SlideShare a Scribd company logo
LARG ZOTIT!
Psalmi 32:4
Sepse ditë e natë dora jote rëndonte mbi mua,
fuqia ime i përngjante thatësisë së verës.
LARG ZOTIT!
Psalmi 51:3
Sepse i pranoj të ligat që kam bërë, dhe mëkati im
më rri gjithnjë përpara.
LARG ZOTIT!
●
Gëzimi i shpëtimit (Psa. 51:12).
●
Gjyqi i Krishtit (1 Korintasve 3:14-15).
●
Unë të gjithë ata që i dua i qortoj dhe i ndëshkoj; prandaj ji i
zellshëm dhe pendohu (Zbu. 3:19).
●
Gjoni 15 ...që të japë edhe më shumë fryt (v. 2) ...nuk më keni
zgjedhur ju mua, por unë ju kam zgjedhur juve; dhe ju caktova të
shkoni dhe të jepni fryt, dhe fryti juaj të jetë i qëndrueshëm (v. 16).
LARG ZOTIT!
●
Një jetë për vepra të mira (Efe. 2:10; Tit. 3:8).
●
“Kthehuni tek unë dhe unë do të kthehem tek
ju” (Malakia 3:7).
(1)
Jashtë përbashkësisë – apo jashtë Krishtit?
●
A jam unë i lindur sërish?
●
Pyetja NUK është nëse
●
a kemi thënë dikur një lutje dhe i kemi kërkuar Jezusit të
hyjë në zemrën tonë;
●
apo nëse kemi punuar me një grup të krishterë;
●
apo nëse kemi qenë anëtarë të një kishe lokale;
●
apo nëse beson të vërteta të përgjithshme nga Bibla;
(1)
Jashtë përbashkësisë – apo jashtë Krishtit?
●
apo nëse ke premtuar t’i shërbesh Perëndisë;
●
apo nëse të ka ardhur keq për mëkatet e tua;
●
apo nëse ke lënë duhanin në të kaluarën;
●
apo nëse ke bërë vepra të mira.
(1)
Jashtë përbashkësisë – apo jashtë Krishtit?
Pyetja është:
“A kam besuar
në Krishtin
për jetën e përjetshme?”
(2)
Shkaqe të miqësisë së thyer
●
Përbashkësia ≠ Errësira (1 Gjonit 1:6).
●
Ndërsa po heshtja [për mëkatin tim], kockat e
mia treteshin midis rënkimeve që kisha tërë
ditën” (Psalmi 32:3).
●
Ndarje nga Perëndia (Isaia 59:2).
●
“Në qoftë se ndokush nuk qëndron në mua,
hidhet jashtë si shermendi dhe thahet”.
(2)
Shkaqe të miqësisë së thyer
●
Dhe ai që ka marrë farën midis ferrave është ai që
e dëgjon fjalën, por shqetësimet e kësaj bote
dhe mashtrimet e pasurisë ia mbysin fjalën; dhe
ajo bëhet e pafrytshme (Mt. 13:22).
●
Por secili tundohet i udhëhequr dhe i mashtruar
nga lakmia e vet. Pastaj lakmia, pasi mbarset,
pjell mëkatin dhe mëkati, si të kryhet, ngjiz
vdekjen.
(2)
Shkaqe të miqësisë së thyer
1. Humbja e dashurisë për Krishtin (Zbu. 2:4)
2. Qëndrime të gabuara (Efe. 4:31; Heb. 12:15).
3. Ndërgjegjja e shkujdesur (1 Kor. 11:28-29, 31).
4. Materializmi/Bota (Titit 2:12).
5. Mungesa në takimet e kishës (Heb. 10:25).
6. Mosbesimi (Mr. 16:14).
7. Shkaqe të tjera.
(3)
Kostoja për miqësinë e thyer
●
Marrëdhënia dhe Përbashkësia
●
Të shpëtuar përgjithmonë (Heb. 10:10; Gjoni
5:24).
●
Po atëherë, le të gëzojmë shpëtimin dhe botën
gjithashtu?!?! (“një dado mangut!”)
●
Çfarë të themi, pra? A të mbetemi në mëkat, që
të teprojë hiri? Aspak! (Rom. 6:1-2a).
(3)
Kostoja për miqësinë e thyer
●
Humbje e perspektivës në lidhje me përjetësinë!
●
Humbje e perspektivës në lidhje me dashurinë e
Perëndisë!
●
“Kjo ndonjëherë më bën të dridhem, dridhem,
dridhem!”
(3)
Kostoja për miqësinë e thyer
Për ty.
●
“Ju jeni kripa e tokës; por në qoftë se kripa bëhet e amësht,
me se mund ta rifitojë shijen? Nuk vlen për asgjë, veçse për
t’u hedhur dhe ta shkelin njerëzit (Mt. 5:13).
●
Nënshtrim ndaj disiplinës së Perëndisë (Heb. 12:5-7).
●
Ankthe emocionale, sëmundje, e ndoshta më keq (1 Kor.
11:3).
(3)
Kostoja për miqësinë e thyer
Për ty.
●
