SlideShare a Scribd company logo
FB ads Strategy Framework 2k21
MILAN CIDILO, 6clickz
Zmeny v optimalizácii a iOS14.5
Strata dát - o čo sme prišli?
● 28 day attribution window
● Oneskorené a kalkulované/modelované data
● Opted-out užívatelia - 1 prioritizovaný event
(7DCW)
● Atribúcia a priraďovanie konverzných dát (FB BM)
● Kalkulované/modelované ROAS a purchase dáta
● Breakdown - demografia
● Musíme sa pozerať na veci viac holisticky
Attribution Window
● Pôvodné atribučné okno 28-day click/1-day view
● Nové atribučné okno 7-day click/1-day view
● ALE: 7-day click (ako default) pre opted out
● 23.9.2021 Facebook doplnil 7dc / 1dv pre opted out
užívateľov (modelované dáta)
● Posledné informácie uvádzajú 15% under- reporting
Ako sa nás to dotkne?
iOS predsa nemá veľký podiel v ČR
Real-time podiel iOS14.5+
Zmena prístupu a optimalizácie
● Facebook Ads Manager
● Google Analytics
● Post Purchase Surveys
● Delayed Attribution Multipliers
● Celkový výkon a prínos Facebooku + vplyv na
ďalšie marketingové kanály
Porovnajte si rôzne atribučné okná
Porovnajte si rôzne atribučné okná
Porovnajte si rôzne atribučné okná
Prepojenie dát z GA a Facebooku
utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_cam
paign={{campaign.name}}&utm_content={{adset.na
me}}&utm_term={{adset.id}} / {{ad.id}}
Prepojenie dát z GA a Facebooku
Existuje ideálne riešenie?
Musíme pristupovať k FB ads
komplexne.
MER = Marketing Efficiency Ratio
a.k.a. Blended ROAS
● Total revenue ÷ Total ad spend
● Celkový pohľad na e-shop
● Dynamické KPI na základe marže (tROAS/tPNO)
Zjednodušená ROAS kalkulačka
Ako pristupujeme k
optimalizácii?
Nový a častý buzzword: Scaling
● Scaling umožňuje kontinuálny rast Facebook ad
účtu použitím udržateľných postupov tak, aby ste
mohli v čase spendovať viac pri rovnakom alebo
vyššom ROAS/PNO.
Vertikálny vs. Horizontálny scaling
● Vertikálny Scaling = zvyšovanie rozpočtu.
● Horizontálny Scaling = rozširovanie účtu o ďalšie
publiká/cielenia, viac ponúk v reklamách naprieč
celým funnelom a celkovo všetko iné, čo nie je len
zvyšovanie rozpočtu na existujúcich ad setoch.
Zamerajte sa primárne metriky.
CPM a CTR.
Ako vplýva CTR na CPC?
Je to klišé, no testujte veľa kreatív.
A frekvencia vs CPM?
R=0.44
R=0.43
Určite je potrebné brať do úvahy
audience burnout.
Audience burnout
● Typický prípad: 1% lookalike z top zákazníkov
fungoval super, ale pri zvyšovaní rozpočtu začalo
rásť aj CPA.
● Facebook algoritmus prinesie najlepších
konvertujúcich z publika hneď na ZAČIATKU.
● -> Riešením je horizontálny scaling!
● Najlepších konvertujúcich z
publika hneď na ZAČIATKU.
● Pri zvýšení rozpočtu zobrazí
Facebook reklamu viac
ľuďom v rovnakom publiku
= menej zákazníkov za
vyššie CPA/CPL.
Pri optimalizácii často pracujeme s
vlastnými metrikami
● “See more” Rate
○ ((Clicks (All)-Link clicks-Post reactions-Post comments-
Post share) / Impressions
● Click Quality
○ Landing Page Views / Link Clicks
● ATC Rate
○ ATC / Landing Page Views
● ATC to PUR ratio
○ Purchases / Adds to Cart
● ROMI
FTIR: First Time Impression Ratio
FTIR: First Time Impression Ratio
FTIR: First Time Impression Ratio
A konečne stratégia a štruktúra
kampaní
Úspešná štruktúra alokácia rozpočtu v
jednotlivých častiach funnelu
Používajte INT a LAL stacks
Stacks = rôzne publiká zoskupené v
jednom ad sete v CBO kampani
Príklad v Interest CBO kampane pre klienta, ktorý predáva
outdoorove vybavenie a oblečenie.
Kampaň: Značky outdoorových nadšencov a segmenty
záujmov
● Ad set 1: Yeti, REI, Patagonia
● Ad set 2: Mountain Biking, Camping, Climbing
Lookalike Stacks
Príklad v Lookalike kampani
Kampaň 1: High Value LAL
● Ad set 1: 180 Day PUR 2% LAL, 180 Day ATC 2% LAL, 180 Day
Email Opens 2% LAL
Kampaň 2: Low Value LAL
● Ad set 1: 90 Day View Content 2% LAL, Email List 2% LAL,
365 Social Engagers 2% LAL
Otestujte si jednotlivé publiká - použite
ABO framework
Kampaň (každý ad set vlastný rozpočet):
● Ad set 1: 180 Day PUR 2% LAL
● Ad set 2: 180 Day ATC 2% LAL
● Ad set 3: 180 Day Email Opens 2% LAL
● Ad set 4: 90 Day View Content 2% LAL
● Ad set 5: 365 Social Engagers 2% LAL
● Ad set 6: Yeti
● Ad set 7: REI
● Ad set 8: Patagonia
Best practice a PRO tipy
Pipes = CBO / Cost Cap kampane
● +20-30 % tCPA prvotný Cost Cap setup
● 48-72h, potom -5 % každých 24h k najnižšiemu CPA
● Dostatok času, nemusí čerpať rozpočty v learning
fáze
● Veľmi dobré výsledky
● Pozor! na správne nastavenie rozpočtov
● 30 % rozpočtu utratí learning fáza
CBO a chyby pri úvodnom nastavení
CBO a chyby - budget a KPIs
● Príliš mnoho kampaní x ad setov x reklám
● Daily budget = Cost Cap x 7.14 x počet Ad setov
● Ak sa kampaň nerozbieha nepanikárte
● Okamžite zvyšovať budget a Cost Cap je chyba,
pracujte miesto toho s kreatívou a copy
● Chybou sú rovnako aj príliš vysoko nastavené Cost
caps - Facebook hľadá užívateľov za túto cenu
Max. počet ad setov (kalkulačka)
● Konsolidácia účtu (stacks)
● Learning limited je častokrát nesprávne nastavený rozpočet
Najnovšie poznatky z kampaní
● Myslite na to, že všetko je potrebné otestovať
● V posledných dňoch nám funguje aj BidCap
● Rovnako nie všade funguje CBO, a preto nasadzujeme
ABO
● Stabilita celého Facebook ads ekosystému hapruje kvôli
iOS14, a preto berte moje informácie ako inšpiráciu
Reklamy
Prispôsobte kreatívu každému
placementu
Ukážka našich kreatív.
Všetko sme delegovali.
Začnite používať UGC
● Nízkonákladová, originálna a dôveryhodná kreatíva
● Recenzie, fotky a jednoduché videá pôsobia medzi
príspevkami užívateľov natívne a zároveň podnecujú k
akcii
● Jednoduchá a pomerne rýchla príprava v pomere k
výkonu, ktorý prinesie
Najpoužívanejšie spôsoby
testovania nových kreatív
Metóda DSN
● Duplicate Start New
● Publikum, ktoré by ste chceli otestovať alebo
publikum, ktoré historicky fungovalo podstatne lepšie.
Začnite s novým ad setom alebo kompletne novou
kampaňou.
● TIP: Ak sa jedná o CBO kampaň, tak nepridávajte nový
ad set do existujúcej kampane.
Testing: Validation Station
Validácia novej kreatívy naprieč
funnelom
Validation Station
● Nové kreatívy nasadím do týchto 2 segmentov publík
○ 180 ATC / 180 PUR / Email list
○ 2% alebo 4% LLA z publík uvedených vyššie
● Denný spend do výšky 2x môjho tCPA na ad set na deň
● Test beží 72 hodín (je to individuálne)
● Kreatívy nasadíme v BOF aj TOF kampaniach, aby som
uvidel ako na to budú reagovať jednotlivé segmenty
Dynamic Creative Ads (DCA)
● Ujasnite si, čo chcete vo výsledku testu zistiť
● Netestuje príliš odlišné kreatívy
● Nepoužívajte príliš veľa premenných
● Určite si na začiatku kontrolnú skupinu
Dynamic Creative Ads (DCA)
Čo si z prednášky odniesť?
● Začnite vyhodnocovať kampane a prínos pre celý eshop
● Naučte klientov pracovať s MER / Blended ROAS
● Prepojte si dáta z Facebooku a GA
● Zapracujte viac na vertikálnom scalingu
● Konsolidácia účtu
● Testujte veľa kreatív!
Ďakujem za pozornosť.

