelussaHypekäyrä TVT-suunnittelussa
Hypekäyrä TVT-suunnittelussa
Johannes Pernaa
 
Forssan Peda.net-koulutus 8.12.2014
Forssan Peda.net-koulutus 8.12.2014Forssan Peda.net-koulutus 8.12.2014
Forssan Peda.net-koulutus 8.12.2014
Johannes Pernaa
 
Sähköiset arviointikäytäntänteet 23-24.10
Sähköiset arviointikäytäntänteet 23-24.10Sähköiset arviointikäytäntänteet 23-24.10
Sähköiset arviointikäytäntänteet 23-24.10
Johannes Pernaa
 
Sähköiset arviointikäytänteet S2014
Sähköiset arviointikäytänteet S2014Sähköiset arviointikäytänteet S2014
Sähköiset arviointikäytänteet S2014
Johannes Pernaa
 
Edumol user guide (V 2.0)
Edumol user guide (V 2.0)Edumol user guide (V 2.0)
Edumol user guide (V 2.0)
Johannes Pernaa
 
3d-webprojekti
3d-webprojekti3d-webprojekti
3d-webprojekti
Johannes Pernaa
 
Big data ja sen mahdollisuudet
Big data ja sen mahdollisuudetBig data ja sen mahdollisuudet
Big data ja sen mahdollisuudet
Johannes Pernaa
 
Sähköinen oppikirja oppimisympäristönä - ITK 2014
Sähköinen oppikirja oppimisympäristönä - ITK 2014Sähköinen oppikirja oppimisympäristönä - ITK 2014
Sähköinen oppikirja oppimisympäristönä - ITK 2014
Johannes Pernaa
 

More from Johannes Pernaa (20)

Modernia teknologiaa kemian opetukseen – 2020
Modernia teknologiaa kemian opetukseen – 2020Modernia teknologiaa kemian opetukseen – 2020
Modernia teknologiaa kemian opetukseen – 2020
 
Innostava kemian opettaja muuttaa maailmaa
Innostava kemian opettaja muuttaa maailmaaInnostava kemian opettaja muuttaa maailmaa
Innostava kemian opettaja muuttaa maailmaa
 
Kehittamistutkimus 2017
Kehittamistutkimus 2017Kehittamistutkimus 2017
Kehittamistutkimus 2017
 
Miksi opiskella kemiaa 2017
Miksi opiskella kemiaa 2017Miksi opiskella kemiaa 2017
Miksi opiskella kemiaa 2017
 
ChemistryLab Gadolin - Esera 2017
ChemistryLab Gadolin - Esera 2017ChemistryLab Gadolin - Esera 2017
ChemistryLab Gadolin - Esera 2017
 
Sähköisistä oppimateriaaleista kasvua
Sähköisistä oppimateriaaleista kasvuaSähköisistä oppimateriaaleista kasvua
Sähköisistä oppimateriaaleista kasvua
 
Verkkokurssin suunnittelu -koontiluento
Verkkokurssin suunnittelu -koontiluentoVerkkokurssin suunnittelu -koontiluento
Verkkokurssin suunnittelu -koontiluento
 
Tämä on e-kirja 17.4.2016
Tämä on e-kirja 17.4.2016Tämä on e-kirja 17.4.2016
Tämä on e-kirja 17.4.2016
 
Monialaiset oppimiskokonaisuudet Peda.netissä
Monialaiset oppimiskokonaisuudet Peda.netissäMonialaiset oppimiskokonaisuudet Peda.netissä
Monialaiset oppimiskokonaisuudet Peda.netissä
 
Työpaja: Verkkokurssin laatiminen
Työpaja: Verkkokurssin laatiminenTyöpaja: Verkkokurssin laatiminen
Työpaja: Verkkokurssin laatiminen
 
Tämä on e-kirja ja näin se tehdään (2015)
Tämä on e-kirja ja näin se tehdään (2015)Tämä on e-kirja ja näin se tehdään (2015)
Tämä on e-kirja ja näin se tehdään (2015)
 
Hypekäyrä TVT-suunnittelussa
Hypekäyrä TVT-suunnittelussaHypekäyrä TVT-suunnittelussa
Hypekäyrä TVT-suunnittelussa
 
Forssan Peda.net-koulutus 8.12.2014
Forssan Peda.net-koulutus 8.12.2014Forssan Peda.net-koulutus 8.12.2014
Forssan Peda.net-koulutus 8.12.2014
 
Sähköiset arviointikäytäntänteet 23-24.10
Sähköiset arviointikäytäntänteet 23-24.10Sähköiset arviointikäytäntänteet 23-24.10
Sähköiset arviointikäytäntänteet 23-24.10
 
Sähköiset arviointikäytänteet S2014
Sähköiset arviointikäytänteet S2014Sähköiset arviointikäytänteet S2014
Sähköiset arviointikäytänteet S2014
 
