SlideShare a Scribd company logo
Biznis modely
Ukážky biznis modelov, nástroje na ich
tvorbu a testovanie v digitálnom svete.
INTERACTIVE / DESIGN / TECHNOLOGIES / ADVERTISING
BRATISLAVA / BANSKÁ BYSTRICA / BARCELONA
VÝVOJ NA
TRHU
Výkyvy a pokles
v rôznych
segmentoch
trhu
Výkyvy a pokles
v rôznych
segmentoch
trhu
AKTÍVA
Aktíva firmy
„Akékoľvek aktíva, ktoré dnes máte
k dispozícií sa dajú využiť pre nové
produkty či služby.“
Aktíva firmy
„Akékoľvek aktíva, ktoré dnes máte
k dispozícií sa dajú využiť pre nové
produkty či služby.“
Databázy
zákazníkov
Postavenie
na trhu – Brand
Ecommerce
potenciál
Sieť kamenných
predajní
Alokovaný
media priestor Vlastný content Know-how
KLASICKÉ
BIZNIS MODELY
Franchise
model
Razor and
Blades
Jeden produkt zdarma alebo
za veľmi nízku cenu,
komplementárny produkt s vysokou
maržou
Gillette - Strojček vs. Žiletky
HP, Canon - Tlačiarne vs. Tonery
Advertisement
based model
for content
Predaj bannerového inventory
Pay per click inventory
Rôzne reklamné formáty
Spravodajské portály
Ecommerce, rôzne ďalšie portále
s vysokou návštevnosťou
Brokerage /
Marketplace
model
Platforma si berie odmenu / províziu
z predaja tovaru uskutočneného na tejto
platforme
Predaj fyzického tovaru (eBay, Alibaba)
Prenájom služieb (Uber, AirBnB)
Predaj virtuálneho tovaru (Apple store)
Multilevel
marketing
Konvertovanie časti zákazníkov
na predajcov (AmWay, Lyoness,
Oriflame, Tupperware)
Ďalšie klasické
biznis modely
Distribútor tovarov a služieb
Massmarket – Maloobchod (Tesco, Lidl, Kaufland)
Zameranie sa na špecifický segment, medzeru na trhu –
niche (DM drogéria)
Private sales club
Každý deň / týždeň jeden produkt / nová sada (Tchibo)
Bricks and clicks model (Hej.sk, Datart)
Produkcia fyzického a virtuálneho
tovaru, poskytovanie služieb
Priamy predaj koncovému zákazníkovi
Predaj distribútorom, sieťam a veľkoobchodníkom
Výhradné zastúpenie obchodu na určitom území
NOVÉ BIZNIS
MODELY
Landlord model for
renting goods
Prenájom virtuálneho tovaru ako hudba,
knihy
(Spotify, Scribd)
Freemium
model
Poskytovanie služby
v plnohodnotnom režime zdarma,
prémiové funkcie za poplatok.
Zdarma služba generuje buzz,
užívateľskú základňu
(Finstat.sk, Google business apps)
Selling
customer
data
Predaj užívateľských dát tretím
osobám, napr. na cielenú reklamu
(Facebook, Instagram)
Groupon
model
Poskytovateľ tovaru alebo
služby získava objem / traffic,
nákupca zľavu a platforma
províziu. Win-win-win model.
(Zlavomat.sk, zľavadna.sk)
Crowd
sourcing
model
Startup projekty získavajú peniaze
od veľkého množstva malých investorov
(kickstarter.com, indiegogo.com)
In-app
commerce
Mobilné aplikácie a hry sú na stiahnutie
zdarma, avšak za dodatočné príplatky
si užívatelia môžu dokúpiť rôzne
rozšírenia priamo v aplikácii / hre.
Subscription
based model
Predávania tovaru ako služby za mesačný
poplatok GaaS (Good as a Service) -
dollarshaveclub.com, honest.com
Predaj software ako služby SaaS
(Software as a Service)
Subscription
based model
Predávania tovaru ako služby za mesačný
poplatok GaaS (Good as a Service) -
dollarshaveclub.com, honest.com
Predaj software ako služby SaaS
(Software as a Service)
Ďaľšie novodobé
biznis modely
No-frills model
Osekanie produktu a jeho nákladov na minimum
a predávanie core služieb za lowcost cenu. (Ryanair)
Certification & verification
Poplatky za verifikovanie služieb, napr. v oblasti
zabezpečenia. (Verisign)
Subscription based model
Predávania softwérovej služby ako SaaS. (Software as a
Service – Basecamp, Windows Azure)
Lead generation and affiliate marketing
Poskytovanie platformy, kde môžeme za províziu ponúkať
služby tretej strany.
Listing fee model
Poplatok od tretej strany za zvýraznenie pozície.
(realitné / bazár / job portále)
Micropayment for content /
Paywalls
Odomykanie obsahu, dodatočných funkcií. (Piano)
Open source model
Free software, avšak platí sa za customizáciu, správu a
support. (Linux)
NÁSTROJE NA
TVORBU BIZNIS
MODELOV
PRÍSTUPY
K TVORBE
DIGITAL
PRODUKTOV
Launch
produktu a
komunikácia
Vývoj
produktu
Produkt idea
Oddelenie:
Stratégie,
Produktov,
Marketingu,
Obchodu
Produktová
stratégiaKomunikač
ná stratégia
Finančná
analýza Biznis
stratégia
Prieskum
trhu
Launch
produktu a
komunikácia
Vývoj
produktu
Oddelenie:
Stratégie,
Produktov,
Marketingu,
Obchodu
Produktová
stratégiaKomunikač
ná stratégia
Finančná
analýza Biznis
stratégia
Prieskum
trhu
Produkt idea
Prototype-
ing
Uživateľ-
ské
testovanie
UX
stratégia a
a dizajn
prototypu
Launch MVP
produktu a
komunikácia
Pretotype
Oddelenie:
Stratégie,
Produktov,
Marketingu,
Obchodu
Produktová
stratégiaKomunikač
ná stratégia
Finančná
analýza Biznis
stratégia
Prieskum
trhu
Produkt idea
Testovanie
a
overovanie v
online
prostredí
UX a
dizajn,
Digital
marketing
Prototype
Uživateľ-
ské
testovanie
UX
stratégia a
a dizajn
prototypu
Roadmap
produktu
PRETOTYPING
“Make sure you are building the right it
before you build it right”
Čo je to pretotyping?
Testovanie prvotného zámeru, overenie biznis modelu, záujmu užívateľov nového
produktu nasimulovaním jeho “core experience” s najnižšou možnou investíciou
času a peňazí.
Pretotyping je cesta k testovaniu produktovej idei rýchlo a lacno vytvorením
extrémne jednoduchej verzie produktu, ktorá pomôže validovať predpoklad /
hypotézu "If we build it, they will use it.“
Market validation, right ideas
to market – faster, cheaper
and easier.
Čo je to pretotype?
Pretotype je mock-up (simulácia, náhľad)
predpokladaného produktu alebo služby, ktorý
môže byť vytvorený v minútach, hodinách,
dňoch namiesto týždňov, mesiacov a rokov.
Prečo využívať pretotype-ing?
Firmy a ich vývojové-produktové tímy investujú obrovské množstvo času a
energie do „cool“ funkcií produktu, opakovane ho testujú a debugujú, ladia
ho k dokonalosti a nakoniec zistia, že všetok čas, energia, investície boli
zbytočné
– vybudovali niečo čo ľudia a uživatelia nechcú, nepotrebujú a nebudú
používať.
Výhody pretotype-ingu
„Try it before you fly it“
• Zistenie záujmu cieľovej skupiny užívateľov o produkt (ešte pred samotným
vývojom finálneho produktu alebo MVP (Minimum Viable Product)
• Zistenie aká je „core feature“ a „core experience“ nového potenciálneho