More Related Content

What's hot

AI Restart 2024: Ladislav Vitouš - AI v procesu PPC kampaní: Od přípravy prod...
AI Restart 2024: Ladislav Vitouš - AI v procesu PPC kampaní: Od přípravy prod...AI Restart 2024: Ladislav Vitouš - AI v procesu PPC kampaní: Od přípravy prod...
AI Restart 2024: Ladislav Vitouš - AI v procesu PPC kampaní: Od přípravy prod...
Taste
 
SEO Restart 2022: Marek Prokop - Analýza klíčových slov v R
SEO Restart 2022: Marek Prokop - Analýza klíčových slov v RSEO Restart 2022: Marek Prokop - Analýza klíčových slov v R
SEO Restart 2022: Marek Prokop - Analýza klíčových slov v R
Taste
 
PPC Restart 2022: Tomáš Komárek - 5 tipů na efektivnější B2B online marketing
PPC Restart 2022: Tomáš Komárek - 5 tipů na efektivnější B2B online marketingPPC Restart 2022: Tomáš Komárek - 5 tipů na efektivnější B2B online marketing
PPC Restart 2022: Tomáš Komárek - 5 tipů na efektivnější B2B online marketing
Taste
 
PPC Restart 2022: Lukáš Bartošek - Produktová analytika na sociálních sítích
PPC Restart 2022: Lukáš Bartošek - Produktová analytika na sociálních sítíchPPC Restart 2022: Lukáš Bartošek - Produktová analytika na sociálních sítích
PPC Restart 2022: Lukáš Bartošek - Produktová analytika na sociálních sítích
Taste
 
SEO Restart 2024: Martina Zrzavá Libřická - SEO & DEV: Jak na vývojáře od poc...
SEO Restart 2024: Martina Zrzavá Libřická - SEO & DEV: Jak na vývojáře od poc...SEO Restart 2024: Martina Zrzavá Libřická - SEO & DEV: Jak na vývojáře od poc...
SEO Restart 2024: Martina Zrzavá Libřická - SEO & DEV: Jak na vývojáře od poc...
Taste
 
PPC Restart 2022: Tomáš Hurt - Proč a jak využije PPC specialista BigQuery
PPC Restart 2022: Tomáš Hurt - Proč a jak využije PPC specialista BigQueryPPC Restart 2022: Tomáš Hurt - Proč a jak využije PPC specialista BigQuery
PPC Restart 2022: Tomáš Hurt - Proč a jak využije PPC specialista BigQuery
Taste
 
AI Restart 2024: Honza Slavík - Projektové řízení pod palbou AI
AI Restart 2024: Honza Slavík - Projektové řízení pod palbou AIAI Restart 2024: Honza Slavík - Projektové řízení pod palbou AI
AI Restart 2024: Honza Slavík - Projektové řízení pod palbou AI
Taste
 
PPC Restart 2022: Jan Kvasnička - Zvyšujte výkon kampaní díky optimalizaci vs...
PPC Restart 2022: Jan Kvasnička - Zvyšujte výkon kampaní díky optimalizaci vs...PPC Restart 2022: Jan Kvasnička - Zvyšujte výkon kampaní díky optimalizaci vs...
PPC Restart 2022: Jan Kvasnička - Zvyšujte výkon kampaní díky optimalizaci vs...
Taste
 
PPC Restart 2023: Ladislav Vitouš - AI pro PPC: Mezi hypem a realitou
PPC Restart 2023: Ladislav Vitouš - AI pro PPC: Mezi hypem a realitouPPC Restart 2023: Ladislav Vitouš - AI pro PPC: Mezi hypem a realitou
PPC Restart 2023: Ladislav Vitouš - AI pro PPC: Mezi hypem a realitou
Taste
 
SEO Restart 2022: Zdeněk Dvořák - Best practice pro organicky úspěšný článek:...
SEO Restart 2022: Zdeněk Dvořák - Best practice pro organicky úspěšný článek:...SEO Restart 2022: Zdeněk Dvořák - Best practice pro organicky úspěšný článek:...
SEO Restart 2022: Zdeněk Dvořák - Best practice pro organicky úspěšný článek:...
Taste
 
Optimalizace lead kampaní na základě kvality leadů a reálných prodejů
Optimalizace lead kampaní na základě kvality leadů a reálných prodejůOptimalizace lead kampaní na základě kvality leadů a reálných prodejů
Optimalizace lead kampaní na základě kvality leadů a reálných prodejů
Taste Medio
 
AI Restart 2024: Alexander Bruna - AI transformace podnikání, od kreativy po ...
AI Restart 2024: Alexander Bruna - AI transformace podnikání, od kreativy po ...AI Restart 2024: Alexander Bruna - AI transformace podnikání, od kreativy po ...
AI Restart 2024: Alexander Bruna - AI transformace podnikání, od kreativy po ...
Taste
 
Social Restart 2022: David Čedík, Jana Plháková - Koheze Community management...
Social Restart 2022: David Čedík, Jana Plháková - Koheze Community management...Social Restart 2022: David Čedík, Jana Plháková - Koheze Community management...
Social Restart 2022: David Čedík, Jana Plháková - Koheze Community management...
Taste
 
PPC Restart 2022: Radek Laci - Jak najít rovnováhu mezi clickem a klikem
PPC Restart 2022: Radek Laci - Jak najít rovnováhu mezi clickem a klikemPPC Restart 2022: Radek Laci - Jak najít rovnováhu mezi clickem a klikem
PPC Restart 2022: Radek Laci - Jak najít rovnováhu mezi clickem a klikem
Taste
 
SEO Restart 2024: Tomáš Zahálka - Tajné SEO tipy pro Shoptet
SEO Restart 2024: Tomáš Zahálka - Tajné SEO tipy pro ShoptetSEO Restart 2024: Tomáš Zahálka - Tajné SEO tipy pro Shoptet
SEO Restart 2024: Tomáš Zahálka - Tajné SEO tipy pro Shoptet
Taste
 