Humbje e mundësive për shërbesë (1 Kor. 9:27).
●
Shkrimet nuk do të jenë më të gjalla ndërsa i
lexon ose i dëgjon ato. Ti lutesh, por Ai nuk të
dëgjon (Psalmi 66:18).
●
Përbashkësia me besimtarët e tjerë nuk është më
e njëjtë!
(3)
Kostoja për miqësinë e thyer
Për ty.
●
Humbje të shpërblimeve në Gjyqin e Krishtit për
drurin, sanën dhe kashtën me të cilat po e
ndërton jetën tënde (1 Kor. 3:12-15).
●
Mund të pësosh lundërthyerje në brigjet e jetës
(1 Tim. 1:19).
(3)
Kostoja për miqësinë e thyer
Për të tjerët.
●
Gur pengese përpara besimtarëve që të kanë
parë si shembull (Rom. 14:13).
●
Emri i Krishtit mund të shahet për shkakun tënd
(“një nga hipokritët e kishës”).
(3)
Kostoja për miqësinë e thyer
Për të tjerët.
●
Mund të shkaktosh humbjen e jetës të një njeriu
të dashur pranë teje (2 Samuelit 12:14)
●
ose të atyre nën përgjegjësinë tënde (1
Kronikave 21:14, 17).
(3)
Kostoja për miqësinë e thyer
Për Perëndinë.
●
Do të sillje turp mbi emrin e Krishtit (1 Tim. 5:14).
●
“...me këto veprime u ke dhënë rastin armiqve të
Zotit të blasfemojnë...” (2 Sam. 12:14).
●
“Ai nuk është asgjë për ty!”
(4)
Ilaçi për miqësinë e thyer
●
Babi ynë interesohet për ne!
●
Armiku mund të na tundojë të dorëzohemi!
●
“Është një situatë e pashpresë”.
●
“Nuk ia vlen fare të përpiqesh. Mirë do bëje edhe
të dorëzoheshe”.
(4)
Ilaçi për miqësinë e thyer
●
“Gjithçka që mund të bësh është të bashkëpunosh
me të pashmangshmen”.
●
“Gjërat s’mund të jenë kurrë si më parë...”.
●
“Ti e ke kaluar ditën e mundësisë tënde me këtë
mëkat”.
●
“Ti ke kaluar pikën e moskthimit”.
(4)
Ilaçi për miqësinë e thyer
1)Asgjë s’mund të na ndajë nga dashuria e Perëndisë (Rom.
8:38-39); ne nuk nxirremi kurrë jashtë prej familjes së Tij për
sjellje të keqe (Gjoni 10:28).
2)Bariu i Madh i deleve (Luka 15:4).
●
“Cili njeri prej jush, që ka njëqind dele dhe një prej tyre t’i
humbasë, nuk i lë të nëntëdhjetë e nëntat në shkretëtirë dhe
nuk shkon pas asaj që humbi deri sa ta gjejë?
(4)
Ilaçi për miqësinë e thyer
●
Cila është rruga e restaurimit?
●
Ne fillojmë në pikën ku dolëm jashtë rrugës.
●
“Kush i fsheh shkeljet e tij nuk do të ketë
mbarësi; por ai që i rrëfen dhe i braktis ato, ka
për të fituar mëshirën” (Fja. 28:13).
●
Flijimet e Perëndisë janë frymë e thyer; o Perëndi,
ti nuk e përçmon zemrën e thyer dhe të penduar.
(4)
Ilaçi për miqësinë e thyer
●
Kujtohu, pra, se nga ke rënë, pendohu, dhe bëj
veprat e para... (Zbulesa 2:5).
●
Ne duhet të japim fryte (vepra) në përputhje me
pendimin e pohuar (Mateu 3:8).
●
Ne duhet të merremi me mëkatin – me rrënjët
dhe me degët!
(4)
Ilaçi për miqësinë e thyer
●
A mund të jemi të sigurt që Ai do të na falë?
●
I pabesi le ta lërë rrugën e tij dhe njeriu i padrejtë
mendimet e tij, dhe le të kthehet tek Zoti që të ketë
dhembshuri për të, tek Perëndia ynë që fal bujarisht
(Isa. 55:7).
●
Ejani, të kthehemi tek Zoti, sepse ai na ka copëtuar,
por do të na shërojë; na ka goditur, por do të na
mbështjellë (Osea 6:1).
(5)
Përkushtimi për Miqësinë e Pathyer
●
Le të mësojmë nga pësimi!
●
Le ta kemi krupë mëkatin!
●
Mos e trajto me mendjelehtësi shenjtërinë e Tij!
●
Mos e merr të mirëqenë hirin e Tij!
(5)
Përkushtimi për Miqësinë e Pathyer
●
Qëndro në Krishtin!
●
Merr vazhdimisht prej burimeve frymërore të
disponueshme!
●
“Afrohuni te Perëndia dhe ai do t’ju afrohet juve”
(Jak. 4:8).
●