produktu a následne zameranie sa na túto hodnotu
• Možnosť robiť opakovane chyby a učiť sa z nich (metóda pokus, omyl) bez toho
aby utrpela reputácia firmy, značky (pretotype môžeme robiť pod novým
názvom, značkou ktorá nesúvisí so značkou firmy..)
• Finančne, časovo, zdrojovo efektívne riešenie
• Rýchla, cost effective validácia produktovej idei založená na real-world dátach,
hodnotných feedback-och od užívateľov
Rozdieľ medzi prototype a pretotype
Prototype ciele = Odpovede na otázky ohľadne správneho fungovania a UX produktu
-Pracuje produkt ako sme očakávali?
-Máme dobre zadefinovanú UX stratégiu?
Pretotype ciele = Odpovede na otázky ohľadne záujmu užívateľov o produkt
-Zaujíma náš produkt cieľovú skupinu užívateľov?
-Bude náš produkt používať zvolená cieľová skupina?
-Má hodnotu pre užívateľov? (registrujú sa?, stiahnu si aplikáciu?, zaplatia za produkt?)
CASE
STUDY
FALCK
SCR
IT know-how
Marketing know-how
Media know-how
Design know-how
Business Lab
Pretotype
&
Prototype
Produkt
idea
zákazníka
Výskum a
dáta
Produktová
stratégia
UX a dizajn
prototyping
Technolo-
gická
stratégia
Marketing
a média
stratégia
Obsahová
stratégia
Finančná
analýza
Biznis
stratégia
Launch MVP
produktu a
komunikácia
Roadmap
produktu
PRÍSTUP 1.
(výskum > produkt)
Concept
Prototype - user flow
Proposed high level architecture
54
AnalyticsPayments
Tower
APP
Web-app
SMS
Customer
APP
Web-app
SMS
Dispatch/Bidding
Customer DB Tower DB
Client layer
Application layer
Storage layer
Engagement
Process
Development
Goals :
1.Software MVP
2.Organisational Plan
3.Beta testers on boarding
Beta testing
Goals :
1.Verify
2.On boarding process Provider
3.On boarding process
Customer
Go Live
Goals :
1.Production MVP
2.NN Customers signup
3.NN Providers signup
4.NN Assistances
Market test
Goals:
1.Validate Hypotheses
2.Input to UX design
3.Input to Marketing
4.Budget development
phase
Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016
Research
Výsledok
Hypotézy sa nepotvrdili dostatočne, dopytovaná
cieľová skupina mala rôznorodé názory na celkový
obraz, funkcionalitu a úspech finálneho produktu.
PRÍSTUP 2.
(výskum > pretotype > MVP produkt)
App
Social community
Content provider
Content provider
Falck
Community Manager
Content
Content
Content
Ads
New users
Feedback/data
Content examples:
•What is the difference between summer and winter tires?
•How to clean your wind shield with an apple
•How to change lightbulbs on car headlights
•How to fasten your license plate to avoid theft
•This is how you check your tire pressure
•Prepare your car for cold weather
•This is how you protect your car from rust
•…
Zmena koncepcie - zapojenie sociálnej
komunity a pretotype testovanie
Pretotype outline
Pretotype KPI’s
Facebook:
Facebook page likes: XY
Fan penetration: >16% (above fb.avg)
Microsite:
The amount of visitors: XY
Registration: XY
Registered helpers: XY
Process DecemberNovember Januar
Moderation kit
Content strategy/plan
Advertising plan
Establish community management setup
Concept development
Workshop
Technical analysis
Facebook page go live!
App estimate
CommunityinitiativePretotyping
and
Appplanning
Pretotype 1 go live!Design and develop pretotype 1
Concept
PRETOTYPE
TESTING
Mobile application – design concept
Mobile application – pretotype design
Social media - design
Social media –
content
strategy
Microsite –
design
Zjednodušenie
informačného flowu v
layoute.
PRETOTYPE
REPORT
People are coming back
and are active...
KPIs - facebook
INTERACTIVE / DESIGN / TECHNOLOGIES / ADVERTISING
BRATISLAVA / BANSKÁ BYSTRICA / BARCELONA
Facebook page likes:
We reached page likes goal more than 105%.
Fan penetration: >16% (above fb.avg) / 26,11%
More than 63% over the average.
The results above proof people are interested in real examples,
helpful tips & tricks, also they are more active in that.
KPIs - microsite
INTERACTIVE / DESIGN / TECHNOLOGIES / ADVERTISING
BRATISLAVA / BANSKÁ BYSTRICA / BARCELONA
The amount of visitors: reached goal more than 280%
Registration: more than 125%
Registered helpers: more than 120%
Total amount of visitors met almost 280% vs. target.
People are mostly interested in user registration.
Výsledok
Stanovené KPI sa naplnili a prekročili.
Užívatelia prejavili záujem o aplikáciu.
Klient dostal relevantné dáta z testovania na reálnom
publiku v online prostredí.
Rozhodnutie klienta
Napriek naplneným cieľom, sa projekt pozastavil.
Získané dáta z testovania definovali potrebnú funkcionalitu pre
MVP produktu, jeho prevádzku a rozvoj.
Rozsah kompletného „budúceho“ projektu vrátane jeho
marketingovej komunikácie by nesplnil očakávanú návratnosť
projektu a nesplnil by tým pozitívny biznis case v požadovanom
čase.
Klient ušetril XY fin. prostriedkov Pretotype testovaním vs. Vývoj
produktu, jeho komunikácia a až následné zistenia a reálne dáta o
záujme, používaní, ..
CASE
STUDY
TV TIPY
TV Tipy
Mobilná aplikácia pre inteligentné predikovanie TV
programov
• Vytvorenie Android aplikácie,
ktorú budú chcieť ľudia denne
otvárať.
• Dodávanie relevantného
obsahu v podobe odporúčaní
čo majú v danom okamihu
pozerať v televízii.
• Vybudovanie platformy, ktorá
bude ľudí spájať s rovnakými
záujmami a prepájať s ďalším
obsahom v podobe filmografie
a kinematografie.
TV Tipy
Aplikácia, ktorá na základe správania užívateľov set-top boxov predikuje relevantný obsah a komunikuje ho cez mobilnú
aplikáciu.
INTERACTIVE / DESIGN / TECHNOLOGIES / ADVERTISING
BRATISLAVA / BANSKÁ BYSTRICA / BARCELONA
Pretotyping je efektívny nástroj pre overovanie
hypotéz na reálnom publiku v online svete.
Pretotype testovanie dokáže reálne dodefinovať
biznis model a funkcionalitu produktu, predikovať
reálny záujem užívateľov a tým aj budúci úspech
produktu. V prípade nezáujmu o produkt, klientovi
ušetrí značné prostriedky, ktoré by boli predčasne
investované do vývoja a marketingovej
komunikácie.
BIZNIS MODELS
GUIDE
Business models guide si môžete stiahnuť
na linke:
bmg.scr.sk
INTERACTIVE / DESIGN / TECHNOLOGIES / ADVERTISING
BRATISLAVA / BANSKÁ BYSTRICA / BARCELONA
Pavol Kubán
Prezident a predseda správnej rady ADMA
CEO / SCR group
pavol.kuban@scr.sk
www.linkedin.com/in/pavolkuban

