SlideShare a Scribd company logo
Do të vijë koha . . .
◦2 Tim. 4:3 Sepse do të vijë koha kur
njerëzit nuk do ta durojnë doktrinën e
shëndoshë, por, sipas ëndjeve të veta,
do të mbledhin grumbull mësues për të
gudulisur veshët
◦2 Tim. 4:4 dhe do t’i largojnë veshët nga
e vërteta e do t’i sjellin drejt përrallave.
◦Kisha organike, ekumenizëm,
homoseksualizëm, kalvinizëm
Në fakt,
ka ardhur!
Dashuria e Perëndisë!
◦ 1Gjo 4:8 . . . Perëndia është dashuri.
◦ 2Pje 3:9 Zoti . . . nuk do që ndokush
të humbasë, por që të gjithë të
vijnë në pendim.
Dashuri për të gjithë njerëzit
• 1Tim 2:4 i cili dëshiron që gjithë njerëzit të
shpëtohen dhe t’ia arrijnë njohjes të së
vërtetës.
• 1Gjo 4:14 Dhe ne pamë dhe dëshmojmë
se Ati e dërgoi Birin për të qënë Shpëtimtar i
botës.
•
Vargu më i famshëm
◦ Gjo 3:16 Sepse Perëndia e deshi aq
botën, sa dha Birin e tij të
vetëmlindurin,
◦ që, kushdo që beson në të,
◦ të mos humbasë,
◦ por të ketë jetë të përjetshme.
Si të shpëtohemi?
◦Gjo 1:12 por të gjithë atyre që e
pranuan, ai u dha pushtetin të
bëhen bij të Perëndisë, atyre që
besojnë në emrin e tij,
Që të dini . . .
◦ 1Gjo 5:12 Ai që ka Birin, ka jetën; ai
që nuk ka Birin e Perëndisë, nuk ka
jetën.
◦ 1Gjo 5:13 Jua shkrova këto gjëra juve
që besoni në emrin e Birit të
Perëndisë, që të dini se keni jetën e
përjetshme dhe që të besoni në
emrin e Birit të Perëndisë.
Një çudi!
◦ “Disa mburren se janë shpëtuar sepse ata kanë
besuar, përkundrejt atyre që nuk besojnë, duke
harruar që edhe besimi që ata kanë është
dhuratë nga Zoti. Ata refuzojnë t'i japin lavdi Zotit
dhe punës së Hirit të Tij për besimin e tyre (Efes.
1:3-6). Shkrimi flet shume qartë (citoi Ef 2:8-9)
◦ Jepni lavdi Zotit për gjithçka sepse gjithë lavdia i
takon Atij!”
◦ Genci Cesula, pastor i "Kisha e hirit", Tirane
Besimi është dhuratë nga Zoti?
◦ "Jezusi erdhi . . . duke predikuar
ungjillin . . . ‘Pendohuni dhe besoni
ungjillin'" (Marku 1:14,15)
◦ Çfarë lloj Perëndie është ai që të
udhëron të besosh por në fund
vendos në mënyrën arbitrare të të
japë besimin apo jo?
Radari
frymëror
Mos e harroni
◦ 1Gjo 4:8 . . . Perëndia është dashuri.
◦ 2Pje 3:9 Zoti . . . nuk do që ndokush
të humbasë, por që të gjithë të
vijnë në pendim.
Efesianëve 2:8
◦ "Ju në fakt, jeni të shpëtuar me anë të hirit,
nëpërmjet besimit, dhe kjo [teuto] nuk vjen
nga ju, po është dhurata e Perëndisë".
◦ teuto = asnjanëse (as mashkullore, as
femërore)
◦ Besim = femërore
◦ Teuto i referohet shprejes “jeni të shpëtuar
me anë të hirit”
Shpëtimi me anë të hirit
◦ "  por janë shfajësuar falas me anë të
hirit të tij, nëpërmjet shpengimit që është
në Krishtin Jezus" (Romakëve 3:24).
◦ " dhurata e Perëndisë është jeta e
përjetshme në Jezu Krishtin, Zotin tonë"
(Romakëve 6:23).
Shpëtimi me anë të hirit
◦ "Le të falënderojmë Perëndinë për dhuratën