More Related Content

What's hot

Trupi im
Trupi imTrupi im
Ardhja e Krishtit (Luka12c)
Ardhja e Krishtit (Luka12c)Ardhja e Krishtit (Luka12c)
Ardhja e Krishtit (Luka12c)
Asambleja Biblike
 
TË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22b
TË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22bTË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22b
TË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22b
Asambleja Biblike
 
Marta dhe Maria
Marta dhe MariaMarta dhe Maria
Marta dhe Maria
Asambleja Biblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 38 (21 Qershor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 38 (21 Qershor 2018) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 38 (21 Qershor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 38 (21 Qershor 2018)
VatraBiblike
 
HISTORIA E TIJ - Krishti në Psalmet
HISTORIA E TIJ - Krishti në PsalmetHISTORIA E TIJ - Krishti në Psalmet
HISTORIA E TIJ - Krishti në Psalmet
Asambleja Biblike
 
Mos u mashtroni!
Mos u mashtroni!Mos u mashtroni!
Mos u mashtroni!
Asambleja Biblike
 
KISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblike
KISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblikeKISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblike
KISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblike
Asambleja Biblike
 
Josia - Një zemër e mallëngjyer
Josia - Një zemër e mallëngjyerJosia - Një zemër e mallëngjyer
Josia - Një zemër e mallëngjyer
Asambleja Biblike
 
Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?
Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?
Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?
Asambleja Biblike
 
Përmbledhja e Personit të Krishtit
Përmbledhja e Personit të KrishtitPërmbledhja e Personit të Krishtit
Përmbledhja e Personit të Krishtit
Asambleja Biblike
 
Lutje për Vitin e Ri
Lutje për Vitin e RiLutje për Vitin e Ri
Lutje për Vitin e Ri
Asambleja Biblike
 
2 Timoteut 2 - Pjesemarres dhe spektatore
2 Timoteut 2 - Pjesemarres dhe spektatore2 Timoteut 2 - Pjesemarres dhe spektatore
2 Timoteut 2 - Pjesemarres dhe spektatore
Asambleja Biblike
 
Zbulesa 8
Zbulesa 8Zbulesa 8
KISHA PA DASHURI - Zbulesa 2:1-7
KISHA PA DASHURI - Zbulesa 2:1-7KISHA PA DASHURI - Zbulesa 2:1-7
KISHA PA DASHURI - Zbulesa 2:1-7
Asambleja Biblike
 
Shenjtëri dhe disiplinë (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Shenjtëri dhe disiplinë (Kisha sipas Dhiatës së Re)Shenjtëri dhe disiplinë (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Shenjtëri dhe disiplinë (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Asambleja Biblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 39 (28 Qershor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 39 (28 Qershor 2018) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 39 (28 Qershor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 39 (28 Qershor 2018)
VatraBiblike
 

What's hot (19)

Trupi im
Trupi imTrupi im
Trupi im
 
Ardhja e Krishtit (Luka12c)
Ardhja e Krishtit (Luka12c)Ardhja e Krishtit (Luka12c)
Ardhja e Krishtit (Luka12c)
 