PPC Restart 2022: Jan Janoušek - Využijte maximální potenciál kampaně Perform...
PPC Restart 2022: Jan Janoušek - Využijte maximální potenciál kampaně Perform...PPC Restart 2022: Jan Janoušek - Využijte maximální potenciál kampaně Perform...
PPC Restart 2022: Jan Janoušek - Využijte maximální potenciál kampaně Perform...
Taste
 
SEO Restart 2023: Zdeněk Nešpor - Titánské weby
SEO Restart 2023: Zdeněk Nešpor - Titánské webySEO Restart 2023: Zdeněk Nešpor - Titánské weby
SEO Restart 2023: Zdeněk Nešpor - Titánské weby
Taste
 
AI Restart 2023: Anna Bohoněk - Praktické využití ChatGPT a automatizace v ka...
AI Restart 2023: Anna Bohoněk - Praktické využití ChatGPT a automatizace v ka...AI Restart 2023: Anna Bohoněk - Praktické využití ChatGPT a automatizace v ka...
AI Restart 2023: Anna Bohoněk - Praktické využití ChatGPT a automatizace v ka...
Taste
 
AI Restart 2023: Daniel Nytra - AI + e-shop + e-mailing
AI Restart 2023: Daniel Nytra - AI + e-shop + e-mailingAI Restart 2023: Daniel Nytra - AI + e-shop + e-mailing
AI Restart 2023: Daniel Nytra - AI + e-shop + e-mailing
Taste
 
Brand Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Strategie malé značky
Brand Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Strategie malé značkyBrand Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Strategie malé značky
Brand Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Strategie malé značky
Taste
 

What's hot (20)

AI Restart 2024: Ladislav Vitouš - AI v procesu PPC kampaní: Od přípravy prod...
AI Restart 2024: Ladislav Vitouš - AI v procesu PPC kampaní: Od přípravy prod...AI Restart 2024: Ladislav Vitouš - AI v procesu PPC kampaní: Od přípravy prod...
AI Restart 2024: Ladislav Vitouš - AI v procesu PPC kampaní: Od přípravy prod...
 
SEO Restart 2022: Marek Prokop - Analýza klíčových slov v R
SEO Restart 2022: Marek Prokop - Analýza klíčových slov v RSEO Restart 2022: Marek Prokop - Analýza klíčových slov v R
SEO Restart 2022: Marek Prokop - Analýza klíčových slov v R
 
PPC Restart 2022: Tomáš Komárek - 5 tipů na efektivnější B2B online marketing
PPC Restart 2022: Tomáš Komárek - 5 tipů na efektivnější B2B online marketingPPC Restart 2022: Tomáš Komárek - 5 tipů na efektivnější B2B online marketing
PPC Restart 2022: Tomáš Komárek - 5 tipů na efektivnější B2B online marketing
 
PPC Restart 2022: Lukáš Bartošek - Produktová analytika na sociálních sítích
PPC Restart 2022: Lukáš Bartošek - Produktová analytika na sociálních sítíchPPC Restart 2022: Lukáš Bartošek - Produktová analytika na sociálních sítích
PPC Restart 2022: Lukáš Bartošek - Produktová analytika na sociálních sítích
 
SEO Restart 2024: Martina Zrzavá Libřická - SEO & DEV: Jak na vývojáře od poc...
SEO Restart 2024: Martina Zrzavá Libřická - SEO & DEV: Jak na vývojáře od poc...SEO Restart 2024: Martina Zrzavá Libřická - SEO & DEV: Jak na vývojáře od poc...
SEO Restart 2024: Martina Zrzavá Libřická - SEO & DEV: Jak na vývojáře od poc...
 
PPC Restart 2022: Tomáš Hurt - Proč a jak využije PPC specialista BigQuery
PPC Restart 2022: Tomáš Hurt - Proč a jak využije PPC specialista BigQueryPPC Restart 2022: Tomáš Hurt - Proč a jak využije PPC specialista BigQuery
PPC Restart 2022: Tomáš Hurt - Proč a jak využije PPC specialista BigQuery
 
AI Restart 2024: Honza Slavík - Projektové řízení pod palbou AI
AI Restart 2024: Honza Slavík - Projektové řízení pod palbou AIAI Restart 2024: Honza Slavík - Projektové řízení pod palbou AI
AI Restart 2024: Honza Slavík - Projektové řízení pod palbou AI
 
PPC Restart 2022: Jan Kvasnička - Zvyšujte výkon kampaní díky optimalizaci vs...
PPC Restart 2022: Jan Kvasnička - Zvyšujte výkon kampaní díky optimalizaci vs...PPC Restart 2022: Jan Kvasnička - Zvyšujte výkon kampaní díky optimalizaci vs...
PPC Restart 2022: Jan Kvasnička - Zvyšujte výkon kampaní díky optimalizaci vs...
 
PPC Restart 2023: Ladislav Vitouš - AI pro PPC: Mezi hypem a realitou
PPC Restart 2023: Ladislav Vitouš - AI pro PPC: Mezi hypem a realitouPPC Restart 2023: Ladislav Vitouš - AI pro PPC: Mezi hypem a realitou
PPC Restart 2023: Ladislav Vitouš - AI pro PPC: Mezi hypem a realitou
 
SEO Restart 2022: Zdeněk Dvořák - Best practice pro organicky úspěšný článek:...
SEO Restart 2022: Zdeněk Dvořák - Best practice pro organicky úspěšný článek:...SEO Restart 2022: Zdeněk Dvořák - Best practice pro organicky úspěšný článek:...
SEO Restart 2022: Zdeněk Dvořák - Best practice pro organicky úspěšný článek:...
 
Optimalizace lead kampaní na základě kvality leadů a reálných prodejů
Optimalizace lead kampaní na základě kvality leadů a reálných prodejůOptimalizace lead kampaní na základě kvality leadů a reálných prodejů
Optimalizace lead kampaní na základě kvality leadů a reálných prodejů
 
AI Restart 2024: Alexander Bruna - AI transformace podnikání, od kreativy po ...
AI Restart 2024: Alexander Bruna - AI transformace podnikání, od kreativy po ...AI Restart 2024: Alexander Bruna - AI transformace podnikání, od kreativy po ...
AI Restart 2024: Alexander Bruna - AI transformace podnikání, od kreativy po ...
 
Social Restart 2022: David Čedík, Jana Plháková - Koheze Community management...
Social Restart 2022: David Čedík, Jana Plháková - Koheze Community management...Social Restart 2022: David Čedík, Jana Plháková - Koheze Community management...
Social Restart 2022: David Čedík, Jana Plháková - Koheze Community management...
 
PPC Restart 2022: Radek Laci - Jak najít rovnováhu mezi clickem a klikem
PPC Restart 2022: Radek Laci - Jak najít rovnováhu mezi clickem a klikemPPC Restart 2022: Radek Laci - Jak najít rovnováhu mezi clickem a klikem
PPC Restart 2022: Radek Laci - Jak najít rovnováhu mezi clickem a klikem
 
SEO Restart 2024: Tomáš Zahálka - Tajné SEO tipy pro Shoptet
SEO Restart 2024: Tomáš Zahálka - Tajné SEO tipy pro ShoptetSEO Restart 2024: Tomáš Zahálka - Tajné SEO tipy pro Shoptet
SEO Restart 2024: Tomáš Zahálka - Tajné SEO tipy pro Shoptet
 
PPC Restart 2022: Jan Janoušek - Využijte maximální potenciál kampaně Perform...
PPC Restart 2022: Jan Janoušek - Využijte maximální potenciál kampaně Perform...PPC Restart 2022: Jan Janoušek - Využijte maximální potenciál kampaně Perform...
PPC Restart 2022: Jan Janoušek - Využijte maximální potenciál kampaně Perform...
 