More Related Content

Similar to Nastav si správny biznis model pre svoju firmu

Zvýšte návštevnosť svojho webu a začnite zarábať!
Zvýšte návštevnosť svojho webu a začnite zarábať!Zvýšte návštevnosť svojho webu a začnite zarábať!
Zvýšte návštevnosť svojho webu a začnite zarábať!
B2B GROUP
 
Libor Toporcer: Rok s Performance Max. Tipy, triky a odborné postrehy ako na ...
Libor Toporcer: Rok s Performance Max. Tipy, triky a odborné postrehy ako na ...Libor Toporcer: Rok s Performance Max. Tipy, triky a odborné postrehy ako na ...
Libor Toporcer: Rok s Performance Max. Tipy, triky a odborné postrehy ako na ...
Mergado technologies s. r. o.
 
Analytika a optimalizácia inzercie na vyhľadávačoch tovaru (GLAMI, Favi, Biano)
Analytika a optimalizácia inzercie na vyhľadávačoch tovaru (GLAMI, Favi, Biano)Analytika a optimalizácia inzercie na vyhľadávačoch tovaru (GLAMI, Favi, Biano)
Analytika a optimalizácia inzercie na vyhľadávačoch tovaru (GLAMI, Favi, Biano)
Mergado technologies s. r. o.
 