ZBULESA 1 - Pjesa II
ZBULESA 1 - Pjesa IIZBULESA 1 - Pjesa II
ZBULESA 1 - Pjesa II
 
TË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22b
TË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22bTË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22b
TË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22b
 
Marta dhe Maria
Marta dhe MariaMarta dhe Maria
Marta dhe Maria
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 38 (21 Qershor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 38 (21 Qershor 2018) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 38 (21 Qershor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 38 (21 Qershor 2018)
 
HISTORIA E TIJ - Krishti në Psalmet
HISTORIA E TIJ - Krishti në PsalmetHISTORIA E TIJ - Krishti në Psalmet
HISTORIA E TIJ - Krishti në Psalmet
 
Mos u mashtroni!
Mos u mashtroni!Mos u mashtroni!
Mos u mashtroni!
 
KISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblike
KISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblikeKISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblike
KISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblike
 
Josia - Një zemër e mallëngjyer
Josia - Një zemër e mallëngjyerJosia - Një zemër e mallëngjyer
Josia - Një zemër e mallëngjyer
 
Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?
Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?
Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?
 
Përmbledhja e Personit të Krishtit
Përmbledhja e Personit të KrishtitPërmbledhja e Personit të Krishtit
Përmbledhja e Personit të Krishtit
 
Lutje për Vitin e Ri
Lutje për Vitin e RiLutje për Vitin e Ri
Lutje për Vitin e Ri
 
2 Timoteut 2 - Pjesemarres dhe spektatore
2 Timoteut 2 - Pjesemarres dhe spektatore2 Timoteut 2 - Pjesemarres dhe spektatore
2 Timoteut 2 - Pjesemarres dhe spektatore
 
Zbulesa 8
Zbulesa 8Zbulesa 8
Zbulesa 8
 
KISHA PA DASHURI - Zbulesa 2:1-7
KISHA PA DASHURI - Zbulesa 2:1-7KISHA PA DASHURI - Zbulesa 2:1-7
KISHA PA DASHURI - Zbulesa 2:1-7
 
Shenjtëri dhe disiplinë (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Shenjtëri dhe disiplinë (Kisha sipas Dhiatës së Re)Shenjtëri dhe disiplinë (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Shenjtëri dhe disiplinë (Kisha sipas Dhiatës së Re)
 
DY NATYRAT E BESIMTARIT
DY NATYRAT E BESIMTARITDY NATYRAT E BESIMTARIT
DY NATYRAT E BESIMTARIT
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 39 (28 Qershor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 39 (28 Qershor 2018) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 39 (28 Qershor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 39 (28 Qershor 2018)
 

Viewers also liked

Projekti ..gjuha amtare, simbl i nje kombi
Projekti ..gjuha amtare, simbl i nje kombiProjekti ..gjuha amtare, simbl i nje kombi
Projekti ..gjuha amtare, simbl i nje kombi
Marsida Mezja
 
Nënë tereza
Nënë terezaNënë tereza
Nënë tereza
fames design
 
Te drejtat e femijeve
Te drejtat e femijeveTe drejtat e femijeve
Te drejtat e femijeve
22062002
 
Shtatë lutje të domosdoshme
Shtatë lutje të domosdoshmeShtatë lutje të domosdoshme
Shtatë lutje të domosdoshme
Asambleja Biblike
 
Mësimi i përgjegjësisë tek fëmijët e moshës parashkollore
Mësimi i përgjegjësisë tek fëmijët e moshës parashkolloreMësimi i përgjegjësisë tek fëmijët e moshës parashkollore
Mësimi i përgjegjësisë tek fëmijët e moshës parashkollore
Albanë Temaj
 
GJIMNAZI ERNEST KOLIQI PREZANTIM kl 11 2013
GJIMNAZI ERNEST KOLIQI PREZANTIM kl 11 2013GJIMNAZI ERNEST KOLIQI PREZANTIM kl 11 2013
GJIMNAZI ERNEST KOLIQI PREZANTIM kl 11 2013
SHKOLLA "ALBANET"
 
Kalate dhe historiku i tye
Kalate dhe historiku i tyeKalate dhe historiku i tye
Kalate dhe historiku i tye
xhulia doko
 
Projek kurrikular / Plan aktiviteti me klasen byirenakotobelli
Projek kurrikular / Plan aktiviteti me klasen byirenakotobelliProjek kurrikular / Plan aktiviteti me klasen byirenakotobelli
Projek kurrikular / Plan aktiviteti me klasen byirenakotobelli
irena kotobelli
 