SEO Restart 2023: Zdeněk Nešpor - Titánské weby
SEO Restart 2023: Zdeněk Nešpor - Titánské webySEO Restart 2023: Zdeněk Nešpor - Titánské weby
SEO Restart 2023: Zdeněk Nešpor - Titánské weby
 
AI Restart 2023: Anna Bohoněk - Praktické využití ChatGPT a automatizace v ka...
AI Restart 2023: Anna Bohoněk - Praktické využití ChatGPT a automatizace v ka...AI Restart 2023: Anna Bohoněk - Praktické využití ChatGPT a automatizace v ka...
AI Restart 2023: Anna Bohoněk - Praktické využití ChatGPT a automatizace v ka...
 
AI Restart 2023: Daniel Nytra - AI + e-shop + e-mailing
AI Restart 2023: Daniel Nytra - AI + e-shop + e-mailingAI Restart 2023: Daniel Nytra - AI + e-shop + e-mailing
AI Restart 2023: Daniel Nytra - AI + e-shop + e-mailing
 
Brand Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Strategie malé značky
Brand Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Strategie malé značkyBrand Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Strategie malé značky
Brand Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Strategie malé značky
 

Similar to PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021

Libor Toporcer: Rok s Performance Max. Tipy, triky a odborné postrehy ako na ...
Libor Toporcer: Rok s Performance Max. Tipy, triky a odborné postrehy ako na ...Libor Toporcer: Rok s Performance Max. Tipy, triky a odborné postrehy ako na ...
Libor Toporcer: Rok s Performance Max. Tipy, triky a odborné postrehy ako na ...
Mergado technologies s. r. o.
 
PPC Restart 2024: Milan Cidilo - Tvorba kreatívy a Paid social kampaní s využ...
PPC Restart 2024: Milan Cidilo - Tvorba kreatívy a Paid social kampaní s využ...PPC Restart 2024: Milan Cidilo - Tvorba kreatívy a Paid social kampaní s využ...
PPC Restart 2024: Milan Cidilo - Tvorba kreatívy a Paid social kampaní s využ...
Taste
 
Ako na kampane pre e-shopy v Google Ads
Ako na kampane pre e-shopy v Google AdsAko na kampane pre e-shopy v Google Ads
Ako na kampane pre e-shopy v Google Ads
Mergado technologies s. r. o.
 
10 tipov pre výkonnostný online marketing
10 tipov pre výkonnostný online marketing10 tipov pre výkonnostný online marketing
10 tipov pre výkonnostný online marketing
VISIBILITY s.r.o.
 
Lubomir Jochim
Lubomir JochimLubomir Jochim
Lubomir Jochim
VIVnetworks
 
14 tipov pre eshopy v roku 2017
14 tipov pre eshopy v roku 201714 tipov pre eshopy v roku 2017
14 tipov pre eshopy v roku 2017
VISIBILITY s.r.o.
 
Ppc kampaň
Ppc kampaňPpc kampaň
Ppc kampaň
Drahoslav Madar
 
Lukáš Koprivňanský: Ako postupovať pri optimalizácii crawl budgetu
Lukáš Koprivňanský: Ako postupovať pri optimalizácii crawl budgetuLukáš Koprivňanský: Ako postupovať pri optimalizácii crawl budgetu
Lukáš Koprivňanský: Ako postupovať pri optimalizácii crawl budgetu
Basta digital
 
PPC Restart 2023: Lukáš Hvizdoš - Ako vyškálovať PMAX tak, aby sme dosiahli d...
PPC Restart 2023: Lukáš Hvizdoš - Ako vyškálovať PMAX tak, aby sme dosiahli d...PPC Restart 2023: Lukáš Hvizdoš - Ako vyškálovať PMAX tak, aby sme dosiahli d...
PPC Restart 2023: Lukáš Hvizdoš - Ako vyškálovať PMAX tak, aby sme dosiahli d...
Taste
 
Bohdan Fedor: Online kampane a ich dopad na biznis
Bohdan Fedor: Online kampane a ich dopad na biznisBohdan Fedor: Online kampane a ich dopad na biznis
Bohdan Fedor: Online kampane a ich dopad na biznismjezikova1
 
Bohdan Fedor - online kampane a ich dopad na biznis
Bohdan Fedor - online kampane a ich dopad na biznisBohdan Fedor - online kampane a ich dopad na biznis
Bohdan Fedor - online kampane a ich dopad na biznisBohdan Fedor
 
Workshop PPC reklama pre zaciatocnikov
Workshop PPC reklama pre zaciatocnikovWorkshop PPC reklama pre zaciatocnikov
Workshop PPC reklama pre zaciatocnikov
Daniel Zaicek
 
Zvýšte návštevnosť svojho webu a začnite zarábať!
Zvýšte návštevnosť svojho webu a začnite zarábať!Zvýšte návštevnosť svojho webu a začnite zarábať!
Zvýšte návštevnosť svojho webu a začnite zarábať!
B2B GROUP
 
Guru @ The Spot - Merania pre úspešný on-line business
Guru @ The Spot - Merania pre úspešný on-line businessGuru @ The Spot - Merania pre úspešný on-line business
Guru @ The Spot - Merania pre úspešný on-line businessIvan Debnár
 
Dalibor Cicman - Cesta od last click k markovmu modelu 18/08/2016
Dalibor Cicman - Cesta od last click k markovmu modelu 18/08/2016Dalibor Cicman - Cesta od last click k markovmu modelu 18/08/2016
Dalibor Cicman - Cesta od last click k markovmu modelu 18/08/2016
Dalibor Cicman
 
Facebook - Ako hacknúť performance kampane (ui42)
Facebook - Ako hacknúť performance kampane (ui42)Facebook - Ako hacknúť performance kampane (ui42)
Facebook - Ako hacknúť performance kampane (ui42)
Adriana Mučičková
 
Analytika a optimalizácia inzercie na vyhľadávačoch tovaru (GLAMI, Favi, Biano)
Analytika a optimalizácia inzercie na vyhľadávačoch tovaru (GLAMI, Favi, Biano)Analytika a optimalizácia inzercie na vyhľadávačoch tovaru (GLAMI, Favi, Biano)
Analytika a optimalizácia inzercie na vyhľadávačoch tovaru (GLAMI, Favi, Biano)
Mergado technologies s. r. o.
 