Andrej Salner: Naozaj použiteľné weby bez veľkých rozpočtov, Biznis raňajky I...
Andrej Salner: Naozaj použiteľné weby bez veľkých rozpočtov, Biznis raňajky I...Andrej Salner: Naozaj použiteľné weby bez veľkých rozpočtov, Biznis raňajky I...
Andrej Salner: Naozaj použiteľné weby bez veľkých rozpočtov, Biznis raňajky I...
Basta digital
 
Matej Kukučka - Základy online marketingu
Matej Kukučka - Základy online marketinguMatej Kukučka - Základy online marketingu
Matej Kukučka - Základy online marketingu
Matej Kukucka
 
PPC Restart 2024: Milan Cidilo - Tvorba kreatívy a Paid social kampaní s využ...
PPC Restart 2024: Milan Cidilo - Tvorba kreatívy a Paid social kampaní s využ...PPC Restart 2024: Milan Cidilo - Tvorba kreatívy a Paid social kampaní s využ...
PPC Restart 2024: Milan Cidilo - Tvorba kreatívy a Paid social kampaní s využ...
Taste
 
PPC Restart 2023: Lukáš Hvizdoš - Ako vyškálovať PMAX tak, aby sme dosiahli d...
PPC Restart 2023: Lukáš Hvizdoš - Ako vyškálovať PMAX tak, aby sme dosiahli d...PPC Restart 2023: Lukáš Hvizdoš - Ako vyškálovať PMAX tak, aby sme dosiahli d...
PPC Restart 2023: Lukáš Hvizdoš - Ako vyškálovať PMAX tak, aby sme dosiahli d...
Taste
 
Ako si vytvorit jednoduchý biznis plán
Ako si vytvorit jednoduchý biznis plánAko si vytvorit jednoduchý biznis plán
Ako si vytvorit jednoduchý biznis plán
VISIBILITY s.r.o.
 
10 tipov pre výkonnostný online marketing
10 tipov pre výkonnostný online marketing10 tipov pre výkonnostný online marketing
10 tipov pre výkonnostný online marketing
VISIBILITY s.r.o.
 
UI/UX trendy webov a mobilných aplikácií
UI/UX trendy webov a mobilných aplikáciíUI/UX trendy webov a mobilných aplikácií
UI/UX trendy webov a mobilných aplikácií
SCR®
 
Modul 4: Stimulácia dopytu
Modul 4: Stimulácia dopytuModul 4: Stimulácia dopytu
Modul 4: Stimulácia dopytu
caniceconsulting
 
Online inzercia v News and Media Holding
Online inzercia v News and Media HoldingOnline inzercia v News and Media Holding
Online inzercia v News and Media Holding
Lukáš Bednár
 
Letna skola biznisu - zhrnutie
Letna skola biznisu - zhrnutieLetna skola biznisu - zhrnutie
Letna skola biznisu - zhrnutie
Andrej Rybovic
 
Business Breakfast 2010.12.21.
Business Breakfast 2010.12.21.Business Breakfast 2010.12.21.
Business Breakfast 2010.12.21.
Peter Bolebruch
 
Ako na kampane pre e-shopy v Google Ads
Ako na kampane pre e-shopy v Google AdsAko na kampane pre e-shopy v Google Ads
Ako na kampane pre e-shopy v Google Ads
Mergado technologies s. r. o.
 
Modelovanie reklamnej kampane
Modelovanie reklamnej kampaneModelovanie reklamnej kampane
Modelovanie reklamnej kampane
friedma
 
Drupal ako nízkonákladová platforma pre business web aplikácie
Drupal ako nízkonákladová platforma pre business web aplikácieDrupal ako nízkonákladová platforma pre business web aplikácie
Drupal ako nízkonákladová platforma pre business web aplikácieJozef Toth
 
Dalibor Cicman - Cesta od last click k markovmu modelu 18/08/2016
Dalibor Cicman - Cesta od last click k markovmu modelu 18/08/2016Dalibor Cicman - Cesta od last click k markovmu modelu 18/08/2016
Dalibor Cicman - Cesta od last click k markovmu modelu 18/08/2016
Dalibor Cicman
 

Similar to Nastav si správny biznis model pre svoju firmu (20)

Zvýšte návštevnosť svojho webu a začnite zarábať!
Zvýšte návštevnosť svojho webu a začnite zarábať!Zvýšte návštevnosť svojho webu a začnite zarábať!
Zvýšte návštevnosť svojho webu a začnite zarábať!
 
Efektivny redizajn na zaklade UX vyskumu
Efektivny redizajn na zaklade UX vyskumuEfektivny redizajn na zaklade UX vyskumu
Efektivny redizajn na zaklade UX vyskumu
 
Libor Toporcer: Rok s Performance Max. Tipy, triky a odborné postrehy ako na ...
Libor Toporcer: Rok s Performance Max. Tipy, triky a odborné postrehy ako na ...Libor Toporcer: Rok s Performance Max. Tipy, triky a odborné postrehy ako na ...
Libor Toporcer: Rok s Performance Max. Tipy, triky a odborné postrehy ako na ...
 
Analytika a optimalizácia inzercie na vyhľadávačoch tovaru (GLAMI, Favi, Biano)
Analytika a optimalizácia inzercie na vyhľadávačoch tovaru (GLAMI, Favi, Biano)Analytika a optimalizácia inzercie na vyhľadávačoch tovaru (GLAMI, Favi, Biano)
Analytika a optimalizácia inzercie na vyhľadávačoch tovaru (GLAMI, Favi, Biano)
 
Andrej Salner: Naozaj použiteľné weby bez veľkých rozpočtov, Biznis raňajky I...
Andrej Salner: Naozaj použiteľné weby bez veľkých rozpočtov, Biznis raňajky I...Andrej Salner: Naozaj použiteľné weby bez veľkých rozpočtov, Biznis raňajky I...
Andrej Salner: Naozaj použiteľné weby bez veľkých rozpočtov, Biznis raňajky I...
 