Edumol user guide (V 2.0)
Edumol user guide (V 2.0)Edumol user guide (V 2.0)
Edumol user guide (V 2.0)
 
3d-webprojekti
3d-webprojekti3d-webprojekti
3d-webprojekti
 
20140510 kvs
20140510 kvs20140510 kvs
20140510 kvs
 
Big data ja sen mahdollisuudet
Big data ja sen mahdollisuudetBig data ja sen mahdollisuudet
Big data ja sen mahdollisuudet
 
Sähköinen oppikirja oppimisympäristönä - ITK 2014
Sähköinen oppikirja oppimisympäristönä - ITK 2014Sähköinen oppikirja oppimisympäristönä - ITK 2014
Sähköinen oppikirja oppimisympäristönä - ITK 2014
 

Tvtluma 41111

 • 1. Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen LUMA-aineissa Johannes Pernaa & Peter Kullberg www.helsinki.fi/yliopisto 1
 • 2. Tervetuloa koulutukseen ● Valtakunnallinen LUMA-keskus järjestäjätahona ● OPH rahoitus ● Kaikki opetusasteet huomioitu ● Kaikki koulutus maksutonta ● Lisätietoa LUMA Sanomista (www.luma.fi/tapahtumat) www.helsinki.fi/yliopisto 2
 • 3. Ohjelma ● 9.30-10 Johdatus päivän teemaan ● 10-11 TVT-työkalujen esittelyä ● SOME ● Screencasting ● 11-12 Työpajatyöskentelyn suunnittelua ● Suunnitellaan omaa ideaa ja blogataan se ● 12-13 Ruokailu (omakustanne) ● 13-15.30 Työpaja ● 15.30-16 Päivän koonti www.helsinki.fi/yliopisto 3
 • 4. TVT LUMA-aineissa - koulutus ● Päivän tavoite: Tuotamme digitaalisen videon oman opetuksen tueksi (alle 5 min) ja tutustumme sosiaaliseen mediaan ● Video voi olla esimerkiksi: ● Teoriavideo opetuksen tueksi ● Perehdytysvideo ● Arviointi- tai palautteenantovideo ● Tehtävänantovideo valmiina Moodleen integroitavaksi www.helsinki.fi/yliopisto 4
 • 5. Videoesimerkkejä ● Teoriavideo: EDUMOL -palvelun kemian video ● Perehdytysvideo: Peter bloggaa TVT-LUMA blogiin ● Palautteenanto: Johannes opettamassa www.helsinki.fi/yliopisto 5
 • 6. Videon työstäminen ● Suunnitellaan työskentelyteema ● Rakennetaan käsikirjoitus ● powerpoint -kalvoille tai paperille ● Kuvia ● Tekstiä ● Muotoja ● Kouluttajat auttavat kuvien ja median haalimisessa ja työstämisessä ● Screencast-äänitys Jing-ohjelmistolla ● Kerronta puheena tai tekstinä www.helsinki.fi/yliopisto 6
 • 7. TVT-TYÖKALUT www.helsinki.fi/yliopisto 7
 • 8. Ensin otetaan ilo irti sosiaalisesta mediasta Mutta mitä on SOME... Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi www.helsinki.fi/yliopisto 11/04/11 8
 • 9. Ensin otetaan ilo irti sosiaalisesta mediasta Mutta mitä on SOME... Osallistuminen Yhteisöllisyys Avoimuus vuorovaikutus Blogit Wikit Keksustelu Web 2.0 Verkottuminen Yhteisöpalvelut Internet Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi www.helsinki.fi/yliopisto 11/04/11 9
 • 10. Yleistajuinen määritelmä Wikipedia: ”Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen viestijä ja sisällöntuottaja tiedon vastaanottajana olon lisäksi.” www.wikipedia.org (2.4.2011) Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi www.helsinki.fi/yliopisto 11/04/11 10
 • 11. SOMEn mahdollisuudet Perinteinen media = SOME = harvoilta monille Monilta monille Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi www.helsinki.fi/yliopisto 11/04/11 11
 • 12. www.theconversationprism.com Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi www.helsinki.fi/yliopisto 11/04/11 12
 • 13. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi www.helsinki.fi/yliopisto 11/04/11 13
 • 14. SOME opetuksessa - Miksi? ● Tarjolla paljon ilmaisia ja helppoja työkaluja lisäämään mahdollisuuksien kirjoa ● Yhteisöllinen oppiminen, ongelmalähtöisyys, tutkiva oppiminen, vastavuoroinen opettaminen, projektit Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi www.helsinki.fi/yliopisto 11/04/11 14
 • 15. Hae oma tapa toimia ● Älä huku teknologiaan vaan valitse itsellesi sopivin ● Olennaista on aina kuitenkin OPPIMISEN TUKEMINEN. ● Edelleen tärkeää: ● Suunnittelu Innovaatio ● Arviointi Tuki Innovaatio- ● Innovaattori kohde ● Pedagoginen malli Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi www.helsinki.fi/yliopisto 11/04/11 15