Automatizácia PPC Kampaní v Systéme Google AdWords
Automatizácia PPC Kampaní v Systéme Google AdWords Automatizácia PPC Kampaní v Systéme Google AdWords
Automatizácia PPC Kampaní v Systéme Google AdWords
Miroslav Reiter
 
Adam Pardel: Kampane na Facebooku nemajú význam
Adam Pardel: Kampane na Facebooku nemajú významAdam Pardel: Kampane na Facebooku nemajú význam
Adam Pardel: Kampane na Facebooku nemajú význam
mjezikova1
 
ČO SÚ TO PPC KAMPANE ?
ČO SÚ TO PPC KAMPANE ?ČO SÚ TO PPC KAMPANE ?
ČO SÚ TO PPC KAMPANE ?
Drahoslav Madar
 

Similar to PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021 (20)

Libor Toporcer: Rok s Performance Max. Tipy, triky a odborné postrehy ako na ...
Libor Toporcer: Rok s Performance Max. Tipy, triky a odborné postrehy ako na ...Libor Toporcer: Rok s Performance Max. Tipy, triky a odborné postrehy ako na ...
Libor Toporcer: Rok s Performance Max. Tipy, triky a odborné postrehy ako na ...
 
PPC Restart 2024: Milan Cidilo - Tvorba kreatívy a Paid social kampaní s využ...
PPC Restart 2024: Milan Cidilo - Tvorba kreatívy a Paid social kampaní s využ...PPC Restart 2024: Milan Cidilo - Tvorba kreatívy a Paid social kampaní s využ...
PPC Restart 2024: Milan Cidilo - Tvorba kreatívy a Paid social kampaní s využ...
 
Ako na kampane pre e-shopy v Google Ads
Ako na kampane pre e-shopy v Google AdsAko na kampane pre e-shopy v Google Ads
Ako na kampane pre e-shopy v Google Ads
 
10 tipov pre výkonnostný online marketing
10 tipov pre výkonnostný online marketing10 tipov pre výkonnostný online marketing
10 tipov pre výkonnostný online marketing
 
Lubomir Jochim
Lubomir JochimLubomir Jochim
Lubomir Jochim
 
14 tipov pre eshopy v roku 2017
14 tipov pre eshopy v roku 201714 tipov pre eshopy v roku 2017
14 tipov pre eshopy v roku 2017
 
Ppc kampaň
Ppc kampaňPpc kampaň
Ppc kampaň
 
Lukáš Koprivňanský: Ako postupovať pri optimalizácii crawl budgetu
Lukáš Koprivňanský: Ako postupovať pri optimalizácii crawl budgetuLukáš Koprivňanský: Ako postupovať pri optimalizácii crawl budgetu
Lukáš Koprivňanský: Ako postupovať pri optimalizácii crawl budgetu
 
PPC Restart 2023: Lukáš Hvizdoš - Ako vyškálovať PMAX tak, aby sme dosiahli d...
PPC Restart 2023: Lukáš Hvizdoš - Ako vyškálovať PMAX tak, aby sme dosiahli d...PPC Restart 2023: Lukáš Hvizdoš - Ako vyškálovať PMAX tak, aby sme dosiahli d...
PPC Restart 2023: Lukáš Hvizdoš - Ako vyškálovať PMAX tak, aby sme dosiahli d...
 
Bohdan Fedor: Online kampane a ich dopad na biznis
Bohdan Fedor: Online kampane a ich dopad na biznisBohdan Fedor: Online kampane a ich dopad na biznis
Bohdan Fedor: Online kampane a ich dopad na biznis
 
Bohdan Fedor - online kampane a ich dopad na biznis
Bohdan Fedor - online kampane a ich dopad na biznisBohdan Fedor - online kampane a ich dopad na biznis
Bohdan Fedor - online kampane a ich dopad na biznis
 
Workshop PPC reklama pre zaciatocnikov
Workshop PPC reklama pre zaciatocnikovWorkshop PPC reklama pre zaciatocnikov
Workshop PPC reklama pre zaciatocnikov
 
Zvýšte návštevnosť svojho webu a začnite zarábať!
Zvýšte návštevnosť svojho webu a začnite zarábať!Zvýšte návštevnosť svojho webu a začnite zarábať!
Zvýšte návštevnosť svojho webu a začnite zarábať!
 
Guru @ The Spot - Merania pre úspešný on-line business
Guru @ The Spot - Merania pre úspešný on-line businessGuru @ The Spot - Merania pre úspešný on-line business
Guru @ The Spot - Merania pre úspešný on-line business
 
Dalibor Cicman - Cesta od last click k markovmu modelu 18/08/2016
Dalibor Cicman - Cesta od last click k markovmu modelu 18/08/2016Dalibor Cicman - Cesta od last click k markovmu modelu 18/08/2016
Dalibor Cicman - Cesta od last click k markovmu modelu 18/08/2016
 
Facebook - Ako hacknúť performance kampane (ui42)
Facebook - Ako hacknúť performance kampane (ui42)Facebook - Ako hacknúť performance kampane (ui42)
Facebook - Ako hacknúť performance kampane (ui42)
 
Analytika a optimalizácia inzercie na vyhľadávačoch tovaru (GLAMI, Favi, Biano)
Analytika a optimalizácia inzercie na vyhľadávačoch tovaru (GLAMI, Favi, Biano)Analytika a optimalizácia inzercie na vyhľadávačoch tovaru (GLAMI, Favi, Biano)
Analytika a optimalizácia inzercie na vyhľadávačoch tovaru (GLAMI, Favi, Biano)
 
Automatizácia PPC Kampaní v Systéme Google AdWords
Automatizácia PPC Kampaní v Systéme Google AdWords Automatizácia PPC Kampaní v Systéme Google AdWords
Automatizácia PPC Kampaní v Systéme Google AdWords
 
Adam Pardel: Kampane na Facebooku nemajú význam
Adam Pardel: Kampane na Facebooku nemajú významAdam Pardel: Kampane na Facebooku nemajú význam
Adam Pardel: Kampane na Facebooku nemajú význam
 
ČO SÚ TO PPC KAMPANE ?
ČO SÚ TO PPC KAMPANE ?ČO SÚ TO PPC KAMPANE ?
ČO SÚ TO PPC KAMPANE ?
 

More from Taste

AI Date #2: Barbora Malinovská - Umělá inteligence - hard human problem
AI Date #2: Barbora Malinovská - Umělá inteligence - hard human problemAI Date #2: Barbora Malinovská - Umělá inteligence - hard human problem
AI Date #2: Barbora Malinovská - Umělá inteligence - hard human problem
Taste
 
PPC Restart 2024: Aneta Holá - Příprava na konec 3rd party cookies z pohledu...
PPC Restart 2024: Aneta Holá - Příprava na konec 3rd party cookies z pohledu...PPC Restart 2024: Aneta Holá - Příprava na konec 3rd party cookies z pohledu...
PPC Restart 2024: Aneta Holá - Příprava na konec 3rd party cookies z pohledu...
Taste
 
PPC Restart 2024: Jan Tichý - Dejte sbohem 3rd party cookies
PPC Restart 2024: Jan Tichý - Dejte sbohem 3rd party cookiesPPC Restart 2024: Jan Tichý - Dejte sbohem 3rd party cookies
PPC Restart 2024: Jan Tichý - Dejte sbohem 3rd party cookies
Taste
 
PPC Restart 2024: Vít Rutkovský - Jak AI a hluboké učení transformují persona...
PPC Restart 2024: Vít Rutkovský - Jak AI a hluboké učení transformují persona...PPC Restart 2024: Vít Rutkovský - Jak AI a hluboké učení transformují persona...
PPC Restart 2024: Vít Rutkovský - Jak AI a hluboké učení transformují persona...
Taste
 