Konventa mbi te Drejtat e Femijeve
Konventa mbi te Drejtat e Femijeve Konventa mbi te Drejtat e Femijeve
Konventa mbi te Drejtat e Femijeve
Megi Braka
 
Arsimi shqiptar nga pena me boje deri ne
Arsimi shqiptar nga pena me boje deri neArsimi shqiptar nga pena me boje deri ne
Arsimi shqiptar nga pena me boje deri ne
Amanda Ravolli
 
Shkolla e parë shqipe - MËSONJËTORJA
Shkolla e parë shqipe - MËSONJËTORJAShkolla e parë shqipe - MËSONJËTORJA
Shkolla e parë shqipe - MËSONJËTORJA
Besjona Jusufi
 
Dhuna!
Dhuna!Dhuna!
Dhuna!
Kejti Cela
 
Natyra shqiptare
Natyra shqiptareNatyra shqiptare
Natyra shqiptare
Megi Braka
 
Gjuha Shqipe 10
Gjuha Shqipe 10 Gjuha Shqipe 10
Gjuha Shqipe 10
enis vladi
 
Plani vjetor lëndor byirenakotobelli
Plani vjetor lëndor byirenakotobelliPlani vjetor lëndor byirenakotobelli
Plani vjetor lëndor byirenakotobelli
irena kotobelli
 
Stop Dhuna
Stop DhunaStop Dhuna
Stop Dhuna
Ergi Nushi
 
Projekt sociologji
Projekt sociologjiProjekt sociologji
Projekt sociologji
Ênêrîk Mãlkå
 

Viewers also liked (20)

Projekti ..gjuha amtare, simbl i nje kombi
Projekti ..gjuha amtare, simbl i nje kombiProjekti ..gjuha amtare, simbl i nje kombi
Projekti ..gjuha amtare, simbl i nje kombi
 
Nënë tereza
Nënë terezaNënë tereza
Nënë tereza
 
Te drejtat e femijeve
Te drejtat e femijeveTe drejtat e femijeve
Te drejtat e femijeve
 
Shtatë lutje të domosdoshme
Shtatë lutje të domosdoshmeShtatë lutje të domosdoshme
Shtatë lutje të domosdoshme
 
Mësimi i përgjegjësisë tek fëmijët e moshës parashkollore
Mësimi i përgjegjësisë tek fëmijët e moshës parashkolloreMësimi i përgjegjësisë tek fëmijët e moshës parashkollore
Mësimi i përgjegjësisë tek fëmijët e moshës parashkollore
 
GJIMNAZI ERNEST KOLIQI PREZANTIM kl 11 2013
GJIMNAZI ERNEST KOLIQI PREZANTIM kl 11 2013GJIMNAZI ERNEST KOLIQI PREZANTIM kl 11 2013
GJIMNAZI ERNEST KOLIQI PREZANTIM kl 11 2013
 
Kalate dhe historiku i tye
Kalate dhe historiku i tyeKalate dhe historiku i tye
Kalate dhe historiku i tye
 
Projek kurrikular / Plan aktiviteti me klasen byirenakotobelli
Projek kurrikular / Plan aktiviteti me klasen byirenakotobelliProjek kurrikular / Plan aktiviteti me klasen byirenakotobelli
Projek kurrikular / Plan aktiviteti me klasen byirenakotobelli
 
Konventa mbi te Drejtat e Femijeve
Konventa mbi te Drejtat e Femijeve Konventa mbi te Drejtat e Femijeve
Konventa mbi te Drejtat e Femijeve
 
Arsimi shqiptar nga pena me boje deri ne
Arsimi shqiptar nga pena me boje deri neArsimi shqiptar nga pena me boje deri ne
Arsimi shqiptar nga pena me boje deri ne
 
Femijeria
FemijeriaFemijeria
Femijeria
 
Shkolla e parë shqipe - MËSONJËTORJA
Shkolla e parë shqipe - MËSONJËTORJAShkolla e parë shqipe - MËSONJËTORJA
Shkolla e parë shqipe - MËSONJËTORJA
 
Projekt
ProjektProjekt
Projekt
 
Dhuna!
Dhuna!Dhuna!
Dhuna!
 