e tij të patregueshme" (2 Korintasve 9:15).
◦ Dhurata = Jezus Krisht!
◦ 2Kor 8:9 Sepse ju e njihni hirin e Zotit tonë
Jezu Krisht, i cili, duke qenë i pasur, u bë i
varfër për ju, që ju të bëheni të pasur me
anë të varfërisë së tij.
◦ Dhurata i referohet thjesht shpëtimit me anë
të hirit.
◦
Efesianëve 2:8
◦ "Ju në fakt, jeni të shpëtuar me anë të hirit,
nëpërmjet besimit, dhe kjo [teuto] nuk vjen
nga ju, po është dhurata e Perëndisë".
◦ "Ju në fakt, jeni të shpëtuar me anë të hirit,
nëpërmjet besimit, dhe “shpëtimi me anë
të hirit” nuk vjen nga ju, po është dhurata e
Perëndisë".
Përgjegjësia jote
◦ "Beso në Zotin Jezu Krisht dhe do të
shpëtohesh…" (Vep 16:31).
Prit! 2 Thesalonikasve 2:13?
◦ " Por ne duhet ta falënderojmë
vazhdimisht Perëndinë për ju, o vëllezër të
dashur nga Zoti, sepse Perëndia ju zgjodhi
(haireomai) që në fillim për t'ju shpëtuar,
me anë të shenjtërimit të Frymës dhe të
besimit në të vërtetën".
◦ Pika 1 - një fjalë tjetër greke përdoret për
zgjedhjen në vend të eklektos
Interpretimi i saktë - Shih kontekstin!
◦ Shpëtimi nga çfarë?
◦ Jo se kush shkon në qiell dhe kush shkon
në ferr.
◦ Nuk flet për rolin e Perëndisë në shpëtim
përballë rolit të njeriut në shpëtim.
◦ Nuk flet për doktrinat e zgjedhjes, të
paracaktimit apo të shfajësimit.
◦ Vë re që vargu fillon me “por”
Konteksti
◦ Perëndia zgjodhi për t’i shpëtuar, jo nga
ferri, por nga ato gjëra për të cilat Pali ishte
duke folur
◦ Dita e Zotit (2 Thes 2:2),
◦ Gjërat e keqja gjatë Mundimit të madh,
◦ 1Thes 5:9 Sepse Perëndia nuk na ka
caktuar për zemërim, por për të marrë
shpëtimin me anë të Zotit tonë Jezu Krisht,
Por edhe shpëtimi nga . . .
◦ 2Th 2:2 Lëkundje
◦ 2Th 2:3 Gënjime, rënie (në ditët e fundit) . . .
◦ Si?
◦ v13 me anë të shenjtërimit të Frymës dhe
të besimit në të vërtetën;
◦ v15 Prandaj, vëllezër, qëndroni dhe mbani
porositë që mësuat,
Ora e fundit
◦ Zbu 22:7 Ja, unë vij shpejt
◦ Zbu 22:17 Dhe ai që ka etje, le të vijë; dhe ai
që do, le të marrë si dhuratë ujin e jetës.
◦ 2Kor 6:2 sepse ai thotë: “Në kohë të pëlqyer
unë të dëgjova dhe në ditë shpëtimi të
ndihmova’’ Ja, pra, koha e pëlqyer, ja, pra,
dita e shpëtimit.
Prit! Mendësi fataliste
◦ “Perëndia cakton fatin tim”
◦ “Çfarë vendos Ai do të bëhet”
Mos e harroni
◦ 1Gjo 4:8 . . . Perëndia është dashuri.
◦ 2Pje 3:9 Zoti . . . nuk do që ndokush
të humbasë, por që të gjithë të
vijnë në pendim.
Përgjegjësia jote
◦ Isa 55:6 Kërkoni Zotin ndërsa mund të
gjendet, e thirrni ndërsa është afër.
◦ Jer 29:13 Do të më kërkoni dhe do të
më gjeni, sepse do të më kërkoni me
gjithë zemrën tuaj.
Mos e lërë pas dore!
◦ Heb 2:3 si do të shpëtojmë ne,
nëqoftëse e lëmë pas dore një shpëtim
kaq të madh?
◦ Ro 10:13 Në fakt: “Kushdo që do ta
thërrasë emrin e Zotit do të shpëtohet’’
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!