 • 16. Verkkopedagogiikan muuttuminen Perinteinen verkko-oppimisympäristö: Tähtimalli: toimintoja yhdistellään kaikki toiminnat samassa järjestelmässä useista verkkolähteistä Lähteet: Jere Majava: http://www.valt.helsinki.fi/piirtoheitin/blog5.htm Harto Pönkänen: http://www.slideshare.net/hponka/sosiaalisen-median-ottaminen-opetuskyttn Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi www.helsinki.fi/yliopisto 11/04/11 16
 • 17. Mitä verkossa on tarjolla? Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi www.helsinki.fi/yliopisto 11/04/11 17
 • 18. Blogit (1) ● Yhden tai useamman henkilön ylläpitämä jatkuvasti päivittyvä yksinkertainen verkkosivu, jossa uusimmat lisäykset näkyvät sivun ylälaidassa. ● Mahdollisuus kommentointiin ja linkitykseen ● Voidaan hyödyntää tekstiä, kuvia, ääntä tai videoita ● Syndikointi (RSS, ATOM) ● Helpoin tapa julkaista mitä tahansa materiaalia verkossa Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi www.helsinki.fi/yliopisto 11/04/11 18
 • 19. Blogit (2) ● Yleensä henkilökohtainen sävy, tekijät keskiössä ● Kronologisuus ● Päivitettävyys, dynaamisuus ● Epämuodollisuus, keskeneräisyys ● Vuorovaikutteisuus, blogien sisällä ja välillä ● Julkisuus (yksityisyys) Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi www.helsinki.fi/yliopisto 11/04/11 19
 • 20. Blogit (3) 1. Kurssin verkkosivut ja tiedotus: aikataulut, tehtävät, linkit ja muu materiaali. 2. Keskustelu- ja palautekanava 3. Julkinen yhteistyöalusta: työn edistyminen, kommentit, keskustelu 4. Omien blogien kirjoittaminen: portfolio, oman oppimisen tarkastelu Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi www.helsinki.fi/yliopisto 11/04/11 20
 • 21. Miten? ● Paljon ilmaisia ja avoimia palveluja, joilla blogin perustaminen on helppoa. ● www.blogger.com ● www.vuodatus.net ● www.blogit.fi ● Erillisiä ohjelmia ei tarvita Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi www.helsinki.fi/yliopisto 11/04/11 21
 • 22. Wikit (1) ● Usein tietyn aihepiirin keskittyvä sivusto, joka mahdollistaa sisällön nopean ja helpon muokkaamisen. ● Kuka tahansa voi muokata sivuja, mutta mahdollista myös rajata käyttäjien joukkoa. ● Yhteisöllistä julkaisemista, jossa sisältö muokkautuu jatkuvasti ● Yhteisöllinen tiedonrakentaminen: kehityshistoria, keskustelu Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi www.helsinki.fi/yliopisto 11/04/11 22
 • 23. Wikit (2) ● Oppimateriaalin, luentomuistiinpanojen yms. julkaisu ● Oppimistehtävien työalusta ● Ryhmän projektityön kirjoitusalusta Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi www.helsinki.fi/yliopisto 11/04/11 23
 • 24. Miten? ● Vaativuudeltaan monen tasoisia järjestelmiä ● www.wetpaint.com ● www.wikispaces.com ● pbwiki.com ● Jottit.com ● Google docs? Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi www.helsinki.fi/yliopisto 11/04/11 24
 • 25. Mediapalvelut ● Mahdollistavat materiaalin (kuvien, videoiden, tiedostojen) helpon jakamisen ● www.flickr.com -kuvat ● www.youtube.com - videot ● www.slideshare.com - esitysdiat Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi www.helsinki.fi/yliopisto 11/04/11 25
 • 26. Yhteisöpalvelut ● Facebook ● Google+ ● Edmodo ● Ning ● Elgg Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi www.helsinki.fi/yliopisto 11/04/11 26
 • 27. Screencast ● Nauhoitetaan tietokoneen ruudulla tapahtuvaa ● Screen-o-matic ● Jing ● www.screencast.com -palvelu mukana (2 Gb = 300 videota) Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi www.helsinki.fi/yliopisto 11/04/11 27
 • 28. Tämän päivän tuotos Sisältö Esittäminen Julkaisumuoto Tallennuspaikka Tiedon jako Käsite- www kartta Verkkosivu (blogi) Kuva Power Media- Video point palvelu Yhteisö- Ääni Live- palvelu esitys Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi www.helsinki.fi/yliopisto 11/04/11 28