Natyra shqiptare
Natyra shqiptareNatyra shqiptare
Natyra shqiptare
 
Gjuha Shqipe 10
Gjuha Shqipe 10 Gjuha Shqipe 10
Gjuha Shqipe 10
 
Plani vjetor lëndor byirenakotobelli
Plani vjetor lëndor byirenakotobelliPlani vjetor lëndor byirenakotobelli
Plani vjetor lëndor byirenakotobelli
 
Fëmjët dhe dhuna ndermjet tyre bulizmi
Fëmjët dhe dhuna ndermjet tyre bulizmiFëmjët dhe dhuna ndermjet tyre bulizmi
Fëmjët dhe dhuna ndermjet tyre bulizmi
 
Stop Dhuna
Stop DhunaStop Dhuna
Stop Dhuna
 
Projekt sociologji
Projekt sociologjiProjekt sociologji
Projekt sociologji
 

More from Asambleja Biblike

E TERE KESHILLA E PERENDISE
E TERE KESHILLA E PERENDISEE TERE KESHILLA E PERENDISE
E TERE KESHILLA E PERENDISE
Asambleja Biblike
 
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
Asambleja Biblike
 
Jeta e kishës
Jeta e kishësJeta e kishës
Jeta e kishës
Asambleja Biblike
 
TE VARROSUR NE PAGEZIM
TE VARROSUR NE PAGEZIMTE VARROSUR NE PAGEZIM
TE VARROSUR NE PAGEZIM
Asambleja Biblike
 
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Asambleja Biblike
 
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Asambleja Biblike
 
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organikeKujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Asambleja Biblike
 
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
Asambleja Biblike
 
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Asambleja Biblike
 
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesencialeÇeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Asambleja Biblike
 
LIBËR KËNGËSH
LIBËR KËNGËSHLIBËR KËNGËSH
LIBËR KËNGËSH
Asambleja Biblike
 
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
Asambleja Biblike
 
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
Asambleja Biblike
 
ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14
ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14
ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14
Asambleja Biblike
 
Zbulesa 11
Zbulesa 11Zbulesa 11
Zbulesa 11
Asambleja Biblike
 
E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10
E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10
E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10
Asambleja Biblike
 
CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7
CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7
CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7
Asambleja Biblike
 

More from Asambleja Biblike (17)

E TERE KESHILLA E PERENDISE
E TERE KESHILLA E PERENDISEE TERE KESHILLA E PERENDISE
E TERE KESHILLA E PERENDISE
 
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
 
Jeta e kishës
Jeta e kishësJeta e kishës
Jeta e kishës
 
TE VARROSUR NE PAGEZIM
TE VARROSUR NE PAGEZIMTE VARROSUR NE PAGEZIM
TE VARROSUR NE PAGEZIM
 
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
 
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
 
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organikeKujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
 
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
 
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
 
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesencialeÇeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
 
LIBËR KËNGËSH
LIBËR KËNGËSHLIBËR KËNGËSH
LIBËR KËNGËSH
 
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
 
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
 
ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14
ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14
ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14
 
Zbulesa 11
Zbulesa 11Zbulesa 11
Zbulesa 11
 
E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10
E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10
E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10
 
CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7
CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7
CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7
 