PPC Restart 2024: Zuzana Slepánková - Od experta k lídrovi: cesta k úspěšném...
PPC Restart 2024: Zuzana Slepánková - Od experta k lídrovi: cesta k úspěšném...PPC Restart 2024: Zuzana Slepánková - Od experta k lídrovi: cesta k úspěšném...
PPC Restart 2024: Zuzana Slepánková - Od experta k lídrovi: cesta k úspěšném...
Taste
 
PPC Restart 2024: Roman Doležal - Jde to i bez cookies?
PPC Restart 2024: Roman Doležal - Jde to i bez cookies?PPC Restart 2024: Roman Doležal - Jde to i bez cookies?
PPC Restart 2024: Roman Doležal - Jde to i bez cookies?
Taste
 
PPC Restart 2024: Jiří Hradský - Využívání dat pro PPC z pohledu práva
PPC Restart 2024: Jiří Hradský - Využívání dat pro PPC z pohledu právaPPC Restart 2024: Jiří Hradský - Využívání dat pro PPC z pohledu práva
PPC Restart 2024: Jiří Hradský - Využívání dat pro PPC z pohledu práva
Taste
 
PPC Restart 2024: Petr Bureš - Jak zbytečně nepálit peníze za špatný traffic?
PPC Restart 2024: Petr Bureš - Jak zbytečně nepálit peníze za špatný traffic?PPC Restart 2024: Petr Bureš - Jak zbytečně nepálit peníze za špatný traffic?
PPC Restart 2024: Petr Bureš - Jak zbytečně nepálit peníze za špatný traffic?
Taste
 
PPC Restart 2024: Vít Janda - E-commerce a Generace Z pohledem výkonnostního ...
PPC Restart 2024: Vít Janda - E-commerce a Generace Z pohledem výkonnostního ...PPC Restart 2024: Vít Janda - E-commerce a Generace Z pohledem výkonnostního ...
PPC Restart 2024: Vít Janda - E-commerce a Generace Z pohledem výkonnostního ...
Taste
 
PPC Restart 2024: David Janoušek - Nepostradatelné dovednosti marketéra v roc...
PPC Restart 2024: David Janoušek - Nepostradatelné dovednosti marketéra v roc...PPC Restart 2024: David Janoušek - Nepostradatelné dovednosti marketéra v roc...
PPC Restart 2024: David Janoušek - Nepostradatelné dovednosti marketéra v roc...
Taste
 
E-mail Date #2: Jan Krčmář - Retence a RFM: jak pomocí e-mailingu navýšit hod...
E-mail Date #2: Jan Krčmář - Retence a RFM: jak pomocí e-mailingu navýšit hod...E-mail Date #2: Jan Krčmář - Retence a RFM: jak pomocí e-mailingu navýšit hod...
E-mail Date #2: Jan Krčmář - Retence a RFM: jak pomocí e-mailingu navýšit hod...
Taste
 
Project Restart 2024: Jiří Langr - Mytologie projektů
Project Restart 2024: Jiří Langr - Mytologie projektůProject Restart 2024: Jiří Langr - Mytologie projektů
Project Restart 2024: Jiří Langr - Mytologie projektů
Taste
 
Project Restart 2024: Jan Řezáč - Nahradí AI projektové manažery?
Project Restart 2024: Jan Řezáč - Nahradí AI projektové manažery?Project Restart 2024: Jan Řezáč - Nahradí AI projektové manažery?
Project Restart 2024: Jan Řezáč - Nahradí AI projektové manažery?
Taste
 
Project Restart 2024: Hana Březinová - Psychologické tipy pro práci s lidmi n...
Project Restart 2024: Hana Březinová - Psychologické tipy pro práci s lidmi n...Project Restart 2024: Hana Březinová - Psychologické tipy pro práci s lidmi n...
Project Restart 2024: Hana Březinová - Psychologické tipy pro práci s lidmi n...
Taste
 
Project Restart 2024: Martin Vasquez - Inteligence je schopnost reagovat na z...
Project Restart 2024: Martin Vasquez - Inteligence je schopnost reagovat na z...Project Restart 2024: Martin Vasquez - Inteligence je schopnost reagovat na z...
Project Restart 2024: Martin Vasquez - Inteligence je schopnost reagovat na z...
Taste
 
Project Restart 2024: Pavel Minář - Procesy pro lepší projekty
Project Restart 2024: Pavel Minář - Procesy pro lepší projektyProject Restart 2024: Pavel Minář - Procesy pro lepší projekty
Project Restart 2024: Pavel Minář - Procesy pro lepší projekty
Taste
 
Project Restart 2024: Karel Smutný - Specializace patří do 19. století
Project Restart 2024: Karel Smutný - Specializace patří do 19. stoletíProject Restart 2024: Karel Smutný - Specializace patří do 19. století
Project Restart 2024: Karel Smutný - Specializace patří do 19. století
Taste
 
Project Restart 2024: Lenka Auerová - Budování holistické organizace
Project Restart 2024: Lenka Auerová - Budování holistické organizaceProject Restart 2024: Lenka Auerová - Budování holistické organizace
Project Restart 2024: Lenka Auerová - Budování holistické organizace
Taste
 
E-mail Date #2: Jakub Kalvoda a Barbora Pavlíčková - Jak si udržet skvělé výs...
E-mail Date #2: Jakub Kalvoda a Barbora Pavlíčková - Jak si udržet skvělé výs...E-mail Date #2: Jakub Kalvoda a Barbora Pavlíčková - Jak si udržet skvělé výs...
E-mail Date #2: Jakub Kalvoda a Barbora Pavlíčková - Jak si udržet skvělé výs...
Taste
 
E-mail Date #2: Kazimír Krysta - CDP jako stavební kámen retence
E-mail Date #2: Kazimír Krysta - CDP jako stavební kámen retenceE-mail Date #2: Kazimír Krysta - CDP jako stavební kámen retence
E-mail Date #2: Kazimír Krysta - CDP jako stavební kámen retence
Taste
 

More from Taste (20)

AI Date #2: Barbora Malinovská - Umělá inteligence - hard human problem
AI Date #2: Barbora Malinovská - Umělá inteligence - hard human problemAI Date #2: Barbora Malinovská - Umělá inteligence - hard human problem
AI Date #2: Barbora Malinovská - Umělá inteligence - hard human problem
 
PPC Restart 2024: Aneta Holá - Příprava na konec 3rd party cookies z pohledu...
PPC Restart 2024: Aneta Holá - Příprava na konec 3rd party cookies z pohledu...PPC Restart 2024: Aneta Holá - Příprava na konec 3rd party cookies z pohledu...
PPC Restart 2024: Aneta Holá - Příprava na konec 3rd party cookies z pohledu...
 
PPC Restart 2024: Jan Tichý - Dejte sbohem 3rd party cookies
PPC Restart 2024: Jan Tichý - Dejte sbohem 3rd party cookiesPPC Restart 2024: Jan Tichý - Dejte sbohem 3rd party cookies
PPC Restart 2024: Jan Tichý - Dejte sbohem 3rd party cookies
 
PPC Restart 2024: Vít Rutkovský - Jak AI a hluboké učení transformují persona...
PPC Restart 2024: Vít Rutkovský - Jak AI a hluboké učení transformují persona...PPC Restart 2024: Vít Rutkovský - Jak AI a hluboké učení transformují persona...
PPC Restart 2024: Vít Rutkovský - Jak AI a hluboké učení transformují persona...
 