Matej Kukučka - Základy online marketingu
Matej Kukučka - Základy online marketinguMatej Kukučka - Základy online marketingu
Matej Kukučka - Základy online marketingu
 
PPC Restart 2024: Milan Cidilo - Tvorba kreatívy a Paid social kampaní s využ...
PPC Restart 2024: Milan Cidilo - Tvorba kreatívy a Paid social kampaní s využ...PPC Restart 2024: Milan Cidilo - Tvorba kreatívy a Paid social kampaní s využ...
PPC Restart 2024: Milan Cidilo - Tvorba kreatívy a Paid social kampaní s využ...
 
PPC Restart 2023: Lukáš Hvizdoš - Ako vyškálovať PMAX tak, aby sme dosiahli d...
PPC Restart 2023: Lukáš Hvizdoš - Ako vyškálovať PMAX tak, aby sme dosiahli d...PPC Restart 2023: Lukáš Hvizdoš - Ako vyškálovať PMAX tak, aby sme dosiahli d...
PPC Restart 2023: Lukáš Hvizdoš - Ako vyškálovať PMAX tak, aby sme dosiahli d...
 
Ako si vytvorit jednoduchý biznis plán
Ako si vytvorit jednoduchý biznis plánAko si vytvorit jednoduchý biznis plán
Ako si vytvorit jednoduchý biznis plán
 
10 tipov pre výkonnostný online marketing
10 tipov pre výkonnostný online marketing10 tipov pre výkonnostný online marketing
10 tipov pre výkonnostný online marketing
 
UI/UX trendy webov a mobilných aplikácií
UI/UX trendy webov a mobilných aplikáciíUI/UX trendy webov a mobilných aplikácií
UI/UX trendy webov a mobilných aplikácií
 
Modul 4: Stimulácia dopytu
Modul 4: Stimulácia dopytuModul 4: Stimulácia dopytu
Modul 4: Stimulácia dopytu
 
Online inzercia v News and Media Holding
Online inzercia v News and Media HoldingOnline inzercia v News and Media Holding
Online inzercia v News and Media Holding
 
Neexistuje idealne riesenie pre Vas biznis
Neexistuje idealne riesenie pre Vas biznisNeexistuje idealne riesenie pre Vas biznis
Neexistuje idealne riesenie pre Vas biznis
 
Letna skola biznisu - zhrnutie
Letna skola biznisu - zhrnutieLetna skola biznisu - zhrnutie
Letna skola biznisu - zhrnutie
 
Business Breakfast 2010.12.21.
Business Breakfast 2010.12.21.Business Breakfast 2010.12.21.
Business Breakfast 2010.12.21.
 
Ako na kampane pre e-shopy v Google Ads
Ako na kampane pre e-shopy v Google AdsAko na kampane pre e-shopy v Google Ads
Ako na kampane pre e-shopy v Google Ads
 
Modelovanie reklamnej kampane
Modelovanie reklamnej kampaneModelovanie reklamnej kampane
Modelovanie reklamnej kampane
 
Drupal ako nízkonákladová platforma pre business web aplikácie
Drupal ako nízkonákladová platforma pre business web aplikácieDrupal ako nízkonákladová platforma pre business web aplikácie
Drupal ako nízkonákladová platforma pre business web aplikácie
 
Dalibor Cicman - Cesta od last click k markovmu modelu 18/08/2016
Dalibor Cicman - Cesta od last click k markovmu modelu 18/08/2016Dalibor Cicman - Cesta od last click k markovmu modelu 18/08/2016
Dalibor Cicman - Cesta od last click k markovmu modelu 18/08/2016
 

More from SCR®

Ako robiť sociálne médiá: zveriť sa do rúk agentúry, alebo si trúfnuť na digi...
Ako robiť sociálne médiá: zveriť sa do rúk agentúry, alebo si trúfnuť na digi...Ako robiť sociálne médiá: zveriť sa do rúk agentúry, alebo si trúfnuť na digi...
Ako robiť sociálne médiá: zveriť sa do rúk agentúry, alebo si trúfnuť na digi...
SCR®
 
Certificate_SCR interactive s.r.o.
Certificate_SCR interactive s.r.o.Certificate_SCR interactive s.r.o.
Certificate_SCR interactive s.r.o.
SCR®
 
Deloitte_Certificates2015-SCR.PDF
Deloitte_Certificates2015-SCR.PDFDeloitte_Certificates2015-SCR.PDF
Deloitte_Certificates2015-SCR.PDF
SCR®
 
Keď sa Inbound marketing stane horkým - Corgon digital strategy - Case Study
Keď sa Inbound marketing stane horkým - Corgon digital strategy - Case StudyKeď sa Inbound marketing stane horkým - Corgon digital strategy - Case Study
Keď sa Inbound marketing stane horkým - Corgon digital strategy - Case Study
SCR®
 
Tvorba komplexných online kampaní - Insight a Stratégia
Tvorba komplexných online kampaní - Insight a StratégiaTvorba komplexných online kampaní - Insight a Stratégia
Tvorba komplexných online kampaní - Insight a Stratégia
SCR®
 
Digitálna stratégia
Digitálna stratégiaDigitálna stratégia
Digitálna stratégia
SCR®
 