Larg perendise

 • 1. LARG ZOTIT! Psalmi 32:4 Sepse ditë e natë dora jote rëndonte mbi mua, fuqia ime i përngjante thatësisë së verës.
 • 2. LARG ZOTIT! Psalmi 51:3 Sepse i pranoj të ligat që kam bërë, dhe mëkati im më rri gjithnjë përpara.
 • 3. LARG ZOTIT! ● Gëzimi i shpëtimit (Psa. 51:12). ● Gjyqi i Krishtit (1 Korintasve 3:14-15). ● Unë të gjithë ata që i dua i qortoj dhe i ndëshkoj; prandaj ji i zellshëm dhe pendohu (Zbu. 3:19). ● Gjoni 15 ...që të japë edhe më shumë fryt (v. 2) ...nuk më keni zgjedhur ju mua, por unë ju kam zgjedhur juve; dhe ju caktova të shkoni dhe të jepni fryt, dhe fryti juaj të jetë i qëndrueshëm (v. 16).
 • 4. LARG ZOTIT! ● Një jetë për vepra të mira (Efe. 2:10; Tit. 3:8). ● “Kthehuni tek unë dhe unë do të kthehem tek ju” (Malakia 3:7).
 • 5. (1) Jashtë përbashkësisë – apo jashtë Krishtit? ● A jam unë i lindur sërish? ● Pyetja NUK është nëse ● a kemi thënë dikur një lutje dhe i kemi kërkuar Jezusit të hyjë në zemrën tonë; ● apo nëse kemi punuar me një grup të krishterë; ● apo nëse kemi qenë anëtarë të një kishe lokale; ● apo nëse beson të vërteta të përgjithshme nga Bibla;
 • 6. (1) Jashtë përbashkësisë – apo jashtë Krishtit? ● apo nëse ke premtuar t’i shërbesh Perëndisë; ● apo nëse të ka ardhur keq për mëkatet e tua; ● apo nëse ke lënë duhanin në të kaluarën; ● apo nëse ke bërë vepra të mira.
 • 7. (1) Jashtë përbashkësisë – apo jashtë Krishtit? Pyetja është: “A kam besuar në Krishtin për jetën e përjetshme?”
 • 8. (2) Shkaqe të miqësisë së thyer ● Përbashkësia ≠ Errësira (1 Gjonit 1:6). ● Ndërsa po heshtja [për mëkatin tim], kockat e mia treteshin midis rënkimeve që kisha tërë ditën” (Psalmi 32:3). ● Ndarje nga Perëndia (Isaia 59:2). ● “Në qoftë se ndokush nuk qëndron në mua, hidhet jashtë si shermendi dhe thahet”.
 • 9. (2) Shkaqe të miqësisë së thyer ● Dhe ai që ka marrë farën midis ferrave është ai që e dëgjon fjalën, por shqetësimet e kësaj bote dhe mashtrimet e pasurisë ia mbysin fjalën; dhe ajo bëhet e pafrytshme (Mt. 13:22). ● Por secili tundohet i udhëhequr dhe i mashtruar nga lakmia e vet. Pastaj lakmia, pasi mbarset, pjell mëkatin dhe mëkati, si të kryhet, ngjiz vdekjen.
 • 10. (2) Shkaqe të miqësisë së thyer 1. Humbja e dashurisë për Krishtin (Zbu. 2:4) 2. Qëndrime të gabuara (Efe. 4:31; Heb. 12:15). 3. Ndërgjegjja e shkujdesur (1 Kor. 11:28-29, 31). 4. Materializmi/Bota (Titit 2:12). 5. Mungesa në takimet e kishës (Heb. 10:25). 6. Mosbesimi (Mr. 16:14). 7. Shkaqe të tjera.
 • 11. (3) Kostoja për miqësinë e thyer ● Marrëdhënia dhe Përbashkësia ● Të shpëtuar përgjithmonë (Heb. 10:10; Gjoni 5:24). ● Po atëherë, le të gëzojmë shpëtimin dhe botën gjithashtu?!?! (“një dado mangut!”) ● Çfarë të themi, pra? A të mbetemi në mëkat, që të teprojë hiri? Aspak! (Rom. 6:1-2a).
 • 12. (3) Kostoja për miqësinë e thyer ● Humbje e perspektivës në lidhje me përjetësinë! ● Humbje e perspektivës në lidhje me dashurinë e Perëndisë! ● “Kjo ndonjëherë më bën të dridhem, dridhem, dridhem!”
 • 13. (3) Kostoja për miqësinë e thyer Për ty. ● “Ju jeni kripa e tokës; por në qoftë se kripa bëhet e amësht, me se mund ta rifitojë shijen? Nuk vlen për asgjë, veçse për t’u hedhur dhe ta shkelin njerëzit (Mt. 5:13). ● Nënshtrim ndaj disiplinës së Perëndisë (Heb. 12:5-7). ● Ankthe emocionale, sëmundje, e ndoshta më keq (1 Kor. 11:3).