More Related Content

What's hot

Luka 13 - Shëmbëlltyra dhe Dera e Ngushtë
Luka 13 - Shëmbëlltyra dhe Dera e NgushtëLuka 13 - Shëmbëlltyra dhe Dera e Ngushtë
Luka 13 - Shëmbëlltyra dhe Dera e Ngushtë
Asambleja Biblike
 
FESTAT SOLEMNE plus zbatime - Lluka 22
FESTAT SOLEMNE plus zbatime - Lluka 22FESTAT SOLEMNE plus zbatime - Lluka 22
FESTAT SOLEMNE plus zbatime - Lluka 22
Asambleja Biblike
 
Kush është Jezusi (Luka 9b)
Kush është Jezusi (Luka 9b)Kush është Jezusi (Luka 9b)
Kush është Jezusi (Luka 9b)
Asambleja Biblike
 
PARALAJMERIME SOLEMNE
PARALAJMERIME SOLEMNEPARALAJMERIME SOLEMNE
PARALAJMERIME SOLEMNE
Asambleja Biblike
 
Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?
Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?
Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?
Asambleja Biblike
 
CFARE MESON BIBLA PER MARTESEN?
CFARE MESON BIBLA PER MARTESEN?CFARE MESON BIBLA PER MARTESEN?
CFARE MESON BIBLA PER MARTESEN?
Asambleja Biblike
 
KISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblike
KISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblikeKISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblike
KISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblike
Asambleja Biblike
 
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
Asambleja Biblike
 
Ungjillëzimi - Pjesa 1 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 1 (Kisha sipas Dhiatës së Re)Ungjillëzimi - Pjesa 1 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 1 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Asambleja Biblike
 
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHMEPOHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
Asambleja Biblike
 
TË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22b
TË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22bTË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22b
TË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22b
Asambleja Biblike
 
Jezusi eshte Zot
Jezusi eshte ZotJezusi eshte Zot
Jezusi eshte Zot
Asambleja Biblike
 
Psalmi 91 - Siguria e atij që gjen strehë te Perëndia
Psalmi 91 - Siguria e atij që gjen strehë te PerëndiaPsalmi 91 - Siguria e atij që gjen strehë te Perëndia
Psalmi 91 - Siguria e atij që gjen strehë te Perëndia
Asambleja Biblike
 
Larg perendise
Larg perendiseLarg perendise
Larg perendise
Asambleja Biblike
 
E korra është e madhe (Luka 10a)
E korra është e madhe (Luka 10a)E korra është e madhe (Luka 10a)
E korra është e madhe (Luka 10a)
Asambleja Biblike
 
Mos u mashtroni!
Mos u mashtroni!Mos u mashtroni!
Mos u mashtroni!
Asambleja Biblike
 
Agjerimi dhe Kisha sipas Dhiates se Re
Agjerimi dhe Kisha sipas Dhiates se ReAgjerimi dhe Kisha sipas Dhiates se Re
Agjerimi dhe Kisha sipas Dhiates se Re
Asambleja Biblike
 
Psalmi 40 - Misherimi i Mesias
Psalmi 40 - Misherimi i MesiasPsalmi 40 - Misherimi i Mesias
Psalmi 40 - Misherimi i Mesias
Asambleja Biblike
 
Si t'i mundim tundimet
Si t'i mundim tundimetSi t'i mundim tundimet
Si t'i mundim tundimet
Asambleja Biblike
 

What's hot (20)

Luka 13 - Shëmbëlltyra dhe Dera e Ngushtë
Luka 13 - Shëmbëlltyra dhe Dera e NgushtëLuka 13 - Shëmbëlltyra dhe Dera e Ngushtë
Luka 13 - Shëmbëlltyra dhe Dera e Ngushtë
 
FESTAT SOLEMNE plus zbatime - Lluka 22
FESTAT SOLEMNE plus zbatime - Lluka 22FESTAT SOLEMNE plus zbatime - Lluka 22
FESTAT SOLEMNE plus zbatime - Lluka 22
 
Kush është Jezusi (Luka 9b)
Kush është Jezusi (Luka 9b)Kush është Jezusi (Luka 9b)
Kush është Jezusi (Luka 9b)
 
PARALAJMERIME SOLEMNE
PARALAJMERIME SOLEMNEPARALAJMERIME SOLEMNE
PARALAJMERIME SOLEMNE
 
Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?
Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?
Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?
 
CFARE MESON BIBLA PER MARTESEN?
CFARE MESON BIBLA PER MARTESEN?CFARE MESON BIBLA PER MARTESEN?
CFARE MESON BIBLA PER MARTESEN?
 