Trendy v dizajne mobilných aplikácií a webov
Trendy v dizajne mobilných aplikácií a webovTrendy v dizajne mobilných aplikácií a webov
Trendy v dizajne mobilných aplikácií a webov
SCR®
 
Marketing v dobe mobilovej
Marketing v dobe mobilovejMarketing v dobe mobilovej
Marketing v dobe mobilovej
SCR®
 
Design mobilnych aplikacii
Design mobilnych aplikaciiDesign mobilnych aplikacii
Design mobilnych aplikacii
SCR®
 

More from SCR® (9)

Ako robiť sociálne médiá: zveriť sa do rúk agentúry, alebo si trúfnuť na digi...
Ako robiť sociálne médiá: zveriť sa do rúk agentúry, alebo si trúfnuť na digi...Ako robiť sociálne médiá: zveriť sa do rúk agentúry, alebo si trúfnuť na digi...
Ako robiť sociálne médiá: zveriť sa do rúk agentúry, alebo si trúfnuť na digi...
 
Certificate_SCR interactive s.r.o.
Certificate_SCR interactive s.r.o.Certificate_SCR interactive s.r.o.
Certificate_SCR interactive s.r.o.
 
Deloitte_Certificates2015-SCR.PDF
Deloitte_Certificates2015-SCR.PDFDeloitte_Certificates2015-SCR.PDF
Deloitte_Certificates2015-SCR.PDF
 
Keď sa Inbound marketing stane horkým - Corgon digital strategy - Case Study
Keď sa Inbound marketing stane horkým - Corgon digital strategy - Case StudyKeď sa Inbound marketing stane horkým - Corgon digital strategy - Case Study
Keď sa Inbound marketing stane horkým - Corgon digital strategy - Case Study
 
Tvorba komplexných online kampaní - Insight a Stratégia
Tvorba komplexných online kampaní - Insight a StratégiaTvorba komplexných online kampaní - Insight a Stratégia
Tvorba komplexných online kampaní - Insight a Stratégia
 
Digitálna stratégia
Digitálna stratégiaDigitálna stratégia
Digitálna stratégia
 
Trendy v dizajne mobilných aplikácií a webov
Trendy v dizajne mobilných aplikácií a webovTrendy v dizajne mobilných aplikácií a webov
Trendy v dizajne mobilných aplikácií a webov
 
Marketing v dobe mobilovej
Marketing v dobe mobilovejMarketing v dobe mobilovej
Marketing v dobe mobilovej
 
Design mobilnych aplikacii
Design mobilnych aplikaciiDesign mobilnych aplikacii
Design mobilnych aplikacii
 