PPC Restart 2024: Zuzana Slepánková - Od experta k lídrovi: cesta k úspěšném...
PPC Restart 2024: Zuzana Slepánková - Od experta k lídrovi: cesta k úspěšném...PPC Restart 2024: Zuzana Slepánková - Od experta k lídrovi: cesta k úspěšném...
PPC Restart 2024: Zuzana Slepánková - Od experta k lídrovi: cesta k úspěšném...
 
PPC Restart 2024: Roman Doležal - Jde to i bez cookies?
PPC Restart 2024: Roman Doležal - Jde to i bez cookies?PPC Restart 2024: Roman Doležal - Jde to i bez cookies?
PPC Restart 2024: Roman Doležal - Jde to i bez cookies?
 
PPC Restart 2024: Jiří Hradský - Využívání dat pro PPC z pohledu práva
PPC Restart 2024: Jiří Hradský - Využívání dat pro PPC z pohledu právaPPC Restart 2024: Jiří Hradský - Využívání dat pro PPC z pohledu práva
PPC Restart 2024: Jiří Hradský - Využívání dat pro PPC z pohledu práva
 
PPC Restart 2024: Petr Bureš - Jak zbytečně nepálit peníze za špatný traffic?
PPC Restart 2024: Petr Bureš - Jak zbytečně nepálit peníze za špatný traffic?PPC Restart 2024: Petr Bureš - Jak zbytečně nepálit peníze za špatný traffic?
PPC Restart 2024: Petr Bureš - Jak zbytečně nepálit peníze za špatný traffic?
 
PPC Restart 2024: Vít Janda - E-commerce a Generace Z pohledem výkonnostního ...
PPC Restart 2024: Vít Janda - E-commerce a Generace Z pohledem výkonnostního ...PPC Restart 2024: Vít Janda - E-commerce a Generace Z pohledem výkonnostního ...
PPC Restart 2024: Vít Janda - E-commerce a Generace Z pohledem výkonnostního ...
 
PPC Restart 2024: David Janoušek - Nepostradatelné dovednosti marketéra v roc...
PPC Restart 2024: David Janoušek - Nepostradatelné dovednosti marketéra v roc...PPC Restart 2024: David Janoušek - Nepostradatelné dovednosti marketéra v roc...
PPC Restart 2024: David Janoušek - Nepostradatelné dovednosti marketéra v roc...
 
E-mail Date #2: Jan Krčmář - Retence a RFM: jak pomocí e-mailingu navýšit hod...
E-mail Date #2: Jan Krčmář - Retence a RFM: jak pomocí e-mailingu navýšit hod...E-mail Date #2: Jan Krčmář - Retence a RFM: jak pomocí e-mailingu navýšit hod...
E-mail Date #2: Jan Krčmář - Retence a RFM: jak pomocí e-mailingu navýšit hod...
 
Project Restart 2024: Jiří Langr - Mytologie projektů
Project Restart 2024: Jiří Langr - Mytologie projektůProject Restart 2024: Jiří Langr - Mytologie projektů
Project Restart 2024: Jiří Langr - Mytologie projektů
 
Project Restart 2024: Jan Řezáč - Nahradí AI projektové manažery?
Project Restart 2024: Jan Řezáč - Nahradí AI projektové manažery?Project Restart 2024: Jan Řezáč - Nahradí AI projektové manažery?
Project Restart 2024: Jan Řezáč - Nahradí AI projektové manažery?
 
Project Restart 2024: Hana Březinová - Psychologické tipy pro práci s lidmi n...
Project Restart 2024: Hana Březinová - Psychologické tipy pro práci s lidmi n...Project Restart 2024: Hana Březinová - Psychologické tipy pro práci s lidmi n...
Project Restart 2024: Hana Březinová - Psychologické tipy pro práci s lidmi n...
 
Project Restart 2024: Martin Vasquez - Inteligence je schopnost reagovat na z...
Project Restart 2024: Martin Vasquez - Inteligence je schopnost reagovat na z...Project Restart 2024: Martin Vasquez - Inteligence je schopnost reagovat na z...
Project Restart 2024: Martin Vasquez - Inteligence je schopnost reagovat na z...
 
Project Restart 2024: Pavel Minář - Procesy pro lepší projekty
Project Restart 2024: Pavel Minář - Procesy pro lepší projektyProject Restart 2024: Pavel Minář - Procesy pro lepší projekty
Project Restart 2024: Pavel Minář - Procesy pro lepší projekty
 
Project Restart 2024: Karel Smutný - Specializace patří do 19. století
Project Restart 2024: Karel Smutný - Specializace patří do 19. stoletíProject Restart 2024: Karel Smutný - Specializace patří do 19. století
Project Restart 2024: Karel Smutný - Specializace patří do 19. století
 
Project Restart 2024: Lenka Auerová - Budování holistické organizace
Project Restart 2024: Lenka Auerová - Budování holistické organizaceProject Restart 2024: Lenka Auerová - Budování holistické organizace
Project Restart 2024: Lenka Auerová - Budování holistické organizace
 
E-mail Date #2: Jakub Kalvoda a Barbora Pavlíčková - Jak si udržet skvělé výs...
E-mail Date #2: Jakub Kalvoda a Barbora Pavlíčková - Jak si udržet skvělé výs...E-mail Date #2: Jakub Kalvoda a Barbora Pavlíčková - Jak si udržet skvělé výs...
E-mail Date #2: Jakub Kalvoda a Barbora Pavlíčková - Jak si udržet skvělé výs...
 
E-mail Date #2: Kazimír Krysta - CDP jako stavební kámen retence
E-mail Date #2: Kazimír Krysta - CDP jako stavební kámen retenceE-mail Date #2: Kazimír Krysta - CDP jako stavební kámen retence
E-mail Date #2: Kazimír Krysta - CDP jako stavební kámen retence
 

PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021

 • 1. FB ads Strategy Framework 2k21 MILAN CIDILO, 6clickz
 • 3. Strata dát - o čo sme prišli? ● 28 day attribution window ● Oneskorené a kalkulované/modelované data ● Opted-out užívatelia - 1 prioritizovaný event (7DCW) ● Atribúcia a priraďovanie konverzných dát (FB BM) ● Kalkulované/modelované ROAS a purchase dáta ● Breakdown - demografia ● Musíme sa pozerať na veci viac holisticky
 • 4. Attribution Window ● Pôvodné atribučné okno 28-day click/1-day view ● Nové atribučné okno 7-day click/1-day view ● ALE: 7-day click (ako default) pre opted out ● 23.9.2021 Facebook doplnil 7dc / 1dv pre opted out užívateľov (modelované dáta) ● Posledné informácie uvádzajú 15% under- reporting
 • 5. Ako sa nás to dotkne? iOS predsa nemá veľký podiel v ČR
 • 7. Zmena prístupu a optimalizácie ● Facebook Ads Manager ● Google Analytics ● Post Purchase Surveys ● Delayed Attribution Multipliers ● Celkový výkon a prínos Facebooku + vplyv na ďalšie marketingové kanály
 • 8. Porovnajte si rôzne atribučné okná
 • 9. Porovnajte si rôzne atribučné okná
 • 10. Porovnajte si rôzne atribučné okná
 • 11. Prepojenie dát z GA a Facebooku utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_cam paign={{campaign.name}}&utm_content={{adset.na me}}&utm_term={{adset.id}} / {{ad.id}}
 • 12. Prepojenie dát z GA a Facebooku
 • 13. Existuje ideálne riešenie? Musíme pristupovať k FB ads komplexne.
 • 14. MER = Marketing Efficiency Ratio a.k.a. Blended ROAS ● Total revenue ÷ Total ad spend ● Celkový pohľad na e-shop ● Dynamické KPI na základe marže (tROAS/tPNO)
 • 17. Nový a častý buzzword: Scaling ● Scaling umožňuje kontinuálny rast Facebook ad účtu použitím udržateľných postupov tak, aby ste mohli v čase spendovať viac pri rovnakom alebo vyššom ROAS/PNO.
 • 18. Vertikálny vs. Horizontálny scaling ● Vertikálny Scaling = zvyšovanie rozpočtu. ● Horizontálny Scaling = rozširovanie účtu o ďalšie publiká/cielenia, viac ponúk v reklamách naprieč celým funnelom a celkovo všetko iné, čo nie je len zvyšovanie rozpočtu na existujúcich ad setoch.
 • 19. Zamerajte sa primárne metriky. CPM a CTR.
 • 20. Ako vplýva CTR na CPC? Je to klišé, no testujte veľa kreatív.
 • 21.
 • 25. Určite je potrebné brať do úvahy audience burnout.
 • 26. Audience burnout ● Typický prípad: 1% lookalike z top zákazníkov fungoval super, ale pri zvyšovaní rozpočtu začalo rásť aj CPA. ● Facebook algoritmus prinesie najlepších konvertujúcich z publika hneď na ZAČIATKU. ● -> Riešením je horizontálny scaling!
 • 27. ● Najlepších konvertujúcich z publika hneď na ZAČIATKU. ● Pri zvýšení rozpočtu zobrazí Facebook reklamu viac ľuďom v rovnakom publiku = menej zákazníkov za vyššie CPA/CPL.
 • 28. Pri optimalizácii často pracujeme s vlastnými metrikami ● “See more” Rate ○ ((Clicks (All)-Link clicks-Post reactions-Post comments- Post share) / Impressions ● Click Quality ○ Landing Page Views / Link Clicks ● ATC Rate ○ ATC / Landing Page Views ● ATC to PUR ratio ○ Purchases / Adds to Cart ● ROMI
 • 29.
 • 30. FTIR: First Time Impression Ratio
 • 31. FTIR: First Time Impression Ratio
 • 32. FTIR: First Time Impression Ratio
 • 33. A konečne stratégia a štruktúra kampaní
 • 34. Úspešná štruktúra alokácia rozpočtu v jednotlivých častiach funnelu
 • 35.
 • 36.
 • 37.
 • 38. Používajte INT a LAL stacks
 • 39. Stacks = rôzne publiká zoskupené v jednom ad sete v CBO kampani Príklad v Interest CBO kampane pre klienta, ktorý predáva outdoorove vybavenie a oblečenie. Kampaň: Značky outdoorových nadšencov a segmenty záujmov ● Ad set 1: Yeti, REI, Patagonia ● Ad set 2: Mountain Biking, Camping, Climbing
 • 40. Lookalike Stacks Príklad v Lookalike kampani Kampaň 1: High Value LAL ● Ad set 1: 180 Day PUR 2% LAL, 180 Day ATC 2% LAL, 180 Day Email Opens 2% LAL Kampaň 2: Low Value LAL ● Ad set 1: 90 Day View Content 2% LAL, Email List 2% LAL, 365 Social Engagers 2% LAL
 • 41. Otestujte si jednotlivé publiká - použite ABO framework Kampaň (každý ad set vlastný rozpočet): ● Ad set 1: 180 Day PUR 2% LAL ● Ad set 2: 180 Day ATC 2% LAL ● Ad set 3: 180 Day Email Opens 2% LAL ● Ad set 4: 90 Day View Content 2% LAL ● Ad set 5: 365 Social Engagers 2% LAL ● Ad set 6: Yeti ● Ad set 7: REI ● Ad set 8: Patagonia
 • 42. Best practice a PRO tipy
 • 43. Pipes = CBO / Cost Cap kampane ● +20-30 % tCPA prvotný Cost Cap setup ● 48-72h, potom -5 % každých 24h k najnižšiemu CPA ● Dostatok času, nemusí čerpať rozpočty v learning fáze ● Veľmi dobré výsledky ● Pozor! na správne nastavenie rozpočtov ● 30 % rozpočtu utratí learning fáza
 • 44. CBO a chyby pri úvodnom nastavení
 • 45. CBO a chyby - budget a KPIs ● Príliš mnoho kampaní x ad setov x reklám ● Daily budget = Cost Cap x 7.14 x počet Ad setov ● Ak sa kampaň nerozbieha nepanikárte ● Okamžite zvyšovať budget a Cost Cap je chyba, pracujte miesto toho s kreatívou a copy ● Chybou sú rovnako aj príliš vysoko nastavené Cost caps - Facebook hľadá užívateľov za túto cenu
 • 46. Max. počet ad setov (kalkulačka) ● Konsolidácia účtu (stacks) ● Learning limited je častokrát nesprávne nastavený rozpočet
 • 47. Najnovšie poznatky z kampaní ● Myslite na to, že všetko je potrebné otestovať ● V posledných dňoch nám funguje aj BidCap ● Rovnako nie všade funguje CBO, a preto nasadzujeme ABO ● Stabilita celého Facebook ads ekosystému hapruje kvôli iOS14, a preto berte moje informácie ako inšpiráciu
 • 51.
 • 52.
 • 53.
 • 54.
 • 55.
 • 56.
 • 57. Začnite používať UGC ● Nízkonákladová, originálna a dôveryhodná kreatíva ● Recenzie, fotky a jednoduché videá pôsobia medzi príspevkami užívateľov natívne a zároveň podnecujú k akcii ● Jednoduchá a pomerne rýchla príprava v pomere k výkonu, ktorý prinesie
 • 59. Metóda DSN ● Duplicate Start New ● Publikum, ktoré by ste chceli otestovať alebo publikum, ktoré historicky fungovalo podstatne lepšie. Začnite s novým ad setom alebo kompletne novou kampaňou. ● TIP: Ak sa jedná o CBO kampaň, tak nepridávajte nový ad set do existujúcej kampane.
 • 60. Testing: Validation Station Validácia novej kreatívy naprieč funnelom
 • 61. Validation Station ● Nové kreatívy nasadím do týchto 2 segmentov publík ○ 180 ATC / 180 PUR / Email list ○ 2% alebo 4% LLA z publík uvedených vyššie ● Denný spend do výšky 2x môjho tCPA na ad set na deň ● Test beží 72 hodín (je to individuálne) ● Kreatívy nasadíme v BOF aj TOF kampaniach, aby som uvidel ako na to budú reagovať jednotlivé segmenty
 • 62. Dynamic Creative Ads (DCA) ● Ujasnite si, čo chcete vo výsledku testu zistiť ● Netestuje príliš odlišné kreatívy ● Nepoužívajte príliš veľa premenných ● Určite si na začiatku kontrolnú skupinu
 • 64. Čo si z prednášky odniesť? ● Začnite vyhodnocovať kampane a prínos pre celý eshop ● Naučte klientov pracovať s MER / Blended ROAS ● Prepojte si dáta z Facebooku a GA ● Zapracujte viac na vertikálnom scalingu ● Konsolidácia účtu ● Testujte veľa kreatív!