Engjëjt dhe shamia
Engjëjt dhe shamiaEngjëjt dhe shamia
Engjëjt dhe shamia
 
KISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblike
KISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblikeKISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblike
KISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblike
 
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
 
Ungjillëzimi - Pjesa 1 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 1 (Kisha sipas Dhiatës së Re)Ungjillëzimi - Pjesa 1 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 1 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
 
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHMEPOHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
 
TË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22b
TË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22bTË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22b
TË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22b
 
Jezusi eshte Zot
Jezusi eshte ZotJezusi eshte Zot
Jezusi eshte Zot
 
Psalmi 91 - Siguria e atij që gjen strehë te Perëndia
Psalmi 91 - Siguria e atij që gjen strehë te PerëndiaPsalmi 91 - Siguria e atij që gjen strehë te Perëndia
Psalmi 91 - Siguria e atij që gjen strehë te Perëndia
 
Larg perendise
Larg perendiseLarg perendise
Larg perendise
 
E korra është e madhe (Luka 10a)
E korra është e madhe (Luka 10a)E korra është e madhe (Luka 10a)
E korra është e madhe (Luka 10a)
 
Mos u mashtroni!
Mos u mashtroni!Mos u mashtroni!
Mos u mashtroni!
 
Agjerimi dhe Kisha sipas Dhiates se Re
Agjerimi dhe Kisha sipas Dhiates se ReAgjerimi dhe Kisha sipas Dhiates se Re
Agjerimi dhe Kisha sipas Dhiates se Re
 
Psalmi 40 - Misherimi i Mesias
Psalmi 40 - Misherimi i MesiasPsalmi 40 - Misherimi i Mesias
Psalmi 40 - Misherimi i Mesias
 
Si t'i mundim tundimet
Si t'i mundim tundimetSi t'i mundim tundimet
Si t'i mundim tundimet
 

More from Asambleja Biblike

E TERE KESHILLA E PERENDISE
E TERE KESHILLA E PERENDISEE TERE KESHILLA E PERENDISE
E TERE KESHILLA E PERENDISE
Asambleja Biblike
 
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
Asambleja Biblike
 
Jeta e kishës
Jeta e kishësJeta e kishës
Jeta e kishës
Asambleja Biblike
 
Bibla rreth punes
Bibla rreth punesBibla rreth punes
Bibla rreth punes
Asambleja Biblike
 
TE VARROSUR NE PAGEZIM
TE VARROSUR NE PAGEZIMTE VARROSUR NE PAGEZIM
TE VARROSUR NE PAGEZIM
Asambleja Biblike
 
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Asambleja Biblike
 
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Asambleja Biblike
 
Josia - Një zemër e mallëngjyer
Josia - Një zemër e mallëngjyerJosia - Një zemër e mallëngjyer
Josia - Një zemër e mallëngjyer
Asambleja Biblike
 
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organikeKujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Asambleja Biblike
 
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Asambleja Biblike
 
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesencialeÇeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesencialeAsambleja Biblike
 
LIBËR KËNGËSH
LIBËR KËNGËSHLIBËR KËNGËSH
LIBËR KËNGËSH
Asambleja Biblike
 
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
Asambleja Biblike
 
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
Asambleja Biblike
 
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
Asambleja Biblike
 
ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14
ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14
ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14
Asambleja Biblike
 
Zbulesa 11
Zbulesa 11Zbulesa 11
Zbulesa 11
Asambleja Biblike
 
E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10
E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10
E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10
Asambleja Biblike
 
Zbulesa 8
Zbulesa 8Zbulesa 8

More from Asambleja Biblike (20)

E TERE KESHILLA E PERENDISE
E TERE KESHILLA E PERENDISEE TERE KESHILLA E PERENDISE
E TERE KESHILLA E PERENDISE
 
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
 
Jeta e kishës
Jeta e kishësJeta e kishës
Jeta e kishës
 
Bibla rreth punes
Bibla rreth punesBibla rreth punes
Bibla rreth punes
 
TE VARROSUR NE PAGEZIM
TE VARROSUR NE PAGEZIMTE VARROSUR NE PAGEZIM
TE VARROSUR NE PAGEZIM
 
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
 
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
 
Josia - Një zemër e mallëngjyer
Josia - Një zemër e mallëngjyerJosia - Një zemër e mallëngjyer
Josia - Një zemër e mallëngjyer
 
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organikeKujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
 
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
 
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesencialeÇeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
 
LIBËR KËNGËSH
LIBËR KËNGËSHLIBËR KËNGËSH
LIBËR KËNGËSH
 
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
 
DY NATYRAT E BESIMTARIT
DY NATYRAT E BESIMTARITDY NATYRAT E BESIMTARIT
DY NATYRAT E BESIMTARIT
 
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
 
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
 
ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14
ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14
ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14
 
Zbulesa 11
Zbulesa 11Zbulesa 11
Zbulesa 11
 
E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10
E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10
E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10
 
Zbulesa 8
Zbulesa 8Zbulesa 8
Zbulesa 8
 

Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!