Nastav si správny biznis model pre svoju firmu

 • 1. Biznis modely Ukážky biznis modelov, nástroje na ich tvorbu a testovanie v digitálnom svete. INTERACTIVE / DESIGN / TECHNOLOGIES / ADVERTISING BRATISLAVA / BANSKÁ BYSTRICA / BARCELONA
 • 2.
 • 3.
 • 5. Výkyvy a pokles v rôznych segmentoch trhu
 • 6. Výkyvy a pokles v rôznych segmentoch trhu
 • 8. Aktíva firmy „Akékoľvek aktíva, ktoré dnes máte k dispozícií sa dajú využiť pre nové produkty či služby.“
 • 9. Aktíva firmy „Akékoľvek aktíva, ktoré dnes máte k dispozícií sa dajú využiť pre nové produkty či služby.“ Databázy zákazníkov Postavenie na trhu – Brand Ecommerce potenciál Sieť kamenných predajní Alokovaný media priestor Vlastný content Know-how
 • 10.
 • 13. Razor and Blades Jeden produkt zdarma alebo za veľmi nízku cenu, komplementárny produkt s vysokou maržou Gillette - Strojček vs. Žiletky HP, Canon - Tlačiarne vs. Tonery
 • 14. Advertisement based model for content Predaj bannerového inventory Pay per click inventory Rôzne reklamné formáty Spravodajské portály Ecommerce, rôzne ďalšie portále s vysokou návštevnosťou
 • 15. Brokerage / Marketplace model Platforma si berie odmenu / províziu z predaja tovaru uskutočneného na tejto platforme Predaj fyzického tovaru (eBay, Alibaba) Prenájom služieb (Uber, AirBnB) Predaj virtuálneho tovaru (Apple store)
 • 16. Multilevel marketing Konvertovanie časti zákazníkov na predajcov (AmWay, Lyoness, Oriflame, Tupperware)
 • 17. Ďalšie klasické biznis modely Distribútor tovarov a služieb Massmarket – Maloobchod (Tesco, Lidl, Kaufland) Zameranie sa na špecifický segment, medzeru na trhu – niche (DM drogéria) Private sales club Každý deň / týždeň jeden produkt / nová sada (Tchibo) Bricks and clicks model (Hej.sk, Datart) Produkcia fyzického a virtuálneho tovaru, poskytovanie služieb Priamy predaj koncovému zákazníkovi Predaj distribútorom, sieťam a veľkoobchodníkom Výhradné zastúpenie obchodu na určitom území
 • 19. Landlord model for renting goods Prenájom virtuálneho tovaru ako hudba, knihy (Spotify, Scribd)
 • 20. Freemium model Poskytovanie služby v plnohodnotnom režime zdarma, prémiové funkcie za poplatok. Zdarma služba generuje buzz, užívateľskú základňu (Finstat.sk, Google business apps)
 • 21. Selling customer data Predaj užívateľských dát tretím osobám, napr. na cielenú reklamu (Facebook, Instagram)
 • 22. Groupon model Poskytovateľ tovaru alebo služby získava objem / traffic, nákupca zľavu a platforma províziu. Win-win-win model. (Zlavomat.sk, zľavadna.sk)
 • 23. Crowd sourcing model Startup projekty získavajú peniaze od veľkého množstva malých investorov (kickstarter.com, indiegogo.com)
 • 24. In-app commerce Mobilné aplikácie a hry sú na stiahnutie zdarma, avšak za dodatočné príplatky si užívatelia môžu dokúpiť rôzne rozšírenia priamo v aplikácii / hre.
 • 25. Subscription based model Predávania tovaru ako služby za mesačný poplatok GaaS (Good as a Service) - dollarshaveclub.com, honest.com Predaj software ako služby SaaS (Software as a Service)
 • 26. Subscription based model Predávania tovaru ako služby za mesačný poplatok GaaS (Good as a Service) - dollarshaveclub.com, honest.com Predaj software ako služby SaaS (Software as a Service)
 • 27. Ďaľšie novodobé biznis modely No-frills model Osekanie produktu a jeho nákladov na minimum a predávanie core služieb za lowcost cenu. (Ryanair) Certification & verification Poplatky za verifikovanie služieb, napr. v oblasti zabezpečenia. (Verisign) Subscription based model Predávania softwérovej služby ako SaaS. (Software as a Service – Basecamp, Windows Azure) Lead generation and affiliate marketing Poskytovanie platformy, kde môžeme za províziu ponúkať služby tretej strany. Listing fee model Poplatok od tretej strany za zvýraznenie pozície. (realitné / bazár / job portále) Micropayment for content / Paywalls Odomykanie obsahu, dodatočných funkcií. (Piano) Open source model Free software, avšak platí sa za customizáciu, správu a support. (Linux)
 • 29.
 • 30.
 • 31.
 • 32.
 • 33.
 • 34.
 • 35.
 • 36.
 • 37.
 • 40. Launch produktu a komunikácia Vývoj produktu Oddelenie: Stratégie, Produktov, Marketingu, Obchodu Produktová stratégiaKomunikač ná stratégia Finančná analýza Biznis stratégia Prieskum trhu Produkt idea Prototype- ing Uživateľ- ské testovanie UX stratégia a a dizajn prototypu
 • 41. Launch MVP produktu a komunikácia Pretotype Oddelenie: Stratégie, Produktov, Marketingu, Obchodu Produktová stratégiaKomunikač ná stratégia Finančná analýza Biznis stratégia Prieskum trhu Produkt idea Testovanie a overovanie v online prostredí UX a dizajn, Digital marketing Prototype Uživateľ- ské testovanie UX stratégia a a dizajn prototypu Roadmap produktu
 • 43. “Make sure you are building the right it before you build it right”
 • 44. Čo je to pretotyping? Testovanie prvotného zámeru, overenie biznis modelu, záujmu užívateľov nového produktu nasimulovaním jeho “core experience” s najnižšou možnou investíciou času a peňazí. Pretotyping je cesta k testovaniu produktovej idei rýchlo a lacno vytvorením extrémne jednoduchej verzie produktu, ktorá pomôže validovať predpoklad / hypotézu "If we build it, they will use it.“ Market validation, right ideas to market – faster, cheaper and easier.
 • 45. Čo je to pretotype? Pretotype je mock-up (simulácia, náhľad) predpokladaného produktu alebo služby, ktorý môže byť vytvorený v minútach, hodinách, dňoch namiesto týždňov, mesiacov a rokov.
 • 46. Prečo využívať pretotype-ing? Firmy a ich vývojové-produktové tímy investujú obrovské množstvo času a energie do „cool“ funkcií produktu, opakovane ho testujú a debugujú, ladia ho k dokonalosti a nakoniec zistia, že všetok čas, energia, investície boli zbytočné – vybudovali niečo čo ľudia a uživatelia nechcú, nepotrebujú a nebudú používať.