 • 14. (3) Kostoja për miqësinë e thyer Për ty. ● Humbje e mundësive për shërbesë (1 Kor. 9:27). ● Shkrimet nuk do të jenë më të gjalla ndërsa i lexon ose i dëgjon ato. Ti lutesh, por Ai nuk të dëgjon (Psalmi 66:18). ● Përbashkësia me besimtarët e tjerë nuk është më e njëjtë!
 • 15. (3) Kostoja për miqësinë e thyer Për ty. ● Humbje të shpërblimeve në Gjyqin e Krishtit për drurin, sanën dhe kashtën me të cilat po e ndërton jetën tënde (1 Kor. 3:12-15). ● Mund të pësosh lundërthyerje në brigjet e jetës (1 Tim. 1:19).
 • 16. (3) Kostoja për miqësinë e thyer Për të tjerët. ● Gur pengese përpara besimtarëve që të kanë parë si shembull (Rom. 14:13). ● Emri i Krishtit mund të shahet për shkakun tënd (“një nga hipokritët e kishës”).
 • 17. (3) Kostoja për miqësinë e thyer Për të tjerët. ● Mund të shkaktosh humbjen e jetës të një njeriu të dashur pranë teje (2 Samuelit 12:14) ● ose të atyre nën përgjegjësinë tënde (1 Kronikave 21:14, 17).
 • 18. (3) Kostoja për miqësinë e thyer Për Perëndinë. ● Do të sillje turp mbi emrin e Krishtit (1 Tim. 5:14). ● “...me këto veprime u ke dhënë rastin armiqve të Zotit të blasfemojnë...” (2 Sam. 12:14). ● “Ai nuk është asgjë për ty!”
 • 19. (4) Ilaçi për miqësinë e thyer ● Babi ynë interesohet për ne! ● Armiku mund të na tundojë të dorëzohemi! ● “Është një situatë e pashpresë”. ● “Nuk ia vlen fare të përpiqesh. Mirë do bëje edhe të dorëzoheshe”.
 • 20. (4) Ilaçi për miqësinë e thyer ● “Gjithçka që mund të bësh është të bashkëpunosh me të pashmangshmen”. ● “Gjërat s’mund të jenë kurrë si më parë...”. ● “Ti e ke kaluar ditën e mundësisë tënde me këtë mëkat”. ● “Ti ke kaluar pikën e moskthimit”.
 • 21. (4) Ilaçi për miqësinë e thyer 1)Asgjë s’mund të na ndajë nga dashuria e Perëndisë (Rom. 8:38-39); ne nuk nxirremi kurrë jashtë prej familjes së Tij për sjellje të keqe (Gjoni 10:28). 2)Bariu i Madh i deleve (Luka 15:4). ● “Cili njeri prej jush, që ka njëqind dele dhe një prej tyre t’i humbasë, nuk i lë të nëntëdhjetë e nëntat në shkretëtirë dhe nuk shkon pas asaj që humbi deri sa ta gjejë?
 • 22. (4) Ilaçi për miqësinë e thyer ● Cila është rruga e restaurimit? ● Ne fillojmë në pikën ku dolëm jashtë rrugës. ● “Kush i fsheh shkeljet e tij nuk do të ketë mbarësi; por ai që i rrëfen dhe i braktis ato, ka për të fituar mëshirën” (Fja. 28:13). ● Flijimet e Perëndisë janë frymë e thyer; o Perëndi, ti nuk e përçmon zemrën e thyer dhe të penduar.
 • 23. (4) Ilaçi për miqësinë e thyer ● Kujtohu, pra, se nga ke rënë, pendohu, dhe bëj veprat e para... (Zbulesa 2:5). ● Ne duhet të japim fryte (vepra) në përputhje me pendimin e pohuar (Mateu 3:8). ● Ne duhet të merremi me mëkatin – me rrënjët dhe me degët!
 • 24. (4) Ilaçi për miqësinë e thyer ● A mund të jemi të sigurt që Ai do të na falë? ● I pabesi le ta lërë rrugën e tij dhe njeriu i padrejtë mendimet e tij, dhe le të kthehet tek Zoti që të ketë dhembshuri për të, tek Perëndia ynë që fal bujarisht (Isa. 55:7). ● Ejani, të kthehemi tek Zoti, sepse ai na ka copëtuar, por do të na shërojë; na ka goditur, por do të na mbështjellë (Osea 6:1).
 • 25. (5) Përkushtimi për Miqësinë e Pathyer ● Le të mësojmë nga pësimi! ● Le ta kemi krupë mëkatin! ● Mos e trajto me mendjelehtësi shenjtërinë e Tij! ● Mos e merr të mirëqenë hirin e Tij!
 • 26. (5) Përkushtimi për Miqësinë e Pathyer ● Qëndro në Krishtin! ● Merr vazhdimisht prej burimeve frymërore të disponueshme! ● “Afrohuni te Perëndia dhe ai do t’ju afrohet juve” (Jak. 4:8). ●