 • 1. Do të vijë koha . . . ◦2 Tim. 4:3 Sepse do të vijë koha kur njerëzit nuk do ta durojnë doktrinën e shëndoshë, por, sipas ëndjeve të veta, do të mbledhin grumbull mësues për të gudulisur veshët ◦2 Tim. 4:4 dhe do t’i largojnë veshët nga e vërteta e do t’i sjellin drejt përrallave. ◦Kisha organike, ekumenizëm, homoseksualizëm, kalvinizëm Në fakt, ka ardhur!
 • 2. Dashuria e Perëndisë! ◦ 1Gjo 4:8 . . . Perëndia është dashuri. ◦ 2Pje 3:9 Zoti . . . nuk do që ndokush të humbasë, por që të gjithë të vijnë në pendim.
 • 3. Dashuri për të gjithë njerëzit • 1Tim 2:4 i cili dëshiron që gjithë njerëzit të shpëtohen dhe t’ia arrijnë njohjes të së vërtetës. • 1Gjo 4:14 Dhe ne pamë dhe dëshmojmë se Ati e dërgoi Birin për të qënë Shpëtimtar i botës. •
 • 4. Vargu më i famshëm ◦ Gjo 3:16 Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, ◦ që, kushdo që beson në të, ◦ të mos humbasë, ◦ por të ketë jetë të përjetshme.
 • 5. Si të shpëtohemi? ◦Gjo 1:12 por të gjithë atyre që e pranuan, ai u dha pushtetin të bëhen bij të Perëndisë, atyre që besojnë në emrin e tij,
 • 6. Që të dini . . . ◦ 1Gjo 5:12 Ai që ka Birin, ka jetën; ai që nuk ka Birin e Perëndisë, nuk ka jetën. ◦ 1Gjo 5:13 Jua shkrova këto gjëra juve që besoni në emrin e Birit të Perëndisë, që të dini se keni jetën e përjetshme dhe që të besoni në emrin e Birit të Perëndisë.
 • 7. Një çudi! ◦ “Disa mburren se janë shpëtuar sepse ata kanë besuar, përkundrejt atyre që nuk besojnë, duke harruar që edhe besimi që ata kanë është dhuratë nga Zoti. Ata refuzojnë t'i japin lavdi Zotit dhe punës së Hirit të Tij për besimin e tyre (Efes. 1:3-6). Shkrimi flet shume qartë (citoi Ef 2:8-9) ◦ Jepni lavdi Zotit për gjithçka sepse gjithë lavdia i takon Atij!” ◦ Genci Cesula, pastor i "Kisha e hirit", Tirane
 • 8. Besimi është dhuratë nga Zoti? ◦ "Jezusi erdhi . . . duke predikuar ungjillin . . . ‘Pendohuni dhe besoni ungjillin'" (Marku 1:14,15) ◦ Çfarë lloj Perëndie është ai që të udhëron të besosh por në fund vendos në mënyrën arbitrare të të japë besimin apo jo? Radari frymëror
 • 9. Mos e harroni ◦ 1Gjo 4:8 . . . Perëndia është dashuri. ◦ 2Pje 3:9 Zoti . . . nuk do që ndokush të humbasë, por që të gjithë të vijnë në pendim.
 • 10. Efesianëve 2:8 ◦ "Ju në fakt, jeni të shpëtuar me anë të hirit, nëpërmjet besimit, dhe kjo [teuto] nuk vjen nga ju, po është dhurata e Perëndisë". ◦ teuto = asnjanëse (as mashkullore, as femërore) ◦ Besim = femërore ◦ Teuto i referohet shprejes “jeni të shpëtuar me anë të hirit”
 • 11. Shpëtimi me anë të hirit ◦ "  por janë shfajësuar falas me anë të hirit të tij, nëpërmjet shpengimit që është në Krishtin Jezus" (Romakëve 3:24). ◦ " dhurata e Perëndisë është jeta e përjetshme në Jezu Krishtin, Zotin tonë" (Romakëve 6:23).