 • 47. Výhody pretotype-ingu „Try it before you fly it“ • Zistenie záujmu cieľovej skupiny užívateľov o produkt (ešte pred samotným vývojom finálneho produktu alebo MVP (Minimum Viable Product) • Zistenie aká je „core feature“ a „core experience“ nového potenciálneho produktu a následne zameranie sa na túto hodnotu • Možnosť robiť opakovane chyby a učiť sa z nich (metóda pokus, omyl) bez toho aby utrpela reputácia firmy, značky (pretotype môžeme robiť pod novým názvom, značkou ktorá nesúvisí so značkou firmy..) • Finančne, časovo, zdrojovo efektívne riešenie • Rýchla, cost effective validácia produktovej idei založená na real-world dátach, hodnotných feedback-och od užívateľov
 • 48. Rozdieľ medzi prototype a pretotype Prototype ciele = Odpovede na otázky ohľadne správneho fungovania a UX produktu -Pracuje produkt ako sme očakávali? -Máme dobre zadefinovanú UX stratégiu? Pretotype ciele = Odpovede na otázky ohľadne záujmu užívateľov o produkt -Zaujíma náš produkt cieľovú skupinu užívateľov? -Bude náš produkt používať zvolená cieľová skupina? -Má hodnotu pre užívateľov? (registrujú sa?, stiahnu si aplikáciu?, zaplatia za produkt?)
 • 50. SCR IT know-how Marketing know-how Media know-how Design know-how Business Lab Pretotype & Prototype Produkt idea zákazníka Výskum a dáta Produktová stratégia UX a dizajn prototyping Technolo- gická stratégia Marketing a média stratégia Obsahová stratégia Finančná analýza Biznis stratégia Launch MVP produktu a komunikácia Roadmap produktu
 • 54. Proposed high level architecture 54 AnalyticsPayments Tower APP Web-app SMS Customer APP Web-app SMS Dispatch/Bidding Customer DB Tower DB Client layer Application layer Storage layer Engagement
 • 55. Process Development Goals : 1.Software MVP 2.Organisational Plan 3.Beta testers on boarding Beta testing Goals : 1.Verify 2.On boarding process Provider 3.On boarding process Customer Go Live Goals : 1.Production MVP 2.NN Customers signup 3.NN Providers signup 4.NN Assistances Market test Goals: 1.Validate Hypotheses 2.Input to UX design 3.Input to Marketing 4.Budget development phase Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016
 • 57. Výsledok Hypotézy sa nepotvrdili dostatočne, dopytovaná cieľová skupina mala rôznorodé názory na celkový obraz, funkcionalitu a úspech finálneho produktu.
 • 58. PRÍSTUP 2. (výskum > pretotype > MVP produkt)
 • 59. App Social community Content provider Content provider Falck Community Manager Content Content Content Ads New users Feedback/data Content examples: •What is the difference between summer and winter tires? •How to clean your wind shield with an apple •How to change lightbulbs on car headlights •How to fasten your license plate to avoid theft •This is how you check your tire pressure •Prepare your car for cold weather •This is how you protect your car from rust •… Zmena koncepcie - zapojenie sociálnej komunity a pretotype testovanie
 • 61. Pretotype KPI’s Facebook: Facebook page likes: XY Fan penetration: >16% (above fb.avg) Microsite: The amount of visitors: XY Registration: XY Registered helpers: XY
 • 62. Process DecemberNovember Januar Moderation kit Content strategy/plan Advertising plan Establish community management setup Concept development Workshop Technical analysis Facebook page go live! App estimate CommunityinitiativePretotyping and Appplanning Pretotype 1 go live!Design and develop pretotype 1 Concept
 • 64. Mobile application – design concept
 • 65. Mobile application – pretotype design
 • 66. Social media - design
 • 71. People are coming back and are active...
 • 72. KPIs - facebook INTERACTIVE / DESIGN / TECHNOLOGIES / ADVERTISING BRATISLAVA / BANSKÁ BYSTRICA / BARCELONA Facebook page likes: We reached page likes goal more than 105%. Fan penetration: >16% (above fb.avg) / 26,11% More than 63% over the average. The results above proof people are interested in real examples, helpful tips & tricks, also they are more active in that.
 • 73. KPIs - microsite INTERACTIVE / DESIGN / TECHNOLOGIES / ADVERTISING BRATISLAVA / BANSKÁ BYSTRICA / BARCELONA The amount of visitors: reached goal more than 280% Registration: more than 125% Registered helpers: more than 120% Total amount of visitors met almost 280% vs. target. People are mostly interested in user registration.
 • 74. Výsledok Stanovené KPI sa naplnili a prekročili. Užívatelia prejavili záujem o aplikáciu. Klient dostal relevantné dáta z testovania na reálnom publiku v online prostredí.
 • 75. Rozhodnutie klienta Napriek naplneným cieľom, sa projekt pozastavil. Získané dáta z testovania definovali potrebnú funkcionalitu pre MVP produktu, jeho prevádzku a rozvoj. Rozsah kompletného „budúceho“ projektu vrátane jeho marketingovej komunikácie by nesplnil očakávanú návratnosť projektu a nesplnil by tým pozitívny biznis case v požadovanom čase. Klient ušetril XY fin. prostriedkov Pretotype testovaním vs. Vývoj produktu, jeho komunikácia a až následné zistenia a reálne dáta o záujme, používaní, ..
 • 77. TV Tipy Mobilná aplikácia pre inteligentné predikovanie TV programov
 • 78.
 • 79. • Vytvorenie Android aplikácie, ktorú budú chcieť ľudia denne otvárať. • Dodávanie relevantného obsahu v podobe odporúčaní čo majú v danom okamihu pozerať v televízii. • Vybudovanie platformy, ktorá bude ľudí spájať s rovnakými záujmami a prepájať s ďalším obsahom v podobe filmografie a kinematografie. TV Tipy Aplikácia, ktorá na základe správania užívateľov set-top boxov predikuje relevantný obsah a komunikuje ho cez mobilnú aplikáciu. INTERACTIVE / DESIGN / TECHNOLOGIES / ADVERTISING BRATISLAVA / BANSKÁ BYSTRICA / BARCELONA
 • 80. Pretotyping je efektívny nástroj pre overovanie hypotéz na reálnom publiku v online svete. Pretotype testovanie dokáže reálne dodefinovať biznis model a funkcionalitu produktu, predikovať reálny záujem užívateľov a tým aj budúci úspech produktu. V prípade nezáujmu o produkt, klientovi ušetrí značné prostriedky, ktoré by boli predčasne investované do vývoja a marketingovej komunikácie.
 • 82.
 • 83. Business models guide si môžete stiahnuť na linke: bmg.scr.sk
 • 84. INTERACTIVE / DESIGN / TECHNOLOGIES / ADVERTISING BRATISLAVA / BANSKÁ BYSTRICA / BARCELONA Pavol Kubán Prezident a predseda správnej rady ADMA CEO / SCR group pavol.kuban@scr.sk www.linkedin.com/in/pavolkuban