 • 12. Shpëtimi me anë të hirit ◦ "Le të falënderojmë Perëndinë për dhuratën e tij të patregueshme" (2 Korintasve 9:15). ◦ Dhurata = Jezus Krisht! ◦ 2Kor 8:9 Sepse ju e njihni hirin e Zotit tonë Jezu Krisht, i cili, duke qenë i pasur, u bë i varfër për ju, që ju të bëheni të pasur me anë të varfërisë së tij. ◦ Dhurata i referohet thjesht shpëtimit me anë të hirit. ◦
 • 13. Efesianëve 2:8 ◦ "Ju në fakt, jeni të shpëtuar me anë të hirit, nëpërmjet besimit, dhe kjo [teuto] nuk vjen nga ju, po është dhurata e Perëndisë". ◦ "Ju në fakt, jeni të shpëtuar me anë të hirit, nëpërmjet besimit, dhe “shpëtimi me anë të hirit” nuk vjen nga ju, po është dhurata e Perëndisë".
 • 14. Përgjegjësia jote ◦ "Beso në Zotin Jezu Krisht dhe do të shpëtohesh…" (Vep 16:31).
 • 15. Prit! 2 Thesalonikasve 2:13? ◦ " Por ne duhet ta falënderojmë vazhdimisht Perëndinë për ju, o vëllezër të dashur nga Zoti, sepse Perëndia ju zgjodhi (haireomai) që në fillim për t'ju shpëtuar, me anë të shenjtërimit të Frymës dhe të besimit në të vërtetën". ◦ Pika 1 - një fjalë tjetër greke përdoret për zgjedhjen në vend të eklektos
 • 16. Interpretimi i saktë - Shih kontekstin! ◦ Shpëtimi nga çfarë? ◦ Jo se kush shkon në qiell dhe kush shkon në ferr. ◦ Nuk flet për rolin e Perëndisë në shpëtim përballë rolit të njeriut në shpëtim. ◦ Nuk flet për doktrinat e zgjedhjes, të paracaktimit apo të shfajësimit. ◦ Vë re që vargu fillon me “por”
 • 17. Konteksti ◦ Perëndia zgjodhi për t’i shpëtuar, jo nga ferri, por nga ato gjëra për të cilat Pali ishte duke folur ◦ Dita e Zotit (2 Thes 2:2), ◦ Gjërat e keqja gjatë Mundimit të madh, ◦ 1Thes 5:9 Sepse Perëndia nuk na ka caktuar për zemërim, por për të marrë shpëtimin me anë të Zotit tonë Jezu Krisht,
 • 18. Por edhe shpëtimi nga . . . ◦ 2Th 2:2 Lëkundje ◦ 2Th 2:3 Gënjime, rënie (në ditët e fundit) . . . ◦ Si? ◦ v13 me anë të shenjtërimit të Frymës dhe të besimit në të vërtetën; ◦ v15 Prandaj, vëllezër, qëndroni dhe mbani porositë që mësuat,
 • 19. Ora e fundit ◦ Zbu 22:7 Ja, unë vij shpejt ◦ Zbu 22:17 Dhe ai që ka etje, le të vijë; dhe ai që do, le të marrë si dhuratë ujin e jetës. ◦ 2Kor 6:2 sepse ai thotë: “Në kohë të pëlqyer unë të dëgjova dhe në ditë shpëtimi të ndihmova’’ Ja, pra, koha e pëlqyer, ja, pra, dita e shpëtimit.
 • 20. Prit! Mendësi fataliste ◦ “Perëndia cakton fatin tim” ◦ “Çfarë vendos Ai do të bëhet”
 • 21. Mos e harroni ◦ 1Gjo 4:8 . . . Perëndia është dashuri. ◦ 2Pje 3:9 Zoti . . . nuk do që ndokush të humbasë, por që të gjithë të vijnë në pendim.
 • 22. Përgjegjësia jote ◦ Isa 55:6 Kërkoni Zotin ndërsa mund të gjendet, e thirrni ndërsa është afër. ◦ Jer 29:13 Do të më kërkoni dhe do të më gjeni, sepse do të më kërkoni me gjithë zemrën tuaj.
 • 23. Mos e lërë pas dore! ◦ Heb 2:3 si do të shpëtojmë ne, nëqoftëse e lëmë pas dore një shpëtim kaq të madh? ◦ Ro 10:13 Në fakt: “Kushdo që do ta thërrasë emrin e Zotit do të shpëtohet’’